Luận văn thạc sĩ công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông quản lý nhiễu truyền thông d2d trong mạng thông tin di động 5g

59 54 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 22:36

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HÀ THẾ LUÔN QUẢN LÝ NHIỄU TRUYỀN THÔNG D2D TRONG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 5G LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Hà Nội – 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HÀ THẾ LUÔN QUẢN LÝ NHIỄU TRUYỀN THÔNG D2D TRONG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 5G LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Chuyên ngành: KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Mã số: 8510302.02 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS ĐINH THỊ THÁI MAI Hà Nội – 2020 GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học tôi, hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Đinh Thị Thái Mai Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu Luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tôi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả Luận văn Hà Thế Luôn GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn tới thầy cô giáo trường Đại học Công Nghệ- Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung, thầy khoa Điện tửViễn thơng nói riêng tận tâm dạy dỗ, truyền đạt cho kiến thức môn học giúp tơi tích lũy kiến thức quan trọng suốt trình học tập, rèn luyện trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên Tiến sĩ Đinh Thị Thái Mai, người trực tiếp tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi suốt q trình thực Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ động viên tơi q trình học tập hồn thành Luận văn Dù cố gắng để hồn thành Luận văn, chắn khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận góp ý chân thành quý thầy cô bạn bè Luận văn hỗ trợ Đại học Quốc gia Hà Nội, thông qua Đề tài QG.18.35 "Nghiên cứu giải pháp loại bỏ nhiễu, nâng cao hiệu mạng phát triển phần mềm mạng truyền thông ánh sáng nhìn thấy sử dụng chùm sáng định hướng" Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Học viên Hà Thế Luôn GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG D2D 1.1 Giới thiệu 1.2 Những thách thức kỹ thuật truyền thông D2D mạng tế bào 1.2.1 Phát thiết bị 1.2.2 Lựa chọn chế độ giao tiếp 1.2.3 Bảo mật 1.2.4 Quản lý nhiễu 1.3 Quản lý nhiễu truyền thông D2D 1.3.1 Các loại nhiễu kiến trúc mạng hai tầng 1.3.2 Mức kiểm soát nhiễu 1.4 Tính tốn 10 1.4.1 Hình học ngẫu nhiên 10 1.4.2 Lý thuyết đồ thị 10 1.4.3 Lý thuyết tiến hóa 11 1.4.4 Lý thuyết hàng đợi 11 1.5 Các công nghệ tiên tiến quản lý nhiễu mạng di động hỗ trợ D2D 11 1.5.1 Tách phổ 12 1.5.2 Điều khiển công suất 13 1.5.3 Phân bổ tài nguyên vô tuyến 14 1.6 Thách thức quản lý nhiễu mạng 5G hỗ trợ D2D 17 1.6.1 D2D giao tiếp mmWave 17 1.6.2 Mật độ cell giảm tải 17 1.7 Kết luận 18 CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ NHIỄU TRONG TRUYỀN THÔNG D2D 19 2.1 Giới thiệu 19 2.2 Phương pháp quản lý nhiễu ISA cho truyền thông D2D Underlay 20 2.2.1 Mô hình hệ thống 20 2.2.2 Các công thức tính tốn 21 2.2.3 Xây dựng khu vực ngăn chặn nhiễu (ISA) 24 2.2.4 Điều khiển công suất 25 GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn iv 2.2.5 Phân bổ tài nguyên 26 2.3 Phương pháp vùng hạn chế nhiễu ILA cho truyền thông D2D 27 2.3.1 Giới thiệu 27 2.3.2 Mơ hình hệ thống 28 2.3.3 Đánh giá hiệu hệ thống đường xuống 29 2.3.4 Hạn chế nhiễu từ truyền thông D2D 31 2.3.5 Hạn chế nhiễu từ truyền thông di động 32 2.3.6 Phân bổ tài nguyên 33 2.4 Kết luận 35 CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NHIỄU DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA KÊNH PHA ĐINH RAYLEIGH 36 3.1 Ảnh hưởng pha đinh quản lý nhiễu 36 3.2 Đánh giá hiệu hệ thống dựa phương pháp ISA (khu vực ngăn chặn nhiễu) 38 3.2.1 Mơ hình mơ 38 3.2.2 Kết mô 40 3.3 Đánh giá hiệu hệ thống dựa phương pháp ILA (vùng hạn chế nhiễu) 42 3.3.1 Mơ hình mơ 42 3.3.2 Kết mô 43 3.5 Kết luận 45 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt AP Access Point Điểm truy cập BS Base Station Trạm sở Close Loop Power control Sơ đồ điều khiển cơng suất Scheme vòng đóng CSI Channel State Information Thơng tin tình trạng kênh CUE Cellular User Equipment Thiết bị người dùng di động CU Cellular User Người dùng di động D2D Device to Device Thiết bị - Thiết bị DSR Dynamic Source Routing Định tuyến nguồn động DUE D2D User Equipment Thiết bị người dùng D2D Institute of Electrical and Viện công nghệ Điện Điện Electronics Engineers tử Fractional Frequency Reuse Tái sử dụng tần số phân số Global mobile Suppliers Hiệp hội nhà cung cấp di Association động toàn cầu ILA Interference Limited Area Vùng hạn chế nhiễu IoT Internet of Things Internet vạn vật ISA Interference Suppression Area Khu vực ngăn chặn nhiễu LTE Long Term Evolution Tiến hóa dài hạn LTE-A Long Term Evolution Advance Tiến hóa dài hạn phát triển MIMO Multiple Input Multiple Output Đa đầu vào- đa đầu MNO Mobile Network Operator Nhà khai thác mạng di động Orthogonal Frequency- Đa truy nhập phân chia theo Division Multiplexing Access tần số trực giao Open Loop fraction Power Sơ đồ điều khiển cơng suất control Scheme vòng mở PC Power Control Điều khiển công suất PFR Partial Frequency Reuse Tái sử dụng tần số phần CLPS IEEE FFR GSA OFDMA OLPS GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn vi QoS Quality of Sevice Chất lượng dịch vụ RRA Radio Resource Allocation Phân bổ tài nguyên vô tuyến RRM Radio Resource Management Quản lý tài nguyên vô tuyến RUE Receiver User Equipment Thiết bị người nhận Single-Carrier Frequency Đơn sóng mang đa truy cập Division Multiplexing Access phân chia theo tần số Signal to Interference-plus- Tỷ lệ tín hiệu nhiễu cộng Noise Ratio tạp âm SNR Signal to Noise Ratio Tỷ lệ tín hiệu tạp âm TUE Transmitter User Equipment Thiết bị người truyền UE User Equipment Thiết bị người dùng UL/DL Uplink/Downlink Đường lên/Đường xuống SC - FDMA SINR GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Ln vii DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Hình 1 Truyền thơng D2D multi-tier cells HetNets Hình Phân loại truyền thơng D2D (theo phổ tần số) Hình Sơ đồ phân loại chi tiết truyền thông D2D Hình Các loại nhiễu mạng di động D2D hai tầng Hình 5.Các kịch nhiễu cho tài nguyên tái sử dụng khác Hình 1.6 Mức độ kiểm sốt nhiễu truyền thơng D2D Hình Phân loại kỹ thuật quản lý nhiễu D2D 12 Hình Chia phổ 12 Hình Phân bổ băng tần dựa FFR 15 Hình Mơ hình hệ thống truyền thơng D2D phương pháp ISA 21 Hình 2 Khu vực ngăn chặn nhiễu 25 Hình Mơ hình hệ thống truyền thơng D2D phương pháp ILA 28 Hình 2.4 Kịch mô ILA 29 Hình PDF biến ngẫu nhiên Rayleigh 37 Hình Phân bố CUE cặp D2D mạng 39 Hình 3 Các CUE nằm vùng gây nhiễu lên truyền thơng D2D 40 Hình Dung lượng hệ thống thay đổi ngưỡng nhiễu thay đổi 41 Hình Phân bố CUE cặp D2D mạng 42 Hình Dung lượng hệ thống thay đổi ngưỡng nhiễu c thay đổi 43 Hình Dung lượng hệ thống với trường hợp có cặp hai cặp D2D 44 Bảng Tham số mô 38 GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn MỞ ĐẦU Truyền thông thiết bị với thiết bị (D2D) cho phép tăng cường hiệu suất thiết bị cách cho phép truyền trực tiếp cặp thiết bị có vị trí gần Các nghiên cứu ban đầu chứng minh rằng, giao tiếp trực tiếp cải thiện việc tái sử dụng phổ, thông lượng, tiêu thụ lượng, vùng phủ sóng giảm độ trễ đầu cuối đến đầu cuối Do đó, xu hướng nghiên cứu cho thấy D2D công nghệ ứng dụng mạng di động hệ - tức mạng 5G Tuy nhiên, việc giới thiệu D2D cho mạng di động đặt thách thức kỹ thuật khác Quản lý nhiễu người dùng di động người dùng D2D coi vấn đề quan trọng D2D đưa vào mạng di động người dùng D2D chia sẻ dải phổ cấp phép với người dùng di động Từ lý trên, chọn đề tài: “Quản lý nhiễu truyền thông D2D mạng thông tin di động 5G” Trong luận văn này, hướng đến việc tìm hiểu số nghiên cứu tìm thấy khảo sát trước cách tập trung vào kỹ thuật quản lý nhiễu đề xuất năm gần cho LTE/LTE-A HetNets Trong đó, luận văn tập trung sâu vào hai phương pháp quản lý nhiễu ISA ILA Khác với nghiên cứu trước, luận văn tổng quát hóa mơ hình hóa hệ thống mạng di động có nhiều cặp D2D thực truyền thông đánh giá xem xét hiệu hệ thống ảnh hưởng pha đinh Kết cấu luận văn chia làm chương: Chương 1: Tổng quan truyền thông D2D Chương 2: Quản lý nhiễu truyền thông D2D Chương 3: Mô phỏng, đánh giá hiệu phương pháp quản lý nhiễu ảnh hưởng kênh pha đinh Rayleigh GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Ln 36 CHƯƠNG 3: MƠ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NHIỄU DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA KÊNH PHA ĐINH RAYLEIGH 3.1 Ảnh hưởng pha đinh quản lý nhiễu Pha đinh tượng sai khác tín hiệu thu cách bất thường xảy hệ thống vô tuyến tác động môi trường truyền dẫn Các yếu tố gây pha đinh hệ thống vô tuyến mặt đất như: - Sự khúc xạ gây khơng đồng mật độ khơng khí - Sự thăng giáng tầng điện ly hệ thống sóng ngắn - Sự hấp thụ gây phân tử khí, nước, mưa, tuyết, sương mù hấp thụ phụ thuộc vào dải tần số cao (>10GHz) - Sự phản xạ sóng từ bề mặt trái đất, đặc biệt trường hợp có bề mặt nước phản xạ sóng từ bất đồng khí - Sự phản xạ, tán xạ nhiễu xạ từ chướng ngại đường truyền lan sóng điện từ, gây nên tượng trải trễ giao thoa sóng điểm thu tín hiệu nhận tổng nhiều tín hiệu truyền theo nhiều đường Hiện tượng đặc biệt quan trọng thông tin di động [3] Trong thực tế, phát thu xuất loại kênh truyền: kênh pha đinh Rayleigh, kênh pha đinh Shadowing , kênh pha đinh Nakagami-m, kênh pha đinh Suzuki, Kênh sử dụng mô kênh chịu ảnh hưởng suy hao không gian tự pha đinh Rayleigh Đây loại kênh truyền thực tế thiết bị di động Pha đinh Rayleigh mơ hình thống kê ảnh hưởng mơi trường lan truyền tín hiệu vơ tuyến, sử dụng thiết bị không dây Các mơ hình pha đinh Rayleigh giả sử độ lớn tín hiệu truyền qua mơi trường truyền tải (hay gọi kênh truyền thơng) thay đổi ngẫu nhiên biến theo phân bố Rayleigh Pha đinh Rayleigh xem mơ hình hợp lý cho việc truyền tín hiệu từ tầng đối lưu tầng bầu khí ảnh hưởng môi trường đô thị xây dựng lên tín hiệu vơ tuyến [3] ➢ Kênh Fading Rayleigh: Đáp ứng kênh h biến Rayleigh – biến phức ℎ = (ℎ𝐼 , ℎ𝑄 ) cho h = ℎ𝑄 + jℎ𝐼 = r ej thỏa mãn: GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn 37 𝑟 = √ℎ𝐼2 + ℎ𝑄2 ℎ𝐼 𝜃 = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (3.1) ℎ𝑄 Trong đó: ℎ𝐼 , ℎ𝑄 đại lượng ngẫu nhiên có phân bố Gauss PDF biến ngẫu nhiên Rayleigh cho công thức (3.2) biểu diễn Hình 3.1 ℎ 𝑝(ℎ) = {𝜎2 𝑒 − ℎ2 2𝜎2 x0 (3.2) giá trị khác Hình 3.1 PDF biến ngẫu nhiên Rayleigh Vì ℎ𝐼 , ℎ𝑄 ngẫu nhiên phân bố Rayleigh nên r, 𝜃 đại lượng ngẫu nhiên có xác suất Vậy r ngẫu nhiên phân bố Rayleigh 𝜃 ngẫu nhiên phân bố Phương sai độ lệch chuẩn: ∞ 𝐸[𝑋] = ∫0 𝑋𝑃𝑟𝑋 𝑑(𝑃𝑟𝑋 ) (3.3) 𝜎 = 𝐸 [𝑋 ] − 𝐸 [𝑋] (3.4) Trong X đại lượng ngẫu nhiên 𝑃𝑟𝑥 xác suất xảy đại lượng Phương sai biến ngẫu nhiên (𝜎 ) bình phương độ lệch chuẩn CDF biến ngẫu nhiên Rayleigh: 𝐹 ( ℎ) = { − 𝑒 GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai − ℎ2 2𝜎2 x0 giá trị khác (3.5) HVTH: Hà Thế Luôn 38 3.2 Đánh giá hiệu hệ thống dựa phương pháp ISA (khu vực ngăn chặn nhiễu) 3.2.1 Mơ hình mơ Mơ hình mạng tế bào macro-cell có tâm trạm gốc với bán kính 200m Hệ thống anten giả định vô hướng Các tham số hệ thống liệt kê chi tiết Bảng 3.1 Bảng Tham số mô Tham số Giá trị Bán kính cell 200 m Số người dùng cell 80 người Số cặp D2D cặp Công suất phát BS 46 dBm Công suất phát UE (bao gồm người dùng di động người dùng D2D) Đây công suất phát tối đa 15 dBm UE ( Pd max ) Độ dài bước sóng (LTE 1900 MHz) 0,158 m Khoảng cách TUE RUE 30 m Hệ số suy hao đường truyền (𝛼) Đầu tiên, tế bào bao gồm M người dùng di động (CUEs) hai cặp D2D phân bổ cách ngẫu nhiên, khoảng cách TUE RUE cặp khơng đổi Hình 3.2 mơ tả phân bố CUE hai cặp D2D mạng GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Ln 39 Hình 3.2 Phân bố CUE cặp D2D mạng Trong Hình 3.2, điểm màu tím đại diện cho trạm sở BS, dấu cộng màu xanh màu đỏ thể cặp người dùng D2D, lại số CUEs phân bố ngẫu nhiên Để đánh giá hiệu hệ thống dựa phương pháp ISA, chương trình mơ xét đến thay đổi mức công suất phát bao gồm đường lên ( PUL ) đường xuống ( PDL ) - Kênh sử dụng mô kênh chịu ảnh hưởng suy hao không gian tự pha đinh Rayleigh - Các công thức dùng để mô gồm đại lượng như: SINR, độ lợi kênh (Gain), suy hao đường truyền (Pathloss) - Đại lượng đưa để đánh giá dung lượng hệ thống (Capacity) Thực mô với phân bổ tài nguyên dựa vào khu vực ngăn chặn nhiễu phân bổ tài nguyên ngẫu nhiên Thông qua kết mô phỏng, trường hợp quản lý nhiễu dựa khu vực ngăn chặn nhiễu chứng minh giúp hệ thống đạt dung lượng tốt Khi thay đổi PDL PUL dẫn đến RDL RUL thay đổi, phạm vi khu vực ngăn chặn nhiễu ISA thay đổi Từ đó, xác định kênh tài GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn 40 nguyên mà cặp D2D sử dụng chung với người dùng di động cách loại bỏ tất CUE nằm vùng có bán kính RDL RUL Hình 3.3 mơ tả người dùng di động CUEs (biểu diễn hình màu xanh) nằm khu vực ngăn chặn nhiễu, vùng gồm hai đường tròn có tâm TUE RUE (biểu diễn dấu cộng màu xanh màu đỏ) với bán kính tương ứng RDL RUL Tài nguyên tần số CUE không xem xét để cấp phát cho cặp truyền thơng D2D Hình 3.3 Các CUE nằm vùng gây nhiễu lên truyền thông D2D 3.2.2 Kết mô Hình 3.4 biểu diễn thay đổi dung lượng hệ thống thay đổi ngưỡng nhiễu đường xuống PDL GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Ln 41 Hình 3.4 Dung lượng hệ thống thay đổi ngưỡng nhiễu thay đổi Từ kết mô Hình 3.4, thấy, mức ngưỡng nhiễu thấp -150dBm, trường hợp phân bổ tài nguyên sử dụng ISA trường hợp phân bổ tài nguyên ngẫu nhiên Tuy nhiên, mức ngưỡng đạt giá trị lớn 150dBm, dung lượng hệ thống tăng lên đạt trạng thái bão hòa mức lượng ngưỡng 𝑃𝑈𝐿 = 𝑃𝐷𝐿 = −115dBm Khi đó, dung lượng hệ thống ổn định khơng có thay đổi hay chênh lệch lớn mức lượng Duy trì mức lượng giúp hệ thống đạt dung lượng cao hiệu tốt Dựa theo kết mô trên, thấy dung lượng hệ thống cải thiện đáng kể sử dụng phương pháp quản lý nhiễu dựa khu vực ngăn chặn nhiễu (ISA) so với không sử dụng Khi sử dụng phương pháp này, cách loại bỏ tất CUE nằm khu vực ngăn chặn nhiễu, sử dụng chung tài nguyên với CUE nằm vùng RUL RDL , ngưỡng nhiễu tăng dần kéo theo bán kính vùng phủ giảm dần, số CUE nằm ngồi vùng phủ tăng, SINR hệ thống tăng lên dung lượng hệ thống ngày tăng đến thời điểm đạt trạng thái bão hòa GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn 42 3.3 Đánh giá hiệu hệ thống dựa phương pháp ILA (vùng hạn chế nhiễu) 3.3.1 Mơ hình mơ Phương pháp ILA có xem xét đến trường hơp nhiễu liên tế bào Giả sử mơ hình mạng gồm tế bào macro-cell mô tả Hình 3.6 Ở đây, bán kính tế bào 300m, bán kính trung tâm tế bào 150m, biên tế bào vùng giới hạn từ 150m-300m (thể vùng giới hạn từ đường tròn nhỏ đến đường tròn to hình vẽ) Hệ thống anten giả định vô hướng Các tham số hệ thống có giá trị Bảng 3.1 Người dùng phân bổ cách ngẫu nhiên vào tế bào Trong Hình 3.5, giả sử trung tâm tế bào người dùng sử dụng tần số (thể dấu cộng màu xanh lam); biên tế bào, người dùng sử dụng tần số khác (thể dấu cộng màu đỏ, màu hồng màu đen) Q trình mơ dựa phương pháp ILA ảnh hưởng người dùng di động đến cặp D2D không từ nội cell mà cặp D2D thuộc về, mà bị nhiễu từ trạm BS lân cận ảnh hưởng đến Hình 3.5 Phân bố CUE cặp D2D mạng Bài mô đánh giá hiệu hệ thống dựa phương pháp ILA thực việc thay đổi mức ngưỡng nhiễu c cho truyền thông di động Kênh sử dụng mô kênh chịu ảnh hưởng suy hao không gian tự kênh pha đinh Rayleigh Đại lượng đưa để đánh giá dung lượng hệ GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn 43 thống Thực mô với phân bổ tài nguyên dựa vào vùng hạn chế nhiễu ILA phân bổ tài nguyên ngẫu nhiên Thông qua kết mô phỏng, trường hợp quản lý nhiễu dựa vùng hạn chế nhiễu chứng minh giúp hệ thống đạt dung lượng tốt Khi thay đổi mức ngưỡng nhiễu c , bán kính r1 vùng phủ Z1 thay đổi Từ đó, xác định kênh tài nguyên mà cặp D2D sử dụng chung với người dùng di động cách loại bỏ tất CUE nằm vùng phủ Z1 Tương tự, ta xác định kênh tài nguyên mà cặp D2D sử dụng chung với người dùng di động cách loại bỏ tất CUE nằm vùng phủ Z Phương pháp ILA xem xét đến vị trí người dùng D2D: người dùng D2D nằm biên tế bào truy cập vào kênh biên để tránh nhiễu liên vùng, người dùng D2D vùng trung tâm, kênh biên tế bào khơng phân bổ cho người dùng D2D để đảm bảo CUE biên tế bào tránh khỏi nhiễu gây truyền thơng D2D 3.3.2 Kết mơ Hình 3.6 biểu diễn thay đổi dung lượng hệ thống thực thay đổi mức ngưỡng nhiễu c cho truyền thơng di động Hình 3.6 Dung lượng hệ thống thay đổi ngưỡng nhiễu c thay đổi Từ Hình 3.6, thấy, mức ngưỡng nhiễu thấp -125dBm, trường hợp phân bổ tài nguyên sử dụng ILA trường hợp phân bổ tài nguyên ngẫu nhiên Tuy nhiên, mức ngưỡng đạt giá trị lớn -125dBm, dung lượng hệ thống tăng lên đạt trạng thái bão hòa mức ngưỡng -60dBm Khi đó, GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn 44 dung lượng hệ thống ổn định khơng có thay đổi hay chênh lệch lớn mức lượng Duy trì mức lượng giúp hệ thống đạt dung lượng cao hiệu tốt Khi ngưỡng nhiễu tăng kéo theo bán kính vùng phủ giảm dần, số CUE nằm vùng phủ tăng, SINR hệ thống tăng lên dung lượng hệ thống ngày tăng đến thời điểm đạt trạng thái bão hòa Hình 3.7 biểu diễn thay đổi dung lượng hệ thống thay đổi mức ngưỡng nhiễu c cho truyền thông di động với trường hợp có cặp hai cặp D2D Hình 3.7 Dung lượng hệ thống với trường hợp có cặp hai cặp D2D Từ Hình 3.7, thấy, trường hợp phân bổ tài nguyên sử dụng ILA với cặp D2D dung lượng hệ thống thấp so với trường hợp sủ dụng cặp D2D Tuy nhiên, mức ngưỡng đạt giá trị khoảng từ -80dBm trở lên, dung lượng hệ thống bắt đầu đạt trạng thái bão hòa Tại mức ngưỡng -80dBm, dung lượng hệ thống đạt trạng thái bão hòa với dung lượng trường hợp cặp D2D 4700 bps/Hz trường hợp hai cặp D2D 9425 bps/Hz Theo kết mơ trên, thấy dung lượng hệ thống cải thiện đáng kể sử dụng phương pháp quản lý nhiễu dựa vùng hạn chế nhiễu so với không sử dụng; việc sử dụng nhiều cặp D2D giúp tăng đáng kể dung lượng hệ thống GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn 45 3.5 Kết luận Nội dung chương tiến hành phân tích, đánh giá hiệu hệ thống sử dụng phần mềm Matlab mô dung lượng hệ thống sử dụng hai phương pháp quản lý nhiễu ISA ILA Dựa vào khu vực ngăn chặn/vùng hạn chế nhiễu xác định nguồn tài nguyên sử dụng cho truyền thơng D2D, từ giúp cải thiện dung lượng hệ thống Đặc biệt, hệ thống khảo sát kênh chịu ảnh hưởng suy hao không gian tự pha đinh Rayleigh, kênh thực tế thiết bị di động hệ thống thông tin di động Các kết thu cho thấy dung lượng hệ thống cải thiện đáng kể áp dụng hai phương pháp quản lý nhiễu ISA ILA GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn 46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong luận văn trình bày tổng quan truyền thông D2D mạng thông tin di động 5G Truyền thông D2D cung cấp tốc độ liệu cao độ trễ thấp cho người dùng đầu cuối mạng 5G kì vọng công nghệ then chốt mạng hệ Mặc dù vậy, vấn đề nhiễu gây cặp truyền thông D2D tới thiết bị di động hay ngược lại vấn đề quan trọng cần quan tâm Trong luận văn trình bày hai phương pháp quản lý nhiễu ISA (khu vực ngăn chặn nhiễu) ILA (vùng hạn chế nhiễu); thực chương trình mơ dựa hai phương pháp qua phần mềm Matlab, có xét đến ảnh hưởng suy hao không giao tự pha đinh Rayleigh Kết cho thấy, sử dụng hai phương pháp giúp quản lý hiệu vấn đề nhiễu người dùng di động thông thường người dùng D2D, dung lượng hệ thống cải thiện đáng kể so với không sử dụng Hướng nghiên cứu Luận văn là: Thứ nhất, luận văn xét đến ảnh hưởng kênh pha đinh Rayleigh với hai phương pháp quản lý nhiễu ISA ILA, xem xét ảnh hưởng loại kênh pha đinh khác như: kênh pha đinh Nakagami-m, kênh pha đinh Suzuki, kênh pha đinh Lognormal, kênh pha đinh Rician, Thứ hai, Luận văn, mơ hình hệ thống hai phương pháp xét có mặt hai cặp D2D, xét trường hợp tổng quát với n cặp D2D tồn hệ thống Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thuật toán, phương pháp khác giúp quản lý nhiễu hiệu truyền thông D2D GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Phạm Anh Dũng (2003), CDMA one CDMA 2000, Nhà xuất Bưu Điện, Hà Nội [2] Nguyễn Phạm Anh Dũng (2008), Lộ trình phát triển thông tin di động 3G lên 4G, Nhà xuất Thông tin truyền thông, Hà Nội [3] Nguyễn Thị Yến (2019), Nghiên cứu phương pháp quản lý nhiễu truyền thông D2D, Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng [4] Đào Xn Hồng (2015), Cơng nghệ D2D hệ thống LTE-A, Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội [5] Dương Ngọc Sơn, Đinh Thị Thái Mai Nguyễn Quốc Tuấn (2018), “Đánh giá hiệu truyền thông D2D sử dụng vùng hạn chế nhiễu ảnh hưởng pha-đinh Rayleigh,” Hội nghị Quốc gia lần thứ XXI Điện tử, Truyền thông Công nghệ Thông tin, REV-ECIT Tiếng Anh [6] GSA,“LTE Subscriptions forecast (worldwide) to 2020,” 〈http:// www.gsacom.com/news/gsa_434.php〉, 2015 [7] Feng,D., Lu, L., Yi, Y.W., Li, G.Y., Li, S., Feng, G (2014), “Device-to-device communications in cellular networks no” April IEEE Commun Mag vol 52, 49–55 [8] Mahda Noura, Rosdiadee Nordin, B (2016), “A survey on interference management for Device-to-Device (D2D) communication and its challenges in 5G networks” [9] Yue, J., Ma, C., Yu, H., Zhou, W (2013), “Secrecy-based access control for device-todevice communication underlaying cellular networks” IEEE Commun Lett 17 (11), 2068–2071 [10] Liu, J., Kato, N., Ma, J., Kadowaki, N (2014), “Device-to-device communication in lteadvanced networks: a survey” IEEE Commun Surv Tutorials [11] Tehrani, M., Uysal, M., Yanikomeroglu, H (2014), “Device-to-device communication in 5G cellular networks: challenges, solutions, and future directions no” May IEEE Commun Mag 52, 86–92 GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn 48 [12] Haenggi, M (2012), “Stochastic geometry for wireless networks” Cambridge University Press [13] Elsawy, H., Hossain, E (2014), “Analytical modeling of mode selection and power control for underlay D2D communication in cellular networks” Commun IEEE Trans 62 (11), 4147–4161 [14] Sun, H., Wildemeersch, M., Sheng, M., Quek, T.Q.S (2015) “D2D enhanced heterogeneous cellular networks with dynamic TDD” IEEE Trans Wirel Commun 14, 4204–4218 [15] Lin, X., Jr, R.W H., and Andrews, J.G (2014) “The Interplay between Massive MIMO and Underlaid D2D Networking”, pp 1–35 [16] Arash Asadi, Qing Wang, and Vincenzo Mancuso, “A Survey on Device-toDevice Communication in Cellular Networks” IEEE Journal Communications Surveys & Tutorials, Vol 16, No.4, pp 1801 - 1819 [17] Bin Guo, Shaohui Sun, Shaohui Sun, Qiubin Gao, “Interference Management for D2D Communications Underlying Cellular Networks at Cell Edge” [18] C.-H Yu, K Doppler, C B Ribeiro, and O Tirkkonen, “Performance impact of fading interference to device-to-device communication underlaying cellular networks” [19] D Tsolkas, E Liotou, N Passas, L Merakos (Sept 2012), “A graph-coloring secondary resource allocation for D2D communications in LTE networks”, In the 17th IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks (IEEE CAMAD 2012), Barcelona, Spain [20] E Dahlman, S Parkvall, and J Skold (2011), “4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband”, Elsevier Science [21] Furqan Jameel, Zara Hamid, Farhana Jabeen, Sherali Zeadally and Muhammad Awais Javed (2018), “A Survey of Device-to-Device Communications: Research Issues and Challenges”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol 20, pp 2133 - 2168 GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn 49 [22] G Fodor, E Dahlman, G Mildh, S Parkvall, N Reider, G Miklós, Z Turányi (2012), “Design aspects of network assisted device-to-device communications”, IEEE Commun Mag, 50(3), pp 170-177 [23] G L Stuber (2001), “Principles of Mobile Communication”, Kluwer Academic [24] J Hong, S Park, H Kim, S Choi, and K B Lee, “Analysis of Device-to-Device discovery and link setup in LTE networks” [25] N P Kuruvatti, A Klein, L Ji, C Zhou, O Bulakci, J Eichinger, R Sattiraju, H D Schotten (2015), “Robustness of location based D2D resource allocation against positioning errors,” in Vehicular Technology Conference (VTC Spring), IEEE 81st, pp 1-6 [26] Pimmy Gandotra, Rakesh Kumar Jha (June 2016), “Device-to-device communication in cellular networks: A Survey”, Journal of Network and Computer Applications Vol 71, pp 99-117 [27] S.Andreev, A.Pyattaev, K.Johnsson, O.Galinina, Y.Koucheryavy (2014), “Cellular traffic offloading on to network-assisted device-to-device connections”, IEEE Communications Magazine, vol 52, no 4, pp 20 - 31 [28] X Chen, B Proulx, X Gong, J Zhang (2015), “Exploiting social ties for cooperative D2D communications: A mobile social networking case”, IEEE/ACM Transactions on Networking, vol 23, no 5, pp 1471-1484 [29] X Chen, L Chen, M Zeng, X Zhang, and D Yang (2012), “Downlink Resource Allocation for Device-to-Device Communication Underlaying Cellular Networks” IEEE 23rd International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications - (PIMRC), Sydney, NSW, Australia [30] Krishnan, S., Dhillon, H.S (2015), “Distributed caching in device-todevice networks: A stochastic geometry perspective, Proceedings Asilomar, Pacific Grove, CA” [31] Yang, L., Zhang, W., Jin, S (2015), “Interference alignment in device-to-device Lan underlaying cellular networks 1–1” IEEE Trans Wirel Commun 1276 [32] Zhang, R., Song, L., Han, Z., Cheng, X., and Jiao, B (2013) “Distributed Resource Allocation for Device-to-Device Communications Underlaying Cellular Networks” Commun (ICC), 2013 IEEE International Conference, pp 1889– 1893 GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn 50 [33] Cheng, P., Deng, L., Yu, H., Xu, Y., and Wang, H (2012), “ Resource allocation for cognitive networks with D2D communication: An evolutionary approach” IEEE Wireless Communication Networking Conference, pp 2671–2676 [34] Giambene, G., (2005), “Queuing Theory And Telecommunications Networks And Applications Springer ScienceỵBusiness Media. Inc [35] Lei, L., Shen, X.S., Dohler, M., Lin, C., Member, S., Zhong, Z (2014), “Queuing models with applications to mode selection in device-to-device communications underlaying cellular networks” IEEE Trans Wirel Commun 13 (12), 6697–6715 [36] Cho, B., Koufos, K., Riku, J (2014) “Spectrum allocation and mode selection for overlay D2D using carrier sensing threshold Cogn Radio Oriented Wirel Networks Commun, 26–31 [37] Xing, H., Hakola, S (2010) “The investigation of power control schemes for a device -to-device communication integrated into OFDMA cellular system” IEEE Int Symp Pers Indoor Mob Radio Commun PIMRC, 1775–1780 [38] Yu, C.H., Tirkkonen, O., Doppler, K., Ribeiro, C (2009) “On the performance of deviceto-device underlay communication with simple power control” IEEE Veh Technol Conf, 4–8 [39] Kaufman, B., Member, S., Lilleberg, J., Member, S (2013), “Spectrum sharing scheme between cellular users and ad-hoc device-to-device users” IEEE Trans Wirel Commun 12 (3), 1038–1049 [40] Mumtaz, S., Mohammed, K., Huq, S., Radwan, A , Rodriguez, J., and Aguiar, R.L (2014), “Energy Efficient Interference-Aware Resource Allocation in LTED2D Communication” IEEE Int Conf Commun., pp 282–287 [41] Jänis, P., Koivunen, V., Ribeiro, C.B., Doppler, K., Hugl, K (2009), “Interferenceavoiding MIMO schemes for device-to-device radio underlaying cellular networks” IEEE Int Symp Pers Indoor Mob Radio Commun PIMRC, 2385–2389 [42] Le, L.B (2012), “Fair resource allocation for device-to-device communications in wireless cellular networks” IEEE Global Communication Conference, pp 5451–5456 GVHD: TS Đinh Thị Thái Mai HVTH: Hà Thế Luôn ... band Underlay Overlay D2D D2D Di động Di động Phổ di động Phổ di động Truyền thông di động Truyền thông D2D Phổ di động Phổ ISM Hình 1.3 Sơ đồ phân loại chi tiết truyền thông D2D Chế độ Tái sử dụng... quan trọng D2D đưa vào mạng di động người dùng D2D chia sẻ dải phổ cấp phép với người dùng di động Từ lý trên, chọn đề tài: “Quản lý nhiễu truyền thông D2D mạng thông tin di động 5G Trong luận... cho thấy D2D công nghệ ứng dụng mạng di động hệ - tức mạng 5G Tuy nhiên, việc giới thiệu D2D cho mạng di động đặt thách thức kỹ thuật khác Quản lý nhiễu người dùng di động người dùng D2D coi vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông quản lý nhiễu truyền thông d2d trong mạng thông tin di động 5g , Luận văn thạc sĩ công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông quản lý nhiễu truyền thông d2d trong mạng thông tin di động 5g

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn