4 THAY BANG (3) (1)

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 09:21

KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa cơng tác:…………………………………………………………… Ngày thi:………………………………………………………………… THANG ĐIỂM: THAY BĂNG CẮT CHỈ VẾT THƯƠNG STT 10 11 12 13 14 15 QUY TRÌNH KỶ THUẬT Kiểm tra, báo giải thích cho BN (1) Cho bệnh nhân nằm tư thuận tiện, che cho bệnh nhân kín đáo (nếu cần)(1) Lót nilon giấy báo vết thương Đặt khay đậu chỗ thuận tiện để đựng băng dơ, cắt băng keo Tháo bỏ băng cũ kềm găng bỏ băng bẩn vào khay đậu Quan sát đánh giá tình trạng vết thương(1), điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh(1) Mở gói dụng cụ vô trùng ra: xếp dụng cụ vào khay(1), đổ dung dịch sát khuẩn chén chung(1), mang găng(1) Sử dụng hai kềm: kềm để tiếp liệu, kềm để rửa vết thương, tiếp liệu gịn ngồi khay vơ trùng (*) Sát khuẩn vết thương chân từ xuống cho sạch(*) Sát khuẩn xung quanh vết thương Đặt miếng gạc vô khuẩn cạnh vết thương Dùng kéo cắt mối nhẹ nhàng (2) Đặt mối lên miếng gạc để kiểm tra trọn vẹn mối chỉ(1) Sát khuẩn lại vết thương xung quanh vết thương (*) Thấm khô vết thương xung quanh vết thương Đặt gạc phủ kín vết thương(1), cố định băng(1) Cho dụng cụ bẩn vào xơ nước xà phịng Điểm chuẩn Điểm đạt Chú ý 1 Khi đổ dung dịch không chạm vào chén chum 2 1 2 Chỉ da không chui xuống da Gạc bao kín vết thương rộng 3-5cm 16 17 18 Tháo găng tay Cho bệnh nhân tư thoải mái(1), dặn dò, cảm ơn(1) Thu dọn dụng cụ, rửa tay(1), ghi hồ sơ(1) TỔNG CỘNG: 18 bước Giám khảo 1 2 30 Giám khảo KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa cơng tác:…………………………………………………………… Ngày thi:………………………………………………………………… STT THANG ĐIỂM: THAY BĂNG VÀ RỬA CHÂN ỐNG DẪN LƯU (Dẫn lưu màng phổi phải tràn dịch) QUY TRÌNH KỶ THUẬT Điểm Điểm chuẩn chuẩn Kiểm tra, báo giải thích cho BN (1) Để người bệnh nằm nghiêng phía dẫn lưu (1) Trải nilon(giấy báo) vết thương Đặt khay hạt đậu túi nilon cạnh vết thương, cắt băng keo Tháo bỏ băng cũ kềm găng bỏ băng bẩn vào khay đậu Quan sát đánh giá tình trạng vết thương Điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh(1), mở gói dụng cụ, xếp thuận tiên, rót dung dịch(1), mang găng.(1) Dùng kềm rửa chân ống dẫn lưu từ ngoài, rửa thân ống dẫn lưu khoảng cm ( từ chân ống lên), thấm khô (*) Sát khuẩn chân thân ống dẫn lưu dung dịch sát khuẩn (*) Cắt gạc (hình chữ Y L)(1), đặt gạc phủ kín chân ống dẫn lưu(1), cố định băng dính.(1) Cho dụng cụ bẩn vào xơ nước xà phịng Tháo găng tay Giúp người bệnh tư thoải mái(1), dặn người bệnh điều cần thiết(1) Thu dọn dụng cụ, rửa tay(1), ghi hồ sơ(1) TỔNG CỘNG: 13 bước Giám khảo 1 10 11 12 13 Chú ý 1 Khi đổ dung dịch không chạm vào chén chum 3 1 2 23 Giám khảo KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa công tác:…………………………………………………………… Ngày thi:………………………………………………………………… THANG ĐIỂM: THAY BĂNG VẾT THƯƠNG THƯỜNG STT QUY TRÌNH KỶ THUẬT Kiểm tra, báo giải thích cho BN (1) Cho bệnh nhân nằm tư thuận tiện (1) Trải nilon(giấy báo) vết thương Đặt khay hạt đậu túi nilon cạnh vết thương, cắt băng keo Tháo bỏ băng cũ kềm găng bỏ băng bẩn vào khay đậu Quan sát đánh giá tình trạng vết thương (1), Điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh (1) Mở gói dụng cụ, xếp thuận tiên (1), rót dung dịch (1), mang găng (1) Rửa bên vết thương: từ ngoài, từ xuống dưới, từ xa đến gần với dung dịch rửa vết thương (*) Rửa vùng da xung quanh vết thương rộng 5cm dung dịch rửa vết thương (*) Sát khuẩn da xung quanh dung dịch sát khuẩn Thấm khô vết thương gạc vùng da xung quanh gòn 11 Đặt gạc phủ kín vết thương (1), cố định băng vết thương (1) 12 Cho dụng cụ bẩn vào xô nước xà phòng 13 Tháo găng tay 14 Cho bệnh nhân tư thoải mái (1), dặn dò, cảm ơn (1) 15 Thu dọn dụng cụ, rửa tay (1), ghi hồ sơ (1) TỔNG CỘNG: 15 bước Giám khảo 10 Điểm chuẩn Điểm đạt Chú ý 1 Khi đổ dung dịch không chạm vào chén chum 2 2 1 2 27 Gạc bao kín vết thương rộng 3-5cm Giám khảo ... thương (1), cố định băng vết thương (1) 12 Cho dụng cụ bẩn vào xơ nước xà phịng 13 Tháo găng tay 14 Cho bệnh nhân tư thoải mái (1), dặn dò, cảm ơn (1) 15 Thu dọn dụng cụ, rửa tay (1), ghi hồ sơ (1). .. đậu Quan sát đánh giá tình trạng vết thương (1), Điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh (1) Mở gói dụng cụ, xếp thuận tiên (1), rót dung dịch (1), mang găng (1) Rửa bên vết thương: từ ngoài, từ xuống... chữ Y L )(1), đặt gạc phủ kín chân ống dẫn lưu(1), cố định băng dính .(1) Cho dụng cụ bẩn vào xơ nước xà phịng Tháo găng tay Giúp người bệnh tư thoải mái(1), dặn người bệnh điều cần thiết(1) Thu
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 THAY BANG (3) (1) , 4 THAY BANG (3) (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn