Bài giảng Chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản phẩm OCOP

15 0 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2020, 20:52

Bài giảng trình bày về nhóm sản phẩm OCOP; các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm với sản phẩm OCOP; thực hiện các tiêu chí chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản phẩm OCOP. L/O/G/O CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN PHẨM OCOP Lê Anh Tường Phó Chi cục trưởng Chi cục QLCL Nông Lâm sản Thủy sản Nghệ An Nội dung Nội dung Giải đáp thắc mắc Nội dung Nội dung Nội dung Nhóm sản phẩm OCOP Các tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm với sản phẩm OCOP Thực tiêu chí chất lượng, ATTP sản phẩm OCOP Nhóm sản phẩm OCOP SP ngành nông nghiệp - Rau, củ, quả, hạt tươi Thịt, trứng, sữa tươi Gạo, ngũ cốc Mật ong, SP mật ong, mật khác SP phi thực phẩm - Vật tư thiết bị y tế… Thủ công mỹ nghệ… Dịch vụ du lịch… SP chế biến ngành nông nghiệp - CB từ gạo, ngũ cộc CB từ rau, củ quả, hạt CB từ thịt, trứng, sữa CB từ thủy, hải sản Tương, nước mắm, gia vị lỏng Gia vi khác Chè tươi, chè chế biến Các sản phẩm từ chè khác Cà phê, ca cao SP ngành khác - Rượu, đồ uống có cồn; đồ ăn nhanh… Nước khống, đồ uống/TPCN, thuốc… Có 26 sản phẩm Trong có: - 14 sản phẩm thưc phẩm ngành nông nghiệp - 06 sản phẩm ngành khác - 06 sản phẩm phi thực phẩm Các tiêu chất lượng sản phẩm OCOP • • • • • Kích thước, hình dạng… Mùi, vị… Kết cấu, cách đặt… Tạp chất lạ… Quy cách đóng gói… • Có hoạt động, kế hoạch kiểm sốt CLSP Hồ sơ? Chứng nhận HT QLCL… Chứng nhận đủ điều kiện ATTP • • • • Chỉ tiêu Có tiêu dinh dưỡng hay khơng? • Có tính độc đáo, khác biệt sản phẩm hay khơng? • Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm sở sản xuất? • Kiểm tra định kỳ tiêu ATTP? Khái quát chất lượng thực phẩm “CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM”: Tính khả dụng Chất lượng thực phẩm Tính kinh tế Tính an tồn •Quản lý qui chuẩn •Trọng tâm quản lý NN •Tự cơng bố tiêu chuẩn •Xã hội hóa Mối nguy vật lý Mối nguy hố học Mối nguy sinh học Chất lượng thực phẩm nhôm tiêu chất lượng thực phẩm: Tính khả dụng (Wholesomeness) Sự phù hợp chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng (VD: mầu sắc, mùi vị, hàm lượng dinh dưỡng…) Gian dối kinh tế (Economic fraud) Ghi nhãn sai, cân thiếu trọng lượng, phân cỡ/hạng không , chất lượng khơng bảo đảm An tồn thực phẩm (Food safety) Thực phẩm không gây hại cho người sử dụng chế biến sử dụng cách Các tiêu chất lượng sản phẩm OCOP • • • • • Kích thước, hình dạng… Mùi, vị… Kết cấu, cách đặt… Tạp chất lạ… Quy cách đóng gói… • Có hoạt động, kế hoạch kiểm soát CLSP Hồ sơ? Chứng nhận HT QLCL… Chứng nhận đủ điều kiện ATTP • • • • Chỉ tiêu Có tiêu dinh dưỡng hay khơng? • Có tính độc đáo, khác biệt sản phẩm hay khơng? • Hồ sơ cơng bố tiêu chuẩn sản phẩm sở sản xuất? • Kiểm tra định kỳ tiêu ATTP? Mức độ số tiêu chất lượng Màu sắc: chấp nhận được; tương đối phù hợp, tốt, phù hợp với đặc tính sản phẩm Mùi, vị: Có mùi lạ, vị khác thường; mùi, vị chấp nhận được; mùi rõ, phù hợp vối sản phẩm; mùi rõ, phù hợp với sản phẩm, hấp dẫn CHỈ TIÊU CẢM QUAN Tạp chất lại: Có tạp chất, chấp nhận được; có tạp chất, chấp nhận được; có tạp chất, chấp nhận được; khơng có tạp chất Hình dạng, kích thước: Khơng đồng đều; chấp nhận được; tương đối đồng đều, phù hợp; đồng đều, phù hợp Kết cấu/cách đặt: Ngheo nàn; chấp nhận được; tốt; tốt Quy cách đóng gói: Khơng phù hợp; phù hợp với đặc tính sản phẩm; tiện dụng; tiện dụng Mức độ số tiêu chất lượng DINH DƯỠNG: (hàm lượng tiêu dinh dưỡng như: độ đạm, chất béo, vitamin… theo phiếu kiểm nghiệm) DINH DƯỞNG TRONG SẢN PHẨM; TÍNH ĐỘC ĐÁO • Khơng có • Có – tiêu • Có tiêu TÍNH ĐỘC ĐÁO: (có nét riêng, khác biệt, tiềm thành thương hiệu địa phương) • Trung bình • Tương đối độc đáo • Rất độc đáo Mức độ số tiêu chất lượng Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm: Thực phẩm tươi, sơ chế • • • CƠNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Khơng có Bản cơng bố tiêu chuẩn sản phẩm/chất lượng Có Tiêu chuẩn sản phẩm Có Tiêu chuẩn sản phẩm, có Bản cơng bố tiêu chuẩn/chất lượng Thực phẩm chế biến • • • • Khơng có Bản tự cơng bố (hoặc có ko đúng) Có Bản tự cơng bố, thiếu Có Tiêu chuẩn sản phẩm Có Bản tự cơng bố, có tiêu chuẩn sản phẩm Kiểm tra định kỳ tiêu ATTP: (Phiếu kiểm nghiệm định kỳ tiêu ATTP) Thực phẩm tươi, sơ chế • • • • Thực phẩm chế biến Khơng có • Có, khơng đạt • Có, đạt khơng đủ • Có, đạt đầy đủ (VSV, KLN, thc BVTV, HC…) theo quy định Có, khơng đạt Có, đạt khơng đủ Có, đạt đầy đủ (VSV, KLN, phụ gia HC…) theo quy định Căn quy định để thực công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm?  QCVN 8-2:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn ô nhiễm kim loại nặng thực phẩm Bộ Y tế ban hành  Thông tư 24/2013/TT-BYT ngày 14/08/2013 Bộ Y tế quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y thực phẩm  Thông tư 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 Bộ Y tế quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thực phẩm  Quyết định 46/2007/TT-BYT ngày 19/12/2007 Bộ Y tế Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học hóa học thực phẩm” Mức độ số tiêu chất lượng Khơng có kế hoạch kiểm sốt chất lượng sản phẩm Có kế hoạch kiểm sốt chất lượng sản phẩm Có ghi hồ sơ lơ sản xuất Có KH KS CLSP, có ghi hồ sơ lơ sản xuất ĐẢM BẢO CLSP Có chứng nhận ISO, HACCP, VietGAP… Có giấy CN đủ đ/k ATTP cho XK thủ tục pháp lý khác theo y/c thị trường đích Câu hỏi đặt ra? • Cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (trong nước) có tính điểm cho sản phẩm OCOP khơng? • Cơ sở khơng có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP có tham gia sản phẩm OCOP không? ??? Thảo luận! L/O/G/O LÊ ANH TƯỜNG SĐT: 0904313676 Email: leanhtuong@gmail.com ... Nội dung Nội dung Nội dung Nhóm sản phẩm OCOP Các tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm với sản phẩm OCOP Thực tiêu chí chất lượng, ATTP sản phẩm OCOP Nhóm sản phẩm OCOP SP ngành nông nghiệp - Rau,... độ số tiêu chất lượng Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm: Thực phẩm tươi, sơ chế • • • CƠNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Khơng có Bản cơng bố tiêu chuẩn sản phẩm /chất lượng Có Tiêu chuẩn sản phẩm Có Tiêu... biệt sản phẩm hay khơng? • Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm sở sản xuất? • Kiểm tra định kỳ tiêu ATTP? Khái quát chất lượng thực phẩm “CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM”: Tính khả dụng Chất lượng thực phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản phẩm OCOP, Bài giảng Chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản phẩm OCOP

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn