Báo cáo các chỉ số quan trọng chính về trang web - Core Web Vitals là gì?

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2020, 02:09

Báo cáo Core Web Viral trong Công Cụ Search Console sẽ giúp bạn cải thiện tốc độ và hiệu suất tổng thể của trang web của bạn. Google sẽ tiếp tục thêm và sửa đổi các số liệu này và cung cấp cho bạn phản hồi tự động về hiệu suất trang web của bạn. Sử dụng các báo cáo này làm mẹo về nơi bạn có thể tập trung vào để thực hiện các cải tiến hiệu suất nhỏ nhưng lớn hơn cho trang web của mình. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung. LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại Internet phát triển nhanh chóng, người dùng dễ dàng việc tìm kiếm thông tin sản phẩm dịch vụ cơng cụ tìm kiếm Các website đời phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm người dùng, đồng thời góp phần vào hiệu kinh doanh doanh nghiệp Google chuyện "Ai biết" ta thường nghỉ Google có nhiều kĩ thuật tìm kiếm mà biết LPTech với 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực Bảo mật Website, Thiết Kế Website, Dịch Vụ SEO, công ty hệ thống lại tài liệu liên quan đến vấn đề “​ Hiểu Google hiểu người yêu” để training nội Nay muốn chia sẻ kinh nghiệm cho bạn đọc, đặc biệt cho bạn, doanh nghiệp thực quan tâm đến vấn đề ​Series: ​“​Hiểu Google hiểu người yêu” Google lặng lẽ hoán đổi báo cáo tốc độ Google Search Console báo cáo Core Web Vitals Nếu bạn cố gắng tìm báo cáo tốc độ, đừng hoảng sợ, vừa đổi tên có tên Chỉ số Thiết yếu Trang web với nhiều vấn đề đề cập Dịch Vụ Seo LPTech vừa cập nhật thông tin ngày 27/5/2020 tổng hợp lại vấn đề thấy cho bạn đọc nắm bắt Tiêu chí hàng đầu Google Ranking ​Mobile first​ ​Pagespeed​ mà Đây thay đổi báo cáo nhìn giống cũ lúc Tốc độ trang, Google khơng cơng bố thay đổi xác với báo cáo này, cho thấy số liệu khác Đây giao diện bây giờ: Báo cáo Các số quan trọng trang web - Core Web Vitals gì? Báo cáo Các số quan trọng trang web cho thấy hiệu suất trang bạn theo liệu sử dụng thực tế (đôi gọi liệu thực tế trang) Đây số liệu Google giới thiệu vào đầu tháng Google định nghĩa tập hợp Vitals Web áp dụng cho tất trang web, nên đo tất chủ sở hữu trang web hiển thị tất công cụ Google ​Series: ​“​Hiểu Google hiểu người yêu” Mỗi số quan trọng đại diện cho khía cạnh riêng biệt trải nghiệm người dùng, đo lường lĩnh vực phản ánh trải nghiệm giới thực kết quan trọng người dùng Tập hợp sức sống web cốt lõi cho năm 2020 tập trung vào ba khía cạnh trải nghiệm người dùng tải, ​tương tác ổn định hình ảnh trực quan bao gồm số liệu sau (và ngưỡng tương ứng chúng) Google cho biết báo cáo dựa ba số liệu: ​LCP, FID ​CLS​ Nếu URL khơng có lượng liệu báo cáo tối thiểu cho số liệu số này, bị bỏ qua khỏi báo cáo Khi URL có lượng liệu ngưỡng cho số liệu nào, trạng thái trang trạng thái số liệu hoạt động Vì vậy, website bạn có số bị Google đánh giá chậm cần khắc phục, liên hệ với ngay, đọc qua viết Dịch Vụ Tối Ưu Website LPTech, giúp ích nhiều cho bạn Cách thao tác báo cáo Chuyển thẻ Chậm, Cần cải thiện Nhanh biểu đồ trang tổng quan để xem hiệu suất URL trang web bạn dựa liệu người dùng từ trước đến Nhấp vào Mở báo cáo để xem trang tóm tắt cho thiết bị di động máy tính Trang trình bày số liệu hiệu suất trang cho tảng Nhấp vào hàng bảng để xem thơng tin chi tiết nhóm URL chịu ảnh hưởng vấn đề chọn, bao gồm số URL mẫu Nhấp vào URL bảng Ví dụ trang thơng tin chi tiết vấn đề để xem thêm thơng tin URL URL tương tự Trạng thái: Chậm, Cần cải thiện, Nhanh Các nhãn C ​ hậm, Cần cải thiện ​Nhanh​ áp dụng với URL loại thiết bị cụ thể Trạng thái URL Trạng thái URL trạng thái chậm gán cho loại thiết bị Nếu khơng có đủ ngưỡng liệu cho số định URL đó, số khơng xuất báo cáo cho URL Một URL có liệu số có nhãn trạng thái số Một URL khơng có đủ ngưỡng liệu cho hai số không xuất báo cáo ​Series: ​“​Hiểu Google hiểu người yêu” Tìm hiểu chi tiết về: C ​ hỉ số LCP, FID, CLS Lưu ý: ​Nếu bạn không thực thay đổi trang web lại thấy thay đổi lớn trạng thái nhiều trang, nhiều trang bạn gần ngưỡng trạng thái, kiện xảy toàn trang web khiến trang vượt ngưỡng Giải trường hợp này, bạn xem thêm: ​Trạng thái trang web bị thay đổi dù trang không thay đổi Tại cần quan tâm đến số Báo cáo Core Web Viral Công Cụ Search Console giúp bạn cải thiện tốc độ hiệu suất tổng thể trang web bạn Google tiếp tục thêm sửa đổi số liệu cung cấp cho bạn phản hồi tự động hiệu suất trang web bạn Sử dụng báo cáo làm mẹo nơi bạn tập trung vào để thực cải tiến hiệu suất nhỏ lớn cho trang web Hãy sử dụng Báo cáo Chỉ số Thiết yếu Trang web hợp lý lưu ý không thao túng tốc độ website thủ thuật tăng tốc, nhằm qua mắt Google, bạn chọn sai Dịch Vụ Tối Ưu Tốc Độ Web, gặp tình trạng ​Series: ​“​Hiểu Google hiểu người yêu” ... báo cáo nhìn giống cũ lúc Tốc độ trang, Google khơng cơng bố thay đổi xác với báo cáo này, cho thấy số liệu khác Đây giao diện bây giờ: Báo cáo Các số quan trọng trang web - Core Web Vitals gì?. ..Google lặng lẽ hoán đổi báo cáo tốc độ Google Search Console báo cáo Core Web Vitals Nếu bạn cố gắng tìm báo cáo tốc độ, đừng hoảng sợ, vừa đổi tên có tên Chỉ số Thiết yếu Trang web với nhiều vấn đề... Báo cáo Các số quan trọng trang web cho thấy hiệu suất trang bạn theo liệu sử dụng thực tế (đôi gọi liệu thực tế trang) Đây số liệu Google giới thiệu vào đầu tháng Google định nghĩa tập hợp Vitals
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo các chỉ số quan trọng chính về trang web - Core Web Vitals là gì?, Báo cáo các chỉ số quan trọng chính về trang web - Core Web Vitals là gì?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn