1 TIEM TINH MACH (3)

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 09:21

KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:…………………………………………………………… Khoa cơng tác:………………………………………………………………… Ngày thi:……………………………………………………………………… THANG ĐIỂM KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH (THUỐC BỘT PHA TIÊM) Các bước thực STT Điểm chuẩn Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, người bệnh Báo giải thích cho người bệnh Rửa tay/ sát khuẩn tay nhanh 10 11 12 13 14 Rút nước cất kim rút thuốc (*) Đâm kim vào lọ thuốc bơm nước cất vào Hút khí trả lại, rút kim an tồn(1), lắc cho tan thuốc(1) Bơm khí vào lọ, rút thuốc đủ liều, đặt vào khay (*) Kiểm tra thuốc lần trước bỏ lọ thuốc Đặt bệnh nhân nằm thuận tiện(1), xác định vị trí tiêm(1) Đặt gối có trải nylon tay bệnh nhân Buộc dây garo cách phía chỗ tiêm 10-15cm Sát khuẩn tay nhanh 15 16 Kiểm tra thuốc, mở nắp sát khuẩn( *) Sát khuẩn vùng tiêm từ ngồi theo hình xoắn ốc rộng >10cm đến sạch, tối thiểu lần(*) Cầm bơm tiêm đuổi khí lại Căng da dọc phía cách vị trí tiêm 5-8cm Đâm kim vào tĩnh mạch chếch góc 15o-30o vừa qua mũi vát sau hạ kim xuống Điểm đạt Chú ý Các bước có (*), thực khơng đảm bảo khơng chấm điểm 17 18 19 20 21 22 23 24 luồn vào lịng tĩnh mạch Rút pit tơng xem có máu Tháo dây garo Bơm thuốc từ từ, thật chậm(1), quan sát nét mặt bệnh nhân(1) Hết thuốc rút kim nhanh, kéo chệch da nơi tiêm (2) Cho bơm kim tiêm vào hộp an tồn(1) Dùng bơng gịn khơ đè lên vùng tiêm phịng chảy máu Cho bệnh nhân nằm lại thoải mái(1), dặn dò điều cần thiết, chào cảm ơn bệnh nhân(1) Đánh dấu vào phiếu tiêm thuốc Thu dọn dụng cụ ghi hồ sơ TỔNG CỘNG: 24 bước Giám khảo 1 38 Giám khảo .. .17 18 19 20 21 22 23 24 luồn vào lịng tĩnh mạch Rút pit tơng xem có máu Tháo dây garo Bơm thuốc từ từ, thật chậm (1) , quan sát nét mặt bệnh nhân (1) Hết thuốc rút kim nhanh,... bơm kim tiêm vào hộp an tồn (1) Dùng bơng gịn khơ đè lên vùng tiêm phịng chảy máu Cho bệnh nhân nằm lại thoải mái (1) , dặn dò điều cần thiết, chào cảm ơn bệnh nhân (1) Đánh dấu vào phiếu tiêm thuốc... bệnh nhân (1) Đánh dấu vào phiếu tiêm thuốc Thu dọn dụng cụ ghi hồ sơ TỔNG CỘNG: 24 bước Giám khảo 1 38 Giám khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 TIEM TINH MACH (3) , 1 TIEM TINH MACH (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn