Hướng dẫn sử dụng winpower

36 7 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2020, 08:42

Winpower là một phần mềm giám sát UPS. Khi liên kết UPS, thì phần mềm nàycó thể bảo vệ hệ thống máy tính từ sự hư hỏng bất ngờ do mất điện lưới. Qua phần mềm này, người sử dụng có thể giám sát và cấu hình UPS ở bất kỳ máy tính nào trong cùng mạng LAN. HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG WINPOWER I Giới thiệu tổng quan Winpower Winpower phần mền giám sát UPS Khi liên kết với UPS, phần mền bảo vệ hệ thống máy tính từ hư hỏng bất ngờ điện lưới Qua phần mền này, người sử dụng giám sát cấu hình UPS máy tính mạng LAN Cấu hình Winpower: Winpower cấu tạo từ ba phần: Người quản trị (Agent), hình giám sát (Monitor), biểu tượng (TrayIcon) Agent thành phần nòng cốt Winpower hoạt động dịch vụ hệ thống Giao tiếp với UPS, ghi lại kiện đăng nhập, báo cho người sử dụng kiện, xếp ghi hoạt động theo yêu cầu người sử dụng, báo trước lệnh shutdown cần thiết Đồng thời, Agent quản lý qua hình giám sát Monitor giao diện người sử dụng ứng dụng Winpower Phản hồi Agent, thu thập thông tin thực UPS, trạng thái UPS, thông tin máy chủ server cho phép người sử dụng chỉnh sửa cài đặt thông số làm việc UPS Nó vận hành máy tính mạng LAN máy tính đơn TrayIcon công cụ quản lý Winpower Chỉ có Window có thành phần Nó thường nằm tác vụ task bar hệ thống TrayIcon có hai biểu tượng khác hiển thị trạng thái Agent Các biểu tượng trạng thái liên quan liệt kê sau: Chỉ báo Agent ngừng chạy Chỉ báo Agent chạy Trong người sử dụng kích chuột phải vào biểu tượng TrayIcon, menu shortcut Các mục menu liệt kê đây: Start Agent Khởi động Agent Stop Agent Đóng Agent Start Monitor Khởi động Monitor Exit Đóng chương trình Chức ưu điểm Winpower :  Khi Agent bắt đầu, chạy liên tục, bảo vệ thiết bị bạn lúc  Huỷ cài đặt đễ dàng xoá liệu không để lại vết tích Không sử dụng kiệt hệ thống phần mền “Xanh”  Bạn nhìn tổng quan toàn thông tin Thông tin nguồn điện lưới, UPS, tải ác quy hình Window bạn lấy thông tin tổng quát  Chức tự kiểm tra tự động hình vô tuyến UPS mạng LAN  Chức kiểm tra theo dẫn sách hướng dẫn với hình vô tuyến UPS mạng internet  Chức bảo mật Password hệ thống người quản trị thiết lập ngăn chặn phá hoại từ người dùng khác Chỉ có hệ thống người quản trị có toàn quyền truy cập, người sử dụng khác có quyền sử dụng  Chức bật tắt UPS theo thời gian bảo vệ tối đa cho hệ thống máy tính bạn  Chức tự kiểm tra theo thời gian, tạo bảo vệ tối đa cho hệ thống UPS bạn  Chức shutdown mạng đáp ứng bảo vệ tối đa cho hệ thống mạng  Chức Log Data( gồm có nguồn điện lưới, UPS, tải ác quy) kiện đăng nhập log, mà hệ thống người quản trị thực bảo dưỡng hàng ngày hệ thống UPS  Sự linh hoạt ý nghóa thông tin cho bạn biết trạng thái UPS thời điểm tải, nơi, không quên kiện thay đổi thời gian khu vực địa lý:  Chức quảng bá tin tới tất người sử dụng mạng  Chức gửi tin qua máy nhắn tin  Chức gửi tin email  Chức nhắn tin qua di động dịch vụ tin SMS Giao diện truyền thông UPS : Giao diện truyền thông với UPS qua giao thức RS232 giao thức RS485 cho thông tin cần trao đổi qua lại UPS PC Winpower đồng thời truyền thông UPS với USB Winpower giám sát nhiều UPS kết nối qua cổng nối tiếp PC thời điểm Qua giao thức RS232, cổng nối tiếp kết nối với UPS Qua giao thức RS485, số lượng UPS cổng kết nối tối đa tới 256 II Cài đặt Winpower : Các yêu cầu hệ thống: Phiên hệ thống yêu cầu 128MB RAM để chạy Bộ xử lý màu tối thiểu bít (256 màu) để chạy chương trình giám sát Thêm hệ điều hành Window yêu cầu độ phân giải tối thiểu 800x600( khuyến nghị tối thiểu 1024x768) Hệ điều hành öùng duïng Winpower : Window 98, Window me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Window 2003, Window 2007/Vitas, Window 8, Window 2010 Solaris/ Sparc 2.6,7,8,9 Solaris/ x86 2.6,7,8,9 HP-UX 11.x,11i.x AIX4.3.x,5.x Mac OS X 10.x Compaq Tru64 SCO UnixWare 7.1.1, 7.1.3 SCO Unix 8.0 FreeBSD 4.x Linux x86 SGI Irix 6.5.x Các bước cài đặt Winpower: Đối với hệ điều hành Window:  Chạy file setup.exe thư mục \Windows\Disk1\InstData\VM đóa CD để bắt đầu cài đặt chương trình  Đọc thông tin cung cấp, sau bấm Next  Quan sát tổng quan đối tượng cài đặt mà bạn chọn Nếu đối tượng chuẩn click “Install” để bắt đầu cài đặt Thư mục cài đặt mặc định là: C:\program files\Winpower  Khi cài đặt xong, click vào “Done” Đối với hệ điều hành khác:  Đóa CD cung cấp chế độ cài đặt: chế độ GUI chế độ Console Hãy chọn thư mục tuỳ theo hệ điều hành Và chạy chương trình setup.bin setup_console.bin để bắt đầu cài đặt chương trình Chú ý: Đối với hệ điều hành Unix Compaq Tru64 đảm bảo phần JRE1.3.1 cài đặt hệ thống bạn, sau chọn thư mục /GenericUnix để bắt đầu cài đặt  Đọc thông tin cung cấp sau click vào “Next” Không thay đổi thư mục mặc định \opt\winpower  Quan sát tổng quát đối tượng cài đặt mà bạn chọn Nếu đối tượng chuẩn click “Insatll” để bắt đầu cài đặt  Khi chương trình cài đặt hoàn thành click “Done”  Reboot lại hệ thống Cài đặt chương trình thiết lập môi trường hoạt động cho Winpower thay đổi thư mục /etc/profile, reboot lại hệ thống xác lập cài đặt Huỷ cài đặt Winpower : Đối với hệ điều hành Window : Chạy chương trình “Uninstall Winpower” từ thư mục “Start\Progrom\Winpower” để bắt đầu huỷ cài đặt Trước huỷ cài đặt Winpower, bạn phải đóng tất chương trình Winpower lại trước Nếu không huỷ cài đặt Đối với hệ điều hành khác : Mở chương trình “Terminal”, nhập thư mục “/opt/winpower” thực dòng lệnh command: /Uninstall III Hướng dẫn sử dụng: Môi trường hoạt động Winpower : WINPOWER chạy môi trường JRE1.3.1, cài đặt cho thư mục suốt trình cài đặt Winpower Nhưng hệ điều hành SCO UnixWare IA32, JRE1.3.1 cài đặt trước bắt đầu cài đặt Winpower Thiết lập môi trường hoạt động: Đối với hệ điều hành Linux Unix, thư mục cài đặt copy vào vào thư viện thư mục: /opt/winpower/lib, xuất thư mục tên đường dẫn thư viện Java Library Path Đối với hệ điều hành Linux, Solaris, UnixWare thiết lập môi trường thư viện LD_LIBRARY_PATH theo cách sau: #! bin/sh LD_LIBRARY_PATH=/opt/winpower/lib:$LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH Đối với hệ điều hành AIX, thư viện chia sẻ phải dẫn đến đường dẫn môi trường thư viện LIBRARY: #! bin/sh LIBPATH=/opt/winpower/lib:$LIBPATH export LIBPATH Đối với hệ điều hành HpUX thư viện chia sẻ phải dẫn đến đường dẫn môi trường khả biến SHLIB_PATH: #! bin/sh SHLIB_PATH=/opt/winpower/lib:$SHLIB_PATH export SHLIB_PATH Đối với hệ điều hành FreeBSD thư viện chia sẻ phải trỏ đến đường dẫn môi trường khả biến LD_LIBRARY_PATH: #! bin/csh setenv LD_LIBRARY_PATH /opt/winpower/lib Đối với hệ điều hành MacOSX thư viện chia sẻ phải trỏ đến đường dẫn bở môi trường khả biến DYLD_LIBRARY_PATH: #! bin/sh DYLD_LIBRARY_PATH=/opt/winpower/lib:$DYLD_LIBRARY_PATH export DYLD_LIBRARY_PATH - Tất thiết lập mức cao thiết lập thư mục file chung “/etc/.profile” trình cài đặt Tạo truyền thông với UPS: Click vào menu “Auto Search UPS” từ menu hệ thống, bắt đầu tìm UPS kết nối với cổng COM máy Kết tìm kiếm cửa sổ hình Chỉ người quản lý thực vận hành hệ thống Tự đống tìm kiếm cần thiết để thực việc sau:  Khi UPS thay đổi  Khi cổng COM thay đổi Cơ cấu bảo mật Winpower: Để ngăn chặn phá hoại từ mộ t máy tính phá hoại, việc thiết lập cấu bảo vệ thực phần mền Winpower sau: Có hai phương pháp truy cập Winpower: đọc “Read only” truy cập toàn quyền “Full access” Với quyền truy cập Full access, người sử dụng có quyền cấu hình Winpower Với quyền truy cập Read Only người sử dụng xem thông tin cấu hình Winpower mà không thay đổi Để có quyền Full Access Agent mạng, phải đăng nhập Super User qua menu chương trình “Act As Administrator”trong menu “System” Để “Act As Administrator” truy cập từ xa Agent “Accept Remote Control” phải chọn cho Agent muốn truy cập Nếu “Accept Remote Control” bị thay đổi trình cấu hình Remote Agent truy cập tới định nghóa lại thông tin cấy hình cũ loại bỏ Nếu hệ thống quản lý Window chuyển sang để giám sát Agent quyền truy cập Agent tự động chuyển xuống ngang với quyền Read only Để lấy quyền truy cập Full Access Agent, đăng nhập lại Administrator Bắt đầu Winpower : Trong hệ điều hành Window:  Start Agent: Chạy Winpower từ đường dẫn “Start\Progrom\Winpower\Winpower” chạy biểu tượng TrayIcon Agent  Start Monitor: Click chuột phải vào biểu tượng TrayIcon chọn menu “Start Monitor”  Stop Agent: Click chuột phải vào vào biểu trợng TrayIcon chọn menu “Stop Agent”  Exit TrayIcon: Click chuột phải vào biểu tượng TrayIcon chọn menu “Exit” Trong hệ điều hành Linux Unix :  Start Agent: Vào thư mục “/opt/winpower” thực dòng lệnh “./agent start”  Start Monitor: Vào thư mục “/opt/winpower” thực dòng lệnh “./monitor”  Stop Agent: Vào thư mục “opt/winpower” thực dòng lệnh “./agent stop “ Thực Shutdown Winpower Winpower có kiểu Shutdown:  Shutdown UPS  Shutdown System  Shutdown UPS and System Điều kiện Shutdown UPS bao gồm:  UPS Battery Low: Dung lượng ắc quy UPS thấp  UPS Battery Backup Time Runs Out : Thời gian chạy chế độ lưu điện lớn thời gian cho phép Thời gian lưu điện ắc quy thiết lập hộp thoaïi “Shutdown Setting”  Scheduled Turn Off UPS begins : Lịch biểu tắt UPS khởi động Lịch biểu thực tắt bật UPS thiết lập hộp thoại “UPS OnOff Manager” Điều kiện Shutdown hệ thống bao gồm :  UPS Shutdown hộp kiểm “Shutdown System” chọn hộp thoại “Shutdown Setting”  Shutdown từ xa Agent khác Nếu không muốn cho phép Agent khác Shutdown thiết lập hộp thoại “Shutdown Setting” Cho phép Winpower Shutdown với điều kiện UPS hệ thống sau:  Chạy dòng lệnh Command Winpower bắt đầu thực dòng lệnh trước thực Shutdown hệ thống Thời gian thi hành dò ng lệnh “thời gian tối đa thực Shutdown”, thiết lập hộp thoại “Shutdown Setting”  Thực dòng lệnh tắt UPS UPS tắt thời gian định đặt, thời gian cần thiết để hệ thống Shutdown, thiết lập hộp thoại “Shutdown Setting”  Shutdown hệ thống an toàn mà không cần tắt nguồn Đóng ứng dụng an toàn : Trong hệ điều hành Window, trước hệ thống Shutdown, Winpower đóng ứng dụng, cất giữ file có liên quan Quy tắc việc cất file sau:  Các file chưa đặt tên: Khi Winpower đóng ứng dụng trước Shutdown hệ thống, file ứng dụng soạn thảo người dùng cất tên file mặc định thư mục mặc định ứng dụng (ví dụ My Document) sau đóng lại  Các file đặt tên: Khi Winpower đóng ứng dụng trước Shutdown hệ thống file ứng dụng đặt tên cất file gốc sau đóng lại III Giao diện người dùng Winpower: Hướng dẫn quản lý cửa sổ Winpower: Winpower giám sát thông qua cửa sổ hình “Winpower Manager” hiển thị sau:  Một menu cửa sổ hình  Thanh công cụ toolbar menu  Cây thư mục mô tả danh sách UPS mạng LAN WAN phía bên trái hình  Hình vẽ trạng thái UPS bên phải hình  Thanh menu bao goàm : Menu “System” Menu “Logs” Menu “UPS” Menu “Tools” Menu “Monitor ” Menu “Preference” Menu “Language” Menu “Help”  Thanh công cụ “Toolbar”: Tên chức nút công cụ liệt kê bảng sau: Hiển thị hộp thoại “Shutdown Setting” Hiển thị hộp thoại “Schedule Viewer” Hiển thị hộp thoại “Event Action” Hiển thị hộp thoại “Event Log Viewer” Hiển thị hộp thoại “Data Log Viewer” Hiển thị file trợ giúp trực tuyến Help  Cây thư mục “Tree View”: Có thư mục phía bên trái hình Window hiển thị trật tự danh sách thư mục Các chuỗi nút thư mục gốc mạng LAN (hoặc WAN) - Computer COM port - UPS Bạn mở rộng thu lại nút cách kích vào tay cầm điều khiển Khi bạn chọn nút, chi tiết nút hiển thị phía bên tay phải WINPOWER tự động tìm kiếm tất Agent mạng LAN hiển thị chúng nút LAN Các Agent mà thiết lập hộp thoại “Moniter Remote UPS” hiển thị nút WAN  Hình vẽ trạng thái UPS : Nếu kích chuột vào nút UPS thư mục, chi tiết UPS hiển thị hình bên phải Vùng phía mô tả trạng thái UPS thời gian hệ thống Agent Vùng mô tả hướng hoạt động UPS Vùng thấp mô tả trạng thái thông tin Các Menu:  Menu “System”: Menu “System” goàm menu con: Muïc Menu Act as Administrator Modify Administrator Password Auto Search UPS COM Port Setting Exit Mô tả Hiện hộp thoại “Administrator” Menu không chạy giám sát mạng hộp kiểm “Accept Remote Control” huỷ Hiện hộp thoại “Administrator Password Settings” Bắt đầu tự động tìm kiếm UPS kết nối với cổng nối tiếp máy tính Hiện hộp thoại”Communication Port Settings” Đóng hình giám sát Winpower  Menu “Logs”: Menu “Logs” gồm mục, mô tả sau: Menu Item Event Log Data Log Record Setting Mô tả Hộp thoại cửa sổ mục “Event Log Viewer” danh sách lịch sử kiện Hộp thoại cửa sổ mục “Data Log Viewer” danh sách ghi liệu Hộp thoại cửa sổ mục “Record Setting” để thíêt lập độ dài file log, ghi lại thay đổi UPS  Menu “UPS”: Menu “UPS” gồm mục mô tả sau: Mục Menu UPS Control Parameters UPS Model & Rename Event Action Shutdown Parameter UPS Warranty Period Setting Battery Self-Test Now Cancel Current Battery Self-Test Mô tả Hiện cửa sổ thoại “UPS Control Parameters”, cho phép huỷ cho phép bật cảnh báo UPS Hiện cửa sổ thoại” UPS Model & Rename” cho phép lựa chọn model UPS đổi tên UPS Hiện cửa sổ “Event Actions”, để thiết lập hành động trước vài kiện xuất Bạn ghi lại kiện log, tin quảng bá tới máy tính khác mạng LAN(chỉ cho phép hệ điều hành Window), gửi Email, gửi máy nhắn tin gửi tới điện thoại di động Hiện cửa sổ “Shutdown Settings”, từ người sử dụng thiết lập điều kiện Shutdown, đối tượng khác.v.v Hiện cửa sổ “UPS Warranty Period Setting” từ người sử dụng thiết lập UPS đặt ngày mua Acquy.v.v Hiện cửa sổ “UPS Self-Test Immediately” từ người sử dụng thực kiểm tra Acquy UPS Huỷ lệnh kiểm tra Acquy UPS, cho phép UPS kiểm tra  Để cho phép gửi máy nhắn tin, thông số định máy nhắn tin phải cấu hình Tham khảo chi tiết “Pager Setting”  Hộp thoại “Shutdown Settings”: Hộp thoại “Shutdown Settings” mở từ menu “Shutdown Parameter” menu “UPS”, kích chuột vào nút lệnh Shutdown Parameter từ công cụ toolbar Nếu Agent kết nối với nhiều UPS, UPS có điều kiện Shutdown riêng Trong hộp thoại “Shutdown Settings”, thông số thiết lập bảng sau: Thông số Đơn vị Giá trị Max Battery Minute backup time Phút Thời gian lưu điện Acquy Shutdown _ System 4320 _ Giá trị Min _ Mặc Ghi định 10 Thời gian mà acquy UPS cung cấp nguồn điện Không Khi hộp kiểm chọn, hệ thống Shutdown gần lúc UPS bị tắt Thông số Suspend System Treo thống Đơn vị Giá trị Max _ _ Giá trị Min _ hệ System Minute 99 shutdown Phút need time Thời gian shutdown hệ thống Receive Minute 4320 remote Phút shutdown signal, delay XX shutdown system Nhận tín hiệu shutdown truy cập từ xa, trễ shutdown hệ thống XX giây Run Command File before Shutdown Chạy lệnh trước Shutdown Shutdown Minute 60 File Max Phút 1 Mặc Ghi định No Khi hộp kiểm tỉ số chọn, Không hệ thống treo ổ đóa xếp hàng lệnh shutdown Chức thực hệ điều hành Window đáp ứng khác phải cho phép từ lệnh: /ControlPanel/Power Options/Hibernate Thời gian cần thiết để shutdown hệ thống, kể từ bắt đầu shutdown đến kết thúc trình shutdown No Khi hộp kiểm chọn, hệ không thống cho phép shutdown Agent khác Nothing Trước shutdown, Agent Không thực file, có thông số nghóa, Agent không bắt đầu shutdown hệ thống “xử lý file lệnh trước shutdown” hoàn tất Trước hệ thống shutdown cần thiết thời gian để xử Thông số Execution Time Thời gian xử lý lệnh shutdown tối đa Begin Shutting down immediately while battery low Trước bắt đầu shutdown mà Acquy bị yếu Shutdown remote Agents' Conditions Các điều kiện Agent shutdown từ xa Agents be Shutdown Agent bò shutdown Shutdown Alarm Interval Báo shutdown bên Start Warning Đơn vị Giá trị Max Giá trị Min Mặc định Ghi lý file shutdown Yes Coù Khi hộp kiểm chọn tượng ác quy yếu xảy ra, Agent shutdown UPS lập tức, mặt khác thời gian shutdown kiểm soát bơiû thời gian lưu điện ác quy Điều kiện “UPS shutdown “ “ xử lý thời gian lưu điện acquy với thời gian đặt” Minute Phuùt 60 1 Minute Phút 60 10 Khi điều kiện shutdown ổn định, Agent gửi tín hiệu shutdown tới điểm Agent truy cập tới Agent đưa tin cảnh báo trước shutdown Nếu người sử dụng thiết lập lịch shutdown, Agent đặt Thông số Đơn vị Giá trị Max Giá trị Min Mặc định before Scheduled Shutdown Bắt đầu cảnh báo trước shutdown theo lịch Ghi cảnh báo âm theo chu kỳ theo thời gian đặt Chú ý: kích chuột vào nút lệnh Default thông số trang trở thành mặc định Nếu nút lệnh OK không hợp lệ, nghóa quyền truy cập bạn Agent “Read Only” bạn thiết lập thông số Bạn đăng nhập Super User qua menu “System”  Hộp thoại “UPS Self - Test Immediately”: Hộp thoại “UPS Self-Test Immediately” mở từ menu “Battery Self-Test Now” từ menu “UPS” Trong hộp thoại “UPS Self- Test Immediately”, người sử dụng lựa chọn kiểu tự kiểm tra Selt Test: Self-Test 10 giây, Self-Test Acquy yếu, Self-Test XX phút Khoảng thời gian Self test XX phút từ đến 99 phút Kích chuột vào menu “Cancel Current Battery Self-Test” báo xử lý tự kiểm tra self-test Chú ý: nút “OK” không hợp lệ, nghóa quyền truy cập bạn Agent Read Only bạn thực hoạt động hệ thống Bạn phải đăng nhập “Super User” qua menu “System”  Hộp thoại “UPS warranty Period Setting”:  Hộp thoại “UPS Test Manager”: Hộp thoại “UPS Test Manager” mở từ menu “Battery Self-Test Schedule” menu “UPS” “UPS Test Manager” sử dụng để hiển thị cài đặt nhiệm vụ tự kiểm tra ác quy Nhiệm vụ tự kiểm tra ác quy đặt bao gồm kiểu: “một ngày” “hàng tháng” Kiểu tự kiểm tra ác quy đặt tự kiểm tra 10 giây, tự kiểm tra ác quy yếu, tự kiểm tra khoảng thời gian cho trước Thời gian định trước tự kiểm tra ác quy từ đến 99 phút, giá trị mặc định 10 phút Hộp thoại “UPS Test Manager” gồm có phần, danh sách nhiệm vụ lịch Tất nhiệm vụ tự kiểm tra ác quy bật tắt UPS lịch Các nút chấm màu đỏ tắt nguồn, nút màu xanh thẫm bật nguồn nút màu xanh da trời hành động tự kiểm tra Kích chuột vào nút “Add Test” người sử dụng đặt thời gian đặc biệt nhiệm vụ tự kiểm tra ác quy theo hàng tháng với UPS cửa sổ quản lý Việc thêm nhiệm vụ tự kiểm tra đánh vào lịch biểu Nếu bạn lựa chọn nhiệm vụ tự kiểm tra ác quy danh sách công việc, bạn phải thay đổi nhiệm vụ mà đặt cửa sổ quản lý cách kích chuột vào nút “Modify” Nếu bạn chọn cách nhiệm vụ tự kiểm tra ắc quy danh sách công việc, bạn phải huỷ nhiệm vụ cách kích chuột vào nút “Remove” Chú ý: Nếu nút lệnh “OK” không hợp lệ, nghóa quyền truy cập bạn Agent Read Only bạn thự c cài đặt Bạn phải đăng nhập “Super User” qua menu “System”  Hộp thoại “UPS OnOff Manager”: Hộp thoại “UPS On/Off Manager” mở từ menu “UPS On/Off Schedule” menu “UPS” Các nhiệm vụ bật tắt UPS thiết lập gồm kiểu: “một ngày” hàng tuần” Khoảng thời gian tắt UPS (từ lúc shutdown đến chạy lại lần sau) đặt từ -9999 phút, v.v Thời gian tắt lâu 6ngày 22 33 phút Khoảng năm quản lý đầu vào từ 2002 - 20035 Hộp thoại “UPS OnOff Manager” gồm có danh sách công việc lịch Tất công việc tự kiểm tra bật tắt UPS lịch Chúng sử dụng nút chấm màu đỏ để xác định cho hành động tắt nguồn, chấm màu xanh thẫm hành động bật nguồn nút màu xanh da trời hành động tự kiểm tra lịch Người sử dụng đặt thời gian tắt/bật nguồn UPS theo tuần theo thời gian đặc biệt cửa sổ cách kích chuột vào nút “Add UPS OnOff” Bạn thay đổi việc thiết lập nhiệm vụ bảng lịch cách lựa chọn tác vụ bật/tắt UPS danh sách tác vụ kích vào nút “Modify” Bạn đồng thời huỷ tác vụ kích chuột vào nút lệnh “Remove” Chú ý: nút “OK” không hợp lệ, nghóa quyền truy cập bạn Agent Read Only bạn thự c cài đặt Bạn đăng nhập “Super User” trực tiếp từ menu “System”  Hộp thoại “Schedule Viewer”: Hộp thoại “Schedule Viewer” mở từ menu “View Schedule” menu “UPS”,hoặc kích chuột vào nút biểu tượng công cụ toolbar Hộp thoại “Schedule Viewer” thường tác vụ bật/tắt UPS tự kiểm tra ác quy Hộp thoại “Schedule Viewer” gồm có danh sách tác vụ biểu đồ lịch biểu Chỉ tác vụ tháng hiển thị danh sách tác vụ Chúng sử dụng nút chấm màu đỏ hành động tắt UPS, nút chấm màu xanh thẫm hành động bật nguồn UPS nút chấm màu xanh da trời hành động tự kiểm tra ác quy lịch  Hộp thoại “Broadcast Message Settings”: Hộp thoại “Broadcast Message Settings” mở từ menu “Broadcast Setting” menu “Tools” kích chuột vào nút “Setting” hộp thoại “Event Action” Hộp danh sách “Broadcast to” liệt kê người sử dụng lựa chọn để nhận tin quảng bá Bạn thêm xoá đối tượng người sử dụng cách kích chuột vào nút lệnh “Add” “Remove” (Chú ý: menu “All Users” “Domain User” bị xoá) “All Users” nghóa tất máy tính mạng LAN “Domain User” nghóa máy tính miền với Agent nội vùng Hộp danh sách “Send message” liệt kê tin gửi Bạn lựa chọn huỷ chọn tin cách kích chuột vào tin Chú ý:  Nếu người sử dụng toàn quyền truy cập, nút lệnh OK bị huỷ Người sử dụng lấy toàn quyền truy cập cá ch lựa chọn menu “Act as Administrator” từ menu “System” cung cấp toàn quyền truy cập Agent Password hộp thoại  Chỉ hệ điều hành Window thiết lập chức quảng bá Để nhận tin quảng bá, cửa sổ “Winpopup” Window 95/98 dịch vụ cung cấp tin “Messenger Service” Window NT/2000 phải cài đặt  Hộp thoại “Email Settings”: Hộp thoại “Email Settings” mở từ menu “Email Setting” menu “Tools” Hộp thoại gồm có phần sau: SMTP server setting ( Cài đặt dịch vụ SMTP ) : SMTP Server Dịch vụ SMTP Đây dịch vụ mail thường đung để gửi email tới điểm người dùng Nhập địa IP dịch vụ SMTP Ví dụ 202.103.192.83 SMTP User Người dùng SMTP Password Khoá mở Đây tên tài khoản người dùng đăng nhập server Nhập địa Ví dụ yyy@stk.com.c Cung cấp khoá password cho tài khoản SMTP yêu cầu Receiver EMail Address (Địa Email người nhận): Hộp danh sách liệt kê địa email nhận email Kích chuột vào nút lệnh “Add” để thêm địa email Lựa chọn địa kích chuột o nút lệnh “Remove” xoá địa Chọn địa email kích chuột vào nút lệnh “Test” gửi tin tự kiểm tra test thẳng tới địa email 3.Send message ( Bản tin gửi ): Hộp danh sách liệt kê tin gửi Bạn lựa chọn huỷ chọn tịn cách kích chuột vào tin Chú ý: Nếu nút lệnh OK không hợp lệ, nghóa quyền truy cập bạn Agent Read Only bạn thưc cài đặt thông số Bạn đăng nhập “Super User” qua menu “System”  Hộp thoại “SMS Setting”: Hộp thoại “SMS Setting” mở từ menu “SMS Setting” menu “Tools” kích chuột vào nút lệnh SMS “Setting” hộp thoại “Event Action” Sau ghi cài đặt người sử dụng SMS: Phương thức gửi INTERNET: Phương thức gửi SMS qua vìa trang web tới điện thời mobile Web site lựa chọn từ danh sách địa “URL” “Phone number” số bạn đăng ký Web site Password password mà bạn đăng ký web site LOCAL: Phương thức gửi SMS qua Modem GSM điện thoại di động mà kết nối với máy tính bạn Người sử dụng lựa chọn cổng COM dùng cho Modem GSM điện thoại di động Sau đặt tốc độ cổng COM từ hộp điều khiển Combo Bên nhận: Các số điện thoại di động mà nhận SMS nhiều số lúc Nếu kiện mà bạn lựa chọn xảy Winpower 2003, gửi tin ngắn tới tất số điện thoại danh sách người nhận Bản tin gửi đi: Người sử dụng lựa chọn kiện mà cần thiết phải định dạng tin SMS Chú ý: Nếu nút lệnh ”OK” không hợp lệ, nghóa quyền truy cập bạn Agent “Read Only” bạn thực hoạt động Bạn đăng nhập “Super User” từ menu “System”  Hộp thoại “Pager Setting”: Hộp thoại “Pager Setting” mở từ menu “Pager Setting” menu “Tools” kích chuột vào nút lệnh định trang “Setting” hộp thoại “Event Action” Các thông số mô tả bảng sau: Thông số Modem Port Cổng Modem Access Number Số truy cập Pager Number Số máy nhắn tin dialing number to exterior line Quay số đường dây kéo dài dialing number after message Quya số sau tin Event Code Nhập mật mã Sự mô tả Lựa chọn cổng COM mà sử dụng Modem Đối với vài dịch vụ máy nhắn tin, mộ t lượng trễ cần thiết lúc quay số truy cập mật mã tin Đối với vài dịch vụ máy nhắn tin, lượng trễ cần thiết lúc quay số máy nhắn tin mật mã tin Đối với đường dây kéo dài, cần thiết quay số đặc biệt bị trễ thời gian để truy cập đường dây kéo dài Đối với vài dịch vụ máy nhắn tin, cần thiết để quay số đặc biệt kết thúc mật mã tin Nhập mật mã ấn số mật mã tin hiển thị máy nhắn tin Người sử dụng lựa chọn kiện mà cần nói máy nhắn tin Kích chuột vào nút “Test” gửi mã “000” tới máy nhắn tin Chú ý: nút lệnh “OK” “Test” trạng thái không hợp lệ, nghóa quyền truy cập bạn Agent “Read Only” bạn thực hoạt động Bạn đăng nhập “Super User” qua menu “System”  Hộp thoại “Monitor Remote UPS”: Hộp thoại “Monitor Remote UPS” mở ngưởi sử dụng lựa chọn “Monitor Remote UPS” từ menu “Monitor” Nhập địa IP Agent muốn giám sát nhấn vào nút OK Nếu Agent tồn tạ, thông tin hiển thị sau nút “WAN” thư mục cửa sổ quản lý Chú ý: Agent truy cập tối đa giám sát 32 Nếu Winpower liên lạc với Agent truy cập từ xa phút, Agent tự động bị xoá 3.Bạn xoá thủ công Agent truy cập từ xa cách lựa chọnt Agent sau nút “WAN”, sau kích chuột phải để hiển thị cửa sổ menu cuốn, lựa chọn menu “Delete” để xoá  Hộp thoại “Advance Settings”: Hộp thoại “Advance Setting” xổ người sử dụng lựa chọn menu “Advance Settings” từ menu “Preference” Hộp thoại gồm có kiểu view “General” “BottomImage” kiểu view “General” người sử dụng thay đổi màu text chung cảnh báo text, đồng thời người sử dụng lựa chọn từ trước danh sách phông chữ kiểu view BottomImage người sử dụng lựa chọn thiết lập màu giao diện Chú ý: Kích chuột vào nút lệnh “Default”, thông số cửa sổ trở thành giá tri mặc định Nếu nút “OK” không hợp lệ, nghóa quyền truy cập bạn Agent Read Only bạn thiết lập thông số Bạn đăng nhập Super User thẳng từ menu “System”
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng winpower, Hướng dẫn sử dụng winpower

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn