THUYET TRINH MAIL SERVER EXCHANGE new

51 1 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2020, 15:48

Cài đặt và cấu hình Mail Exchange Server 2003Hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình hệ thống mail nội bộ cho cơ quan, công ty. Đảm bảo xây dựng được cho cơ quan, công ty một hệ thống mail bảo mật. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO THUYẾT TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) TRÊN MÔI TRƯỜNG WINDOWS Nhóm sinh viên đồng thực hiện: 2301131018: Y Van Ndu; 2301131039: Phạm Tấn Thành XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) TRÊN MÔI TRƯỜNG WINDOWS     THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN GIẢI PHÁP ĐỀ RA NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG (Mail Exchange Server) THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN THUẬN LỢI:      Chúng ta biết số mail server miễn phí như: Yahoo, Hotmail, Gmail, Inbox.com, AIM mail, FAXmail.FM, Lycosmail… Máy chủ lưu mail xa, truy cập địa điểm có kết nối internet Đa số giao dịch, mua bán đặc biệt đối tác ngồi nước thơng qua email Số lượng người sử dụng dịch vụ email ngày nhiều Các tổ chức, doanh nghiệp có kết nối Internet THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHÓ KHĂN:     Email miễn phí thường có thư quảng cáo (Spam) Chi phí sử dụng Email có thu phí Việt Nam cao nên việc triển khai cho số đơng người dùng khơng khả thi Email miễn phí khơng an tồn giao dịch mạng Internet Phải online thường xuyên để đọc mail, tốc độ tải chậm phải hiển thị mã HTML THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN YÊU CẦU:      Các quan, đơn vị, doanh nghiệp…cần có địa mail để khẳng định vị trí thương trường Cán bộ, cơng chức, viên chức, nhân viên trao đổi thơng tin nhanh chóng, hiệu quả, khoa học Hỗ trợ việc mua bán trực tuyến qua mạng Tạo tiện lợi cho người dùng có yêu cầu bổ sung Tiết kiệm khoản chi phí lớn so với sử dụng cách gửi thư truyền thống GIẢI PHÁP ĐỀ RA GIẢI PHÁP: Xây dựng hệ thống thư điện tử nội (Mail offline)  Chỉ cần th 01 tài khoản thư có thu phí, tất thư tín nhân viên gửi internet thơng qua tài khoản  Có thể sử dụng phần mềm để thiết lập mail server (MS Exchange, Mdaemon, VPOP3, Lotus Notes, Roundcub-Email)  NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC GIAO THỨC TRONG HỆ THỐNG EMAIL:     Giao Giao Giao Giao thức thức thức thức SMTP; X.400; POP; IMAP NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG:     Hoạt động mơ hình client/server Dựa giao thức TCP/IP, dùng kỹ thuật spooling để chuyển thư Máy server cung cấp tài khoản người dùng nơi để lưu trữ thư, đồng thời giao tiếp với hệ thống thư điện tử khác Máy client dùng để giao tiếp với server, người dùng đọc thư gửi thư từ client thông qua giao diện server cung cấp phần mềm mail client khác Server hỗ trợ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÔ PHỎNG: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG GỬI NHẬN THƯ TRÊN INTERNET: Server Gmail… Server Mail eahleo.daklak.vn GIỚI THIỆU MỘT SỐ MAIL SERVER CÀI ĐẶT DEMO MAIL EXCHANGE SERVER 2003 TRÊN MÁY ẢO HĐH WINDOWS: Chuẩn bị phần mềm:  Cài đặt máy ảo VMware Workstation;  File ISO Mail exchange server 2003  File ISO Windows Server 2003  Phần mềm UltraISO để chạy đĩa ảo QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT Trước hết phải cấu hình Domain cho Winserver 2003 QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT Đặt tên cấu hình domain, đặt tơi đặt là: eahleo.daklak.vn Q TRÌNH CÀI ĐẶT Cài đặt mật để khôi phục Domain QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT Kiểm tra thuận ngược DSN cài đặt xong ok QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT Bước cài đặt ứng dụng IIS; FTP; NNTP; SMTP; QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT Bước quan trọng cuối cài đặt phần mềm Mail server Exchange 2003 QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT Bước quan trọng cuối cài đặt phần mềm Mail server Exchange 2003 QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT Sau cài xong cần lưu ý server chưa kích hoạt, cần bật server Q TRÌNH CÀI ĐẶT Vào Start/Settings/Control Panel/Administrative Tools/Services kích hoạt Manual Q TRÌNH CÀI ĐẶT Sau kích hoạt có server hỗ trợ cho mail exchange hoạt động QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT Vào Active Directory Users and Computer để tạo user test mail DEMO THÀNH CÔNG MAIL EXCHANGE SERVER Đăng nhập giao diện web với tài khoản thanhpt mật khẩu: 12345678 DEMO THÀNH CÔNG MAIL EXCHANGE SERVER Đăng nhập giao diện web với tài khoản yvandu mật khẩu: 12345678 MAIL EXCHANGE SERVER 2003 THE END ... server chấm dứt, server ngắt kết nối chờ kết nối GIỚI THIỆU MỘT SỐ MAIL SERVER  Một số Mail server chạy hệ điều hành Windows  Microsoft Exchange Server  Mdaemon  Sharemail  Mail server chạy... KHĂN THUẬN LỢI:      Chúng ta biết số mail server miễn phí như: Yahoo, Hotmail, Gmail, Inbox.com, AIM mail, FAXmail.FM, Lycosmail… Máy chủ lưu mail xa, truy cập địa điểm có kết nối internet... Sendmail: Postfix, Dovecot GIỚI THIỆU MỘT SỐ MAIL SERVER CÀI ĐẶT DEMO MAIL EXCHANGE SERVER 2003 TRÊN MÁY ẢO HĐH WINDOWS: Chuẩn bị phần mềm:  Cài đặt máy ảo VMware Workstation;  File ISO Mail exchange
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYET TRINH MAIL SERVER EXCHANGE new, THUYET TRINH MAIL SERVER EXCHANGE new

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn