XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG

121 3 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2020, 14:00

Luận Văn Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trườngĐề tài: XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG CHO VÙNG NGUYÊN LIỆU CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM Ở TỈNH KIÊN GIANG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** HUỲNH PHI CƠ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG CHO VÙNG NGUYÊN LIỆU CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF THUỘC TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM Ở TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** HUỲNH PHI CƠ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG CHO VÙNG NGUYÊN LIỆU CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF THUỘC TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM Ở TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành : Quản lý Tài nguyên Môi trường Mã số : 60.85.01.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hướng dẫn Khoa học: TS ĐINH QUANG DIỆP Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 07/2019 XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG CHO VÙNG NGUYÊN LIỆU CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF THUỘC TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM Ở TỈNH KIÊN GIANG HUỲNH PHI CƠ Hội đồng chấm luận văn: Chủ tịch: GS.TS BÙI CÁCH TUYẾN Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Thư ký: TS NGUYỄN DUY NĂNG Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Phản biện 1: TS NGƠ AN Trường Đại học Văn Hiến Phản biện 2: PGS.TS CHẾ ĐÌNH LÝ Trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Ủy viên: PGS.TS LÊ QUỐC TUẤN Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh LÝ LỊCH CÁ NHÂN Họ tên: Huỳnh Phi Cơ Ngày sinh: 09/11/1990; Nơi sinh: Thừa Thiên – Huế Địa liên lạc: Lô M, đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang Điện thoại: 0935.655.452; Email: huynhphico@live.com Quá trình đào tạo: - Năm 2008: Tốt nghiệp THPT trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng – thành phố Huế - Năm 2012: Tốt nghiệp Ngành kỹ sư Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường, trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế - Tháng 10-2016 theo học Cao học ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Q trình công tác: - Từ tháng 11/2014 đến nay: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Kiên Giang LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Huỳnh Phi Cơ LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến thầy cô trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình bảo, truyền đạt kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy TS Đinh Quang Diệp, thầy trực tiếp giúp đỡ, đưa dẫn liên tục tạo điều kiện, nhắc nhở, động viên nỗ lực để hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo đồng nghiệp nhà máy sản xuất ván MDF thuộc Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam giúp đỡ tạo điều kiện cho tiến hành nghiên cứu Cảm ơn đại gia đình “CHQLTN&MT 2016” ln đồng hành, sẵn lịng hỗ trợ, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin gửi lòng ân tình đến cha mẹ, ln bên cạnh nhắc nhở động viên không ngừng nỗ lực, phấn đấu để đạt mục tiêu học tập sống Tp Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2019 Huỳnh Phi Cơ TÓM TẮT Đề tài: “Xây dựng phương án quản lý tài nguyên rừng bền vững cho vùng nguyên liệu nhà máy sản xuất ván MDF thuộc Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam tỉnh Kiên Giang” nhằm mục tiêu nghiên cứu giải pháp quản lý bền vững tài nguyên rừng vùng nguyên liệu nhà máy sản xuất ván MDF Đề tài thực địa bàn huyện Hòn Đất huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang thời gian từ tháng 08 năm 2018 đến tháng năm 2019 Qua nghiên cứu thu kết sau: Vùng nguyên liệu nhà máy sản xuất ván MDF có điều kiện tự nhiên đặc biệt đất đai thích hợp cho phát triển trồng rừng tràm Úc (Melaleuca leucadendra) Tài nguyên rừng vùng nguyên liệu nhà máy sản xuất ván MDF, tất rừng tràm ta (Melaleuca cajuputi), trồng từ năm 1997 đến năm 2013, suất thấp Kế hoạch từ năm 2019 trở thực khai thác diện tích 615,98 ha/năm diện tích khai thác trồng lại rừng năm sau đó, vị trí khai thác lựa chọn theo nguyên tắc tuổi rừng cao khai thác trước Tiến hành khai thác trắng, khai thác đồng loạt khu vực rừng khoanh vùng để khai thác năm, diện tích khai thác từ năm 2019 trở 615,98 ha/năm, rừng tuổi cao đến thấp, đến năm 2024 vào ổn định loại rừng khai thác suất Tình hình quản lý tài nguyên rừng vùng nguyên liệu nhà máy sản xuất ván MDF số tồn định, cần khắc phục thời gian tới công tác xây dựng kế hoạch quản lý tài nguyên rừng bền vững cách chặt chẽ, chi tiết tính khả thi cao, thực tốt công tác giám sát, đánh giá hoạt động quản lý rừng Các giải pháp trình thực phương án quản lý tài nguyên rừng bền vững: Giải pháp sách; giải pháp cơng tác bảo vệ rừng; giải pháp khoa học, công nghệ giải pháp nhân lực ABSTRACT The Thesis: "Developing a sustainable management of forest resources for the material area of MDF board factory of Vietnam Rubber Industry Group in Kien Giang Province" in order to research the sustainable management solution Sustainable forest resources in material areas of MDF board factory The project was implemented in Hon Dat and An Minh districts, Kien Giang province from August 2018 to June 2019 Through the study, the following results were obtained: The material area of the MDF plank factory, especially the land, is very suitable for the development of Australian Melaleuca plantation (Melaleuca leucadendra) The forest resources in the material area of the MDF board plant, all of which is Melaleuca cajuputi, were planted from 1997 to 2013, with low productivity The plan from 2019 onwards is to exploit the area of 615.98 / year and the exploited area will be replanted the next year, the exploitation location will be selected according to the principle of high age of forest exploitation before Carry out white exploitation, simultaneous exploitation in forest areas that have been zoned for one year exploitation, the exploited area from 2019 onwards is 615.98 / year, and high to low age forests, to by 2024, it will be stable in terms of exploited forests and productivity The situation of managing forest resources in the material area of MDF board factory has some certain shortcomings, which need to be overcome in the coming time such as the development of sustainable forest resource management plan one Strict, detailed and highly feasible, well implementing monitoring, evaluation and forest management activities Solutions in the process of implementing a sustainable forest resource management plan: Policy solutions; solutions for forest protection; scientific solutions, technology and human resources solutions MỤC LỤC TRANG Trang tựa DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT FSC Forest Stewardship Council FM (Hội đồng quản lý rừng) Forest Management Certification GPS (Chứng nhận quản lý rừng bền vững) Global Positioning System ISO (Hệ thống định vị toàn cầu) International Organization for Standardization MDF (Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế) Medium Density Fibreboard OTC PCCCR PEFC (Ván sợi mật độ trung bình) Ơ tiêu chuẩn Phịng cháy chữa cháy rừng Programme for the Endorsement of Forest Certification QLRBV REDD+ (Chương trình chứng thực rừng) Quản lý rừng bền vững Reduced Emission from Deforestation And Forest Degradation RT TK UBND UNDP (Giảm phát thải từ rừng suy thoái rừng) Rừng trồng Tiểu khu Uỷ ban nhân dân United Nations Development Programme VRG (Chương trình phát triển Liên hợp quốc) Vietnam Rubber Group WWF (Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam) World Wide Fund For Nature (Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên) DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG 10 rừng tràm tốt Tuổi rừng 01 - 03 tuổi dễ bị sâu bệnh hại rừng Nguy cháy rừng cao tháng từ tháng 10 đến tháng năm sau Khai thác rừng tràm năm thứ đạt suất chất lượng cao Chúng xin chân thành cảm ơn Ông (Bà) chia sẻ thông tin trên, thông tin phiếu điều tra sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học Ngày …… tháng …… năm …… Ngày …… tháng … năm …… Người điều tra Điều tra viên 107 PHỤ LỤC 03: BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU TRA LẤY Ý KIẾN NGƯỜI DÂN Ý KIẾN Tràm Úc đạt suất cao SỐ NGƯỜI (tổng số phiếu: 287 phiếu) 240 giống tràm ta Tràm Úc thích nghi (chống chịu sâu bệnh) với khu vực 261 An Minh, Hòn Đất tốt tràm ta Trồng rừng khoảng cách tốt 0,7 m x 0,7 m (20.000 265 cây/ha) Các tháng mùa mưa trồng 287 rừng tràm tốt Tuổi rừng 01 - 03 tuổi dễ bị 246 sâu bệnh hại rừng Nguy cháy rừng cao tháng từ tháng 10 đến 276 tháng năm sau Khai thác rừng tràm năm thứ đạt suất chất lượng 287 cao 108 PHỤ LỤC 04: MỘT SỐ HÌNH ẢNH LẤY Ý KIẾN NGƯỜI DÂN, ĐIỀU TRA RỪNG 109 110 111 PHỤ LỤC 05: BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU TRA LÂM PHẦN A Điều tra đường kính ngang ngực D1,3 Rừng tuổi: 38 < 100 nên số ô tiêu chuẩn điều tra Trung bình (số cây/OTC) Số Đường kính D1,3 = C1,3/3,14 (cm) OTC1 OTC2 OTC3 OTC4 OTC5 (2,5-3,49) 25 16 24 22 18 21 (3,5-4,49) 11 14 15 11 12 (4,5-5,49) 26 33 34 39 39 34,2 (5,5-6,49) 59 58 49 54 59 55,8 (6,5-7,49) 43 39 37 36 40 39 (7,5-8,49) 39 43 47 43 43 43 (8,5-9,49) 31 33 32 36 38 34 10 (9,5-10,49) 11 (10,5-11,49) 8 12 (11,5-12,49) 251 253 258 255 268 257 Tổng 112 Rừng 14 tuổi: 776,2 > 100 nên số ô tiêu chuẩn điều tra 10 ô tiêu chuẩn Đường kính D1,3 = C1,3/3,14 (cm) (2,5-3,49) 20 20 24 23 25 22 24 21 21 20 Trung bình (số 22 (3,5-4,49) 15 12 15 11 13 14 16 13 15 16 14 (4,5-5,49) 26 31 30 29 25 26 24 28 23 28 27 (5,5-6,49) 35 27 31 32 29 32 35 34 32 33 32 (6,5-7,49) 40 39 37 36 42 32 34 34 35 41 37 (7,5-8,49) 45 43 47 43 42 42 44 48 44 42 44 (8,5-9,49) 31 33 32 36 37 33 38 31 31 38 34 10 (9,5-10,49) 12 10 12 13 11 12 14 11 11 (10,5-11,49) 11 12 12 12 (11,5-12,49) 5 4 232 228 240 233 237 230 237 232 223 248 234 Tổng Số OTC1 OTC2 OTC3 OTC4 OTC5 113 OTC6 OTC7 OTC8 OTC9 OTC10 Rừng 15 tuổi: 1.096 > 100 nên số ô tiêu chuẩn điều tra 10 ô (2,5-3,49) 11 10 Trung bình (số cây/OTC (3,5-4,49) 11 10 11 12 (4,5-5,49) 15 13 14 12 11 10 10 15 11 12 (5,5-6,49) 10 12 15 11 15 16 13 15 12 11 13 (6,5-7,49) 34 39 37 36 35 38 38 36 37 40 37 (7,5-8,49) 39 43 39 42 40 39 41 37 36 34 39 (8,5-9,49) 38 45 39 42 41 39 40 43 45 38 41 10 (9,5-10,49) 39 35 32 37 32 33 37 39 40 36 36 11 (10,5-11,49) 17 15 12 12 17 18 20 19 21 19 17 12 (11,5-12,49) 5 206 222 207 219 213 213 227 213 230 210 216 Đường kính D1,3 = C1,3/3,14 (cm) Tổng Số OTC1 OTC2 OTC3 OTC4 OTC5 114 OTC6 OTC7 OTC8 OTC9 OTC10 Rừng 16 tuổi: 326ha>100ha nên số ô tiêu chuẩn điều tra 10 ô (2,5-3,49) Trung bình (số cây/OTC (3,5-4,49) 5 5 (4,5-5,49) 10 11 10 12 15 11 10 13 11 (5,5-6,49) 15 12 17 15 16 14 13 15 14 14 (6,5-7,49) 43 39 42 37 41 38 43 39 37 41 40 (7,5-8,49) 33 35 30 29 30 27 29 31 32 34 31 (8,5-9,49) 59 60 49 52 54 59 61 59 57 60 57 10 (9,5-10,49) 33 35 32 28 35 30 34 31 29 33 32 11 (10,5-11,49) 15 11 14 12 12 13 11 12 (11,5-12,49) 9 216 217 207 203 213 202 222 212 203 225 212 Đường kính D1,3 = C1,3/3,14 (cm) Tổng Số OTC1 OTC2 OTC3 OTC4 OTC5 115 OTC6 OTC7 OTC8 OTC9 OTC10 Rừng 22 tuổi: 378,3 > 100 nên số ô tiêu chuẩn điều tra 10 ô (2,5-3,49) Trung bình (số cây/OTC 4 (3,5-4,49) 3 5 (4,5-5,49) 9 10 10 (5,5-6,49) 13 15 10 12 11 10 13 11 (6,5-7,49) 17 19 20 23 15 16 20 19 10 11 17 (7,5-8,49) 38 34 37 32 35 30 32 35 37 30 34 (8,5-9,49) 31 28 30 29 30 31 26 25 19 31 28 10 (9,5-10,49) 39 37 34 40 39 40 41 36 36 38 38 11 (10,5-11,49) 14 17 15 10 11 13 12 15 14 13 12 (11,5-12,49) 18 20 14 17 16 15 12 14 19 15 16 Tổng 191 186 179 180 171 168 168 165 159 163 173 Đường kính D1,3 = C1,3/3,14 (cm) Số OTC1 OTC2 OTC3 OTC4 OTC5 116 OTC6 OTC7 OTC8 OTC9 OTC10 B Điều tra chiều cao Hvn Rừng tuổi: Trung bình (số cây/OTC) Số Chiều cao Hvn(m) OTC1 OTC2 OTC3 OTC4 OTC5 (0,5-1,49) 8 7 (1,5-2,49) 65 69 65 65 66 66 (2,5-3,49) 64 71 72 67 71 69 (3,5-4,49) 75 71 73 71 75 73 (4,5-5,49) 29 27 26 27 21 26 (5,5-6,49) 16 17 16 15 16 16 (6,5-7,49) 0 0 0 255 263 258 253 256 257 Tổng 117 Rừng 14 tuổi: Trung bình (số cây/OTC ) Số Chiều cao Hvn(m) OTC1 OTC2 OTC3 OTC4 OTC5 OTC6 OTC7 OTC8 OTC9 OTC10 (0,5-1,49) 2 2 (1,5-2,49) 28 39 32 35 29 27 32 27 28 23 30 (2,5-3,49) 57 59 55 54 56 57 54 56 51 51 55 (3,5-4,49) 54 55 52 56 57 54 58 52 56 56 55 (4,5-5,49) 53 49 51 54 50 52 51 45 51 54 51 (5,5-6,49) 37 38 41 38 38 37 36 36 38 41 38 (6,5-7,49) 3 4 3 230 244 235 242 237 234 237 220 230 231 234 Tổng 118 Rừng 15 tuổi: Trung bình (số cây/OTC ) Số Chiều cao Hvn(m) OTC1 OTC2 OTC3 OTC4 OTC5 OTC6 OTC7 OTC8 OTC9 OTC10 (0,5-1,49) 9 10 11 10 (1,5-2,49) 12 10 11 11 10 12 10 (2,5-3,49) 62 57 59 61 60 62 58 59 62 60 60 (3,5-4,49) 70 69 72 68 65 67 64 69 73 73 69 (4,5-5,49) 48 45 47 40 43 45 47 43 48 44 45 (5,5-6,49) 23 25 27 20 22 23 25 21 19 15 22 (6,5-7,49) 2 2 225 216 220 212 211 213 215 209 224 215 216 Tổng 119 Rừng 16 tuổi: Trung bình (số cây/OTC ) Số Chiều cao Hvn(m) OTC1 OTC2 OTC3 OTC4 OTC5 OTC6 OTC7 OTC8 OTC9 OTC10 (0,5-1,49) 9 5 (1,5-2,49) 25 31 23 27 25 29 32 27 31 30 28 (2,5-3,49) 39 43 45 43 42 35 44 47 44 38 42 (3,5-4,49) 43 40 39 43 37 42 40 39 43 44 41 (4,5-5,49) 59 57 50 55 49 54 56 59 55 56 55 (5,5-6,49) 37 32 40 35 34 36 39 38 40 39 37 (6,5-7,49) 4 210 210 210 209 193 207 225 219 221 216 212 Tổng 120 Rừng 22 tuổi: Trung bình (số cây/OTC ) Số Chiều cao Hvn(m) OTC1 OTC2 OTC3 OTC4 OTC5 OTC6 OTC7 OTC8 OTC9 OTC10 (0,5-1,49) 10 (1,5-2,49) 23 20 19 16 22 20 18 23 20 19 20 (2,5-3,49) 29 25 20 29 26 23 24 21 25 28 25 (3,5-4,49) 27 29 25 24 21 30 27 26 28 23 26 (4,5-5,49) 36 35 36 29 33 35 37 35 32 32 34 (5,5-6,49) 59 54 57 53 56 59 55 58 52 57 56 (6,5-7,49) 3 187 176 172 167 167 179 173 168 170 171 173 Tổng 121 ... xuất ván MDF Kiên Giang: - Đánh giá trạng tài nguyên rừng - Đề xuất phương án quản lý tài nguyên rừng bền vững (4) Đề xuất giải pháp thực phương án quản lý tài nguyên rừng bền vững theo chứng rừng. .. lý tài nguyên rừng bền vững Đánh giá tình hình quản lý tài nguyên rừng vùng nguyên liệu nhà máy sản xuất ván MDF tỉnh Kiên Giang Đề xuất giải pháp thực phương án quản lý tài nguyên rừng bền vững. .. Giang (2) Đánh giá tình hình quản lý tài nguyên rừng vùng nguyên liệu nhà máy sản xuất ván MDF theo chứng rừng FSC – FM (3) Xây dựng phương án quản lý tài nguyên rừng bền vững cho vùng nguyên liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG, XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn