Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã minh quân, huyện trấn yên, tỉnh yên bái​

74 3 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2020, 00:37

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH QUÂN, HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Mơi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH QUÂN, HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Mơi trường Lớp : K46- ĐCMT - N02 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Phan Đình Binh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập Khoa Quản lý tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên sau thời gian thực tập xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, em trang bị thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn sống Em xin chân thành cảm ơn tập thể cá nhân giúp đỡ em sống trình nghiên cứu, học tập rèn luyện Trước hết, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo PGS.TS.Phan Đình Binh, người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ em suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn tồn thể thầy, giáo khoa Quản lý tài nguyên thầy, cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trang bị cho em kiến thức bản, hữu ích phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu đề tài cho công tác em sau Em xin cảm ơn Ban lãnh đạo UBND xã Minh Quân, Phòng Ban xã nhân dân xã Minh Quân giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, người giúp đỡ, động viên em suốt trình học tập, rèn luyện trường q trình nghiên cứu, hồn thành đề tài thực tập tốt nghiệp lần Em xin chân thành cảm ơn! Yên Bái, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Huyền Trâm ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Phân bố đất nông nghiệp giới 15 Bảng 2.2: Cơ cấu đất đai theo mục đích sử dụng Việt Nam 2017 16 Bảng 4.1: Điều kiện thời tiết khí hậu vụ Xuân Hè năm 2017 tỉnh Yên Bái 23 Bảng 4.2: Tình hình sở vật chất hạ tầng xã Minh Quân năm 2017 26 Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất xã Minh Quân 29 Bảng 4.4: Tình hình chăn ni gia súc, gia cầm xã Minh Quân giai đoạn 2013 – 2017 30 Bảng 4.5: Tổng giá trị thu nhập ngành nông nghiệp xã Minh Quân từ năm 2013 - 2017 31 Bảng 4.6: Nuôi trồng thủy sản xã Minh Quân từ năm 2013- 2017 32 Bảng 4.7: Diễn biến diện tích, suất, sản lượng số trồng xã Minh Quân giai đoạn 2015 - 2017 33 Bảng 4.8: Diện tích, suất, sản lượng lúa xã Minh Quân năm gần 34 Bảng 4.9: Cơ cấu giống lúa thời vụ gieo cấy xã Minh Quân năm 2017 35 Bảng 4.10: Tình hình sử dụng phân bón cho lúa xã Minh Quân năm 2017 36 Bảng 4.11: Tình hình sâu bệnh hại lúa xã Minh Quân năm 2017 38 Bảng 4.12: Các loại hình sử dụng đất xã năm 2017 41 Bảng 4.13: Hiệu kinh tế số trồng xã Minh Quân 44 Bảng 4.14: Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất xã Minh Quân 46 Bảng 4.15: Phân cấp hiệu kinh tế LUT sản xuất nông nghiệp 46 Bảng 4.16: Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 47 Bảng 4.17: Hiệu xã hội LUT xã Minh Quân 50 Bảng 4.18: Đánh giá hiệu mơi trường loại hình sử dụng đất xã Minh Quân 52 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật CPSX : Chi phi sản xuất DT : Diện tích ĐVT : Đơn vị tính FAO : Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên Hợp Quốc GTSX : Giá trị sản xuất KHKT : Khoa học kĩ thuật LM : Lúa mùa LUT : Loại hình sử dụng đất LX : Lúa xuân RRA : Phương pháp đánh giá nhanh nơng thơn TB : Trung bình TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam THCS : Trung học sở UBND : Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC Trang TRANG BÌA PHỤ LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận 2.1.2 Cơ sở thực tiễn 2.2 Sử dụng đất sử dụng đất bền vững 2.2.1 Sử dụng đất 2.2.2 Những yếu tố ảnh hưởng tới sử dụng đất 2.2.3 Sử dụng đất bền vững 10 2.3 Hiệu sử dụng đất 11 2.3.1 Khái quát hiệu sử dụng đất 11 2.3.2 Phân loại hiểu sử dụng đất 12 2.4 Tình hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp Thế giới Việt Nam 14 2.4.1 Tình hình sử dụng đất giới 14 2.4.2 Tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Việt Nam 16 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 v 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 17 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội sử dụng đất xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 17 3.3.2 Thực trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 17 3.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 17 3.3.4 Lựa chọn loại hình sử dụng đất (LUT) đạt hiệu kinh tế xã hội môi trường giải pháp 18 3.4 Phương pháp nghiên cứu 18 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 18 3.4.2 Phương pháp tính hiệu loại hình sử dụng đất 19 3.4.3 Phương pháp tính tốn phân tích số liệu 20 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội sử dụng đất xã Minh Quân 21 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 4.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội 24 4.1.3 Hiện trạng sử dụng đất xã Minh Quân 28 4.2 Tình hình sản xuất nơng nghiệp xã Minh Qn, huyện Trấn n 30 4.2.1 Tình hình chăn ni, nuôi trồng thủy sản xã Minh Quân 30 4.2.2 Tình hình sản xuất ngành trồng trọt xã năm 2013- 2017 33 4.3 Các loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp xã Minh Quân 41 4.3.1 Các loại hình sử dụng đất xã 41 4.3.2 Mơ tả loại hình sử dụng đất 41 vi 4.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 43 4.4.1 Hiệu kinh tế LUT đất sản xuất nông nghiệp 43 4.4.2 Đánh giá hiệu xã hội LUT đất sản xuất nông nghiệp 49 4.4.3 Đánh giá hiệu môi trường LUT đất sản xuất nông nghiệp 51 4.4.4 Lựa chọn loại hình sử dụng đất (LUT) đạt hiệu kinh tế xã hội môi trường giải pháp 52 4.4.5 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 27 4.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 54 4.5.1 Giải pháp chung 54 4.5.2 Giải pháp cụ thể 56 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Đề nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia vô quý báu, nguồn lực để xây dựng phát triển đất nước Xã hội ngày phát triển đất đai ngày có vai trị quan trọng, ngành sản xuất đất đai ln tư liệu sản xuất đặc biệt thay Đối với nước ta, nước nơng nghiệp vị trí đất đai lại quan trọng ý nghĩa Ngày nay, xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lương thực thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa, xã hội Con người tìm cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày tăng Các hoạt động làm cho diện tích đất nơng nghiệp vốn có hạn diện tích ngày bị thu hẹp, đồng thời làm giảm độ màu mỡ giảm tính bền vững sử dụng đất Do vậy, việc đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả, hợp lý theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững trở thành vấn đề mang tính chất tồn cầu nhà khoa học giới quan tâm Đối với nước có kinh tế nơng nghiệp chủ yếu Việt Nam, nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp trở nên cần thiết hết Minh Quân xã thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Xã Minh Quân có tiềm lớn việc sản xuất nông nghiệp, nhiên năm gần cho thấy việc sản xuất nơng nghiệp xã Minh Qn cịn hạn chế làm giảm sút chất lượng trình khai thác sử dụng khơng hợp lý, trình độ khoa học kỹ thuật, sách quản lý, tổ chức sản xuất hạn chế, tư liệu sản xuất giản đơn, kỹ thuật canh tác truyền thống, đặc biệt việc độc canh lúa xã không phát huy tiềm đất đai mà cịn có xu làm cho nguồn tài nguyên đất có xu hướng bị thối hóa, địa hình đối núi cao ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, nguồn nước phục vụ sản xuất nơng nghiệp cịn hạn chế (mùa khơ thường xảy hạn hán cục cho sản xuất), việc chuyển đổi cấu trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa cịn diễn chậm Vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo hiệu sử dụng đất, đảm bảo an ninh lương thực - thực phẩm yêu cầu quan trọng thời gian tới Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn trên, đồng ý Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm , hướng dẫn PGS TS Phan Đình Binh, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp, từ lựa chọn loại hình sử dụng đất đạt hiệu cao phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội sử dụng đất xã Minh Quân, huyên Trấn Yên, tỉnh Yên Bái - Thực trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái - Ðánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái - Lựa chọn loại hình sử dụng đất (LUT) đạt hiệu kinh tế xã hội môi trường giải pháp 52 Bảng 4.18: Đánh giá hiệu mơi trường loại hình sử dụng đất xã Minh Quân Kiểu sử dụng đất Tỷ lệ che phủ Khả Ý thức người cải tạo, bảo dân sử dụng vệ đất thuốc BVTV LX – LM ** ** ** LX – LM – lạc *** *** ** LX - LM – ngô *** *** ** LM – lạc xuân ** *** * LM – ngô đông ** ** ** Lạc xuân – ngô đông ** *** ** Ngô xuân – ngô đông ** ** ** Sắn * * ** Cao: *** Trung Bình : ** Thấp : * (Nguồn: Phiếu điều tra nông hộ, 2017) 4.4.4 Lựa chọn loại hình sử dụng đất (LUT) đạt hiệu kinh tế xã hội môi trường giải pháp 4.4.4.1 Tiêu chuẩn lựa chọn LUT sử dụng đất bền vững Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đưa tiêu chuẩn làm để lựa chọn loại hình sử dụng đất có triển vọng: - Đảm bảo đời sống nhân dân - Phù hợp với mục tiêu phát triển vùng nghiên cứu - Thu hút lao động, giải công ăn việc làm - Định canh, định cư ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật - Tăng sản phẩm hàng hóa xuất - Tác động tốt đến môi trường 53 4.4.4.2 Căn lựa chọn Để lựa chọn loại hình sử dụng đất phù hợp đề xuất hướng sử dụng đất đạt hiệu cao mặt kinh tế - xã hội môi trường cần dựa vào sau: - Điều kiện sinh thái: Muốn đưa loại hình vào sử dụng phải xem xét điều kiện sinh thái trồng có phù hợp với điều kiện sinh thái lãnh thổ hay không mức độ thích nghi - Hiệu kinh tế - xã hội: Để đạt hiệu kinh tế cao, việc đảm bảo điều kiện sinh thái cho loại hình sử dụng đất phải quan tâm đến giá cả, đến thị trường tiêu thụ, mức độ quan trọng sản phẩm phải giải việc làm cho người dân - Chất lượng môi trường: Để phát triển bền vững loại hình sử dụng đất đai đưa sử dụng, cần phải dự báo tác hại đến môi trường loại hình sử dụng đất đai mang lại tương lai 4.4.4.3 Lựa chọn LUT sử dụng có hiệu Qua kết việc đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường địa bàn xã Minh Quân, đồng thời dựa tiêu chuẩn lựa chọn loại hình sử dụng đất Tơi lựa chọn số LUT phù hợp cho xã sau: * LUT 1: vụ lúa ( LX - LM) Loại hình sử dụng đất dựa vào kinh nghiệm lâu lăm người dân địa phương kết hợp với tiến khoa học kĩ thuật áp dụng cịn có phần hạn chế nên hiệu kinh tế chưa cao đảm bảo phần đời sống nhân dân Đối với đất vụ cần cải tạo chuyển dịch cấu thành đất vụ với trồng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt * LUT 2: lúa - màu Trong LUT có hai kiểu sử dụng đất LX – LM - lạc xuân, LX- 54 LM- ngơ đơng Đây loại hình sử dụng đa dạng áp dụng rộng rãi phổ biến toàn xã,phù hợp với điều kiện tự nhiên, tận dụng nguồn lực lao động vùng Trong loại hình sử dụng đất với hình thức luân canh đa dạng góp phần cải tạo, bồi dưỡng đất, làm tăng thu nhập cho người dân, làm đa dạng hóa sản phẩm thị trường * LUT 3: chuyên màu Trong LUT chuyên màu gồm kiểu sử dụng đất như: lạc xuân - ngô đông, ngô đông –ngô xuân,sắn LUT cho hiệu kinh tế trung bình lựa chọn loại hình sử dụng đất phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương, vừa có tác dụng cải tạo đất vừa tăng thêm thu nhập cho người dân Tuy nhiên để đạt hiệu kinh tế cao cần đầu tư lao động nhiều ngơ Cần có giải pháp kỹ thuật thâm canh để đạt hiệu cao 4.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Qua trình điều tra thực địa điều tra nông hộ, em thấy sản xuất nơng nghiệp xã Minh Qn cịn gặp nhiều khó khăn chưa có tính chun nghiệp nên suất, chất lượng số LUT chưa cao, em đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tương lai sau: 4.5.1 Giải pháp chung * Giải pháp tổ chức đạo: Huy động tất ban ngành vào đạo sớm, liệt hiệu quả, thông tin tuyên truyền đặc biệt tăng cường cán kỹ thuật cho sở, vào cán sở tạo chủ động đạo sản xuất * Giải pháp kỹ thuật: - Áp dụng kỹ thuật canh tác để cải tạo độ phì cho đất 55 + Tăng cường che phủ cho đất, tăng tối đa lượng chất hữu đất kỹ thuật xen canh, luân canh, trồng che phủ đất để đạt sinh khối tối đa Sử dụng loại ngắn ngày, đa chức có rễ phát triển khỏe, sâu để khai thác dinh dưỡng hoặc trồng họ đậu cố định đạm Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học tất loại hình sử dụng đất Đối với địa hình dốc cần áp dụng biện pháp canh tác bền vững đất dốc + Làm giàu chất hữu cho đất cách trả lại sản phẩm phụ trồng trọt (rơm rạ, thân đậu) + Chuyển đổi cấu trồng với loại hình sử dụng đất thích hợp - Hướng dẫn người dân bảo quản nơng sản sau thu hoạch Nhiều loại nông sản người dân chưa biết cách hoặc khơng có khái niệm bảo quản, việc hướng dẫn kỹ thuật bảo quản cần quan tâm - Tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền người dân ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc, nồng độ, liều lượng, lúc, kỹ thuật), sử dụng phân bón cân đối, hợp lý * Giải pháp sách - Thực tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai nâng cao trình độ dân trí người dân sử dụng đất - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Thực tốt sách hỗ trợ cụ thể đến trực tiếp hộ cần thiếu vốn sản xuất việc tiếp cận vay vốn có lãi suất thấp kì, hạn hợp lý Ưu tiên phân bổ cho hộ có khả đất lao động để khuyến khích mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất 56 - Tăng cường công tác khuyến nông áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Nhà nước thực sách hỗ trợ phân bón, giống trồng cho người dân, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc trồng thơng qua lớp tập huấn kỹ thuật * Giải pháp sở hạ tầng: - Hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng, tiếp tục xây dựng nâng cấp tuyến đường giao thông địa bàn nhằm thuận lợi cho việc giao thông trao đổi hàng hóa - Củng cố nâng cấp hệ thống kênh mương, thủy lợi, trạm bơm nước xứ đồng Xây dựng phát triển sở chế biến nông sản địa bàn xã * Giải pháp thị trường - Tổ chức tốt thông tin thị trường, dự báo thị trường để giúp người dân có hướng sản xuất tiêu thụ sản phẩm - Thành lập tổ thu mua tiêu thụ sản phẩm xây dựng điểm thu mua tập trung, tăng cường phát triển chất lượng quảng bá sản phẩm nông sản thị trường * Giải pháp giống - Lựa chọn giống có suất, chất lượng sản phẩm tốt phù hợp với điều kiện sản xuất địa phương yêu cầu thị trường 4.5.2 Giải pháp cụ thể 4.5.2.1 LUT trồng hàng năm - Đưa giống lúa có suất cao, giống lúa ngắn ngày vào sản xuất, thay giống cũ địa phương như: lúa Q, khang dân, lai dịng…Các màu cần có hướng nghiên cứu đầu tư đưa vào sản xuất đại trà theo mơ hình thâm canh áp dụng màu có xuất tốt bà tin tưởng đưa vào gieo trồng như: ngô,lạc,sắn 57 - Cần phải thực tốt quy hoạch sử dụng đất có Kết hợp đầu tư hệ thống thủy lợi, kênh mương - Bố trí sử dụng cơng thức ln canh hợp lý với điều kiện tự nhiên vùng - Tuyên truyền khuyến khích người dân ý thức sử dụng thuốc BVTV, thực tốt khâu giới hóa khâu sản xuất - Xây dựng mơ hình để làm sở khuyến cáo nhân rộng sản xuất mơ hình cánh đồng giống - Tăng cường cơng tác dự tính dự báo sâu, bệnh hại hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ kịp thời, hiệu - Tăng cường tuyên truyền người dân sử dụng thuốc sinh học đảm bảo an tồn phịng trừ dịch hại, độc với môi trường sức khỏe người - Bố trí trồng thời vụ nhằm đảm bảo gặp điều kiện thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho trồng sinh trưởng, phát triển tốt, đạt suất cao 4.5.2.2 LUT trồng lâu năm - Cần áp dụng biện pháp sản xuất có chế độ chăm sóc tạo tầng tán hợp lý để mang lại suất chất lượng tốt - Đưa giống chè có suất, chất lượng vào sản xuất tạo vùng chè có thương hiệu nhằm tạo đầu ổn định cho nông sản - Tập huấn chuyển giao tiến khoa học để nâng cao lực sản xuất, chế biến chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGap cho người dân - Thực tốt cơng tác quản lý nhà nước, trì vườn ươm chè giống địa bàn đảm bảo đủ lượng giống phục vụ cho trồng trồng thay - Tiếp tục trì, xây dựng, hình thành tổ hợp tác sản xuất, chế biến chè theo tiêu chuẩn Vietgap 58 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Minh Quân xã thuộc phía nam huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Cách trung tâm thành phố 15km Tổng diện tích đất tự nhiên tồn xã có 1.967,29ha Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp: 379,17 bao gồm đất trồng hàng năm 225,36 ha, đất trồng lúa 167,95 ha, đất trồng hàng năm khác 57,41ha Đất lâm nghiệp: 864,64 gồm đất rừng sản xuất 864,64 Nhóm đất phi nông nghiệp: 669,00 Địa bàn xã chia thành 08 thôn với 1240 hộ 4488 nhân Nền kinh tế xã chủ yếu phát triển nông, lâm nghiệp chăn nuôi Trong năm qua công tác quản lý đất đai địa bàn xã thường xun quan tâm, cơng tác kiểm tra tình hình sử dụng đất UBND xã trọng, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai thực thường xuyên họp sở thơn nhìn chung người dân địa bàn xã hiểu chấp hành nghiêm chỉnh quy định nhà nước việc quản lý, sử dụng đất - Xã có LUT, dựa kết đánh giá lựa chọn loại hình sử dụng đất đạt hiệu tốt bền vững đất sản xuất nông nghiệp xã Minh Quân là: - LUT 1: Chuyên lúa (Lúa xuân – Lúa mùa) - LUT 2: vụ lúa (Lúa xuân – Lúa mùa) – vụ đông (Lạc) - LUT 3: lúa – màu (Lúa mùa – Lạc xuân, Lúa mùa – Ngô đông) - LUT 4: Chun màu - Là xã nơng nghiệp giá trị ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn tổng giá trị GDP xã 59 - Hiệu sử dụng đất LUT: + Hiệu kinh tế: loại hình sử dụng đất cho giá trị sản xuất cao LUT 2: lúa – vụ đơng, Lúa xn - Lúa mùa – Lạc, Lúa xuân Lúa mùa – Ngô thấp LUT 4: chun màu Ngơ xuân – Ngô đông, Lạc xuân – Ngô đông, Sắn + Hiệu xã hội: loại hình sử dụng đất có ý nghĩa lớn mặt xã hội, vừa phù hợp với lực sản xuất người dân, vừa đảm bảo an ninh lương thực, gia tăng lợi ích góp phần xóa đói giảm nghèo + Hiệu môi trường: ăn quả, kiểu sử dụng đất lúa – vụ đông, chuyên màu cho hiệu môi trường cao Để nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cần lựa chọn giống trồng có suất chất lượng tốt để bố trí cấu trồng hợp lý Xác định biện pháp thâm canh, tăng cường sản xuất sản phẩm hàng hóa, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng vùng sản xuất đặc trưng cho LUT chọn Quá trình sử dụng đất phải gắn liền với việc cải tạo, bồi dưỡng, bảo vệ đất môi trường Phát triển thị trường sản phẩm ổn định lâu dài 5.2 Đề nghị * Đối với hộ nông dân xã: - Tích cực tham khảo ý kiến cán chuyên môn nông nghiệp, học hỏi kinh nghiệm hộ làm ăn giỏi sản xuất nông nghiệp, loại bỏ phong tục canh tác lạc hậu, chuyển đổi cấu trồng - Áp dụng phương thức xen canh, luân canh để cải tạo đất, nâng cao hiệu suất trồng - Tận dụng nguồn lao động sẵn có - Tham gia lớp tập huấn kỹ thuật, mở rộng diện tích trồng mang lại hiệu kinh tế cao 60 * Đối với Đảng quyền ban ngành địa phương: - Cần quan tâm tới người nông dân thúc đẩy kinh tế nông hộ phát triển - Có sách phù hợp, ưu đãi với thực trạng phát triển kinh tế hộ - Tăng cường hỗ trợ, đầu tư vốn cho người dân để đưa vào sản xuất, đầu tư sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, chế biến nơng sản, ngành nghề nơng thơn theo chương trình quy hoạch nơng thơn Chính phủ - Nâng cấp củng cố hệ thống đường nội đồng, thủy lợi - Khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cấu trồng, đặc biệt trông hiệu - Thường xuyên tổ chức chương trình khuyến nông lớp tập huấn kĩ thuật cho người dân tạo tiền đề cho phát triển nông nghiệp bền vững tương lai - Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân dồn điền đổi thửa, luân canh trồng hợp lý, ý tới biện pháp cải tạo đất, bảo vệ môi trường 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Đường Hồng Dật cộng (1994), Lịch sử Nông nghiệp Việt Nam, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thế Đặng Nguyễn Thế Hùng (1999), giáo trình Đất, NXB Nơng Nghiệp Quyền Đình Hà (1993), Đánh giá kinh tế đất lúa vùng đồng sông Hồng, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, ĐHNN I, Hà Nội Đỗ Thị Lan Đỗ Anh Tài (2007), Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Ngọc Nông Nông Thị Thu Huyền (2008), Bài giảng Đánh giá đất, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Hữu Ngữ (2010), Bài giảng quy hoạch sử dụng đất, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Quốc hội (2013), Luật Đất đai năm 2013, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội Quốc hội (2013), Hiến pháp năm 2013, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội Lương Đình Tuyển (2013), Đánh giá hiệu đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững huyện Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên 10 UBND xã Minh Quân, Báo cáo kinh tế, xã hội năm 2017 11 UBND xã Minh Quân, biểu biến động theo diện tích sử dụng đất giai đoạn 2013-2017, biểu cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất đối tượng sử dụng, quản lý đất năm 2017 12 UBND xã Minh Quân, Đề án xây dựng nông thôn xã Minh Quân, giai đoạn 2015 -2020 62 13 Nguyễn Quốc Vọng (2011), Nâng cao chất lượng nông sản Việt Nam, NXB Nông Ngiệp II Tài liệu Internet 14 Tài nguyên đất, https://voer.edu.vn/m/tai-nguyen-dat/30495a8c 15 Thống kê đất đai tổng cục thống kê: http://www.gso.gov.vn PHỤ LỤC GIÁ BÁN CỦA MỘT SỐ VẬT TƯ SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP VÀ HÀNG HĨA NƠNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH QUÂN TẠI THỜI ĐIỂM NĂM 2017 I Giá vật tư cho sản xuất nông nghiệp STT Chỉ tiêu ĐVT Đơn giá (đồng) Thóc tẻ giống kg 20.000 Lạc giống kg 40.000 Ngô giống kg 100.000 Phân đạm URE kg 7.000 Phân lân NPK kg 5.000 Phân kali kg 8.000 Phân chuồng Kg 500 Chỉ tiêu ĐVT Đơn giá (đồng) Thóc tẻ thường Kg 7.500-8000 Ngơ hạt Kg 7.500 Lạc vỏ Kg 25.000 Sắn Kg 1.000 II Giá bán hàng hóa nơng sản STT III Chi phí đầu tư cho sào Bắc loại trồng địa bàn xã Minh Quân Cây trồng Giống Đạm Kali (1000đ) (Kg) (Kg) Phân Phân Thuốc NPK chuồng BVTV (Kg) (Kg) Công LĐ (1000đ) (ngày) Lúa xuân 30 5,0 6,0 20 500 100 Lúa mùa 30 6,0 5,5 19 500 100 Ngô xuân 50 5,5 6,0 20 550 50 Ngô đông 50 7,5 6,0 21 550 50 Lạc 200 5,0 5,5 16 350 20 Sắn 20 4,5 5,5 16 350 20 Số phiếu điều tra:……… PHIẾU ĐIỀU TRA NƠNG HỘ XÃ MINH QN I Thơng tin chủ hộ Họ tên chủ hộ:…………………………………………………………… Tuổi:……………………Dân tộc: Giới tính: Địa chỉ: Thôn .xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Số nhân khẩu:…………Người Số người độ tuổi lao động:………… Trong đó: LĐ nơng nghiệp: LĐ phi nông nghiệp: Loại hộ ( Khá, Trung bình, Nghèo): II Thông tin chi tiết tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Các loại trồng Loại trồng Lúa xuân Lúa mùa Ngô xuân Ngô đông Lạc Sắn Diện tích Năng suất Sản lượng Giá bán (sào) (tạ/sào) (tạ) (đồng/kg) Chi phí cho trồng sào Cây trồng Giống Đạm (1000đ) (kg) Kali (kg) Phân Phân Thuốc Lao NPK chuồng BVTV động (kg) (kg) (1000đ) (công) Lúa xuân Lúa mùa Ngô xuân Ngô đông Lạc Sắn III Câu hỏi vấn Gia đình thường gieo trồng loại gì? Gia đình có thường xun sử dụng thuốc BVTV không? Mấy lần vụ? Gia đình thường bón phân cho trồng chủ yếu? Gia đình có áp dụng kỹ thuật sản xuất khơng? Có  Khơng  Gia đình có vay vốn để sản xuất khơng? Có  Khơng  Gia đình có th (nhờ, đổi công) người lao động khác không? Gia đình có sử dụng biện pháp cải tạo đất khơng? Nếu có biện pháp gì? Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp: Đủ chi dùng cho sống □ Không đủ chi dùng cho sống □ Đáp ứng khoảng % Gia đình gặp khó khăn sản xuất khơng? ………………………………………………………………………………… 10 Mong muốn ông (bà) trình sản xuất? ………………………………………………………………………………… Xác nhận chủ hộ Người điều tra Nguyễn Thị Huyền Trâm ... hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 17 3.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái... trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái - Ðánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái - Lựa... địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái - Thực trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp - Mơ tả loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 3.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã minh quân, huyện trấn yên, tỉnh yên bái​ , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã minh quân, huyện trấn yên, tỉnh yên bái​

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn