giải phẫu sinh lý thận

26 2 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 09:21

GIẢI PHẪU - SINH LÝ THẬN ĐẠI CƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG Thận quan chẵn, có số chức năng:  Ngoại tiết:           - Thải chất độc thể qua nước tiểu - Duy trì thăng nước - điện giải  Nội tiết:      - Tiết Renin điều chỉnh huyết áp - Tiết Erythropoietin kích thích tủy xương tạo hồng cầu II SINH LÝ THẬN NGOẠI TIẾT Đặc điểm cấu trúc: - Cầu thận - Ống thận - Màng lọc Chức lọc cầu thận: * Pl = Pc – ( Pk + Pn ) ≈ 10mmHg P1: áp lực lọc Pc: áp lực TT mm cầu thận Pk: áp lực keo mm cầu thận Pk: áp lực nang Bowman             II SINH LÝ THẬN             II SINH LÝ THẬN NGOẠI TIẾT Chức tạo nước tiểu: Cầu thận cấu tạo mạng lưới mao mạch xếp song song bao quanh bao Bowman Dịch lọc từ huyết tương vào bao Bowman gọi dịch lọc cầu thận Chức tạo nước tiểu thận thực thông qua trình:  Quá trình lọc cầu thận  Quá trình tái hấp thu chất từ ống thận vào máu  Quá trình tiết số chất từ máu vào ống thận Nước tiểu kết trình trên.            II SINH LÝ THẬN NGOẠI TIẾT MÀNG LỌC CẦU THẬN           11q II SINH LÝ THẬN NGOẠI TIẾT  Tái hấp thu HCO3- và tiết H +:           II SINH LÝ THẬN NGOẠI TIẾT  3 Chức phận tái hấp thu tiết ống thận: * Quá trình hấp thu: - Giai đoạn đầu: ống lượn gần 80% nước natri, kali 100% - Giai đoạn sau: nước natri hấp thu theo yêu cầu thể + ADH: hấp thu nước đoạn xuống quai Henlé ống góp + Aldosteron: tái hấp thu natri ống lượn xa, nhánh lên quai Henlé ống góp           II SINH LÝ THẬN NGOẠI TIẾT  * Quá trình tiết: Một số chất vừa lọc qua cầu thận, vừa tiết qua ống thận: Acid hippuric, PSP, Penicillin Một số biện pháp thăm dò chức thận: SGK           III SINH LÝ THẬN NỘI TIẾT Thận tiết renin để điều hoà huyết áp Thông qua hệ thống R-A-A (Renin - Angiotensin - Aldosteron) theo chế sau: Khi lưu lượng máu đến thận giảm Na+ máu giảm, có tác dụng kích thích tổ chức cạnh cầu thận tiết hormon renin Dưới tác dụng renin, loại protein máu angiotensinogen biến đổi thành angiotensin I Angiotensin I đến phổi, tác dụng men chuyển (converting enzyme), biến đổi thành angiotensin II           CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA HA             III SINH LÝ THẬN NỘI TIẾT Gây cảm giác khát Angiotensin II kích thích trung tâm khát vùng đồi gây cảm giác khát để bổ sung nước cho thể 3.Tăng tiết ADH Angiotensin II kích thích nhân thị tăng tiết ADH để tăng tái hấp thu nước ống lượn xa ống góp         II SINH LÝ THẬN NỘI TIẾT 4.Tăng tiết aldosteron - Angiotensin II kích thích vỏ thượng thận tiết aldosteron để tăng tái hấp thu Na+  nước ống lượn xa ống góp - Như vậy, angiotensin II gây co mạch tăng thể tích máu nên làm tăng HA HA tăng ảnh hưởng trở lại làm Thận giảm tiết renin Cơ chế điều hòa HA thận theo nguyên lý: nguyên nhân gây hậu quả, hậu tạo nguyên nhân         III SINH LÝ THẬN NỘI TIẾT Thận tiết erythropoietin để kích thích tủy xương tạo hồng cầu Thận tham gia tạo dạng hoạt tính vitamin D Có tác dụng: - Tại xương: tăng tế bào tạo xương, tăng hoạt động tạo xương, tăng nhập huy động Calci Phospho xương - Tại ruột: tăng hấp thu Calci Phospho - Tại thận: tăng tái hấp thu Calci ống thận         III SINH LÝ THẬN NỘI TIẾT         IV CÁC XN ĐÁNH GIÁ CN THẬN  Creatinin máu nước tiểu Bình thường: - Nồng độ creatinin huyết tương: 55 –110 mmol/l - Nước tiểu: - 12 mmol/24h (8000 - 12000 mmol/l) * Tăng creatinin (và urê) nói lên thiểu thận, giảm độ lọc cầu thận giảm tiết ống thận           IV CÁC XN ĐÁNH GIÁ CN THẬN  Ure máu nước tiểu Bình thường: - Nồng độ urê máu: 3,6 - 6,6 mmol/l - Nồng độ urê nước tiểu : 250 - 500 mmol/24h  Bệnh lý: Ure máu tăng cao số trường hợp sau: - Suy thận - Viêm cầu thận mạn - U tiền liệt tuyến           IV CÁC XN ĐÁNH GIÁ CN THẬN  Các chất điện giải (Na+, K+, Cl-, Ca TP Ca++) Bình thường: - Na+ = 135 - 145 mmol/l - K+ = 3,5 - 5,5 mmol/l - Cl- = 95 - 105 mmol/l - Ca++ = 1,0 - 1,3 mmol/l           IV CÁC XN ĐÁNH GIÁ CN THẬN - Protein TP huyết tương = 60 - 80 g/l - Albumin = 35 - 50 g/l, chiếm 50 - 60% protein toàn phần huyết Protein nước tiểu 24 Bình thường: - 0,2 g/24h - Tỷ trọng nước tiểu Tỷ trọng NT bình thường: 1,01 - 1,020 (nước tiểu 24h người lớn ăn uống bình thường có tỷ trọng từ 1,016 - 1,022)           V NGUYÊN NHÂN GÂY RLTN NN thận: + Rối loạn hoạt động thần kinh TK thể dịch - Vỏ não - Dưới vỏ - TKTV + Rối loạn thành phần lý hóa máu: - Đái đường tụy - Giảm áp lực keo máu + Rối loạn tuần hoàn huyết động           V NGUYÊN NHÂN GÂY RLTN NN thận: 1.1 Viêm ống thận cấp: - Thiếu máu, thiếu nuôi dưỡng: Mất máu, nước nặng, tắc mạch thận, tan huyết nặng - Một số độc chất: Chì, thủy ngân, gan cóc, mật cá trắm, độc tố vi khẩn, thuốc Viêm ống thận → suy thận cấp → tử vong 1.2 Viêm cầu thận cấp: Do phức hợp KN-KT lắng đọng màng lọc cầu thận ( sgk )           IV NGUYÊN NHÂN GÂY RLTN 1.3 Viêm cầu thận mãn: - Do viêm cầu thận cấp tiến triển - Do bệnh lý khác: Teo thân, xơ thận, thận đa nang, THA, Tiểu đường… 1.4 Hội chứng thận hư: - Chức giữ protein cầu thận giảm - Giản rộng lỗ lọc cầu thận → protein niệu tăng → protein máu giảm → lipid máu cao           V NGUYÊN NHÂN GÂY RLTN 1.5 Suy thận: + ST cấp: - ST trước thận - ST thận - ST sau thận 1.6 ST mãn: giảm dần chức lọc cầu thận           Xin chân thành cám ơn! ... II SINH LÝ THẬN NGOẠI TIẾT MÀNG LỌC CẦU THẬN           11q II SINH LÝ THẬN NGOẠI TIẾT  Tái hấp thu HCO3- và tiết H +:           II SINH LÝ THẬN NGOẠI TIẾT  3 Chức phận tái hấp thu tiết ống thận: ... TT mm cầu thận Pk: áp lực keo mm cầu thận Pk: áp lực nang Bowman             II SINH LÝ THẬN             II SINH LÝ THẬN NGOẠI TIẾT Chức tạo nước tiểu: Cầu thận cấu tạo mạng lưới mao mạch xếp... hồng cầu II SINH LÝ THẬN NGOẠI TIẾT Đặc điểm cấu trúc: - Cầu thận - Ống thận - Màng lọc Chức lọc cầu thận: * Pl = Pc – ( Pk + Pn ) ≈ 10mmHg P1: áp lực lọc Pc: áp lực TT mm cầu thận Pk: áp lực
- Xem thêm -

Xem thêm: giải phẫu sinh lý thận, giải phẫu sinh lý thận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn