Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu vai trò doppler xuyên sọ trong xác định áp lực nội sọ và xử trí co thắt mạch não ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng

188 22 0
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 22:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LƯU QUANG THÙY LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2016 BỘ Y TẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LƯU QUANG THÙY Chuyên ngành: Gây mê hồi sức Mã số: 62720121 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Quốc Kính HÀ NỘI - 2016 BỘ Y TẾ LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận án tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Quốc Kính, người thầy tận tâm dạy bảo trực tiếp hướng dẫn suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ chuyên ngành GMHS chuyên ngành liên quan tận tình dạy bảo, tạo điều kiện thuận lợi, đóng góp ý kiến q báu cho tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cám ơn: - Ban giám đốc, Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Việt Đức, Phòng đào tạo sau đại học, Bộ môn Gây mê hồi sức - Đại học Y Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi q trình học tập hồn thành luận án - Tập thể cán nhân viên phòng Hồi sức tích cực, khoa Gây mê hồi sức bệnh viện Việt Đức tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận án - Xin bày tỏ lòng biết ơn đến bệnh nhân gia đình bệnh nhân giúp đỡ, cho tơi có hội thực luận án - Trân trọng biết ơn bố mẹ bên nội ngoại, vợ gái yêu quý người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2016 Lưu Quang Thùy LỜI CAM ĐOAN Tôi LƯU QUANG THÙY nghiên cứu sinh khóa 30 - Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Gây mê hồi sức, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn GS.TS Nguyễn Quốc Kính Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2016 LƯU QUANG THÙY MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Các chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG 1.1.1.Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.2 LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG 1.2.1 Bệnh sinh chấn thương sọ não 1.2.2 Đánh giá thần kinh lâm sàng thang điểm Glassgow 1.3 TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG CTSN NẶNG 10 1.3.1 Chụp CT scan sọ não 10 1.3.2 Đo áp lực nội sọ 11 1.3.3 Đo độ bão hòa oxy tĩnh mạch cảnh 12 1.3.4 Chụp cộng hưởng từ sọ não 14 1.3.5 Theo dõi oxy tổ chức não (PbtO2) 14 1.3.6 Đo điện não đồ (EEG) 15 1.4 VAI TRÒ CỦA TCD TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CTSN NẶNG 17 1.4.1 Nguyên lý siêu âm Doppler ứng dụng nghiên cứu lâm sàng 17 1.4.2 Vai trò TCD sàng lọc ICP cao bệnh nhân CTSN nặng 22 1.4.3 Vai trò TCD chẩn đoán điều trị co thắt mạch não 25 1.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ CTSN NẶNG 30 1.5.1 Mục đích cần đặt 30 1.5.2 Hồi sức ban đầu chấn thương sọ não nặng 30 1.5.3 Điều trị co thắt mạch não thứ phát sau CTSN nặng 36 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 ĐỐI TƯỢNG 40 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 40 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 40 2.1.3 Tiêu chuẩn đưa khỏi nghiên cứu: 41 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 41 2.2.2 Các tiêu chí đánh giá chủ yếu 42 2.2.3 Các tiêu chí đánh giá khác 44 2.2.4 Một số tiêu chuẩn định nghĩa sử dụng nghiên cứu 45 2.2.5 Các phương tiện phục vụ nghiên cúu 51 2.2.6 Tiến hành nghiên cứu thu thập số liệu 53 2.2.7 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 63 2.3 KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 65 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 66 3.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG 66 3.1.1 Đặc điểm tuổi, giới nghề nghiệp 66 3.1.2 Đặc điểm lâm sàng 67 3.1.3 Kết điều trị chung 72 3.2 MỐI TƯƠNG QUAN CỦA PI ĐO BẰNG TCD VỚI ICP VÀ CPP 75 3.2.1 Mối tương quan tuyến tính ICP PI theo thời gian 75 3.2.2 Mối tương quan tuyến tính ICP PI theo nhóm tuổi 77 3.2.3 Mối tương quan tuyến tính PI theo mức độ ICP 79 3.2.4 Tương quan PI áp lực tưới máu não (CPP) 80 3.2.5 Mức độ phù hợp lực chẩn đoán tăng áp lực nội sọ số PI so với tiêu chuẩn vàng đo qua catheter nhu mô não 81 3.2.6 Mức độ phù hợp chẩn đoán tăng áp lực nội sọ số PI tổn thương sọ CT scan theo Marshall 82 3.3 VAI TRÒ CỦA TCD TRONG CHẨN ĐỐN VÀ HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ CO THẮT MẠCH NÃO 83 3.3.1 Giá trị TCD chẩn đoán co thắt mạch não 83 3.3.2 Các tổn thương não nguy gây co thắt mạch não 94 3.3.3 Hiệu điều trị co thắt mạch não nimodipin 95 CHƯƠNG BÀN LUẬN 96 4.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG 96 4.1.1 Giới tính, nhóm tuổi nghề nghiệp 96 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng 97 4.1.3 Kết điều trị 101 4.2 MỐI TƯƠNG QUAN CỦA TCD VỚI ICP VÀ CPP 103 4.2.1 Mối tương quan tuyến tính ICP PI theo thời gian 103 4.2.2 Mối tương quan tuyến tính ICP PI theo nhóm tuổi 105 4.2.3 Mối tương quan tuyến tính PI theo mức độ ICP 106 4.2.4 Tương quan PI áp lực tưới máu não (CPP) 107 4.2.5 Mức độ phù hợp lực chẩn đoán tăng áp lực nội sọ số PI so với tiêu chuẩn vàng đo qua catheter nhu mô não 108 4.2.6 Mức độ phù hợp chẩn đoán tăng áp lực nội sọ số PI tổn thương sọ CT scan theo Marshall 110 4.3 VAI TRÒ CỦA TCD TRONG CHẨN ĐỐN VÀ HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ CO THẮT MẠCH NÃO 110 4.3.1 Giá trị TCD chẩn đoán co thắt mạch não 110 4.3.2 Các tổn thương não nguy gây co thắt mạch 122 4.3.3 Hiệu điều trị co thắt mạch não nimodipin 125 KẾT LUẬN 129 KIẾN NGHỊ 130 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ARDS Acute respiratory distress syndrome (Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển) AVDO2 Arteriovenous Difference of Oxygen (Chênh lệch oxy động – tĩnh mạch não) AVJDO2 Arteriovenous Jugular Difference of Oxygen (Chênh lệch oxy động – tĩnh mạch cảnh) CI Confidence Interval (Khoảng tin cậy) CMRO2 Cerebral Metabolic rate of oxygen consumption (Tỉ lệ chuyển hóa oxy não ) CMDN Chảy máu nhện CMNT Chảy máu não thất CT scan Computer tomography scan (Chụp cắt lớp vi tính) CTSN Chấn thương sọ não CVP Central venous pressure (Áp lực tĩnh mạch trung tâm) DNT Dịch não tủy FiO2 Fraction inspiratory Oxygen (Nồng độ oxy khí thở vào) GCS Glasgow Coma Score (Thang điểm hôn mê Glasgow) GOS Glasgow Outcome Score (Thang điểm kết cục Glasgow) HATB Huyết áp động mạch trung bình ISS Injury Severity Score (Thang điểm độ nặng chấn thương) MTNMC Máu tụ màng cứng MTDMC Máu tụ màng cứng MRI Magnetic Resonance Imaging (Cộng hưởng từ) OR Odds Ratio (Tỷ suất chênh) PbtO2 Pressure brain tissue oxygenation (Áp lực oxy tổ chức não) PEEP Positive end-expiratory pression (Áp lực dương cuối thở ra) SjO2 Saturation jugular venous Oxygenation (Bão hòa oxy tĩnh mạch cảnh trong) SpO2 Saturation of peripheral oxygen (Bão hòa Oxy máu mao mạch) MSCT Multislice computed tomography 3H (Chụp cắt lớp điện toán đa lát cắt) Hypervolemia, Hypertention, Hyperdilution therapy (Liệu pháp 3H) ICP Intracranial Pressure (Áp lực nội sọ) CPP CBF Cerebral Perfusion Pressure): Áp lực tưới máu não Cerebral Blood Flow (Lưu lượng dòng máu não) EEG Electroencephalography (Điện não đồ) TCD Transcranial Doppler Ultrasonography (Siêu âm Doppler xuyên sọ) TCCS Transcranial Colour Duplex Sonography Vmean (Siêu âm xuyên sọ Duplex màu) Mean flow velocity (Tốc độ dòng chảy trung bình) PI Pulsatility Index (Chỉ số mạch đập) RI Resistive Index (Chỉ số trở kháng mạch máu) PSV Peak Systolic Velocity (Vận tốc dòng chảy đỉnh tâm thu) PDV Peak Diasstolic Velocity (Vận tốc dòng chảy đỉnh tâm trương) G2i4 G2i5 G2i6 G2i7 G2i8 Động mạch não bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Động mạch não trước bên phải Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Động mạch não trước bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Động mạch não sau bên phải Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Động mạch não sau bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… G2i9 G2i10 G2i11 G2i12 G2i13 Động mạch cảnh đoạn Siphon bên phải Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch cảnh đoạn Siphon bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch thân Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch đốt sống bên phải Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch đốt sống bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… G3 SIÊU ÂM XUYÊN SỌ LẦN G3i1 Ngày thứ bệnh ……………………………………… G3i2 ICP ……………………………………… G3i3 Động mạch não bên phải Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Động mạch não bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Động mạch não trước bên phải Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Động mạch não trước bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… G3i4 G3i5 G3i6 G3i7 Động mạch não sau bên phải Tốc độ dòng chảy ……………………………………… Vpeak ……………………………………… Vmean ……………………………………… G3i8 G3i9 G3i10 G3i11 PI RI S/D HR ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Động mạch não sau bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Động mạch cảnh đoạn Siphon bên phải Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch cảnh đoạn Siphon bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch thân Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… G3i12 G3i13 G4 G4i1 G4i2 G4i3 G4i4 G4i5 Động mạch đốt sống bên phải Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch đốt sống bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR SIÊU ÂM XUYÊN SỌ LẦN Ngày thứ bệnh ICP Động mạch não bên phải Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch não bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch não trước bên phải Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… S/D ……………………………………… HR ……………………………………… G4i6 G4i7 G4i8 G4i9 G4i10 Động mạch não trước bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch não sau bên phải Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch não sau bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch cảnh đoạn Siphon bên phải Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch cảnh đoạn Siphon bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… RI ……………………………………… S/D ……………………………………… HR ……………………………………… G4i11 G4i12 G4i13 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Động mạch thân Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch đốt sống bên phải Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR Động mạch đốt sống bên trái Tốc độ dòng chảy Vpeak Vmean PI RI S/D HR ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Giá trị ICP CPP Thời điểm Glasgow Lúc thấp Lúc cao Số lần xuất >20s Tư nằm ngang Đầu cao 30 độ Nghiêng đầu 15 độ Hút NKQ 15 giây Sau chỉnh thuốc an thần Sau dùng thuốc co mạch Mở sọ giải ép ICP CPP I I1 I2 Áp lực nội sọ hình ảnh CT Scanner Hình ảnh CT Scaner ICP max Máu tụ NMC I3 Máu tụ DMC I4 Máu tụ não I5 Chảy máu MM lan toả I6 Chảy máu não thất I7 Phù não I8 Thiếu máu não I9 Giãn não thất K Giá trị ICP PI K1 ICP K2 PI ICP ngày ICP ngày L CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY MẠCH NÃO L1 Ngày thứ bệnh L2 Co thắt mạch não ICP ngày 10 Khơng 0 L4 Có L3 Động mạch bị co thắt ĐM não ĐM não trước ĐM não sau ĐM cảnh đoạn Siphone ĐM thân ĐM đốt sống L4 Phù não Khơng Có L5 ICP Thiếu máu não Khơng Có ICP max M M1 M2 CHỤP MẠCH NÃO Ngày thứ bệnh Co thắt mạch não Khơng 0 M4 Có M3 Động mạch bị co thắt ĐM não ĐM não trước ĐM não sau ĐM cảnh đoạn Siphone ĐM thân ĐM đốt sống M4 Phù não Khơng Có M5 Thiếu máu não Khơng Có Điều trị dự phòng co thắt mạch não thứ phát N N1 N1i1 N1i2 N1i3 N1i4 N1i5 N1i6 N1i7 Liều Nimodipin 15mcg/kg/h Nimodipin 20mcg/kg/h Sau 2h truyền Glasgow ICP CPP Mean PI RI Chỉ số Lindergard N2 Nimodipin đường uống N3 Liều Nimodipin N4 Ngày thứ bệnh N5 Biến chứng tụt huyết áp Không Có ………………………………… ………………………………… Khơng Có N6 Nghiệm pháp ba H Khơng Có ………………………………… N7 Ngày thứ bệnh N8 Kết điều trị co thắt mạch não Tốt Không cải thiện O TÌNH TRẠNG KHI RA KHỎI ICU O1 Tổng thời gian nằm HS ………………………………… O2 Thời gian thở máy ………………………………… O3 Tri giác lúc nhập viện Đáp ứng mắt Đáp ứng lời Đáp ứng vận động Tổng điểm O4 ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… Đồng tử bên phải Bình thường Giãn Co nhỏ O5 Đồng tử bên trái Bình thường Giãn Co nhỏ O6 Phản xạ ánh sáng bên phải Âm tính Dương tính Khơng rõ O7 Phản xạ ánh sáng bên trái Âm tính Dương tính Khơng rõ O8 Dấu hiệu thần kinh khu trú Không Có Ghi rõ ………………………………… O9 O9i1 HƠ HẤP Viêm phổi Khơng Có O9i2 Rút NKQ/MKQ Khơng Có O9i3 O9i4 O10 ………………………………… ………………………………… TS thở SpO2 Xét nghiệm vi sinh Khơng 0O11 Có ………………………………… O10i1 Tên vi khuẩn O10i2 Đáp ứng Nhạy Đa kháng O11 Viêm màng não Khơng Có O12 Xét nghiệm dịch não tủy Khơng 0P Có O12i1 Độ đục dịch não tủy Trong Đục O12i2 Màu sắc dịch não tủy Không màu Vàng chanh Hồng Đục Hổ phách Lẫn máu không đông Khác (ghi rõ) O12i3 Tỷ trọng dịch não tủy O12i4 Áp lực dịch não tủy Bình thường Tăng Giảm O12i5 Sinh hóa dịch não tủy(khơng có, ghi 0) Glucose Protein Lactate Lactate dehydrogenase Bạch cầu Hồng cầu ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… P TÌNH TRẠNG RA VIỆN Sống Chết P1 GOS sau tháng Hồi phục tốt, khơng có có di chứng nhẹ Mất chức vừa phải, có di chứng bệnh nhân tự phục vụ Mất chức năng, tỉnh bệnh nhân khơng tự phục vụ Sống thực vật Chết Q CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Trong ngày hơm nay…… Vơ khó khăn, khơng thể làm Khó khăn nhiều Tương đối khó khăn Có khó khăn chút Khơng khó khăn Q1 Ơng/bà có gặp khó khăn lại không? Q2 Ông/bà có gặp khó khăn việc tự chăm sóc tắm rửa, mặc quần áo cho mìnhkhơng? Q3 Ơng/bà có gặp khó khăn làm công việc thường ngày đọc, viết hay làm việc nhà, làm, không? Vô nhiều Rất nhiều Tương đối nhiều Một chút Khơng cảm thấy Q4 Ơng/bà cảm thấy đau đớn, khó chịu mức độ nào? Q5 Mắt ơng bà có nhìn mờ, nhìn đơi, thị lực mức độ nào? Q6 Ông/bà cảm thấy lo lắng, buồn phiền mức độ nào? Phụ lục DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Họ tên Nguyễn Đình K Đỗ Xn Đ Đồn Văn Th Lê Thành Tr Trần Đình N Lê Thế Tr Nguyễn Thành N Nguyễn Văn H Trần Đức Q Trần Văn T Vũ Thị N Nguyễn Ngọc Q Trần Trung Th Nguyễn Thị Kim N Nguyễn Hồng H Nguyễn Tuấn A Khổng Thị Th Lê Minh P Đặng Đình T Trần Bá D Lê Văn L Tạ Duy L Lại Văn Đ Lều Tiến T Lê Trọng G Lương Thanh Th Trần Văn S Lê Giang S Hoàng Thị L Nguyễn Quang Tr Lê Thị Y Đinh Thị Hồng N Lương Thị H Vũ Văn Ch Đỗ Đình Đ Tuổi Giới 22 22 22 34 30 22 22 19 28 20 28 16 15 18 30 28 16 32 25 34 21 15 31 31 30 28 25 24 21 32 30 22 26 27 19 Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Mã hồ sơ 13938 80478 36771 11873 22583 39996 16962 09586 44994 13635 33038 16948 07435 13939 09720 02987 32649 07662 06584 09539 39393 41031 35894 34322 14277 09998 37781 16502 19900 38058 05424 05654 22190 33833 03773 Mã bệnh án 13313 00530 35439 11038 21869 38199 16354 09368 43113 13206 31641 15810 06845 13275 09466 01234 31470 07276 06431 11055 37649 39363 34439 32689 13723 09471 36442 15857 19225 36588 05356 05488 21194 32571 03662 Ngày vào viện Ngày viện 8/5/2013 5/1/2014 10/11/2014 18/4/2014 13/7/2014 20/11/2013 1/6/2014 3/4/2014 27/12/2014 8/5/2013 29/9/2014 29/5/2013 12/3/2015 8/5/2013 4/4/1013 23/1/2015 1/10/2013 16/3/2014 11/3/2013 3/4/2015 20/11/2013 1/12/2013 19/10/2014 5/10/2014 12/5/2014 4/4/2014 1/11/2014 28/5/2014 25/6/2013 8/11/2013 26/2/2014 27/2/2014 8/7/2014 4/10/2014 7/2/2013 28/5/2013 24/1/2014 12/11/2014 7/5/2014 30/7/2014 20/12/2013 22/6/2014 7/4/2014 19/1/2015 28/5/2013 17/10/2014 19/6/2013 12/4/2015 8/6/2013 16/5/2013 5/2/2015 26/10/2013 14/4/2014 1/4/2013 17/4/2015 10/12/2013 15/1/2014 4/11/2014 30/10/2014 2/6/2014 25/4/2014 25/11/2014 18/6/2014 3/7/2013 22/11/2013 18/3/2014 28/3/2014 28/8/2014 19/10/2014 2/3/2013 STT 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Họ tên Vũ Đức Tr Vũ Văn H Vũ Văn S Nguyễn Tạ L Phạm Huy H Đào Văn T Trịnh Thị N Hồng Cơng B Hồng Thị V Triệu Đức L Nguyễn Đức L Phạm Thị H Trịnh Trọng Th Nguyễn Công T Nguyễn Văn B Trần Núi Ch Nguyễn Mậu M Nguyễn Đăng Q Hoàng Văn Th Nguyễn Thị H Nguyễn Văn L Nhị Mạnh C Ngô Thị Kim H Phan Thanh Đ Lê Văn M Nguyễn Văn B Nguyễn Xuân Đ Chu Văn Đ Nguyễn Thị O Nguyễn Thế Th Nguyễn Văn Th Nguyễn Vũ H Phạm Thế Th Võ Sỹ Ng Nguyễn Văn D Nguyễn An K Tuổi Giới 19 26 31 29 22 23 17 19 35 21 32 28 31 23 44 40 54 40 50 54 46 45 46 40 49 41 36 45 41 42 46 36 49 45 42 53 Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Mã hồ sơ 38377 01469 05518 02266 30504 03931 31753 15149 28946 05981 10781 43143 31110 19859 04421 00322 11710 26869 18076 17764 08750 01085 43320 41361 00865 02088 41915 02407 04753 29827 03153 01160 25244 18069 33035 04385 Mã bệnh án 36987 00904 04846 01841 28914 03752 30596 14673 27778 05126 10297 42184 30062 19295 04313 00377 11372 25603 17591 17112 07978 00140 41189 39677 00892 01950 43501 01894 04233 28828 02918 00862 24336 16858 30599 03997 Ngày vào viện Ngày viện 20/10/2013 9/1/2015 19/2/2015 19/1/2015 11/9/2013 4/2/2015 18/9/2014 15/5/2014 3/8/2013 24/2/2015 11/4/2014 26/12/2013 13/9/2014 23/6/2014 17/2/2014 5/1/2015 21/4/2014 10/8/2014 11/6/2014 9/6/2013 22/3/2014 14/1/2015 20/12/2013 29/11/2014 5/1/2014 19/1/2014 17/12/2014 29/1/2014 9/2/2015 5/9/2014 28/1/2015 9/1/2015 31/7/2014 6/6/2013 19/9/2014 7/2/2015 30/11/2013 3/1/2015 5/3/2015 24/2/2015 14/10/2013 24/2/2015 6/10/2014 15/6/2014 16/9/2013 20/3/2015 18/4/2014 20/1/2014 3/10/2014 14/8/2014 7/3/2014 25/1/2015 10/5/2014 30/8/2014 11/7/2014 1/7/2013 13/4/2014 29/1/2015 2/11/2014 20/12/2014 25/1/2014 12/2/2014 6/1/2015 16/2/2014 6/3/2015 13/10/2014 6/3/2015 29/1/2015 29/8/2014 12/7/2013 8/10/2014 19/2/2015 STT 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Họ tên Đinh Văn K Lưu Đình K Đỗ Văn H Lê Văn T Lưu Quang K Trần Văn Th Tống Đức H Tô Hữu H Nguyễn Văn Đ Nguyễn Văn V Phạm Thị X Bùi Quang L Quách Văn H Nguyễn Đức Ph Vũ Hồng Ph Nguyễn Mạnh H Nguyễn Thị B Đỗ Văn Th Nguyễn Thị N Nguyễn Cao N Nguyễn Viết Th Nguyễn Văn H Tuổi Giới 51 39 55 42 42 54 50 57 76 58 68 59 58 61 59 61 60 57 72 57 64 64 Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Mã hồ sơ 26157 07041 06223 19722 36016 19830 42251 12518 43270 04005 03415 03636 00856 07514 34939 30093 53751 40918 08180 04713 13376 15642 Mã bệnh án 24565 06880 06078 18540 34576 19114 40571 12132 41593 03304 03412 03535 00626 06953 33575 29060 32525 39414 07370 05548 22681 14760 Ngày vào viện Ngày viện 1/8/2014 14/3/2013 4/3/2014 2/6/2013 26/10/2013 22/6/2014 12/12/2013 27/4/2013 24/12/2013 3/11/2015 7/2/2014 9/2/2014 7/1/2015 12/3/2015 12/10/2014 7/9/2014 5/10/2014 26/11/2014 16/3/2015 16/2/2015 16/7/2014 2/5/2013 25/8/2014 1/4/2013 26/3/2014 17/7/2014 11/12/2013 8/7/2014 26/12/2013 17/8/2013 20/1/2014 15/2/2015 20/9/2014 14/3/2014 13/2/2015 6/4/2015 31/10/2014 22/9/2014 7/11/2014 12/12/2014 8/4/2015 6/3/2015 16/8/2014 25/6/2013 Hà nội ngày 24 tháng năm 2015 Xác nhận Thầy hướng dẫn GS.TS Nguyễn Quốc Kính Xác nhận củaPhòng KHTH - Bệnh viện Việt Đức ... (Chênh lệch oxy động – tĩnh mạch cảnh) CI Confidence Interval (Khoảng tin c y) CMRO2 Cerebral Metabolic rate of oxygen consumption (Tỉ lệ chuyển hóa oxy não ) CMDN Ch y máu nhện CMNT Ch y máu não... Electroencephalography (Điện não đồ) TCD Transcranial Doppler Ultrasonography (Siêu âm Doppler xuyên sọ) TCCS Transcranial Colour Duplex Sonography Vmean (Siêu âm xuyên sọ Duplex màu) Mean flow velocity (Tốc... Saturation of peripheral oxygen (Bão hòa Oxy máu mao mạch) MSCT Multislice computed tomography 3H (Chụp cắt lớp điện toán đa lát cắt) Hypervolemia, Hypertention, Hyperdilution therapy (Liệu pháp 3H) ICP
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu vai trò doppler xuyên sọ trong xác định áp lực nội sọ và xử trí co thắt mạch não ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng , Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu vai trò doppler xuyên sọ trong xác định áp lực nội sọ và xử trí co thắt mạch não ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn