BAO CAO KT XH 5 năm 2016 2020 doc

12 3 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2020, 10:59

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CHIỀNG DONG Số: /BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Chiềng Dong, ngày 06 tháng năm 2020 BÁO CÁO Kết phát triên kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021-2025 Phần I KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2016-2020 Thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, điều kiện kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn phục hồi cịn tiềm ẩn nhiều rủi ro; tình hình kinh tế - xã hội địa bàn cịn nhiều khó khăn, thách thức Trong xã nhiều cơng trình, dự án trọng điểm triển khai với nhu cầu vốn khối lượng giải phóng mặt lớn, khẩn trương tiến độ, yêu cầu cao nguồn nhân lực số lượng, chất lượng,… Tuy vậy, quan tâm giúp đỡ huyện, với việc đổi phương thức đạo, điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nỗ lực hệ thống trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nhân dân, nên tình hình kinh tế - xã hội năm qua tiếp tục phát triển, nhiều tiêu đạt vượt kế hoạch, tăng cao so với kỳ; dự án trọng điểm triển khai đảm bảo tiến độ, cấu kinh tế chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi thực nhiệm vụ kế hoạch cho giai đoạn tới giai đoạn Phát huy kết đạt năm qua với tập trung lãnh, đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, nỗ lực phấn đấu cao cán nhân dân dân tộc toàn xã, tập thể cán nhân dân xã Chiềng Dong chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ điều kiện thuận lợi để đưa kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; lĩnh vực văn hố – giáo dục, y tế tiếp tục có nhiều tiến bộ; cơng tác xố đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội quan tâm triển khai có hiệu quả, đời sống nhân dân ổn định An ninh trị, trật tự an tồn xã hội đảm bảo Kết cụ thể lĩnh vực sau: I LĨNH VỰC KINH TẾ - Năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/người/năm, tăng triêu đồng/người/năm so với năm 2016 Nông lâm nghiệp 1.1.Trồng trọt Tổng diện tích gieo trồng 190,6 năm 2016, 575,41 năm 2020, tăng 384,6 năm 220: - Diện tích trồng lương thực có hạt: 108,7 đạt 94,52% KH giao, (Lúa ruộng 68,1 đạt 90,8%; lúa nương 30,5 đạt 203% Ngơ 10,1 đạt 33,7%) - Diện tích cơng nghiệp lâu năm (Cây Cà phê) có 342,3 đạt 87,76% - Cây năm: Sắn 29,15 đạt 97,16% KH - Dong giềng 20,5 ha; Diện tích rau loại trồng khác 11 ha; - Tiếp tục cải tạo vườn tạp, chăm sóc diện tích trồng ăn đất dốc ăn trồng xen cà phê 61,66 - Trồng cỏ chăn nuôi 2,1 đạt 42% 1.2 Chăn nuôi, thú y Tập trung quan tâm đạo phát triển toàn diện, phát triển đàn gia súc, gia cầm Hằng năm làm tốt cơng tác phịng, chống dịch bệnh, khống chế bệnh không để lây lan diện rộng, làm tốt cơng tác kiểm sốt phịng, chống dịch tả lợn Châu Phi không để sảy dịch địa bàn xã Tổng Đàn trâu 100 năm 2016, 79 năm 2020, giảm 21 so với năm 2016; đàn bò 540 (2016), 659 (2020), đàn lợn 1100 (2016), 1736 (2020); đàn Dê 200 (2016), 88 (2020); gia cầm 9000 (2016), 15.925 (2020) 1.3 Khuyến nông Hằng năm hướng dẫn nhân dân kỹ thuật chăm sóc trồng, vật ni, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thuốc trừ cỏ an toàn Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật 26 lớp thu hút 562 lượt người tham gia Kết hợp với Trạm khuyến nông huyện Mai Sơn hộ trợ 2.525 kg phân bón NPK cho dự án trồng mắc ca xen cà phê 1.4 Lâm nghiệp, tài nguyên môi trường: Tiếp ký xác nhận Đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất 14 trường hợp, tặng cho quyền sử dụng đất 01 trường hợp Tuyên truyền phổ biến Luật công tác quản lý lâm nghiệp chấp hành tốt Luật bảo vệ phát triển rừng 8/8 với 750 lượt người nghe UBND xã đạo phối hợp Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn kiểm tra, đo đạc, xác minh trạng việc phát phá rừng địa bàn xã với tổng diện tích bị phá 20.450 m2, trạng thái rừng bị phá TXP, lập biên vi phạm hành tống đạt Quyết định xử lý vi phạm hành thuộc thẩm quyền cấp 115 trường hợp (trong đó: cấp tỉnh 06 trường hợp; cấp huyện 06 trường hợp; Hạt kiểm lâm huyện 75 trường hợp; cấp xã 28 trường hợp) Đốc thu nợ xử phạt hành vi phạm Lâm luật 24.650.000 đồng Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc để say tình trạng phá rừng trái pháp luật 1.5 Thủy Lợi, tích trữ nước phục vụ sản xuất Tập trung đạo quản lý, tổ hợp tác hợp đồng sử dụng nước nhân dân tiến hành tu sửa nạo vét mương, phai, cơng trình thủy lợi đáp ứng đủ nước tưới tiêu cho đồng ruộng Tổng số chiều dài kênh mương toàn xã 18,01 km, kiên cố hóa 9,95 km đạt tỷ lệ 55% Cơng tác tài Do thu nhập nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân cịn nhiều khó khăn nên ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách xã, khoản thu phụ thuộc vào ngân sách cấp 2.1 Tổng thu ngân sách năm 2019: 6.502.241.000 đồng Trong đó: Thu sắc thuế, phí, lệ phí địa bàn: 25.020.000 đồng đạt 104,2% KH giao Thu trợ cấp cân đối từ cấp trên: 6.142.340.000 đồng Thu chuyển nguồn: 33.968.000 đồng Thu kết dư: 931.000.000 đồng 2.2 Thu loại quỹ xã hội xã: Tổng thu 107.926.000 Trong đó: thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 52.350.000 đồng Thu năm: 55.576.000.000 đạt 63,8% kế hoạch 2.3 Thực công tác quản lý chi ngân sách, khoản chi đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh xã Ước chi ngân sách năm 2019 đạt 6.142.340.000 đồng đặt 115,2% dự toán đầu năm giao 2.4 Phối hợp với ngân hàng sách xã hội huyện Mai Sơn tạo điều kiện tốt cho nhân dân tiếp cận vay vốn nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhà Tổng số tiền giải ngân năm 2019 3.918.000.000 đồng, số dư tiết kiệm 989.221.596 đồng, dư nợ tồn xã tính đến tháng 11/2019 là: 23.334.000.000 đồng Xây dựng Tăng cường công tác tu bảo dưỡng để phát huy hiệu cơng trình sau đầu tư Đôn đốc Ban giám sát cộng đồng nâng cao vai trò trách nhiệm việc giám sát cơng trình xây dựng Phối hợp ban quản lý dự án cơng trình thuỷ lợi cao ngun Nà Sản tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt cho đơn vị thi cơng cơng trình thủy lợi đường tránh ngập, 06 hộ dân chưa trí với mức đền bù Về xây dựng bản: Hồn thành xây dựng xong 01 phịng họp lắp ghép Nà Khoang với tổng số tiền 80 triệu đồng II CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NƠNG THÔN MỚI Phối hợp chặt chẽ với ban, ngành đồn thể hệ thống trị từ xã đến nhiều hình thức phương pháp tuyên truyền, thông qua loa phát xã, bản, hội họp lồng ghép tuyên truyền, vận động đến tận người dân nhận thức tầm quan trọng mục đích ý nghĩa việc xây dựng NTM Tuyên truyền nhân dân chung tay thực tiêu chí khơng cần đến đầu tư kinh phí Nhà nước Tu sửa đường giao thông đường liên xã tổng chiều dài 5,6 km, tổng số công 250 công chủ yếu thuê xe đổ đá cát sỏi Các phát động tu sửa đường giao thông nội bản, đường vào khu sản xuất định kỳ tháng 01 lần Tuyên truyền nhân thực tiêu chí số 17 môi trường, kiểm tra việc tổ chức thực tiêu 17.3 Dè, lựa chọn Bản Lò Um làm điểm thực tiêu 17.3 môi trường Trạm y tế xã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã huy động đoàn viên tiên giúp đỡ hộ gia đình khó khăn đào hố rác, xây dựng cơng trình vệ sinh Hội Phụ nữ xã tun truyền hội viên thực “ xây dựng gia đình không 03 sạch” Hội nông dân phối hợp khuyên nông xã tổ chức lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho nhân dân Tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi Hội Cựu chiến Binh tuyên truyền vận động gia đình hội viên thực di dời chuồng trại khỏi gầm sàn Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã tiếp tục tuyên truyền cán bộ, nhân dân thực vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng nơng thơn mới, thị văn minh” Năm 2019, trì giữ vững đạt 7/19 tiêu chí, gồm: Quy hoạch (TC số 01), Thuỷ lợi (TC số 03), Cơ sở hạ tầng thương mại nơng thơn (TC số 07), Lao động có việc làm (TC số 12); Giáo dục đào tạo (TC số 14); Y tế (TC số 15); Quốc phòng an ninh (TC số 19) III LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI Lĩnh vực Giáo dục Duy trì kết Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi, Phổ cập giáo dục Tiểu học - xóa mù chữ, Phổ cập giáo dục Trung học sở Chỉ đạo thực tốt hoạt động dạy học gắng với vận động phong trào thi đua Hoàn thành nhiệm vụ 2018 -2019, làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp xét tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp Triển khai thực tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020; Kiểm tra việc huy động đóng góp loại quỹ, phí trường Thực cấp phát đầy đủ, quy định kinh phí hỗ trợ cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh bán trú Kiểm tra tình hình vệ sinh an tồn thực phẩm bếp ăn bán trú Phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, tăng cường công tác phối hợp phụ huynh, nhà trường tổ chức trị xã hội việc quản lý em Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình UBND xã đạo thực tốt cơng tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực khám kê đơn thuốc thẻ Bảo hiểm y tế quy định, tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng Kiện tồn ban đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, tuyên truyền phòng chống lao, bướu, phòng chống HIV/AIDS, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm quán bán hàng tạp hóa bếp ăn bán trú trưởng Mầm Non; trường Tiểu học Trung học sở xã Triển khai thực chương trình mục tiêu quốc gia Tổng số lượt khám chữa bệnh cho nhân dân 2859 lượt người (100% khám bảo hiểm y tế), số bệnh nhân điều trị ngoại trú 2526 lượt người; số bệnh nhân chuyển tuyến 61 lượt người Phối hợp tổ chức thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi 100% trẻ em khám chữa bệnh theo chương trình bệnh thường gặp trẻ em Tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng chiếm 20,7% Tuyên truyền vận động nhân dân đưa trẻ độ tuổi tiêm chủng tương đối đầy đủ loại vắcxin phòng bệnh Đẩy mạnh cơng tác tun truyền phịng, chống loại bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý dập tắt dịch không để dịch bệnh lan rộng Phối hợp trao tặng 60 cho nhân dân hai Pặc Ngần, Pha Đin Tiếp tục giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia y tế Tăng cường công tác tun truyền thực kế hoạch hóa gia đình, số trường hợp sinh thứ trở lên năm trường hợp (bằng năm 2018) Văn hóa, thể thao Chỉ đạo tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn năm Tuyên truyền nhân dân thực tốt chủ trương, sách Đảng, Pháp luật Nhà nước Tích cực tuyền truyền nhân dân hưởng ứng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao Hồn thành bình xét gia đình văn hóa năm 2019, kết 457 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa chiếm 69,34% Chính sách an sinh xã hội Công tác chăm lo đời sống cho đối tượng sách, hộ nghèo quan tâm thực triển khai đồng Phát trợ cấp cho đối tượng sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo quy định Thực tốt cơng tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, thực đầy đủ chế độ, sách đãi ngộ người cao tuổi Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 09 cụ với tổng số tiền 4.110.000 đồng, tổ chức khám chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Tổ chức thăm, trao chuyển, tặng q cho gia đình sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, đội ngũ, công dân chuẩn bị nhập ngũ, người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ cơi có hồn cảnh đặc biệt khó khăn tết nguyên đán kỷ niệm 72 năm ngày thương binh – liệt sĩ với tổng số tiền 35.900.000 đồng Phối hợp trao chuyển 36 téc chứa nước cho 36 hộ nghèo thuộc 03 (bản Dè, Nà Khoang, Pặc Ngần) theo Quyết định 2085/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt danh sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng Dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017-2020 Tiếp nhận 06 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; giới thiệu 14 đối tượng khuyết tật đề nghị giám định y khoa để xác định lại mức độ khuyết tật; trình cắt trợ cấp hàng tháng 03 đối tượng Hoàn thành điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2019, kết tổng số hộ nghèo địa bàn xã 254 hộ chiếm tỷ lệ 37.7% (giảm 7.4% so với năm 2018); số hộ cận nghèo 119 hộ chiếm tỷ lệ 18% Thực tốt công tác hỗ trợ nhà cho người có cơng với cách mạng, năm 2019 tiến hành hoàn thiện hồ sơ giải ngân với tổng số tiền 220.000.000 đồng Rà soát xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất (mơ hình ni bị sinh sản) cho 16 hộ nghèo Bản Khống, Chăm Biên thuộc chương trình 135 Cơng tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em: quan tâm thực tổ chức rà soát trẻ em tàn tật, trẻ em mồ cơi đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ Tặng quà cho cháu tết trung thu là: 5.058.000 đồng Xã công nhận giữ vững xã phù hợp với trẻ em IV LĨNH VỰC TƯ PHÁP, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, PHỊNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ Công tác tư pháp Làm tốt công tác rà sốt, kiểm tra tình hình thực quy định xây dựng, ban hành văn hành quan Trong năm 2019, UBND xã ban hành 107 Quyết định; 31 Kế hoạch, 113 Tờ trình, 111 Báo cáo Hầu hết văn ban hành đảm bảo quy định thể thức, nội dung, thẩm quyền Làm tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch, công tác chứng thực tư pháp, tiếp tục bổ sung đầu sách, xây dựng quản lý tủ sách pháp luật, 05 lượt người mượt sách Trong năm 2019 tổ chức đăng ký khai sinh cho 73 trường hợp (trong đăng ký lại 21 trường hợp); khai tử 10 trường hợp, kết hôn 22 đôi; chứng thực cho 1708 văn bản, cấp giấy xác nhận tình trạng nhân 10 trường hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 12 trường hợp Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục đổi nội dung hình thức Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 07 buổi thu hút 424 lượt người tham dự Số vụ tảo hôn năm 2019 trường hợp Cải cách hành Thường xuyên kiểm tra, nâng cao chất lượng giải công, hoạt động phận cửa; tăng cường giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh cán bộ, công chức thi hành công vụ, đeo thẻ cán công chức thực nhiệm vụ công Chỉ đạo ban ngành tập trung giải thủ tục theo thẩm quyền trách nhiệm Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức bước đào tạo chuẩn hóa theo quy định Niêm yết cơng khai thủ tục hành thuộc thẩm quyền UBND xã Duy trì việc ghi chép nhật ký cơng việc hàng ngày, theo dõi chế độ thông tin báo cáo cán bộ, cơng chức Cơng tác phịng, chống tham nhũng, lãng phí Cơng tác phịng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí triển khai chặt chẽ, gắn kết với “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác quản lý, điều hành Công tác tiếp công dân, giải đơn thư khiếu nại tố cáo Thực tốt công tác tiếp công dân, năm tiếp 02 lượt công dân, tiếp nhận đơn tố cáo, 02 đơn đề nghị UBND xã tiếp nhận phân loại xử lý đơn theo quy định thuộc thẩm quyền phải xem xét giải đơn Cụ thể: đơn tố cáo: đơn; đơn kiến nghị, phản ánh: đơn Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: 02 đơn chuyển đơn đến Ban quản lý dự án Hệ thống thủy lợi Cao Nguyên Nà Sản huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La xem xét giải xong V LĨNH VỰC QUỐC PHỊNG - AN NINH Quốc phịng Tăng cường cơng tác tuần tra, canh gác, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đảng, Chính quyền hoạt động kỷ niệm ngày lễ, tết năm Công tác tuyển quân năm 2019 chuẩn bị tốt bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo phương châm “ Ba gặp, bốn biết”; tổ chức giao quân hoàn thành tiêu giao Thực kế hoạch tuyển quân đợt năm 2020, tổ chức khám sơ tuyển xã 16 công dân, đề nghị khám huyện 12 công dân, kết 02 công dân đủ sức khỏe nhập ngũ năm 2020 Tiếp nhận 16 hồ sợ đề nghị hưởng chế độ, sách dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ Quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 Thủ tướng Chính Phủ (trong 04 hồ sơ khai không đối tượng trả lại) Tổ Huấn luyện dân quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng đối tượng đảm bảo kế hoạch theo thời gian, chương trình, xây dựng giáo án, giảng có chất lượng, kết huấn luyện, bồi dưỡng đạt loại Tham gia diễn tập phòng thủ chiến đấu trị an xã Chiềng Chung đạt loại giỏi An ninh An ninh trật tự - trật tự an tồn xã hội ln giữ vững, ổn định khơng có biểu tiêu cực xảy Tăng cường phối hợp với ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, đề phương án cụ thể bám nắm tình hình, thu thập thơng tin xác, ngăn chặn giải dứt điểm vụ việc khơng để trở thành điểm nóng Tình hình hoạt động tơn giáo Pặc Ngần hoạt động ổn định khơng có biểu lên liên quan đến an ninh trật tự Số hộ theo đạo 27 hộ, 139 nhân khẩu, Nam 76 người; Nữ 63 người; độ tuổi 14 trở lên 65 người (tăng 01 hộ so với năm 2018) Tăng cường công tác tuyên truyền phịng chống ma túy Ngày 28/6/2019 Cơng an xã phối hợp với trạm y tế xét nghiệm ma túy 01 trường hợp kết dương tính với ma túy đưa hỗ trợ cắt trung tâm GDLĐ 06 tỉnh Sơn La kết trả lời dương tính (+) với ma túy (APM) Cơng an xã lập hồ sơ giáo dục xã theo nghị định số: 111/2013/NĐ-CP theo nghị định Chính Phủ PHẦN II ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020 A MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU I MỤC TIÊU TỔNG QUÁT Tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, huy động sử dụng hiệu nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ môi trường Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực; tiếp tục ổn định đời sống nhân dân Đổi nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường cơng tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đẩy mạnh hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; cải thiện đời sống nhân dân đơi với xố đói, giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; phịng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí Đảm bảo an ninh trị trật tự an toàn xã hội địa bàn xã II CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020 Các tiêu kinh tế (1) Thu nhập bình quân đầu người khoảng 14 triệu đồng/người/năm (2) Tổng diện tích gieo trồng 700 ha, (Cây lương thực có hạt 145 ha; công nghiệp lâu năm (Cà phê) 350 ha; sắn 30 ha, ăn 170 ha; trồng cỏ ha) (3) Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 661 tấn, (Thóc 461 tấn, Ngơ 200 tấn) (4) Tổng thu ngân sách năm 2020: 4.077.487.000 đồng, Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.049.137.000 đồng Thu từ sắc thuế: 28.350.000 đồng (5)Tổng chi ngân sách: 4.077.480.000 đồng (6)Triển khai thực tiêu chí xây dựng nơng thơn như: Xây dựng từ 01 Nhà văn hóa ( thuộc chương trình 135); Bê tơng hóa đường giao thơng nông thôn từ 1- 2km; Phấn đấu đạt thêm 01 tiêu chí (Tiêu chí số 08) nâng số tiêu chí đạt lên 08/19 tiêu chí Các tiêu xã hội (1) Giảm tỷ lệ sinh thứ trở lên từ đến %; dân số khoảng 2104 người (2) Phối hợp Đào tạo nghề, chuyển giao, hướng nghiệp dạy nghề cho 50 lao động (3) Duy trì đạt chuẩn phổ cập tiểu học độ tuổi, phổ cập trung học sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi (4) Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ - 4% (5) Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi 20 % (6) Duy trì giữ vững xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia y tế (7) Tỷ lệ hộ gia đình xem Đài truyền hình Việt Nam 80% (8) Tỷ lệ hộ gia đình dùng điện sinh hoạt 80% (9) Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá tăng thêm - 4%; tỷ lệ quan đạt tiêu chuẩn văn hoá 100% (10) Phấn đấu giữ vững 100% quan, đơn vị; đạt tiêu chuẩn không ma tuý Các tiêu mơi trường (1) Tỷ lệ hộ gia đình nơng thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 100% (2) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 45% III CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2020 Nhóm giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh lĩnh vực nông nghiệp Tăng cường đưa giống mới, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tuyên truyền vận động nhân dân thực chuyển đổi cấu trồng, mùa vụ, ưu tiên phát triển loại trồng có hiệu kinh tế cao; phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi địa phương Tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, hàng hoá gắn với điều kiện tự nhiên xã Tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị phương án phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó kịp thời tình huống, góp phần hạn chế đến mức thấp thiệt hại người tài sản Làm tốt công tác bảo vệ khôi phục phát triển vốn rừng, đặc biệt khu rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn; xử lý nghiêm vi phạm lâm luật địa bàn Tiếp tục triển khai thực có hiệu chế, sách phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Tập trung thực có hiệu Chương trình xây dựng nơng thơn mới, tiếp tục qn triệt thực tốt phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” đầu tư hạ tầng nông thôn Tiếp tục đề nghị đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống cơng trình thuỷ lợi, hệ thống kênh mương nội đồng đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nơng nghiệp; chủ động phịng ngừa giảm nhẹ thiên tai Nhóm giải pháp huy động, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư Tổ chức thực tốt Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Ngân sách văn quy phạm pháp luật Huy động sử dụng có hiệu nguồn lực để đẩy mạnh tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế, đơi với xố đói giảm nghèo; thực đồng giải pháp để chấn chỉnh, nâng cao hiệu công tác quản lý đầu tư xây dựng, đặc biệt dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; chống thất thốt, lãng phí đầu tư xây dựng Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch như: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất Tiến hành kiểm tra, rà soát dự án đầu tư chậm triển khai, không triển khai quy định để có biện pháp giải kịp thời Nhóm giải pháp phát triển giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, văn hố, thể thao, giảm nghèo bền vững an sinh xã hội 3.1 Về giáo dục 10 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực nhiệm vụ năm học Tăng cường pháp chế công tác quản lý, chấn chỉnh nề nếp, tác phong, kỷ luật lao động, kỷ cương giáo dục; chấn chỉnh quản lý chặt chẽ công tác thu, chi, tiếp nhận khoản đóng góp, tài trợ trường học địa bàn xã Tiếp tục tuyên truyền nhân dân phối hợp thực tốt cơng tác “xã hội hóa giáo dục”, đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học 3.2 Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Đẩy mạnh xã hội hố cơng tác khám chữa bệnh, đề xuất đầu tư trang thiết bị y tế nhằm mục tiêu người dân hưởng dịch vụ y tế tốt Thực tốt khám chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, cấp phát thuốc thẻ bảo hiểm y tế theo quy định Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản kế hoạch hố gia đình, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em 3.3 Văn hoá - thể thao - du lịch Tăng cường cơng tác tun truyền đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước đến người dân Gắn kết phát triển văn hoá với phát triển kinh tế, bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống; xây dựng đời sống văn hoá, gia đình, quan văn hố; tăng cường hoạt động thể dục, thể thao quần chúng 3.4 Về công tác an sinh xã hội, giải việc làm, xoá đói giảm nghèo, giải vấn đề xã hội Huy động sử dụng tốt nguồn lực hỗ trợ cho giảm nghèo, lồng ghép có hiệu chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu khác để tạo điều kiện cải thiện mức sống dân cư đặc biệt hộ nghèo thuộc đặc biệt khó khăn Tiếp tục trọng sách bảo đảm an sinh xã hội sách người có cơng; tập trung triển khai rà soát hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới; phối hợp thực tốt chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, dạy nghề, việc làm sách an sinh xã hội địa bàn Tập trung triển khai thực có hiệu cơng tác phịng, chống kiểm sốt ma t; trì kết đạt tiêu chuẩn “4 khơng” ma t Nhóm giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành Nâng cao lực điều hành, trách nhiệm thực thi công vụ cán bộ, công chức Đẩy mạnh cơng tác cải cách hành chính, áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, điều hành hoạt động hệ thống hành cấp; nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí Tăng cường cơng tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng bản, quản lý vốn, tài sản Nhà nước Thực đồng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến tầng lớp nhân dân để nâng cao 11 nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật Nhóm giải pháp giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội Xây dựng quốc phịng tồn dân, thường xuyên huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc tình hình Nâng cao tinh thần cảnh giác, chống âm mưu “Diễn biến hồ bình” bạo loạn lật đổ lực thù địch Tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào Mông theo đạo, chủ động giải có hiệu nhân tố gây ổn định Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, kiềm chế tai nạn giao thông Trên báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 UBND xã Chiềng Dong trình kỳ họp HĐND xã khoá XX Nơi nhận: TM ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CHỦ TỊCH - Thường trực HĐND - UBND huyện; - Thường trực Đảng uỷ; - Thường trực HĐND xã; - Lãnh đạo UBND xã; - Đại biểu HĐND xã khố XX; - Các ban, ngành, đồn thể; - Các trưởng bản; - Lưu: VT Hoàng Văn Than 12 ... trâu 100 năm 2016, 79 năm 2020, giảm 21 so với năm 2016; đàn bò 54 0 (2016) , 659 (2020) , đàn lợn 1100 (2016) , 1736 (2020) ; đàn Dê 200 (2016) , 88 (2020) ; gia cầm 9000 (2016) , 15. 9 25 (2020) 1.3... tích gieo trồng 190,6 năm 2016, 57 5,41 năm 2020, tăng 384,6 năm 220: - Diện tích trồng lương thực có hạt: 108,7 đạt 94 ,52 % KH giao, (Lúa ruộng 68,1 đạt 90,8%; lúa nương 30 ,5 đạt 203% Ngô 10,1 đạt... loại quỹ xã hội xã: Tổng thu 107.926.000 Trong đó: thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 52 . 350 .000 đồng Thu năm: 55 .57 6.000.000 đạt 63,8% kế hoạch 2.3 Thực công tác quản lý chi ngân sách,
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO KT XH 5 năm 2016 2020 doc , BAO CAO KT XH 5 năm 2016 2020 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn