3 TRUYỀN máu (1)

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 09:21

KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa cơng tác:…………………………………………………………… Ngày thi:………………………………………………………………… THANG ĐIỂM TRUYỀN MÁU CHO BỆNH NHÂN STT QUY TRÌNH KỶ THUẬT Đối chiếu(1), giải thích cho bệnh nhân người nhà bệnh nhân yên tâm, thông báo truyền máu(1) Dặn bệnh nhân điều cần thiết: đại tiểu tiện trước truyền Đo mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở Kiểm tra lại túi máu: tên người cho, hạn dùng, số hiệu, chất lượng, số lượng, nhóm máu Kiểm tra người bệnh: tên người nhận, nhóm máu, số lượng Mang găng (1) Làm phản ứng chéo thuận.(1) Định nhóm máu giường.(1) Lắc nhẹ túi máu(1), cắm dây truyền vào túi máu, treo lên cọc truyền, đuổi khí qua dây (1) Tháo găng, Cắt băng dính, bộc lộ vùng truyền, chọn tĩnh mạch, đặt gối kê tay vùng truyền Buộc dây cao su nơi tiêm 10 cm-15 cm (1) Sát khuẩn tay nhanh (1) Sát khuẩn vùng tiêm từ ngồi theo hình xoắn ốc rộng >10cm đến sạch, tối thiểu lần(*) Một tay căng da nơi tiêm(1), đâm kim nhanh qua da, kim mặt da tạo góc 15 – 300 (1), sau luồn kim vào tĩnh mạch (1) Tháo dây garo(1), mở khóa cho túi máu chảy(1) Cố định đốc kim, che cố định thân kim gạc vô khuẩn 10 11 12 Điểm Điểm chuẩn đạt Chú ý 1 2 3 2 Thí sinh nói 13 14 15 băng dính trong(1), cố định dây truyền dịch băng dính(1) Làm phản ứng sinh vật: - Chảy theo y lệnh khoảng 20 ml máu - Chảy chậm lại 8-10 giọt/phút phút - Chảy theo y lệnh khoảng 20ml máu - Chảy 8-10 giọt /phút phút - Nếu khơng có triệu chứng bất thường cho chảy theo y lệnh Giúp BN tư thoải mái (1), theo dõi phát tai biến, dặn dò điều cần thiết(1) Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay(1), ghi hồ sơ(1) TỔNG CỘNG 15 bước Giám khảo Thí sinh trình bày miệng 2 30 Giám khảo ... 13 14 15 băng dính trong(1), cố định dây truyền dịch băng dính(1) Làm phản ứng sinh vật: - Chảy theo y lệnh khoảng 20 ml máu - Chảy chậm lại 8-10 giọt/phút phút... lệnh khoảng 20ml máu - Chảy 8-10 giọt /phút phút - Nếu khơng có triệu chứng bất thường cho chảy theo y lệnh Giúp BN tư thoải mái (1), theo dõi phát tai biến, dặn dò điều cần thiết(1) Thu dọn dụng... dặn dò điều cần thiết(1) Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay(1), ghi hồ s? ?(1) TỔNG CỘNG 15 bước Giám khảo Thí sinh trình bày miệng 2 30 Giám khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 TRUYỀN máu (1) , 3 TRUYỀN máu (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn