Quy trình sản xuất giống lúa N25

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2020, 13:55

Quy trình sản xuất giống lúa N25 từ chọn ruộng và làm đất xử lý đất gieo hạt bón phân phun thuốc khử lẫn và thu hoạch. Áp dụng quy trình sản xuất để giống lúa N25 đạt năng suốt cao nhất phải đảm bảo những yêu cầu sau: Cơng ty TNHH Nơng Việt Phát Trụ sở chính: 750/72 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh Chi nhánh Tây Nguyên: 169 Tỉnh lộ 5, Xã Cư EBur, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Điện thoại: 0854.222.468 - (0262) 3822.443 Email: gctnongvietphat@gmail.com Website: http://nongvietphat.com Fanpage: fb.me/nongvietphattn QUY TRÌNH SẢN XUẤT LÚA GIỐNG N25 Chọn ruộng làm đất: Phải đảm bảo yêu cầu sau: - Cách ly khơng gian: cách ruộng khác giống 3m Hoặc cách ly thời gian: Trổ trước (hoặc sau) ruộng lúa khác giống 15 ngày - Chân ruộng phẳng, độ phì khá, chủ động tưới tiêu, cỏ dại - Không nằm vùng thường xuyên có dịch bệnh lúa - Cày bừa kỹ trang phẳng mặt ruộng Xử lý đất: Quan trọng để diệt cỏ dại lúa ma, lúa chét bà phải áp dụng biện pháp tiêu diệt trước gieo sạ để đảm bảo chất lượng hạt giống sản xuất sau: - Sau thu hoạch vụ trước xới phơi đất (nếu có điều kiện nên tủ rơm đốt trước xới) - Trước sạ 20 ngày bơm nước để nhử cỏ dại, lúa cỏ, lúa mọc lên - Khi chúng mọc cao 5-10 cm, phun thuốc cỏ Gramoxone để diệt, sau bừa trục nhận vùi sâu vào đất - Trục trạc đất phẳng, đánh rnh nước, đất đủ ẩm tiến hành sạ, cấy Gieo hạt: - Lượng giống: 160kg/ha - Phương thức gieo: Sạ Phân bón: N25 giống cực ngắn ngày, sau gieo khoảng 32 ngày phân hóa làm địng, nên cần phải chăm sóc, bón phân sớm để lúa đẻ tập trung, dài Mọi thắc mắc giống lúa OM 5954 như: Đại lý, thông tin giống, quy trình canh tác, phân bón, trừ sâu bệnh q bà bạn đừng ngại liên hệ trực tiếp Nông Việt Phát để giải đáp nhé!! Công ty TNHH Nơng Việt Phát Trụ sở chính: 750/72 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh Chi nhánh Tây Nguyên: 169 Tỉnh lộ 5, Xã Cư EBur, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Điện thoại: 0854.222.468 - (0262) 3822.443 Email: gctnongvietphat@gmail.com Website: http://nongvietphat.com Fanpage: fb.me/nongvietphattn Lượng phân bón cho ha: - Lượng phân cụ thể tuỳ theo chân đất Nhưng tham khảo mức bón sau: 270 kg phân vi sinh + 220 kg Urê + 500 kg Super Lân + 220 kg KCl Cách bón: - Lót: 100% phân vi sinh + 100% Super Lân +50% Urê - Thúc lần (7-10 NSG vụ Đông Xuân): 30% Urê + 50% KCL - Thúc lần 2: Trước lúa phân hoá đòng ngày (sau gieo 27 ngày) : 20% Urê + 50% KCL - Bón ni hạt: Khi lúa trỗ hồn tồn xấu bón thêm 27 kg Urê/ha Có thể phun phân qua Phun thuốc: - Phun Tilt Supper vào giai đoạn làm đòng để trừ bệnh đốm vằn đồng thời có tác dụng ngừa bệnh vàng tốt Ngoài ra, phun trước sau trổ trừ bệnh lem lép hạt Nếu có điều kiện hộ bà nên phun thêm Kali sữa lúa đỏ đuôi (LƯU Ý: không phun lúa trổ làm nứt hạt ảnh hưởng đến chất lượng hạt) Khử lẫn: (Rất quan trọng) Đối với chân ruộng sản xuất lúa giống vụ phải khử lẫn đầy đủ 04 giai đoạn sau: - Giai đoạn 1: 18-20 NSG, nhổ bỏ lúa có đặc tính lạ - Giai đoạn 2: Thời gian trổ (thời điểm quan trọng nhất), quan sát lúa trổ sớm - muộn, cao - thấp, dạng cờ mỏ hạt có đặc tính khác lạ cần phải cắt sát gốc để loại bỏ - Giai đoạn 3: Khi lúa cúi bơng: cần quan sát lá-góc địng, độ trổ thốt, dạng bơng, màu hạt, dạng hạt, chiều cao cây, nhiễm bệnh Cắt sát gốc để loại bỏ Lưu ý: Phải tiến hành khử lẫn lúa ma, lúa cỏ triệt để giai đoạn phải khử trước lúa bắt đầu chín, nhằm tránh rụng hạt xuống đất, gây hại tiếp cho vụ sau Mọi thắc mắc giống lúa OM 5954 như: Đại lý, thông tin giống, quy trình canh tác, phân bón, trừ sâu bệnh quý bà bạn đừng ngại liên hệ trực tiếp Nông Việt Phát để giải đáp nhé!! Cơng ty TNHH Nơng Việt Phát Trụ sở chính: 750/72 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh Chi nhánh Tây Nguyên: 169 Tỉnh lộ 5, Xã Cư EBur, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Điện thoại: 0854.222.468 - (0262) 3822.443 Email: gctnongvietphat@gmail.com Website: http://nongvietphat.com Fanpage: fb.me/nongvietphattn - Giai đoạn 4: Trước thu hoạch 10-15 ngày, cần khử lẫn lại lần cuối khác dạng chiều cao cây, dạng hạt, màu hạt, nhiễm bệnh Cắt sát gốc để loại bỏ Thu hoạch: - Khi lúa chín tối thiểu 90% thu hoạch - Dụng cụ gặt, phơi, phương tiện vận chuyển, máy tuốt lúa phải làm trước sử dụng để tránh lẫn Mọi thắc mắc giống lúa OM 5954 như: Đại lý, thơng tin giống, quy trình canh tác, phân bón, trừ sâu bệnh quý bà bạn đừng ngại liên hệ trực tiếp Nông Việt Phát để giải đáp nhé!! ... bà nên phun thêm Kali sữa lúa đỏ đuôi (LƯU Ý: không phun lúa trổ làm nứt hạt ảnh hưởng đến chất lượng hạt) Khử lẫn: (Rất quan trọng) Đối với chân ruộng sản xuất lúa giống vụ phải khử lẫn đầy... để giai đoạn phải khử trước lúa bắt đầu chín, nhằm tránh rụng hạt xuống đất, gây hại tiếp cho vụ sau Mọi thắc mắc giống lúa OM 5954 như: Đại lý, thơng tin giống, quy trình canh tác, phân bón, trừ... Khi lúa chín tối thiểu 90% thu hoạch - Dụng cụ gặt, phơi, phương tiện vận chuyển, máy tuốt lúa phải làm trước sử dụng để tránh lẫn Mọi thắc mắc giống lúa OM 5954 như: Đại lý, thông tin giống, quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình sản xuất giống lúa N25, Quy trình sản xuất giống lúa N25

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn