Nghiên cứu sử dụng polydadmac để hạn chế phản ứng tán keo của thành phần sét trong bùn đỏ​

87 4 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2020, 00:41

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - Trần Thị Chinh NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG POLYDADMAC ĐỂ HẠN CHẾ PHẢN ỨNG TÁN KEO CỦA THÀNH PHẦN SÉT TRONG BÙN ĐỎ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - Trần Thị Chinh NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG POLYDADMAC ĐỂ HẠN CHẾ PHẢN ỨNG TÁN KEO CỦA THÀNH PHẦN SÉT TRONG BÙN ĐỎ Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Mã số: 8440301.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh Hà Nội - 2019 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, học viên xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo thuộc Bộ môn Tài nguyên Môi trường đất, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để học viên học tập làm việc suốt thời gian nghiên cứu Đặc biệt, với lịng biết ơn kính trọng sâu sắc, học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải – Bộ môn Công nghệ Môi trường PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh – Bộ môn Tài nguyên Môi trường đất, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ học viên suốt trình thực luận văn Cuối cùng, học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè anh chị làm việc Bộ môn Tài nguyên Môi trường đất quan tâm, động viên, khuyến khích giúp đỡ mặt tài tinh thần, theo sát học viên suốt q trình hồn thiện luận văn Học viên xin cảm ơn hỗ trợ kinh phí thực từ đề tài Nafosted (mã số: 105.08-2017.02) Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Học viên Trần Thị Chinh năm 2019 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG iv LỜI MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .3 1.1 Giới thiệu bùn đỏ 1.1.1 Nguồn gốc phát sinh bùn đỏ 1.1.2 Thành phần hóa học khống vật học bùn đỏ 1.2 Đặc tính keo bùn đỏ 1.3 Các tác động môi trường tiềm ẩn bùn đỏ 10 1.4 Nghiên cứu xử lý tận dụng bùn đỏ 14 1.4.1 Trên giới 15 1.4.2 Ở Việt Nam 17 1.5 Tổng quan polyDADMAC 20 1.5.1 Đặc điểm chung .20 1.5.2 Một số ứng dụng polyDADMAC xử lý môi trường .22 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.2 Nội dung nghiên cứu 26 2.3 Vật liệu nghiên cứu .26 2.3.1 Mẫu bùn đỏ 26 2.3.2 Dung dịch polyDADMAC .27 2.4 Phương pháp nghiên cứu 27 2.4.2 Xác định đặc tính cấp hạt sét mẫu bùn đỏ nghiên cứu 28 2.4.3.1 Thí nghiệm phân tán cấp hạt sét ống nghiệm 28 2.4.3.2 Xác định điện tích bề mặt cấp hạt sét bùn đỏ .29 2.4.3.3 Xác định ảnh hưởng số yếu tố lý hóa học tới tán keo thành phần sét bùn đỏ 30 2.3.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 31 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1 Các tính chất mẫu bùn đỏ nghiên cứu 32 3.2 Các đặc tính cấp hạt sét mẫu bùn đỏ nghiên cứu 34 3.4 Ảnh hưởng Al Si hòa tan tới khả phân tán cấp hạt sét mẫu bùn đỏ 42 3.5 Cơ chế tác động polyDADMAC đến đặc tính keo cấp hạt sét bùn đỏ……………… 45 KẾT LUẬN 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO .51 PHỤ LỤC 59 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Thành phần khoáng vật bùn đỏ Bảng 2: Một số đặc tính lý hóa mẫu bùn đỏ nghiên cứu 32 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Phân bố cấp hạt mịn thơ đặc trưng bùn đỏ .4 Hình 2: Thành phần hóa học bùn đỏ Hình 3: Thảm họa môi trường vỡ hồ chứa bùn đỏ Hungary năm 2010 .12 Hình 4: Một số phương pháp xử lý tận dụng bùn đỏ .15 Hình 5: Tổng hợp PD từ chất ban đầu dimethylamine alllyl chloride 21 Hình 6: Hồ chứa bùn đỏ khu vực Tân Rai, Lâm Đồng 25 Hình 7: Sơ đồ cấu tạo chế hoạt động máy PCD Mütek 05: Phân bố ion dung dịch dịng chuyển động (a) có dịng chuyển động (b) 30 Hình 8: Thành phần hóa học cấp hạt bùn đỏ: (a) cấp hạt cát; (b) cấp hạt sét, (c) cấp hạt limon .33 Hình 9: Nhiễu xạ X-ray thành phần sét mẫu bùn đỏ nghiên cứu với quy trình xử lý khác nhau: (i) bão hịa Mg, (ii) bão hịa Mg sau bão hịa etylen glycol, (iii) bão hòa K (iv) bão hòa K sau nung 550oC .35 Hình 10: Kết phân tích nhóm chức bề mặt qua phổ hấp thụ hồng ngoại FTIR (a) ảnh chụp kính hiển vi điện tử quét (SEM) (b) cấp hạt sét mẫu bùn đỏ 36 Hình 11: Xu hướng ζ (a) độ truyền qua (b) mẫu sét bùn đỏ ảnh hưởng PD 39 Hình 12: Xu hướng ζ (a) độ truyền qua (b) mẫu sét bùn đỏ loại Fe ảnh hưởng PD 41 Hình 13: Xu hướng ζ (a) T% (b) mẫu bùn đỏ ảnh hưởng Al hòa tan Nồng độ PD sử dụng 0,5 mM 43 Hình 14: Xu hướng ζ (a) T% (b) mẫu bùn đỏ ảnh hưởng Si hòa tan Nồng độ PD sử dụng 0,5 mM 45 Hình 15: Cơ chế tác động polyDADMAC đến đặc tính keo cấp hạt sét bùn đỏ 47 LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam nước có tiềm lớn quặng bauxit khu vực giới Tổng trữ lượng quặng bauxit xác định tài nguyên dự báo khoảng 5,50 tỷ tấn, tập trung chủ yếu khu vực Tây Nguyên Hiện tại, nước ta có hai nhà máy khai thác quặng bauxit chế biến alumin bao gồm Tân Rai (Lâm Đồng) Nhân Cơ (Đắk Nông) với công suất khoảng 650.000 tấn/năm/nhà máy Bùn đỏ chất thải cơng đoạn xử lý quặng bauxit theo phương pháp Bayer, có sử dụng kiềm để hịa tan tách Al Với cơng nghệ sản xuất tại, alumin tạo kèm với 1,20 – 1,30 bùn đỏ (MTA, 2006) Do tính kiềm cao, dung dịch chứa bùn đỏ thường có độ nhớt lớn, thành phần oxit hydroxit tồn trạng thái phân tán nên có cố, đặc biệt cố tràn vỡ đập phát tán bùn đỏ môi trường tự nhiên khó kiểm sốt thu hồi lượng chất thải Hiện nay, nước giới chưa có biện pháp để xử lý triệt để vấn đề bùn đỏ Giải pháp xử lý tạm thời quốc gia chôn lấp để hạn chế ô nhiễm môi trường (Sutar nnk, 2014) Tuy nhiên, giải pháp không làm thay đổi chất đặc tính vốn có bùn đỏ (độ nhớt, độ phân tán) nên tiềm ẩn nhiều nguy từ loại hình xử lý Bên cạnh đó, bùn đỏ chất thải nghiêm trọng liên quan đến nhà máy sản xuất alumin, không xử lý cách cố lớn xuất khắp nơi giới Điển hình cố vỡ đập chứa bùn Hungary năm 2010 làm gần triệu m bùn đỏ tràn môi trường gây thiệt hại nặng nề cho môi trường sức khỏe cư dân địa phương (Gura, 2010) Bất chấp nỗ lực phòng ngừa cố ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác bauxit, nhân loại chứng kiến nhiều thảm họa liên quan đến bùn đỏ (vỡ đập bùn đỏ Úc, Hungary…) Điều cho thấy cần quan tâm đặc biệt cộng đồng khoa học nhằm giải triệt để nguy ô nhiễm môi trường liên quan đến bùn đỏ sản xuất bauxit Thời gian gần đây, bùn đỏ nghiên cứu nhiều hướng tận dụng để phục vụ cho công nghiệp xúc tác sử dụng làm vật liệu xử lý nhiễm Tuy nhiên có nghiên cứu giải vấn đề liên quan đến hóa học đặc điểm điện động học bề mặt bùn đỏ Đặc điểm điện động học định hóa học bề mặt, yếu tố định khả hấp phụ bùn đỏ, đặc biệt định đến đặc tính keo bùn đỏ (Gräfe nnk, 2011) Nghiên cứu ảnh hưởng ion hay polyion hữu đến mối quan hệ đặc điểm điện động học đặc tính keo bùn đỏ cịn hạn chế PolyDADMAC (PD) loại polycation hữu tổng hợp khơng độc hại, phổ biến có giá thành rẻ ứng dụng rộng rãi kỹ thuật xác định điện tích bề mặt, xử lý chất nhiễm chất có tính phân tán mạnh, polycation hữu sử dụng ion bù (+) để chuẩn độ cho dung dịch với phần tử mang điện (-) (Böckenhoff Fischer, 2001) Mặt khác, hợp chất sử dụng để xử lý nước thải nhờ phản ứng tạo phức trợ lắng với anion dung dịch (Wilson nnk, 2002) Trong môi trường kiềm bùn thải oxit Fe, Al Si mang điện tích âm, giả thiết hình thành liên kết tĩnh điện oxit với PD Những liên kết làm giảm điện tích âm bề mặt, giảm lớp vỏ hydrat hóa, giúp cho hạt tiếp cận nhờ lực Van der Waals thúc đẩy trình phản ứng tụ keo bùn đỏ Như vậy, với lý kể trên, đề tài “Nghiên cứu sử dụng polyDADMAC để hạn chế phản ứng tán keo thành phần sét bùn đỏ” thực với mục tiêu cụ thể sau: Đánh giá mối quan hệ độ kiềm với đặc điểm điện tích bề mặt khả phân tán cấp hạt sét bùn đỏ Xác định khả hấp phụ ảnh hưởng polyDADMAC (một polycation hữu cơ) điện tích bề mặt phản ứng keo tụ cấp hạt sét bùn đỏ Đề xuất chế biến đổi đặc tính bề mặt cấp hạt sét bùn đỏ dựa việc sử dụng polyDADMAC để xử lý 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 No 42 43 5,51 5,68 5,75 5,85 5,98 6,06 6,25 6,28 6,36 6,45 6,6 6,95 7,16 7,34 7,42 7,51 7,57 7,93 8,04 8,09 8,27 8,35 75 -69 -132 -137 -200 -290 -429 -413 -546 -531 -565 -624 -649 -732 -751 -806 -891 -895 -900 -959 -972 -1035 PD = mM pH ζ (mV) 93,12 91,83 98,91 95,21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,57 100 100 100 91,13 85,11 84,29 8,48 8,52 82,3 80,94 -1033 -1042 T% 4,48 4,5 4,71 4,88 5,03 5,2 5,42 5,57 5,7 5,86 5,95 6,03 6,1 6,18 6,26 6,39 6,45 6,55 6,61 6,7 6,8 7,02 181 78,39 190 78,05 184 79,96 170 80,01 184 79,83 185 82,34 180 85,53 168 87,08 126 89,15 -52 90,78 -96 90,24 -120 89,44 -143 90,33 -164 91,03 -186 92,22 -190 95,61 -218 95,08 -387 93,17 -458 94,34 -471 95,25 -521 97,03 -527 97,63 PD = 0,25 mM pH ζ (mV) T% 4,4 4,53 4,82 4,86 5,09 5,13 5,18 5,39 5,43 5,53 5,55 5,63 5,72 5,85 5,88 5,93 5,99 6,08 6,12 6,35 6,46 276 72,58 254 73,48 266 75,01 238 76,32 273 75,49 267 74,83 214 76,72 271 75,85 230 78,34 231 78,84 226 83,33 230 81,45 272 83,64 297 79,58 225 80,7 237 85,66 149 92,1 -27 92,83 -95 92,5 -157 93,44 -170 90,4 -250 91,06 PD = 0,5 mM pH ζ (mV) T% 4,66 4,71 5,04 5,24 5,29 5,34 5,48 5,49 5,57 5,7 5,71 5,83 5,85 5,87 5,9 6,03 6,05 6,16 6,2 6,27 6,28 6,37 313 324 318 347 321 305 310 315 346 370 362 323 315 329 313 304 272 252 227 200 182 187 PD = mM pH ζ (mV) 64,67 66,25 71,6 70,19 74,33 74,31 74,77 75,59 78,71 80,17 78,05 82,19 85,5 83,78 84,15 85,65 86,84 87,16 86,13 89,24 90,04 91,85 7,23 7,27 6,51 6,59 6,39 6,47 93,34 93,38 -582 -600 95,55 96,56 -263 -218 65 91,34 92,66 165 135 T% 4,5 4,67 4,83 5,06 5,21 5,3 5,43 5,53 5,56 5,76 5,84 5,96 6,13 6,28 6,34 6,5 6,65 6,76 6,8 6,91 7,01 7,14 483 456 474 471 467 480 495 494 475 487 483 445 476 458 443 441 409 420 438 384 361 339 PD = mM pH ζ (mV) 60 61,86 63,45 62,6 62,5 63,73 63,85 64,03 65,09 64,44 69,09 73,25 76,61 80,03 83,55 87,66 89,35 92,29 93,97 93,15 94,63 95,03 7,21 7,25 95,15 96,2 289 356 T% 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 No 64 65 66 67 8,61 8,68 8,73 8,81 8,94 9,08 9,16 9,21 9,33 9,36 9,4 9,47 9,53 9,55 9,66 9,7 9,82 9,83 9,87 -1073 -1091 -1109 -1183 -1198 -1120 -1181 -1193 -1112 -1289 -1200 -1211 -1250 -1228 -1250 -1266 -1229 -1226 -1298 -1272 PD = mM pH ζ (mV) 9,9 9,97 10,02 10,09 -1200 -1212 -1278 -1297 78,05 78,25 76,03 64,72 54,53 45,72 39,72 27,03 24,27 22,78 21,92 21,89 20,6 19,47 17,19 11,45 5,628 8,079 10,03 10,44 T% 8,09 7,537 5,102 4,318 7,48 7,67 7,72 7,9 8,02 8,07 8,1 8,17 8,27 8,37 8,41 8,59 8,69 8,74 8,8 8,95 9,03 9,17 9,33 -685 -730 -803 -888 -831 -857 -858 -887 -907 -973 -1061 -997 -1042 -1102 -1142 -1163 -1181 -1110 -1184 -1105 PD = mM pH ζ (mV) 97,19 98,7 98,04 99,05 100 100 100 99,63 97,47 94 95,16 96,48 94,73 92,87 93,1 92,96 91,62 84,71 75,98 72,79 9,43 9,52 9,69 9,74 73,17 72,92 71,68 69,99 -1197 -1109 -1147 -1172 T% 6,62 6,86 6,91 6,98 7,05 7,08 7,18 7,36 7,49 7,64 7,66 7,7 7,81 7,88 7,98 8,03 8,15 8,2 8,24 8,34 -326 -333 -417 -363 -381 -435 -445 -552 -580 -592 -638 -704 -665 -669 -690 -719 -715 -825 -813 -854 PD = mM pH ζ (mV) 93,7 94,39 93,24 94,75 95,39 96,31 97,57 98,36 98,51 98,11 99,32 100 100 100 100 100 100 100 100 96,89 8,56 8,57 8,65 8,7 97,01 95,15 95,76 94,89 -892 -855 -927 -937 66 T% 6,55 6,57 6,64 6,77 7,02 7,15 7,23 7,31 7,53 7,62 7,71 7,81 7,89 7,9 7,96 8,08 8,37 8,41 8,49 8,55 115 97 70 -75 -126 -156 -197 -290 -355 -410 -443 -457 -420 -491 -534 -591 -648 -694 -670 -701 PD = mM pH ζ (mV) 94,6 93,77 92,79 93,77 95,1 94,5 93,95 94,92 95,57 93,15 93,51 94,56 94,09 96,4 97,24 99,03 99,9 100 100 100 8,72 8,77 8,9 9,08 98,75 95,91 95,14 93,22 -749 -832 -844 -835 T% 7,28 7,32 7,45 7,64 7,71 7,82 7,94 8,01 8,15 8,24 8,4 8,46 8,5 8,61 8,75 8,78 8,85 8,89 8,94 9,02 348 319 328 317 295 275 221 200 179 178 -176 -288 -292 -319 -392 -354 -439 -492 -505 -571 PD = mM pH ζ (mV) 96,91 94,36 94,01 94,85 95,03 95,19 95,77 97,02 97,95 97,88 96,81 97,02 97,97 99,3 97,56 98,69 99,65 98,68 98,95 98,58 9,07 9,21 9,4 9,47 98,48 97,78 98,96 95,92 -564 -634 -679 -760 T% 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 No 86 87 88 89 90 91 10,15 10,2 10,25 10,33 10,48 10,52 10,59 10,67 10,72 10,76 10,8 10,86 10,91 10,94 10,99 11,01 11,05 11,12 -1330 -1333 -1345 -1370 -1364 -1356 -1328 -1334 -1353 -1350 -1341 -1333 -1324 -1307 -1287 -1208 -1187 -1006 PD = mM pH ζ (mV) 11,24 11,34 11,46 11,5 11,59 11,65 -972 -880 -718 -636 -565 -517 6,528 2,581 3,067 3,286 4,583 5,154 13,99 15,41 20,84 17,43 20,89 23,49 23,76 18,27 18,16 21,12 19,67 31,35 T% 45,87 49,67 56,9 63,48 77,57 57,23 9,7 -1159 70,03 9,84 -1135 69,81 9,9 -1159 70,95 9,95 -1102 69,26 10,05 -1103 70,83 10,12 -1107 75,75 10,16 -1164 78,83 10,22 -1117 79,09 10,4 -1191 80,03 10,51 -1149 77,97 10,54 -1182 81,39 10,61 -1148 83,36 10,68 -1190 82,2 10,75 -1174 79,64 10,88 -1160 81,41 10,92 -1148 80,57 10,97 -1065 82,2 11,01 -1056 85,02 PD = 0,25 mM pH ζ (mV) T% 8,87 8,98 9,02 9,08 9,38 9,44 9,64 9,69 9,74 9,87 9,95 10,02 10,08 10,2 10,31 10,54 10,6 10,75 11,03 11,09 11,19 11,21 11,34 11,48 10,8 10,94 11,02 11,15 11,29 11,35 -928 -891 -826 -832 -772 -744 81,49 80,74 82,86 78,68 80,02 81,05 -928 92,79 -1020 91,15 -1051 90,94 -1163 90,68 -1123 90,43 -1088 84,03 -1048 85,91 -1042 81,72 -1047 81,55 -1050 84,68 -1032 83,01 -1067 84,53 -1016 82,42 -1025 80,76 -1035 79,74 -1054 83,9 -1071 84,23 -1005 85,14 PD = 0,5 mM pH ζ (mV) T% -976 -947 -903 -889 -754 -634 67 86,13 85,48 88,85 86,33 85,17 85,41 9,28 9,35 9,47 9,55 9,61 9,68 9,77 9,83 9,9 10,01 10,09 10,16 10,24 10,33 10,43 10,49 10,58 10,66 -884 -835 -846 -893 -901 -927 -943 -968 -952 -963 -946 -945 -959 -962 -976 -950 -963 -992 PD = mM pH ζ (mV) 10,68 10,74 10,85 10,94 11 11,03 -962 -942 -927 -882 -894 -844 92,41 91,71 90,21 89,22 89,85 90,71 87,64 85,31 87,5 90,55 87,86 89,78 91,14 89,8 91,08 89,54 90,85 90,56 T% 90,15 92,43 90,27 90,78 88,48 87,49 9,63 9,8 10,05 10,12 10,19 10,32 10,4 10,54 10,66 10,73 10,77 10,87 10,89 10,96 11,03 11,18 11,23 11,28 -795 -772 -854 -861 -846 -835 -878 -829 -864 -869 -873 -804 -834 -755 -708 -686 -613 -597 PD = mM pH ζ (mV) 11,31 11,37 11,39 11,48 11,58 11,62 -614 -636 -553 -548 -451 -413 95,56 95,14 94,93 94,64 95,02 95,37 94,97 95,1 93,85 94,14 93,75 94,29 93,29 94,04 94,61 93,11 92,27 95,66 T% 95,12 94,59 95,15 97,39 94,69 95,31 92 93 94 95 96 97 98 99 100 11,71 11,75 11,78 11,82 11,86 11,91 11,95 11,98 12 -514 -478 -422 -355 -348 -303 -301 -180 -175 55,42 68,1 59,62 52,62 57,74 62,49 70,15 76,06 80,25 11,51 11,59 11,65 11,71 11,79 11,84 11,87 11,91 12 -622 -583 -508 -452 -393 -321 -383 -292 -224 79,84 77,89 75,36 78,48 81,98 74,74 75,67 84,95 85,18 11,42 11,55 11,64 11,74 11,81 11,88 11,91 11,95 11,99 -646 -633 -604 -468 -352 -300 -284 -261 -256 68 83,05 84,94 84,11 85,02 84,87 86,09 84,32 83,45 82,77 11,39 11,42 11,44 11,6 11,7 11,84 11,9 11,94 12 -723 -663 -595 -545 -510 -415 -356 -296 -153 86,96 88,27 89,25 90,66 89,93 87,08 86,21 85,41 87,39 11,66 11,7 11,79 11,86 11,88 11,94 11,95 11,98 12,02 -391 -350 -326 -284 -301 -256 -202 -207 -109 97,02 97,28 97,25 92,72 94,58 94,14 95,55 95,45 93,75 Phụ lục 3: Thế ζ (mV) T% mẫu bùn đỏ ảnh hưởng Al hòa tan Nồng độ PD sử dụng 0,5 mM No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Al = mM Al = mM Al = mM Al = 10 mM pH ζ (mV) T% pH ζ (mV) T% pH ζ (mV) T% pH 2,81 2,95 3,04 3,08 3,18 3,25 3,48 3,58 3,63 3,75 4,16 4,24 4,35 4,58 4,76 5,06 5,23 5,32 5,49 5,63 542 563 571 600 623 634 645 648 651 658 688 711 720 728 654 577 540 578 505 415 Al = mM ζ (mV) 0,064 0,075 0,061 0,058 0,058 0,101 0,189 1,206 2,215 4,432 5,981 7,037 10,441 58,78 61,43 66,034 74,931 81,39 83,567 85,95 2,79 2,8 3,01 3,12 3,28 3,41 3,5 3,51 3,56 3,62 3,65 3,66 3,7 3,81 3,83 3,89 3,94 3,97 4,03 0,087 0,079 0,084 0,073 0,093 0,066 0,731 0,069 0,058 0,078 0,053 0,077 0,094 0,07 0,117 0,12 0,08 0,075 0,075 0,074 2,72 2,76 2,79 2,85 2,9 2,97 3,01 3,03 3,18 3,5 3,58 3,71 3,76 3,82 3,86 3,89 3,92 3,95 4,04 2,71 2,72 2,86 2,98 3,14 3,27 3,28 3,42 3,56 3,59 3,65 3,68 3,72 3,75 3,77 3,79 3,81 3,88 3,91 pH T% pH 830 849 852 861 878 859 861 866 842 858 877 863 891 881 877 873 884 921 912 933 Al = mM ζ (mV) 0,099 0,174 0,083 0,159 0,412 0,252 0,089 0,093 0,286 1,116 0,176 0,175 0,176 0,187 0,255 0,201 0,171 0,172 0,152 0,182 T% 738 761 792 770 780 759 790 808 786 798 807 828 821 803 811 818 836 831 845 805 Al = mM ζ (mV) pH 69 T% ζ (mV) 768 784 820 825 819 846 898 852 809 859 836 841 876 820 862 882 886 873 812 871 Al = 10 mM pH ζ (mV) Al = 100 mM T% pH 0,163 0,088 0,156 0,108 0,121 0,232 0,337 0,115 0,114 0,13 0,092 0,071 0,104 0,107 0,157 0,078 0,326 0,065 0,108 0,126 2,98 3,06 3,13 3,15 3,34 3,45 3,5 3,56 3,62 3,69 3,78 3,78 3,84 3,87 3,93 3,95 3,96 3,99 4,03 4,08 T% ζ (mV) T% 759 0,104 769 0,091 723 0,122 769 0,094 793 0,091 765 0,682 713 0,145 735 0,098 783 0,133 785 0,088 797 0,121 863 0,105 804 0,175 851 0,106 820 0,112 849 0,059 821 0,095 849 0,116 760 0,076 787 0,13 Al = 100 mM pH ζ (mV) T% 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 No 43 44 5,74 5,82 5,9 6,02 6,13 6,2 6,47 6,56 6,74 6,99 7,07 7,15 7,32 7,52 7,65 7,83 8,08 8,19 8,39 8,59 8,72 8,8 83,794 82,304 86,096 86,784 87,016 87,394 88,004 86,52 87,864 87,756 88,654 88,419 88,438 90,731 90,9 90,622 92,05 93,77 94,043 94,42 95,51 93,335 4,15 4,18 4,36 4,56 4,64 4,74 4,83 4,9 5,05 5,15 5,18 5,3 5,4 5,46 5,54 5,67 5,75 5,81 5,92 6,05 6,17 6,26 pH 410 325 305 -482 -305 -454 -665 -682 -693 -776 -804 -793 -829 -890 -952 -937 -1053 -1056 -1067 -1097 -1036 -1040 Al = mM ζ (mV) 0,163 0,166 0,172 0,288 0,341 0,179 0,202 0,215 0,248 0,262 1,241 1,422 1,697 1,762 2,367 4,318 6,928 10,041 25,959 53,437 68,867 71,118 4,08 4,13 4,2 4,24 4,45 4,68 4,78 4,94 5,02 5,26 5,27 5,41 5,61 5,78 5,94 6,02 6,15 6,32 6,56 6,64 6,72 6,81 pH 859 810 817 797 786 761 705 682 675 662 696 666 656 640 635 629 616 578 497 305 -209 -324 Al = mM ζ (mV) T% 8,83 8,94 -1039 -1028 93,007 94,757 0,158 0,199 0,22 0,313 0,164 0,205 0,325 1,593 0,147 0,177 0,157 0,353 0,451 0,941 2,462 0,202 0,275 0,734 0,466 0,333 0,609 0,187 pH 929 926 938 920 894 843 828 821 809 802 792 798 746 784 750 709 684 660 620 572 625 564 Al = mM ζ (mV) T% 6,34 6,47 -351 -379 77,378 80,238 6,98 7,01 544 569 0,303 0,627 70 T% 3,94 3,97 4,03 4,07 4,14 4,22 4,39 4,59 4,74 4,8 5,1 5,16 5,31 5,52 5,63 5,75 5,98 6,15 6,25 6,42 6,54 853 0,114 847 0,077 822 0,119 850 0,101 825 0,172 738 0,12 724 0,166 817 0,083 740 0,075 788 0,087 791 0,069 779 0,122 770 0,131 735 0,258 740 0,109 649 0,128 665 0,122 643 0,218 700 3,431 668 24,394 562 55,356 539 60,555 Al = 10 mM pH ζ (mV) T% 4,14 4,19 4,28 4,35 4,43 4,63 4,7 4,81 4,95 5,02 5,15 5,26 5,46 5,51 5,63 5,86 5,94 6,02 6,2 6,29 6,4 6,49 6,77 6,8 6,58 6,77 492 327 68,755 62,564 775 0,128 796 0,109 802 0,957 813 0,079 857 0,114 811 0,118 823 0,123 791 0,651 782 0,972 763 0,342 748 0,173 732 0,139 722 0,139 721 0,271 691 0,159 623 14,19 578 20,543 552 31,922 456 33,227 316 34,211 218 40,04 -238 45,018 Al = 100 mM pH ζ (mV) T% -269 -294 51,724 54,464 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 No 65 66 67 68 9,02 9,16 9,3 9,35 9,46 9,52 9,63 9,82 9,87 9,91 9,94 10,01 10,05 10,13 10,18 10,26 10,29 10,37 10,4 10,44 94,742 92,805 91,869 91,587 93,859 93,577 92,934 94,129 94,38 95,501 94,15 95,603 95,257 94,231 94,836 96,208 95,679 96,824 97,775 94,795 6,55 6,66 6,74 6,89 6,93 6,99 7,04 7,1 7,23 7,37 7,45 7,56 7,72 7,82 7,9 7,95 8,01 8,09 8,32 8,44 pH -1086 -1077 -1025 -1121 -1129 -1181 -1109 -1108 -1125 -1135 -1115 -1106 -1086 -1089 -1021 -1013 -1071 -1044 -899 -810 Al = mM ζ (mV) 81,201 81,784 82,257 87,791 89,059 88,76 87,532 86,368 86,73 87,681 88,997 88,542 87,941 87,508 87,546 88,012 88,873 89,06 87,044 88,099 7,27 7,39 7,48 7,57 7,65 7,79 7,97 8,05 8,07 8,16 8,23 8,31 8,33 8,49 8,61 8,66 8,71 8,78 8,88 8,99 pH -401 -453 -494 -568 -648 -652 -647 -640 -700 -738 -767 -802 -874 -885 -848 -876 -895 -916 -989 -972 Al = mM ζ (mV) T% 10,46 10,49 10,54 10,58 -734 -732 -640 -612 94,352 100 100 100 0,326 0,214 0,296 0,648 0,198 7,648 19,039 29,302 36,917 42,028 47,417 56,263 57,361 57,935 61,442 62,427 62,977 65,287 65,277 65,603 pH 437 349 323 234 234 -95 -163 -191 -315 -445 -470 -545 -597 -614 -664 -736 -713 -711 -806 -825 Al = mM ζ (mV) T% 8,5 8,6 8,67 8,81 -989 -1000 -1073 -1073 88,205 88,515 88,811 89,397 9,03 9,14 9,3 9,47 -822 -809 -841 -854 65,117 65,769 65,464 67,498 71 T% 7,07 7,27 7,3 7,4 7,55 7,7 7,82 7,93 8,04 8,15 8,25 8,33 8,45 8,54 8,62 8,73 8,81 8,97 9,06 9,13 -305 77,313 -316 76,34 -412 79,712 -537 78,112 -556 75,397 -560 76,569 -578 77,54 -581 76,537 -590 79,892 -686 78,631 -701 78,034 -764 76,994 -798 77,321 -845 77,582 -886 75,421 -905 76,086 -946 76,017 -940 77,078 -961 77,682 -990 75,481 Al = 10 mM pH ζ (mV) T% 6,86 6,98 7,07 7,22 7,29 7,38 7,46 7,69 7,75 7,83 7,9 8,01 8,13 8,19 8,22 8,31 8,49 8,58 8,63 8,73 9,26 9,35 9,4 9,47 8,82 8,91 9,03 9,19 -1003 -999 -1087 -1073 75,98 74,061 73,851 76,144 -274 55,849 -385 55,851 -278 60,611 -481 58,233 -540 59,02 -622 63,704 -658 62,029 -614 63,167 -695 65,778 -710 66,563 -767 70,895 -755 71,31 -802 70,553 -895 66,437 -909 73,679 -916 67,667 -936 71,309 -999 68,593 -1043 74,036 -1014 75,615 Al = 100 mM pH ζ (mV) T% -1037 -1024 -1120 -1067 75,792 73,452 75,379 73,805 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 No 87 88 89 90 91 92 10,61 10,65 10,7 10,73 10,77 10,81 10,85 10,89 10,95 10,99 11,06 11,09 11,14 11,16 11,2 11,25 11,31 11,45 100 98,45 96,42 96,039 95,437 94,972 94,083 92,18 91,278 86,036 85,734 85,092 84,205 83,973 79,513 76,172 73,618 71,405 8,98 9,05 9,1 9,32 9,48 9,57 9,74 9,95 10,02 10,08 10,27 10,37 10,43 10,59 10,63 10,73 10,77 10,82 pH -600 -680 -643 -712 -756 -683 -522 -483 -305 -290 -392 -451 -469 -485 -479 -495 -523 -91 Al = mM ζ (mV) 89,783 90,045 90,561 91,662 93,507 91,443 94,304 93,032 91,91 93,559 90,454 88,21 86,836 82,014 81,842 72,598 75,517 74,189 9,58 9,7 9,84 9,94 10,19 10,29 10,36 10,43 10,52 10,53 10,58 10,66 10,71 10,77 10,85 10,89 10,92 10,97 pH -1061 -1053 -1058 -1248 -1140 -1208 -1223 -1247 -1258 -1321 -1167 -1253 -1200 -1179 -1209 -1045 -1016 -984 Al = mM ζ (mV) T% 11,53 11,57 11,63 11,69 11,75 11,8 -49 -57 -47 -45 -41 -45 70,641 68,915 65,05 62,194 61,261 60,429 68,573 69,477 70,766 69,098 69,591 70,538 68,473 72,622 71,753 73,447 69,242 68,808 69,068 71,034 69,605 68,324 69,437 69,777 pH -925 -944 -977 -990 -960 -949 -940 -973 -993 -970 -940 -940 -912 -927 -970 -926 -943 -847 Al = mM ζ (mV) T% 10,88 10,93 10,96 11,02 11,09 11,17 -928 -763 -742 -692 -559 -545 73,357 70,535 69,547 68,944 66 62,63 11,01 11,14 11,22 11,38 11,47 11,56 -835 -796 -763 -603 -593 -489 70,155 71,081 69,468 71,665 72,904 70,53 72 T% 9,53 9,65 9,71 9,89 9,99 10,02 10,23 10,32 10,33 10,4 10,55 10,61 10,65 10,76 10,87 10,95 11,02 11,1 -1103 75,904 -1112 74,32 -1137 75,547 -1172 74,499 -1126 71,383 -1215 71,221 -1182 73,563 -1119 74,346 -1104 71,621 -1109 68,254 -1178 70,206 -1160 69,673 -1155 68,899 -1129 66,13 -1170 64,854 -980 65,431 -937 67,651 -750 61,771 Al = 10 mM pH ζ (mV) T% 11,18 11,23 11,34 11,36 11,45 11,47 -749 -681 -654 -493 -714 -535 54,469 55,385 53,588 51,34 58,753 56,669 9,34 9,41 9,49 9,66 9,7 9,88 9,93 9,99 10,06 10,19 10,23 10,27 10,32 10,47 10,55 10,6 10,79 10,86 -1058 69,351 -1114 69,592 -1133 70,49 -1149 71,098 -1130 69,917 -1160 70,783 -1178 68,123 -1200 67,435 -1222 69,703 -1151 69,442 -1167 70,745 -1269 69,061 -1230 66,805 -1204 65,353 -1147 64,725 -1204 63,015 -1204 65,954 -1174 61,266 Al = 100 mM pH ζ (mV) T% 10,94 11 11,1 11,31 11,33 11,45 -1159 -1014 -1045 -935 -937 -878 62,185 64,148 67,718 63,278 64,842 65,134 93 94 95 96 97 98 99 100 11,83 11,85 11,88 11,9 11,92 11,94 11,96 12 -88 -88 -111 -87 -102 -112 -122 -104 58,06 56,4 54,245 53,699 52,173 50,008 43,893 37,818 11,28 11,45 11,56 11,67 11,78 11,85 11,92 12,02 -665 -638 -368 -292 -132 -193 -141 -125 63,494 58,444 55,187 53,227 51,981 50,391 47,684 46,524 11,7 11,76 11,82 11,88 11,9 11,92 11,98 12,01 -477 -442 -416 -364 -284 -234 -165 -143 73 68,908 69,639 68,1 66,144 64,584 61,122 61,857 61,401 11,52 11,62 11,68 11,75 11,82 11,85 11,93 12 -493 -453 -375 -317 -264 -228 -220 -176 55,686 45,103 52,888 52,626 50,71 49,35 48,853 42,945 11,53 11,58 11,68 11,75 11,81 11,86 11,95 12 -802 -716 -622 -598 -564 -461 -305 -251 69,146 67,912 67,662 66,456 65,817 67,492 68,061 70,827 Phụ lục 4: Thế ζ (mV) T% mẫu bùn đỏ ảnh hưởng Si hòa tan Nồng độ PD sử dụng 0,5 mM No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No pH 2,81 2,95 3,04 3,08 3,18 3,25 3,48 3,58 3,63 3,75 4,16 4,24 4,35 4,58 4,76 5,06 5,23 5,32 5,49 5,63 pH Si = mM ζ (mV) 542 563 571 600 623 634 645 648 651 658 688 711 720 728 654 577 540 578 505 415 Si = mM ζ (mV) T% pH 0,064 0,075 0,061 0,058 0,058 0,101 0,189 1,206 2,215 4,432 5,981 7,037 10,441 58,78 61,43 66,034 74,931 81,39 83,567 85,95 2,79 2,87 2,95 2,99 3,1 3,13 3,24 3,29 3,35 3,59 3,64 3,76 3,79 3,84 3,92 3,95 3,97 3,99 4,02 4,17 T% pH Si = mM ζ (mV) 634 586 619 673 669 615 616 592 614 585 617 673 658 658 595 672 662 680 710 708 Si = mM ζ (mV) T% pH 0,092 0,095 0,084 0,115 0,114 0,127 0,092 0,072 0,098 0,075 0,071 0,082 0,07 0,086 0,102 0,091 0,077 0,126 0,068 0,056 3,07 3,11 3,2 3,27 3,33 3,51 3,62 3,66 3,69 3,72 3,78 3,84 3,88 3,92 3,94 3,97 4,09 4,18 4,23 4,32 T% pH Si = mM ζ (mV) 696 649 753 802 768 796 721 710 785 703 781 709 813 721 703 706 727 715 704 663 Si = mM ζ (mV) 74 T% 0,08 0,086 0,09 0,084 0,082 0,081 0,087 0,091 0,1 0,107 0,086 0,115 0,113 0,117 0,097 0,119 0,128 0,124 0,347 0,122 T% Si = 10 mM pH ζ (mV) T% Si = 100 mM pH ζ (mV) T% 3,11 3,15 3,4 3,5 3,72 3,79 3,81 3,83 3,86 3,92 3,95 3,98 4,07 4,11 4,17 4,21 4,22 4,3 2,99 3,04 3,11 3,46 3,59 3,7 3,77 3,82 3,89 3,94 4,08 4,15 4,29 4,48 4,53 4,63 4,79 4,85 4,98 546 678 658 614 726 656 746 752 690 720 732 638 688 698 650 671 682 630 656 674 Si = 10 mM pH ζ (mV) 0,097 0,097 0,103 0,099 0,074 0,08 0,123 0,081 0,1 0,098 0,104 0,099 0,132 0,13 0,121 0,172 0,173 0,333 0,316 0,201 T% 682 0,089 612 0,086 607 0,067 614 0,085 626 0,139 635 0,11 629 0,077 635 0,071 677 0,077 699 0,074 643 0,078 682 0,066 596 0,082 539 0,08 395 6,096 323 10,921 273 20,108 -260 35,103 -310 46,092 -338 50,123 Si = 100 mM pH ζ (mV) T% 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 No 43 44 5,74 5,82 5,9 6,02 6,13 6,2 6,47 6,56 6,74 6,99 7,07 7,15 7,32 7,52 7,65 7,83 8,08 8,19 8,39 8,59 8,72 8,8 83,794 82,304 86,096 86,784 87,016 87,394 88,004 86,52 87,864 87,756 88,654 88,419 88,438 90,731 90,9 90,622 92,05 93,77 94,043 94,42 95,51 93,335 4,27 4,47 4,59 4,72 4,86 4,99 5,14 5,33 5,39 5,4 5,47 5,74 5,9 6,01 6,19 6,26 6,34 6,53 6,61 6,81 6,85 6,97 pH 410 325 305 -482 -305 -454 -665 -682 -693 -776 -804 -793 -829 -890 -952 -937 -1053 -1056 -1067 -1097 -1036 -1040 Si = mM ζ (mV) 0,089 0,158 0,125 0,139 0,206 0,937 17,81 28,473 38,053 66,318 70,901 87,98 90,308 92,239 92,423 89,775 91,63 92,278 93,927 95,606 94,105 92,602 4,42 4,61 4,73 4,78 4,99 5,06 5,23 5,46 5,6 5,65 5,75 5,81 5,85 5,99 6,14 6,26 6,34 6,43 6,47 6,53 6,62 6,78 pH 731 691 639 624 591 500 348 10 -96 -123 -141 -232 -378 -536 -631 -415 -573 -638 -684 -700 -697 -751 Si = mM ζ (mV) T% 8,83 8,94 -1039 -1028 93,007 94,757 0,1 0,136 0,124 0,561 29,832 34,332 53,486 70,818 79,398 78,722 79,947 78,412 78,584 81,572 81,713 83,22 86,94 85,782 90,345 86,419 83,99 84,612 pH 710 598 401 337 65 28 -380 -428 -401 -503 -480 -362 -523 -620 -630 -667 -654 -722 -772 -758 -752 -783 Si = mM ζ (mV) T% 7,06 7,15 -743 -774 92,754 92,884 6,84 6,93 -795 -889 82,951 81,583 75 T% 4,37 4,43 4,59 4,65 4,68 4,74 4,86 4,98 5,04 5,25 5,39 5,54 5,57 5,63 5,68 5,86 6,06 6,16 6,28 6,38 6,42 6,54 607 0,155 654 0,177 353 4,97 51 10,156 16 23,14 -155 30,159 -252 35,243 -346 42,063 -302 60,09 -426 69,171 -408 75,149 -468 81,163 -507 84,745 -555 85,592 -584 81,247 -568 82,307 -704 86,968 -775 83,289 -762 81,56 -795 82,438 -758 81,76 -743 83,107 Si = 10 mM pH ζ (mV) T% 5,09 5,18 5,25 5,26 5,44 5,52 5,73 5,93 5,97 6,09 6,13 6,2 6,32 6,39 6,45 6,57 6,69 6,81 6,95 7,02 7,05 7,35 6,61 6,76 7,52 7,63 -799 -826 82,241 79,639 -344 55,273 -395 60,949 -311 63,748 -469 70,386 -516 73,103 -566 75,83 -533 73,255 -607 73,959 -678 72,237 -776 74,151 -798 76,091 -813 74,041 -852 80,541 -883 75,384 -873 76,149 -890 75,972 -837 73,415 -874 74,684 -852 72,98 -959 77,589 -952 76,011 -1016 76,653 Si = 100 mM pH ζ (mV) T% -1006 -1054 75,61 77,203 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 No 65 66 67 68 9,02 9,16 9,3 9,35 9,46 9,52 9,63 9,82 9,87 9,91 9,94 10,01 10,05 10,13 10,18 10,26 10,29 10,37 10,4 10,44 94,742 92,805 91,869 91,587 93,859 93,577 92,934 94,129 94,38 95,501 94,15 95,603 95,257 94,231 94,836 96,208 95,679 96,824 97,775 94,795 7,28 7,54 7,62 7,7 7,74 7,83 7,98 8,14 8,25 8,35 8,55 8,7 8,75 8,9 8,98 9,1 9,19 9,3 9,41 9,52 pH -1086 -1077 -1025 -1121 -1129 -1181 -1109 -1108 -1125 -1135 -1115 -1106 -1086 -1089 -1021 -1013 -1071 -1044 -899 -810 Si = mM ζ (mV) 90,189 88,704 86,421 83,975 83,03 83,487 80,455 80,834 81,015 82,146 82,734 86,148 83,907 82,53 83,718 84,8 79,596 79,734 82,967 81,051 7,05 7,18 7,3 7,43 7,59 7,65 7,7 7,89 7,92 8,03 8,16 8,29 8,43 8,47 8,5 8,74 8,93 9,05 9,11 9,17 pH -922 -934 -956 -953 -989 -1014 -946 -1079 -1052 -1067 -1095 -1118 -1092 -1106 -1118 -1184 -1189 -1077 -1251 -1175 Si = mM ζ (mV) T% 10,46 10,49 10,54 10,58 -734 -732 -640 -612 94,352 100 100 100 83,279 80,639 81,468 82,306 77,47 75,947 74,352 75,776 74,765 76,081 71,491 72,615 72,51 72,572 75,689 71,627 71,085 71,183 71,635 72,249 pH -933 -932 -992 -1020 -1082 -1031 -1042 -1041 -1045 -1043 -1038 -1041 -1041 -1042 -1071 -1067 -1099 -1121 -1132 -1146 Si = mM ζ (mV) T% 9,56 9,61 9,66 9,81 -1200 -1229 -1198 -1232 81,671 80,48 79,796 80,825 9,31 9,4 9,56 9,68 -1161 -1238 -1190 -1116 72,055 73,018 72,253 71,99 76 T% 6,8 7,02 7,26 7,3 7,4 7,56 7,63 7,77 7,86 8,01 8,15 8,3 8,37 8,43 8,69 8,8 8,95 9,14 -888 78,054 -876 76,136 -885 75,243 -820 77,542 -876 73,533 -969 75,868 -995 74,752 -1026 73,974 -1010 74,099 -1119 75,923 -1121 75,587 -1155 74,74 -1134 72,308 -1130 71,872 -1040 69,807 -1088 67,804 -1124 67,462 -1143 67,107 -1180 66,777 -1139 65,399 Si = 10 mM pH ζ (mV) T% 7,78 7,81 7,99 8,08 8,25 8,34 8,41 8,58 8,64 8,73 8,76 8,8 8,92 9,07 9,17 9,29 9,32 9,41 9,51 9,63 9,24 9,33 9,52 9,55 9,75 9,86 9,91 10,01 -1052 -1154 -1019 -1032 67,618 64,533 66,968 68,598 -1083 73,506 -1094 74,314 -1092 74,046 -1197 74,725 -1124 72,17 -1183 72,834 -1181 74,573 -1209 74,005 -1070 71,666 -1101 73,891 -1182 71,738 -1254 70,785 -1243 69,875 -1244 69,511 -1185 64,904 -1255 69,508 -1184 67,705 -1259 69,213 -1301 66,941 -1249 68,685 Si = 100 mM pH ζ (mV) T% -1257 -1272 -1268 -1328 64,737 67,352 68,769 70,992 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 No 87 88 89 90 91 92 10,61 10,65 10,7 10,73 10,77 10,81 10,85 10,89 10,95 10,99 11,06 11,09 11,14 11,16 11,2 11,25 11,31 11,45 100 98,45 96,42 96,039 95,437 94,972 94,083 92,18 91,278 86,036 85,734 85,092 84,205 83,973 79,513 76,172 73,618 71,405 9,87 9,92 9,95 10,13 10,27 10,37 10,48 10,61 10,65 10,69 10,77 10,79 10,82 10,88 10,95 10,99 11,02 11,07 pH -600 -680 -643 -712 -756 -683 -522 -483 -305 -290 -392 -451 -469 -485 -479 -495 -523 -91 Si = mM ζ (mV) 77,351 74,081 73,054 75,429 74,55 74,761 70,288 74,36 74,167 77,262 73,56 72,717 73,487 74,496 73,403 65,516 68,952 64,062 9,79 9,85 9,9 9,99 10 10,13 10,25 10,32 10,42 10,45 10,49 10,58 10,65 10,73 10,77 10,81 10,85 10,9 pH -1210 -1189 -1174 -1201 -1206 -1206 -1144 -1121 -1030 -1042 -844 -821 -847 -760 -783 -771 -728 -744 Si = mM ζ (mV) T% 11,53 11,57 11,63 11,69 11,75 11,8 -49 -57 -47 -45 -41 -45 70,641 68,915 65,05 62,194 61,261 60,429 74,715 74,86 73,109 70,378 69,42 70,745 70,142 70,564 69,873 70,077 70,936 69,338 69,229 70,991 69,678 68,928 72,749 72,368 pH -1158 -1085 -1286 -1265 -1258 -1162 -1245 -1107 -1173 -1123 -1177 -1135 -1134 -1060 -1079 -996 -1017 -933 Si = mM ζ (mV) T% 11,1 11,21 11,28 11,38 11,43 11,54 -730 -750 -788 -648 -558 -411 70,801 69,569 69,042 68,434 69,255 69,161 10,96 10,98 11 11,04 11,09 11,11 -958 -917 -959 -928 -926 -956 71,266 71,694 70,264 71,482 67,573 67,95 77 T% 9,6 9,72 9,88 9,91 9,96 10,03 10,08 10,27 10,34 10,47 10,5 10,69 10,77 10,81 10,97 11,08 11,2 11,31 -1158 69,892 -1167 70,755 -1198 67,9 -1174 69,164 -1117 71,551 -1227 70,683 -1242 67,873 -1229 61,314 -1223 65,987 -1215 65,225 -1258 65,27 -1244 64,769 -1245 64,69 -1162 61,777 -1143 58,782 -1333 68,367 -1345 73,061 -1284 68,903 Si = 10 mM pH ζ (mV) T% 11,42 11,51 11,28 11,66 11,7 11,75 -1341 -1258 -1221 -1207 -1196 -1235 70,375 67,2 65,444 68,796 63,928 59,952 10,06 10,15 10,18 10,31 10,4 10,53 10,65 10,68 10,8 10,88 10,93 10,97 11,01 11,07 11,13 11,18 11,22 11,26 -1268 69,284 -1325 67,271 -1323 66,433 -1320 64,395 -1257 65,798 -1332 64,546 -1340 69,099 -1319 68,764 -1328 66,807 -1409 67,925 -1179 68,687 -1210 70,448 -1242 73,769 -1265 72,265 -1226 72,625 -1106 75,783 -1026 74,434 -1150 75,123 Si = 100 mM pH ζ (mV) T% 11,32 11,35 11,43 11,46 11,54 11,6 -1097 -1074 -1072 -1104 -1042 -952 75,339 72,858 74,971 75,944 70,625 72,379 93 94 95 96 97 98 99 100 11,83 11,85 11,88 11,9 11,92 11,94 11,96 12 -88 -88 -111 -87 -102 -112 -122 -104 58,06 56,4 54,245 53,699 52,173 50,008 43,893 37,818 11,63 11,66 11,78 11,84 11,88 11,95 11,97 12,01 -301 -274 -233 -196 -186 -173 -134 -149 68,265 67,573 68,428 69,23 70,573 68,091 67,668 65,849 11,17 11,2 11,23 11,25 11,28 11,32 11,38 11,41 -926 -899 -928 -876 -818 -860 -834 -821 78 67,939 67,909 56,711 67,715 58,06 62,88 60,527 65,363 11,78 11,8 11,85 11,89 11,91 11,94 11,97 12 -1212 -1198 -1130 -1070 -1140 -1193 -1096 -1145 68,694 63,526 65,642 69,67 66,899 62,778 61,699 66,093 11,65 11,71 11,74 11,78 11,83 11,91 11,97 12 -864 -246 -847 -527 -207 -471 -394 -366 74,723 71,088 70,947 74,408 73,691 77,217 72,156 77,215 Phụ lục Các báo ISI công bố A Bài báo kết luận văn Khai M Nguyen, Chinh T Tran, Anh T.N Nguyen, Linh T.K Nguyen, Nhung H Bach, Minh N Nguyen (2019) Effect of polyDACMAC on aggregation of clay-size particles in red mud: Implications for immobilization practies Ecotoxicology and Environmental Safety, 168, 192-197 (IF 4,527; Q1)  Các báo khác Chinh T Tran, Nga T Mai, Van T Nguyen, Huan X Nguyen, Andrew Meharg, Stefan Dultz, Federica Marone, Sarah B Cichy, Minh N Nguyen (2018) Phytolith-associated potassium in fern: Characterization, dissolution properties and implications for slash-andburn agriculture Soil Use and Management, 34, 28-36 (IF 1,958; Q1) Nga T Mai, Chinh T Tran, Trung Q Lai, Linh T K Nguyen, Huan X Nguyen, Van T Luong, Khai M Nguyen, Minh N Nguyen (2018) Removal of iron from aqueous solution using fern phytolith-aided aggregation Journal of Water Process Engineering, 25, 39-44 (IF 3,173; Q1) Minh N Nguyen, Andrew Meharg, Stefan Dultz, Federica Marone, Sarah B CiChy, Chinh T Tran, Giang H Le, Nga T Mai & Thinh T H Nguyen (2018) Fern, Dicranopteris linearis, derived phytoliths in soil: morphotypes, solubility and content in relation to soil properties European Journal of Soil Science, 1-11 (IF 2,818; Q1)  Huan X Nguyen, Van T Nguyen, Chinh T Tran, Anh T.Q Nguyen, Lan NguyenThanh, Anh T K Bui, Stefan Dultz, Ta Yeong Wu, Minh N Nguyen (2019) Characterization and implication of phytolith associated potassium in rice straw and paddy soils Archives of Agronomy and Soil Science, 1-16 (IF 2,254; Q2) 79 ... lực Van der Waals thúc đẩy trình phản ứng tụ keo bùn đỏ Như vậy, với lý kể trên, đề tài ? ?Nghiên cứu sử dụng polyDADMAC để hạn chế phản ứng tán keo thành phần sét bùn đỏ” thực với mục tiêu cụ thể... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - Trần Thị Chinh NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG POLYDADMAC ĐỂ HẠN CHẾ PHẢN ỨNG TÁN KEO CỦA THÀNH PHẦN SÉT TRONG BÙN ĐỎ Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Mã số: 8440301.01... tích âm Thành phần sét biết đến thành phần linh động; tồn nước hình thành hệ keo, hệ tán keo (phân tán) hay hệ tụ keo (keo tụ) Trong hệ tán keo, hạt sét tồn trạng thái phân tán di chuyển nhờ lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng polydadmac để hạn chế phản ứng tán keo của thành phần sét trong bùn đỏ​ , Nghiên cứu sử dụng polydadmac để hạn chế phản ứng tán keo của thành phần sét trong bùn đỏ​

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn