CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC CƠ BẢN HIỆU QUẢ, MỘT SỐ NĂNG LỰC TỐT DẠY LỊCH SỬ VÀ THỰC HÀNH TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG.

30 1 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2020, 10:58

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Đó là tinh thần căn cốt của bộ sách giúp cho học sinh có điều kiện tốt hơn để phát triển năng lực và phẩm chất theo các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông. “Giáo dục toán học hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực môn học với các thành tố cốt lõi: năng lực tư duy và lập luận môn học, năng lực mô hình môn học, năng lực giải quyết vấn đề môn học, năng lực giao tiếp môn học, năng lực sử dụng các công cụ và phương tiện học môn học; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, áp dụng môn học vào đời sống thực tiễn, giáo dục môn học tạo dựng sự kết nối giữa các ý tưởng môn học, các môn học khác và giữa môn học với đời sống thực tiễn’’. “Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người” Xukhomlinxki Trân trọng sưu tầm giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu:CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC CƠ BẢN HIỆU QUẢ, MỘT SỐ NĂNG LỰC TỐT DẠY LỊCH SỬ VÀ THỰC HÀNH TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG Chân trọng cảm ơn TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN  - CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC CƠ BẢN HIỆU QUẢ, MỘT SỐ NĂNG LỰC TỐT DẠY LỊCH SỬ VÀ THỰC HÀNH TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG GIÁO DỤC HỌC LỜI NĨI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa hội nhập quốc tế nay, nguồn lực người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, định thành công công phát triển đất nước Giáo dục ngày có vai trị nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Đảng nhà nước quan tâm trọng đến giáo dục Với chủ đề năm học “Tiếp tục đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục” giáo dục phổ thơng Để đạt mục tiêu địi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu hiểu biết định nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả hiểu tâm sinh lí trẻ, nhu cầu khả trẻ Đồng thời người dạy có khả sử dụng cách linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Căn chuẩn kiến thức kỹ chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ sống cho học sinh Coi trọng tiến học sinh học tập rèn luyện, động viên khuyến khích khơng gây áp lực cho học sinh đánh giá Tạo điều kiện hội cho tất học sinh hồn thành chương trình có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh khiếu Đó tinh thần cốt sách giúp cho học sinh có điều kiện tốt để phát triển lực phẩm chất theo yêu cầu cần đạt Chương trình giáo dục phổ thơng “Giáo dục tốn học hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất chủ yếu, lực chung lực môn học với thành tố cốt lõi: lực tư lập luận môn học, lực mơ hình mơn học, lực giải vấn đề môn học, lực giao tiếp môn học, lực sử dụng công cụ phương tiện học môn học; phát triển kiến thức, kĩ then chốt tạo hội để học sinh trải nghiệm, áp dụng môn học vào đời sống thực tiễn, giáo dục môn học tạo dựng kết nối ý tưởng môn học, môn học khác môn học với đời sống thực tiễn’’ “Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm quy luật xã hội, có khả dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh Có kỹ đặc sắc nhìn nhận người cảm thấy rung động tinh tế trái tim người” Xukhomlinxki Trân trọng sưu tầm giới thiệu với thầy giáo cô giáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC CƠ BẢN HIỆU QUẢ, MỘT SỐ NĂNG LỰC TỐT DẠY LỊCH SỬ VÀ THỰC HÀNH TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG Chân trọng cảm ơn! MỤC LỤC 1.MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC CƠ BẢN HIỆU QUẢ MỘT SỐ NĂNG LỰC TỐT DẠY LỊCH SỬ THỰC HÀNH TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC CƠ BẢN HIỆU QUẢ, MỘT SỐ NĂNG LỰC TỐT DẠY LỊCH SỬ VÀ THỰC HÀNH TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG 1.MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC CƠ BẢN HIỆU QUẢ 10 kĩ thuật dạy học tích cực theo chương trình giáo dục Kĩ thuật dạy học biện pháp, cách thức hành động của giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học Các kĩ thuật dạy học đơn vị nhỏ phương pháp dạy học Kĩ thuật “Các mảnh ghép” Thế kĩ thuật “Các mảnh ghép”? Là hình thức học tập hợp tác kết hợp cá nhân, nhóm liên kết nhóm nhằm: – Giải nhiệm vụ phức hợp (có nhiều chủ đề) – Kích thích tham gia tích cực HS: – Nâng cao vai trò cá nhân q trình hợp tác (Khơng hồn thành nhiệm vụ Vòng mà phải truyền đạt lại kết vịng hồn thành nhiệm vụ Vòng 2) Cách tiến hành kĩ thuật “Các mảnh ghép” VỊNG 1: Nhóm chun gia • Hoạt động theo nhóm đến người [số nhóm chia = số chủ đề x n (n = 1,2,…)] • Mỗi nhóm giao nhiệm vụ [Ví dụ : nhóm : nhiệm vụ A; nhóm 2: nhiệm vụ B, nhóm 3: nhiệm vụ C, … (có thể có nhóm nhiệm vụ)] Mỗi cá nhân làm việc độc lập khoảng vài phút, suy nghĩ câu hỏi, chủ đề ghi lại ý kiến Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo thành viên nhóm trả lời tất câu hỏi nhiệm vụ giao trở thành “chuyên gia” lĩnh vực tìm hiểu có khả trình bày lại câu trả lời nhóm vịng • • Kỹ thuật “Các mảnh ghép” VỊNG 2: Nhóm mảnh ghép • Hình thành nhóm đến người (1 – người từ nhóm 1, – người từ nhóm 2, – người từ nhóm 3…) • Các câu trả lời thơng tin vịng thành viên nhóm chia sẻ đầy đủ với • • Khi thành viên nhóm hiểu tất nội dung vịng nhiệm vụ giao cho nhóm để giải Các nhóm thực nhiệm vụ, trình bày chia sẻ kết Một vài ý kiến cá nhân với kĩ thuật “Các mảnh ghép” – Kĩ thuật áp dụng cho hoạt động nhóm với nhiều chủ đề nhỏ tiết học, học sinh chia nhóm vòng (chuyên gia) nghiên cứu chủ đề – Phiếu học tập chủ đề nên sử dụng giấy màu có đánh số 1,2,…,n (nếu khơng có giấy màu đánh thêm kí tự A, B, C, … Ví dụ A1, A2, … An, B1, B2, …, Bn, C1, C2, …, Cn) – Sau nhóm vịng hồn tất cơng việc giáo viên hình thành nhóm (mảnh ghép) theo số đánh, có nhiều số nhóm Bước phải tiến hành cách cẩn thận tránh làm cho học sinh ghép nhầm nhóm – Trong điều kiện phịng học việc ghép nhóm vịng gây trật tự Ví dụ: Bài học tiếng Việt – Vòng Chủ đề A: Thế câu đơn? Nêu ví dụ minh họa phân tích (màu đỏ) Chủ đề B: Thế câu ghép? Nêu ví dụ minh họa phân tích (màu xanh) Chủ đề C: Thế câu phức? Nêu ví dụ minh họa phân tích (màu vàng) Lớp có 45 học sinh, có 12 bàn học Giáo viên chia thành nhóm: nhóm gồm học sinh bàn ghép lại (mỗi nhóm có học sinh) Giao nhiệm vụ: nhóm 1,2 nhận chủ đề A, nhóm 3,4 nhận chủ đề B, nhóm 5,6 nhận chủ đề C Phát phiếu học tập cho học sinh Trên phiếu học tập theo màu có đánh số từ đến 15 Thơng báo cho học sinh thời gian làm việc cá nhân theo nhóm – Vịng Giáo viên thơng báo chia thành 12 nhóm : nhóm bàn (mỗi nhóm có từ đến học sinh): nhóm gồm học sinh có phiếu học tập mang số 1,2; nhóm gồm học sinh có phiếu học tập mang số 3,4; nhóm gồm học sinh có phiếu học tập mang số 5; nhóm gồm học sinh có phiếu học tập mang số 6; … nhóm 12 gồm học sinh có phiếu học tập mang số 14,15 Giáo viên thông báo thời gian làm việc nhóm Các chun gia trình bày ý kiến của nhóm vịng Giao nhiệm vụ mới: Câu đơn, câu phức câu ghép khác điểm nào? Phân tích ví dụ minh hoạ Kĩ thuật “Khăn trải bàn” Thế kĩ thuật “Khăn trải bàn”? Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp hoạt động cá nhân hoạt động nhóm nhằm: – Kích thích, thúc đẩy tham gia tích cực – Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm cá nhân HS – Phát triển mơ hình có tương tác HS với HS Cách tiến hành kĩ thuật “Khăn trải bàn” Kĩ thuật “Khăn trải bàn” – Hoạt động theo nhóm (4 người / nhóm) (có thể nhiều người hơn) – Mỗi người ngồi vào vị trí hình vẽ minh họa – Tập trung vào câu hỏi (hoặc chủ đề,…) – Viết vào ô mang số bạn câu trả lời ý kiến bạn (về chủ đề…) Mỗi cá nhân làm việc độc lập khoảng vài phút – Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, thành viên chia sẻ, thảo luận thống câu trả lời – Viết ý kiến chung nhóm vào khăn trải bàn (giấy A0) Một vài ý kiến cá nhân với kĩ thuật “Khăn trải bàn” – Kĩ thuật giúp cho hoạt động nhóm có hiệu hơn, học sinh phải đưa ý kiến chủ đề thảo luận, không ỷ lại vào bạn học khá, giỏi – Kĩ thuật áp dụng cho hoạt động nhóm với chủ đề nhỏ tiết học, toàn thể học sinh nghiên cứu chủ đề – Sau nhóm hồn tất cơng việc giáo viên gắn mẫu giấy “khăn trải bàn” lên bảng để lớp nhận xét Có thể dùng giấy nhỏ hơn, dùng máy chiếu phóng lớn – Có thể thay số tên học sinh để sau giáo viên đánh giá khả nhận thức học sinh chủ đề nêu Kĩ thuật “Động não” Thế kĩ thuật “Động não”? Động não (công não) kỹ thuật nhằm huy động tư tưởng mẻ, độc đáo chủ đề thành viên thảo luận Các thành viên cổ vũ tham gia cách tích cực, khơng hạn chế ý tưởng (nhằm tạo “cơn lốc” ý tưởng) Kỹ thuật động não Alex Osborn (Mỹ) phát triển, dựa kỹ thuật truyền thống từ Ấn độ Quy tắc động não • Khơng đánh giá phê phán trình thu thập ý tưởng thành viên; • Liên hệ với ý tưởng trình bày; Khuyến khích số lượng ý tưởng; Cho phép tưởng tượng liên tưởng • • Các bước tiến hành Người điều phối dẫn nhập vào chủ đề xác định rõ vấn đề; Ứng dụng Lược đồ tư ứng dụng nhiều tình khác như: • Tóm tắt nội dung, ơn tập chủ đề; • Trình bày tổng quan chủ đề; Chuẩn bị ý tưởng cho báo cáo hay buổi nói chuyện, giảng; Thu thập, xếp ý tưởng; Ghi chép nghe giảng • • • Lược đồ tư câu chuyện “Ba heo con” Ưu điểm • Các hướng tư để mở từ đầu; • Các mối quan hệ nội dung chủ đề trở nên rõ ràng; Nội dung ln bổ sung, phát triển, xếp lại; Học sinh luyện tập phát triển, xếp ý tưởng • • Kĩ thuật “Chia sẻ nhóm đơi” Thế kĩ thuật “Chia sẻ nhóm đơi”? Chia sẻ nhóm đôi (Think, Pair, Share) kỹ thuật giáo sư Frank Lyman đại học Maryland giới thiệu năm 1981 Kỹ thuật giới thiệu hoạt động làm việc nhóm đôi, phát triển lực tư cá nhân giải vấn đề Dụng cụ Hoạt động phát triển kỹ nghe nói nên khơng cần thiết sử dụng dụng cụ hỗ trợ Mỗi nhóm bạn trao đổi Thực • Giáo viên giới thiệu vấn đề, đặt câu hỏi mở, dành thời gian để học sinh suy nghĩ • Sau học sinh thành lập nhóm đơi chia sẻ ý tưởng, thảo luận, phân loại Nhóm đơi lại chia sẻ tiếp với nhóm đơi khác với lớp • Lưu ý • Điều quan trọng người học chia sẻ ý tưởng mà nhận được, thay chia sẻ ý kiến cá nhân • Giáo viên cần làm mẫu giải thích Ưu điểm Thời gian suy nghĩ cho phép học sinh phát triển câu trả lời, có thời gian suy nghĩ tốt, học sinh phát triển câu trả lời tốt, biết lắng nghe, tóm tắt ý bạn nhóm Hạn chế: Học sinh dễ dàng trao đổi nội dung không liên quan đến học giáo viên bao quát hết hoạt động lớp Kĩ thuật Kipling Rudyard Kipling (1865 – 1936) nhà thơ, nhà văn Anh tiếng, tác giả sách “Cậu bé rừng xanh” nhiều thơ hay Ông viết câu thơ: “I have six honest serving men They taught me all I knew I call them What and Where and When And How and Why and Who” Kĩ thuật thường dùng cho trường hợp cần có thêm ý tưởng mới, xem xét nhiều khía cạnh vấn đề, chọn lựa ý tưởng để phát triển Dụng cụ Giấy bút cho người tham gia Thực Các câu hỏi đưa theo thứ tự ngẫu nhiên theo trật tự định ngầm trước, với từ khóa: Cái gì, Ở đâu, Khi nào, Thế nào, Tại sao, Ai Ví dụ: • Vấn đề gì? • Vấn đề xảy đâu? Vấn đề xảy nào? Tại vấn đề lại xảy ra? Làm để giải vấn đề? Ai tham gia giải vấn đề? Khi vấn đề giải xong? • • • • • Lưu ý • Các câu hỏi cần ngắn gọn, thẳng vào chủ đề • Các câu hỏi cần bám sát vào hệ thống từ khóa 5W1H (What, where, when, who, why, how) Ưu điểm • Nhanh chóng, khơng thời gian, mang tính logic cao • Có thể áp dụng cho nhiều tình khác Có thể áp dụng cho cá nhân • Hạn chế • Ít có phối hợp thành viên • Dễ dẫn đến tình trạng “9 người 10 ý” Dễ tạo cảm giác “Bị điều tra” • 10 Kĩ thuật KWL- KWLH (K : kiến thức / hiểu biết HS có; W : điều HS muốn biết; L : điều HS tự giải đáp / trả lời ; H : cách thức để HS tìm tịi nghiên cứu mở rộng thêm chủ đề học) KWL Donna Ogle giới thiệu năm 1986, vốn hình thức tổ chức dạy học hoạt động đọc hiểu Học sinh bắt đầu việc động não tất em biết chủ đề đọc Thông tin ghi nhận vào cột K biểu đồ Sau học sinh nêu lên danh sách câu hỏi điều em muốn biết thêm chủ đề Những câu hỏi ghi nhận vào cột W biểu đồ Trong trình đọc sau đọc xong, em tự trả lời cho câu hỏi cột W Những thông tin ghi nhận vào cột L.1 Kỹ thuật dùng biểu đồ KWL phục vụ cho mục đích sau: - Tìm hiểu kiến thức có sẵn học sinh đọc - Đặt mục tiêu cho hoạt động đọc - Giúp học sinh tự giám sát trình đọc hiểu em - Cho phép học sinh đánh giá trình đọc hiểu em - Tạo hội cho học sinh diễn tả ý tưởng em vượt ngồi khn khổ đọc Cách thực : Chọn đọc Phương pháp đặc biệt có hiệu với đọc mang ý nghĩa gợi mở, tìm hiểu, giải thích Tạo bảng KWL Giáo viên vẽ bảng lên bảng, ngồi ra, học sinh có mẫu bảng em Có thể sử dụng mẫu sau : K W L Đề nghị học sinh động não nhanh nêu từ, cụm từ có liên quan đến chủ đề GV chuẩn bị câu hỏi để giúp học sinh động não : “Hãy nói em biết ” Khuyến khích học sinh giải thích điều em nói Cả GV HS ghi kết vào cột K GV cho HS thảo luận em ghi Hỏi học sinh xem em muốn biết thêm điều chủ đề Cả giáo viên học sinh ghi nhận câu hỏi vào cột W Đôi học sinh trả lời đơn giản “khơng biết”, em chưa có ý tưởng, GV cần dùng số câu hỏi gợi ý sau : “Em nghĩ biết thêm điều sau em đọc chủ đề này?” GV chọn ý tưởng từ cột K hỏi : “Em có muốn tìm hiểu thêm điều có liên quan đến ý tưởng không?” (Trong cột W gồm câu hỏi) Yêu cầu học sinh đọc tự điền câu trả lời cho câu hỏi cột W mà em tìm vào cột L Học sinh điền vào cột L đọc sau đọc xong đọc GV khuyến khích học sinh ghi vào cột L điều em cảm thấy thích Để phân biệt, đề nghị em đánh dấu * vào ý tưởng em Thảo luận thông tin học sinh ghi nhận cột L Khuyến khích học sinh nghiên cứu thêm câu hỏi mà em nêu cột W chưa tìm câu trả lời từ đọc Phát triển kỹ thuật KWL thành KWLH Cột H thêm vào biểu đồ KWL để khuyến khích học sinh tiếp tục tìm tịi, nghiên cứu Sau học sinh hồn tất nội dung cột L, em muốn tìm hiểu thêm thơng tin Các em nêu biện pháp để tìm thơng tin mở rộng Những biện pháp ghi nhận cột H Một ví dụ dùng kỹ thuật KWLH : Chủ đề đọc : Trò chơi – Tên đọc : Chú Đất Nung (Tiếng Việt tập Một) GV dùng kỹ thuật để giao nhiệm vụ cho HS chuản bị trước học K W - Những đồ chơi nặn đất : chó, cá, nồi, búp bê - Đồ chơi làm đất nặn gặp nước có bị hỏng không? L - Đồ chơi làm đất nặn mà gặp nước bị nhão - Làm hỏng để đồ chơi - Để đồ chơi đất chơi đất chơi lâu không lâu, bền giây bẩn? phải nung - Bây người lửa - Trẻ em quê chơi đồ chơi nặn đất có sơn màu xanh, đỏ, vàng ta làm đồ chơi đất nung khơng? Ở đâu làm thứ đó? H - Tham quan làng nghề gốm để biết đồ dùng, đồ chơi đất nặn nung - Tìm hiểu mạng để biết có đồ chơi làm đất nung? Bây có người dùng thứ đồ chơi đó? - Xin bố mẹ mua cho vài đồ chơi đất nung MỘT SỐ NĂNG LỰC TỐT DẠY LỊCH SỬ Các lực cần hình thành phát triển dạy học Lịch sử Tiểu học Năng lực tự chủ tự học: Nội dung Biểu Về mục tiêu học tập Ghi nhớ nhiệm vụ, yêu cầu cần đạt giáo viên đưa để thực Về kế hoạch học tập Biết tự lập thời gian biểu ngày – Tự làm theo thời gian biểu ngày Thực kế hoạch – Tự vận dụng cách học theo hướng dẫn giải nhiệm vụ, yêu cầu giáo viên Đánh giá điều chỉnh cách học – Biết nhận sai sót tự sửa chữa sai sót làm qua nhận xét giáo viên – Mạnh dạn hỏi thầy, cô người khác chưa hiểu Năng lực giao tiếp hợp tác Nội dung Về giao tiếp Biểu – Sử dụng trôi chảy Tiếng việt – Nhận mục đích giao tiếp – Tập trung ý giao tiếp – Diễn đạt rõ ràng ý kiến giao tiếp Về hợp tác – Thích trao đổi, giúp đỡ học tập – Biết làm việc theo nhóm, biết trách nhiệm nhóm – Biết chia sẻ suy nghĩ với bạn – Biết lắng nghe ý kiến bạn, thầy cô – Tự tin đưa ý kiến Biết bạn xây dựng ý tưởng công việc giải nhiệm vụ học tập báo cáo sản phẩm nhóm Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Nội dung Biểu Phát vấn đề Nêu thắc mắc, câu hỏi đơn giản học tập quan sát sống xung quanh Giải vấn đề – Nếu ý kiến cách thức giải thắc mắc, câu hỏi đơn giản theo hướng dẫn – Biết tìm kiếm thơng tin để giải vấn đề – Bước đầu biết phân tích, tổng hợp, so sánh thông tin – Biết đưa ý kiến nhận xét, đánh giá CÁC NĂNG LỰC MƠN HỌC CẦN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Năng lực nhận thức lịch sử: Nội dung Biểu Tri giác tài liệu kiện, hình dung, tưởng tượng, nhớ (tái lịch sử) – Nêu tên, kể nhân vật lịch sử quan trọng – Trình bày, mô tả kiện, tượng lịch sử quan trọng diễn Tư lịch sử Nhận xét, giải thích kết kiện, tượng lịch sử Năng lực tìm tịi khám phá lịch sử – Tìm hiểu lịch sử: Nội dung Biểu Phát vấn đề lịch sử Nêu thắc mắc, câu hỏi đơn giản kiện, nhân vật lịch sử Thu thập thông tin để giải – Quan sát, tra cứu tài liệu học tập (Sách giáo khoa, tư liệu), đọc kí hiệu đồ…ở mức độ đơn giản – Ghi lại liệu thu thập mức đơn giản Nhận xét, đánh giá, Nêu ý kiến phân tích, so sánh, đánh giá rút kết luận đơn giản kiện, tượng lịch sử Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ học Nội dung Biểu Vận dụng kiến thức Biết sử dụng đồ dùng trực quan mức độ đơn vào thực hành giản (Tô màu đồ, lập bảng so sánh, điền vào môn ô trống sơ đồ…) Vận dụng kiến thức – Tái kiến thức cũ cũ hiểu kiến thức – So sánh với kiến thức – Rút kết luận (ở mức đơn giản) – Rút kinh nghiệm, học kiện, Vận dụng kiến thức tượng lịch sử mức đơn giản thực tế vào – Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu kiện lịch sử sống – Đề xuất ý tưởng thực số hành động bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, … Trình bày quan điểm thân vấn đề lịch sử Nêu ý kiến cá nhân đánh giá kiện, tượng lịch sử mức đơn giản THỰC HÀNH TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG CHỦ ĐỀ 1: TÍNH TỰ LẬP I MỤC TIÊU: - Biết quan sát, biết tự lập - Nhận biết, tìm hiểu, thảo luận biểu tính tự lập - GDHS rèn luyện tính tự lập - Vận dụng kiến thức, kĩ học để thực hành số tình II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK Thực hành Tâm lý học đường Lớp 2, bảng, tranh SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ I Ổn định: 1’ II Bài mới: Giới thiệu - Lắng nghe 5’ Hoạt động 1: Quan sát Mục tiêu: Biết quan sát, biết tự lập - HS quan sát tranh - GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát - HS đánh dấu tranh đánh dấu vào tranh phù -Trong tranh, có tranh hợp hành động khơng phải tính tự - HSTL 7’ lập, tranh nào? - GV nhận xét, kết luận Hoạt động 2: Nhận biết Mục tiêu: Nhận biết, tìm hiểu, thảo - HS thảo luận nhóm luận biểu tính tự lập - Đại diện nhóm trả - GV yêu cầu HS qs TL nhóm lời - Gọi đại diện nhóm trả lời - Kết luận: Những biểu tính - HS lắng nghe tự lập là: tự chăm sóc thân, tự làm cơng việc hàng ngày mà không để cha 8’ mẹ, thấy cô nhắc nhở, tự giác suy nghĩ làm bài, tự định việc phù hợp với thân - HS Thảo luận nhóm Hoạt động 3: Ứng xử Mục tiêu: Biết cách tự rèn luyện thân tự lập - Một số HS trả lời - u cầu TL nhóm đơi cách rèn luyện tính tự lập 10’ - GV gọi nhóm trả lời - Kết luận: Muốn có tính tự lập em cần phải : tự làm công việc hàng ngày mình, khơng phụ thuộc vào người khác Hoạt động 4: Trải nghiệm Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ học để rèn luyện tính tự lập a Hoạt động cá nhân - GV cho HS ghi cơng việc tự thực vào nháp theo mẫu(trang 9) - HS đọc ghi chép 3’ - GV nhận xét, tuyên dương em ghi trung thực xác b Hoạt động nhóm - GV chia lớp thành nhóm - Các thành viên nhóm tự kể việc định - GV nhận xét, tuyên dương nhóm III Củng cố - dặn dị: - Em làm để rèn luyện tính tự lập? - GV nhận xét tiết học - Tuyên dương em có tình thần học tập tốt, động viên em cần mạnh dạn học - HS lắng nghe - HS thực - học sinh đọc - HS lắng nghe -HS thực theo nhóm - HS lắng nghe - Một số HS thực xử lý tình - Lắng nghe - HSTL TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG CHỦ ĐỀ 2: GIỮ LỜI HỨA I MỤC TIÊU: - Biết quan sát, biết giữ lời hứa - Nhận biết, tìm hiểu, thảo luận cần thiết ý nghĩa giữ lời hứa - GDHS rèn luyện biết giữ lời hứa - Vận dụng kiến thức, kĩ học để thực hành số tình II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK Thực hành Tâm lý học đường Lớp 2, bảng, tranh SGK - HS: Sách Thực hành Tâm lý học đường Lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ I Ổn định: 1’ II Bài mới: Giới thiệu - Lắng nghe 5’ Hoạt động 1: Quan sát Mục tiêu: Biết quan sát biểu giữ lời hứa - HS quan sát - GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh tranh đánh dấu - HS -Trong tranh, tranh hành đánh dấu vào động giữ lời hứa? tranh - Kết luận Giữ lời hứa thực phù hợp 7’ điều hứa hẹn - HSTL Hoạt động 2: Nhận biết Mục tiêu: Nhận biết, tìm hiểu việc làm cần thiết để giữ lời hứa - GV yêu cầu HS qs TL nhóm - Gọi đại diện nhóm trả lời - HS thảo luận - Kết luận: Luôn chủ động thực lời 8’ hứa, chia sẻ khó khăn q trình thực nhóm - Đại diện nhóm lời hứa trả lời Hoạt động 3: Ứng xử Mục tiêu: Hiểu cách ứng xử ý nghĩa - HS lắng nghe việc giữ lời hứa - Yêu cầu TL nhóm đơi ý nghĩa việc giữ lời hứa - GV gọi nhóm trả lời - Kết luận: Lời hứa tạo để làm 10’ người khác tin tưởng bạn Giữ lời hứa giúp bạn trở thành người đáng tin cậy có trách nhiệm Hoạt động 4: Trải nghiệm Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ học để viết lại việc mà em giữ lời hứa a Hoạt động cá nhân - GV cho HS ghi công việc tự thực vào nháp theo mẫu (trang 15) - HS đọc ghi chép - GV nhận xét, tuyên dương b Hoạt động nhóm 3’ - GV chia lớp thành nhóm - Các thành viên nhóm tự kể việc định - GV nhận xét, tun dương nhóm III Củng cố - dặn dị: - Em làm để thực việc giữ lời hứa? - GV nhận xét tiết học - Tuyên dương em có tình thần học tập tốt, động viên em cần mạnh dạn học - HS Thảo luận nhóm - Một số HS trả lời - HS lắng nghe - HS thực - học sinh đọc - HS lắng nghe -HS thực theo nhóm - HS lắng nghe - Một số HS thực xử lý tình - HSTL - Lắng nghe ... DẠY HỌC CƠ BẢN HIỆU QUẢ MỘT SỐ NĂNG LỰC TỐT DẠY LỊCH SỬ THỰC HÀNH TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC CƠ BẢN HIỆU QUẢ, MỘT SỐ NĂNG LỰC TỐT DẠY LỊCH SỬ... liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC CƠ BẢN HIỆU QUẢ, MỘT SỐ NĂNG LỰC TỐT DẠY LỊCH SỬ VÀ THỰC HÀNH TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG Chân trọng cảm ơn! MỤC LỤC 1.MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY... VÀ THỰC HÀNH TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG 1.MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC CƠ BẢN HIỆU QUẢ 10 kĩ thuật dạy học tích cực theo chương trình giáo dục Kĩ thuật dạy học biện pháp, cách thức hành động của giáo viên học
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC CƠ BẢN HIỆU QUẢ, MỘT SỐ NĂNG LỰC TỐT DẠY LỊCH SỬ VÀ THỰC HÀNH TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG., CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC CƠ BẢN HIỆU QUẢ, MỘT SỐ NĂNG LỰC TỐT DẠY LỊCH SỬ VÀ THỰC HÀNH TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG.

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn