NEW modul 01 HIEU BIET VE CNTT CO BAN minh

73 4 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2020, 21:42

MÔ ĐUN 01: HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN MÔ ĐUN 01: HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THƠNG TIN CƠ BẢN • 1.1 CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH & MẠNG MÁY TÍNH • 1.2 CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT MÁY TÍNH • 1.2.1 Phần cứng (HARDWARE) • 1.2.1.1 Bộ nhớ • 1.2.1.2 Bộ xử lý trung ương (CPU) • 1.2.1.3 Các thiết bị nhập/ xuất • 1.2.2 Phần mềm (SOFTWARE) • 1.2.2.1 Khái niệm • 1.2.2.2 Phân loại phần mềm MÔ ĐUN 01: HIỂU BIẾT VỀ CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CƠ BẢN • 1.3 MẠNG MÁY TÍNH • 1.3.1 Lợi ích mạng máy tính • 1.3.2 Phân loại mạng • 1.3.2.1 Các thơng số mạng • 1.3.2.2 Các công nghệ mạng • 1.4 CÁC ỨNG DỤNG CỦA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG • 1.4.1 Các ứng dụng công việc kinh doanh • 1.4.2 Các ứng dụng phổ biến liên lạc truyền thơng MƠ ĐUN 01: HIỂU BIẾT VỀ CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CƠ BẢN • 1.5 AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SỬ DỤNG CNTT VÀ TRUYỀN THƠNG • 1.5.1 An tồn lao động • 1.5.2 Bảo vệ mơi trường • 1.6 AN TỒN THƠNG TIN CƠ BẢN KHI LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH • 1.6.1 Kiểm sốt truy nhập, bảo đảm an tồn cho liệu • 1.6.2 Phần mềm độc hại • 1.6.2.1 Cách phần mềm độc hại phát tán • 1.6.2.2 Cách ngăn chặn phần mềm độc hại CÔNG NGHỆ THÔNG TIN • Công nghệ thông tin tập hợp phương pháp khoa học, phương tiện công cụ kĩ thuật đại - chủ yếu kĩ thuật máy tính viễn thơng - nhằm tổ chức khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thông tin phong phú tiềm lĩnh vực hoạt động người xã hội 1.1 CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH & MẠNG MÁY TÍNH Hình 1.1: Máy tính để bàn Hình 1.2: Máy tính xách tay Ví dụ: Như với lĩnh vực xây dựng cần đến yếu tố xử lý đồ họa, cịn lĩnh vực kế tốn văn phịng cần trang bị máy tính đủ đáp ứng nhu cầu làm việc ĐIỆN THOẠI THƠNG MINH (SMARTPHONE): • Điện thoại thơng minh (Smartphone): Là khái niệm để loại điện thoại tích hợp tảng hệ điều hành di động với nhiều tính hỗ trợ tiên tiến điện toán kết nối dựa tảng điện thoại di động thông thường Những điện thoại thông minh phổ biến dựa tảng hệ điều hành Windows Phone Microsoft, Android Google iOS Apple Windows Phone Android iOS WINDOWS PHONE • Windows Phone hệ điều hành di dộng khác bạn muốn tải ứng dụng game từ kho ứng dụng phải có tài khoản riêng Như Android yêu cầu Gmail, IOS yêu cầu tài khoản Itunes Windows Phone bạn phải có tài khoản Microsoft Các bạn vào link để tạo tài khoản: https://signup.live.com/signup? wa=wsignin1.0&ct=1352129578&rver=6.1.6206.0&sa=1&ntpr ob=-1&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https%3a%2f %2fmail.live.com%2f%3fowa%3d1%26owasuffix%3dowa %2f&id=64855&snsc=1&cbcxt=mail&bk=1352129578&uiflavo r=web&mkt=ENUS&lc=1033&lic=1&uaid=01695ff822914cb89d389cac5cb8d9f e ĐIỆN THOẠI THƠNG MINH (SMARTPHONE): Tài khoản iCloud ? iCloud gói dịch vụ đám mây miễn phí Apple phát triển nhằm giúp người dùng sử dụng sản phẩm hãng đồng liệu cá nhân từ thiết bị iPhone, iPad, iPod touch, MacOS máy tính nhân lên Nó tương tự Google Drive Google hay One Drive Microsoft iOS 1.2 CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT MÁY TÍNH • Dù có nhiều hình dạng cấu tạo khác máy tính tạo nên hai phần phần cứng phần mềm 1.5 AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG SỬ DỤNG CNTT VÀ TRUYỀN THƠNG • 1.5.1 An tồn lao động Hình 1.20: Hình minh họa tư ngồi làm việc máy tính 1.5 AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG SỬ DỤNG CNTT VÀ TRUYỀN THƠNG • 1.5.1 An tồn lao động Ánh sáng phòng làm việc: Cường độ sáng từ 300 đến 500 lux mức thích hợp cho phịng làm việc với máy tính Nói chung, cường độ sáng khơng nên vượt q 750 lux Nếu q chói bạn phải dùng vật dụng che chắn gây cho bạn khó nhìn thứ hiển thị hình - Sử dụng chuột quy tắc để tránh bệnh đau cổ tay: Hình 1.22: Hình minh họa tư cầm chuột 1.5.2 BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG • Tái chế thiết bị điện tử: 1.5.2 BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG • Tiết kiệm điện Hình 1.24: Hình minh họa chứng tiết kiệm điện - Không nên để hình chế độ sáng mức cần thiết khiến hệ thống tiêu thụ nhiều điện hơn, nên điều chỉnh giảm mức sáng cho phù hợp với mục đích sử dụng Nên tắt tồn hệ thống máy tính cách hồn tồn kết thúc trình làm việc, thay để máy chế độ “ngủ” (Hibernate Stand by) Chế độ “ngủ” (Sleep) Standby lưu trạng hệ thống vào RAM trì điện cấp cho RAM phần cịn lại hệ thống tắt hồn tồn Do đó, hai chế độ “ăn” lượng điện nhỏ, khoảng từ 1-3W máy tính trơng khơng chạy Trái lại, chế độ “nghỉ đơng” (Hibernate) lưu tình trạng hệ thống vào ổ cứng, sau tắt hồn tồn máy tính Trong lần khởi động sau, Windows lấy liệu từ ổ cứng chuyển sang RAM, đưa máy tính trở lại trạng thái y hệt trước Hibernate 1.6 AN TỒN THƠNG TIN CƠ BẢN KHI LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH • 1.6.1 Kiểm sốt truy nhập, bảo đảm an toàn cho liệu Mọi việc nguy hiểm tài khoản bị người lạ kiểm sốt Mật (password):  Phải có độ phức tạp cao: có chiều dài từ ký tự trở lên, phải có ký tự chữ lẫn số (có thể có thêm chữ viết hoa ký tự đặc biệt)  Không sử dụng chế độ nhớ mật trình duyệt web  Đăng ký bảo vệ tài khoản thông qua số điện thoại hay địa email thứ hai với nhà cung cấp dịch vụ mạng  Đăng nhập đăng xuất phải đảm bảo an tồn 1.6 AN TỒN THƠNG TIN CƠ BẢN KHI LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH • 1.6.1 Kiểm sốt truy nhập, bảo đảm an tồn cho liệu - An tồn thơng tin sử dụng email giao dịch trực tuyến: 1.6 AN TỒN THƠNG TIN CƠ BẢN KHI LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH • 1.6.1 Kiểm sốt truy nhập, bảo đảm an tồn cho liệu  Khơng mở tập tin đính kèm gửi từ địa e-mail mà rõ không tin tưởng  Không mở e-mail mà cảm thấy nghi ngờ, chí e-mail gửi từ bạn bè đối tác hầu hết virus lan truyền qua đường e-mail chúng sử dụng địa sổ địa (Address Book) máy nạn nhân để tự phát tán Do vậy, không chắn e-mail tìm cách xác nhận 1.6 AN TỒN THƠNG TIN CƠ BẢN KHI LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH • 1.6.1 Kiểm sốt truy nhập, bảo đảm an tồn cho liệu  Khơng mở tập tin đính kèm theo e-mail có tiêu đề hấp dẫn, nhạy cảm  Nên xóa e-mail không rõ không mong muốn không forward (chuyển tiếp) chúng cho reply (hồi âm) lại cho người gửi Những e-mail thường thư rác (spam) 1.6 AN TỒN THƠNG TIN CƠ BẢN KHI LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH • 1.6.1 Kiểm sốt truy nhập, bảo đảm an tồn cho liệu  Không chép vào đĩa cứng tập tin mà bạn rõ không tin tưởng nguồn gốc xuất phát  Hãy thận trọng tải tập tin từ Internet đĩa cứng máy tính Dùng chương trình diệt virus cập nhật thường xuyên để kiểm tra tập tin Nếu nghi ngờ tập tin chương trình e-mail đừng mở tải máy tính Cách tốt trường hợp xóa chúng khơng tải máy tính 1.6 AN TỒN THƠNG TIN CƠ BẢN KHI LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH • Bảo vệ thơng tin với tường lửa (Firewall): • Tường lửa hệ thống phần cứng, phần mềm kết hợp hai Nếu phần cứng sử dụng bộ định tuyến (router) Bộ định tuyến có tính bảo mật cao cấp, có khả kiểm sốt địa IP (IP Address ố sơ đồ địa hoá để định nghĩa trạm (host) liên mạng) Quy trình kiểm sốt cho phép định địa IP kết nối với mạng tổ chức, cá nhân ngược lại Tính chất chung tường lửa phân biệt địa IP hay từ chối việc truy nhập không hợp pháp địa nguồn 1.6 AN TỒN THƠNG TIN CƠ BẢN KHI LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH • 1.6.2 Phần mềm độc hại • Vi rút: Một chương trình máy tính độc hại tự chép lây nhiễm máy tính • Sâu máy tính: Một chương trình máy tính độc hại gửi đến máy tính khác thơng qua mạng • Phần mềm gián điệp: Phần mềm độc hại thu thập thông tin từ người mà họ khơng biết • Phần mềm quảng cáo: Phần mềm tự động phát, hiển thị tải xuống quảng cáo máy tính • Ngựa Trojan: Một chương trình phá hoại giả vờ ứng dụng hữu ích gây hại máy tính đánh cắp thông tin bạn sau cài đặt 1.6 AN TỒN THƠNG TIN CƠ BẢN KHI LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH • 1.6.2.1 Cách phần mềm độc hại phát tán • Tải xuống phần mềm miễn phí từ Internet bí mật chứa phần mềm độc hại • Tải xuống phần mềm hợp pháp bí mật có kèm theo phần mềm độc hại • Truy cập vào trang web bị nhiễm phần mềm độc hại • Nhấp vào thông báo lỗi cửa sổ bật lên giả mạo bắt đầu tải xuống phần mềm độc hại • Mở tệp đính kèm email chứa phần mềm độc hại 1.6 AN TỒN THƠNG TIN CƠ BẢN KHI LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH • 1.6.2.2 Cách ngăn chặn phần mềm độc hại • Ln cập nhật máy tính phần mềm dùng: Người dùng Windows cài đặt cập nhật cách sử dụng tính gọi "Cập nhật Windows" 1.6 AN TỒN THƠNG TIN CƠ BẢN KHI LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH • 1.6.2.2 Cách ngăn chặn phần mềm độc hại • Quét nhớ diệt virus • Quét nhớ cách liên tục • Quét ổ đĩa diệt virus • Quét tất định dạng tệp, kể tệp nén • Tự động chạy theo thời gian biểu người sử dụng đặt • Có tuỳ chọn chạy nhân cơng • Phát phần mềm phá hoại công bố phần mềm phá hoại (chưa biết đến) • Quét tệp tải từ mạng từ internet • Sử dụng vùng bảo vệ cách ly để chứa tệp tải để tự động quét chúng nơi an toàn trước sử dụng chúng TỔNG KẾT MƠ ĐUN 01 • CÂU HỎI, BÀI TẬP ƠN TẬP • Câu 1: Có loại phần mềm? Nêu khái niệm loại? • Câu 2: Lợi ích mang lại từ mạng máy tính? • Câu 3: Khái niệm mạng LAN, MAN, WAN Băng thông, độ trễ, thơng lượng gì? Ứng dụng mạng Internet? • Câu 4: Phần mềm độc hại gì? Nêu loại phần mềm độc hại phổ biến? • Câu 5: Phân biệt khái niệm phần mềm phần cứng? ... để tạo tài khoản: https://signup.live.com/signup? wa=wsignin1.0&ct=1352129578&rver=6.1.6206.0&sa=1&ntpr ob=-1&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https%3a%2f %2fmail.live.com%2f%3fowa%3d1%26owasuffix%3dowa... hãng đồng liệu cá nhân từ thiết bị iPhone, iPad, iPod touch, MacOS máy tính nhân lên Nó tương tự Google Drive Google hay One Drive Microsoft iOS 1.2 CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT MÁY TÍNH • Dù có... ứng dụng phổ biến liên lạc truyền thơng MƠ ĐUN 01: HIỂU BIẾT VỀ CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CƠ BẢN • 1.5 AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SỬ DỤNG CNTT VÀ TRUYỀN THƠNG • 1.5.1 An tồn lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: NEW modul 01 HIEU BIET VE CNTT CO BAN minh, NEW modul 01 HIEU BIET VE CNTT CO BAN minh

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn