Checklist đánh giá 5s

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2020, 09:07

Nhiều người khi mới đầu vào vị trí là auditor nhà máy sẽ bỡ ngỡ ko biết định hình để làm form mẫu đánh giá thực tế dưới SX. Đây chính là checklist để tham khảo làm mẫu cho việc định hình đánh giá thực tế thực hành 5S dưới SX, là phần kĩ năng mềm mà sinh viên mới ra trường có thể tham khảo để trang bị cho mình khi đi phỏng vấn và làm việc trong môi trường SX nhà máy. CHECKLIST ĐÁNH GIÁ SIÊU 5S CHECKLIST OF SUPPER 5S AUDIT Thời gian đánh giá / Time : Từ ……h…… đến ……h…… - ngày ……/……/20…… Đơn vị đánh giá /Department : ……………………………………………………………… audited Địa điểm đánh giá / Location audited : ……………………………………………………………… Trưởng nhóm đánh giá/ Head of audit team : ……………………………………………………………… Đánh giá viên / Auditor Đánh giá viên / Auditor Đánh giá viên / Auditor : ……………………………………………………………… : ……………………………………………………………… : ……………………………………………………………… Thang điểm /Score scale: Dựa hướng dẫn công việc qui định cách đánh giá Siêu 5S Ghi chú: / Note : Phạm vi đánh giá cho thiết bị Cum thiết bị ( Ví dụ: Line Namking : cum thiết bị đánh giá cụm lấy kết trung bình cụm thành kết Line TC Tiêu chuẩn đánh giá 5S rút gọn Rác thải loại bỏ hoàn toàn khu vực làm việc / Garbage is removed completely away from working place Bằng chứng cụ thể: 1 Khu vực làm việc đảm bảo an toàn.Những nơi nguy hiểm có bảng dấu hiệu cảnh báo / Working place is safe The dangerous areas have warning signals Bằng chứng cụ thể: 2 MÁY MÓC THIẾT BỊ khu vực làm việc từ chi tiết đến phần vỏ bên chăm sóc, vệ sinh đến mức sáng bóng Bằng chứng cụ thể: Nền khu vực không đọng nước, dầu mỡ Các điểm bơm mỡ dấu hiệu rơi vãi dầu mỡ 4 Bằng chứng cụ thể: Thiết bị từ gầm đến tổng thể không bị gỉ sét ,mục nát khắc phục sữa chữa mang tính tạm bợ (khơng có vết hoen ố, gỉ sét, dán băng keo mà mắt thường nhìn thấy) Bằng chứng cụ thể: 0 1 Tiêu chuẩn 1: – Đạt % TC / 20 điểm Mọi nguồn gây dơ bẩn phát sinh từ MÁY MÓC THIẾT BỊ khu vực làm việc ngăn chặn vật chắn nguồn phát sinh Máy hoạt động: Mọi nguồn gây dơ bẩn khu vực làm việc nhận dạng, ngăn chặn, lập.khơng có dấu hiệu xì nhớt, xì hơi, nước cấp Máy dừng hoạt động: Phải sáng bóng, khơng có dấu hiệu xì nhớt, xì hơi, nước cấp Thiết bị đo ( Đồng hồ đo áp suất , nhiệt độ, mực nhớt,ống Livo ….) tình trạng tốt có kẻ vạch giới hạn sử dụng Bằng chứng cụ thể: Mọi nguồn gây dơ bẩn phát sinh từ MÁY MÓC THIẾT BỊ khu vực làm việc ngăn chặn vật che chắn nguồn phát sinh Bằng chứng cụ thể: Các tài liệu liên quan sẳn có cập nhật khu vực làm việc, cụ thể gồm : + Mục tiêu TPM nhóm + Sổ tay AM cụm thiết bị + Biểu đồ theo dõi tiêu thực TPM cập nhật thông tin trực quan Bằng chứng cụ thể: + Thẻ vàng ln sẳn có vị trí làm việc nhằm nhận diện kịp thời phát không phù hợp 4 10 Các cố phân tích điểm huấn luyện đến nhân viên Bài học điểm phổ biến đến toàn Team TPM hàng tháng nhằm tăng cường cải tiến ( hồ sơ training , chứng học điểm) Điểm Tiêu chí – Đạt % Bằng chứng cụ thể: Bằng chứng cụ thể: / 20 điểm Lần sửa đổi: 00 TC MÁY MÓC THIẾT BỊ khu vực làm việc kiểm tra xử lý kịp thời đảm bảo khơng có dấu hiệu bất thường so với điều kiện chuẩn thiết lập Kết thực việc dán thẻ vàng thẻ đỏ 11 Tất điểm có dấu hiệu bất thường cụm thiết bị treo thẻ vàng cập nhật vào Actionlog phận Bằng chứng cụ thể: 12 Actionlog thiết lập thể tính đầy đủ khơng bỏ sót hạng mục phải có giải pháp khắc phục rõ ràng có giám sát Trưởng nhóm TPM Bằng chứng cụ thể: 13 Tất nhân viên khu vực làm TPM huấn luyện treo thẻ vàng đầy đủ 0 14 Tất nhân viên nắm rõ tuân thủ: Hướng dẫn công việc vệ sinh, phương án cách thức vệ sinh chi tiết máy 15 Hệ thống đường ống có mũi tên theo màu dẫn hướng bảng nhận dạng Tất nút khởi động tủ điều khiển ,các vị trí đầu nối hệ thống panel phải nhận dạng, 1 Bằng chứng cụ thể: 4 4 Bằng chứng cụ thể: Bằng chứng cụ thể: / 20 điểm TIÊU CHUẨN – Đạt % Tổng cộng: (= TC1+TC2+TC 3) – Đạt % Total of (TC1+) – Meet ………… % / 100 điểm ……./ 100 marks Quy định xếp loại từ kết đánh giá chấm điểm: / Rank: Xếp loại / Grade: Loại : ≥ 95 % ( Grade : ≥ 95 %) Loại A : = 80 đến < 95 % (Grade A: = 80 < 95%) Loại B : = 60 đến < 80 % ( Grade B: = 60 to < 80 %) Loại C : = 40 đến < 60 % (Grade C: = 40 < 60 %) Loại D : < 40 % ( Grade D: < 40 %) Đánh giá mức độ thay đổi (±) so với kết đánh giá lần kề trước đó: Changing assessment compared to previous audit: Điểm /Score Lần trước / Previous audit Lần Current audit TC TC TC Tổng cộng / Total Ý kiến Trưởng đơn vị đánh giá /Comments of Dept audited: ± Nhận xét tóm tắt nhóm đánh giá Comments of auditors: ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Lần sửa đổi: 00 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… Chữ ký xác nhận / Signature : auditor Trưởng đơn vị đánh giá / head of Dept audited: …………………………………………………… Trưởng nhóm đánh giá / head of auditor team : …………………………………………………………… Đánh giá viên / auditor ……………………………………………… ………………………… Đánh giá viên / auditor ……………………………………………… ………………………… Đánh giá viên / auditor …………………………………………… …………………………… Lần sửa đổi: 00 ... vị đánh giá / head of Dept audited: …………………………………………………… Trưởng nhóm đánh giá / head of auditor team : …………………………………………………………… Đánh giá viên / auditor ……………………………………………… ………………………… Đánh giá. .. Lần Current audit TC TC TC Tổng cộng / Total Ý kiến Trưởng đơn vị đánh giá /Comments of Dept audited: ± Nhận xét tóm tắt nhóm đánh giá Comments of auditors: ………………………………………………… …………………………………………………... = 40 đến < 60 % (Grade C: = 40 < 60 %) Loại D : < 40 % ( Grade D: < 40 %) Đánh giá mức độ thay đổi (±) so với kết đánh giá lần kề trước đó: Changing assessment compared to previous audit: Điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Checklist đánh giá 5s, Checklist đánh giá 5s

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn