SKKN một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 9a3, trường thcs lạc hòa

28 13 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2020, 21:06

Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm Mục lục ĐẶT VẤN ĐỀ 1, Chức năng, nhiệm vụ nội dung người giáo viên chủ nhiệm a, Chức năng, nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp b, Nội dung công tác người giáo viên chủ nhiệm 2, Lý chọn đề tài 3, Phạm vi nghiên cứu GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1, Đặc điểm tình hình lớp 9A3 1.1, Thuận lợi 2.2, Khó khăn 1.3, Kết chất lượng hai mặt giáo dục năm học 2007 – 2008: 2, Biện pháp thực – cách làm mới: 2.1, Nhận lớp chủ nhiệm 2.2, Bầu ban cán (BCS) lớp – chia tổ a, Cơ sở chọn BCS lớp – chia tổ b, Tiến hành bầu BCS lớp c, Phân công nhiệm vụ cho BCS lớp 2.3, Lập sơ đồ lớp học 10 2.4, Xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại học lực học sinh 12 2.5, Phát huy vai trò BCS lớp 14 2.6, Phương pháp giáo dục cá biệt phương pháp tác động tập thể 17 KẾT THÚC VẤN ĐỀ Kết 20 1.1, Duy trì sĩ số: 20 2, Chất lượng hai mặt giáo dục HK I 20 1.3, Thi đua hàng tuần lớp trường: 21 1.4, Tham gia phong trào: 21 Bài học kinh nghiệm 22 Kiến nghị 22 Lời kết 23 Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) đóng vai trị quan trọng q trình giáo dục học sinh Chính vậy, muốn làm tốt công tác chủ nhiệm, trước hết người GVCN cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ nội dung công tác chủ nhiệm 1, Nhiệm vụ, chức nội dung người giáo viên chủ nhiệm a, Chức năng, nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp Giáo viên chủ nhiệm lớp trước hết phải quản lí tồn diện lớp học cần nắm vững: hoàn cảnh thay đổi, tác động gia đình đến học sinh lớp chủ nhiệm; quản lí tồn diện đặc điểm học sinh lớp Nắm vững mục tiêu đào tạo mặt nhân cách kết học tập học sinh, … để kết hợp giáo dục Giáo viên chủ nhiệm lớp phải thực tốt nhiệm vụ thầy giáo nói chung, mẫu mục đạo đức, gương mẫu việc chấp hành pháp luật quy định nhà nước; nắm vững đường lối, quan điểm giáo dục vận dụng sáng tạo vào thực tiễn dạy học Người giáo viên pải tham gia hoạt động trị - xã hội với tư cách lực lượng tri thức công đổi mới, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Giáo viên chủ nhiệm cịn có trách nhiệm nắm vững tình hình học sinh lớp mặt, báo cáo cho hiệu trưởng BGH kịp thời vấn đề lớp chủ nhiệm để giải Kịp thời kiểm tra đánh giá cơng bằng, khách quan q trình rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng học sinh Có kế hoạch tổ chức hoạt động tập thể học sinh thực nhiệm vụ chung nhà trường với tập thể lớp khác làm chủ lớp chủ nhiệm trở thành thành viên tích cực cộng đồng trường học Thơng qua tổ chức hoạt động tự quản tập thể mà rèn luyện nhân cách, khả ứng xử, lực sáng tạo, khả vận dụng tri thức vào thực tiễn sống Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên chủ nhiệm giáo viên môn phối hợp với tổ chức, đoàn thể khác tổ chức cho học sinh có điều kiện tham gia vào hoạt động nhà trường, xã hội, … Giáo viên chủ nhiệm cầu nối BGH, tổ chức trường, giáo viên môn với tập thể học sinh lớp chủ nhiệm Nói cách khác, giáo viên chủ nhiệm người đại diện cho hai phía, mặt đại diện cho lực lượng giáo dục nhà trường, mặt khác đại diện cho tập thể học sinh Với tư cách người đại diện cho lớp chủ nhiệm, GVCN có trách nhiệm bảo vệ, bênh vực quyền lợi đáng cho học sinh lớp GVCN cố vấn tổ chức hoạt động tự quản tập thể học sinh Học sinh lớp em lứa tuổi cuối thiếu niên, đầu niên – lứa tuổi giàu ước mơ, muốn khẳng định mình, động, giám nghĩ giám làm … cịn thiếu kinh nghiệm, có thành cơng dễ tự tin mức, gặp thất bại lại dễ niềm tin, … Vì vậy, việc định hướng, giúp đỡ học sinh kịp thời cần thiết Chức cố vấn có ý nghĩa quan trọng giáo viên chủ nhiệm chức này, chất điều chỉnh, vai trò định hướng, điều khiển trình tự giáo dục học sinh tập thể học sinh, phát huy vai trò chủ thể học sinh giáo dục Cố vấn cịn q trình giáo dục, định hướng giáo viên chủ nhiệm lớp hoạt động tự quản tập thể học sinh lớp chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm không trực tiếp tham gia điều khiển công việc lớp, không làm thay cho em hoạt động Chức cố vấn học sinh phải quán triệt toàn nội dung giáo dục, kế hoạch hoạt động cá nhân tập thể lớp chủ nhiệm bao gồm từ học tập, rèn luyện đạo đức, thể dục thể thao, … diễn nhà trường xã hội GiVCN cần tư vấn cho học sinh quan hệ ứng xử xã hội, gia đình, cộng đồng bạn bè, định hướng nghề nghiệp , … cho học sinh, đặc biệt học sinh lớp – lớp học cuối cấp b, Nội dung công tác người giáo viên chủ nhiệm Người giáo viên chủ nhiệm cần nắm vững đường lối, quan điểm, lí luận giáo dục để vận dụng vào công tác chủ nhiệm lớp… Đặc biệt cần nắm vững phương pháp, nghệ thuật sư phạm Ví dụ: Nắm vững yếu tố ảnh hưởng tới hình thành nhân cách, vai trò giáo dục, hoạt động; mối quan hệ giáo viên với học sinh; Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp tác động song song, tác động tay đôi, bùng nổ sư phạm, … lí luận mà người giáo viên chủ nhiệm cần nắm vững Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch nghiên cứu đặc điểm gia đình đặc điểm tâm sinh lí học sinh Điều đặc biệt quan trọng giáo viên chủ nhiệm phương pháp, phân tích cho nguyên nhân tượng, đặc điểm học sinh Lập kế hoạch chủ nhiệm cho tháng, cho năm học để đảm bảo tính hệ thống phát triển nhân cách học sinh Kế hoạch chủ nhiệm lớp cần thể số nội dung sau: Khái quát chung đặc điểm lớp chủ nhiệm Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh – giỏi, phụ đạo học sinh yếu – Giáo viên chủ nhiệm phải dạy tốt môn học phân công dạy lớp chủ nhiệm lớp khác Giáo viên chủ nhiệm phải không ngừng tự hoàn thiện thân mặt, gương sáng cho học sinh noi theo 2, Lý chọn đề tài Trong thời gian qua, Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với giới bên Những thành gặt hái q trình khơng chối cãi Nhưng có thực tế rõ rang, với giá trị tốt đẹp hàng loạt giá trị thấp theo gót vào Việt Nam Chính điều làm băng hoại, xói mịn nhiều giá trị tốt đẹp dân tộc Ta thường nói rằng: tâm hồn học sinh tờ giấy trắng mà vẽ lên nét bút cho dù nét đẹp hay xấu Nói cách khác, học sinh đối tượng dễ bị ảnh hưởng luồng văn hóa từ ngồi vào Đặc biệt thời đại bùng nổ cơng nghệ thơng tin điều lại dễ dàng Thực tế cho thấy có nhiều học sinh tốt, có ý thức, chịu học, …nhưng số học sinh chưa tốt khơng Bất lớp học có học sinh chưa tốt, học sinh hư, học sinh “lạc đường” nhận thức vấn đề Lớp học chủ nhiệm không ngoại lệ Bên cạnh đó, q trình làm cơng tác chủ nhiệm, năm trước chưa sâu vào vấn đề chủ nhiệm mà mức hoàn thành nhiệm vụ, chủ yếu tập trung vào công tác chun mơn Chính vậy, năm trước số học sinh lớp tơi chủ nhiệm có tiến mặt đạo đức chưa nhiều, Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm chưa phát huy vai trò trung tâm, khả tự quản em; có số học sinh chưa có ý thức tổ chức kỉ luật; chưa giúp Ban cán lớp hoạt động hiệu quả, … khơng tạo điểm bật lớp chủ nhiệm Những vấn đề làm tơi suy nghĩ nhiều Khi nhìn lại q trình làm cơng tác chủ nhiệm tơi thấy cịn nhiều hạn chế cần khắc phục Điều làm cho tơi ln suy nghĩ, tìm tịi để nâng cao khả cơng tác Nhiều biện pháp nghĩ đến thử nghiệm Và đến tạo bước đột phá công tác chủ nhiệm Tất tơi tìm tịi áp dụng thành cơng tơi trình bày “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở LỚP 9A3, TRƯỜNG THCS LẠC HÒA” Những biện pháp tơi áp dụng từ học kì II, năm học 2007 – 2008 hoàn thiện năm học 2008 – 2009 3, Phạm vi nghiên cứu Trong q trình nghiên cứu tìm tịi, tơi khơng tập trung vào tất vấn đề mà tập trung nhiều vào vấn đề sau: Ý thức chấp hành nội quy học sinh Ý thức học tập Khả tự quản Xây dựng đội ngũ BCS lớp Vận dụng tâm lý dựa vào tính cách, thái độ học sinh để xử lý tình huống… GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Giáo dục trình lâu dài, người làm giáo dục phải áp dụng nhiều biện pháp, từ khâu tổ chức, giáo dục, đến tác động vào cá nhân tập thể Quá trình khơng phải diễn hay hai ngày mà trình tác động lâu dài, dân gian thường nói “mưa dầm thấm lâu” 1, Đặc điểm tình hình lớp 9A3 Năm học 2008 – 2009, lớp 9A3 lớp 8A3 số học sinh cá lớp 9A2 – 9A5 năm học 2007 – 2008 chuyển lên Lớp có 30 học sinh, có: Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm 13 học sinh nữ 06 học sinh dân tộc Kinh 19 học sinh dân tộc Hoa 05 học sinh dân tộc Khmer 01 học sinh nữ dân tộc Khmer Đầu năm học lớp có số thuận lợi khó khăn sau: 1.1, Thuận lợi - Được quan tâm BGH, Đoàn – Đội tổ chức nhà trường - Có số học sinh có ý thức học tập tốt, nhiệt tình, động, … - Ban cán (BCS) lớp có lực, tinh thần trách nhiệm cao - Lớp có tinh thần đồn kết, khơng chia phe – nhóm - Trong lớp có số học sinh nhà gần trường … 2.2, Khó khăn - Đa số học sinh nhà xa trường Đặc biệt có học sinh nhà “điền” (em Triệu Hải em Lâm Văn Bé), khó khăn việc lại - Lớp có học sinh mồ côi cha (mẹ), học sinh có mẹ bỏ đi, học sinh có cha mẹ bất hòa lâu năm - Nhiều học sinh ý thức học tập chưa cao, cịn ham chơi, chí tham gia tệ nạn xã hội (đá gà) - Nhiều cha mẹ học sinh chưa quan tâm đến việc học em - Môi trường xã hội xung quanh trường học tương đối phức tạp, làm ảnh hưởng không tốt đến học sinh 1.3, Kết chất lượng hai mặt giáo dục năm học 2007 – 2008: Hạnh kiểm Tốt Khá TB Yếu Học lực 22 / Giỏi Khá TB Yếu Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng 21 (thi lại) Trang Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm 2, Biện pháp thực – cách làm mới: 2.1, Nhận lớp chủ nhiệm Trước ngày khai giảng, GVCN nhận phân công BGH nhà trường nhận lớp chủ nhiệm Sau có danh sách học sinh, GVCN cố gắng nhớ hết tên học sinh lớp Đây điều quan trọng Bởi người, muốn người quan trọng người khác, người người khác tôn trọng Việc giáo viên gọi tên em học sinh gặp biểu điều Học sinh vui, bất ngờ việc Chính việc giúp người giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng để lại ấn tượng em Điều quan trọng em cảm nhận tôn trọng GVCN học sinh Ví dụ: Khi BGH trao cho danh sách lớp 9A3, đọc đọc lại nhiều lần để nhớ tên học sinh lớp tơi cố gắng biết mặt 1/3 số học sinh lớp trước ngày gặp lớp Khi vào lớp gọi tên học sinh mà biết mặt để hỏi thăm tình hình dịp nghỉ hè Trước việc làm học sinh bất ngờ khơng biết thầy chủ nhiệm lại biết tên lúc chưa tiếp xúc lần Thực em thích thú điều Tiếp theo GVCN gặp giáo viên chủ nhiệm cũ kết hợp với buổi học nội quy, buổi lao động đầu năm em để nắm bắt tình hình chung, tình hình số học sinh lớp (như học sinh giỏi, học sinh cá biệt, học sinh có hồn cảnh đặc biệt, …) Cũng qua GVCN định hình đội ngũ BCS lớp sau đưa biện pháp giáo dục học sinh phù hợp Ví dụ: Sau nhận lớp, tơi gặp GVCN cũ thầy Phan Thanh Quân, cô Liêu Thị Sà Dem thầy Lý Thanh Quyền Qua tơi nắm số thơng tin quan trọng số học sinh chủ nhiệm sau: Học sinh lớp cư trú nhiều địa bàn khác nhau, có học sinh nhà xa trường; lớp có học sinh mồ cơi cha(mẹ), học sinh nhà nghèo, học sinh có cha mẹ tình trạng bất ổn hôn nhân, … Trên sở thông tin này, trước hành vi ứng xư học sinh, GVCN đưa biện pháp xử lý phù hợp, có thái độ, lời nói mực Tránh việc đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm em động viên em kịp thời Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm Khi nhận lớp GVCN không nên áp đặt quy định lớp, buộc em vào khuôn khổ Vì điều tạo cho em gị bó, tự mà tự điều mà đa số em muốn có Ví dụ: lớp 9A3 áp dụng nhiều quy định riêng lớp xếp hạnh kiểm theo thang điểm, vi phạm nội quy phải làm vệ sinh phòng học, khơng thuộc nhà cuối buổi phải lại học thuộc về, …Tất biện pháp áp dụng từ từ, điều quan trọng tơi áp dụng lúc Chính em ủng hộ 2.2, Bầu ban cán (BCS) lớp – chia tổ a, Cơ sở chọn BCS lớp – chia tổ Để bầu BCS lớp đạt hiệu - hoạt động tốt, GVCN tham khảo ý kiến GVCN cũ họ người nắm rõ khả em học sinh Một cán lớp tốt phải người động, nhiệt tình, biết sống tập thể, khơng ích kỉ, … chọn BCS lớp giáo viên cần ý đến tính cách người học sinh mà chọn Ở đầu năm học lớp có buổi lao động, giáo viên quan sát học sinh mà có ý định đưa vào BCS lớp Trong em lao động, giáo viên quan sát để đánh giá ý thức, tác phong, khả phối hợp với bạn khác Đặc biệt lao động, người giáo viên chọn lớp phó lao động tốt Khi quan sát, khơng thiết ln có mặt bên lớp mà giáo viên nên quan sát học sinh từ xa thái độ, ý thức, khả uy tín em thật bộc lộ Ngồi ý thức trách nhiệm thành viên BCS phải có lực tốt Muốn biết điều cần phải dựa vào học bạ Khi chọn BCS lớp, cố gắng bảo đảm địa bàn cư trú có thành viên BCS lớp Làm q trình hoạt động giáo viên để nắm tình hình thành viên lớp thơng qua em Ví dụ: Ở lớp 9A3 có lớp trưởng Vĩnh Thạnh A (Vĩnh Hải), lớp phó học tập Hòa Nam (Lạc Hòa), tổ trưởng tổ Ca Lạc (Lạc Hòa), … Vai trò GVCN việc chọn BCS lớp quan trọng thành viên lớp có vai trị khơng Vì lựa chọn giáo viên cần vào tín nhiệm tập thể, điều thể qua việc bình bầu dân chủ đầu năm Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm Khi tiến hành chia tổ, GVCN cần tạo đồng tổ Có nghĩa tổ có đối tượng học sinh có học lực, ý thức chấp hành nội quy khác nhau.Nói cách khác, tổ phải bảo đảm nhiều đối tượng: có học sinh yếu, học sinh giỏi, học sinh địa bàn xa – gần, có học sinh ngoan, học sinh cá biệt, … Làm q trình học tập em hỗ trợ nhau, nhắc nhở học tập, lao động Ví dụ: Lớp 9A3 đầu năm có 30 học sinh, chia làm ba tổ: Tổ gồm 10 thành viên, có số học sinh có học lực bật Ong Kiều Tiên, Võ T Nhân ái, Trịnh Tú Miệm, …một số học sinh có ý thức chưa tốt Thái Tếch Hển, Trần Văn Tuấn, La Văn Thành, … Tổ gồm 10 học sinh, có học sinh bật học lực em Lâm Hồng Nguyên Huỳnh Thiếu Lâm; số học sinh ý thức chưa tốt Trịnh Thuận Kiệt, Võ Hoàng Mến, Trịnh Thị Bé Hương, … Tổ gồm 10 thành viên có học sinh bật học lực Võ Hoàng Bửu, Trương Văn Nền, …những học sinh có ý thức chưa tốt Lâm Văn Bé, Đền Đươl, … Trong trình chia tổ, tơi đưa học sinh mà dự định cho làm tổ trưởng vào tổ b, Tiến hành bầu BCS lớp Trước tiến hành bầu, giáo viên chủ nhiện nêu ý kiến: “BCS lớp thầy chọn hay em chọn?” Khi học sinh định em chọn giáo viên chủ nhiệm thỏa thuận: “Thầy đồng ý cho em chọn chọn xong em phải tôn trọng, hoạt động theo điều hành bạn BCS lớp” Việc bầu chọn BCS lớp tiến hành tiết SHCN tuần thứ tuần thứ hai đầu năm học Trước bầu, GVCN thông qua tiêu chuẩn chức danh bầu Ví dụ: tiêu chuẩn lớp trưởng: Học lực từ trở lên, hạnh kiểm tốt, động, nhiệt tình, có khả tổ chức, có uy tín với bạn lớp… Tiêu chuẩn lớp phó học tập: học lực giỏi, nhiệt tình giúp đỡ bạn, tính tình hịa đồng, … Ở chức danh khác giáo viên đưa tiêu chuẩn tương tự Sau thông qua tiêu chuẩn chức danh, GVCN đề cử chức danh lớp trưởng lớp phó Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang Trường THCS Lạc Hịa Sáng kiến kinh nghiệm Ví dụ: Chức danh lớp trưởng: Huỳnh Tuấn Bửu, Trịnh Tú Miên Lớp phó học tập: Ong Kiều Tiên, Huỳnh Tuấn Bửu Lớp phó lao động: Phùng Như Trường, Thạch Vương… Qua việc nêu tiêu chuẩn đề cử em học sinh định hình người mà chọn Bây cho em tiến hành ứng cử, đề cử tiến hành biểu chọn BCS lớp Chọn xong lớp trưởng lớp phó, GVCN cho tổ tự bầu tổ trưởng sở tiêu chuẩn đưa Khi bầu tổ trưởng giáo viên nên định hướng cho em Kết bầu chọn BCS lớp lớp 9A3 sau: Lớp trưởng: Huỳnh Tuấn Bửu Lớp phó học tập: Ong Kiều Tiên Lớp phó lao động: Mai Hữu Thành Lớp phó văn – thể: Lâm Hồng Nguyên Thủ quỹ: Lâm Hồng Nguyên Tổ trưởng tổ 1: Võ Thị Nhân Ái Tổ trưởng tổ 2: Huỳnh Thiếu Lâm Tổ trưởng tổ 3: Mai Hữu Thành Là trường học vùng khó khăn nên vấn đề lớp không nhiều nên tơi chọn tổ trưởng mà khơng chọn tổ phó Thiết nghĩ điều hợp lí Qua q trình hoạt động lớp, tơi thấy BCS làm việc hiệu quả, thành viên lớp tôn trọng Chính điều nhân tố tích cực giúp lớp tơi ln hồn thành nhiệm vụ ln nằm tốp lớp dẫn đầu thi đua lớp c, Phân công nhiệm vụ cho BCS lớp BCS lớp đại diện cho lớp, chịu trách nhiệm trước GVCN toàn hoạt động học tập, rèn luyện lớp thời gian học BCS lớp tập thể lớp bầu ra, GVCN định công nhận Nhiệm kì BCS lớp năm Cơ cấu BCS lớp gồm: lớp trưởng lớp phó thủ quỹ tổ trưởng Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 10 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm Việc lấy ý kiến học sinh quan trọng em thấy tơn trọng Vì vậy, em có ý thức tổ chức tốt học tập Ví dụ: Khi tiến hành lấy ý kiến học sinh, em có đề nghị điểm số sau: Nói tục, chửi thề từ - tăng lên –5 Vô lễ với giáo viên từ - tăng lê – 10 Vắng không phép từ - giảm xuống – Điểm tốt từ + tăng lên +2 Mẫu Bảng “Tiêu chí đánh giá, xếp loại hạnh kiểm HS”: -1 -1 -1 -2 -2 -5 - 10 TB/năm -3 -1 +2 -5 -3 -4 +2 -2 -2 -5 -2 -1 -1 -3 Không mang phù hiệu Không thắt khăn quàng Không bỏ áo vào quần Đi trễ Vắng K Nói tục, chửi thề Vơ lễ với giáo viên, người lớn Đánh Làm việc riêng học Lớp ồn Tiết A Không thuộc Không ghi Không làm tập nhà Điểm tốt Không quét lớp Không hốt rác Bỏ trực vệ sinh Viết, vẽ bậy lên bàn, lên bảng Ra trễ Không nghiêm túc, tập sai động tác Bỏ tập thể dục NỘI QUY HỌC TẬP VỆ SINH THÊ DỤC Sau thống thang điểm, GVCN cho tổ chức thực Mỗi tổ trưởng có sổ theo dõi thành viên lớp dựa thang điểm thống Cuối tuần, vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm, tổ trưởng lên báo cáo bảng tình hình thành viên tổ Sau báo cáo xong, tổ trưởng giải trình ý kiến tổ viên (nếu có) Nếu ý kến vượt nhiệm vụ tổ trưởng lớp trưởng GVCN giải trình Trên sở báo cáo tổ trưởng, lớp trưởng quy điểm xếp loại hạnh kiểm tuần cho thành viên lớp Vào thứ sáu tuần cuối tháng, GVCN họp BCS lớp để xếp loại hạnh kiểm tháng cho học sinh lớp Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 14 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm Với việc xếp loại hạnh kiểm theo thang điểm việc đánh giá hạnh kiểm học sinh tương đối xác Tuy nhiên có vi phạm học sinh ngồi ý muốn em Vì q trình thực GVCN cần có cách xử lý phù hợp, trường hợp ngồi ý muốn không nên trừ điểm em cần ý để khơng bị học sinh nói gạt Những học sinh vi phạm, giáo viên nên cho em “lập công chuộc tội” Nếu đẩy em vào đường cùng, khơng có điều kiện sửa sai dễ làm cho em chán nản, thất vọng, động để phấn đấu Ví dụ 1: thang điểm tơi có đưa trường hợp: - Trong tuần bị hạnh kiểm loại TB đạt điểm tốt có ý thức sửa sai nâng bậc hạnh kiểm - Trong tuần đạt điểm tốt, khơng vi phạm nội quy tuyên dương trước lớp trước trường, … Ví dụ 2: Học sinh nghỉ học khơng phép, giáo viên tìm hiểu lí do, nghỉ lý đáng khơng kịp viết đơn chấp nhận cho em nộp đơn vào ngày học sau Một điều cần ý xử lí hành vi phạm học sinh phải tìm hiểu lý dẫn đến vi phạm học sinh Nếu cách xử lí khơng phù hợp với lý do, trừ điểm mà em không “tâm phục phục” dễ dẫn đến thái độ bất mãn nơi em Ví dụ 1: lớp 9A3 có học sinh thường xuyên học trễ Lâm Văn Bé Võ Hồng Mếm Qua tìm hiểu tơi biết nhà em xa trường, ruộng, có lúc phải đò Ở hai trường hợp khơng biết lí mà trừ điểm liên tục cí thể ngun nhân em nghỉ học Trong trường hợp thường hỏi lí trừ điểm nên sau em cố gắng Ví dụ 2: Cũng trễ em Tăng Thị Chiên lại khác, nhà xa, khơng có xe nên phải lại cịn phải phụ mẹ ni tơm Cũng lại với cách xử lí với việc thường xuyên động viên, đến việc trễ khơng cịn 2.5, Phát huy vai trị BCS lớp Trong năm trước, làm công tác chủ nhiệm, tơi khơng ý đến vai trị BCS lớp Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng chức danh, khơng hoạt động vai trị chức Hay nói Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 15 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm mang tính hình thức Chính vậy, GVCN phải làm nhiều việc lớp, thêm vào thành viên lớp khơng tiến bộ, đặc biệt việc thực nội quy Giáo viên khó nắm tình hình lớp kịp thời Một lớp học muốn tiến bộ, tự quản tốt vai trò BCS lớp quan trọng Các em học chung lớp, chung độ tuổi,chung tâm lý, … nên dễ nắm tình hình lớp, dễ hiểu nhau, … điều kiện để lớp hoạt động tốt, giáo viên nắm tình hình lớp mà khơng phải ngày trực lớp Vậy phát huy vai trò BCS lớp? Trước hết giáo viên phải tạo thiện cảm niềm tin, quan trọng giám tin giám giao nhiệm vụ cho em Bên cạnh định hướng hướng dẫn GVCN Ví dụ: để chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11, liên đội trường THCS Lạc Hoà tổ chức hội thi văn nghệ, em tự chọn tiết mục để tham gia Trong lớp phó văn nghệ người tổ chức chịu trách nhiệm Tôi đóng vài trị người hướng dẫn, tham gia ý kiến nội dung, cố vũ động viên em, cho em thấy ý nghĩa việc tự tổ chức có lợi cho em nào, … Cùng chung lớp, chung độ tuổi, chung địa bàn cư trú nên học sinh thường hiểu nhau, nắm thơng tin bạn Các em tâm với điều mà chúng khó tâm với GVCN Vì GVCN nên tận dụng ưu điểm BCS lớp để nắm tình hình thành viên lớp Không thế, GVCN cịn “nhờ” em giải vấn đề mà thân khó giải Ví dụ: thơng qua BCS lớp tơi có thơng tin học sinh như: Thái tếch Hển, La Văn Thành lao động nhà (ni tơm), hai học sinh tham gia đá gà nhà Học sinh Lâm Văn Bé nhà có cha, cịn mẹ bỏ Em thu người mẹ (có thể kiểm chứng qua việc đầu năm ghi sơ yếu lí lịch em nói rằng: “Em khơng có mẹ”) Tuy nhiên để làm vậy, GVCN phải có định hướng, hướng dẫn cho em làm việc Ví dụ: em Trịnh Thị Bé Hương học sinh có lực, tính hiền nhà cha mẹ bất hồ, Hương qua với người dì, em có tư tương chán Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 16 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm nản, bất cần, thích học khơng thích nghỉ Em sống khép kín, nói chuyện, tơi khó gần Trong trường hợp tơi khơng trực tiếp giúp em hoà đồng mà trao lại việc cho lớp phó văn - thể lớp phó học tập định hướng cho em: coi bạn quan trọng, người tâm chia sẻ việc mà gặp khó; biết bạn làm việc (như giải tập) có điều kiện trao đổi với bạn; rủ bạn tham gia hoạt động lớp, cho dù việc mua chổi, … phịng học tơi khơng qn gián hai hiệu: “Đừng đợi đến lúc cô đơn nhớ bạn bè” “Tha thứ cách trả thù vinh quang nhất” Sau tháng, em Hương có nhiều chuyển biến tinh thần: vui vẻ, nói nhiều, điểm cao đặc biệt từ tháng 11 có mong muốn ngồi gần lớp phó học tập để nhiều Dì Hương nói rằng: “Khơng biết Hương thay đổi vậy” Ví dụ 2: Lớp 9A3 có nhiều học sinh có học lực TB yếu lại không hỏi thầy môn, hỏi bạn dù trường hợp tơi cho lớp phó tập trung học sinh giỏi môn lớp lại định hướng cho em cách giúp: có gắng gần gũi bạn nhờ bạn làm việc mà bạn thích; không ngại hỏi ý kiến bạn tập mà bạn biết làm, từ từ chuyển qua trao đổi tập với bạn nhận giúp sức ln tạo cho bạn cảm giác bạn tìm đáp số, … Đến học kì I đa số học sinh yếu mạnh dạn hỏi bạn, lớp học sôi động, đa số thầy thích vào dạy lớp 9A3 Trong lớp học thường học sinh học yếu, TB lí từ lực mà phần nhiều lười biếng, không học bài, làm nhà Khi nhà chủ yếu chơi, làm việc, cha mẹ khơng quan tâm – khơng quản lí Đối với học sinh giáo viên động viên, bắt ép học hay xử phạt nhiều vấn đề khơng giải bao Trong trường hợp này, kết hợp với việc BCS lớp học sinh giỏi hỗ trợ cho em GVCN giao cho BCS lớp việc giám sát học tập: kiểm tra cũ, tập làm nhà, … 15 phút đầu Việc làm hàng ngày, thành viên lớp tổ trưởng, lớp phó học tập kiểm tra Nếu học sinh chưa thuộc bài, khơng làm cuối buổi phải lại học thuộc, làm hướng dẫn, quản lý BCS lớp xong Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 17 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm Nhưng để làm việc kì họp phụ huynh đầu năm phải có đồng ý cha mẹ học sinh Cho BCS lớp giám sát việc học thành viên lớp, em phải lại cuối buổi để hướng dẫn bạn cịn có tác dụng làm cho BCS lớp ý thức trách nhiệm cơng việc làm Ví dụ: Ở lớp 9A3 áp dụng biện pháp Kết có nhiều khả quan, em Kiệt, em Hương, em Tuấn, em Thành, …ở lớp ý học bài, nhà chịu làm đặc biệt lớp giáo viên kiểm tra cũ học sinh khơng thuộc Tóm lại, giáo viên chủ nhiệm biết phát huy vai trò BCS lớp lớp hoạt động có nề nếp, GVCN dễ dàng nắm tình hình lớp hàng ngày Khi để BCS lớp quản lí lớp, GVCN cần nhắc nhở em cách ứng xử với thành viên lớp để tránh tình trạng em có lời nói hành động xúc phạm bạn Nếu việc xảy việc đồn kết lớp khó tránh khỏi Khi quy trình tiến hành lớp học trở thành lớp tự quản (vì đa số thành viên ý thức vài trị lớp) vai trò BCS lớp lớn Lớp tự quản việc làm mà cịn thể tiết sinh hoạt chủ nhiệm Có thể kiểm chứng qua hoạt động tiết SHCN trình bày sau đây: Hoạt động 1: - Các tổ trưởng báo cáo lên bảng tình hình học tập thành viên tổ Giải trình ý kiến tổ viên (nếu có), tổ trưởng khơng giải trình lớp trưởng GVCN giải trình - Lớp trưởng đánh giá nhận xét đề xuất ý kiến (nếu có) Trên sở báo cáo tổ trưởng, lớp trưởng quy điểm xếp loại hạnh kiểm tuần cho thành viên lớp - Nếu cuối tháng lớp trưởng đọc ln hạnh kiểm tháng cho lớp (đã GVCN BCS lớp họp xét vào tiết cuối ngày thứ sáu cuối tháng) Hoạt động 2: - Giáo viên chủ nhiệm đánh giá nhận xét tình hình học tập tuần - Đưa hình thức tuyên dương, phê bình, hình thức xử phạt hành vi tương ứng Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 18 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm Hoạt động 3: Thủ quỹ báo cáo tình hình thu chi quỹ lớp tháng (hoạt động diễn tuần cuối tháng) Hoạt động 4: - Lớp trưởng tổ chức cho lớp nêu ý kiến việc dạy học mơn học - GVCN giải trình Hoạt động 5: GVCN thông báo kế hoạch tuần Qua bước hoạt động tiết sinh hoạt chủ nhiệm thấy học sinh trung tâm tiết SHCN cịn giáo viên đóng vai trị người tơng kết vấn đề Trên số biện pháp cụ thể để phát huy vai trò BCS lớp tồn q trình hoạt động lớp 2.6, Phương pháp giáo dục cá biệt phương pháp tác động tập thể Người GVCN muốn làm tốt công tác chủ nhiệm phải biết vận dụng nhiều phương pháp giáo dục khác có phương pháp giáo dục cá biệt giáo dục tập thể Phương pháp giáo dục cá biệt không nên hiểu giáo dục học sinh cá biệt mà cần hiểu Phương pháp giáo dục cá biệt tác động tới cá nhân cách chuyên biệt để đảm bảo tính phù hợp với đối tượng Ví dụ: biểu có lỗi nhau, có em phải phê bình nghiêm khắc, có em lại nhắc nhẹ, có nhắc chung chung, có lúc lại nhắc nhở riêng (trực tiếp), có phải tách học sinh khỏi tập thể để giáo dục riêng, … Thực chất trình giáo dục cá biệt vận dụng “Tâm lý học lứa tuổi” để giáo dục học sinh, xử lý tình mà người giáo viên gặp phải dạy học nói chung cơng tác chủ nhiệm nói riêng Vận dụng phương pháp giáo dục cá biệt giáo dục tập thể người giáo viên phải đo mức độ hành vi, nắm tâm lí chung tập thể tâm lý chung cá nhân Nếu không đáng khen mà khen lời, đáng nhắc nhở lẽ giáo viên cảnh cáo, phê bình dễ làm cho học sinh chán nản, lòng tin, bi quan, … Để vận dụng phương pháp hiệu quả, người giáo viên chủ nhiệm cần nắm tâm lý cá nhân lớp tâm lí – tính cách Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 19 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm chung học sinh lớp chủ nhiệm Trên sở việc chủ nhiệm hiệu Muốn hiểu tâm lý học sinh, giáo viên cần quan sát vào hoạt động thực tế học sinh lớp học, cộng đồng, gia đình, …Nghiên cứu đặc điểm học sinh việc làm quan trọng Vì sở hiểu biết em có khả phân loại nhóm theo đặc điểm học lực, tính hồn cảnh Ví dụ: Giáo viên hiểu rõ tính cách học sinh chịu quan sát kĩ em qua buổi lao động, sinh hoạt chủ nhiệm, buổi hội thao, … Điều đặc biệt quan trọng giáo viên chủ nhiệm biện pháp nghiên cứu, phân tích nguyên nhân trạng, đặc điểm học sinh Chỉ sở biết nguyên nhân dẫn tới đặc điểm tâm lý học sinh giáo viên chủ nhiệm có giải pháp tác động, giáo dục phù hợp, mang lại hiệu cao Ví dụ 1: Đều tượng học yếu có em trí tuệ chậm phát triển, có em hồn cảnh gia đình khó khăn, có em phân tán tư tưởng trình tiếp thu bài, … Ví dụ 2: Trong lớp 9A3, đầu năm học có hai học sinh có biểu chán học, thường xuyên nghỉ học không phép, cúp tiết em Hương em La Thành Qua tìm hiểu với thơng tin từ BCS lớp nguyên nhân: Đối với em Hương chủ yếu bất hịa gia đình, em Hương qua sống với dì Em Thành chán học tham gia đá gà nơi cư trú, nhà gia đình khơng quản lý Khi giáo viên nắm nguyên nhân hành vi sở tâm lý – tính cách học sinh giáo viên đưa biện pháp xử lý kịp thời với học sinh Việc xử lý kịp thời hành vi sai trái quan trọng Nếu khơng xử lý kịp thời dẫn đến hậu qủa khó lường tính hiếu thắng, muốn khẳng định học sinh Trong trình lý cần ý đến tính cách học sinh để có biện pháp phù hợp, khơng phản tác dụng Ví dụ: Nếu học sinh có lịng tự trọng cao khơng nên trách móc, bới tội trước lớp Trong trường hợp giáo viên nên gặp trực tiếp Cách xử lý phù hợp với học sinh có lỗi mà biết nhận lỗi sửa, học sinh dễ “mủi lòng” Trong trường hợp giáo viên nên sử dụng nhiều câu biểu cảm, thể thái độ, tâm trạng Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 20 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm Trước học sinh lỳ lợm, bất cần đời biện pháp tốt tìm hiểu điểm yếu tình cảm đó, từ tác động trực tiếp Những học sinh kiểu giáo viên khơng nên la mắng, khiêu khích em dễ làm liều Với học dinh có tính ganh đua nên khiêu khích, so sánh em với học sinh em… Lenin có hiệu cách mạng tháng 10 là: “hịa bình bánh mì” Tuy học hành mang lại lợi lâu dài em không quên lợi trước mắt giống hịa bình mà khơng có ăn mà chiến tranh có ăn cịn Chính cho em thấy lợi trước mắt biện pháp giúp em học tốt Bên cạnh khơng qn cho em thấy lợi lâu dài việc học Ví dụ: lợi trước mắt là: phiếu học tốt, tuyên dương trước cờ, có giấy khen – phần thưởng cuối học kì, … Cái lợi lâu dài tùy thuộc vào mơn Lợi ích lâu dài là: có nghề nghiệp khơng phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nuôi tôm tiền lương cao, làm việc phịng máy lạnh, đi đó, … Học sinh người nào, có lỗi thường che dấu Bởi trước xử lý, cách phải cho em thấy lỗi nhận lỗi Làm trước hết học sinh nể em khơng thể dấu hành vi sai trái học sinh có cảm giác thầy ln biết việc làm Đó sở để biện pháp xử lý có hiệu Khi xử lý tình cần bảo đảm giữ thể diện cho em, làm cho học sinh thấy tơn trọng cần cho học sinh thấy nghiêm túc cứng rắn thầy Ví dụ: Ở lớp 9A3 có hai học sinh thươgn2 xuyên tham gia đá gà nơi cư trú (em Hển em Tuấn) Trước tình không xử lý trước lớp mà gọi em lên văn phịng Trước hết tơi đặt câu hỏi cho hai em tự nhận lỗi em lại chối lỗi trước tình hình tơi đặt câu hỏi: - Các em có biết Nghĩa đồn Biên phịng 642 (Vĩnh Hải) khơng? - Em có biết - Chú người quản lý địa bàn Vĩnh Thạnh A Hơm trước thầy qua đồn có nghe Nghĩa nói có số học sinh Vĩnh Thạnh A học Lạc Hòa than gia đá gà Số học sinh lập danh sách để gửi trường Thầy mượn danh sách có hai em Trước câu nói tơi hai em cúi mặt, im lặng Tôi tiếp: Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 21 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm - Nếu em nói khơng tham gia có lẽ bên đồn họ nhầm tên Nhưng có, họ đưa danh sách qua trường chắn em bị kỉ luật Bây nên nói thật để thầy biết đường Nghe xong hai nói: - Có, chúng em có tham gia Bây thầy? Như học sinh nhận lỗi, lo lắng hành vi sơ bị kỉ luật Có nghĩa em coi trọng việc học Từ tơi giải thích cho em hại việc tham gia đá gà trị cờ bạc Tơi u cầu em viết tự kiểm Cả hai hứa không lặp lại hành vi Cho đến bây giờ, qua q trình theo dõi em Ngun khơng thấy hai học sinh tham gia Điều quan trong việc vận dụng phương pháp giáo dục cá biệt phải tìm hiểu nguyên nhân hành vi, tính cách tâm lí, thái độ từ có biện pháp xử lý phù hợp Trong xử lý cần tôn trọng nhân cách học sinh phải cho em thấy điều Muốn phát huy hiệu qủa phương pháp giáo dục tập thể, giáo viên chủ nhiệm trước hết phải người có uy tín, có trách nhiệm, nắm vững đối tượng, xây dựng tập thể học sinh thành tập thể vững mạnh: + Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ chung thành viên lớp + Tổ chức hoạt động chung để thực mục tiêu + Lớp có đội ngũ tự quản có uy tín, có trách nhiệm, có lực, lĩnh + Có kỉ luật chặt chẽ, có qui định, nội qui phải rõ ràng, người tơn trọng tự giác chấp hành + Có dư luận tập thể lành mạnh, dư luận tập thể phản ánh sức mạnh, lĩnh thành viên KẾT THÚC VẤN ĐỀ Trên số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 9A3, trường THCS Lạc Hịa mà tơi thực Sau xin nêu vài kết đạt để minh họa Kết 1.1, Duy trì sĩ số: Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 22 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm Đầu năm lớp có 29 học sinh Giữa tháng có thêm học sinh xin vào Như lớp có 30 học sinh Đến tháng 11 có em chuyển qua lớp 9A1.Cuối học kì lớp có 28 học sinh, không giảm sĩ số 1.2, Chất lượng hai mặt giáo dục HK I STT Họ tên HS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Võ Thị Nhân Ái Lâm Văn Bé Huỳnh Tuấn Bửu Phùng Huệ Chân Tăng Thị Chiên Đền Đươl Triệu Hải Thái Tếch Hển Trịnh Thị Bé Hương Lâm Xài Hựu Liêu Khét Trịnh Thuận Kiệt Huỳnh Thiếu Lâm Võ Hoàng Mến Trịnh Tú Miên Lâm Thị Kiều My Trương Văn Nền Tốt Khá TB Yếu Lâm Thị Hồng Nguyên Dương Lệ Quân Lưu Toàn Quốc La Văn Thành Mai Hữu Thành Trần Thị Thơm Ơng Kiều Tiên Ngơ Thị Trang Phùng Như Trường Trần Văn Tuấn Thạch Vương HK HL T K T T T T T T T K T T T T T T T T T T T T T T T T T T K Tb G K K Tb Y Tb K Tb K Tb G K K K K K K K Tb Tb Tb G Tb K Tb Tb DHTĐ HSTT HSG HSTT HSTT HSTT HSTT HSG HSTT HSTT HSTT HSTT HSTT HSTT HSTT HSG HSTT Tổng hợp chất lượng hai mặt HK I Hạnh kiểm 26 Giỏi 02 Khá / TB / Yếu Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Ghi Học lực 03 13 11 01 Trang 23 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm 1.3, Thi đua hàng tuần lớp trường: Stt Tuần 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 Hạng Ghi Chưa xếp hạng Hai Tư Ba Hai Năm Nhất Tư Nhất Ba Hai Nhất Năm Hai Năm Ba Ba Nhất Nhận cờ thi đua Nhận cờ thi đua Nhận cờ thi đua Nhận cờ thi đua Nhận cờ thi đua Nhận cờ thi đua 1.4, Tham gia phong trào: - Lớp tham gia tất phong trào nhà trường tổ chức phát động đạt số kết sau: Giải III đợt trang trí phịng học đầu năm Giải III hội thi làm lồng đèn trung thu Giải I cầu lông nữ Hội thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 Giải III Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 Giải II môn kẹp chai nữ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 Giải III môn kẹp chai Nam chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 - 9A3 lớp đóng học phí đạt tỉ lệ cao trường với 93.3 % ( cịn hai học sinh khơng đóng trừ học sinh khơng phải đóng học phí) Bài học kinh nghiệm: Trong trình thực đề tài rút số kinh nhiệm sau: Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 24 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm Muốn cho học sinh làm việc người giáo viên phải tạo cho em ham muốn làm việc đó, cho em thấy lợi ích Ln tơn trọng học sinh, nơi đơng người Ln đặt lợi ích học sinh làm đầu, xem em trung tâm vấn đề lớp học Từng bước rèn luyện cho em lực tự quản, tự giải vấn đề Từ học sinh cảm nhận vai trị làm chủ Người GVCN cho lớp tự quản phải luôn đồng hành em, nhanh chóng nắm bắt tình hình lớp để giải vấn đề vượt khỏi phạm vi em Việc đồng hành em làm cho học sinh cảm thấy an tâm thầy bên – em tự tin hoạt động… Chúng ta không nên áp dụng rập khn máy móc bấc kỳ phương pháp giáo dục lẽ sản phẩm “con người” Để đạt mục đích giáo dục, ta cần phải biết chọn điểm xuất phát thích hợp với đặc điểm riêng trường, lớp, HS,… Sau thời gian thực áp dụng SKKN nhận thấy vấn đề cần phải nghiên cứu, là: “Vai trị giáo viên chủ nhiệm lớp việc nâng cao chất lượng học tập học sinh cuối cấp THPT” Sự thành công công tác chủ nhiệm lớp, nhân tố quan trọng mà nên thận trọng cân nhắc định lựa chọn, “lớp truởng” Muốn làm tốt điều đòi hỏi người GVCN lớp phải người có uy tín, có lực thực để đạo, dám nghĩ, dám làm trước, đề xuất vấn đề giá trị, tập hợp sức mạnh tổng hợp, vai trò chim đầu đàn yếu tố có phần lớn lao, tạo nên thành cơng hay thất bại HS, lớp học, trường học… Kiến nghị (đối với nhà trường): Thành lập tổ chủ nhiệm trường, thơng qua GVCN trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để giúp làm tốt cong tác chủ nhiệm Tạo điều kiện để giáo viên làm cơng tác chủ nhiệm Chỉ khơng hồn thành nhiệm vụ bãi nhiệm giao lớp cho giáo viên khác Lời kết: Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 25 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm Trên kinh nghiệm mà học hỏi, đúc rút thực q trình làm cơng tác chủ nhiệm Tơi mong đóng góp ý kiến bảo BGH nhà trường, đồng chí tổ trưởng, đồng chí đồng nghiệp giàu kinh nghiệm để giúp hồn thành tốt công việc giao thành công nghiệp trồng người Lạc Hịa, ngày 23 tháng 12 năm 2008 Giáo viên thực Nguyễn Đức Dũng Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 26 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 27 Trường THCS Lạc Hòa Sáng kiến kinh nghiệm ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 28 ... Nhiều biện pháp tơi nghĩ đến thử nghiệm Và đến tạo bước đột phá công tác chủ nhiệm Tất tơi tìm tịi áp dụng thành cơng tơi trình bày “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở LỚP 9A3, TRƯỜNG... viên KẾT THÚC VẤN ĐỀ Trên số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 9A3, trường THCS Lạc Hịa mà tơi thực Sau xin nêu vài kết đạt để minh họa Kết 1.1, Duy trì sĩ số: Giáo viên thực hiện:... lập tổ chủ nhiệm trường, thơng qua GVCN trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để giúp làm tốt cong tác chủ nhiệm Tạo điều kiện để giáo viên làm công tác chủ nhiệm Chỉ khơng hồn thành nhiệm vụ bãi nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 9a3, trường thcs lạc hòa , SKKN một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 9a3, trường thcs lạc hòa

Từ khóa liên quan