Giao trinh tin hoc co so

30 751 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 16:11

TIN HỌC SỞ PGS.TS. Mai Văn Trinh maitrinh@vinhuni.edu.vn maitrinhdhv@yahoo.com Tel: 093.450.6886 CHƯƠNG I: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP  Khái niệm HĐH (Operating System): là một phần mềm quan hệ với cấu trúc phần cứng. Làm nhiệm vụ liên kết máy tính với các thiết bị ngoại vi, khởi động, duy trì hoạt động của máy tính và điều khiển tất cả các hoạt động của hệ thống.  Các chức năng của HĐH: - Liên kết phần cứng với phần mềm - Liên kết người sử dụng với máy tính - Điều hành mọi hoạt động của máy tính - Quản lý tài nguyên của máy tính - Liên kết máy tính với các thiết bị ngoại vi: Máy in, các ổ đĩa, màn hình, bàn phím,… CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP  Một số HĐH: Đối với mỗi họ máy sẽ một số hệ điều hành cho chúng. Bao gồm: MS-DOS, PC-DOS, UNIX, NETWARE, WINDOWS, LINUX,…  WINDOWS (ra đời 1995) là HĐH được ưa dùng nhất; với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. WINDOWS giao diện đồ họa (GUI – Graphics User Interface). Nó dùng các phần tử đồ họa như: biểu tượng (Icon), thực đơn (Menu), cửa sổ,…. Windows95,Windows98, Windows2000, WindowsXP, Windows Vista CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP  Tập tin (File): Là một tập hợp các dữ liệu quan hệ với nhau theo một cấu trúc logic nào đó và lưu trữ trên đĩa theo một quy cách mà HĐH thể quản lý và xử lý được chúng.  Quy tắc đặt tên tệp: <Phần tên tệp>.<Phần mở rộng>  Phần tên: Bắt buộc phải  Phần mở rộng (Extension): Không bắt buộc phải có, để phân loại tập tin (chỉ rõ kiểu tệp).  Kiểu .EXE: Tập lệnh đã dịch sang ngôn ngữ máy (Nhị phân) nên thể thực hiện được ngay  Kiểu .COM: Tập lệnh đã dịch sang ngôn ngữ máy(nhưng luôn chiếm một chỗ cố định khi đưa vào bộ nhớ trong)  Kiểu .SYS: Tập tin hệ thống, HĐH sử dụng CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP  Thư mục (Folder):  là một đối tượng dùng để lưu trữ, sắp xếp các tệp tin thành một hệ thống phân cấp tính chặt chẽ và tiện dụng cho việc tìm kiếm. Mỗi thư mục được xác định thông qua tên của chúng; tên thư mục là một dãy ký tự không bao gồm các ký tự: * ? \ / | < > : “.  Trong mỗi thư mục thể chứa các Tệp và các thư mục khác gọi là thư mục con  Cấu trúc cây thư mục  Thư mục gốc (Root): Thư mục chứa tất cả các Tập tin và các Thư mục  Ví dụ Cây thư mục: Minh họa trên máy tính CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP  Ví dụ cấu trúc cây thư mục CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP Các khái niệm bản của HĐH Windows  Biểu tượng (Icon): là hình ảnh nhỏ trên màn hình biểu diễn một đối tượng mà thể được thao tác bởi người dùng. Các biểu tượng giúp người sử dụng điều khiển chính xác các hành động trên máy tính mà không cần nhớ lệnh hay gõ các lệnh từ bàn phím.Chẳng hạn: CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP Các khái niệm bản của HĐH Windows  Cửa sổ (Windows): + Là một phần của màn hình mà ở đó các chương trình thể được thực hiện. + Cùng lúc thể mở nhiều cửa sổ để làm việc. + Các cửa sổ thể đóng, thay đổi kích thước, di chuyển, thu nhỏ thành một nút dưới thanh Taskbar hay thể phóng to ra toàn màn hình. (Minh họa trên máy tính) CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP Các khái niệm bản của HĐH Windows  Hộp thoại (Dialog Box) + Là một loại cửa sổ mà trên đó chứa các nút lệnh và các kiểu tuỳ chọn khác nhau, thông qua đó bạn thể thực hiện một lệnh hay một công việc cụ thể nào đó. (Minh họa trên máy tính)  Khởi động máy: + Bật công tắc nguồn, WINDOWS tự khởi động chạy. + Tùy theo cách cài đặt, thể phải nhập Password, để vào mà hình làm việc gọi là màn hình Desktop. CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP Sử dụng chuột (Mouse) [...]... chép tệp tin hay thư mục (Copy) - Mở thư mục chứa tệp tin hay thư mục con cần sao chép - Click vào tên tệp tin hay thư mục muốn sao chép ( thể dùng chuột để chọn nhiều thư mục hay Files cần sao chép) - Chọn menu Edit Copy To Folder… Hoặc chọn Copy this File ở cột màn hình trái - Hộp thoại Copy Items xuất hiện Trong hộp thoại này, click chọn ổ đĩa, thư mục muốn sao chép vào, sau đó click nút Copy Minh... Desktop; Click phải chuột lên tệp tin hay thư mục cần khôi phục chọn lệnh Restore từ hộp lệnh - Minh hoạ trên máy tính CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP Quản lý Tệp và thư mục 5 Đổi tên tệp tin hay thư mục (Rename) - Mở thư mục chứa tệp tin hay thư mục con cần đổi tên - Click vào tên tệp tin hay thư mục muốn đổi tên - Chọn menu File Rename Hoặc - Click phải chuột lên tệp tin hay thư mục cần đổi tên ... không xoá Chú ý: Để xóa vĩnh viễn tệp tin hay thư mục, giữ phím Shift trong khi chọn thực hiện lệnh Delete Thực hiện mẫu trên máy tính CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP Quản lý Tệp và thư mục 4 Khôi phục tệp tin hay thư mục đã bị xoá tạm thời Khi xóa tệp tin hay thư mục trong đĩa cứng, Windows sẽ di chuyển tệp tin hay thư mục đó vào Recycle Bin Khôi phục tệp tin hay thư mục bị xoá tạm thời - Mở thư... Windows - Thoát hết các chương trình ứng dụng đang chạy Start Turn off computer  Turn off 4 Thực hành: Từ nút Start, chạy My Computer để xem nội dung các ổ đĩa.có trên máy tính CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP My Computer CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP My Computer 1 Thay đổi hình thức hiển thị của các đối tượng - Từ cửa sổ My Computer ta chọn menu View, hay Click nút Views trên thanh công cụ -... Tạo Shortcut cho một tập tin - Mở thư mục chứa tậptin chương trình cần tạo Shortcut - Click nút phải vào tập tin - Chọn Creat Shortcut nếu muốn tạo Shortcut ngay tại thư mục đang mở - Chọn Send to  Desktop (Creat Shortcut) nếu muốn tạo trên màn hình Desktop Thực hiện mẫu trên máy tính CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP Quản lý Tệp và thư mục 3 Xóa Tập tin / Thư mục - Chọn tệp tin hay thư mục cần xóa... trên ta thể sử dụng lệnh Cut và Paste để di chuyển tệp tin hay thư mục CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP Quản lý Tệp và thư mục 8 Tìm kiếm tệp tin hay thư mục - Từ cửa sổ My Computer Click nút trên thanh công cụ hay click nút Start  Search … xuất hiện vùng tìm kiếm thông tin bên trái - Chọn mục All files and folders tại vùng tìm kiếm thông tin Nếu muốn tìm theo tên tệp hay thư mục, hãy gõ tên đầy... đĩa, thư mục muốn sao chép vào, sau đó click nút Copy Minh hoạ trên máy tính CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP Quản lý Tệp và thư mục 7 Di chuyển tệp tin hay thư mục (Move) - Mở thư mục chứa tệp tin hay thư mục con cần di chuyển - Click vào tên tệp tin hay thư mục muốn sao chép - Chọn menu Edit Move To Folder… Hoặc chọn Move this File ở cột màn hình trái - Hộp thoại Move Items xuất hiện Trong hộp... sẽ xuất hiện ảnh nhỏ trên cửa sổ; · + Icons: Hiển thị các đối tượng dạng biểu tượng; · + List: Hiển thị theo danh sách; + Details: Hiển thị chi tiết, gồm: Tên (Name), kích (Size), kiểu (Type), ngày sửa đổi (Date Modified),… của đối tượng CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP My Computer 2 Sắp xếp đối tượng: Từ cửa sổ My Computer ta · · click menu View Arrange Icons by hoặc Click phải chuột lên vùng... dừng CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP Quản lý Tệp và thư mục 9 Xem thuộc tính của tệp tin hay thư mục - Click phải chuột lên tệp tin hay thư mục cần xem các thuộc tính - Click Properties từ hộp lệnh… xuất hiện hộp thoại Properties CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP Quản lý Tệp và thư mục 9 Xem thuộc tính của tệp tin hay thư mục Type of file: Kiểu tệp Location: Đường dẫn · Size: Kích thước thực · Size... hoặc Click phải chuột lên vùng hiển thị các đối tượng rồi chọn mục Arrange Icons by + Name: Sắp xếp theo tên + Size: Theo kích thước + Type: Theo phần mở rộng + Modified: Theo ngày tháng tạo sửa Minh họa trên máy tính CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP Quản lý Tệp và thư mục 1 Tạo thư mục: - Mở thư mục muốn tạo thêm thư mục con - Click chọn menu File  New  Folder hoặc Click phải chuột bên khung phải . TIN HỌC CƠ SỞ PGS.TS. Mai Văn Trinh maitrinh@vinhuni.edu.vn maitrinhdhv@yahoo.com Tel: 093.450.6886 CHƯƠNG I: HỆ ĐIỀU. nhất; với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. WINDOWS có giao diện đồ họa (GUI – Graphics User Interface). Nó dùng các phần tử đồ họa như: biểu tượng (Icon),
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao trinh tin hoc co so, Giao trinh tin hoc co so, Giao trinh tin hoc co so

Từ khóa liên quan