Bài giảng Tổ chức hành chính nhà nước

45 1 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2020, 01:03

Bài giảng với tìm hiểu về tổ chức hành chính nhà nước; các nguyên tắc phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ; thực trạng các đơn vị hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay; một số giải pháp đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Tổ chức hành chính nhà nước để nắm chi tiết nội dung. BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG PHỐI HỢP XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN NGÀNH THUỘC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  Đơn vị hành phận cấu trúc tổ chức hành nhà nước, thể quan hệ quyền lực Trung ương với quyền địa phương Việc phân chia lãnh thổ quốc gia thành đơn vị hành để tổ chức thực thi quyền lực nhà nước có hiệu vấn đề trọng yếu quốc gia Bài viết nêu lên nguyên tắc thực trạng đơn vị hành Việt Nam nay, qua đưa giải pháp góp phần đổi mới, xếp đơn vị hành CÁC NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH LÃNH THỔ • Thứ nhất, tổ chức đơn vị hành phải phù hợp với tổ chức quyền lực nhà nước • Thứ hai, tổ chức đơn vị hành nhà nước phải tuân thủ hiến pháp, pháp luật CÁC NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH LÃNH THỔ Thứ ba, tổ chức đơn vị hành phải bảo đảm tính kế thừa ổn định quản lý nhà nước toàn lãnh thổ Thứ tư, tổ chức đơn vị hành phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự nhiên xã hội vùng, lãnh thổ khác THỰC TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY Thứ nhất, cách thức tổ chức đơn vị hành nhà nước Thứ hai, số lượng biên chế cịn q nặng nề Thứ ba, tình trạng “lạm phát” cấp phó Thứ tư, chi lương tạo áp lực lớn cho ngân sách MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, SẮP XẾP LẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Một là, xếp lại đơn vị hành lãnh thổ phải tiến hành đồng thời với xếp tổ chức hệ thống trị, bộ, ngành hệ thống hành nhà nước Hai là, cần có nghiên cứu thấu đáo lý thuyết thực tiễn tổ chức đơn vị hành số nước giới Việt Nam QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Xét mặt chức năng, quản lý nhà nước bao gồm chức năng: Thứ nhất, chức lập pháp quan lập pháp thực hiện; Thứ hai, chức hành pháp (hay chấp hành điều hành) hệ thống hành nhà nước đảm nhiệm; Thứ ba, chức tư pháp quan tư pháp thực QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  Thứ tư, quản lý nhà nước mang tính quyền lực nhà nước, sử dụng cơng cụ pháp luật nhà nước, sách để quản lý xã hội  Thứ năm, mục tiêu quản lý nhà nước phục vụ nhân dân, trì ổn định phát triển tồn xã hội  Từ đặc điểm trên, hiểu quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực nhà nước sử dụng pháp luật sách để điều chỉnh hành vi cá nhân, tổ chức tất mặt đời sống xã hội quan máy nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, trì ổn định phát triển xã hội NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  Nền hành nhà nước hệ thống yếu tố hợp thành tổ chức (bộ máy, người, nguồn lực công) chế hoạt động để thực thi quyền hành pháp nhà nước theo qui định pháp luật CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Hệ thống tổ chức hành thiết lập sở phân định rành mạch chức năng, thẩm quyền quan, tổ chức, cấp hệ thống hành chính; - Hệ thống thể chế, thủ tục hành ban hành có khoa học, hợp lý, tạo nên khuôn khổ pháp lý chế vận hành đồng bộ, nhịp nhàng, nhanh nhạy, thông suốt máy hành nhà nước; - Đội ngũ cán bộ, cơng chức có phẩm chất trị, phẩm chất đạo đức, trình độ kỹ hành với cấu, chức danh, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu cụ thể việc thực thi công vụ; - Tổng thể điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài cần đủ để đảm bảo cho hoạt động cơng vụ có hiệu Về cấu tổ chức Chính phủ: • - Tiếp tục hình thành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; • - Tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức để làm tốt chức quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực; • - Thực phân cấp mạnh phù hợp nhiệm vụ từ Chính phủ Bộ cho quyền địa phương; Về quyền địa phương  Khẩn trương xây dựng đưa vào thực quy hoạch tổng thể đơn vị hành cấp;  Bảo đảm tính thống thơng suốt hệ thống hành nhà nước;  Tổ chức hợp lý quyền địa phương, phân biệt rõ khác biệt quyền nơng thơn quyền thị;  Tăng cường hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương số lượng, chất lượng đại biểu, sở vật chất, điều kiện làm việc; I KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG LIÊN NGÀNH KHÁI NIỆM NGÀNH  Ngành hệ thống quan thựn chức quản lý hành nhà nước để hình thành nên để hình thành nên ngành theo quan niệm nầy chức quản lý nhà nước hoạt động chuyên môn HOẠT ĐỘNG LIÊN NGÀNH  Sự liên kết hoạt động nhiều ngành khác có chung mục tiêu số mục tiêu cụ thể mọt giai đoạn quản lý nhà nước định YÊU CẦU VỀ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH YÊU CẦU VỀ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH  Trong hoạt động quản lý thực thi cơng vụ có phối hợp cấp với cấp dưới, phòng ban cán bộ, cơng chức  Hình thức nội dung phối hợp bao gồm hoạt động cung cấp thông tin, trợ giúp vật chất, chia sẻ kinh nghiêm, tất nội dung cần tuân thủ theo nguyên tắc phối hợp để đảm bảo hiệu NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP ĐỂ ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ  Yêu cầu điều kiện tiên  Cần xác định rõ thống phới hợp trình kết nối hoạt động hỗ trợ lẫn  Sự phối hợp diễn suốt trình quản lý  Ở đâu có quản lý có phối hợp NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP ĐỂ ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ  Phối hợp bố trí làm theo kế hoạch để đạt mục đích chung  Thơng qua phối hợp phận cá nhân đơn vị trao đổi hoạt động thông tin với  Nếu phối hợp có chất lượng tạo đồn kết hoàn thành nhiệm vụ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP Nguyên tắc lãnh đạo thông Nguyên tắc chia sẻ thông tin Nguyên tắc chuyên mơn hóa, hợp tác hóa Ngun tác bảo đảm tính khách quan CHÚC THÀNH CƠNG & HẠNH PHÚC BUIQUANGXUAN 0913183168 buiquangxuandn@gmail.com ... luật HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC phận quản lý NHÀ NƯỚC , mang chất quản lý NHÀ NƯỚC tham gia vào QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC chức hành pháp nhà nước. .. đạt mục tiêu hệ thống (tổ chức nhà nước) HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Hành nhà nước hoạt động thực thi quyền hành pháp nhà nước, hoạt động chấp hành điều hành hệ thống hành nhà nước quản lý xã hội theo... luật nhà nước nhằm phục vụ nhân dân, trì ổn định phát triển xã hội HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Hành nhà nước phận quản lý nhà nước, nói cách khác HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC có phạm vi hẹp so với QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tổ chức hành chính nhà nước, Bài giảng Tổ chức hành chính nhà nước

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn