GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC GV: VÕ THỊ NGỌC TRÂM

86 3 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2020, 23:27

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC GV: VÕ THỊ NGỌC TRÂM Email: tramvtn@tdmu.edu.vn SĐT: 01285813866 NỘI DUNG Chương Một số vấn đề chung kĩ sống giáo dục kĩ sống Chương Giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học Chương Những kĩ sống cần thiết giáo dục cho trẻ tiểu học Chương 4: Thiết kế kế hoạch giáo dục kỹ sống THEO TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI - WHO • “Kỹ sống là kỹ về giao tiếp để tương tác hiệu quả với người khác, là khả thích nghi và và giải quyết có hiệu quả những vấn đề, tình cuộc sống bằng những hành vi tích cực” Theo UNESCO lực cá nhân dùng để thực hiện đầy đủ các chức và tham gia vào sống hàng ngày – thông qua việc học tập  KNS Learning Học để làm gì? • Học để biết nắm kiến thức phương pháp để hiểu • Học để làm phải có khả hoạt động sáng tạo tác động vào môi trường sống • Học để chung sống tham gia hợp tác với người khác hoạt động người • Học để tự khẳng định tiến triển quan trọng nảy sinh từ ba loại hình trên” Hình thành kỹ sống cá nhân Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) • Kỹ sống bao gồm kỹ nhận biết để sống với chính mình và kỹ nhận biết để sớng với người khác KỸ NĂNG SỐNG • Kỹ sống kỹ cần thiết cho c̣c sống • Đó những kỹ mà trẻ nhỏ thực sự cần nếu chúng muốn một người, muốn sống tốt sống an lành môi trường chúng • Kỹ sống những thói quen hợp lý, cần thiết để xử lý tình cụ thể Những tình phải có thật có nhiều khả xảy thời điểm hiện tương lai • Ứng xử phù hợp những tình giúp thoát khỏi nguy hiểm xử lý vấn đề hiệu quả, hợp lý (TS Vũ Thu Hương) KỸ NĂNG CỨNG KỸ NĂNG MỀM GIÁ TRỊ SỐNG KỸ NĂNG SỐNG Sử dụng các phương pháp (PP) và kỹ thuật (KT) dạy học tích cực • Các phương pháp tích cực hóa người học – Giáo viên phải người định hướng – Học sinh tự khám phá tri thức hình thành lực cá nhân thơng qua hoạt động • Học tập hợp tác • Học tập trải nghiệm • Học tập theo dự án Tích hợp nội dung KNS vào nội dung mơn học • Thuận tiện, khơng tốn • Phải tích hợp cách hợp lý KNS và nội dung môn học Các KNS tích hợp vào nội dung mơn học • Nhóm kỹ nhận thức – KN sáng tạo – KN tư phê phán – KN xử lý thông tin – KN nhận thức • Nhóm kỹ xã hội – KN làm việc nhóm – KN thuyết trình – KN đàm phán và thương lượng • Nhóm kỹ quản lý bản thân – KN Quản lý thời gian – KN kiềm chế cảm xúc và chịu áp Nội dung mơn học tích hợp KNS Nội dung mơn học mang yếu tố hình thành lực cá nhân như: – Tìm hiểu – tái tạo tri thức mới; – Ghi nhận và xử lý thông tin và biểu diễn ý kiến cá nhân – Tình cảm yêu thương (đồng loại, đất nước, sinh vật …) – Có thế giới quan đắn về đạo đức, thẩm mỹ … => Ví dụ Giáo dục KNS qua hoạt động ngồi lên lớp • Nhóm KN thường thức sống – KN làm chủ cảm xúc, chịu áp lực, kiên nhẫn – KN thoát hiểm, sinh tồn – KN sáng tạo, khám phá • Nhóm KN giao tiếp tương tác – KN giao tiếp, làm việc nhóm, sinh họat tập thể – KN đàm phán, thương lượng Nguyên tắc giáo dục KNS thơng qua hoạt động ngồi lên lớp Vận dụng Thực hành Kết nối Khám phá Một số hoạt động NGLL hiệu để giáo dục KNS • • • • Sinh hoạt chuyên đề Tham quan thực tế Đi dã ngoại, cắm trại Các chuyến lao đợng cơng ích Sinh hoạt chun đề • Nội dung – Các vấn đề xã hội hiện – Các bài học đạo đức, kinh nghiệm sống • Hình thức - Sinh hoạt chủ nhiệm, chào cờ, các buổi sinh hoạt học sinh đầu năm - Các buổi sinh hoạt chuyên đề nhà trường tổ chức • Nhóm Kỹ sống giảng dạy – Nhóm kỹ nhận thức – Hình thành tình cảm, tình yêu thương, quan điểm thẩm mỹ và xã hội Tham quan thực tế • Nội dung – Tìm hiểu quá trình sản xuất dịch vụ xã hội – Hướng nghiệp – Tìm hiểu khám phá những địa danh lịch sử, văn hóa • Hình thức - Các buổi tham quan nhà trường tổ chức doanh nghiệp tài trợ • Nhóm Kỹ sống giảng dạy – Nhóm kỹ nhận thức, xã hội – Hình thành tình cảm, tình yêu thương, quan điểm tư tưởng xã hợi => Ví dụ Ví dụ tham qua sở ni cá giống • Giáo viên giao HS số công việc sau: – Tìm hiểu về quy trình lai tạo giống cá (ví dụ nhóm cho giống cá) – nhóm tìm hiểu về quy trình an toàn, vệ sinh ao nuôi và xử lý bệnh cho cá – nhóm tìm hiểu quy trình vận chuyển cá giống cho người nuôi Cuối buổi ngoại khóa các nhóm trình bày kết quả mình Đi dã ngoại, cắm trại • Nội dung – Trải nghiệm cuộc sống nơi thiên nhiên hoang dã – Tìm hiểu khám phá thiên nhiên • Hình thức - Các buổi cắm trại, du lịch • Nhóm Kỹ sống giảng dạy – Nhóm kỹ nhận thức, xã hội – Nhóm kỹ thường thức => Các hoạt Các chuyến lao động cơng ích • Nội dung – Trải nghiệm đời sống lao động và phụ vụ cợng đồng • Hình thức - Các buổi lao đợng công ích trường, đường phố, nơi công cộng - Phục vụ các bệnh viện, trung tâm người già, trẻ khuyết tật, mồ côi - Các chuyến “Mùa hè xanh” • Nhóm Kỹ sống giảng dạy – Nhóm kỹ nhận thức, xã hội – Nhóm kỹ thường thức – Hình thành tình yêu đồng loại quê hương đất nước, các giá trị văn hóa cao q Giáo dục KNS thơng qua tình lớp thực tiễn Các kỹ ơn thi • • • • • Tự tin Căng thẳng Tìm kiếm sụ hỗ trợ Kỹ tự fuc vụ Kn kiểm sốt cảm xúc • Khi sử dụng phương tiện giáo dục kỹ sống giáo viên phải lưu ý điều gì? • Tại phải khai thác kinh nghiệm học sinh dạy kỹ sống? • Đánh giá phương pháp? • Tại sử dụng phương pháp đó lại hiệu quả? • Phương pháp … phù hợp để dạy kỹ năng…? • Sd chu trình trải nghiệm để gd kỹ sốn fai lưu ý điều gì? ... vấn đề chung kĩ sống giáo dục kĩ sống Chương Giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học Chương Những kĩ sống cần thiết giáo dục cho trẻ tiểu học Chương 4: Thiết kế kế hoạch giáo dục kỹ sống THEO TỔ... hiệu quả, hợp lý (TS Vũ Thu Hương) KỸ NĂNG CỨNG KỸ NĂNG MỀM GIÁ TRỊ SỐNG KỸ NĂNG SỐNG TẠI SAO PHẢI GD KỸ NĂNG SỐNG CHO HS TIỂU HỌC? • • • • • Yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Bối cảnh hội nhập quốc... người khác KỸ NĂNG SỐNG • Kỹ sống kỹ cần thiết cho c̣c sống • Đó những kỹ mà trẻ nhỏ thực sự cần nếu chúng muốn một người, muốn sống tốt sống an lành môi trường chúng • Kỹ sống những
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC GV: VÕ THỊ NGỌC TRÂM, GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC GV: VÕ THỊ NGỌC TRÂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn