Kỹ năng giao tiếp thuyết trình

276 4 0
  • Loading ...
1/276 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2020, 20:14

Nội dung slide bao gồm:Kỹ năng làm việc nhómKỹ năng giao tiếp Kỹ năng thuyết trìnhKỹ năng đàm phán Những sai sót khi đứng thuyết trìnhLàm thế nào thuyết trình hay Sử dụng ngôn ngữ cơ thể sao cho hiệu quảKhi nào nên to tiếng khi nào nên nhỏ tiếng 1 KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH 2013 Bộ môn Quản trị Marketing - Khoa QTKD - HVNH C PHẦN Ọ H G N U D NỘI ề Giao tiếp v n a u q g n ổ Chương T o tiếp ia G g n ă n ỹ ác k Chương C Thuyết trình g n ă n ỹ K Chương n ng Đàm phá ă n ỹ K g n Chươ CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP 1.1 KHÁI NIỆM GIAO TIẾP 1.2 CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP 1.1 KHÁI NIỆM GIAO TIẾP 1.1.1 Định nghĩa giao tiếp 1.1.2 Vai trò giao tiếp 1.1.3 Các nguyên tắc giao tiếp 1.1.4 Chức giao tiếp 1.1.5 Phân loại giao tiếp 1.1.1 ĐỊNH NGHĨA GIAO TIẾP Giao tiếp hoạt động xác lập vận hành mối quan hệ xã hội người với người, người với yếu tố xã hội nhằm thỏa mãn nhu cầu định  TS Thái Trí Dũng (2009) 1.1.1 ĐỊNH NGHĨA GIAO TIẾP  Xác lập quan hệ: Biết - Quen - Thân  Vận hành: Duy trì mối quan hệ 1.1.1 ĐỊNH NGHĨA GIAO TIẾP  Giao tiếp giúp thỏa mãn nhu cầu • Trao đổi thơng tin • Trao đổi cảm xúc tình, tình cảm • Thiết lập quan hệ 1.1.2 VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP  Điều kiện tất yếu thiếu hoạt động người  Giúp cá nhân phát triển hoàn thiện nhân cách  Là tiền đề cho phát triển xã hội 1.1.2 VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP  Điều kiện tất yếu thiếu hoạt động người 1.1.2 VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP 10  Giúp cá nhân phát triển hoàn thiện nhân cách 4.2.2 TIẾN HÀNH ĐÀM PHÁN 262 4.2.2.1 Mở đầu 4.2.2.2 Khai thác thông tin, hiểu biết đối tác 4.2.2.3 Đưa yêu cầu nắm bắt yêu cầu đối tác 4.2.2.4 Đưa nhượng 4.2.2.5 Xử lý tình xảy 4.2.2.6 Thoả thuận 4.2.2.1 MỞ ĐẦU 263  Phương pháp làm dịu căng thẳng  Phương pháp kiếm cớ (móc xích)  Phương pháp kích thích trí tưởng tượng  Phương pháp trực tiếp 4.2.3 RA QUYẾT ĐỊNH KẾT THÚC ĐÀM PHÁN VÀ KÍ KẾT HỢP ĐỒNG 264 4.2.3.1 Thúc đẩy việc định 4.2.3.2 Kết thúc đàm phán 4.2.3.3 Thoả thuận, ký kết hợp đồng 4.2.3.1 THÚC ĐẨY VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH 265  Tăng tốc độ trực tiếp: Đề cập thẳng vào nội dung vấn đề nhằm giải hoàn toàn vấn đề đặt đàm phán  Tăng tốc độ gián tiếp: Đưa định riêng lẻ, dẫn dắt đối tác đến mục tiêu cuối  Phương pháp ám thị  Phương pháp theo giai đoạn  Phương pháp lựa chọn 4.3 CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA ĐÀM PHÁN TRONG KD 266 4.3.1 Kỹ truyền đạt thông tin 4.3.2 Nghệ thuật lập luận 4.3.3 Chiến thuật lập luận 4.3.1 KỸ NĂNG TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN 267 Kỹ đặt câu hỏi Kỹ nghe Kỹ truyền đạt thông tin 4.3.2 NGHỆ THUẬT LẬP LUẬN 268 4.3.2.1 Khái niệm 4.3.2.2 Lập luận hùng biện 4.3.2.3 Lập luận tự biện 4.3.2.1 KHÁI NIỆM LẬP LUẬN 269 Lập luận trình xếp ý nghĩ, lý lẽ cách có hệ thống để trình bày nhằm chứng minh cho kết luận vấn đề 4.3.2.2 LẬP LUẬN HÙNG BIỆN 270 Phương pháp Phương pháp vạch mâu thuẫn Phương pháp rút kết luận Phương pháp so sánh Phương pháp “Vâng, nhưng…” Phương pháp chia cắt 4.3.2.2 LẬP LUẬN HÙNG BIỆN 271 Phương pháp “gậy ông lại đập lưng ông” Phương pháp coi thường Phương pháp chiếm ưu Phương pháp dẫn dắt Phương pháp vấn Phương pháp ủng hộ hình thức 4.3.2.3 LẬP LUẬN TỰ BIỆN 272 Phương pháp phóng đại Phương pháp hài hước Phương pháp dựa vào uy tín Phương pháp làm uy tín đối tác Phương pháp cách ly Phương pháp chuyển hướng Phương pháp lấn át 4.3.2.3 LẬP LUẬN TỰ BIỆN 273 Phương pháp lừa phỉnh Phương pháp trì hỗn Phương pháp khiếu nại Phương pháp xuyên tạc Phương pháp đặt câu hỏi bẫy: (Câu hỏi nhắc lại, Câu hỏi sách nhiễu, bắt buộc; Câu hỏi lựa chọn, Câu hỏi phản công.) 4.3.3 CHIẾN THUẬT LẬP LUẬN 274 Sử dụng luận Lựa chọn kỹ thuật Tránh căng thẳng lập luận Kích thích ham muốn Lập luận hai chiều 4.3.3 CHIẾN THUẬT LẬP LUẬN 275 Những điểm cần ý lập luận: Trình tự trình bày ưu - nhược điểm q trình lập luận Tính phù hợp lập luận ta với lập trường đối tác 276 CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG ... GIAO TIẾP 1.1 KHÁI NIỆM GIAO TIẾP 1.1.1 Định nghĩa giao tiếp 1.1.2 Vai trò giao tiếp 1.1.3 Các nguyên tắc giao tiếp 1.1.4 Chức giao tiếp 1.1.5 Phân loại giao tiếp 1.1.1 ĐỊNH NGHĨA GIAO TIẾP Giao. .. GIAO TIẾP 16    Giao tiếp cá nhân với cá nhân Giao tiếp cá nhân với nhóm Giao tiếp nhóm với nhóm 1.1.5.2 CĂN CỨ VÀO TÍNH CHẤT TIẾP XÚC 17 Giao tiếp trực tiếp  Mặt đối mặt Giao tiếp gián tiếp. .. TRÚC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP 20 1.2.1 Q trình truyền thơng giao tiếp 1.2.2 Các phương tiện giao tiếp 1.2.3 Các yếu tố văn hóa, xã hội giao tiếp 1.2.1 Q TRÌNH TRUYỀN THƠNG TRONG GIAO TIẾP 21 1.2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng giao tiếp thuyết trình, Kỹ năng giao tiếp thuyết trình

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn