Bao cao KTXH 6 tháng đầu năm 2020

11 7 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2020, 11:00

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHIỀNG DONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 121/BC-UBND Chiềng Dong, ngày 10 tháng năm 2020 Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO Tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng cuối năm 2020 Phần thứ nhất: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH THÁNG ĐẦU NĂM 2020 Trong tháng đầu năm, thời tiết diễn biến bất thường, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất nhân dân địa bàn xã Được quan tâm đạo sát huyện uỷ, HĐND- UBND huyện Mai Sơn cố gắng khắc phục khó khăn cán nhân dân dân tộc xã Chiềng Dong, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh xã trì ổn định tiếp tục phát triển: Kinh tế trì tăng trưởng khá; thu ngân sách địa bàn đảm bảo dự toán giao; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững quan tâm; an ninh trị, trật tự an tồn xã hội giữ vững Kết cụ thể lĩnh vực sau: I LĨNH VỰC KINH TẾ Sản xuất nông - lâm nghiệp 1.1 Trồng trọt Tập trung đạo bản, khắc phục khó khăn thiên tai, ổn định sản xuất, đảm bảo tiêu kế hoạch giao, hướng dẫn nhân dân cấy vụ chiêm xuân 68,5 đạt 76,1% KH; lúa nương 14ha đạt 93,3% KH; Ngô 8,2 đạt 20,5% KH), sắn 28,2 đạt 94% KH, dong giềng 26,4 ha; Diện tích rau loại trồng khác 12 ha; Chăm sóc, làm cỏ, bón phân cho diện tích cà phê có 316,3 ha, đạt 90,37% KH Tiếp tục cải tạo vườn tạp, chăm sóc diện tích trồng ăn đất dốc ăn trồng xen cà phê 87,66 ha, trồng cỏ chăn nuôi 2,5 đạt 50% KH Thu hoạch tháng đầu năm đạt 40 loại Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sản xuất quy định; hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh Cà phê trồng khác Đơn đốc nhân dân chăm sóc làm cỏ, bón phân, phun thuốc phịng trừ sâu bệnh, thường xun kiểm tra đồng ruộng, đảm bảo nước tưới cho lúa chiêm xuân 1.2 Chăn nuôi – thú y Tiếp tục đạo cán thú y xã, nhân viên thú y tăng cường phối hợp với ban quản lý ban ngành xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm, đạo, hướng dẫn kiểm dịch theo quy định, phun tiêu độc, khử trùng định kỳ tránh dịch tả lợn Châu Phi địa bàn xã Duy trì cơng tác kiểm tra việc giết mổ, vận chuyển gia súc gia cầm, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm 1.3 Công tác khuyến nông Trong tháng đàu năm khuyến nông xã tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nông dân bản, tư vấn, hướng dẫn nông dân sản xuất theo mùa vụ Thực có hiệu mơ hình khuyến nơng, khuyến cơng thuộc chương trình dự án nhân rộng địa bàn xã 1.4 Lâm nghiệp Công tác tuyên truyền Luật bảo vệ Phát triển rừng triển khai đảm bảo quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời hành vi vi phạm lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, tháng đầu năm thu nợ đọng 13.150.000,0 đồng Đẩy mạnh triển khai thực kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng địa bàn xã; chuẩn bị tốt điều kiện để trồng rừng theo kế hoạch huyện phê duyệt 1.5 Cơng tác thủy lợi, phịng tránh thiên tai UBND xã đạo xây dựng phương án phòng, tránh ứng phó thiên tai địa bàn xã năm 2020; tổng hợp báo cáo kịp thời với huyện cácphòng ban huyên Chỉ đạo tiếp tục khắc phục hậu ảnh hưởng thời tiết gây Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai tháng cuối năm địa bàn xã Chương trình xây dựng nông thôn Triển khai thực kế hoạch thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2020; ban, ngành đoàn thể xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tiêu, tiêu chí xây dựng nơng thơn tiêu chí quốc gia xây dựng nơng thơn mới; tun truyền nhân dân thực tiêu chí số 17 môi trường, kiểm tra việc tổ chức thực thí điểm tiêu 17.3 Dè, Bản Lò Um làm điểm thực tiêu 17.3 môi trường, tăng cường công tác tu bảo dưỡng để phát huy hiệu cơng trình sau đầu tư Dịch vụ, thương mại Các hoạt động dịch vụ, thương mại trì đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhân dân, đặc biệt thời điểm dịch bệnh Covid -19; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiên túc quy định sản xuất kinh doanh thời gian thực Chỉ thị số 16; xây dựng phương án dự trữ phương án đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân ứng phó với tình dịch bệnh Covid-19 địa bàn xã; tuyên truyền, vận động sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, điểm tín ngưỡng, tơn giáo, cơng trình xây dựng hộ cá thể địa bàn xã ngừng hoạt động để phòng tránh dịch Triển khai thực Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước an tồn thực phẩm tình hình Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định Nhà nước đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng Công tác Tài Tập trung đơn đốc thu khoản thu theo quy định, tổng thu ngân sách nhà nước tính đến 10/6 2.289.000.000 đồng, đạt 56,17% kế hoạch Nghị HĐND xã giao 4.077.487.000 đồng, thu từ sắc thuế địa bàn đạt 9.542.000 đồng đạt 33,65% Nghị HĐND xã giao 28.350.000đ, thu trợ cấp cân đối: 2.247.227.000đ, thu bổ sung kinh phí: 32.900.000đ Làm tốt công tác quản lý chi ngân sách, đảm bảo kịp thời, xác sách an sinh xã hội; tổng chi ngân sách đến 10/6 1.904.187.000 đồng, đạt 46,71% KH Tiếp tục phối hợp với đồn thể chun mơn tun truyền, vận động nhân dân nộp loại quỹ năm 2020 Công tác tài ngun, mơi trường Tiếp tục phối hợp với phịng, ban huyện thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình theo quy định, phối hợp với huyện tập trung giải khó khăn, vướng mắc, hồn thiện hồ sơ, thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt để thực đầu tư xây dựng cơng trình theo kế hoạch: dự án hệ thống thủy lợi Nà Sản; Dự án đường từ Hát Lót – Chiềng Ve – QL4G – Chiềng Dong, huyện Mai Sơn Tăng cường công tác quản lý Nhà nước hoạt động sản xuất, khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường địa bàn xã II CÔNG TÁC DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân Nghịu Cọ thực phương án sản xuất, ổn định đời sống; thường xuyên nắm bắt, giải kiến nghị, đề xuất nhân dân Xã ban hành kế hoạch chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức di dời hộ dân Cọ (cũ) đến nơi đảm bảo thời gian kế hoạch III LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI Giáo dục - đào tạo Các đơn vị trường học tổ chức kiểm tra chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2019-2020, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ I theo quy định Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện lần thứ XII năm 2020 tiến tới tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La lần thứ XII năm 2020 Các đơn vị trường học địa bàn xã cho học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng vi rút Corona (Covid-19) gây theo đạo UBND tỉnh; kiểm tra, nắm bắt thông tin việc thực công tác phòng, chống dịch bệnh đơn vị trường học địa bàn xã Các nhà trường xây dựng kế hoạch chuẩn bị công tác cấp phát gạo học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP Đến tháng 5/2020 nhà trường tiếp tục trì cơng tác giảng dạy học kỳ 2, thực tốt chế độ hỗ trợ cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo đối tượng khác theo quy định Chỉ đạo trường thực nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm an tồn tính mạng, sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh thời gian đến trường dạy học; nắm bắt thơng tin tâm tư, tình cảm, nguyện vọng cán quản lý, giáo viên, người lao động; Công tác y tế; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành lập Ban đạo xã; xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid19 theo cấp độ theo đạo huyện, công tác phòng chống dịch, tuyên truyền, phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh Covid-19 địa bàn Triển khai xây dựng khu cách ly để chủ động công tác phòng, chống dịch trạm y tế xã Chỉ đạo triển khai thực Chỉ thị số 15 ngày 27/3/2020 liệt thực đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 Chính phủ biên pháp cấp bách phịng, chống dịch Covid-19; phân cơng trách nhiệm cho đồng chí thành viên UBND xã phụ trách, chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc thực địa bàn xã Thực chế độ thường trực phòng, chống dịch 24/24 UBND trạm y tế xã Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, tháng đầu năm tiếp nhận 512 lượt người đến khám chữa bệnh Chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh toàn xã, hướng dẫn nhân dân triển khai có hiệu biện pháp phịng, chống dịch bệnh, làm tốt công tác tư vấn cách chăm sóc trẻ em nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ em Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hố gia đình chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hố gia đình năm 2020 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương Đảng, sách pháp luật nhà nước cơng tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; tiếp tục tư vấn, vận động cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ thực kế hoạch hóa gia đình, tác hại việc tảo nhân cận huyết thống, hệ lụy cân giới tính sinh Cơng tác văn hố, thể thao; thơng tin truyền thông Chỉ đạo quan, đơn vị trường học, tram y tế thực công tác thơng tin, tun truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền Đại hội đảng cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng huyện Mai Sơn Tuyên truyền xác, kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh biện pháp phịng chống dịch bệnh; khuyến cáo người dân khơng đến vùng dịch, hạn chế du lịch tham gia hoạt động tập trung đông người; triển khai thực nghiêm túc đạo cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19, trạm y tế xã tổ chức tuyên truyền lưu động 86 lượt cơng tác phịng chống dịch Covid -19 Tuyên truyền vận động nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công thực xây dựng cơng trình thủy lợi cao ngun Nà Sản, vận động nhân dân bàn giao mặt thời gian Cơng tác an sinh xã hội, xố đói giảm nghèo số vấn đề xã hội khác Chỉ đạo báo cáo cung cầu lao động toàn xã, tiếp tục rà soát lập danh sách đối tượng chưa cấp thẻ bảo hiểm năm 2019,2020 Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng bảo trợ xã hội cho đối tượng đảm bảo quy định Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 Trao chuyển, tặng quà Tết cho 168 hộ gia đình thương binh, Liệt sĩ, người khuyết tật, đội ngũ, đội xuất ngũ hộ nghèo có hồn cảnh đặc biệt khó khăn địa bàn xã với trị giá quà 53.600.000đ quà xã 2.000.000 Tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vự bảo trợ xã hội; hồ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí chuyển Phịng LĐTBXH xem xét Lĩnh vực người có cơng, tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí hồn thiện hồ sơ để chuyển lên cấp xem xét Thực rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị hỗ trợ 29 hộ nghèo Bản Nghịu cọ, Pặc Ngần, Pha đin trình UBND huyện xem xét hỗ trợ phát triển sản xuất với mơ hình ni bị sinh sản Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT trường hợp thiếu thẻ sai thông tin thẻ Theo dõi nắm bắt tình hình đối tượng người có cơng, đối tượng bảo trợ xã hội Rà soát lập danh sách 254 hộ nghèo, 118 hộ cận nghèo với tổng số đề nghị hỗ trợ thực tế 1.548 đề nghị hỗ trợ ảnh hưởng dịch bệnh Covid19, số tiền đề nghị hỗ trợ 1.161.000.000đ IV CƠNG TÁC QUỐC PHỊNG - AN NINH Cơng tác Quốc phịng – an ninh An ninh trị ổn định, địa bàn giữ vững; trì nghiêm chế độ trực chiến, nắm địa bàn barn vùng cao địa bàn có dấu hiệu phức tạp Xây dựng kế hoạch cơng tác quốc phịng, qn địa phương năm 2020; kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ ngày lễ trọng đại địa phương đất nước; tổ chức lễ giao nhận quân bàn giao cho đơn vị theo thời gian quy định Triển khai biện pháp nghiệp vụ công trấn áp loại tội phạm hành vi vi phạm pháp luật Việc bố trí Cơng an quy đảm nhiệm chức danh Cơng an xã: Tính đến tháng 6/2020, UBND xã trình UBND huyện ban hành định miễn nhiệm cho 01 Phó trưởng Cơng an, 01 Chỉ huy phó Ban CHQS xã lực lượng bán chuyên trách; Chủ tịch UBND xã theo thẩm quyền miễn nhiệm 02 Công an viên thường trực lực lượng bán chuyên trách Như vậy, tính đến UBND xã thực xong việc bố trí lực lượng Công an xã bán chuyên trách để điều động Công an quy đảm nhận chức danh Cơng an xã theo quy định cấp Tăng cường cơng tác phịng chống ma t, tập trung vào tố giác, phát giác tội phạm ma tuý, tuyên truyền nhân dân không tái trồng thuốc phiện, không buôn bán, tàng trữ chất liên quan đến ma tuý Công tác Tư pháp Thực tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật theo kế hoạch, tháng đầu năm tuyên truyền 04 buổi Thực đăng ký quản lý hộ tịch, công tác chứng thực đảm bảo quy định đáp ứng nhu cầu tổ chức, công dân đến làm việc Thực tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật theo kế hoạch Thực đăng ký quản lý hộ tịch, công tác chứng thực đảm bảo quy định đáp ứng nhu cầu tổ chức, công dân đến làm việc Công tác hộ tịch: tháng đầu năm đăng ký cải hộ tịch 01 trường hợp; khai sinh 21 trường hợp; kết hôn 03 trường hợp; khai tử 10 trường hợp; xác minh tình trạng nhân 02 trường hợp, đăng ký nhận cha 01 trường hợp Công tác chứng thực: chứng thực 750 văn bản, thu phí, lệ phí 9.542.000 đồng Cơng tác tiếp công dân, giải đơn thư Công tác tiếp công dân thực theo quy định, 06 tháng đầu năm khơng có đơn thư, khiếu nại, tố cáo công dân Công tác nội vụ Công tác cải cách hành chính: Tiếp tục chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc cán bộ, công chức xã thực thi nhiệm vụ phát huy hiệu quả; trì có hiệu hoạt động phận tiếp nhận trả kết xã; thủ tục hành giải đảm bảo thời gian quy định Nhà nước Triển khai thực nhiệm vụ Cải cách hành năm 2020 Thực tốt quy trình cơng nhận tiêu chuẩn ISO 9001-2015 xã theo kế hoạch Công tác xây dựng quyền: Xã trình Phịng Nội vụ UBND huyện phương án bố trí cán bộ, cơng chức người hoạt động không chuyên trách xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP cùa Chỉnh phủ Nghị số 119/2019/NQ-HĐND HĐND tỉnh; định chuyển đổi vị trí công tác cho 01 công chức; định công nhận, cho hưởng mức phụ cấp chức danh người hoạt động không chuyên trách xã 03 chức danh; định miễn nhiệm cho 01 Phó trưởng Cơng an, 01 Chỉ huy phó Ban CHQS xã lực lượng bán chuyên trách; Chủ tịch UBND xã theo thẩm quyền miễn nhiệm 02 Công an viên thường trực lực lượng bán chuyên trách Như vậy, tính đến UBND xã thực xong việc bố trí lực lượng Cơng an xã bán chun trách để điều động Cơng an quy đảm nhận chức danh Công an xã theo quy định cấp Công tác tôn giáo: Triển khai hướng dẫn, quản lý hoạt động tôn giáo Pặc Ngần dịp tết, lễ Phục sinh năm 2020; triển khai Công văn số 218/TGCP-VP ngày 22/3/2020 Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh phịng chống dịch Covid-19 địa bàn xã Công tác địa giới hành chính: Chỉ đạo cơng chức địa đất đai xã kiểm tra, chụp ảnh đường địa giới hành giáp danh xã Chiềng Chung, Chiềng Kheo xã Phiêng Cằm báo cáo huyện Phần thứ hai: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG CUỐI NĂM 2020 I LĨNH VỰC KINH TẾ Sản xuất nông - lâm nghiệp Chỉ đạo ban, ngành đoàn thể xã bản, hướng dẫn nhân dân để gieo trồng vụ Đơng xn, chiêm xn, phịng trừ sâu bệnh cho lúa xuân Trồng, thâm canh loại nương rẫy như: Ngô, đậu đỗ, lúa nương Hướng dẫn trồng chăm sóc rau loại vụ hè Trồng chăm sóc cơng, ghép cải tạo số ăn như: Nhãn, xoài, bưởi, mận hậu giống suất cao, chất lượng tốt Làm tốt cơng tác phịng, chống dịch bệnh trồng vật nuôi; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo theo quy định nhằm bảo vệ môi trường sinh thái sức khỏe người dân Tăng cường công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng Chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; kiểm tra chặt chẽ tình hình dịch bệnh, xử lý kịp thời khơng để dịch bệnh xảy Thực tiêm phịng vắc xin cho gia súc, gia cầm kế hoạch Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển gia súc gia cầm, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ tốt tiêu dùng người dân địa bàn xã Chỉ đạo địa xây dựng xã quản lý tốt hệ thống thủy lợi, chủ động sửa chữa cơng trình thủy lợi, nước sinh hoạt để phục vụ tốt đời sống sinh hoạt sản xuất nhân dân Tăng cường công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời hành vi, vi phạm lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; xây dựng thực giải pháp thu nợ Chủ động thực tốt phương án cơng tác phịng chống thiên tai địa bàn Tăng cường triển khai thông tin cảnh báo diễn biến thiên tai (nắng hạn, mưa lũ ) để người dân biết chủ động phòng, tránh Tập trung đạo hộ gia đình chủ động triển khai biện pháp, phương án phịng tránh, ứng phó thiên tai để giảm thiểu thiệt hại cho trồng, vật ni Chương trình xây dựng nơng thơn Đơn đốc, đạo giữ vững tiêu chí xã đạt; triển khai kế hoạch thực xây dựng NTM năm 2020 Tiếp tục thực xây dựng đường giao thông nông thôn dự án khác thuộc nguồn vốn theo kế hoạch huyện phê duyệt Tập trung đạo ban, ngành đoàn thể xã, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát huy nội lực tính tự lực để thực tiêu chí nơng thơn năm 2020 Dịch vụ, thương mại Chỉ đạo ban, ngành xã thường xuyên nắm bắt tình hình thị trường, chủ động phương án nhằm đảm bảo ổn định hàng hóa đáp ứng nhu cầu nhân dân thời điểm dịch Covid-19 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động dịch vụ địa bàn xã, xử lý nghiêm trường hợp kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ … nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ tốt đời sống nhân dân địa bàn xã Cơng tác tài Tăng cường cơng tác tun truyền sách thuế đến đối tượng nộp thuế; thực tốt công tác quản lý nguồn thu; tập trung đạo liệt, thực có hiệu giải pháp thu ngân sách theo kế hoạch huyện giao; chi ngân sách đảm bảo kịp thời, qui định đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xã Giám sát thực Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chỉ thị số 06/2014/CT-UBND ngày 19/12/2014 Chủ tịch UBND huyện Công tác tài nguyên, môi trường Phối hợp với phòng ban huyện tổ chức thẩm định, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, kịp thời tháo gỡ, xử lý vướng mắc trình thực Tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác rừng trái phép địa bàn; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, tài nguyên nước bảo vệ mơi trường hộ gia đình địa bàn xã Tiếp tục tổ chức triển khai nội dung thực công tác quản lý bảo vệ môi trường năm 2020; tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường hộ sơ chế, chế biến cà phê địa bàn xã Tiếp tục phối hợp vớ ban quản lý giải phóng mặt huyện đạo việc giải phóng mặt dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản , bàn giao kịp thời mặt cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ II CÔNG TÁC DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ Tiếp tục phối hợp với phòng ban huyện tăng cường nắm bắt, giải kịp thời ý kiến, kiến nghị nhân dân khu tái định cư Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực di dời sở vạt chất đến nơi mới, đề phương án sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân III LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI Giáo dục - đào tạo Triển khai thực tốt việc dạy học; tổ chức dạy học theo phương án xây dựng đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện; kiểm tra việc thực chế độ, sách Nhà nước học sinh, giáo viên, vệ sinh an tồn thực phẩm; cơng tác phịng chống dịch bệnh mùa hè, đảm bảo an tồn cho học sinh trình học tập thời gian hè, mùa mưa lũ Duy trì giữ vững kết phổ cập giáo dục Tiểu học – xóa mù chữ, phổ cập Tiểu học độ tuổi, phổ cập THCS, phổ cấp giáo dục mầm non cho trẻ tuổi Tiếp tục đạo nhà trường triển khai thực tốt cơng tác phịng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng vi rút Corona (Covid-19); triển khai thực kế hoạch năm học theo đạo cấp Chỉ đạo đơn vị trường học thực tổ chức tốt công tác nấu ăn bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 Thủ tướng Chính phủ đơn vị trường học Công tác y tế Nâng cao cơng tác khám chữa bệnh, phịng chống dịch bệnh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm Thực có hiệu chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; triển khai thực kế hoạch hoạt động can thiệp giảm thiểu “mất cân giới tính sinh” địa bàn xã Chủ động triển khai thực tốt phương án phòng, phương án cách ly, phòng chống dịch Covid-19 theo cấp độ dịch Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch, vệ sinh, phun thuốc khử trùng trường địa bàn xã để phòng chống dịch bệnh Covid-19; làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đến nhân dân Tập trung đạo trạm y tế xã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đặc biệt thời điểm dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp Tiếp tục triển khai hiệu chương trình y tế quốc gia Tiếp tục thực theo đạo cấp phòng, chống dịch Covid-19 Văn hố, thể thao; thơng tin truyền thơng Tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh cửa hàng tạp hóa Tiếp tục thực cơng tác thơng tin, tun truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, huyện, xã năm 2020; hoạt động chào mừng Đại hội Đảng cấp Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tun truyền phịng chống dịch bệnh Covid-19 Cơng tác an sinh xã hội, xố đói giảm nghèo số vấn đề xã hội khác Chỉ đạo công chức văn hóa – xã hội tiếp nhận hồ sơ, hồn thiện trình huyện tốn chế độ sách người có cơng theo quy định, thực chi trả tiền trợ cấp cho đối tượng sách đảm bảo đúng, đủ, kịp thời Thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, kịp thời hỗ trợ hộ thiếu đói (nếu có) theo quy định Tiếp tục rà soát, triển khai hồn thiện thủ tục trình huyện hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn ảnh hưởng đại dịch Covid -19 gây theo Nghị số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 Chính phủ Rà sốt, đối chiếu thơng tin cấp phát thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 cho đối tượng IV CƠNG TÁC QUỐC PHỊNG - AN NINH Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình địa bàn, tình hình an ninh trị nội bộ, trật tự an tồn xã hội; trì chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác phối hợp, phối hợp chặt chẽ lực lượng dân quân Công an thực tốt kế hoạch bảo vệ an toàn địa bàn 10 Tổ chức kiểm tra công trấn áp loại tội phạm; tăng cường kiểm tra, nắm bắt địa bàn đảm bảo an ninh trị, trật tự an tồn xã hội; thực có hiệu qủa Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22.6.2015 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác đảm bảo an ninh trật tự tình hình mới, tăng cường kiểm tra, kiểm sốt đảm bảo an tồn giao thơng địa bàn xã Thực tốt công tác tiếp công dân giải kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị nhân dân Chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức kỳ họp lần thứ 10-HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 Trên kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối 2020 UBND xã Chiềng Dong./ Nơi nhận: TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH - UBND huyện Mai Sơn; - Thường trực Đảng ủy; - TT.HĐND – UBND xã; - Các ngành đoàn thể; - Các (8/8 bản); - Lưu: VT, Mạnh 01bản Đã ký Hoàng Văn Than 11 ... dựng kế hoạch chuẩn bị công tác cấp phát gạo học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho học sinh bán trú theo Nghị định 1 16/ 20 16/ NĐ-CP Đến tháng 5 /2020 nhà trường tiếp tục trì cơng tác giảng dạy học kỳ... thứ 10-HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 20 16- 2021 Trên kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối 2020 UBND xã Chiềng Dong./ Nơi nhận:... thẻ bảo hiểm năm 2019 ,2020 Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng bảo trợ xã hội cho đối tượng đảm bảo quy định Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 Trao chuyển, tặng quà Tết cho 168 hộ gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao KTXH 6 tháng đầu năm 2020 , Bao cao KTXH 6 tháng đầu năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn