Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 76 tỷ lệ 1 chia 1000 xã đú sáng huyện kim bôi tỉnh hòa bình​

83 9 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2020, 00:36

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN NGƠ DỖN ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 76 TỶ LỆ 1:1000 XÃ ĐÚ SÁNG – HUYỆN KIM BƠI – TỈNH HỒ BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học : Chính quy : Địa - Môi trường : K46 - ĐCMT - N02 : Quản lý Tài nguyên : 2014 – 2018 Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN NGƠ DỖN ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 76 TỶ LỆ 1:1000 XÃ ĐÚ SÁNG – HUYỆN KIM BƠI – TỈNH HỒ BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khoá học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Địa - Mơi trường : K46 - ĐCMT - N02 : Quản lý Tài nguyên : 2014 - 2018 : ThS Trương Thành Nam Thái Nguyên - 2018 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian năm học tập rèn luyện đạo đức trường, thân em dạy dỗ, bảo tận tình thầy, giáo khoa Quản lý Tài nguyên, thầy, cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, phòng ban phịng Đào tạo Trường Đại học Nơng lâm Thái Nguyên Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hồn thành Em xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường, thời gian vừa qua thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên tạo điều kiện cho em trải nghiệm thực tế công việc ngành nghề mà học Cơng ty Cổ phần Tài nguyên Môi trường Phương Bắc Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – Th.S Trương Thành Nam trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em q trình hồn thành khóa luận Nhân em xin gửi lời cảm ơn đến chú, anh đội đo đạc tận tình giúp đỡ, bảo cho em thời gian thực tập Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích em suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 28 tháng năm 2018 Sinh viên Trần Ngơ Dỗn ii DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt CSDL BTNMT TT QĐ HB UTM VN-2000 BĐĐC Nguyên nghĩa Cơ sở liệu Bộ Tài nguyên & Môi trường Thông tư Quyết định Hịa Bình Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Bản đồ địa iii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 16 Bảng 4.1 Diện tích, cấu đất nơng nghiệp năm 2017 35 Bảng 4.2 Diện tích, cấu đất phi nông nghiệp năm 2017 37 Bảng 4.3 Bản đồ có xã Đú Sáng 39 Bảng 4.4 Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 41 Bảng 4.5 Số lần đo quy định 42 Bảng 4.6 Các hạn sai đo góc (quy định chung cho máy đo có độ xác đo góc từ - giây) khơng lớn giá trị quy định 42 Bảng 4.7 Chỉ tiêu kỹ thuật chung lưới khống chế đo vẽ 43 Bảng 4.8 Số liệu điểm gốc 44 Bảng 4.9 bảng kết tọa độ phẳng độ cao sau bình sai hệ tọa độ phẳng VN-2000 kinh tuyến trục : 106°00' ellipsoid: WGS-84 45 iv DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 15 Hình 2.2: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis Error! Bookmark not defined Hình 4.1 Sơ đồ lưới kinh vĩ I 47 Hình 4.2 Kết đo vẽ số điểm chi tiết 48 Hình 4.3 Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử 49 Hình 4.4 File số liệu sau sử lý 52 Hình 4.5 Phun điểm chi tiết lên vẽ 54 Hình 4.6 Một số điểm đo chi tiết 55 Hình 4.7 Tự động tìm, sửa lỗi Clean 61 Hình 4.8 Màn hình hiển thị lỗi đất 62 Hình 4.9 Các đất sau sửa lỗi 62 Hình 4.10 Bản đồ sau phân mảnh 63 Hình 4.11 Thửa đất sau tạo tâm 64 Hình 4.12 Đánh số tự động 64 Hình 4.13 Thửa đất sau gán liệu từ nhãn 65 Hình 4.14 Vẽ nhãn 66 Hình 4.15 Sửa bảng nhãn 67 Hình 4.16 Tạo khung đồ địa 68 Hình 4.17 Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 69 v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 2.1.2 Mục tiêu tổng quát 2.1.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản đồ địa 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các yếu tố Nội dung đồ địa 2.1.3.Cơ sở tốn học đồ địa 2.1.4 Lưới chiếu Gauss – Kruger 2.1.5 Phép chiếu UTM 10 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 11 2.2 Các phương pháp thành lập đồ địa 15 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 11 2.2.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp toàn đạc 14 2.3 Thành lập lưới khống chế trắc địa 15 2.3.1 Khái quát lưới tọa độ địa 15 2.3.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 16 vi 2.3.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 17 2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 17 2.4.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 17 2.4.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy tồn đạc điện tử 18 2.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 22 2.5.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 22 2.5.2 Phần mềm famis 23 2.6 Giới thiệu sơ lược máy toàn đạc điện tử 29 2.6.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử 29 2.6.2 Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vi 29 2.6.3 Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử 29 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 3.2 Địa điểm thời gian 30 3.3 Nội dung nghiên cứu 30 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Đú Sáng 30 3.3.2 Thành lập lưới khống chế đo vẽ 31 3.3.3 Thành lập mảnh đồ địa xã từ số liệu đo chi tiết 31 3.3.4 Nhận xét kết 31 3.4 Phương pháp nghiên cứu 31 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN 33 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Đú Sáng 33 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 4.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 34 4.1.3 Tình hình quản lý đất đai xã 35 4.2 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ xã Đú Sáng 40 4.2.1 Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu 40 vii 4.2.2 Bố trí đo vẽ đường chuyền kinh vĩ 43 4.2.3 Bình sai lưới kinh vĩ 44 4.3 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 47 4.3.1 Đo vẽ chi tiết 47 4.3.2 Thành lập đồ địa 48 4.3.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu 70 4.4 Đánh giá, nhận xét kết 70 4.4.1 Thuận lợi 70 4.4.2 Khó khăn hạn chế 71 4.4.3 Đề xuất, giải pháp 70 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 5.1 Kết luận 722 5.2 Kiến nghị 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia Đất đai cội nguồn hoạt động sống đặc biệt hoạt động sống người, khơng có đất khơng có sản xuất khơng có tồn người Không nghiệp quốc gia giới nói chung Việt Nam nói riêng, đất ln chiếm giữ vị trí quan trọng, đất nguồn đầu vào nhiều ngành kinh tế khác tư liệu sản xuất ngành nông nghiệp Song phân bố đất đai lại khác dẫn đến nảy sinh mối quan hệ đất đai phức tạp, vấn đề đặt quản lý đất đai cách có hiệu để góp phần giải tốt quan hệ đất đai thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Công tác đo đạc thành lập đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơng việc cơng tác quản lý Nhà nước đất đai, chủ trương lớn Đảng Nhà nước Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tư liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hồn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Hiện hoạt động người thay đổi tự nhiên làm cho đất đai có biến đổi khơng ngừng Để bảo vệ quỹ đất đai để phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ sơ địa mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ địa 60 xác định theo mép ngồi hình chiếu thẳng đứng lên mặt đất cơng trình + Hệ thống giao thơng biểu thị phạm vi chiếm đất đường sắt, đường (kể đường trong khu dân cư, đường khu vực đất nơng nghiệp, lâm nghiệp phục vụ mục đích cơng cộng) cơng trình có liên quan đến đường giao thông cầu, cống, hè phố, lề đường, giới đường, phần đắp cao, xẻ sâu + Hệ thống thủy văn biểu thị phạm vi chiếm đất sông, ngòi, suối, kênh, mương, máng hệ thống rãnh nước Đối với hệ thống thủy văn tự nhiên phải thể đường bờ ổn định đường mép nước thời điểm đo vẽ thời điểm điều vẽ ảnh Đối với hệ thống thủy văn nhân tạo thể ranh giới theo phạm vi chiếm đất công trình 4.3.2.4 Kết nối với sở liệu đồ Từ menu chọn sở liệu đồ / quản lý đồ / kết nối với sở liệu Để thực nhóm chức phần mềm sở liệu đồ đánh số thửa, tính diện tích tự động ta phải tạo tâm ( topology) Công việc chuyển sang bước 4.3.2.5 Sửa lỗi Topology mơ hình lưu trữ liệu đồ ( khơng gian ) chuẩn hóa Nó khơng lưu trữ thơng tin địa lý, mơ tả vị trí, kích thước, hình dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà cịn cịn mơ tả quan hệ khơng gian chúng với nối nhau, kề Chức quan trọng công việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mơ hình đảm bảo việc tự động tính diên tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn 61 * Sửa lỗi cho mảnh đồ vừa tạo Như nói tâm tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên q trình thực vẽ khơng tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm cơng cụ MRFClean MRF Flag Editor Từ menu phần mềm trước tiên vào Cơ sở liệu đồ / Tạo Topology / Tự động tìm sửa lỗi ( CLEAN ) Hình 4.7 Tự động tìm, sửa lỗi Clean Vào Parameters đặt thông số cần thiết cho chức MRFClean để tự sửa lỗi Chức sửa lỗi thông thường : Bắt quá, bắt chưa tới, trùng Các lỗi thể cụ thể hình minh hoạ : 62 Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ / Tạo Topology / Sửa lỗi Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi cịn lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dai đối tượng, cắt đối tượng Các hình minh hoạ hình cơng cụ Modifi Microstaion lỗi tính sửa lỗi MRF Flag báo để sửa với hình minh hoạ đất sau sửa lỗi Hình 4.8 Màn hình hiển thị lỗi đất Hình 4.9 Các đất sau sửa lỗi 63 4.3.2.6 Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ - Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Tạo Bản đồ địa Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phương pháp chia mảnh Hình 4.10 Bản đồ sau phân mảnh 4.3.2.7 Thực mảnh đồ tiến hành sau : * Tạo vùng Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ → Tạo Topology → Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương trình tự tạo lớp tâm cho đất Tạo vùng xong ta vào Cơ sở liệu đồ → quản lý đồ → kết nối với sở liệu 64 Hình 4.11 Thửa đất sau tạo tâm Một góc đất tờ đồ gốc sau tạo tâm * Đánh số Từ menu Cơ sở liệu đồ → đồ địa → đánh số tự động hộp thoại đánh số tự dộng : Hình 4.12 Đánh số tự động 65 Tại mục bắt đằu từ chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục độ rộng 20, chọn kiểu đánh Đánh tất Chọn kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại Đánh số Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải * Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chinh, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc tành lập loại hồ sơ địa Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thơng tin từ nhãn xẽ tiên hành gán nhãn lớp đó: Từ menu Cơ sở liệu đồ → Gán thông tin địa ban đầu → Gán liệu từ nhãn Hình 4.13 Thửa đất sau gán liệu từ nhãn Trong bước gắn nhãn ta gắn ( họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa ) lớp 53 ta gán thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông 66 tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa ), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52, vvv gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ * Vẽ, sửa bảng nhãn thửa: - Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm khơng thể hiển thị tất liệu Sử dụng công cụ vẽ nhãn Emap, khởi động Emap cách Utilities → MDL Appliations → Browse → Tìm đến đường dẫn chứa emap.ma Từ menu Cơ sở liệu đồ → Xử lý đồ → Vẽ nhãn Hình 4.14 Vẽ nhãn 67 Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn toàn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số ứng với số đánh * Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thơng tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhan xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thơng tin đất gắn bị chồng đè lên ranh thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thộng tin vào nhãn Từ menu Cơ sở liệu đồ → Sửa bảng nhãn Hình 4.15 Sửa bảng nhãn Kiểm tra bảng sở liệu địa xem thơng tin bảng đầy đủ chưa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại 68 đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo.TXT) để thông tin cập nhật đầy đủ * Tạo khung đồ địa Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN – MT ban hành Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Tạo khung đồ Hình 4.16 Tạo khung đồ địa 69 Hình 4.17 Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh Khi ta ấn vào nút ‘Chọn đồ' chọn điểm hình toạ độ góc khung đồ xẽ hiên lên Đây toạ độ tính dựa tham số tỷ lệ Sau hoàn tất q trình nêu Đã hồn thành công việc ứng dụng phần mềm Famis, Microstation xây dựng đồ địa từ số liệu đo chi tiết 4.3.2.8 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử , tiến hành rà soát, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chọn khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.3.2.9 In đồ 70 Khi đồ kiểm tra hoàn chỉnh độ xác đạt yêu cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ 4.3.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu Sau xem xét tài liệu đạt chuẩn quy phạm đồ luận chứng kinh tế kỹ thuật công trình, chúng tơi đóng gói giao nộp tài liệu: - Các loại sổ đo - Bản đồ địa - Các loại bảng biểu - Biên kiểm tra - Biên bàn giao kết đo đạc đồ địa - Đĩa CD ghi file số liệu 4.4 Đánh giá, nhận xét kết 4.4.1 Thuận lợi - Với khả cho phép đo tất yếu tố: Góc, khoảng cách chênh cao với độ xác cao máy tồn đạc điện tử South NTS312B tạo thuận lợi cho việc xây dựng lưới, đo chi tiết điểm phục vụ cơng tác chỉnh lý tờ đồ địa số 119 xã Đú Sáng - Cách sử dụng máy toàn đạc điện tử South NTS-312B đơn giản, giao diện sử dụng tiếng anh để thực cơng tác đo đạc cần thao tác nên người sử dụng dễ dàng sử dụng - Phần mềm thực bình sai lưới COMPASS, biên tập chỉnh lý đồ địa (Famis MicroStations) tương đối dễ thao tác cho người sử dụng; Giao diện phần mềm Famis toàn tiếng Việt - Áp dụng hiệu cao cho khu vực đo vẽ khơng lớn - Dữ liệu chỉnh lý xác với trạng sử dụng đất người dân phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước đất đai xã 71 4.4.2 Khó khăn, hạn chế Ngồi ưu điểm trội bên cạnh ứng dụng cịn gặp khơng khó khăn như: - Do đo đạc máy toàn đạc điện tử nên gặp thời tiết khó khăn (mưa) không thực công tác đo đạc - Máy toàn đạc điện tử phải đặt địa hình (đất) cứng, đặt địa hình khơng ổn định (đất bùn) khơng thể thực công tác đo đạc - Tuy tự động hóa mà suất khơng phương pháp khác cần xác tỉ mỉ - Tình trạng tranh chấp đất đai chủ sử dụng ranh giới sử dụng đất diễn phức tạp gây trở ngại cho việc đo đạc 4.4.3 Đề xuất giải pháp - Tăng cường công tác vận động, phổ biến pháp luật cho người dân để tình trạng tranh chấp đất đai chủ sử dụng giảm tới mức tối thiểu tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đo đạc - Cán đo đạc phải nâng cao kỹ giao tiếp, trình độ chuyên môn, linh hoạt triển khai công việc - Cần có đầu tư kinh phí để mua thêm loại máy toàn đạc điện tử để thay cho loại máy cũ - Tạo điều kiện thuận lợi để cán có mơi trường học hỏi mơi trường làm việc tốt 72 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian nghiên cứu làm đề tài từ số liệu thu thập kết hợp với q trình thực tập cơng ty, đề tài rút số kết luận sau: - Xã Đú Sáng nằm phía Bắc huyện Kim Bơi, tỉnh Hịa Bình có diện tích tự nhiên lớn, lên tới 5030,45 ha, dân số mức trung bình 5744 người với đại đa số dân tộc Mường Xã có tính chất khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều với lượng mưa trung bình hàng năm từ 1850 mm đến 2500mm với khí hậu xã Đú Sáng thích hợp với phát triển nơng, lâm nghiệp chiếm 92,59% số nông nghiệp phổ biến xã là: mía, cam, bầu, đậu tương, dưa chuột… nguồn kinh tế lớn Với quỹ đất rộng, Đú Sáng thu hút nhiều công ty nông nghiệp tận nơi cung cấp giống, công nghệ đầu cho sản phẩm để người dân yên tâm sản xuất nông nghiệp - Kết nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học phương pháp toàn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 76 tỷ lệ 1:1000 xã Đú Sáng, huyện Kim Bơi, tỉnh Hồ Bình: + Thành lập lưới đo vẽ bao gồm: điểm địa 13 điểm lưới kinh vĩ có độ xác tương đối cao + Tổng số tờ đồ số 76 212 với tổng diện tích 191964,5 m2 đó: + Đất chưa sử dụng : thửa, diện tích 2428,3 m2 + Đất hàng năm khác: 106 thửa, diện tích 70782,7 m2 + Đất trồng lâu năm : 10 thửa, diện tích 11875,2 m2 73 + Đất giao thơng : thửa, diện tích 11580,5 m2 + Đất thủy lợi : thửa, diện tích 1417,3 m2 + Đất chuyên trồng lúa nước : 42 , diện tích 12957,0 m2 + Đất trồng lúa nước lại : thửa, diện tích 430,7 m2 + Đất ni thủy sản : thửa, diện tích 1901,9 m2 + Đất sơng ngịi, kênh, suối, : thửa, diện tích 6804,8 m2 + Đất nông thôn trồng lâu năm : 25 thửa, diện tích 71786,1 m2 5.2 Kiến nghị Qua thời gian học tập, nghiên cứu thực khóa luận: “ Ứng dụng cơng nghệ tin học phương pháp toàn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 76 tỷ lệ 1:1000 xã Đú Sáng, huyện Kim Bơi, tỉnh Hịa Bình ” Em có số ý kiến đóng góp sau: + Tạo điều kiện cho sinh viên có mơi trường nghiên cứu, nâng cao trình độ chun mơn kiến thức tin học vào công tác thành lập đồ quản lý nhà nước đất đai bước đáp ứng yêu cầu xã hội đặt + Tiếp tục cho sinh viên khóa thực tập doanh nghiệp để có hội học hỏi cách làm kinh nghiệm việc ứng dụng cơng nghệ tin học phương pháp tồn đạc thành lập đồ địa + Để đạt hiệu cao học tập cần phải quan tâm nhiều đến vấn đề đầu tư trang thiết bị đầy đủ đồng hệ thống máy đo, phần mềm để sinh viên có điều kiện thực hành tốt + cần tăng thêm thời lượng môn thực hành liên quan đến chuyên ngành nhiều để sinh viên làm không bị bỡ ngỡ với công việc 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên [2] Bộ TN & MT(2008) Quy phạm Thành lập Bản đồ địa năm 2008 [3] Bộ TN&MT(2014) TT25-2014 ngày 19/05/2014, Quy định thành lập BĐĐC [4] Bộ TN & NT(2008) Quyết định 08/2008/QĐ- BTNMT ngày 10/11/2008 Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:50000; 1:10000 [5] Quốc hội nước CHXHCNVN (2013), Luật đất đai 2013, ngày 29/11/2013 [6] Nguyễn Thị Kim Hiệp, Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ (2006), Giáo trình đồ địa nxb Nơng nghiệp Hà Nội [7] Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên [8] Vũ Thị Thanh Thủy (2009), Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên [9] Tổng cục địa (2012) hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử [10] Tổng cục địa (2006) hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb ... điện tử thành lập đồ địa tờ số 76 tỷ lệ 1: 1000 xã Đú Sáng, huyện Kim Bơi, tỉnh Hồ Bình” 1. 2 Mục tiêu đề tài 1. 2 .1 Mục tiêu tổng quát Ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử vào thành lập, ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN NGƠ DỖN ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 76 TỶ LỆ 1: 1000 XÃ ĐÚ SÁNG – HUYỆN... pháp toàn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 76 tỷ lệ 1: 1000 xã Đú Sáng, huyện Kim Bơi, tỉnh Hịa Bình - Phạm vi nghiên cứu: Tại xã Đú Sáng, huyện Kim Bơi, tỉnh Hịa Bình 3.2 Địa điểm thời gian - Địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 76 tỷ lệ 1 chia 1000 xã đú sáng huyện kim bôi tỉnh hòa bình​ , Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 76 tỷ lệ 1 chia 1000 xã đú sáng huyện kim bôi tỉnh hòa bình​

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn