TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ GCA-01 ĐỂ KÝ SỐ VÀ XÁC THỰC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

41 5 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2020, 19:06

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Người ký: Trần Quang Anh Email: tqanh@most.gov.vn Cơ quan: Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ Chức vụ: Chuyên viên Thời gian ký: 19.10.2018 14:26:45 +07:00 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ GCA-01 ĐỂ KÝ SỐ VÀ XÁC THỰC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ MỤC LỤC Hướng dẫn cài đặt sử dụng thiết bị USB Token 1.1 Giới thiệu chung 1.2 Hướng dẫn cài đặt 1.2.1 Yêu cầu phần cứng hệ điều hành 1.2.2 Cài đặt chương trình điểu khiển thay đổi mật eToken 1.2.3 Đổi mật cho thiết bị eToken Hướng dẫn sử dụng công cụ ký số GCA-01 để ký số xác thực tài liệu điện tử 2.1 Giới thiệu chung 2.2 Cài đặt phần mềm vSign 2.3.3a 10 2.3 Cấu hình cho phần mềm vSign 2.3.3a 12 2.4 Hướng dẫn sử dụng phần mềm vSign 2.3.3a ký số xác thực tài liệu điện tử 14 2.4.1 Khởi động chương trình ký số xác thực tệp 14 2.4.2 Các chức ký số xác thực tệp 15 2.4.2.1 Ký số tệp liệu 15 2.4.2.2 Xác thực chữ ký 19 2.5 Hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm vSign-PDF để ký tệp định dạng PDF.22 2.5.1 Mục đích 22 2.5.2 Các chức phần mềm 22 2.5.3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm 22 2.5.4 Hướng dẫn sử dụng phần mềm 26 2.5.5 Ký số tài liệu PDF 35 2.5.6 Xác thực chữ ký tài liệu PDF: 39 Thông tin liên hệ 40 Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 1 Hướng dẫn cài đặt sử dụng thiết bị USB Token 1.1 Giới thiệu chung Thiết bị USB Token thiết bị lưu trữ chứng thư số khóa an tồn, đăng ký chứng thư số, người sử dụng cấp phát thiết bị USB Token 1.2 Hướng dẫn cài đặt 1.2.1 Yêu cầu phần cứng hệ điều hành Bộ nhớ RAM tối thiếu 512MB, máy tính có cổng USB sử dụng hệ điều hành: - Windows XP SP3; - Windows Vista; - Windows 7; - Windows 8.0; 8.1; - Windows 10; - Windows Server 2008; - Windows Server 2012 Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 1.2.2 Cài đặt chương trình điểu khiển thay đổi mật eToken Cài đặt chương trình điểu khiển thiết bị eToken Bước 1: Mở đĩa CD kèm chứng thư số cấp phát Chọn thư mục Driver Token gca01-client-v2.0 chọn cài đặt "gca01-client-v2-x32-8.3.msi" cho hệ điều hành 32 bit chọn " gca01-clientv2-x64-8.3.msi " cho hệ điều hành 64 bit Nhấp đúp chuột để chạy chương trình cài đặt Chú ý: Để biết hệ điều hành cài đặt máy tinh hệ điều hành 32 bit hay 64 bit, ta làm sau: bấm chuột phải vào biểu tượng My Computer, chọn Properties Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page Phiên hệ điều hành hiển thị mục System type hình Bước 2: Cài đặt driver USB Token Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page Chọn Next Chọn ngôn ngữ "Vietnamese" chọn Next Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page Chọn "I accept the license agreement", chọn Next Chọn Next Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page Chọn Next Chọn Finish để kết thúc trình cài đặt thiết bị USB Token Bước 3: Kiểm tra xem góc dưới, bên phải hình có biểu tượng USB Token vào Start Authentication Client All Programs SafeNet SafeNet Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 1.2.3 Đổi mật cho thiết bị eToken Bước 1: Kết nối thiết bị USB Token vào cổng USB máy tính, thấy đèn đỏ nhấp nháy kết nối thành công Bước 2: Nhấp chuột phải vào biểu tượng USB Token góc dưới, bên phải hình chọn "Đổi mật Token" Bước 3: Thay đổi mật Nhập mật vào ô "Mật token" Nhập mật vào ô "Mật token" "Xác nhận mật Mật khẩu" Sau nhập xong, nhấn OK để xác nhận thay đổi Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page Giao diện thông báo thay đổi mật thành công Chú ý: - Mật phải có độ dài ký tự, phải chứa chữ hoa, chữ thường số; - Người sử dụng phải lưu giữ mật mình; - Theo mặc định thiết bị USB Token, người dùng nhập sai mật liên tiếp 15 lần USB Token tự động khóa người dùng khơng tiếp tục sử dụng USB Token - Để mở khóa thiết bị, người dùng phải liên hệ Trung tâm Công nghệ thơng tin để thực mở khóa Hướng dẫn sử dụng công cụ ký số GCA-01 để ký số xác thực tài liệu điện tử 2.1 Giới thiệu chung Bộ công cụ ký số GCA-01 sản phẩm cấp phát cho người dùng đầu cuối Các thành phần công cụ ký số GCA-01 gồm: - Thiết bị lưu khóa chứng thư số USB Token; - Đĩa CD chứa chứng thư số, driver thiết bị USB Token; - Bộ phần mềm ký số vSign 2.3.3a; - Bộ phần mềm ký số vSign PDF 3.1.4 Trong đó, phần mềm ký số vSign phần mềm cung cấp miễn phí cho người sử dụng để ký số xác thực tài liệu điện tử môi trường giao dịch điện tử, tại, phần mềm vSign hoạt động hệ điều hành Windows Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 2.5.4 Hướng dẫn sử dụng phần mềm A Cấu hình phần mềm Sau cài đặt phần mềm, hình có biểu tượng Kích đúp vào biểu tượng để hiển thị hình chính, chọn "Chức năng", chọn "Cấu hình" Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 26 Sau hiển thị hình để cấu hình hệ thống, ta chọn hình sau B Cấu hình mẫu chữ ký Trung tâm Cơng nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 27 Mục đích việc tạo mẫu chữ ký để tăng tính trực quan cho tệp ký thuận tiện cho người ký Mở giao diện cấu hình chữ ký, chọn mục "Mẫu chữ ký" Bước 1: Tử danh sách mẫu chữ ký xổ xuống, chọn "Tạo mẫu " Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 28 Bước 2: Nhập tên cho mẫu chữ ký vào khung "Tên mẫu chữ ký" Bước 3: Tùy chình chế độ hiển thị chữ ký: Chọn chế độ hiển thị: HÌnh ảnh thơng tin chữ ký, Hình ảnh thơng tin chữ ký tương ứng với mục đích sử dụng Trung tâm Cơng nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 29 Tùy chỉnh hiển thị thơng tin cách tích chọn vào ô chọn bên trái khung "Hiển thị chữ ký": Nhãn, Email, Cơ quan, Chức vụ, Thời gian ký Thay đổi hình ảnh hiển thị chữ ký: Nhấp chuột phải vào hình ảnh chữ ký tại, chọn menu "Thay ảnh khác", chọn đường dẫn đến ảnh chọn "OK" Chú ý: Chọn menu "Sử dụng ảnh mặc đinh" người dùng muốn sử dụng ảnh VGCA mặc định Thêm thông tin chức vụ người ký: Người dùng tích chọn "Chức vụ" Trung tâm Cơng nghệ thơng tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 30 Bước 5: Tích chọn "Đặt làm mẫu chữ ký mặc định" để mẫu chữ ký tự động chọn ký số Bước 6: Nhấp chuột chọn "Lưu" để lưu mẫu chữ ký C Sừa đổi mẫu chữ ký Bước 1: Chọn mẫu ký cần chỉnh sửa: Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 31 Bước 2: Thay đổi thông tin cần chỉnh sửa - Tên mẫu; - Chế độ hiển thụ chữ ký: Hình ảnh & Thơng tin; Hình ảnh; Thơng tin; - Định dạng thông tin hiển thị: Nhãn, Email, Cơ quan, Chức vụ, Thời gian ký; - Thay đổi chữ ký đặt làm mặc định D Xóa mẫu chữ ký Bước 1: Chọn mẫu chữ ký từ danh sách Bước 2: Chọn nút "Xóa mẫu" để thực xóa mẫu ký Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 32 E Sao lưu mẫu chữ ký Bước 1: Nhấp chọn "Sao lưu" để thực lưu cấu hình mẫu chữ ký Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 33 Bước Chọn đường dẫn lưu tệp lưu cấu hình, chọn "Save" F Khơi phục mẫu chữ ký Bước 1: Chọn "Khôi phục" Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 34 Bước 2: Chọn đường dẫn tệp cấu hình lưu, Chọn Open để bắt đầu thực khôi phục cấu hình 2.5.5 Ký số tài liệu PDF Bước 1: Mở tệp PDF cần ký Kích đúp biểu tượng vSign-PDF hình để mở giao diện phần mềm, chọn "Mở tệp " Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 35 Chọn đường dẫn đến tệp PDF cần ký, chọn Open Bước 2: Trên công cụ, chọn "Ký số" Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 36 Bước 3: Trên khung hiển thị nội dung tài liệu, di chuyển trỏ chuột đến vị trí cần ký, bấm giũ chuột trái, kéo đến vị trí phù hợp, nhả chuột Chương trình tự động kiểm tra chứng thư số theo cấu hình thiết lập Chú ý: Mặc định, tệp ký số lưu vào thư mục với tệp gốc tên với tên gốc có signed sau: Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 37 Chọn Ký số, nhập mật thiết bị USB Token chọn OK Tệp ký số sau: Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 38 2.5.6 Xác thực chữ ký tài liệu PDF: Bước 1: Mở tệp PDF.signed cần xác thực chữ ký phần mềm vSign-PDF, thực phần ký số Bước 2: Xác thực chữ ký tài liệu Di chuyển đến trang có chữ ký, kích đúp chuột vào chữ ký số cần xác thực Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 39 Thông tin liên hệ Mọi thông tin trao đổi, ý kiến đóng góp có vướng mắc sử dụng chứng thư số, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Cơng nghệ: - Địa chỉ: Phịng 503, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 0243.9439060 - Email: tqanh@most.gov.vn Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 40 ... 36 Bước 3: Trên khung hiển thị nội dung tài liệu, di chuyển trỏ chu? ??t đến vị trí cần ký, bấm giũ chu? ??t trái, kéo đến vị trí phù hợp, nhả chu? ??t Chương trình tự động kiểm tra chứng thư số theo... GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 12 Từ giao diện chính, kích chu? ??t vào biểu tượng bánh xe, để cấu hình phần mềm Tích chu? ??t vào lựa chọn "Sử dụng dịch vụ cấp dấu thời gian" "sử dụng chức... hướng dẫn sử dụng công cụ GCA-01để ký số xác thực tài liệu điện tử Page 19 Cách 2: Sử dụng Chu? ??t phải, chọn chu? ??t phải vào file cần xác thực, chọn GCA-01, chọn "Xác thực" Cách 3: Kích đúp vào file
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ GCA-01 ĐỂ KÝ SỐ VÀ XÁC THỰC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ GCA-01 ĐỂ KÝ SỐ VÀ XÁC THỰC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn