Nghiên cứu vị chủng tiêu dùng trong mối quan hệ với chủ nghĩa thế giới và sự sẵn lòng mua hàng may mặc thời trang ngoại

14 7 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2020, 01:54

Nghiên cứu này khảo sát tính vị chủng, khám phá mối quan hệ giữa tính vị chủng với chủ nghĩa thế giới với sự sẵn lòng mua mặt hàng may mặc thời trang thương hiệu ngoại của người tiêu dùng. Kết quả phỏng vấn 17 đáp viên và khảo sát 147 người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Long Xuyên cho thấy chủ nghĩa thế giới tác động tiêu cực đến tính vị chủng và tính vị chủng tác động tiêu cực đến sự sẵn lòng mua hàng ngoại. Nghiên cứu vị chủng tiêu dùng NGHIÊN CỨU VỊ CHỦNG TIÊU DÙNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CHỦ NGHĨA THẾ GIỚI VÀ SỰ SẴN LÒNG MUA HÀNG MAY MẶC THỜI TRANG NGOẠI Đặng Hùng Vũ*, Đặng Hữu Lượng** TÓM TẮT Nghiên cứu khảo sát tính vị chủng, khám phá mối quan hệ tính vị chủng với chủ nghĩa giới với sẵn lòng mua mặt hàng may mặc thời trang thương hiệu ngoại người tiêu dùng Kết phỏng vấn 17 đáp viên khảo sát 147 người tiêu dùng địa bàn thành phố Long Xuyên cho thấy chủ nghĩa giới tác động tiêu cực đến tính vị chủng tính vị chủng tác động tiêu cực đến sẵn lòng mua hàng ngoại Người tiêu dùng thành phố Long Xuyên vị chủng hàng nội cao, vị chủng hàng ngoại Ngồi ra, vị chủng tiêu dùng cịn bị chi phối yếu tố nhân học Hàm ý quản trị đơn vị kinh doanh hàng may mặc thời trang: (1) cần trọng xây dựng thương hiệu nhãn hàng nội (2) xem xét yếu tố văn hóa tiếp thị nhãn hàng ngoại Từ khóa: vị chủng tiêu dùng, chủ nghĩa giới, sẵn lòng mua, hàng may mặc thời trang INVESTIGATING COMSUMER ETHNOCENTRISM IN RELATION TO COSMOPOLITANISM AND WILLINGESS TO BUY FOREIGN GARMENT PRODUCTS ABSTRACT This study examined consumers’ ethnocentrism and the relationship among ethnocentrism, cosmopolitanism and willingness to buy foreign garment products With 17 interviews and a survey of 147 consumers in Long Xuyen city, it is revealed that cosmopolitanism negatively affects ethnocentrism, and then ethnocentrism negatively affects willingness to buy foreign garment products Long Xuyen city’s consumers show a high level of ethnocentrism toward local products and lower level of ethnocentrism toward foreign products Additionally, ethnocentrism is impacted by demographic factors Managerial implications for garment business: (1) investing in the development of local garment brands and (2) considering cultural factors while promoting foreign brands Key words: consumer ethnocentrism, cosmopolitanism, willingness to buy, garment products * TS Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Email: dhvu@agu.edu.vn; ĐT:0986 366 250 ** Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh An Giang Emai: dhluong1326@gmail.com; ĐT: 0975 934 492 81 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật hóa dịch vụ quốc gia Nhìn chung, phần nhiều nghiên cứu cho thấy tính vị chủng có quan hệ thuận chiều với sẵn lòng mua hàng nội (Nguyễn Thị Tuyết Mai, 2015) Tại Việt Nam, có nhiều nghiên cứu liên quan đến tính vị chủng Các nghiên cứu chủ yếu tập trung phân tích tác động vị chủng tiêu dùng đến ý định mua hàng đánh giá chất lượng sản phẩm Một số nghiên cứu tiêu biểu như: Nguyễn Thành Long (2011) nghiên cứu chủng tiêu dùng sẵn lòng mua hàng ngoại trường hợp mặt hàng sữa bột, dược phẩm trái Tính vị chủng ảnh hưởng đến đánh giá sản phẩm (product judgment), niềm tin hàng nội dự định hành vi tiêu dùng thuốc bổ trẻ em sản xuất nước trình bày nghiên cứu Phạm Thị Bé Loan & Bùi Thanh Huân (2012) Nghiên cứu Trương Mỹ Ngọc & Lê Nguyễn Hậu (2017) cho thấy vai trò vị chủng tiêu dùng việc tạo nên cảm nhận uy tín thương hiệu cho sản phẩm mới, công nghệ cao, đa giá trị mang thương hiệu Việt, cụ thể điện thoại thông minh Phần lớn nghiên cứu Việt Nam tập trung vào hậu tố - tác động vị chủng tiêu dùng đến kết đánh giá sản phẩm sẵn lòng mua, niềm tin vào sản phẩm Việt Guo & Zhou (2017) ảnh hưởng vị chủng tiêu dùng đến hành vi người tiêu dùng khác phát triển kinh tế, văn hóa đối tượng khách hàng Nghiên cứu bổ sung vào sở lý thuyết vị chủng tiêu dùng kiểm định tiền tố chủ nghĩa giới (cosmopolitanism) hậu tố sẵn lòng mua hàng may mặc thời trang ngoại quốc gia phát triển Việt Nam Xu hướng quốc tế hóa người tiêu dùng, thể qua mức độ ủng hộ chủ nghĩa giới người tiêu dùng, có ảnh hưởng đến vị chủng tiêu dùng câu hỏi nghiên cứu thứ Câu hỏi đặt nhóm tiền tố tính vị chủng mà Shankarmahesh GIỚI THIỆU Tính vị chủng (ethnocentrism) yếu tố quan trọng nghiên cứu hành vi người tiêu dùng sản phẩm ngoại nhập Tính vị chủng với yếu tố tiếp thị đa dạng niềm tin (truth) quen thuộc ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng Vị chủng tiêu dùng (customer ethnocentrism) rào cản phi thuế tác động xuyên suốt đến trình hội nhập kinh tế giới (Shankarmahesh, 2006; Shimp & Sharma, 1987) Cùng với thỏa mãn, tin cậy giá trị, hai biến marketing quốc tế - niềm tin tính vị chủng tiêu dùng - ảnh hưởng đến lòng trung thành sản phẩm, dịch vụ nước (Nijssen & van Herk, 2009) Tính vị chủng có ảnh hưởng đến việc đánh giá chất lượng sản phẩm, chất lượng, giá cảm nhận định mua (Shankarmahesh, 2006) Nghiên cứu vị chủng tiêu dùng phạm vi giới đa dạng phong phú Trong đó, bật phải kể đến nghiên cứu Shimp & Sharma (1987) bối cảnh Hoa Kỳ, đưa khái niệm chủ nghĩa dân tộc tiêu dùng xây dựng thang đo cho khái niệm này, gọi CET scale Ngồi ra, cịn nhiều nghiên cứu khác vị chủng tiêu dùng như: Klein, Ettenson & Morris (1998) khẳng định tính vị chủng ác cảm tiêu dùng (animosity) hai khái niệm độc lập, tác động tiêu cực đến sẵn lòng mua hàng ngoại nhập từ Nhật Bản người Trung Quốc lục địa Wang & Chen (2004) nghiên cứu tác động vị chủng tiêu dùng đến ý định mua hàng nội địa người tiêu dùng Trung Quốc Josiassen, Assaf & Karpen (2011) nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố nhân học đến vị chủng tiêu dùng bối cảnh nước Úc; nghiên cứu cho thấy khuynh hướng vị chủng tiêu dùng người Úc chịu ảnh hưởng những đặc điểm người tiêu dùng Guo, Tu & Cheng (2018) cho thấy vị chủng tiêu dùng điều tiết mối quan hệ thiện cảm quốc gia (affinity) niềm tin hàng 82 Nghiên cứu vị chủng tiêu dùng vị chủng có nguồn gốc từ việc thành viên cộng đồng có nhu cầu gìn giữ trì đánh giá tích cực thân cộng đồng Điều khiến họ yêu thích, thiên vị, chí xem vật người cộng đồng họ trung tâm, mẫu mực, thước đo cho tất vật chung quanh Các cá nhân có phân biệt đối xử với người ngồi cộng đồng nuôi dưỡng niềm tự hào, tự tôn, tán dương thành viên xem thường người ngồi cộng đồng Người có tính vị chủng thường tự hào, nâng cao giá trị, văn hóa người thuộc vào nhóm mình, có xu hướng đánh giá thấp giá trị, chuẩn mực nhóm khác Sau này, theo góc nhìn tiếp thị, Shimp & Sharma (1987) cho tính vị chủng người mua niềm tin, quan niệm sẵn có đắn, phù hợp mặt đạo đức việc mua hàng nước ngồi Đó vị chủng tiêu dùng (consumer ethnocentrism) Chủ nghĩa giới tiêu dùng (COS): định nghĩa thích nghi tương tác với người thuộc văn hóa khác nhau, tiếp thu giá trị văn hóa đa dạng, cởi mở ưu tiên liên kết với nhiều văn hóa (Cannon & Yaprak, 2002; Cleveland, Laroche & Papadopoulos, 2009; Hannerz, 1990) Người tiêu dùng theo xu hướng chủ nghĩa giới thể tôn trọng nhạy cảm văn hóa khác; họ sẵn sàng chấp nhận giá trị văn hóa khác Lối sống họ chịu ảnh hưởng văn hóa khác Riefler & Diamantopoulos (2009) mô tả người tiêu dùng giới cá nhân cởi mở, có định hướng tiêu dùng vượt qua văn hóa, địa phương cộng đồng cụ thể đánh giá cao đa dạng bao gồm thử sản phẩm dịch vụ từ nhiều loại quốc gia Sự sẵn lòng mua hàng ngoại (WTB): hành vi dự đốn ý định trước (Ajzen, 1991, 2011) Theo quan điểm lý thuyết hành vi hoạch định, ý định khuynh hướng cá nhân báo dự đoán (2006) đưa ra, tư tưởng theo chủ nghĩa giới mang tính thời xu tồn cầu hóa quốc gia nay, có Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu thứ hai liên quan đến tác động vị chủng tiêu dùng đến sẵn lòng mua hàng may mặc thời trang Hàng may mặc thời trang hàng hóa phản ánh rõ sắc, tầng lớp, giai cấp, lòng tự tôn người (Khare, 2014) Sự thay đổi thời trang nhanh theo tiến trình phát triển giới Chính thay đổi phong cách lựa chọn mặc hàng thời trang nêu bật lên tính vị chủng chủ nghĩa giới người tiêu dùng Họ trung thành với truyền thống, ủng hộ mặc hàng nội địa hay cố gắng cởi mở với tư hướng ngoại lựa chọn hàng ngoại Nghiên cứu khảo sát mức độ vị chủng tiêu dùng ngành hàng may mặc thời trang kiểm tra mối quan hệ chủ nghĩa giớivị chủng tiêu dùng vị chủng tiêu dùng-sự sẵn lòng mua hàng ngoại Mẫu nghiên cứu chọn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Nghiên cứu đánh giá lại mức độ vị chủng tiêu dùng người Việt thành phố Long Xuyên, so với nghiên cứu thực gần 10 năm qua Nguyễn Thành Long (2011), thực bối cảnh ngành hàng khác: hàng may mặc thời trang ngoại nhập Nghiên cứu nhằm phân tích tác động chủ nghĩa giới đến tính vị chủng Nghiên cứu cho biết sẵn lòng mua hàng ngoại người tiêu dùng hàng may mặc thời trang Nghiên cứu tiếp thị có ý nghĩa đơn vị, cá nhân khánh hàng may mặc thời trang CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT Các khái niệm nghiên cứu Vị chủng tiêu dùng (CET): Tính vị chủng lần tiên đề cập Sumner (1906, theo Shimp & Sharma (1987)) Theo lý thuyết nhận dạng xã hội (Social Indentity Theory), tính 83 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật Mối quan hệ trái chiều chủ nghĩa giới tính vị chủng kiểm định qua nhiều nghiên cứu nước phát triển Tổng hợp nghiên cứu trước, Shankarmahesh (2006) cho thấy tính vị chủng bị hạn chế cởi mở người tiêu dùng văn hóa giới Các nghiên cứu sau nghiên cứu Cleveland, Erdoğan, Arıkan & Poyraz (2011) tìm thấy mối quan hệ đáng kể chủ nghĩa giới giá trị truyền thống (tradition) Lim & Park (2013) nghiên tác động chủ nghĩa giới văn hóa quốc gia đến đổi người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận đổi người tiêu dùng Mỹ Hàn Quốc Cả hai văn hóa thể mức độ sáng tạo hành vi quốc tế khác Người tiêu dùng có đặc điểm quốc tế cao thể mức độ đổi cao hai quốc gia Chủ nghĩa giới có ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng đổi người Hàn Quốc tiêu cực người Mỹ Điều cho thấy bối cảnh quốc gia tác động đến mối quan hệ khái niệm, ví dụ chủ nghĩa giới tính vị chủng Tuy nhiên, Parts & Vida (2013) kiểm tra ảnh hưởng chủ nghĩa giới người tiêu dùng hành vi mua hàng nước nước ba loại sản phẩm tiêu dùng: rượu, quần áo đồ nội thất Họ phát tác động trực tiếp trái chiều chủ nghĩa giới tính vị chủng Mặc dù có vài nghiên cứu cho thấy bối cảnh nghiên cứu, ví dụ quốc gia phát triển quốc gia phát triển, khiến cho mối quan hệ chủ nghĩa giới tính vị chủng không rõ ràng, nhiều nghiên cứu cho thấy tồn mối quan hệ nghịch biến Giả thuyết thứ nghiên cứu quốc gia phát triển Việt Nam là: H1: Chủ nghĩa giới (COS) tác động ngược chiều đến vị chủng tiêu dùng (CET) Tính vị chủng (CET) sẵn lịng mua (WTB) hành vi Theo đó, ý định xem động dẫn đến hành vi dấu hiệu mức độ sẵn sàng mua Như vậy, nhân tố quan trọng ảnh hưởng lên hành vi (mua hàng) ý định hay khuynh hướng hành vi Nghiên cứu sử dụng cụm từ sẵn lòng mua (willingness to buy) để biểu thị cho khuynh hướng mua nhiều nghiên cứu trước sử dụng Sự sẵn lòng mua hay ý định mua (intention to buy) người tiêu dùng hàng trước hết dựa vào thẩm định giá trị từ hàng hóa Tuy khơng phải biến dự báo hồn hảo sẵn lòng mua sử dụng biến dự báo tốt cho hành vi mua nhiều nghiên cứu nước (Bushra & Zafar, 2017; Cutura, 2006; Guo & Zhou, 2017; Nguyễn Thành Long, 2011; Trương Mỹ Ngọc & Lê Nguyễn Hậu, 2017; Wang & Chen, 2004) 2 Các giả thuyết nghiên cứu Chủ nghĩa giới (COS) vị chủng tiêu dùng (CET) Nhiều nghiên cứu giới bối cảnh khác cho thấy chủ nghĩa giới nhân tố làm thay đổi mức độ vị chủng tiêu dùng Mức độ cởi mở toàn cầu (global openess) làm giảm mức vị chủng tiêu dùng người Mỹ chứng minh nghiên cứu (Suh & Kwon, 2002) Nghiên cứu Slovania (Tây Âu) khẳng định chủ nghĩa giới tiền tố có mối quan hệ trái chiều với tính vị chủng (Vida & Reardon, 2008) Mặc dù vậy, có lập luận cho tính vị chủng có ảnh hưởng đến niềm tin cơng dân tồn cầu (global citizenship) mối quan hệ khái niệm không rõ ràng Điển nghiên cứu Strizhakova, Coulter & Price (2008) cho tính vị chủng có tác động trái chiều tương đối mạnh tính vị chủng niềm tin cơng dân tồn cầu quốc gia phát triển Hoa Kỳ; nhiên, mối quan hệ không xác nhận quốc gia phát triển 84 Nghiên cứu vị chủng tiêu dùng khẩu, ví dụ tuổi tác hành vi tiêu dùng người trẻ tuổi có xu hướng chấp nhận xu hướng tồn cầu hóa nhanh người già Shankarmahesh (2006), Klein & Ettenson (1999) Caruana & Planning (1996) cho người trẻ, có trình độ học vấn cao thường có xu hướng vị chủng người lớn tuổi có học vấn thấp Do đó, nghiên cứu mặt đo lường, đánh giá mức độ vị chủng nhóm người tiêu dùng thành phố Long Xuyên, mặt khác kiểm định khác biệt mức độ vị chủng nhóm người tiêu dùng theo độ tuổi, giới tính trình độ học vấn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thu thập xử lý liệu Nghiên cứu sử dụng liệu định tính định lượng Dữ liệu định tính sử dụng mặt để hiệu chỉnh, việt hóa thang đo cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu; mặt khác, dùng thảo luận kết nghiên cứu định lượng Các giả thuyết nghiên cứu kiểm định phương pháp định lượng Thang đo định lượng kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) Các giả thuyết kiểm định hồi quy tuyến tín Thiết kế nghiên cứu hỗn hợp phù hợp với mục đích nghiên cứu đánh giá vị chủng khách hàng kiểm định mối quan hệ khái niệm Bảng 1: Mẫu phỏng vấn Người tiêu dùng có tính tính vị chủng cao từ chối mua sản phẩm dịch vụ nhập từ nước ngồi họ tin mua sản phẩm sản xuất nước từ chối sản phẩm sản xuất nước phù hợp với đạo đức (Shimp & Sharma, 1987) Mối quan hệ trái chiều mức độ vị chủng sẵn lòng mua hàng ngoại khẳng định qua nhiều nghiên cứu trước nhiều quốc gia như: Mỹ (Granzin & Painter, 2001; Shimp & Sharma, 1987; Suh & Kwon, 2002), Trung Quốc (Klein cs., 1998), Bồ Đào Nha (Granzin & Painter, 2001), Hàn Quốc (Suh & Kwon, 2002), Thổ Nhĩ Kỳ (Erdogan & Uzkurt, 2010), Estonia Slovenia (Parts & Vida, 2013) Việt Nam (Nguyễn Thành Long, 2004, 2011; Nguyen & Smith, 2012) Người có tính vị chủng cao cho mua hàng hóa nước ngồi khơng u nước làm ảnh hưởng xấu đến kinh tế gây thất nghiệp (De Ruyter, Van Birgelen & Wetzels, 1998; Javalgi, Khare, Gross & Scherer, 2005; Shimp & Sharma, 1987) Vì vậy, nghiên cứu đặt giả thuyết sau: H2: Vị chủng tiêu dùng (CET) tác động ngược chiều đến sẵn lòng mua hàng may mặc nước (WTB) Mức độ vị chủng người tiêu dùng khác phân nhóm theo nhân học Phụ nữ, người lớn tuổi người có trình độ học vấn thấp cho có tính vị chủng nhiều Những người có trình độ học vấn cao bị tác động bới với chủ nghĩa dân tộc có cảm giác hướng ngoại (Dogi, 2015; Erdogan & Uzkurt, 2010; Javalgi cs., 2005; Josiassen cs., 2011; Sharma, Shimp & Shin, 1995; Shimp & Sharma, 1987) Phụ nữ người lớn tuổi có tính vị chủng họ cảm thấy chất lượng sống bị đe dọa diện sản phẩm nhập nhiều (Mockaitis, Salciuviene & Ghauri, 2013; Shankarmahesh, 2006; Sharma cs., 1995) Shukla (2011) kêu gọi nghiên cứu chi tiết tác động biến nhân Nhóm tuổi Số lượng Thế hệ 7X 1970, 1973, 1979 Thế hệ 8X 1980, 1985, 1987, 1988 Thế hệ 9X 1993, 1996, 1997, 1998, 1999 Thế hệ 10X 2000, 2001, 2002 Tổng cộng 17 Năm sinh Dữ liệu định tính thu thập vấn sâu (N=17) Mẫu chọn theo mục đích (purposeful sampling), cỡ mẫu lớn 15 (theo Marshall, Cardon, Poddar & Fontenot, 85 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật (learning more about people who live in other countries, and learn about their unique views and approaches, Cleveland cs., 2011) thay tìm hiểu văn hóa quốc gia khác Sự thay đổi giúp đáp viên dễ hiểu trả lời câu hỏi Ngoài ra, rào cản ngôn ngữ thiếu môi trường giao tiếp trực tiếp với người nước nên mục đo giao tiếp với người nước (coming into contact with people of other cultures) lược bỏ Thang đo thức trình bày Phụ lục B Các số phân tích khám phá độ tin cậy thang đo trình bày Phụ lục C Kết phân tích Cronbach’s Alpha cho thấy tất thang đo đạt yêu cầu độ tin cậy: chủ nghĩa (0.905), sẵn lòng mua (0.803) Hệ số Cronbach’s Alpha tính vị chủng (0.838) Qua phân tích nhân tố khám phá, biến thang đo vị chủng bị loại Khái niệm vị chủng chia thành thành phần: vị chủng hàng nội-CETa (0.818) vị chủng hàng ngoại-CETb (0.874) Hệ số tải nhân tố 18 biến quan sát lại đạt yêu cầu (lớn 0.5) dao động từ 0.614 đến 0.852 Tổng phương sai trích đạt 68.197% thể nhân tố rút giải thích 68.197% biến thiên liệu, Eigen-Value có giá trị 1.122 Do đó, nhân tố rút chấp nhận KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Mức độ vị chủng người tiêu dùng Mức độ vị chủng tiêu dùng cao hàng nội, khơng cao hàng ngoại Điểm trung bình biến CET1 (3.63), CET2 (3.73) CET3 (3.69) cho thấy người tiêu dùng ưu tiên mua hàng nội Người tiêu dùng quan niệm việc làm tốt nhằm bảo vệ, phát triển kinh tế, bảo vệ người lao động Việt Nam Tuy nhiên, hàng ngoại (qua mục đo CET4, 5, 7), người tiêu dùng không kỳ thị ác cảm Người tiêu dùng khơng cho mua hàng ngoại gây ảnh hưởng đến kinh tế người Việt Nam 2013) Mỗi vấn kéo dài không 60 phút, lặp lại thông tin từ đáp viên sau trùng lắp lại thông tin thu thập (Malterud, Siersma & Guassora, 2016; Strauss & Corbin, 1998) Đáp viên nằm nhóm lứa tuổi (xem Bảng 1), làm nhiều ngành nghề như: nhân viên bảo hiểm y tế, giáo viên, chủ sở kinh doanh, học sinh-sinh viên Dữ liệu định lượng thu thập qua phiếu khảo sát (N=147) Mẫu chọn theo phương pháp thuận tiện Nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng Maximum Likelihood nên kích thước mẫu tối thiểu từ 100 đến 200 chấp nhận (theo Hair, Black, Babin & Anderson, 2010; Nguyễn Đình Thọ, 2013) Nghiên cứu sử dụng khái niệm 19 biến quan sát, cỡ mẫu đảm bảo lớn lần số biến quan sát (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008) Tỷ lệ nam-nữ mẫu 70-77, với phần lớn đáp viên có trình độ đại học-sau đại học chiếm 73%, 27% đáp viên chưa tốt nghiệp đại học Độ tuổi thơng tin chi tiết mẫu trình bày Phụ lục A Thang đo Thang đo nghiên cứu kế thừa hiệu chỉnh từ thang đo nghiên cứu trước Mức độ vị chủng đo CETSCALE Shimp & Sharma (1987), hiệu chỉnh thành mục đo theo Nguyễn Thành Long (2011), sử dụng bối cảnh Việt Nam Khuynh hướng theo chủ nghĩa giới đo thang đo C-COSMO sử dụng nghiên cứu Cleveland cs (2009), Riefler, Diamantopoulos & Siguaw (2012) Lawrence (2012) Mức độ sẵn lòng mua hàng may mặc thời trang ngoại đo lường theo thang đo WTB nghiên cứu Lê Nguyễn Hậu, Trần Trúc Quỳnh & Lê Đức Anh (2012) Nguyễn Thành Long (2011) Qua kết vấn định tính, thang đo định lượng bổ sung, sửa đổi vài điểm hành vi tìm hiểu người nước ngồi quan điểm đặc trưng họ 86 Nghiên cứu vị chủng tiêu dùng Hình 1: Mức độ vị chủng người tiêu dùng thành phố Long Xuyên CET7 2.68 CET6 2.61 CET5 2.44 CET4 2.07 CET3 3.69 CET2 3.73 CET1 3.63 ức độ ị ủ ngườ ố Việt việc cần chấtViệt lượng Kết định Kết tínhquả (Hình 1) khẳng định tính (Hình 1) khẳng định làm, phận người ủngmẫu hộ việc mua mã theo kịp giới Khách hàng 9X ưa thích định phậntrong người Việt ủng hộ việc nước Nhóm hệ 7X n tơn trọng đề cao hàng Việt, dành tình cảm lớn đến vàdo sử dụng người hàng thời ngoạiĐáp mặcviên dù mức mua hàng nước Nhóm hệmay 7X mặc thời tôn trang với mặt hàng Việttrang sản xuất nữ (sinh năm độ sử dụng vừa phải khơng q “sính ngoại” trọng đề 1979, cao hàng Việt, dành tình cảm nhân viên bảo hiểm y tế) cho phải tin yêu ưu tiên dùng hàng Việt Với quan niệm Họ muốn thương hiệu ngoạicuộc sống lớn đến với mặt hàng may trang ủng hộ hàng nộimặc nhưthời ủng hộ người nhà cân giúpbằng nhaucảcùng có ổn nội địnhvàtrong tủ áo bảo vệ người Việt người sản xuất (sinh Những lớnĐáp tuổi viên nữnữgiới có xu hướng tônquần vinh hàng Một địa khách hàng 10Xdần không rằnghệmua may mặc thời năm 1979, nhân viên bảo hiểmmức y tế)độcho Tuy nhiên, vị chủng giảm đến cho sau.hàng Khách hàng trang Việt 1987 góp phần nước nhàrằng ln cố phải tin yêu ưu tiên Việt Với điểm trái dùng ngượchàng Cán bộ,quan viên chức (sinh năm giáophát viên triển tiêu học) hàng chất lượng không không niệm ủng hộ hàng nội ủngcủa hộ “người gắng mua sản phẩm Việt Nam, ủng hộ mặViệt hàng may mặc ViệttốtNam Thái Tuấn có kiểu dáng, mẫu mã phù hợp nhà” giúp có ổn định Việt Tiến, Nem, An Sỹ Dương nhằm góp phần giúp người dân Việt Nam có việcnhu làm, vừa để cầu người tiêu dùng không muốn lựa chọn sống Nhữngphát người lớn tuổi nữ giới có xu triển nước nhà Ngược lại nữ doanh nhân sinh năm hủ sở nước suối) ưu tiên Khách hàng 10X cởi mở vớing hàng ngoại, hướng tôn vinh bảo vệ hàng địa mua mặt hàng may mặc thông thường mặc nhà lựa chọn ngoại thờ họ chuộng hàng ngoại sở thích cá nhân Tuy nhiên, mức độ vị chủng giảm dần đến trang cao cấp Điều cho thấy rằng, người tiêu dùng hệ 8X quan tâm đến lịng tự tơn hệ sau Khách hàng 8Xsắm có hai quan dân tộc mua so với thếđiểm hệ 7X mặt tài đảm bảo mức ổn Nam sinhvàviên báo9Xchí (sinh trái ngược Cán bộ,độ viên chức (sinh Mức vị chủng giảm năm dần đến định hệ 9X 10X.ngành Nhóm cho rằngnăm ủng hộ hàng 2000) đưa lập luận rằng: “Cuộc chiến thuế 1987, giáo viên tiêu học) cho cố gắng Việt việc cần làm chất lượng mẫu mã theo kịp giới ưa thích quan Mỹ Trung Quốc tạo sóng mua sảnsử phẩm Việt Nam, ủng hộ mặt dụng hàng thời trang ngoại mức độ sử dụng vừa phải sính ngoại Họ xê dịch xưởng sản xuất từ Trung Quốc quahàng hàng may mặc Việt Nam Thái Tuấn, muốn cân thương hiệu nội ngoại tủ quần áo Một khách nước Đông Namphần Á, vàphát Việttriển Namnước hàng Việt Tiến, Nem,ng Ancho Sỹ Dương nhằm mua hànggóp mayphần mặc thờicác trang Việt góp nhà Việc dikiểu dời dáng, xưởng giúp người dân có khơng việc làm, vừakhơng để cóngoại ViệtViệt chấtNam lượng tốt đúnglệ.những mẫu sản mã xuất phù tạo hợpnên nhu cầu th hội việc làm khổng lồ cho lượng lớn nhân phát triển nước nhà Ngược lại, nữ doanh nhân người tiêu dùng khơng muốn lựa chọn cởi mở với hàng ngoại, họ công phổ thông lẫn nhânđược đào mức tạo ổn định (sinh năm 1988, chủ sở nước suối) ưu tiên chuộng hàng ngoại sở thích cá nhân mặt tài đảm bảo chun mơn.” Nhìnrằng: chung, khách hàng trẻquan mua mặt hàng may mặc thông thường (sinh nămqua 2000) đưa lập luận “Cuộc chiến thuế quan mua mặc Quốc ngoại qua nước mặc nhà vàMỹ lựavàchọn hàng ngoại đối vớilàn thờisóng xê Trung Quốc tạo dịchniệm việc xưởng sảnhàng xuất may từ Trung thu cho người trang cao cấp Điều nàyÁ,cho thấy Nam rằng,không ngườiphải tạo Đông Nam Việt ngoại lệ việc Việclàm di dời nhập xưởng sản xuấtViệt tạo nên Kết nghiên cứu cho thấy mức độ đào vị tạo qua tiêu dùng hệ 8X quan tâm đến lòng tự hội việc làm khổng lồ cho lượng lớn nhân công phổ thông lẫn nhân chủng tiêu dùng giảm Trước hết suy tôn dân tộc mua sắm so với hệ 7X giảm qua hệ Những người trẻ có điều Mức độ vị chủng giảm dần đến hệ kiện tiếp cận nhiều với văn hóa nước ngồi, 9X 10X Nhóm 9X cho ủng hộ hàng 98 87 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật 0.074 cho thấy 12.2% 6.8% khác biệt sẵn lịng mua hàng ngoại giải thích tính vị chủng hàng nội (H2a) tính vị chủng hàng ngoại (H2b) Hệ số sig kiểm định F nhỏ 0.05, mơ hình hồi quy phù hợp với tập liệu suy rộng cho toàn tổng thể Kết nghiên cứu định lượng cho thấy chủ nghĩa giới (COS) có mối quan hệ trái chiều với tính vị chủng hàng nội (CETa) tính vị chủng hàng ngoại (CETb) Kế đến, tính vị chủng hàng nội (CETa) tính vị chủng hàng ngoại (CETb) có mối quan hệ trái chiều với sẵn lòng mua hàng may mặc thời trang ngoại (WTB) THẢO LUẬN VÀ KẾT LUẬN Thảo luận Sự cởi mở với quốc gia khác người ngoại quốc thay đổi qua hệ, có ảnh hưởng đến vị chủng sẵn lịng mua khách hàng Nhóm khách hàng 7X cho việc tiếp thu văn hóa hay trao đổi với nước ngồi nhằm mục đích giải trí khơng phải nhu cầu cần thiết Nhóm 8X có xu hướng thích tìm hiểu văn hóa nước lân cận Trung Quốc, Nhật, Hàn,… Nữ giáo viên tiểu học (sinh năm 1987) ủng hộ hàng Việt trải nghiệm mặt hàng may mặc Nhật hài lịng sản phẩm Nhóm khách hàng 9X 10X đồng quan điểm việc có tìm hiểu tiếp thu điều mẻ từ văn hóa thích giao lưu với người nước ngồi dù chưa có hội để tiếp xúc trao đổi trực tiếp Nhìn chung, giới trẻ người có học thức thể xu hướng chủ nghĩa giới họ giảm bớt mức độ vị chủng mức lòng mua hàng ngoại cao Điều thể kết nghiên cứu định tính định lượng, giống nghiên cứu trước (Nguyễn Thành Long, 2011) nghiên cứu khác nước trình bày tổng kết Shankarmahesh (2006) Đối với sẵn lòng mua, khách hàng thành phố Long Xuyên quan niệm mua thay đổi suy nghĩ, khơng cịn cho phải mua hàng nội bảo vệ đất nước người, không cịn suy tơn hàng nội Sự suy giảm cịn thể qua thái độ cởi mở, chấp nhận hàng hóa từ nước hàng hóa đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng Khách hàng sẵn lòng mua hàng ngoại chất lượng, mẫu mã giá phù hợp mà không bị ràng buộc quan niệm mua hàng ngoại làm ảnh hưởng đến kinh tế người Việt Kết kiểm định liệu khảo sát cho thấy có khác biệt mức độ vị chủng nhóm khách hàng Kiểm định mẫu độc lập (independent Sample T-Test), Anova công cụ Post Hoc cho thấy tinh vị chủng hàng nội tính vị chủng hàng ngoại có khác biệt nam nữ, nhóm tuổi 15 đến 34 nhóm 35 tuổi trở lên, nhóm có trình độ đại học, sau đại học so với nhóm có trình độ tiểu học trung học sở Các kết tương đồng với kết từ nghiên cứu định tính Mối quan hệ tính vị chủng với chủ nghĩa giới sẵn lịng mua hàng ngoại Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu hiệu chỉnh sau phân tích nhân tố khám phá Khái niệm tính vị chủng chia thành thành phần: vị chủng hàng nội vị chủng hàng ngoại Theo đó, giả thuyết H1 chia thành giả thuyết: tác động trái chiều chủ nghĩa giới đến tính vị chủng hàng nội (H1a) tính vị chủng hàng ngoại (H1b) Tương tự vị chủng hàng nội (H2a) vị chủng hàng ngoại (H2b) có ảnh hưởng trái chiều đến sẵng lòng mua hàng ngoại Các giả thuyết kiểm định kỹ thuật hồi quy tuyến tính cho giả thuyết chấp nhận với kết Phụ lục D R2 hiệu chỉnh kiểm định 0.068 0.327, cho thấy khoảng 6.8 % khác biệt tính vị chủng hàng nội (H1a) 32.7% khác biệt tính vị chủng hàng ngoại (H1b) giải thích chủ nghĩa giới tiêu dùng R2 hiệu chỉnh kiểm định 0.122 88 Nghiên cứu vị chủng tiêu dùng tiên, ủng hộ cho hàng nội tiêu dùng hàng ngoại Nguyen & Smith (2012) đưa cho thấy người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng hàng ngoại Điều cho thấy ảnh hưởng xu chủ nghĩa giới làm thay đổi mức độ vị chủng người tiêu dùng Việt Ngoài ảnh hưởng chủ nghĩa giới tính vị chủng, sẵn lịng mua cịn chịu ảnh hưởng yếu tố khác Kết vấn định tính nghiên cứu sự ảnh hưởng chất lượng, giá cả, thu nhập người tiêu dùng ảnh hưởng đến sẵn lòng định mua người tiêu dùng Thật vậy, chất lượng yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến sẵn lòng mua (Nguyễn Thành Long, 2011) Kết luận hàm ý quản trị Nghiên cứu đưa đến kết sau: Một là, tính vị chủng chịu tác động trái chiều chủ nghĩa giới Người tiêu dùng trẻ, có học thức, có điều kiện tiếp xúc với người văn hóa nước nên cởi mở dễ dàng tiếp nhận văn hóa nước ngồi, dẫn đến mức độ vị chủng giảm dần Hai là, chủ nghĩa giới tác động trái chiều đến tính vị chủng tính vị chủng tác động trái chiều đến sẵn lòng mua hàng ngoại; với xu hội nhập, chủ nghĩa giới ngày phổ biến nên sẵn lòng mua hàng ngoại khơng suy giảm mà cịn tăng lên, đặc biệt giới trẻ Ngoài ra, yếu tố khác thu nhập, nghề nghiệp, chất lượng hàng ngoại tham gia tác động đến sẵn lòng mua hàng ngoại Đáng ý nhà sản xuất-kinh doanh hàng thời trang trọng nước quan điểm “khi cần quần áo chất lượng cao sang trọng, dùng hàng may mặc thời trang ngoại” Các hàm ý quản trị rút sau: hàng thương hiệu ngoại là cách để tiếp thu văn hóa khác lẽ có nhiều phương tiện để tiếp xúc với điều bên ngồi Internet, truyền hình, điện thoại thơng minh Tuy nhiên, trung thành với nhãn hiệu hàng Việt Nam nên khách hàng 7X không thật sẵn lịng với quan điểm mua hàng ngoại Nhóm 8X có thu nhập ổn định có xu hướng sử dụng hàng may mặc thương hiệu ngoại Khách hàng 9X 10X thích việc cập nhập xu hướng đại nên họ sẵn lòng mua mặt hàng may mặc thương hiệu mà họ yêu thích Điều cho thấy tính vị chủng có ảnh hưởng đến sẵn lịng mua, tính vị chủng chịu ảnh hưởng ngược chiều xu ngày phổ biến chủ nghĩa giới, sẵn lịng mua hàng thời trang ngoại có xu hướng tăng thệ trẻ Phân tích không giống kết nghiên cứu số nghiên cứu khác chỗ phân tích thay đổi vị chủng tiêu dùng qua hệ khách hàng Các nghiên cứu trước Việt Nam phân tích tác động trái chiều tính vị chủng đến sẵn lòng mua, chưa phân tích thay đổi mức độ vị chủng người tiêu dùng (Nguyễn Thành Long, 2011; Phạm Thị Bé Loan & Bùi Thanh Huân, 2012; Trần Kim Dung, 2015; Trương Mỹ Ngọc & Lê Nguyễn Hậu, 2017) Nghiên cứu khẳng định mức độ vị chủng người tiêu dùng giảm dần qua hệ từ 7X đến 10X Nghiên cứu khẳng định tác động chủ nghĩa giới đến mức độ vị chủng người tiêu dùng Việt, tương tự nghiên cứu nước (Parts & Vida, 2013; Shankarmahesh, 2006) Thực ra, trước Phạm Thị Bé Loan & Bùi Thanh Huân (2012) có thừa nhận người Việt Nam lại khơng q bảo thủ, họ ln hịa nhập xã hội phát triển ngày Người Việt Nam thơng thống, có tinh thần giao lưu hội nhập cao, không cực đoan bảo thủ Họ mặt ưu Kết nghiên cứu định tính cho thấy người tiêu dùng đánh giá tích cực phương diện chất lượng hàng may mặc thời trang ngoại tin tưởng vào hàng ngoại nhập hàng nội địa Các hãng may mặc thời trang “hàng hiệu” 89 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật Caruana, Albert, & Planning (1996) The effects of dogmatism and social class variables on consumer ethnocentrism in Malta Marketing Intelligence & Planning, 14(4), 39-44 Cleveland, Mark, Erdoan, Seỗil, Arkan, Gỹlay, & Poyraz, Tuỗa (2011) Cosmopolitanism, individual-level values and culturallevel values: A cross-cultural study Journal of Business Research, 64(9), 934-943 Cleveland, Mark, Laroche, Michel, & Papadopoulos, Nicolas (2009) Cosmopolitanism, consumer ethnocentrism, and materialism: An eight-country study of antecedents and outcomes Journal of International Marketing, 17(1), 116-146 Cutura, Marija (2006) The Impacts of Ethnocentrism on Consumers’ Evaluation Processes and Willingness to Buy Domestic vs Imported Goods in the Case of Bosnia and Herzegovina South East European Journal of Economics & Business(2) De Ruyter, Ko, Van Birgelen, Marcel, & Wetzels, Martin (1998) Consumer ethnocentrism in international services marketing International Business Review, 7(2), 185-202 Dogi, Ilona Csatarine (2015) Consumer ethnocentrism: a literature review Lucrări Științifice Management Agricol, 17(2), 84 Erdogan, B Zafer, & Uzkurt, Cevahir (2010) Effects of ethnocentric tendency on consumers’ perception of product attitudes for foreign and domestic products Cross Cultural Management: An International Journal, 17(4), 393-406 Granzin, Kent L, & Painter, John (2001) Motivational influences on “Buy Domestic” purchasing: Marketing management implications from a study of two nations Journal of International Marketing, 9(2), 73-96 Guo, Gongxing, Tu, Hongwei, & Cheng, Bao %J Journal of Consumer Marketing (2018) Interactive effect of consumer affinity and consumer ethnocentrism on product trust xây dựng thương hiệu thành công vượt trội so với cơng ty nội địa Tính vị chủng chịu ảnh hưởng trái chiều từ xu hướng chủ nghĩa giới, để thành công thị trường nước nhà, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Việt, nhãn hiệu thời trang Việt phải đầu tư xây dựng thương hiệu, đồng thời cải thiện sản phẩm mình, xây dựng hình ảnh tốt nhận thức người tiêu dùng Mặc dù vậy, tính vị chủng tồn quan điểm người tiêu dùng Việt Các nhãn hàng thời trang quốc tế phải ý nhiều đến khác biệt văn hóa địa phương quảng bá sản phẩm dịch vụ Việt Nam để tiếp tục chiếm cảm tình người tiêu dùng có mức độ vị chủng cao Nghiên cứu hạn chế phạm vi lấy mẫu hẹp, phương pháp xử lý định lượng giản đơn Những nghiên cứu tiếp sau lấy mẫu thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Cần Thơ Đây thành phố đông dân cư, mức thu nhập người dân cao, hội tiếp xúc với văn hóa nước nhiều Mức độ ảnh hưởng chủ nghĩa giới đến tính vị chủng địa phương khác so với thành phố thuộc tỉnh Long Xuyên TÀI LIỆU THAM KHẢO Ajzen, Icek (1991) The theory of planned behavior (Vol 50): Academic Press, Inc Ajzen, Icek (2011) The theory of planned behaviour: reactions and reflections: Taylor & Francis Bushra, Aliya, & Zafar, Sohail (2017) How does the antecedents of product country image affect willingness to buy foreign products? Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), 11(2), 524-541 Cannon, Hugh M, & Yaprak, Attila (2002) Will the real-world citizen please stand up! The many faces of cosmopolitan consumer behavior Journal of International Marketing, 10(4), 30-52 90 Nghiên cứu vị chủng tiêu dùng ism: The De-Velopment And Validation Of Scales Of Constructs Influencing Attitudes Towards Foreign Product Consumption (Doctorate Dotoral Dissertation), Wayne State University (Paper 606) Lê Nguyễn Hậu, Trần Trúc Quỳnh, & Lê Đức Anh (2012) “Người Việt dùng hàng Việt”: vai trị tính vị chủng lượng giá sẳn lịng mua hàng Việt Nam Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, 14(3Q), 56-67 Lim, Heejin, & Park, Jee-Sun (2013) The effects of national culture and cosmopolitanism on consumers’ adoption of innovation: A cross-cultural comparison Journal of International Consumer Marketing, 25(1), 1628 Malterud, Kirsti, Siersma, Volkert Dirk, & Guassora, Ann Dorrit (2016) Sample size in qualitative interview studies: guided by information power Qualitative Health Research, 26(13), 1753-1760 Marshall, Bryan, Cardon, Peter, Poddar, Amit, & Fontenot, Renee (2013) Does sample size matter in qualitative research?: A review of qualitative interviews in IS research Journal of Computer Information Systems, 54(1), 11-22 Mockaitis, Audra I, Salciuviene, Laura, & Ghauri, Pervez N (2013) On what consumer product preferences depend? Determining domestic versus foreign product preferences in an emerging economy market Journal of International Consumer Marketing, 25(3), 166-180 Nguyễn Đình Thọ (2013) Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Nhà xuất tài Nguyễn Thành Long (2004) Tính vị chủng hành vi tiêu dùng người Việt Nam hàng hóa Nhật Bản Trung Quốc (Luận văn Thạc sĩ), Trường Đại học Bách Khoa TPHCM and willingness-to-buy: a moderated-mediation model 35(7), 688-697 Guo, Gongxing, & Zhou, Xing (2017) Consumer ethnocentrism on product judgment and willingness to buy: A meta-analysis 45(1), 163-176 Hair, Joseph F., Black, William C., Babin, Barry J., & Anderson, Rolph E (2010) Multivariate Data Analysis: A Global Perspective: Pear Prentice Hall Hannerz, U (1990) Cosmopolitans and locals in world culture Theory, culture & society, 7(2-3), 237-251 Hoàng Trọng, & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS-tập 1: Hồng Đức Javalgi, Rajshekhar G, Khare, Virginie Pioche, Gross, Andrew C, & Scherer, Robert (2005) An application of the consumer ethnocentrism model to French consumers International Business Review, 14(3), 325-344 Josiassen, Alexander, Assaf, A George, & Karpen, Ingo O %J International Marketing Review (2011) Consumer ethnocentrism and willingness to buy: Analyzing the role of three demographic consumer characteristics 28(6), 627-646 Khare, Arpita (2014) How cosmopolitan are Indian consumers?: a study on fashion clothing involvement Journal of Fashion Marketing and Management, 18(4), 431-451 Klein, Jill Gabrielle, & Ettenson, Richard (1999) Consumer animosity and consumer ethnocentrism: An analysis of unique antecedents Journal of International Consumer Marketing, 11(4), 5-24 Klein, Jill Gabrielle, Ettenson, Richard, & Morris, Marlene D (1998) The animosity model of foreign product purchase: An empirical test in the People’s Republic of China The Journal of Marketing, 62(1), 89-100 Lawrence, Steven James (2012) Consumer Xenocentrism And Consumer Cosmopolitan91 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật A Test of Antecedents and Moderators Journal of the Academy of Marketing Science, 23(1), 26-37 Shimp, Terence A., & Sharma, Subhash (1987) Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE Journal of Marketing Research, 24(3), 280-289 Shukla, Paurav (2011) Impact of interpersonal influences, brand origin and brand image on luxury purchase intentions: Measuring interfunctional interactions and a cross-national comparison Journal of World Business, 46(2), 242-252 Strauss, Anselm, & Corbin, Juliet (1998) Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory: Sage Publications, Inc Strizhakova, Yuliya, Coulter, Robin A, & Price, Linda (2008) Branded products as a passport to global citizenship: Perspectives from developed and developing countries Journal of International Marketing, 16(4), 57-85 Suh, Taewon, & Kwon, Ik-Whan (2002) Globalization and reluctant buyers International Marketing Review, 19(6), 663-680 Sumner, William G (1906) Folkways (Boston: Ginn and Company) Trần Kim Dung (2015) Nghiên cứu ảnh hưởng tính vị chủng đến ý định mua hàng nội người tiêu dùng-Trường hợp sản phẩm bánh kẹo thị trường Thành Phố Đà Nẵng (Luận án tiến sĩ) Trương Mỹ Ngọc, & Lê Nguyễn Hậu (2017) Vai trị tính vị chủng tiêu dùng uy tín thương hiệu Việt giá trị cảm nhận-Nghiên cứu sản phẩm điện thoại thơng minh thương hiệu Việt Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, 20(1Q), 68-82 Vida, Irena, & Reardon, James (2008) Domestic consumption: rational, affective or normative choice? Journal of Consumer Marketing, 25(1), 34-44 Wang, Cheng Lu, & Chen, Zhen Xiong (2004) Consumer ethnocentrism and willingness to buy domestic products in a developing country setting: testing moderating effects 21(6), 391-400 Nguyễn Thành Long (2011) Tính vị chủng tiêu dùng sẵn lòng mua hàng ngoại người tiêu dùng: trường hợp mặt hàng sữa bột, dược phẩm trái Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, 14(3Q), 40-55 Nguyễn Thị Tuyết Mai (2015) Chủ nghĩa dân tộc tiêu dùng In Nguyễn Văn Thắng (Ed.), Một số lý thuyết đương đại quản trị kinh doanh: ứng dụng nghiên cứu Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân Nguyen, Thi Tuyet Mai, & Smith, Kirk (2012) The impact of status orientations on purchase preference for foreign products in Vietnam, and implications for policy and society Journal of Macromarketing, 32(1), 52-60 Nijssen, Edwin J, & van Herk, Hester %J Journal of International Marketing (2009) Conjoining international marketing and relationship marketing: Exploring consumers’ cross-border service relationships 17(1), 91-115 Parts, Oliver, & Vida, Irena (2013) The effects of cosmopolitanism on consumer ethnocentrism, product quality, purchase intentions and foreign product purchase behavior American International Journal of Contemporary Research, 3(11), 144-155 Phạm Thị Bé Loan, & Bùi Thanh Huân (2012) Tính vị chủng, giá trị cảm nhận, niềm tin hàng nội dự định dành vi tiêu dùng thuốc bổ trẻ em sản xuất nước Paper presented at the Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8, Đại học Đà Nẵng năm 2012 Riefler, Petra, & Diamantopoulos, Adamantios (2009) Consumer cosmopolitanism: Review and replication of the CYMYC scale Journal of Business Research, 62(4), 407-419 Riefler, Petra, Diamantopoulos, Adamantios, & Siguaw, Judy A (2012) Cosmopolitan consumers as a target group for segmentation Journal of International Business Studies, 43(3), 285-305 Shankarmahesh, Mahesh N (2006) Consumer ethnocentrism: an integrative review of its antecedents and consequences 23(2), 146172 Sharma, Subbash, Shimp, Terence A., & Shin, Jeongshin (1995) Consumer Ethnocentrism: 92 Nghiên cứu vị chủng tiêu dùng PHỤ LỤC Phụ lục A: Phân phối mẫu khảo sát Số lượng Giới tính Nam Nữ Độ tuổi 15-22 23-34 35-44 45 trở lên Học vấn Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thông Cao đẳng, đại học sau đại học Tổng STT Khái niệm Mã CET1 CET2 CET3 Tính vị CET4 chủng CET5 CET6 CET7 COS1 COS2 COS3 COS4 Chủ COS5 nghĩa COS6 giới COS7 COS8 Phần trăm 70 77 48% 52% 44 51 31 21 30% 35% 21% 14% 22 108 5% 6% 15% 73% 147 Phụ lục B: Thang đo Thang đo Hiệu chỉnh từ nguồn Nội dung Ưu tiên mua hàng may mặc thời trang Việt Shimp & Sharma Mua hàng may mặc thời trang Việt góp phần phát triển (1987), kinh tế Việt Nam Nguyễn Mua hàng may mặc thời trang Việt góp phần đảm bảo Thành Long việc làm cho người Việt (2011) Mua hàng may mặc thời trang ngoại hành vi không Mua hàng may mặc thời trang ngoại làm người Việt việc Mua hàng may mặc thời trang ngoại góp phần làm giàu cho người nước Mua hàng may mặc thời trang ngoại gây tổn thất cho doanh nghiệp Việt Tìm hiểu văn hóa quốc gia Cleveland cs (2009), Tiếp thu văn hóa quốc gia khác Tìm hiểu quan điểm sống người nước Riefler cs (2012) Học tập quan điểm sống người nước ngồi Lawrence Tìm hiểu để học hỏi điều hay từ người nước (2012) Sử dụng sản phẩm đặc trưng quốc gia khác Chủ động làm quen người từ văn hóa mà tơi u thích thơng qua: gặp gỡ trực tiếp và/hoặc qua mạng xã hội Khi du lịch, thích hịa vào văn hóa quốc gia mà tơi đến thăm 93 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật WIL1 Sự sẵn lòng mua WIL2 WIL3 WIL4 Dùng hàng may mặc thời trang ngoại cần quần áo chất lượng cao Ưu tiên mua hàng mặc thời trang ngoại Dù giá tăng, mua hàng may mặc mặc thời trang cần Khơng có lí để khơng mua hàng may mặc thời trang thương hiệu ngoại Lê Nguyễn Hậu cs (2012) Nguyễn Thành Long (2011) Phụ lục C: Độ tin cậy thang đo Nhân tố Biến quan sát COS1 COS2 COS5 COS3 COS4 COS8 COS7 COS6 WIL2 WIL1 WIL4 WIL3 CET5 CET4 CET6 CET2 CET3 CET1 Eigenvalues % of Variance Extraction Sum of Square Loadings 846 829 786 752 748 696 633 614 812 788 758 703 815 805 796 6.884 27.065 2.405 14.796 1.864 13.473 852 851 733 1.122 12.863 Độ tin cậy Item-Total Correlation 825 766 747 717 667 702 578 576 670 631 615 565 761 755 780 735 696 586 Alpha 0.905 0.803 0.874 0.818 68.197% Phụ lục D: Kết kiểm định giả thuyết Kiểm Giả R2 hiệu định thuyết chỉnh H1a H1b H2a H2b 0.068 0.327 0.122 0.074 Sai số chuẩn 0.800 0.812 0.757 0.778 Durbin Watson Kiểm định F 1.521 1.570 1.495 1.478 0.001 0.000 0.000 0.001 94 Quan hệ tương quan (-) (-) (-) (-) Giá trị trung Độ lệch bình chuẩn phần dư 0.000 0.000 0.000 0.000 0.997 0.997 0.997 0.997 Beta chuẩn hóa -0.273 -0.576 -0.358 -0.283 ... hộ mặc hàng nội địa hay cố gắng cởi mở với tư hướng ngoại lựa chọn hàng ngoại Nghiên cứu khảo sát mức độ vị chủng tiêu dùng ngành hàng may mặc thời trang kiểm tra mối quan hệ chủ nghĩa giớivị chủng. .. nghĩa giới (COS) có mối quan hệ trái chiều với tính vị chủng hàng nội (CETa) tính vị chủng hàng ngoại (CETb) Kế đến, tính vị chủng hàng nội (CETa) tính vị chủng hàng ngoại (CETb) có mối quan hệ. .. (2011) Mua hàng may mặc thời trang ngoại hành vi không Mua hàng may mặc thời trang ngoại làm người Việt việc Mua hàng may mặc thời trang ngoại góp phần làm giàu cho người nước ngồi Mua hàng may mặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu vị chủng tiêu dùng trong mối quan hệ với chủ nghĩa thế giới và sự sẵn lòng mua hàng may mặc thời trang ngoại, Nghiên cứu vị chủng tiêu dùng trong mối quan hệ với chủ nghĩa thế giới và sự sẵn lòng mua hàng may mặc thời trang ngoại

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn