SLĐông máu

11 5 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 09:21

SINH LÝ BỆNH ĐƠNG MÁU ĐẠI CƯƠNG Đơng máu trình máu chuyển từ thể lỏng thành thể đặc chuyển fibrinogen thành fibrin khơng hịa tan sợi fibrin bị trùng hợp tạo thành mạng lưới giam giữ thành phần máu làm máu đơng lại CƠ CHẾ ĐƠNG MÁU • Q trình đông máu xảy qua giai đoạn : - Giai đoạn tạo thành phức hợp prothrombinase (1) - Giai đoạn tạo thành thrombin (2) - Giai đoạn tạo thành fibrin (3) SƠ ĐỒ ĐÔNG MÁU GIAI ĐOẠN TẠO THÀNH PHỨC HỢP PROTHROMBINASE Là trình phức tạp kéo dài thông qua hai chế nội sinh ngoại sinh CƠ CHẾ NGOẠI SINH Cơ chế ngoại sinh: - Khi mạch máu tổn thương, máu tiếp xúc với vị trí tổn thương Mơ vị trí tổn thương giải phóng yếu tố III (thromboplastin) và  phospholipid Yếu tố III, IV (calci) yếu tố VII, phospholipid hoạt hóa yếu tố X Yếu tố X hoạt hóa với yếu V, phospholipid mơ ion calci tạo thành phức hợp prothrombinase CƠ CHẾ NỘI SINH Cơ chế nội sinh: - Đồng thời máu tiếp xúc với vị trí tổn thương làm hoạt hóa yếu tố XII  tiểu cầu làm → phospho lipid Yếu tố XII hoạt hóa yếu tố XI yếu tố XI hoạt hóa yếu tố IX Yếu tố IX với yếu tố VIII hoạt hóa phospho lipid, tiểu cầu Ca++ hoạt hóa yếu tố X Yếu tố X, yếu tố V, với phospho lipid tiểu cầu Ca +2 tạo nên phức hợp prothrombinase GIAI ĐOẠN TẠO THÀNH THROMBIN Prothrombinase tạo theo chế ngoại sinh nội sinh với ion calci xúc tác cho phản ứng chuyển prothrombin thành thrombin GIAI ĐOẠN TẠO FIBRIN VÀ CỤC MÁU ĐÔNG Dưới tác dụng thrombin, fibrinogen dạng hịa tan chuyển thành fibrin khơng hịa tan Các sợi fibrin nối lại với tác dụng yếu tố XIII hoạt hóa tạo mạng lưới fibrin bền vững giam giữ thành phần máu làm máu đông lại ...ĐẠI CƯƠNG Đơng máu q trình máu chuyển từ thể lỏng thành thể đặc chuyển fibrinogen thành fibrin khơng hịa tan sợi fibrin bị trùng hợp tạo thành mạng lưới giam giữ thành phần máu làm máu đông lại... CHẾ ĐƠNG MÁU • Q trình đơng máu xảy qua giai đoạn : - Giai đoạn tạo thành phức hợp prothrombinase (1) - Giai đoạn tạo thành thrombin (2) - Giai đoạn tạo thành fibrin (3) SƠ ĐỒ ĐÔNG MÁU GIAI ĐOẠN... dài thơng qua hai chế nội sinh ngoại sinh CƠ CHẾ NGOẠI SINH Cơ chế ngoại sinh: - Khi mạch máu tổn thương, máu tiếp xúc với vị trí tổn thương Mơ vị trí tổn thương giải phóng yếu tố III (thromboplastin)
- Xem thêm -

Xem thêm: SLĐông máu , SLĐông máu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn