MOT SO GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA CONG TAC TDKT

13 11 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2020, 10:19

một số kỹ năng ứng dụng tin học vào soạn thảo văn bản, quản lý công tác thi đua, khen thưởng, cải cách thủ tục hành chính nhanh, hiệu quả:1. Nghiên cứu rà soát các văn bản QPPL của Trung ương, tỉnh để từ đó thường xuyên cập nhật và đưa vào hướng dẫn khen thưởng hàng năm kịp thời;2. Rà soát các Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh đã ban hành để niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; lấy 06 biểu mẫu từ Thông tư số 012018TTVPCP;3. Kiện toàn, sắp xếp tinh gọn Hội đồng TĐKT và XDSK huyện ghép 2 HĐ thành 14. Ứng dụng triệt để kỹ năng công nghệ thông tin, tin học vào soạn thảo trong khen thưởng. Tăng cường ký số, scan chữ ký điện tử trên Giấy khen. UBND HUYỆN EA H’LEO PHÒNG NỘI VỤ Sáng kiến kinh nghiệm GIẢI PHÁP TĂNG HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐÚNG HẸN Người thực hiện: Phạm Tấn Thành Chức vụ, đơn vị cơng tác: Chun viên Phịng Nội vụ huyện Ea H’Leo Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý Nhà nước thi đua, khen thưởng có tích hợp cơng tác cải hành Ea H’Leo, tháng 10 năm 2019 I SƠ LƯỢC LÝ LỊCH CÁ NHÂN Họ tên: Phạm Tấn Thành Ngày tháng năm sinh: 28/4/1988 Giới tính: Nam Địa chỉ: Tổ dân phố 9, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk Điện thoại di động: 0919.463.161 Email công vụ: thanhpt@eahleo.daklak.gov.vn; Email cá nhân: tanthanh88@gmail.com Chức vụ, đơn vị cơng tác: Chun viên phịng Nội vụ huyện Ea H’Leo Nhiệm vụ giao: Phụ trách tham mưu lãnh đạo phòng Nội vụ, UBND huyện, Hội đồng thi đua, khen thưởng xét duyệt sáng kiến huyện lĩnh vực thi đua, khen thưởng Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm quan Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trực để tiếp nhận trả kết Bộ phận tiếp nhận trả kết huyện Trình độ đào tạo: - Học vị (hoặc trình độ chun mơn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại học - Năm tốt nghiệp Cao đẳng: 2009; năm tốt nghiệp Đại học: 2015 - Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin II KINH NGHIỆM KHOA HỌC Lĩnh vực chun mơn có kinh nghiệm: Quản lý Nhà nước thi đua, khen thưởng; quản lý Nhà nước niên; quản lý Nhà nước Hội, tổ chức phi Chính phủ; cơng tác học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cơng tác dân vận Chính quyền Thực tiếp nhận trả kết hồ sơ lĩnh vực nội vụ Số năm có kinh nghiệm cơng tác: 03 năm khối Đảng 07 năm ngành Nội vụ Các sáng kiến kinh nghiệm có 05 năm gần đây: Năm 2016 Hội đồng xét duyệt sáng kiến huyện công nhận Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 việc công nhận sáng kiến năm 2016: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng địa bàn huyện” III TÊN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số giải pháp tăng hiệu công tác thi đua, khen thưởng địa bàn huyện, góp phần giải hồ sơ thủ tục hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng hẹn IV LÝ DO, BỐI CẢNH CHỌN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Theo Luật tổ chức Chính quyền địa phương 2015 UBND huyện quan Hội đồng nhân dân cấp bầu, quan chấp hành Hội đồng nhân dân, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cấp quan hành nhà nước cấp UBND tỉnh Nhiệm vụ quyền hạn UBND huyện thực theo Điều 28 Luật tổ chức Chính quyền địa phương 2015 sâu rộng nặng nề bao hàm tất lĩnh vực, đặc biệt tổ chức thực ngân sách huyện; thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường địa bàn huyện theo quy định pháp luật Thực nhiệm vụ tổ chức bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật, xây dựng quyền địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, cơng nghệ, văn hóa, thơng tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, sách xã hội, dân tộc, tơn giáo, quốc phịng, an ninh, trật tự, an tồn xã hội, hành tư pháp, bổ trợ tư pháp nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật Tổng số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động địa bàn huyện 04 năm từ năm 2016 đến năm 2019 đề nghị khen thưởng khen thưởng danh hiệu thi đua dao động trung bình khoảng 1.551 người Như vậy, để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động địa bàn huyện tham gia tích cực vào thực nhiệm vụ trị huyện không ngừng nổ lực, phấn đấu phát huy tinh thần sáng tạo lao động, sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu nhằm tạo sản phẩm có ích cho đất nước, cho xã hội cơng tác thi đua, khen thưởng đóng góp phần không nhỏ Để làm tốt công tác thi đua, khen thưởng huyện địi hỏi cơng chức phụ trách lĩnh vực phải ln nhạy bén, ngồi việc chịu khó nghiên cứu tìm tịi kỹ Nghị định, Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng cịn phải biết soạn thảo văn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng cách đơn giản, ngắn gọn dễ hiểu nhất, xác để quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn triển khai thực Nếu không quan, đơn vị đánh giá không vai trị cơng tác thi đua, khen thưởng, từ dẫn đến việc chây ỳ công tác, thiếu động lực phấn đấu mà biểu không triển khai đăng ký thi đua, khơng xét trình khen thưởng trình khen thưởng cho có trình khen, thiếu tính biểu dương Trình khen khơng đảm bảo hồ sơ, thủ tục, điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, trình khen thưởng chậm trễ thời gian Để đánh giá vị trí, vai trị, tác dụng cơng tác thi đua, khen thưởng nêu, chọn đề tài sáng kiến giải pháp: “Một số giải pháp tăng hiệu công tác thi đua, khen thưởng địa bàn huyện, góp phần giải hồ sơ thủ tục hành hẹn” V CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Trước hết, xin khẳng định triết lý, quan điểm cá nhân tơi là: “Nơi có sáng tạo, nơi có thành cơng” Đó câu nói mà tơi ln khắc ghi trí nhớ để tự nhắc nhủ thân cơng việc sống, làm phải suy nghĩ để có sáng tạo dù việc lớn hay nhỏ Năm 2016: 1.431 người, năm 2017: 1.535 người, năm 2018: 1.611 người, năm 2019: 1.628 người Thời phong kiến, Anh hùng dân tộc-Danh nhân văn hóa giới Nguyễn Trãi (1380-1442) cho rằng: “Một Nhà nước mà thưởng phạt nghiêm minh, kịp thời Nhà nước vững mạnh Nhà nước phạt nhiều thưởng Nhà nước suy tàn Nhà nước thưởng nhiều phạt Nhà nước phồn vinh” Ờ thời đại Hồ Chí Minh, với mục đích khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quân dân đem tài năng, sức lực, trí tuệ cống hiến cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Thi đua yêu nước, yêu nước phải thi đua” “Thi đua, khen thưởng động lực phát triển biện pháp quan trọng để xây dựng người Thi đua yêu nước phải tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày” Triển khai thực lời dạy Bác, Đảng Nhà nước ta triển khai thực nhiều biện pháp, giải pháp có việc ban hành nhiều văn quan trọng lĩnh vực thi đua, khen thưởng, xin hệ thống lại số văn cịn hiệu lực tính đến thời điểm tại, cụ thể sau: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 Bộ Chính trị tiếp tục đổi công tác thi đua, khen thưởng; Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành số điều Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật thi đua, khen thưởng; Như vậy, công cụ pháp lý thi đua, khen thưởng gần đầy đủ, hoàn chỉnh, phần lại yếu tố người để thực Con người cán bộ, công chức, viên chức thực thi công tác thi đua, khen thưởng kể đối tượng khen thưởng Để thực thi tốt quan trọng phải tăng cường cơng tác cải cách hành (CCHC) giải hồ sơ thủ tục khe thưởng, bao hàm nhiều tiêu chí, cụ thể: Cải cách thể chế: Chủ yếu việc rà soát văn QPPL thi đua, khen thưởng để thực CCHC Cải cách thủ tục hành chính: Rà sốt, cập nhật, công bố, công khai tất TTHC; thực chết cửa, cửa liên Cải cách tổ chức máy hành chính: Tổ chức, xếp lại máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Công tác quản lý đội ngũ CBCCVC xếp theo đề án vị trí việc làm, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; xếp bố trí cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn; thi hành kỷ luật, kỷ cương hành Cải cách tài công: Thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế, kinh phí Xã hội hóa đơn vị nghiệp Hiện đại hóa hành chính: Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, khoa học kỹ thuật tiên tiến đại vào giải thủ tục hành ký số, văn điện tử, văn pháp lý quản lý CNTT… Công tác đạo điều hành: Đề cao vai trò người đứng đầu đạo, điều hành CCHC; tăng cường tra, kiểm tra, tuyên truyền vận động CCHC Đánh giá tác động CCHC qua công tác điều tra xã hội học: Theo dõi, lấy ý kiến hài lòng người dân, doanh nghiệp CCHC Như vậy, tơi chọn tiêu chí 1, 2, làm đề tài thực nhiệm vụ cải cách hành để nâng cao kết giải hồ sơ thủ tục lĩnh vực thi đua, khen thưởng hẹn tiêu chí phù hợp với khả năng, thẩm quyền cá nhân tham mưu triển khai thực Đồng thời bên cạnh việc thực CCHC tơi xây dựng số giải pháp giúp tăng cường hiệu công tác thi đua, khen thưởng VI NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP Giải pháp cải cách thể chế công tác thi đua, khen thưởng: Do Luật không giao nên không tham mưu UBND huyện ban hành văn quy phạm pháp luật (QPPL) lĩnh vực thi đua, khen thưởng mà triển khai thực Nhận thức tầm quan trọng việc quán triệt, triển khai công cụ pháp lý, thân thực nghiên cứu rà soát văn QPPL Trung ương, tỉnh để từ thường xuyên cập nhật đưa vào hướng dẫn khen thưởng hàng năm kịp thời Cách thức thực sau: Trong năm 2019 tổ chức 02 Hội nghị, Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngày 05/3/2019 tham mưu lãnh đạo Phịng Nội vụ đóng tập tài liệu để triển khai phổ biến Quyết định số 22/QĐUBND ngày 04/01/2019 UBND tỉnh việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua tỉnh Đắk Lắk Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/02/2019 Chủ tịch UBND tỉnh việc tiếp tục đẩy mạnh thực Luật thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh Hội nghị ngày 26/7/2019 kết hợp tổng kết công tác CCHC 2018 phát động thi đua 40 năm ngày thành lập huyện, tơi tham mưu lãnh đạo Phịng trình UBND huyện ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/6/2019 phát động thi đua 40 năm thành lập huyện, văn mang tính thể chế làm sở để thúc đẩy phong trào thi đua Giải pháp cải cách thủ tục hành chính: Được phân công UBND huyện Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận trả kết thực theo chế cửa đại UBND huyện Ea H’Leo Trưởng Phòng Nội vụ Quyết định số 74/QĐ-PNV ngày 05/3/2019 sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 54/QĐ-PNV ngày 13/02/2019 Trưởng Phòng Nội vụ việc phân công nhiệm vụ cho công chức theo vị trí việc làm, có giao nhiệm vụ “làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết (một cửa) huyện” Ngay từ đầu năm 2019, thân nghiêm túc trực nhận hồ sơ, trả hồ sơ giải TTHC phận tiếp nhận trả kết huyện Cách thức thực hiện: Đầu tiên rà soát Quyết định cơng bố thủ tục hành UBND tỉnh ban hành để niêm yết công khai Bộ phận tiếp nhận trả kết huyện, lĩnh vực Nội vụ cấp huyện có 04 lĩnh vực chính: - Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 UBND tỉnh việc cơng bố Danh mục thủ tục hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải Sở Nội vụ, UBND cấp huyện UBND cấp xã địa bàn tỉnh Đắk Lắk (lĩnh vực thi đua, khen thưởng) - Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 UBND tỉnh việc công bố Danh mục thủ tục hành lĩnh vực tín ngưỡng, tơn giáo thuộc thẩm quyền giải Sở Nội vụ, UBND cấp huyện UBND cấp xã địa bàn tỉnh Đắk Lắk (lĩnh vực tôn giáo) - Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 UBND tỉnh việc công bố thủ tục hành lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải UBND cấp huyện địa bàn tỉnh Đắk Lắk (lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ lĩnh vực tổ chức, biên chế) Sau rà sốt TTHC cơng bố, tiếp tục nghiên cứu thực Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành chính; Thơng tư số 01/2018/TTVPCP ngày 23/11/2018 Văn phịng Chính phủ Hướng dẫn thi hành số quy định Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thơng giải thủ tục hành Vì tình hình chung hệ thống phần mềm trang motcua.daklak.gov.vn chưa kịp thời cập nhật biểu mẫu TTHC kịp thời mẫu 01 cịn khổ giấy A4 thay A5 theo quy định, lãnh đạo quan chưa có tài khoản có chưa quen biết cách sử dụng phần mềm Do đó, tơi phải triển khai thực thủ cơng giấy tờ, sổ sách thay phần mềm Trong đó, việc quan trọng trước hết lấy 06 biểu mẫu từ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP: Mẫu số 01 Mẫu số 02 Mẫu số 03 Mẫu số 04 Mẫu số 05 Mẫu số 06 Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải hồ sơ Mẫu phiếu xin lỗi hẹn lại ngày trả kết Mẫu phiếu kiểm sốt q trình giải hồ sơ Mẫu sổ theo dõi hồ sơ Các mẫu từ số 01 đến số 05 khổ giấy A5 nên cài đặt in ngang giấy A4 cắt đôi làm 02 phần A5 Riêng mẫu 06 A4 nên tơi in khổ, số lượng tính theo thống kê TTHC nhận khen thưởng năm trước để in 01 tập khoảng 60 trang gồm 300 TTHC dự phịng Tính đến ngày 03/10/2019 tiếp nhận 107 TTHC lĩnh vực thi đua, khen thưởng Hình 1-Mẫu số 01 trình bày khổ A4 Hình 2-Bìa sổ theo dõi TTHC lĩnh vực nội vụ năm 2019 Hình 3-Bên nội dung sổ theo dõi hồ sơ Giải pháp cải cách tổ chức máy hành chính: Như đề nêu, giải pháp đề cập đến vấn đề xếp tinh gọn tổ chức, máy làm công tác thi đua, khen thưởng trước hết tham mưu xếp tinh gọn Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện, Hội đồng xét duyệt sáng kiến huyện Hội đồng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu phải cấu đảm bảo số lượng, thành phần thiếu thành phần cấu thừa chưa hợp lý, gây lãng phí Hội đồng xét khen thưởng, xét duyệt sáng kiến không chuẩn xác được, khơng thể hồn thành nhiệm vụ cơng tác, Hội đồng hoạt động kiêm nhiệm Cách thức thực giải pháp: Năm 2018, đạo Trưởng Phịng Nội vụ, thân tơi trăn trở suy nghĩ tham mưu lãnh đạo Phịng Nội vụ trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng xét duyệt sáng kiến huyện sở ghép 02 Hội đồng trước (Hội đồng thi đuakhen thưởng Hội đồng xét duyệt sáng kiến) thành 01 Hội đồng với tên gọi: “Hội đồng thi đua, khen thưởng xét duyệt sáng kiến huyện” Đồng thời, tham mưu xây dựng quy chế hoạt động (Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng TĐKT XDSK huyện) Giải pháp đại hóa hành chính: a) Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu suất sọan thảo văn bản: Nhận thức tầm quan trọng việc soạn thảo văn bản, 10 năm công tác qua, dựa tiện ích ứng dụng có sẵn phần mềm soạn thảo văn Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 việc thành lập Hội đồng TĐKT XDSK huyện gồm 19 thành viên Word, mạng internet, thân thực số thủ thuật đơn giản giúp giảm thời gian soạn thảo văn hạn chế đến mức thấp lỗi tả văn Cách thức thực sau: - Trong phần mềm Word có tiện ích Auto correct option giúp người soạn thảo tự chỉnh sửa ký tự người dùng nhập sai Ví dụ: Khi lỡ nhập cụm từ: “Phòng Nội vụt” bị dư ký tự t lỗi đánh máy nhầm tiện ích tự sửa, tự bỏ chữ t nhập dư cho người soạn thảo thành “Phòng Nội vụ” Một số từ thường xuyên lặp lặp lại tên phòng, ban, ngành…tên số lãnh đạo, chức danh, địa danh Việc nhập từ, cụm từ thực theo cách thông thường không trở ngại thời gian không đồng bị sai Ví dụ: Phịng Tài – Kế hoạch số phịng lại ghi Phòng Giáo dục Đào tạo, Phòng Lao động – thương binh xã hội, Phịng Tài Kế hoạch Để khắc phục hạn chế này, sử dụng tiện ích Auto correct option, từ tạo bổ sung bảng mặc địch sẵn như: Nhập vào Word tự động thay ub UBND hd HĐND pnv Phòng Nội vụ Ea Ea H’Leo ntd Nguyễn Tấn Đức pvt Phạm Văn Thời hdtdkt Hội đồng thi đua, khen thưởng xét duyệt sáng kiến huyện Đlie Yang Dliê Yang … … - Tiện ích Auto text: Trong soạn thảo văn thường phải soạn đoạn văn lặp lặp lại khơng có cách để bớt chút thời gian tiện ích Auto text Word giải pháp tuyệt vời Ví dụ: ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN EA H’LEO Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /QĐ-UBND Ea H’Leo, ngày tháng 10 năm 2019 Hoặc cụm từ: Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, NV (T03b) CHỦ TỊCH Lê Thăng Long Nơi nhận: - UBND huyện; - Chi Nội vụ-Dân tộc; - Công chức quan; - Lưu: NV (T10b) TRƯỞNG PHÒNG Phạm Văn Thời Để khắc phục tình trạng phải soạn soạn lại lặp thay phải mở văn cũ để copy đoạn văn cho văn soạn sẵn trên, sau chọn hết đưa vào Auto text chọn Add để lưu lại Khi sử dụng đến đoạn văn cần đưa chuột lên công cụ Auto text bấm chọn đoạn văn lặp cần đoạn văn thị khơng cần soạn lại Hình 4-Tiện ích Auto text mà hay dùng 10 b) Giải pháp tăng cường áp dụng ký số văn loại Giấy khen, giúp tiết kiệm thời gian cho lãnh đạo UBND huyện: Trong nhiều năm phụ trách tham mưu lĩnh vực thi đua, khen thưởng Bản thân phải tốn nhiều thời gian vào sổ thi đua cách viết tay, sau tiến hành in ấn với khối lượng giấy khen loại nhiều trung bình 01 năm khoảng 2.500 giấy khen loại Bản thân tốn thời gian đến lãnh đạo UBND huyện phải tốn nhiều thời gian để ngồi ký chữ ký tươi số lượng Giấy khen nêu Để khắc phục tình trạng nêu trên, năm 2019 nghiên cứu văn QPPL ký số, chữ ký điện tử mạnh dạng tham mưu lãnh đạo phịng Nội vụ trình UBND huyện cho phép ký số scan chữ ký ơng Đồn Tử Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Giấy khen loại ngành Giáo dục Đào tạo (Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 việc cho phép Phòng Nội vụ sử dụng chữ ký scan ơng Đồn Tử Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện ký loại Giấy khen ngành Giáo dục) Đồng thời, việc vào sổ in ấn triển khai thực từ năm 2014, vào sổ số Giấy khen thưởng phần mềm Word, cuối năm in giấy A4, đóng tập đóng dấu giáp lai để lưu trữ theo dõi Hình 5-Sổ vào số Giấy khen để lưu theo dõi phần mềm Word thay phải mua sổ giấy viết tay điền theo dõi Thuận tiện việc vào sổ số theo dõi Giấy khen phần mềm Word nhập liệu báo cáo thẩm định, tờ trình, định tơi cần copy lại số liệu để dán vào sổ theo dõi mà không cần phải viết tay trước, giúp giảm nhiều thời gian, cần tra cứu số liệu khen thưởng lại nhanh chóng 11 Đối với ký số văn giấy khen kẻ sẵn mẫu định dạng khổ giấy B4 theo quy định Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 Sau scan chữ ký tươi lãnh đạo UBND huyện để in ấn thuận tiện Hình 6-Scan chữ ký số lãnh đạo UBND huyện để in khổ giấy B4 Như đề cập, tiết kiệm thời gian cần in Giấy khen loại chuyển văn thư đóng dấu đỏ Trước phải in ấn xong ơm chồng giấy khen lên phịng gặp lãnh đạo UBND huyện ký tươi, chờ khoảng 02-03 ngày lãnh đạo khơng bận họp hành, cịn bận họp có phải chờ tuần lãnh đạo ký tươi xong nhận giấy khen chuyển xuống cho văn thư UBND huyện đóng dấu Ký số giấy khen Lúc trước chưa ký số giúp tiết kiệm thời gian Vào sổ, In ấn Lãnh đạo ký Vào sổ, In ấn Ký số Văn thư đóng dấu Văn thư đóng dấu VII HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP Về tính hiệu quả: Bằng cách áp dụng sử dụng giải pháp nên vào công việc hàng ngày, thân khắc phục triệt để lỗi nêu việc soạn thảo văn bản, tiết kiệm nhiều thời gian nên giải công việc ln nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời giao trả kết hồ sơ thủ tục hành 12 hẹn tính đến thời điểm 107/107 trả trước thời hạn, hẹn Văn soạn nhanh, gần 99% khơng bị lỗi tả Về tính giải pháp: Bản thân tơi tự đúc kết kinh nghiệm kiến thức chuyên môn Công nghệ thông tin để triển khai áp dụng sáng tạo nên hồn tồn mới, khơng chép VIII ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Những kinh nghiệm đúc kết qua thực tiễn giúp tiết kiệm thời gian tơi thực hiệu Tuy nhiên, cịn hạn chế, thiếu sót định chưa khai phá hết Do vậy, mong góp ý chân thành đồng nghiệp, lãnh đạo quan, lãnh đạo UBND huyện, thành viên Hội đồng TĐKT XDSK huyện, bạn đọc để ngày nghiên cứu đề tài sáng kiến hồn thiện Góp phần đưa cơng tác thi đua, khen thưởng, cải cách hành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh huyện ngày phát triển vững mạnh thời kỳ công nghệ 4.0./ Người thực hiện, viết sáng kiến Phạm Tấn Thành XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG Nguyễn Tấn Đức 13 ... 2015 UBND huyện quan Hội đồng nhân dân cấp bầu, quan chấp hành Hội đồng nhân dân, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cấp quan hành nhà... tăng hiệu suất sọan thảo văn bản: Nhận thức tầm quan trọng việc so? ??n thảo văn bản, 10 năm công tác qua, dựa tiện ích ứng dụng có sẵn phần mềm so? ??n thảo văn Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 19/3/2018... vụ-Dân tộc; - Công chức quan; - Lưu: NV (T10b) TRƯỞNG PHÒNG Phạm Văn Thời Để khắc phục tình trạng phải so? ??n so? ??n lại lặp thay phải mở văn cũ để copy đoạn văn cho văn so? ??n sẵn trên, sau chọn hết
- Xem thêm -

Xem thêm: MOT SO GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA CONG TAC TDKT, MOT SO GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA CONG TAC TDKT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn