Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại phường tân long, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2015 2017​

64 4 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2020, 00:36

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THANH HẢO Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TẠI PHƯỜNG TÂN LONG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015-2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Mơi trường Khoa : Quản lý Tài ngun Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THANH HẢO Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TẠI PHƯỜNG TÂN LONG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015-2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Môi trường Lớp : K46 - ĐCMT - N02 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS PHAN ĐÌNH BINH Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt chương trình đào tạo nhà trường với phương châm học đôi với hành, sinh viên trường cần chuẩn bị cho lượng kiến thức cần thiết, chuyên môn vững vàng Thời gian thực tập tốt nghiệp giai đoạn vô cần thiết sinh viên, nhằm hệ thống lại toàn chương trình học vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Để qua sinh viên trường hoàn thiện kiến thức, phương pháp làm việc lực công tác, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc Được đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017” Để hoàn thành đề tài này, trước hết em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên thầy cô giáo trường quan tâm, dạy bảo, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho em suốt bốn năm học vừa qua Đặc biệt em xin bày tỏ lịng biết ơn thầy giáo PGS.TS Phan Đình Binh giảng viên khoa quản lý tài nguyên trường Đại Học Nơng Lâm Thái Ngun nhiệt tình bảo, hướng dẫn em hoàn thành tốt đề tài Mặc dù thân có nhiều cố gắng, song điều kiện thời gian lực nhiều hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp em khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để luận văn em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Trần Thanh Hảo ii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng loại đất năm 2017 35 Bảng 4.2: Tình hình tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn phường Tân Long giai đoạn 2015 – 2017 38 Bảng 4.3: Kết giải tranh chấp đất đai 39 Bảng 4.4: Kết giải khiếu nại đất đai 41 Bảng 4.5: Tổng hợp tình hình kết giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai giai đoạn 2015 -2017 42 Bảng 4.6: Kết vấn nguyên nhân tranh chấp đất đai 47 Bảng 4.7: Kết vấn nguyên nhân khiếu nại đất đai 49 Bảng 4.8: Kết vấn nguyên nhân tố cáo đất đai 50 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTP : Bộ tư pháp CP : Chính phủ GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB : Giải phóng mặt HĐND : Hội đồng nhân dân KNTC : Khiếu nại, tố cáo NĐ : Nghị định QĐ : Quyết định QH : Quốc hội QSDĐ : Quyền sử dụng đất TN&MT : Tài nguyên môi trường TT : Thông tư TT-BTNMT : Thông tư Bộ Tài nguyên môi trường TTCN : Tiểu thủ công nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.2 Một số pháp lý giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai 2.1.3 Các văn UBND tỉnh Thái Nguyên 2.2 Khái quát quy định giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai 2.2.1 Một số vấn đề tiến hành giải tranh chấp đất đai 2.2.2 Một số vấn đề tiến hành giải khiếu nại đất đai 13 2.2.3 Một số vấn đề tiến hành giải tố cáo đất đai 18 2.3 Tình hình giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai năm qua 20 2.3.1 Tình hình giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai nước 20 v 2.3.2 Tình hình tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22 2.3.3 Tình hình tranh chấp,khiếu nại,tố cáo đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên 22 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.1.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu 24 3.2 Nội dung nghiên cứu 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3.1 Phương pháp thu thập thơng tin, tổng hợp, phân tích đánh giá tài liệu 25 3.3.2 Phương pháp thu thập thơng tin , tổng hợp phân tích đánh giá tài liệu thứ cấp, sơ cấp 26 3.3.3 Phương pháp tổng hợp phân tích 28 3.3.4 Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu hồn chỉnh khóa luận 28 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Tình hình vùng nghiên cứu 29 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 29 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 4.1.3 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội phường Tân Long 33 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn phường Tân Long, thành phô Thái Nguyên 34 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 34 4.2.2 Thực trạng quản lý đất đai phường Tân Long 36 vi 4.3 Đánh giá công tác giải khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn phường Tân Long giai đoạn 2015 đến 2017 37 4.3.1 Công tác tiếp dân tiếp nhận đơn thư 37 4.3.2 Đánh giá kết giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn phường Tân Long giai đoạn 2015 đến 2017 39 4.3.3 Đánh giá chung 42 4.4 Một số vụ việc điển hình, nguyên nhân phát sinh, thuận lợi, khó khăn số giải pháp khắc phục 44 4.4.1 Một số trường hợp nghiên cứu điển hình giải khiếu nại, tranh chấp, tố cáo đất đai 44 4.4.2 Nguyên nhân phát sinh 46 4.4.3 Khó khăn giải pháp khắc phục 51 Phần 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất đai tài nguyên vô quý giá Đất gắn bó mật thiết với tồn phát triển sinh vật nói chung, người nói riêng Nó điều kiện cần cho trình tồn phát triển Đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng quốc gia Đất đai sản phẩm tự nhiên, lao động người tạo đất đai đất đai có giới hạn không gian số lượng, cố định vị trí Chính đặc tính mà đất đai trở thành đối tượng vụ tranh chấp, khiếu kiện Từ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà trở thành đối tượng giao lưu dân sự, người dân khơng có quyền sử dụng đất mà cịn có quyền chuyển nhượng, cho th, thừa kế quyền sử dụng đất tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu nhà đặc biệt quyền sử dụng đất đa dạng phong phú Trong thực tế nay, có nhiều địa phương, đơn vị, cá nhân thực tốt công việc quản lý, sử dụng đất theo quy định pháp luật Bên cạnh cịn khơng địa phương, đơn vị, phận cá nhân thực chức quản lý lỏng lẻo, yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu xã hội Do vậy, q trình sử dụng đất cịn xảy q trình khiếu nại, tố cáo đất đai chủ sử dụng đất, vi phạm pháp luật như: lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, chuyển nhượng sử dụng đất trái phép, giao đất trái thẩm quyền, không thực nghĩa vụ người sử dụng đất… Chính vậy, để chấn chỉnh việc quản lý nhà nước đất đai cho chặt chẽ hơn, tuân thủ quy định pháp luật để từ tạo điều kiện ổn định tình hình trị, kinh tế, xã hội cơng tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải khiếu nại, tố cáo đất việc làm cần thiết Tân Long phường trực thuộc thành phố Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố km Trong năm qua công tác quản lý nhà nước đất đai phường góp phần khơng nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội phường Tân Long nói riêng thành phố Thái Nguyên nói chung Tuy nhiên công tác quản lý nhà nước đất đai cịn tồn nhiều khó khăn vướng mắc Đặc biệt vụ khiếu nại, tố cáo đất đai vấn đề nhạy cảm phức tạp gây ổn định trị, ảnh hưởng tới phát triển đời sống xã hội Do đó, để thấy mặt tồn yếu công tác quản lý Nhà nước đất đai nói chung việc đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ nhà nước chủ sử dụng trình quản lý sử dụng đất đai, ta cần đánh giá cách khách quan kết đạt Từ rút học kinh nghiệm nhằm quản lý sử dụng đất đai cách hiệu Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, hướng dẫn giúp đỡ trực tiếp thầygiáo PGS.Ts.Phan Đình Binh– giảng viên khoa Quản lý tài nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài:“Đánh giá công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu *Mục tiêu chung Tìm hiểu đánh giá cơng tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 – 2017 Đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế 42 GCNQSD đất với 03 vụ chiếm 30% tổng số vụ giải quyết, đòi lại đất cũ vụ chiếm 30% tổng số vụ giải 4.3.2.3 Đánh giá kết tố cáo đất đai Từ năm 2015 đến tháng 2017 tình hình tố cáo địa bàn phường diễn so với năm trước Cụ thể số vụ tố cáo giảm xuống vụ chiếm 2,57% tổng số vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai Nhìn chung nguyên nhân dẫn tới tố cáo đất đai liên quan tới cán lợi dụng chức quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, giải tỏa đền bù không thỏa đáng, không đảm bảo điều kiện tái định cư lấn chiếm đất công, bao che cho việc lấn chiếm… Trong công tác giải đơn thư tố cáo UBND phường xử lý trường hợp vi phạm pháp luật đất đai từ chủ sử dụng đất đến cán cơng chức có hành vi vi phạm pháp luật đất đai dứt điểm, có cán bị khiển trách 4.3.3 Đánh giá chung Tình hình kết cơng tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn phường Tân Long giai đoạn 2015 – 2017 thể sau: Bảng 4.5: Tổng hợp tình hình kết giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai giai đoạn 2015 -2017 Tổng số vụ Thời gian Đã giải Số Tỷ lệ lượng (%) Tranh chấp 28 71,79 28 100 0 Khiếu nại 10 25,64 90 10 Tố cáo 2,57 100 0 Tổng 39 100 38 97,44 2,56 Số vụ Tỷ lệ Số vụ tồn đọng (%) Số vụ Tỷ lệ (%) (Nguồn: UBND phường Tân Long) 43 Qua bảng số liệu ta thấy, giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 2017 địa bàn phường Tân Long giảm so với năm trước,xảy tổng số vụ tranh chấp đất đai 28 vụ giải triệt để; khiếu nại xảy 10 vụ giải 9/10 vụ chiếm 90 % tồn đọng vụ chiếm 10%; tố cáo xảy vụ đãi giải triệt để 1/1 vụ Để đạt kết nêu không kể đến quan tâm đạo kịp thời cấp ủy Đảng quyền cơng tác giải khiếu nại, tố cáo đất đai Mặc dù đạt kết khả quan, song số lượng vụ việc tồn đọng xúc nhân dân mà nguyên nhân chủ yếu gây nên tồn đọng do: - Đơn thư nhận vào dịp cuối năm không kịp thời giải - Một số vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều người, nhiều đối tượng cần thời gian thẩm tra, xác minh - Một số cán làm công tác tra, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa thực làm hết trách nhiệm công việc Tuy nhiên đơn thư vụ việc tồn đọng phường Tân Long tích cực giải hịa giải theo quy định, giải dứt điểm tháng đầu năm khơng để tình rạng đơn thư tồn đọng kéo dài năm,nếu không chuyển lên quan cấp Phường đặt công tác giải tranh chấp đất đai nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý đất đai, đổi cơng tác tiếp dân, kiện tồn máy nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tiếp dân giải tranh chấp Kết hòa giải, giải tranh chấp đất đai góp phần ổn định trị, trật tự an tồn xã hội Bên cạnh phường xây dựng kế hoạch chặt chẽ, cụ thể Bố trí lực lượng phù hợp, đẩy nhanh tốc độ thẩm tra, xác minh vụ việc tránh lây lan, hạn chế khiếu kiện đông người 44 4.4 Một số vụ việc điển hình, nguyên nhân phát sinh, thuận lợi, khó khăn số giải pháp khắc phục 4.4.1 Một số trường hợp nghiên cứu điển hình giải khiếu nại, tranh chấp, tố cáo đất đai  Hoàn cảnh xuất xứ vụ tranh chấp Trong q trình thực cơng tác thu hồi đất phục vụ cơng tác giải phóng mặt dự án mở rộng khuôn viên trường Tiểu học Tân Long gặp phải khó khăn có tranh chấp 02 gia đình bà Vũ Thị Bướm bà Phạm Thị Tình, ơng Phạm Văn Đạt liên quan đến đất số 75, tờ đồ số 03, diện tích 502m2, loại đất HNK Trong q trình giải 02 bên gia đình bà Vũ Thị Bướm bà Phạm Thị Tình, ơng Phạm Văn Đạt bảo vệ quan điểm Cụ thể: + Quan điểm gia đình bà Vũ Thị Bướm cho tồn đất số 75, tờ dồ số 03, diện tích 502m2, loại đất HNK đất gia đình bà có nguồn gốc nhận chuyển nhượng QSD đất ông Phạm Văn Chiến bà Nguyễn Thị Yên UBND thành phố cấp giấy chứng nhận QSD đất năm 2003 Tuy nhiên, sau bà Vũ Thị Bướm bị UBND thành phố Thái Nguyên thu hồi giấy chứng nhận QSD đất cấp nhầm đất với ông Nguyễn Thăng Hàm không liên quan đến đất số 75, tờ dồ số 03, diện tích 502m2, loại đất HNK + Quan điểm bà Phạm Thị Tình ơng Phạm Văn Đạt cho phần đất số 75, tờ dồ số 03, diện tích 502m2, loại đất HNK có diện tích khoảng 300m2 đất gia đình bà có nguồn gốc bố mẹ đẻ ông Phạm Văn Chiến bà Nguyễn Thị Yên để lại kế chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 45  Diễn biến trình giải vụ tranh chấp - UBND phường Tân Long tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với 02 gia đình, nhiên khơng thu kết Trong trình làm việc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần đo đạc đồ Thái An tiến hành đo đạc phần diện tích đất dự kiến thu hồi Kết đo đạc phần diện tích dự kiến thu hồi 180,8m2 thuộc 01 phần đất số 75, tờ đồ số 03 (hiện trạng khu đất trồng keo bà Vũ Thị Bướm giáp với mép nhà tơn mà bà Phạm Thị Tình xây dựng năm 2016) -Ngay sau UBND phường vào kết trích đo tổ chức buổi làm việc với nội dung thông báo kết đo đạc diện tích đất dự kiến thu hồi Tại buổi làm việc gia đình bà Vũ Thị Bướm đồng ý để Nhà nước thu hồi 180,8m2 đất thuộc 01 phần đất số 75, tờ đồ số 03 sử dụng vào mục đích mở rộng khn viên trường Tiểu học Tân Long Tuy nhiên, gia đình bà yêu cầu Nhà nước thu hồi đất gia đình bà trả cho bà 01 lơ đất thuộc khu Tái định cư phường Tân Long gia đình bà khơng nhận đền bù tiền Gia đình bà Phạm Thị Tình ơng Phạm Văn Đạt khẳng định phần diện tích dự kiến thu hồi 180,8m2 (vị trí sát mép nhà tơn) có phần đất gia đình đề nghị UBND phường Tân Long cần giải tranh chấp giao mốc giới cụ thể cho 02 gia đình sau tiến hành làm thủ tục liên quan đến thu hồi đất - UBND phường Tân Long phối hợp với UBND xã Sơn Cẩm có buổi làm việc với ơng Lục Văn Dưỡng (trưởng xóm Đồng Danh) người chứng kiến việc mua bán hộ bà Vũ Thị Bướm hộ bà Nguyễn Thị Yên Tại buổi làm việc ông Lục Văn Dưỡng khẳng định việc mua bán 02 gia đình có thật Tuy nhiên, hộ bà Nguyễn Thị Yên bán cho hộ bà Vũ Thị Bướm phần diện tích đất số 75, tờ dồ số 03, diện tích 502m2, loại 46 đất HNK có chiều rộng mặt tiền 2,5m, chiều sâu hết đất có vị trí giáp với đất gia đình bà (giáp với 78, tờ đồ số 03) - Ban bồi thường giải phóng mặt UBND phường Tân Long tiếp tục tổ chức hội nghị làm việc với gia đình bà Vũ Thị Bướm; gia đình bà Phạm Thị Tình ơng Phạm Văn Đạt để cán chuyên môn chồng ghép đồ 299 (thửa đấtsố 18, diện tích 437m2 đất số 19, diện tích 120m2, thuộc tờ đồ 299 số 06) lên đồ địa (thửa đất số 75, tờ đồ số 03, diện tích 502m2) để đâu phần diện tích bà Vũ Thị Bướm, đâu phần diện tích bà Phạm Thị Tình ông Phạm Văn Đạt nhiên 02 gia đình dều khơng đồng ý với phương án thu hồi đất  Kết giải tranh chấp Sau tổ chức buổi làm việc với 02 hộ gia đình bà Vũ Thị Bướm bà Phạm Thị Tình, ơng Phạm Văn Đạt UBND phường Tân Long báo cáo UBND thành phố báo cáo chi tiết nguồn gốc, vấn đề khó khăn cơng tác giải phóng mặt phục vụ dự án mở rộng khuôn viên trường Tiểu học Tân Long đồng thời xin ý kiến đạo văn UBND thành phố Thái Ngun phịng ban chun mơn hướng giải bước tiếp theo 4.4.2 Nguyên nhân phát sinh Được giúp đỡ quyền cấp sở em tiến hành vấn trực tiếp kết hợp với điều tra thông qua phiếu điều tra nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai Tổng số phiếu phát 50 phiếu điều tra 02 nhóm đối tượng là: hộ gia đình, cá nhân cá nhân trực tiếp khiếu nại, tố cáo 30 phiếu, cán quản lý nhà nước đất đai cán trực tiếp tham gia giải tranh chấp khiếu nại khác trực tiếp tham gia 20 phiếu 47 Tổng số phiếu phát 50, vấn đề tranh chấp đất đai 31 phiếu, 15 phiếu nội dung khiếu nại phiếu nội dung tố cáo đất đai  Tranh chấp đất đai Bảng 4.6: Kết vấn nguyên nhân tranh chấp đất đai STT Nội dung tranh chấp Nguyên nhân tranh chấp Số Tỷ lệ phiếu (%) Đòi lại nhà, đất Do mượn đất 06 19,35 Ranh giới đất Do mua bán, lấn chiếm 13 41,94 Ngõ Do lấn chiếm 09 29,03 Nội dung khác Nguyên nhân khác 03 9,68 31 100,00 Tổng số phiếu (Nguồn số liệu từ phiếu điều tra, vấn) Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp chủ yếu mua bán, cho mượn đất lấn chiếm - Do mua bán đất đai: Đất đai khai thác, sử dụng, mua bán, trao đổi từ lâu sách pháp luật để quản lí hoạt động nước ta ban hành vào khoảng 20 năm trở lại đây, luật đất đai 1993 có hiệu lực thi hành, Hiến pháp năm 1980 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân nghiêm cấm việc mua bán đất đai Chính nhà nước khơng ban hành hệ thống văn pháp luật giao, cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quan hệ chuyển dịch mua bán đất đai trước ngày 15/10/1993 không nhà nước thừa nhận Tuy nhiên với trình đổi toàn kinh tế - xã hội đất nước, yêu cầu sử dụng đất phục vụ cho phát triển sở hạ tầng xã hội, xây dựng phát triển công nghiệp thương nghiệp, dịch vụ thuộc thành phần kinh tế ngày gia tăng, nhu cầu giao dịch đất đai đặt ra,hiện tượng mua bán đất đai bắt đầu xuất diễn ngày sôi động Thực chất quan hệ mua bán nhà thời 48 gian tượng mua bán ngầm không pháp luật quy định Hai bên mua bán trao tay, tự viết giấy tờ cam kết với nhau, tự đánh dấu mốc giới Do sai sót diện tích khơng tránh khỏi Nhiều năm qua đi, mốc giới hay người mua bán chuyển nhượng đến kê khai để cấp GCNQSD đất đo đạc để chuyển nhượng phát sinh tranh chấp Ngồi ra, có phần phong tục tập quán người dân việc phân chia đất gia đình, đất chia cho trai, gái sau lập gia đình khơng có đất anh em gia đình cho mượn hay nhờ Đến sau này, đất đai trở nên có giá trị việc lấy lại đất, tranh giành đất trở lên phổ biến gây tranh chấp, xơ xát gây tình anh em Đây vụ việc cần giải thấu tình đạt lý cán Do lấn chiếm: Nguyên nhân chiếm tỷ lệ nhiều 41,94% Tình trạng lấn chiếm đất xảy nhiều phức tạp nguyên nhân việc quản lí sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân khơng chặt chẽ Đó cịn ý thức người dân việc sử dụng đất Các vụ việc lấn chiếm thường tập trung vào lấn chiếm đường đi, ranh giới đất đối tượng sử dụng đất - Do mượn đất: vào năm 1989-2000 địa bàn phường có người dân tỉnh , vùng khác di chuyển đến để xây dựng kinh tế Việc cho mượn đất để để sản xuất, trông coi hộ xảy vào thời điểm Đến năm gần lợi ích kinh tế giá trị đất đai ngày lớn hay nhu cầu sử dụng đất ngày cao “Đất chật người đơng” hộ gia đình địi lại đất người mượn đất khơng trả lại đất dẫn đến phát sinh tranh chấp đất đai - Nguyên nhân khác: chiếm 9,68% tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền thừa kế 49  Khiếu nại đất đai Kết điều tra thể hiên bảng 4.7 Bảng 4.7: Kết vấn nguyên nhân khiếu nại đất đai Nội dung STT Nguyên nhân khiếu nại khiếu nại Số Tỷ lệ phiếu (%) Bồi thường GPMB Giá bồi thường, tái định cư 46,67 Cấp GCNQSD đất Cấp phường, thành phố giải 0,00 Đòi lại đất Do lịch sử để lại 46,67 Nội dung khác Nguyên nhân khác 6,66 Tổng số phiếu 15 (Nguồn số liệu từ phiếu điều tra, vấn) Qua phiếu điều tra ta thấy nguyên nhân dẫn đến khiếu nại đất đai chủ yếu do: - Do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2017 phường có phát triển kinh tế - xã hội cách mạnh mẽ Nhiều dự án phê duyệt tiến hành xây dựng Tuy nhiên trình thực dự án cơng trình diện tích đất cần thu hồi để phục vụ xây dựng lớn Để tiến hành thu hồi đất cần bồi thường, hỗ trợ cho người dân Nhưng phận người dân khơng đồng tình với mức giá bồi thường Nhà nước cho mức giá bồi thường thấp so với giá thực tế Một số khác lại cho mức giá bồi thường giải phóng mặt dự án bị ban bồi thường giải phóng mặt thao túng làm cho mức bồi thường thấp thấp Nhà nước quy định Do phát sinh khiếu nại đất đai - Công tác cấp GCNQSD đất: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai sót tên chủ sử dụng, sơ đồ đất, diện tích… Có trường hợp q trình giải hồ sơ diễn chậm, gây phiền hà, sách nhiễu… gây khó khăn cho người sử dụng đất Một nguyên nhân khác quy hoạch treo 50 người dân không chấp nhận dù lý không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đáng - Đòi lại đất: Nguyên nhân chủ yếu họ trước cho mượn đất sau trình dài sử dụng đất người mượn đất có số giấy tờ liên quan đến đất mượn chí cấp giấy cịn người cho mượn khơng có giấy tờ chứng minh cho mượn người mượn không trả lại người cho mượn có yêu cầu trả - Nguyên nhân khác: Là việc khiếu nại định giải tranh chấp đất đai định hành liên quan tới người sử dụng đất Do số chưa đồng tình với định giải  Tố cáo đất đai Kết điều tra thể hiên bảng 4.8: Bảng 4.8: Kết vấn nguyên nhân tố cáo đất đai STT Nội dung tố cáo Nguyên nhân tố cáo Số Tỷ lệ phiếu (%) Cán vi phạm Lợi dụng chức quyền 01 25,00 Bồi thường GPMB Giá bồi thường, tái định cư 01 25,00 Hủy hoại đất Ô nhiễm đất 01 25,00 Sử dụng đất sai mục đích Do chuyển mục đích sử dụng 01 25,00 04 100,00 Tổng số phiếu (Nguồn số liệu từ phiếu điều tra, vấn) + Bồi thường GPMB: nguyên nhân giá bồi thường, đền bù không thỏa đáng, không đảm bảo điều kiện tái định cư, khơng cơng khai khây khó cho người sử dụng đất + Hủy hoại đất: Nguyên nhân số xí nghiệp lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc xử lý nước thải gây ô nhiễm môi trường đất xung quanh xí nghiệp gây ảnh hưởng cho người dân môi trường 51 + Sử dụng sai mục đích: Ngun nhân số hộ gia đình tự ý chuyển mục đích sử đụng đất từ đất nơng nghiệp sang đất chưa phép quan nhà nước có thẩm quyền chưa tiến hành làm thủ tục xin chuyển mục đích với quan chuyên môn + Cán vi phạm lợi dụng chức quyền, để chiếm đoạt đất đai có trường hợp bà: Đồng Thị Hồng giữ chức vụ Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 4.4.3.Khó khăn giải pháp khắc phục Bên cạnh kết đạt cơng tác giải tranh chấp đất đai địa bàn phường Tân Long gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc Thứ nhất,tồn cơng tác quản lý đất đai - Việc tổ chức thực quy định có hiệu lực phấp luật cịn chưa dứt điểm, số vụ khiếu nại tồn đọng chậm chưa giải quyết, hiệu giải Thứ hai,Ý thức pháp luật người dân số trường hợp chưa đề cao, mang nặng tư tưởng khiếu kiện thắng thua dẫn đến việc cố ý không chấp hành quy định giải khiếu nại có hiệu lực Có trường hợp cơng dân bị thiệt thòi quyền lợi thiếu chế giải nên quyền địa phương khơng dám vận dụng cho dân.Tồn ý thức chấp hành pháp luật người khiếu kiện: Nhiều vụ việc tranh chấp, KNTC đất đai cấp, ngành giải phù hợp với tình hình thực tế với quy định pháp luật nhiều động khác người khiếu nại cố tình khiếu kiện làm cho tình hình trở nên phức tạp Một số đối tượng khiếu nại có hành vi vượt giới hạn, lợi dụng quyền KNTC có hành vi q khích gây trật tự an tồn cơng cộng, ảnh hưởng đến cơng tác hoạt động bình thường quan nhà nước tình trạng người khiếu nại gửi đơn tràn lan, vượt cấp đến nơi khơng có thẩm quyền giải diễn phổ biến 52 Thứ ba,Công tác lưu trữ bảo quản tư liệu địa chưa tốt cịn thơ sơ khơng đảm bảo cho tra cứu đồ cũ sử dụng nhiều đất đai có biến động nên có sai số đồ ngồi thực địa gây khó khăn công tác quản lý đất đai * Một số giải pháp nhằm thúc nâng cao hiệu giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo Công tác gải tranh chấp khiếu nại, tố cáo đất đai vấn đề nhạy cảm có liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp người khiếu kiện trách nhiệm quan nhà nước có thẩm quyền Để thực tốt công tác quản lý đất đai, giải khiếu nại, tố cáo đất đai có hiệu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu cơng tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn phường Tân Long, em có số giải pháp sau: - Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo cấp Ủy đảng, Chính quyền cơng tác giải tranh chấp khiếu nại, tố cáo Phải có tập trung lãnh đạo,chỉ đạo kiểm tra cấp ủy quyền cơng tác giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp xác định rõ nhiệm vụ cấp ngành - Xử lý kịp thời kiên trường hợp cố tình khiếu kiện sai thật, kích động, lơi kéo gây khó khăn cho công tác giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai.Nắm bắt giải kịp thời vụ phát sinh sở phải có kết hợp đồng cấp,các ngành, đoàn thể thực tốt quy chế dân chủ cấp coi trọng cơng tác hịa giải,nghiêm minh hồn thành tốt nhiệm vụ tới thời gian giải để tránh việc tồn đọng từ năm sang năm khác - Tăng cường sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo - Đề nghị Ủy ban nhân dân phường Tân Long làm đơn trình lên quan cấp xin hỗ trợ kinh phí để khôi phục đồ cũ chỉnh lý lại đồ để số liệu khớp với thực địa giúp cho cán địa thuận lợi việc tra số liệu giải tranh chấp khiếu nại, tố cáo đất đai 53 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian thực tập UBND phường Tân Long,thành phố Thái Nguyên Em thu kết sau: - Từ năm 2015 đến 2017 , tổng số đơn thư tranh chấp,khiếu nại,tố cáo đất đai 39đơn, Đã giải thành công 38/39 vụ việc, số lượng vụ việc tồn đọng 1/39 vụ việc - Nguyên nhân tồn đọng do: + Một số vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều người, nhiều đối tượng cần nhiều thời gian để thẩm tra, xác minh + Kết từ điều tra vấn nguyên nhân phát sinh tranh chấp,khiếu nại, tố cáo đất đai sau: - Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai mượn đất 19,35%,do mua bán 41,94%, lấn chiếm 29,03%, nguyên nhân khác 9,68% - Nguyên nhân dẫn đến khiếu nại đất đai liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư, chiếm 46,67%, công tác cấp GCNQSD đất chiếm %, đòi lại đất chiếm 46,67%, nguyên nhân khác chiếm 6,66% - Nguyên nhân dẫn đến tố cáo đất đai liên quan tới cán vi phạm chiếm 25%, sử dụng sai mục đích chiếm 25%, hủy hoại đất chiếm 25% bồi thường GPMB chiếm 25% 5.2 Đề nghị - Hoàn thiện cơng tác lập hồ sơ địa chính, thành lập đồ địa chính, đăng kí đất đai … Đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lập quản lý hồ sơ nhằm tạo điều kiện, nâng cao công tác giải tranh chấp đất đai 54 - Xây dựng chế giải tranh chấp đất đai thích hợp nhằm xử lý dứt điểm, nhanh chóng tranh chấp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trì ổn định xã hội - Xin hỗ trợ kinh phí nhà nước để khơi phục số đồ cũ nát sử dụng nhiều nhiều đồ bị sai lệch so với thực địa 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 Luật khiếu nại năm 2011 Luật tố cáo năm 2011 Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Nghị định 43/2014/ NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai 2013 Chính phủ; Nghị định số 75/2012/NĐ- CP ngày 03/10/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ- CP ngày 03/10/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Tố cáo; Nghị định số 47/2014NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật đất đai năm 2013 10.Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định giá đất 11.Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/09/2013 Quy định quy trình giải tố cáo; 12.Thơng tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Quy định quy trình giải khiếu nại hành chính; 13.Thơng tư số 07/2011/TT- TTCP ngày 28/7/2011 Thanh tra phủ hướng dẫn quy trình tiếp cơng dân; 14 Thơng tư số 06/2013/TT-TCCP ngày 30/09/2013 quy định quy trình giải tố cáo 56 ... bàn phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên , tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015- 2017 - Đánh giá kết giải tranh chấp đất đai - Đánh giá kết giải khiếu nại đất đai - Đánh giá kết giải tố cáo đất đai. .. liệu công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 – 2017 - Các văn liên quan công tác tranh chấp, khiếu nại,. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THANH HẢO Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TẠI PHƯỜNG TÂN LONG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại phường tân long, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2015 2017​ , Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại phường tân long, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2015 2017​

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn