Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

9 8 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2020, 01:18

Bài viết sẽ đề cập và phân tích làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch của huyện Lâm Bình và đưa ra những gợi ý về mặt chính sách. Hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy và phát triển bền vững ngành du lịch huyện Lâm Bình trong những năm tới. No.15_Mar 2020|Số 15 – Tháng năm 2020|p.62-70 TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC TÂN TRÀO ISSN: 2354 - 1431 http://tckh.daihoctantrao.edu.vn/ Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Xuân Thiêna*, Nguyễn Khải Hoànb a Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội b Trường Đại học Tân Trào * Email: thiennx@vnu.edu.vn Thông tin viết Ngày nhận bài: 05/6/2019 Ngày duyệt đăng: 10/3/2020 Từ khóa: Yếu tố, ảnh hưởng, thu hút, khách du lịch, Lâm Bình, Tun Quang Tóm tắt Huyện Lâm Bình, tỉnh Tun Quang biết đến huyện có nhiều tiềm phát triển du lịch Trong năm qua du lịch tỉnh Tuyên Quang nói chung huyện Lâm Bình nói riêng có bước phát triển song thực chưa tương xứng với tiềm lợi vốn có; Để góp phần đưa du lịch huyện Lâm Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn: cần phải phân tích nhận biết rõ nhân tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch đến với huyện Lâm Bình; từ để có sách phù hợp, kịp thời nhằm khai thác hiệu tiềm lợi vốn có Bài báo đề cập phân tích làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình đưa gợi ý mặt sách Hy vọng góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành du lịch huyện Lâm Bình năm tới Bối cảnh vấn đề Việt Nam nói chung Tuyên Quang nói riêng xác định phương hướng phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Phương hướng hoàn toàn đắn; vừa phù hợp với xu phát triển giới điều quan trọng khai thác có hiệu nguồn lực bao gồm nguồn lực tự nhiên, kinh tế - xã hội văn hóa lịch sử Trong năm qua hịa chung với phát triển du lịch nước; Du lịch Tuyên Quang có bước phát triển Với tiềm lợi vốn có phát triển du lịch, khách du lịch đến Tuyên Quang có xu hướng tăng “ Kết thống kê 02 năm gần cho thấy: Năm 2017, tổng lượt khách du lịch đạt 1.590.900 lượt, đạt 107% kế hoạch năm, tăng 10,4% so với năm 2016…Năm 2018, thu hút 1.760.600 lượt khách du lịch, đạt 105% kế hoạch năm, tăng 10,7% so với kỳ năm trước” [3] “Tổng thu xã hội từ du lịch đạt 2.936 tỷ đồng Tạo việc làm cho khoảng 14.300 lao động ngành dịch vụ du lịch”[1] 62 Con số Tuyên Quang lớn khoảng 25% so với tỉnh Phú Thọ (hàng năm tỉnh Phú Thọ thu hút khoảng 6-7 triệu lượt khách nước, chưa tính khách quốc tế) Để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Tuyên Quang bên cạnh đẩy mạnh thu hút du khách nước, đồng thời cần phải đẩy mạnh thu hút khách nước Trong số huyện, thành phố tỉnh Tuyên Quang Lâm Bình có nhiều điều kiện tự nhiên, xã hội nhiều lợi để phát triển du lịch sinh thái du lịch cộng đồng [8][9] Theo thông tin tháng đầu năm 2019, Lâm Bình thu hút 23.000 lượt khách du lịch bao gồm khách nội địa quốc tế [13][15] Với tiềm lợi vốn có; với hướng đúng, năm qua Du lịch Tuyên Quang nói chung huyện Lâm Bình nói riêng có bước phát triển Khách du lịch đến Tuyên Quang Lâm Bình có xu hướng tăng Tuy nhiên, so với tiềm lợi kết đạt cịn khiêm tốn Bằng cách để tăng cường thu hút khách du lịch đến Lâm Bình năm tới (đến năm N.X.Thien et al/ No.15_Mar 2020|p.62-70 2025 tầm nhìn đến năm 2030)? Việc phân tích làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình trả lời câu hỏi lớn nêu trên; đồng thời hy vọng góp phần đưa Du lịch Lâm Bình phát triển bền vững, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chúng tơi đưa khung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình Xác định khung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình thể qua sơ đồ 2.1 Nội dung nghiên cứu Đã có nhiều báo, giới thiệu, báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, báo cáo chuyên đề phát triển du lịch Lâm Bình, Tun Quang phân tích tiềm năng, lợi huyện Lâm Bình để phát triển du lịch có du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; đồng thời cho thấy kết đạt được, kế hoạch phát triển khó khăn hạn chế huyện Lâm Bình phát triển du lịch [3; tr 815] Tuy nhiên, thiếu viết góc độ học tập kinh nghiệm nước địa phương khác Việt Nam để vận dụng phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch đặc biệt khách du lịch quốc tế đến huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang Để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phù hợp với tiềm lợi địa phương, Lâm Bình cần phải đẩy mạnh thu hút khách du lịch nước; Do vậy, việc phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình cần thiết bổ ích 2.1 Khung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang Để hiểu rõ yếu tố tác động đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình, trước hết cần xác định rõ khung phân tích yếu tố quan hệ yếu tố ảnh hưởng Khung phân tích dựa nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực tiễn, bao gồm yếu tố bên yếu tố bên Trước hết phải mục tiêu phát triển ngành du lịch Lâm Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Để đạt mục tiêu cần phải tăng cường thu hút khách du lịch nội địa quốc tế đến Lâm Bình Có tạo doanh thu lớn, hiệu cao phát triển bền vững Về mặt lý thuyết thực tiễn nước có ngành du lịch phát triển Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Singapore nhiều nước khác cho thấy: Doanh thu từ ngành du lịch phụ thuộc lớn vào số lượt khách du lịch quốc tế đến tham quan du lịch thời gian lưu trú Tuy nhiên, dựa thực tiễn Việt Nam qua phân tích, khảo sát đặc điểm tự nhiên, xã hội lợi phát triển du lịch huyện Lâm Bình, Tuyên Quang [3][9][15], Sơ đồ 2.1: Khung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình 2.2.1 Yếu tố bên ngồi Yếu tố bên ngồi có ảnh hưởng lớn đến dịng khách du lịch nước, quốc tế đến với Tuyên Quang nói chung Lâm Bình nói riêng Đó yếu tố bao gồm: (i) Tổ chức hoạt động hệ thống trị; (ii) Cơng tác QLNN du lịch địa bàn; (iii) Sự ủng hộ, tham gia người dân; (iv) Các nhân tố khác: doanh nghiệp, công ty du lịch lữ hành, tổ chức, cá nhân Để đón bắt hội phát triển hạn chế mặt tiêu cực, vượt qua thách thức cần phải nhận biết hiểu rõ sâu sắc yếu tố 2.2.1.1 Tổ chức hoạt động hệ thống trị Nghị 08-NQ/TW Bộ Chính trị khóa XII xác định rõ quan điểm: “Phát triển du lịch trách nhiệm hệ thống trị, cấp, ngành, tồn xã hội, có lãnh đạo, đạo chặt chẽ cấp ủy đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò động lực doanh nghiệp cộng đồng dân cư, quản lý thống Nhà nước; tập trung nguồn lực quốc 63 N.X.Thien et al/ No.15_Mar 2020|p.62-70 gia cho phát triển du lịch”5 Tổ chức hoạt động hệ thống trị chịu chi phối, tác động nhiều yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, yếu tố thay đổi kéo theo nhân tố khác thay đổi Đó yếu tố cấu, tổ chức, chức quan QLNN, hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, chế độ công vụ… Vấn đề chủ yếu tổ chức hoạt động hệ thống trị địa phương phân công nội hệ thống tổ chức, việc xác định nhiệm vụ cho quan, đơn vị khác để tạo điều hoà, phối hợp cần thiết nhằm bảo đảm thực mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Cơ cấu tổ chức hợp lý tránh chồng chéo, vướng mắc, dễ dàng phối hợp, điều chỉnh công việc thực nhiệm vụ, tiết kiệm thời gian; ngược lại cấu bất hợp lý làm giảm hiệu hoạt động, cần thực cải cách hành cách đồng bộ, thiết thực, liên tục, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp phát triển du lịch Bộ máy hành chỉnh thể quan hành phận, máy hoạt động tốt phận vừa thực tốt nhiệm vụ vừa phối hợp tốt với phận khác để hoàn thành mục tiêu đặt 2.2.1.2 Công tác QLNN du lịch địa bàn Lý thuyết quản lý nói chung QLNN du lịch nói riêng cho thấy: (i) Quản lý chịu quản lý tất yếu khách quan cá nhân tổ chức thể chế xã hội; (ii) Quản lý đắn trở thành nhân tố định thành công tổ chức, doanh nghiệp; (iii) Quản lý có trọng tâm, trọng điểm phải phù hợp với truyền thống thông lệ quốc tế Xuất phát từ tính đặc thù hoạt động QLNN du lịch, kỹ cần thiết hoạt động cơng vụ cụ thể hóa thành quy trình, quy phạm địi hỏi phải thực cách thống Ngồi việc cơng chức, viên chức phải tinh thơng nghiệp vụ, nắm vững trình tự, thủ tục giải cơng việc, tính chun nghiệp cơng chức, viên chức cịn thể thơng qua nhiều khía cạnh khác: khả ứng dụng CNTT, truyền thông, khả thích nghi, giao tiếp, hợp tác thơng qua phối hợp nhóm, tổ, đội Cán làm cơng tác tham mưu QLNN du lịch địa bàn cần có kỹ năng, nghiệp vụ hành gắn với chun mơn đào tạo kinh nghiệm làm việc Ngoài ra, văn hóa, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tơn Nghị số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 Bộ Chính trị phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 64 trọng chấp hành kỷ luật, kỷ cương, việc gương mẫu thực văn hóa cơng vụ địi hỏi khách quan, bắt nguồn từ tính chất hoạt động quản lý, không biểu đạo đức cơng vụ mà cịn thước đo tính chuyên nghiệp cán bộ, công chức, viên chức Để quản lý tốt hoạt động phát triển du lịch địa phương, cần trang bị đầy đủ tri thức quản lý, nghiệp vụ quản lý lý luận thực tiễn cho cán quản lý từ cấp huyện đến cấp xã 2.2.1.3 Sự tham gia ủng hộ người dân Sự tham gia ủng hộ người dân phát triển du lịch đóng vai trò quan trọng nòng cốt phát triển sản phẩm du lịch địa phương Người dân đóng góp ý kiến, tham gia tích cực vào hoạt động phát triển sản phẩm du lịch, cung cấp nhân lực, vật lực cho doanh nghiệp du lịch, cung cấp thêm nhiều dịch vụ phục vụ cho khách du lịch địa phương Người dân gián tiếp thực việc QLNN thơng qua việc tham gia vào hoạt động tổ chức xã hội, hoạt động tự quản sở Thực tiễn cho thấy, tham gia, ủng hộ người dân hoạt động du lịch lớn hoạt động QLNN du lịch dễ dàng đạt mục tiêu người dân thực đóng vai trị làm chủ q trình hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch, dịch vụ việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thực thành công Người dân tham gia quản lý hoạt động du lịch địa bàn đảm bảo tính khách quan, cơng bằng, dân chủ, thơng qua giúp họ thực hóa địa vị pháp lý thể nguyện vọng đáng, phát huy vai trò làm chủ phát triển kinh tế du lịch địa phương Người dân quyền giám sát hoạt động quan hành nhà nước; tham gia giám sát việc thực đầu tư phát triển sản phẩm du lịch doanh nghiệp du lịch theo quy định pháp luật, chủ trương quyền địa phương; thực quyền khiếu nại, tố cáo mà cịn có quyền tự tham gia vào hoạt động phát triển du lịch, trực tiếp thể quyền lợi mình; thực nếp sống văn minh du lịch có thái độ lịch sự, thân thiện, mến khách thể đón tiếp, giao tiếp với khách du lịch Bên cạnh đó, cần nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, mơi trường du lịch; giữ gìn phát huy sắc văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, bảo đảm an toàn cho khách du lịch 2.2.1.4 Các nhân tố khác: doanh nghiệp, công ty lữ hành du lịch dịch vụ du lịch khác N.X.Thien et al/ No.15_Mar 2020|p.62-70 Hoạt động doanh nghiệp, cơng ty lữ hành góp phần quảng bá thông tin điểm đến cho du khách, ảnh hưởng đến lựa chọn điểm đến du khách phối hợp với dịch vụ khác: nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe…tạo thành “gói” sản phẩm du lịch Đồng thời, hoạt động doanh nghiệp lữ hành khơng ảnh hưởng đến truyền thơng, góp phần nâng cao chất lượng du lịch mà liên quan đến vấn đề bảo tồn văn hóa, bảo vệ tài ngun mơi trường Vì vậy, hoạt động doanh nghiệp, cơng ty lữ hành có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển bền vững du lịch Theo thống kê Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Tun Quang, tồn tỉnh có 288 sở lưu trú với 2.950 phòng, 4.120 giường, 200 nhà hàng ẩm thực có quy mơ lớn, 10 công ty lữ hành, vận chuyển du lịch phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí tạo nên đa dạng, phong phú tour, tuyến du lịch Trong đó, hoạt động chủ yếu đa số doanh nghiệp lữ hành thực là: thiết kế tour du lịch thích hợp với nhóm du khách, đào tạo hướng dẫn viên, nhân viên có kiến thức nghiệp vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, bàn, buồng, bar…đồng thời, khuyến khích hướng dẫn viên thường xun phát triển trình độ chun mơn tham gia khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên gia tổ chức uy tín kinh doanh, phát triển du lịch 2.2.2 Yếu tố bên Để quốc gia hay địa phương phát triển nhanh bền vững: cấp lãnh đạo nhà quản lý doanh nghiệp cần phải biết khai thác tận dụng nguồn lực (các yếu tố) từ bên ngoài; đồng thời phải sử dụng tốt, hiệu yếu tố bên Có thể nói yếu tố bên ngồi có vai trị quan trọng; khai thác, sử dụng yếu tố bên có vai trò định đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung thu hút khách du lịch nói riêng Trong phạm vi báo, chúng tơi đề cập phân tích yếu tố trực tiếp nội huyện Lâm Bình có ảnh hưởng lớn đến thu hút du khách 2.2.2.1 Vị trí địa lý nguồn lực tự nhiên “Huyện Lâm Bình vùng cao phía bắc tỉnh Tuyên Quang, diện tích tự nhiên 78.152,17 ha; cách Hà Nội khoảng 280 km; cách thành phố Tuyên Quang khoảng 120 km; cách Cao nguyên đá Hà Giang khoảng 150 km; cách Hồ Ba Bể huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn khoảng 130 km cách hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên 180 km” [9] Với vị trí địa lý Lâm Bình kết nối với Trung tâm du lịch Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang thành phố Hà Nội Và từ thành phố Hà Nội lan tỏa nước “Là huyện vùng sâu, vùng xa, vùng cao tỉnh Tuyên Quang, địa hình bị chia cắt nhiều dãy núi cao mà chủ yếu núi đá vôi khe sâu; độ che phủ rừng chiếm 75% (Diện tích rừng tự nhiên: 58.870,18ha, đó: Rừng phòng hộ 39.028,72ha, rừng sản xuất 18.972,96ha); khu rừng nguyên sinh có hệ động vật, thực vật đa dạng, phong phú, có nhiều lồi q như: Pơ Mu, Thông tre, Thông đỏ, Nghiến, Trai lý, Đinh, Sến, Dổi, loài Lan Kim tuyến số loài dược liệu quý (cây lá, Thất diệp chi hoa,…); Động vật có: Voọc đen má trắng, Vượn, Khỉ, Hươu, Lợn rừng, Mèo rừng, Cu li, Sóc, Cầy, Nhím,… Từ tạo nên cung đường, dãy núi, thung lũng có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, kỳ thú tuyệt đẹp”[9] Có thể nói cảnh quan thiên nhiên núi rừng Lâm Bình đẹp tuyệt vời, hùng vĩ, có nhiều danh lam thắng cảnh tiếng, đan xen rừng hồ nước, non nước hữu tình; coi lợi tuyệt đối Lâm Bình để thu hút du khách, đặc biệt du khách quốc tế Với vị trí địa lý Lâm Bình, việc di chuyển từ trung tâm du lịch, thành phố lớn Hà Nội đến Lâm Bình thuận lợi Ngồi lợi tuyệt đối vốn có sở hữu nguồn lực tự nhiên, Lâm Bình cịn có lợi tương đối chi phí sinh hoạt (lưu trú chi tiêu khác) rẻ tương đối so với trung tâm du lịch khác 2.2.2.2 Lịch sử văn hóa Lâm Bình huyện vùng cao tỉnh Tuyên Quang; nơi lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc dân tộc “Huyện có 08 đơn vị hành cấp xã, 76 thơn, bản; dân số 33 nghìn người với 12 dân tộc chung sống, dân tộc thiểu số chiếm 95%, đó: Dân tộc Tày chiếm 62%, Dao 25%, Mơng 6%, PàThẻn 2%, cịn lại dân tộc khác Đặc biệt, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình có tộc người Thủy 54 hộ, 105 Là tộc người Việt Nam có huyện Lâm Bình, tỉnh Tun Quang” [9] Có thể nói: Lâm Bình địa phương hội tụ sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số có nét văn hóa độc đáo, có lễ hội đặc trưng mà địa phương khác khơng thể có được; Nghi lễ Nhảy lửa huyền bí dân tộc Pà Thẻn… Hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch địa bàn ln mang tính kế thừa chịu tác động 65 N.X.Thien et al/ No.15_Mar 2020|p.62-70 yếu tố xã hội văn hóa, lịch sử, truyền thống, tập quán, thói quen Sự tác động yếu tố bao hàm hai khả tích cực tiêu cực Vấn đề đặt phải biết kế thừa, vận dụng, phát huy yếu tố tích cực, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống kết tinh qua nhiều thời kỳ hạn chế yếu tố tiêu cực, lạc hậu làm ảnh hưởng tới việc phát triển du lịch gìn giữ văn hóa, sắc dân tộc địa phương, nơi có lợi phát triển du lịch 2.2.2.3 Hệ thống hạ tầng sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch Đảng nhà nước xác định du lịch ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao mang nội dung văn hóa sâu sắc6 Do hệ thống sở hạ tầng sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch không bao gồm yếu tố riêng ngành du lịch mà bao gồm yếu tố ngành khác huy động vào hoạt động nhằm tạo sản phẩm dịch vụ du lịch thỏa mãn nhu cầu người Với nội hàm thấy hạ tầng sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, đặc biệt thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam nói chung Lâm Bình, Tun Quang nói riêng đầu tư phát triển khá; so với u cầu cịn thiếu cịn hạn chế Du khách nước đến Hà Nội, Việt Nam đường hàng không thuận lợi; tuyến đường từ Hà Nội Lâm Bình, Tuyên Quang đầu tư nâng cấp, hạn chế Cơ sở hạ tầng (đường giao thông) đến điểm, khu du lịch chưa xây dựng cách đồng Hệ thống khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, phương tiện vận chuyển… đặc biệt bao gồm cơng trình kiến trúc bổ trợ đầu tư xây dựng chưa thật gắn kết, đại sầm uất có tầm quy mô lớn Thiết nghĩ, khách du lịch quốc tế đến Lâm Bình với tốc độ tăng nghỉ dưỡng dài ngày khó đáp ứng được! Tuyên Quang chưa có khu vui chơi giải trí có tên tuổi đa dạng, phong phú, nhộn nhịp, quy mô lớn số tỉnh (thành phố) Việt Nam đầu tư xây dựng Để thu hút khách du lịch quốc tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí; nên Tun Quang nói chung Lâm Bình nói riêng cần phải đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí có tầm cỡ quốc gia 2.2.2.4 Sản phẩm du lịch Nghị số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 Bộ Chính trị phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 66 Như mục 2.1 ra: yếu tố ảnh hưởng lớn, hấp dẫn, thu hút lượng khách du lịch quốc tế đến Thái Lan, Ma-lai-xi-a nhiều nước thành phố khác giới nước thành phố có nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, độc đáo khác biệt Để góp phần tăng nhanh lượng khách du lịch quốc tế đến Lâm Bình; vấn đề cần phải xây dựng đầu tư sản phẩm du lịch độc đáo khác biệt phù hợp với tiềm mạnh địa phương Sản phẩm du lịch bao gồm yếu tố hữu hình yếu tố vơ hình Yếu tố hữu hình hàng hóa, yếu tố vơ hình dịch vụ vui chơi, giải trí Thế mạnh điểm bật Lâm Bình sản phẩm vơ hình (văn hóa phi vật thể) độc đáo, khác biệt đồng bào dân tộc thiểu số, như: Nghi lễ Nhảy lửa huyền bí dân tộc Pà Thẻn, Bơi thuyền Kayak hồ Lâm Bình, Tuyên Quang; chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên ban tặng với cánh rừng nguyên sinh, hang động kỳ ảo thác nước tuôn trào…thưởng thức điệu dân ca: hát Then, hát Páo dung, hát cọi, múa khèn,…Đây điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng Những lễ hội dịch vụ vui chơi giải trí Lâm Bình quí, phù hợp với tiềm lợi đồng bào dân tộc; Tuy nhiên để thu hút du khách ngồi nước đến Lâm Bình nhiều nữa, cần phải tạo sản phẩm hàng hóa dịch vụ, vui chơi giải trí, thư giãn độc đáo phong phú hơn; cần có sản phẩm dịch vụ đặc biệt mà có Lâm Bình có 2.3 Một số gợi ý mặt sách định hướng giải pháp huyện Lâm Bình 2.3.1 Định hướng sách nhận thức người dân Khi tiến hành xây dựng sách định hướng nhận thức người dân cần đặt câu hỏi lớn: (i) Địa phương phải ban hành sách gì? Và phải thực thi giải pháp để đạt mục tiêu đề ra? Mỗi giải pháp phải định lượng cụ thể, rõ trách nhiệm thực chế tài thực khơng mang tính ngun tắc, chung chung; (ii) Địa phương lấy nguồn lực đâu huy động nguồn lực để thực hóa mục tiêu? Khi nghiên cứu phương án huy động nguồn lực tài cần xác định rõ nhu cầu làm để thu hút vốn đầu tư ngồi địa phương gắn với nhu cầu thu hút cơng nghệ thu hút vốn FDI? N.X.Thien et al/ No.15_Mar 2020|p.62-70 Định hướng sách, kế hoạch phát triển quyền cấp huyện nhận thức người dân quan trọng cần có hỗ trợ quan tâm giúp đỡ từ cấp ngành Vì du lịch ngành kinh tế tổng hợp, để ngành du lịch “cất cánh” phát triển, cần có quan tâm, phối hợp ngành, cấp từ nhận thức đến kinh doanh du lịch Để du lịch Lâm Bình phát triển bền vững cần phải đầu tư nhằm tăng cường thu hút khách du lịch nước quốc tế; có du lịch Lâm Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội địa phương Xây dựng ban hành sách, đề án bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch Xây dựng chế ưu đãi, hỗ trợ ưu tiên sử dụng ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường du lịch đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch: “Để phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nguyên tắc phát huy, bảo tồn bền vững giá trị thiên nhiên, sắc văn hóa dân tộc Chính quyền nhân dân dân tộc huyện Lâm Bình, tỉnh Tun Quang ln xác định đặc điểm bật lợi để phát triển du lịch ưu tiên phát triển du lịch cộng đồng”[9] Với định hướng sách nhận thức đắn Chính quyền nhân dân dân tộc huyện Lâm Bình trên; chúng tơi tin hoạt động du lịch Lâm Bình phát triển vững bền vững năm tới 2.3.2 Coi trọng sách sản phẩm Theo nhận xét chuyên gia kinh tế du khách nước đến Tuyên Quang, cho thấy: sản phẩm du lịch nghèo nàn, đơn giản, chưa thể đặc trưng văn hóa vùng, miền Sản phẩm du lịch cho du khách theo hai nghĩa: sản phẩm hữu hình sản phẩm dịch vụ (vơ hình) Để tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, Lâm Bình phải đầu tư, đặc biệt phải có sách thu hút nhà đầu tư nước vào khu du lịch, dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí địa bàn tỉnh huyện Lâm Bình Cần có sản phẩm du lịch đặc trưng, độc tạo ấn tượng sâu sắc cho du khách với giá trị vật chất tinh thần, phù hợp với lợi tiềm mạnh vốn có Lâm Bình Đồng thời xây dựng, khai thác sản phẩm du lịch gắn liền với sản phẩm đặc trưng vùng du lịch miền núi phía Bắc du lịch văn hóa, sinh thái, tâm linh, gắn với tìm hiểu sắc văn hóa dân tộc thiểu số lấy du lịch cộng đồng du lịch sinh thái làm trung tâm Hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động địa phương làm việc doanh nghiệp; xây dựng sách ưu đãi tín dụng huy động vốn; hỗ trợ kinh phí đầu tư cho cá nhân, tổ chức kinh tế tham gia vào sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch tạo sản phẩm mang tính đặc trưng Lâm Bình, Tun Quang; hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm trang thông tin điện tử tỉnh ngành du lịch Khuyến khích doanh nghiệp, công ty du lịch đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm du lịch gắn với truyền thuyết đời sống sinh hoạt đồng bào dân tộc Gợi ý định hướng: (i) Doanh nghiệp, công ty nên cần làm sản phẩm gì, với khối lượng làm cách hay cơng nghệ nào? Và làm, làm nào? Tiêu thụ đâu? Khi xác định câu hỏi tìm cách trả lời phải xác định nhu cầu phát triển doanh nghiệp địa bàn; (ii) Địa phương làm hay lấy sản phẩm đâu? Tổ chức sản xuất sao? Tổ chức theo chuỗi giá trị sản phẩm hay tổ chức theo cụm liên kết lãnh thổ nào? 2.3.3 Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Trong năm qua, thực trạng kết cấu hạ tầng Việt Nam nói chung Tuyên Quang nói riêng có bước phát triển sách giải pháp đầu tư đắn Nhà nước, tỉnh; so với yêu cầu cho phát triển du lịch bối cảnh cịn nhiều hạn chế Con số ấn tượng năm 2017 Việt Nam thu hút gần 13 triệu lượt du khách quốc tế; năm 2018 đón 15.497.791 lượt người [5]; dự báo năm tới khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng lên Theo số liệu công bố địa bàn tỉnh Tuyên Quang “Hiện có 288 sở lưu trú, 200 nhà hàng ẩm thực có quy mơ lớn; 10 cơng ty lữ hành; hai điểm du lịch đạt tiêu chuẩn cấp biển hiệu phục vụ khách du lịch; dịch vụ vận chuyển khách du lịch có tham gia doanh nghiệp, cá nhân tỉnh”[1]; Trong số huyện Lâm Bình có sở ? số phòng đạt tiêu chuẩn khách sạn trở lên bao nhiêu? Cơ hội đến, vậy, Lâm Bình cần phải ưu tiên đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch phù hợp với quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt Vấn đề Lâm Bình cần phải bước đại hóa sở lưu trú Cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên du lịch quan trọng; sở lưu trú không phần quan trọng; 67 N.X.Thien et al/ No.15_Mar 2020|p.62-70 Người Việt Nam có câu: “Một đêm nằm năm ở” Vì nơi nghỉ ngơi có tốt, khách du lịch lâu Cơ sở kinh doanh du lịch có nguồn thu Đa dạng hóa loại hình dịch vụ, đảm bảo hệ thống sở lưu trú đủ tiện nghi hội nghị, hội thảo, phòng họp, phòng tiệc, phục vụ ăn nhanh, dịch vụ chăm sóc sức khỏe…với chất lượng dịch vụ cao Đổi phương thức phong cách phục vụ, nâng cao trình độ cơng nghệ phục vụ 2.3.4 Phát triển nguồn nhân lực Nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao yếu tố quan trọng để đạt lực cạnh tranh cao điểm đến du lịch nói chung doanh nghiệp du lịch nói riêng Để đào tạo xây dựng nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển du lịch hội nhập quốc tế, huyện Lâm Bình cần: - Rà sốt đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động ngành du lịch; phân loại trình độ để có kế hoạch đào tạo bỗi dưỡng chuyên môn ngoại ngữ, nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt năm tới - Tổng kết đánh giá mơ hình du lịch cộng đồng 04 điểm: thôn Nà Tông, Nà Đông (xã Thượng Lâm), thôn Nà Muông (xã Khuôn Hà) thôn Nặm Đíp (xã Lăng Can) Từ tổng kết mơ hình du lịch cộng đồng: rút điểm mạnh, điểm yếu hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục - Ngồi bỗi dưỡng kiến thức cho hộ gia đình làm du lịch cộng đồng, huyện cần quan tâm bồi dưỡng lực lượng lao động trẻ gửi đào tạo sở giáo dục đại học, sở giáo dục nghề nghiệp kinh doanh du lịch để đón bắt nhu cầu khách du lịch đến Lâm Bình năm tới; đồng thời lực lượng chủ chốt hệ thống kinh doanh dịch vụ du lịch huyện Lâm Bình 2.3.5 Phát triển hợp tác liên kết vùng kinh doanh du lịch Để thúc đẩy tăng cường thu hút khách du lịch nước quốc tế đến với Lâm Bình phải đẩy mạnh hợp tác liên kết với tỉnh, thành nước tinh thần lợi ích chung; từ có sở mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút du khách Thị trường khách quốc tế có mở rộng tăng lên hay khơng? Điều phụ thuộc nhiều vào hợp tác với tỉnh miền núi phía Bắc với tỉnh, thành phố phạm vi nước Lâm Bình phải trở thành điểm đến quan trọng chuỗi giá trị công ty kinh doanh du lịch nước quốc tế 68 Ngoài Du lịch Lâm Bình cần mở rộng liên kết, hợp tác với công ty du lịch lữ hành tỉnh/thành phố khác nước Điều góp phần tăng lượng khách du lịch đến với Lâm Bình Chính quyền địa phương cần hỗ trợ khởi nghiệp kinh doanh phát triển du lịch địa bàn Cụ thể, cần tổ chức thi sáng tạo, ý tưởng kinh doanh để cá nhân, tập thể có động lực, có mơi trường thúc đẩy sáng tạo dần hình thành ý tưởng kinh doanh, phát triển dịch vụ du lịch Ngay doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng hay công ty lữ hành tổ chức thi sáng tạo nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ sở kinh doanh Từ đó, khai thác ý tưởng kinh doanh dựa góc nhìn khác lựa chọn ý tưởng kinh doanh khả thi để thực cải thiện chất lượng dịch vụ, hiệu kinh doanh 2.3.6 Tăng cường hỗ trợ công tác xúc tiến quảng bá du lịch Lâm Bình có cảnh quan thiên nhiên đẹp tuyệt vời, có: núi non, hồ, thác, rừng nguyên sinh hòa quyện với gắn liền với sống đồng bào dân tộc thiểu số với sắc văn hóa độc đáo với dịch vụ vui chơi giải trí mang đậm dấu ấn đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Bình có nhiều tiềm lợi để phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng Mặt khác Lâm Bình phận tỉnh Tuyên Quang– tỉnh có nhiều tiềm lợi để phát triển du lịch Như vậy, Lâm Bình lại có điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch Trong năm qua khách du lịch đến Lâm Bình hàng năm có xu hướng tăng; so với tiềm lợi cịn khiêm tốn Ngun nhân có nhiều; lý công tác xúc tiến quảng bá du lịch cho du khách nước Việt Nam nói chung Tun Quang nói riêng cịn chưa tương xứng với tiềm lợi để phát triển Vì vậy, quan quản lý du lịch Tun Quang nói chung Lâm Bình nói riêng cần đóng vai trị tích cực cơng tác xúc tiến quảng bá du lịch Về vấn đề này, Lâm Bình ngồi tích cực chủ động quảng cáo hình ảnh: tài nguyên du lịch, chương trình, lễ hội qua kênh truyền thông tỉnh; đồng thời động phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam Tổng cục Du lịch Việt Nam để quảng cáo Du lịch Lâm Bình xúc tiến tìm kiếm thị trường du lịch Chúng ta cịn thiếu tính tổ chức chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với nguồn tài N.X.Thien et al/ No.15_Mar 2020|p.62-70 trợ Hầu hết doanh nghiệp địa bàn phải tự xoay xở nguồn vốn, quốc gia phát triển…họ tổ chức thành công việc khai thác ý tưởng kinh doanh, xúc tiến quảng bá du lịch, cung cấp vốn đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh từ cố vấn chuyên môn để giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp thành công Rõ ràng, việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp không cần vốn mà họ cần tư vấn từ chuyên gia, cần phải thiết lập mạng lưới nhà cố vấn, chuyên gia để giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp Kết luận Trong năm gần Du lịch Lâm Bình có bước phát triển tốt Khách du lịch đến Lâm Bình có xu hướng tăng Tuy nhiên so với tiềm lợi vốn có, kết đạt khiêm tốn Việc tăng cường thu hút khách du lịch nội địa quốc tế đến với Tun Quang nói chung Lâm Bình nói riêng chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố: nhóm yếu tố bên ngồi nhóm yếu tố bên Nhìn chung yếu tố bên tạo nhiều hội cho du lịch Lâm Bình Du lịch Tuyên Quang phát triển đặt không thách thức Nhóm yếu tố bên (nội tại) có ảnh hưởng lớn đóng vai trị định; yếu tố trỗi là: vị trí địa lý nguồn lực tự nhiên, lịch sử văn hóa, hệ thống hạ tầng sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch sản phẩm du lịch Các lợi này, bao gồm lợi tuyệt đối lợi so sánh Kết hợp tham khảo kinh nghiệm quốc tế số địa phương nước tỉnh Phú Thọ, Hà Giang Thái Nguyên Báo cáo rút số điểm mạnh hạn chế yếu tố làm ảnh hưởng đến thu hút du khách đặc biệt du khách quốc tế huyện Lâm Bình; từ kết nghiên cứu, báo cáo đưa gợi ý mặt sách nhằm tăng cường thu hút khách du lịch đến với Lâm Bình năm tới; để góp phần đưa Du lịch Lâm Bình phát triển bền vững, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Baonhandan.vn, Thứ Bảy, ngày 31/8/2019, Tuyên Quang tập trung phát triển du lịch, Hải Chung Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2012): Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội Nguyễn Khải Hồn, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Văn Hiền (2018), Phát triển du lịch sinh thái Tuyên Quang: Nghiên cứu trường hợp huyện Lâm Bình, Tạp chí Khoa học, Đại học Tân Trào, số 10 tháng 12/2018 Nguyễn Xuân Thiên (2018), Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch quốc tế tỉnh Phú Thọ, Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển kinh tế địa phương: Cơ hội, thách thức định hướng phát triển bối cảnh tồn cầu hóa cách mạng cơng nghiệp 4.0, tập II, NXB Lao Động Tổng cục Du lịch Du lịch Việt Nam năm 2018 qua số, Vietnamtourism.gov.vn/index.php /items/29932 Top global destination cities in 2013, Forbes.com UNWTO, 2014 Tourism Highlights 2013 Edition Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2019), Báo cáo sơ kết năm thực Nghị số 08NQ/TW ngày 16/01/2017 Bộ Chính trị phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình (2017), Một số tình hình du lịch cộng đồng (homestay) huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 10 Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình (2016), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 11 Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình (2017), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017; phương hướng, mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018 12 Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình (2018), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018; phương hướng, mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019 13 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Tuyên Quang (2019), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế du lịch nông thôn địa bàn tỉnh 14 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 15 Lambinh.tuyenquang.gov.vn/tin-tuc-sukien/trang-6.html 69 N.X.Thien et al/ No.15_Mar 2020|p.62-70 Factors affecting tourist attraction in Lam Binh district, Tuyen Quang province Nguyen Xuan Thien, Nguyen Khai Hoan Article info Recieved: 05/6/2019 Accepted: 10/3/2020 Keywords: Factors; influence; attraction; tourist; Lam Binh; Tuyen Quang 70 Abstract Lam Binh district, Tuyen Quang province is known as a district with great potential for tourism development In recent years, tourism in Tuyen Quang province in general and Lam Binh district in particular has had good development, but not really commensurated with the inherent potential and advantages; In order to contribute to bringing Lam Binh tourism into a key economic sector: it is necessary to analyze and identify clearly the factors affecting tourist attraction to Lam Binh district to have appropriate and timely policies in order to effectively exploit the inherent potentials and advantages The article will discuss and analyze clearly the factors affecting tourism attraction of Lam Binh district and make policy suggestions Hoping to contribute to the promotion and sustainable development of Lam Binh tourism industry in the coming years ... du lịch huyện Lâm Bình, Tuyên Quang [3][9][15], Sơ đồ 2.1: Khung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm. .. tích yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình cần thiết bổ ích 2.1 Khung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang Để hiểu rõ yếu tố. .. khung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình Xác định khung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch huyện Lâm Bình thể qua sơ đồ 2.1 Nội dung nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn