6 CHO AN BANG ONG (3)

6 28 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 09:21

KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa cơng tác:…………………………………………………………… Ngày thi:………………………………………………………………… THANG ĐIỂM KỸ THUẬT CHO BỆNH NHÂN ĂN BẰNG ỐNG (BN tỉnh - lưu ống) Các bước thực Điểm Điểm STT chuẩn đạt Chuẩn bị người bệnh đối chiếu(1), giải thích, động viên người bệnh (1) 2 Để người bệnh tư đầu cao 30-45 độ(1), choàng nilon khăn trước ngực(1), đặt khay hạt đậu cạnh cằm má người bệnh(1) Vệ sinh mũi miệng(1), điều dưỡng găng(1) Đo ống thông: từ cánh mũi (miệng) đến dái tai, từ dái tai đến mũi ức(1), đánh dấu(1), bôi trơn đầu ống thông(1) Đưa ống thông nhẹ nhàng qua mũi (miệng) đến hầu bảo BN nuốt Kiểm tra ống thơng có cuộn miệng không Đưa ống vào tiếp tục theo nhịp nuốt người bệnh đến mức làm dấu Thử ống: C1: Rút dịch dày thử giấy quỳ C2: Bơm vào dày đặt ống nghe vùng thượng C3: Nhúng đầu ống vào nước không thấy sủi bọt- Ly nước nhúng thấp dày BN Cố định ống mủi, má Chú ý 3 1 Đặt mũi vệ sinh mũi-đo ống từ mũi Đặt miệng vs miệng-đo từ miệng Cầm ống gọn gàng Bảo BN há miệng kiểm tra Thí sinh làm cách Chừa khoảng cách để cử động 10 11 12 13 14 15 16 Kiểm tra thức ăn(1), gắn phễu vào đầu ống cho ăn(1) Cho thức ăn vào từ từ với áp lực nhẹ ( Phễu cách dày 15-20cm) cho liên tục tránh để bọt khí vào Tráng ống nước chín Lau khơ che chở kín đầu tube Levin Lau miệng cho người bệnh(1), giúp người bệnh tư thoải mái(1) Dặn dò BN điều cần thiết Thu dọn dụng cụ - rửa tay(1), ghi phiếu theo dõi điều dưỡng(1) TỔNG CỘNG: 16 bước Giám khảo - Kiểm tra nhiệt độ - Mùi vị ( Nhìn, ngửi) 1 Bẻ gập đầu ống bọc vào túi nilong Sau 30 phút cho BN nằm lại đầu băng 2 Ghi số lượng thức ăn, loại thức ăn, phản ứng người bệnh 30 Giám khảo KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa cơng tác:…………………………………………………………… Ngày thi:………………………………………………………………… THANG ĐIỂM KỸ THUẬT CHO BỆNH NHÂN ĂN BẰNG ỐNG (BN mê - lưu ống) Các bước thực Điểm Điểm STT chuẩn đạt Chuẩn bị người bệnh đối chiếu(1), giải thích, động viên người nhà BN(1) 2 Để người bệnh nằm đầu (tốt đầu cao 15 – 30 độ khơng có chống định)(1),choàng nilon khăn trước ngực(1), đặt khay hạt đậu cạnh cằm má người bệnh(1) Vệ sinh mũi(1), điều dưỡng găng(1) Đo ống thông: từ cánh mũi miệng đến dái tai, từ dái tai đến mũi ức(1), đánh dấu(1), bôi trơn đầu ống thông(1) Đưa ống thông nhẹ nhàng qua mũi, miệng vào dày đến chỗ đánh dấu Kiểm tra ống thơng có cuộn vào miệng không Thử ống: C1: Rút dịch dày thử giấy quỳ C2: Bơm vào dày đặt ống nghe vùng thượng C3: Nhúng đầu ống vào nước không thấy sủi bọt- Ly nước nhúng thấp dày BN Chú ý 3 Đặt mũi vệ sinh mũi-đo ống từ mũi Đặt miệng vs miệng-đo từ miệng 1 Dùng que đè lưỡi để kiểm tra Thí sinh làm cách 10 11 12 13 14 15 Cố định ống thông mũi, má Kiểm tra thức ăn(1), gắn phễu vào đầu ống cho ăn(1) Cho thức ăn vào từ từ với áp lực nhẹ ( Phễu cách dày 1520cm) cho liên tục tránh để bọt khí vào Tráng ống nước chín Lau khơ che chở kín đầu tube Levin Lau miệng cho người bệnh(1), giúp người bệnh tư thoải mái(1) Dặn dò NNBN điều cần thiết Thu dọn dụng cụ - rửa tay(1), ghi phiếu theo dõi điều dưỡng(1) TỔNG CỘNG: 15 bước Cố định cử động - Kiểm tra nhiệt độ - Mùi vị ( Nhìn, ngửi) 1 Bẻ gập đầu ống bọc vào túi nilong Sau 30 phút cho BN nằm lại đầu băng 2 Ghi số lượng thức ăn, loại thức ăn, phản ứng người bệnh 29 Giám khảo Giám khảo KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa cơng tác:…………………………………………………………… Ngày thi:………………………………………………………………… STT THANG ĐIỂM KỸ THUẬT CHO BỆNH NHÂN ĂN BẰNG ỐNG (BN tỉnh – có sẳn ống thơng – rút ống sau cho ăn) Các bước thực Điểm Điểm Chú ý chuẩn đạt Chuẩn bị người bệnh đối chiếu(1), giải thích, động viên người bệnh.(1) - Kiểm tra tình trạng bụng: Rút dịch dày xem dịch tồn lưu, khám vùng bụng xem tình trạng bụng chướng? (1) - Kiểm tra ống cịn dày khơng? + Thử dịch dày giấy quỳ(chắc chắn nhất) - giấy quỳ hóa đỏ + Bơm vào dày, dùng ống nghe đặt vùng thượng vị nghe + Nhúng đầu ống vào nước không thấy sủi bọt - Ly nước nhúng thấp dày BN Để người bệnh tư đầu cao 30-45 độ(1), choàng nilon khăn trước ngực, đặt khay hạt đậu cạnh cằm má người bệnh(1), nghiêng đầu bệnh nhân bên(1) Điều dưỡng găng (nếu cần) Kiểm tra thức ăn(1), gắn phễu vào đầu ống cho ăn(1) Cho thức ăn vào từ từ với áp lực nhẹ ( Phễu cách dày 15-20cm) cho liên tục tránh để bọt khí vào - 3 - Kiểm tra nhiệt độ - Mùi vị ( Nhìn, ngửi) 10 11 Tráng ống nước chín Rút ống từ từ(1), cịn khoảng 20cm kẹp chặt ống rút hết(1) Lau miệng cho người bệnh(1), giúp người bệnh tư thoải mái(1) Dặn dò BN điều cần thiết, cảm ơn, xin chào Thu dọn dụng cụ - rửa tay(1), ghi phiếu theo dõi điều dưỡng(1) TỔNG CỘNG: 11 bước Giám khảo 2 Sau 30 phút cho BN nằm lại đầu băng 2 Ghi số lượng thức ăn, loại thức ăn, phản ứng người bệnh 24 Giám khào ...10 11 12 13 14 15 16 Kiểm tra thức ăn(1), gắn phễu vào đầu ống cho ăn(1) Cho thức ăn vào từ từ với áp lực nhẹ ( Phễu cách dày 15-20cm) cho liên tục tránh để bọt khí vào Tráng... vào đầu ống cho ăn(1) Cho thức ăn vào từ từ với áp lực nhẹ ( Phễu cách dày 1520cm) cho liên tục tránh để bọt khí vào Tráng ống nước chín Lau khơ che chở kín đầu tube Levin Lau miệng cho người bệnh(1),... tác:…………………………………………………………… Ngày thi:………………………………………………………………… STT THANG ĐIỂM KỸ THUẬT CHO BỆNH NHÂN ĂN BẰNG ỐNG (BN tỉnh – có sẳn ống thơng – rút ống sau cho ăn) Các bước thực Điểm Điểm Chú ý chuẩn đạt Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 CHO AN BANG ONG (3) , 6 CHO AN BANG ONG (3)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn