GA L2 (CKTKN-TUAN 11-15)

190 348 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 09:11

Phan Thò Thu TUẦN:11 Thứ hai, ngày 25. 10. 2010 Tập đọc: Tiết:31+32 BÀ CHÁU I.Mục Tiêu: - Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: Đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ dài. Biết đọc bài với giọng kể chuyện chậm rãi, tình cảm. Rèn kỹ năng đọc phân biệt được giọng người kể chuyện với giọng nhân vật . - Hiểu nghóa các từ mới : rau cháo nuôi nhau, đầm ấm, màu nhiệm, hiếu thảo - Hiểu nội dung ý nghóa câu chuyện : Ca ngợi tình cảm tình cảm bà cháu quý giá hơn vàng, bạc châu báu. - Giáo dục học sinh lòng kính yêu,sự quan tâm đối với ông bà, đối xử tốt với ông bà. * GDBVMT :Khai thác trực tiếp II.Chuẩn bò : Tranh minh họa SGK III.Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV: Hoạt động của HS: 1.Bài cũ:5’ Gọi HS đọc bài + TLCH bài Bưu thiếp. Nhận xét bài cũ. 2.Bài mới: Giới thiệu bài, ghi bảng a.Luyện đọc: Tiết: 1 (30’) GV đọc mẫu, hd cách đọc toàn bài. -Đọc nối tiếp lần 1 kết hợp sửa sai cách phát âm. vất vả, giàu sang,buồn bã,phất, nảy mầm, màu nhiệm - Đọc nối tiếp đoạn H.dẫn luyện đọc câu dài và giải nghóa từ khó: rau cháo nuôi nhau, đầm ấm, màu nhiệm, hiếu thảo. Hai bà cháu rau cháo nuôi nhau, /tuy vất vả/ nhưng cảnh nhà lúc nào cũng đầm ấm. -Đọc từng đoạn trong nhóm. -Thi đọc giữa các nhóm. GV nhận xét, tuyên dương b. Tìm hiểu bài:Tiết: 2 (20’) - GV hướng dẫn HS đọc thầm, trả lời câu hỏi +Trước khi gặp cô tiên, ba bà cháu sống như thế nào? +Cô tiên cho hạt đào và nói gì? +Sau khi bà mất, hai anh em sống ra sao? * GDMT : Giáo dục t.cảm đẹp đẽ đối với ông bà. +Câu chuyện kết thúc như thế nào? -3 HS đọc -Nhận xét -HS lắng nghe. -HS đọc nối tiếp câu. -HS đọc nối tiếp đoạn. -Ngồi theo nhóm đôi luyện đọc. -ĐD lên thi đọc giữa các nhóm. Lớp đọc thầm đoạn 1+ TLCH -1 HS đọc đoạn 2 + TLCH -Lớp đọc thầm đoạn 3 + TLCH - Cả lớp đọc thầm đoạn 4 và thảo luận nhóm 2+ TLCH +Vì sao hai anh em đã trở nên giàu có mà không thấy vui sướng? Trường Tiểu học Lập Lá- Huyện Ninh Sơn 1 Phan Thò Thu c.Luyện đọc lại:12’ GV tổ chức cho HS phân vai luyện đọc GV nhận xét, tuyên dương. 4.Củngcố, dặn dò : 3’ -Qua câu chuyện này, em hiểu điều gì? Tiết tới:Cây xoài của ông em ĐD nhóm lên thi đọc theo vai Nhận xét bình chọn người đọc hay nhất. CN trả lời Toán Tiết:51 Tiết:51 LUYỆN TẬP. I.Mục Tiêu: - Thuộc bảng trừ có nhớ (11 trừ đi một số), thực hiện phép trư ødạng 51-15 - Củng cố về tìm số hạng chưa biết, về bảng cộng có nhớ. - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31-5 - GDHS tính cẩn thận chính xác. II.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy của GV: Hoạt động của HS: 1.Bài cũ: 5’ Đặt tính rồi tính hiệu: 91-15; 31-6; 51- 13; 81-19. Đọc bảng 11 trừ đi một số. Nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới:30’ Giới thiệu bài, ghi bảng Luyện tập – Thực hành: Bài 1:Tính nhẩm -Cho HS nêu yêu cầu của BT. -Tổ chức cho HS chơi trò chơi truyền điện. Nhận xét, tuyên dương. Bài 2:Đặt tính rồi tính -Cho HS nêu yêu cầu của BT. -Cho HS làm vào bảng con – Gọi 1 số HS lên bảng tính Bài 3:Tìm x -Cho HS nêu yêu cầu của BT. -Cho HS nêu quy tắc tìm số hạng. -Cho HS làm BT vào vở – 1 số HS lên bảng tính . Bài 4 giải toán -Cho HS đọc đề -GV hướng dẫn HS phân tích bài toán. -2HS lên bảng. -2 HS đọc. -HS chơi trò chơi. -HS nêu YC . -Thực hiện bảng con . - Nhận xét, bổ sung. Bài 2 cột 3 phiếu BT -HS phát biểu cách tìm số hạng -HS làm vở – 1 số HS lên bảng -HS đọc đề. - Phân tích bài toán Trường Tiểu học Lập Lá- Huyện Ninh Sơn 2 Phan Thò Thu -Cho HS làm BT Chấm vở, nhận xét. 3.Củng cố,dặn dò:3’ -Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Kiến tha mồi Khen ngợi, tuyên dương những em học tốt. Tiết tới: 12 trừ đi một số 12-8. -HS tự tóm tắt và trình bày bài giải vào vở-1 HS lên bảng giải Bài 5 vở BT -HS chơi trò chơi . Đạo đức:Tiết:11 ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KỸ NĂNG GKI I.Mụctiêu: - Giúp HS nhớ lại, khắc sâu kiến thức đã học ở các bài (từ bài 1 đến bài 5). - Giúp HS tự kiểm tra, điều chỉnh về hành vi cá nhân. - GDHS vận dụng bài học vào thực tế cuộc sống. II.Chuẩn bò : Tranh ảnh SGK, phiếu bài tập. III.Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV: Hoạt động của HS: 1.Bài cũ:5’ Chăm chỉ học tập +Em hiểu thế nào là chăm chỉ học tập? +Học tập chăm chỉ có lợi gì? Nhận xétbài cũ. 2.Bài mới : 25’ Giới thiệu bài, ghi bảng Luyện tập thực hành: -Cho HS nhắc lại các bài đạo đức đã học. +Học tập sinh hoạt đúng giờ. +Biết nhận lỗi và sửa lỗi. +Gọn gàng, ngăn nắp. +Chăm làm việc nhà. +Chăm chỉ học tập. -GV nêu một số câu hỏi để kiểm tra kiến thức cũ: +Học tập, sinh hoạt đúng giờ có lợi gì? +Khi có lỗi em nên làm gì? +Biết nhận lỗi và sửa lỗi là người như thế nào? +Thế nào là chăm làm việc nhà? +Chăm chỉ học tập có lợi gì? -Cho HS t.luận về nội dung tranh ở các bài đã học: +Sống gọn gàng ngăn nắp có lợi gì? +Em thường giúp bố mẹ những công việc gì? +Làm bài trong giờ ra chơi có phải là chăm chỉ học -2HS giải quyết tình huống. -HS nêu các bài đã học - HĐCN: HS suy nghó, TLCH -HS thảo luận nhóm 6 ĐD trình bày, nhận xét, bổ sung. Trường Tiểu học Lập Lá- Huyện Ninh Sơn 3 Phan Thò Thu tập không? Vì sao? 3.Củng cố, dặn dò: 5’ Cho HS làm phiếu BT kiểm tra kiến thức cũ. -Về xem lại các bài đã học, vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống. Tiết tới:Quan tâm giúp đỡ bạn -Cá nhân làm PBT Thứ ba, 26/10/2010 Toán: Tiết:52 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ 12-8. I.Mục Tiêu: - Biết tự lập được bảng trừ có nhớ, dạng 12-8 và bước đầu học thuộc bảng trừ đó. - Biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải toán. II.Chuẩn bò:1 bó 1 chục que tính và 2 que tính rời. III.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy của GV: Hoạt động của HS: Bài cũ: 5’ -HS nêu bảng trừ : 11 trừ đi một số -Tìm x: x+15=61 Nhận xét, ghi điểm. Bài mới:30’ Giới thiệu phép trừ 12-8 -GV nêu bài toán:Có 12 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính? +Để biết có bao nhiêu que tính ta làm thế nào? -GV viết phép tính lên bảng:12-8. -Cho HS sử dụng que tính để tìm kết quả. -Yêu cầu HS nêu cách làm của mình. -GV hướng dẫn HS cách bớt que tính để nêu kết quả. -GV hướng dẫn HS đặt tính và thực hiện phép tính. Lập bảng công thức:12 trừ đi một số. -Yêu cầu HS sử dụng que tính và thảo luận theo cặp để tìm kết quả các phép trừ trong bảng trừ. -Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bảng công thức. Luyện tập–Thực hành: Bài 1a: Tính nhẩm. -Cho HS nêu yêu cầu -Cho HS làm miệng . Bài 2: Tính -Cho HS nêu yêu cầu -1HS lên bảng. -1 HS lên b – lớp làm bảng con Nghe và phân tích đề toán. -HS thao tác trên que tính để tìm kết quả rồi nêu cách làm. -HS thực hành theo GV -2,3 HS nhắc lại cách đặt tính trừ. -2HS lên bảng lập bảng trừ -HS đocï thuộc lòng bảngtrừ. -HS làm miệng. BT1b Bảng Trường Tiểu học Lập Lá- Huyện Ninh Sơn 4 Phan Thò Thu -YC HS làm BT vào BCû – 2 HS lên bảng . Bài 4: giải toán -Cho HS đọc đề -GV hướng dẫn HS phân tích bài toán. -Cho HS làm BT GV chấm vở, nhận xét. * ĐS : 6 quyển sách 3.Củng cố,dặn dò:3’Đọc lại bảng trừ. Tiết tới:32-8 -HS t/hiện bảng con BT3 phiếu 1 HS lên bảng -HS làm vở . 1-2 CN đọc Tập đọc: Tiết:33 CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM. I.Mục Tiêu: - Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: Đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi hợp lý sau các dấu câu và các cụm từ dài. Biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. - Rèn kỹ năng đọc hiểu: Hiểu nghóa các từ ngữ được chú giải trong bài : lẫm chẫm, đu đưa, đậm đà, trảy. - Hiểu nội dung bài văn : Tả cây xoài cát do ông em trồng & tình cảm thương yêu, lòng biết ơn của hai mẹ con bạn nhỏ đối với người ông đã mất. - Giáo dục học sinh lòng kính trọng, sự biết ơn, quan tâm đối với ông bà, đối xử tốt với ông bà. * GDBVMT :Khai thác gián tiếp. II.Chuẩn bò :Tranh cây xoài III.Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV: Hoạt động của HS: 1.Bài cũ:5’ Gọi HS đọc bài + TLCH. Bài Bà cháu Nhận xét bài cũ. 2.Bài mới: 30’ a.Luyện đọc: GV đọc mẫu, hd cách đọc toàn bài. -Cho HS đọc nối tiếp lần 1 kết hợp sửa sai cách phát âm. lẫm chẫm, lúc lỉu , xoài cát , trảy , xôi nếp hương -Cho HS đọc nối tiếp đoạn ( 2 lượt ) - H.dẫn luyện đọc câu dài và giải nghóa từ khó. lẫm chẫm, đu đưa, đậm đà, trảy, xôi nếp hng. -Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm. -Cho HS thi đọc giữa các nhóm. GV nhận xét, tuyên dương -4 HS đọc -Nhận xét -HS lắng nghe. -HS đọc nối tiếp câu. -HS đọc nối tiếp đoạn. -Ngồi theo nhóm đôi luyện đọc. -ĐD lên thi đọc giữa các nhóm. Trường Tiểu học Lập Lá- Huyện Ninh Sơn 5 Phan Thò Thu b. Tìm hiểu bài: - GV hướng dẫn HS đọc thầm, trả lời câu hỏi : +Tìm những hình ảnh đẹp của cây xoài cát. +Quả xoài cát chín có mùi vò, màu sắc như thế nào? +Tại sao mẹ lại chọn những quả xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông? * GDMT : GD lòng biết ơn ông. * GDMT : Bạn nhỏ nghó như vậy vì mỗi khi nhìn thứ quả đó, bạn lại nhớ ông. Nhờ có tình cảm đẹp đẽ với ông, bạn nhỏ thấy yêu quý cả sự vật trong môi trường đã gợi ra hình ảnh người thân. c.Luyện đọc lại: GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn, cả bài. GV nhận xét, tuyên dương. 4.Củngcố, dặn dò : 3’ -Bài văn miêu tả gì ? Tiết tới:Sự tích cây vú sữa. - Lớp đọc thầm đoạn + TLCH +Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà mình là thứ quà ngon nhất? -3 HS nối tiếp đọc 3 đoạn . -2 HS đọc toàn bài . CN trả lời Kể chuyện: Tiết:11 BÀ CHÁU. I.Mục Tiêu: - Rèn kỹ năng nói:Dựa vào trí nhớ, tranh minh hoả, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện- kể tự nhiên, bước đầu biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung. - Rèn kỹ năng nghe: Tập trung nghe bạn kể chuyện để đánh giá đúng lời kể của bạn. - GDBV MT: Khai thác trực tiếp . II.Chuẩn bò : Tranh minh họa III. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của GV: Hoạt động của HS: 1. Bài cũ:5’ Sáng kiến của bé Hà. Gọi HS nối tiếp nhau kể chuyện. Gv nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới:30’ Hướng dẫn kể chuyện: a/ Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh: -Cho HS đọc yêu cầu của bài. -Cho HS quan sát tranh minh họa trong SGK -Câu hỏi gợi ý tranh 1: +Trong tranh, có những nhân vật nào? +Ba bà cháu sống với hau như thế nào? +Cô tiên nói gì? -2 HS nối tiếp nhau kể hoàn chỉnh câu chuyện. -1 HS đọc lại. Trường Tiểu học Lập Lá- Huyện Ninh Sơn 6 Phan Thò Thu *Tương tự các tranh còn lại. -GV cho HS kể chuyện trong nhóm tổ . -Kể chuyện trước lớp. Nhận xét, tuyên dương. *GDBVMT : GD tình cảm đẹp đẽ đối với ông bà 3. Củng cố, dặn dò:5’ -Tuyên dương những em kể tự nhiên, rõ ràng, hấp dẫn. -Về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe Tiết tới:Sự tích cây vú sữa. -Chia 4 nhóm, nối tiếp nhau kể từng đoạn của câu chuyện trong nhóm. -ĐD nhóm lên thi kể trước lớp. -HS nhận xét, bình chọn. b/Kể lại toàn bộ câu chuyện: - 4 nhóm, nối tiếp nhau kể câu chuyện trong nhóm. -ĐD nhóm lên thi kể trước lớp. -HS nhận xét, bình chọn. Thể dục : Tiết :21 TRÒ CHƠI:”BỎ KHĂN” - ÔN BÀI THỂ DỤC. I.Mục tiêu: - Ôn bài thể dục một cách thành thạo. Yêu cầu thực hiện được từng động tác tương đối chính xác, đúng nhòp, đúng phương hướng. - Ơn trò chơi”Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. - GDHS tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương và ý thức kỷ luật cao. II.Đòa điểm, phương tiện : Sân trường, còi III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Thời gian Phương pháp 1.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp,phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. -Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên đòa hình tự nhiên. -Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 2.Phần cơ bản: a/Ôn bài thể dục phát triển chung. 5-6 phút 18 phút (2x8 nhòp) 10 phút -Tập hợp theo 4 hàng dọc. -Ban cán sự điều khiển. -GV điều khiển HS thực hiện. -Tập theo đội hình 4 hàng ngang. -GV hô cho HS tập, kết hợp nhận xét, sửa sai. -Cho cán sự lớp hô. -Chia tổ luyện tập, sau đó từng tổ lên thi trình diễn. *GV theo dõi, nhận xét, đánh giá. -GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách Trường Tiểu học Lập Lá- Huyện Ninh Sơn 7 Phan Thò Thu b/Trò chơi”bỏ khăn”. 3.Phần kết thúc: -Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn. -Đi theo vòng tròn và hít thở sâu. -GV cùng HS hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá giờ học. Dặn dò về nhà 4-5 phút chơi.Cho HS thi đua. Thứ tư, ngày 27 10. 2010 Toán: Tiết:53 32 - 8. I.Mục Tiêu: - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 dạng 32-8 - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 32-8, biết tìm số hạng của một tổng. - Rèn kỹ năng làm tính và giải toán cho HS. - GDHS tính cẩn thận ,chính xác khi làm toán. II.Chuẩn bò : 3 bó 1 chục que tính và 2que tính rời. III.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy của GV: Hoạt động của HS: Bài cũ: 5’ HS đọc bảng các công thức 12 trừ đi một số. Đặt tính rồi tính hiệu: 12 và 7; 12 và 3; 12 và 9. Nhận xét, ghi điểm. Bài mới:30’ Giới thiệu phép trừ 32-8 -GV nêu bài toán:Có 32 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính? +Để biết có bao nhiêu que tính ta làm thế nào? -GV viết phép tính lên bảng:32-8. -Cho HS sử dụng que tính để tìm kết quả. -Yêu cầu HS nêu cách làm của mình. -GV hướng dẫn HS cách bớt que tính để nêu kết quả. -GV hướng dẫn HS đặt tính và thực hiện phép tính Luyện tập – Thực hành: Bài 1:dòng 1- Tính. -Cho HS nêu yêu cầu -HS làm BT vào vở –Gọi 1 số HS lên bảng làm . -Nhận xét , sửa sai . Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết SBT và ST. -Cho HS nêu yêu cầu -2HS đọc. -3HS làm Nghe và phân tích đề toán. -HS thao tác trên que tính để tìm kết quả rồi nêu cách làm. -HS thực hành theo GV. - HS lên bảng đặt tính và tính -2,3 HS nhắc lại cách đặt tính trừ. -HS làm bài cá nhân vào vở . -Lớp nhận xét, bổ sung. BT1 dòng 2 Bảng con Trường Tiểu học Lập Lá- Huyện Ninh Sơn 8 Phan Thò Thu -HS làm bảng con . -Chữa bài , YC HS nêu SBT , ST Bài 3: giải toán -Cho HS đọc đề -GV hướng dẫn HS phân tích bài toán. -Cho HS làm CN vào vở . GV chấm vở, nhận xét : 13 nhãn vở Bài 4:Tìm x -Cho HS nêu yêu cầu -HS làm bảng con . 3.Củng cố,dặn dò:5’ Nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 32-8. Tiết tới: 52-28. -HS làm bảng con -HS đọc đề. -Phân tích bài toán . -HS làm bài vào vở. -HS làm bảng con. Tự nhiên xã hội: Tiết:11 GIA ĐÌNH I.Mụctiêu: - Biết được các công việc thường ngày của từng người trong gia đình. - Có ý thức giúp đỡ bố, mẹ làm việc nhà tuỳ theo sức của mình. - GDHS yêu quý và kính trọng những người thân trong gia đình. II.Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ SGK phóng to. III.Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV: Hoạt động của HS: 1.Bài cũ:5’ +Tại sao phải ăn, uống sạch sẽ? +Làm thế nào để đề phòng bệnh giun? Nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới: Giới thiệu bài, ghi bảng. *HĐ1:12’Thảo luận nhóm Mục tiêu:Nhận biết những người trong gia đình bạn Mai và việc làm của từng người. Cách tiến hành:HS quan sát hình1,2,3,4,5 thảo luận nhóm tổ Đại diện trình bày, nhận xét, bổ sung. + Đố bạn gia đình bạn Mai có những ai ? +Ôâng bạn Mai đang làm gì ? + Ai đang đi đón em bé ở trường mầm non ? + Bố của Mai đang làm gì ? + Mẹ của Mai đang làm gì ? Mai đang giúp mẹ làm gì? + Hình nào mô tả cảnh nghỉ ngơi của gia đình Mai ? -2HS trả lời. - Quan sát hình1,2,3,4,5 thảo luận 4 nhóm Đại diện trình bày, nhận xét, bổ sung Trường Tiểu học Lập Lá- Huyện Ninh Sơn 9 Phan Thò Thu Kết luận : Mọi người trong gia đình Mai ai cũng tham gia làm việc nhà tùy theo sức khỏe & khả năng của mình. Mọi người trong gia đình đều phải thương yêu, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau & làm tốt nhiệm vụ của mình. *HĐ2:13’Nói về công việc thường ngày của từng người trong gia đình mình. Mục tiêu:Chia sẻ với các bạn trong lớp về người thân và việc làm của từng người trong gia đính của mình. Cách tiến hành: HĐCN: Làm phiếu BT GV giảng và phân tích để HS hiểu rõ trách nhiệm và bổn phận của từng người trong gia đình góp phần xây dựng gia đình vui vẻ, hoà thuận. +Điều gì sẽ xảy ra nếu bố, mẹ hoặc những gười khác trong gia đình không làm trò trách nhiệm của mình? +Vào những lúc nhàn rỗi, em và các thành viên trong gia đình thường có những hoạt động giải trí gì? +Vào những ngày nghỉ, em thường được bố, mẹ đưa đi chơi hững đâu? Kết luận: Mỗi người đều có một gia đình. Tham gia công việc gia đình là bổn phận & trách nhiệm của từng người trong gia đình. Mỗi người trong gia đình đều phải thương yêu, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau & phải làm tốt nhiệm vụ của mình góp phần xây dựng gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Sau những ngày làm việc vất vả, mỗi gia đình nên có kế hoạch nghỉ ngơi : họp mặt vui vẻ, du lòch, thăm hỏi người thân 3.Củng cố, dặn dò: 5’ Liên hệ:Gia đình em có mấy người? +Mọi người trong gia đình em sống với nhau như thế nào? Về xem lại bài. Vận dụng bài học vào thực tế cuộc sống. Tiết tới:Đồ dùng trong gia đình. - Đọc thông tin SGK/15 và thảo luận nội dung PBT -1 số HS trình bày, nhận xét, bổ sung. -HS trả lời miệng . Chính tả: Tiết:21 TẬP CHÉP: BÀ CHÁU. PHÂN BIỆT: G/GH; S/X. I.Mục Tiêu: - Chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài “Bà cháu “; trình bày bài chính tả đúng quy đònh: viết hoa chữ đầu câu. Làm đúng các bài tập phân biệt g/gh ;s/x. - Rèn kỹ năng viết đúng chính tả ,đẹp, rõ ràng. - Giáo dục học sinh ngồi viết đúng tư thế. II. Chuẩn bò:Chép sẵn bài tập chép lên bảng. Trường Tiểu học Lập Lá- Huyện Ninh Sơn 10 [...]... lại cụm từ ứng dụng Nhận xét 2 Bài mới: 30’ Giới thiệu bài, ghi bảng a.Hướng dẫn viết chữ hoa: -Treo mẫu chữ +nhận xét và giới thòêu: Chữ I gồm 2 nét: +Nét 1:Kết hợp của 2 nét cơ bản- cong trái và lượn ngang +Nét 2:Móc ngược trái, phần cuối lượn vào trong -GV viết chữ mẫu + hướng dẫn cách viết -GV nhận xét, uốn nắn, nhắc lại quy trình viết b.Hướng dẫn viết câu ứng dụng: -GV giới thiệu câu ứng dụng:”Ích... khăn” 3.Phần kết thúc: -Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn -Đi theo vòng tròn và hít thở sâu -Nhảy thả lỏng -GV cùng HS hệ thống bài học -GV nhận xét, đánh giá giờ học Dặn dò về nhà -Tập theo đội hình 4 hàng ngang -GV hô cho HS tập, kết hợp nhận xét, sửa sai -Cho cán sự lớp hô -Chia tổ luyện tập, sau đó từng tổ lên thi trình diễn *GV theo dõi, nhận xét, đánh giá -GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.Cho . cán sự điều khiển. -GV điều khiển HS thực hiện. -Tập theo đội hình 4 hàng ngang. -GV hô cho HS tập, kết hợp nhận xét, sửa sai. -Cho cán sự lớp hô. -Chia. thòêu: Chữ I gồm 2 nét: +Nét 1:Kết hợp của 2 nét cơ bản- cong trái và lượn ngang. +Nét 2:Móc ngược trái, phần cuối lượn vào trong. -GV viết chữ mẫu + hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: GA L2 (CKTKN-TUAN 11-15), GA L2 (CKTKN-TUAN 11-15), GA L2 (CKTKN-TUAN 11-15)