QUẢN TRỊ HỌC CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY FPT

29 63 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 21:33

BÀI THẢO LUẬN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG KIỂM SỐT TẠI CƠNG TY FPT TELECOM NHĨM Mà HỌC PHẦN: 2017BMGM0111 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: CHU THỊ HÀ HANOI, 2020 Danh sách thành viên STT Họ tên Mã SV 45 NGUYẾN THỊ NGỌC HUYỀN 18D170067 46 ĐẶNG THẢO LAN 18D170221 47 ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN 18D170270 48 LÊ THỊ THANH LAN 18D170171 49 ĐINH THỊ LÀNH 18D170321 50 TRẦN THỊ LỆ 18D170172 51 VŨ NHẬT LỆ 18D170222 52 NGUYỄN THỊ LIÊN 18D170322 53 DƯƠNG THỊ LINH 18D170123 54 HÀ THÙY LINH 18D170173 55 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 18D170075 PHẦN MỞ ĐẦU Quản trị hoạt động thiếu tổ chức Các tổ chức dù lớn hay nhỏ muốn tồn hoạt động vững cần có quản trị Đây hoạt động người coi đứng đầu tổ chức phối hợp với hoạt động khác nhằm đạt mục tiêu đề Hoạt động quản trị vơ quan trọng giúp tổ chức hướng, đồng thời phận khen thưởng xử lý sai phạm, đảm bảo cho tồn phát triển vững tổ chức nói chung doanh nghiệp nói riêng Đối với doanh nghiệp, thực nhiệm vụ quản trị thường phận, quan đầu não công ty chủ tịch, tổng giám đốc, cổ đông, hội đồng quản trị,… Hoạt động quản trị có chức năng, bao gồm chức hoạch định, chức tổ chức, chức lãnh đạo chức kiểm soát Bài thảo luận đề cập đến chức cuối – chức kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT MỤC LỤC A CƠ SỞ LÝ THUYẾT I Khái niệm nguyên tắc kiểm soát 1 Khái niệm kiểm soát Vai trò kiểm soát Các nguyên tắc kiểm soát II Phân loại kiểm soát Theo thời gian tiến hành kiểm soát Theo tần suất kiểm soát 3 Theo mức độ tổng quát nội dung kiểm soát Theo đối tượng kiểm soát III Quy trình kiểm sốt Xác định tiêu chuẩn kiểm soát Đo lường kết hành động So sánh với tiêu chuẩn kiểm soát Tiến hành điểu chỉnh B PHÂN TÍCH THỰC TẾ I Giới thiệu công ty FPT Telecom Giới thiệu chung công ty cổ phẩn viễn thông FPT Tóm tắt q trình phát triển cơng ty Các lĩnh vực kinh doanh 11 Các giải thưởng tiêu biểu 12 II Ngun tắc kiểm sốt cơng ty FPT 12 Nguyên tắc 1: Nguyên tắc đảm bảo tính chiến lược, hiệu 12 Nguyên tắc 2: Nguyên tắc lúc, đối tượng công 13 Nguyên tắc 3: Ngun tắc cơng khai, xác, thực khách quan 13 Nguyên tắc 4: Nguyên tắc linh hoạt có độ đa dạng hợp lý 13 II Ưu, nhược điểm kiểm soát FPT Telecom 13 Ưu điểm 13 Nhược điểm 14 III Các quy trình kiểm sốt cơng ty FPT 14 Xác định tiêu chuẩn 14 Đo lường kết hành động 15 So sánh với tiêu chuẩn kiểm soát 16 Tiến hành điều chỉnh 18 C NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 19 I Đánh giá cơng tác kiểm sốt cơng ty FPT 19 Kết kiểm soát 19 Nguyên nhân 20 Ưu, nhược điểm phương pháp kiểm soát FPT 20 II Vai trò chức kiểm sốt doanh nghiệp nói chung 21 III Bài học rút cho tất doanh nghiệp 22 Mơi trường kiểm sốt 22 Đánh giá rủi ro 22 Hoạt động kiểm soát 22 Hệ thống thông tin truyền thông 23 Hệ thống giám sát thẩm định 23 A CƠ SỞ LÝ THUYẾT I Khái niệm nguyên tắc kiểm soát Khái niệm kiểm soát Kiểm sốt q trình đo lường kết thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn, phát sai lệch nguyên nhân tiến hành điều chỉnh nhằm làm cho kết cuối phù hợp với mục tiêu xác định  Kiểm soát vừa trình kiểm tra tiêu, vừa việc theo dõi ứng xử đối tượng  Kiểm sốt khơng dành cho hoạt động xảy kết thúc, mà kiểm soát hoạt động xảy xảy  Trong q trình kiểm sốt, có hai yếu tố ln tham gia vào kiểm sốt ảnh hưởng đến hiệu kiểm sốt, nhận thức phản ứng cuiar người kiểm soát ảnh hưởng đến hiệu kiểm sốt, nhận thức phản ứng người kiểm soát đối tượng kiểm soát Điều thể chỗ: Trong q trình kiểm sốt, nhà quản trị phải trả lời câu hỏi sau đây: - Kiểm soát gì? - Kiểm sốt nào? - Kiểm sốt đâu? - Kiểm soát nào? - Chờ đợi thấy kiểm sốt? - …? Với khái niệm trên, kiểm soát trình mặt: Quá trình thụ động chủ động Việc đo lường kết thực hiện, thông qua việc theo dõi tiêu, phản ánh hoạt động diễn khứ cho thấy tính thụ động kiểm soát Tuy nhiên mặt chủ động thể qua hướng tương lai kiếm sốt, việc phát sai lệch kết thực với kết mong muốn, làm rõ nguyên nhân chúng để có hành động điều chỉnh đảm bảo cho việc thực mục tiêu xác định Chính vậy, xét q trình kiểm sốt hoạt động mang tính chủ động nhà quản trị Kiểm sốt thường hướng vào mục tiêu sau đây: + Bảo đảm kết thực phù hợp với mục tiêu xác định + Xácđịnh rõ kết thực theo kế hoạch xây dựng + Xác định rõ dự đoán biến động hoạt động tổ chức + Phát sai lệch, thiếu sót, tồn nguyên nhân trình hoạt động để kịp thời điều chỉnh + Phát hội, phòng ngừa rủi ro + Bảo đảm nguồn lực tổ chức sử dụng cách hữu hiệu Vai trò kiểm sốt  Kiểm soát giúp nhà quản trị nắm tiến độ chất lượng thực công việc cá nhân, phận tổ chức  Kiểm soát tạo chất lượng tốt cho hoạt động tổ chức  Kiểm soát giúp nhà quản trị đối phó kịp thời với thay đổi mơi trường kiểm soát giúp cho tổ chức thực chương trình, kế hoạch với hiệu cao  Kiểm soát tạo thuận lợi thực tốt việc phân quyền chế hợp tác tổ chức  Kiểm soát hệ thống phản hồi quan trọng cơng tác quản trị Chính nhờ hệ thống phản hồi mà nhà quản trị biết rõ thực trạng tổ chức mình, vấn đề trọng tâm cần phải giải quyết, từ chủ động tìm biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm đạt mục tiêu xác định  Kiểm soát chức quan trọng hoạt động quản trị, quy mơ đối tượng kiểm sốt tầm quan trọng chức thay đổi tùy thuộc cấp bậc quản trị song phải khẳng định kiểm soát chức cấp quản trị Tuy nhiên cần nhận thức kiểm sốt khơng phải là”viên thuốc thần diệu” chữa bách bệnh,giải vấn đề.Tự khơng giải mà phát huy tác dụng nhà quản trị sử dụng cách khéo léo sáng tạo nghĩa phải có lực giải thích số liệu thống kê biểu mà hình thức, nội dung phác họa cách cẩn thận Các nguyên tắc kiểm soát  Đảm bảo tính chiến lược hiệu Cơ sở để tiến hành kiểm soát dựa vào chiến lược, kế hoạch loại xây dựng, hoạt động kiểm sốt phải thiết kế theo chiến lược, kế hoạch, hoạt động tổ chức Đặc biệt hoạt động kiểm soát nhà quản trị cấp cao cần ý nhiều để tính chiến lược phục vụ hướng đến việc thực mục tiêu chiến lược tổ chức Việc đảm bảo tính hiệu cơng tác kiểm sốt tất yếu hiểu đơn giản lý thuyết lại thường khó thực hành Thực tế cho thấy nhà quản trị chi phí nhiều thời gian công sức cho công tác kiểm tra, kết thu việc kiểm soát lại không tương xứng  Đúng lúc, đối tượng công Khi xác định rõ mục đích việc kiểm sốt, cần xác định cần kiểm soát, cần kiểm soát đâu, phạm vi cho phù hợp Nếu không xác định xác thời gian khu vực trọng điểm, kiểm soát phạm vi rộng khơng thười điểm cần thiết gây lãng phí thời gian tiền bạc  Linh hoạt có độ đa dạng hợp lý Q trình kiểm sốt điều chỉnh linh hoạt cho hợp lý thời gian, phạm vi, nội dung kiểm soát hành động điều chỉnh có đảm bảo tính hiệu phát huy tác dụng hoạt động quản trị II Phân loại kiểm soát Theo thời gian tiến hành kiểm soát  Kiểm soát trước (tiền kiếm): tiến hành kiểm sốt trước cơng việc bắt đầu nhằm ngăn chặn vấn đề xảy ra, cản trở cho việc thực cơng việc Loại kiểm sốt tập trung vào việc phòng ngừa sai lệch chất lượng số lượng nguồn lực sủ dụng tổ chức Chẳng hạn: nhân viên phải có đủ thể lực trí lực để hồn thành tốt nhiệm vụ giao; vật tư phải đáp ứng trình độ chất lượng chấp nhận; nguồn tài phải đảm bảo đủ số lượng thời hạn Với loại kiểm soát này, dự báo tiến trình để điều chỉnh nhân tố tác động đến kết trước muộn  Kiểm soát trong: kiểm soát thực thời gian tiến hành công việc nhằm giảm thiểu vấn đề cản trở cơng việc chúng xuất hiện, để đảm bảo chắn việc diễn hướng đến mục tiêu Việc kiểm tra công việc thực chủ yếu hoạt động giám sát nhà quản trị Thông qua việc quan sát trực tiếp, taị chỗ, nhà quản trị xác định việc làm người khác có diễn theo sách thủ tục quy định hay không Trong tâm biện pháp điều chỉnh hoạt động  Kiểm soát sau (hậu kiểm): kiểm soát tiến hành sau cơng việc hồn thành hằm điều chỉnh vấn đề xảy Với kiểu kiểm sốt người ta mòng muốn xác định rõ thực trạng rút học kinh nghiệm cho phép cải tiến hoạt động tương lai (lấy kết lịch sử để đạo hoạt động tương lai) Trọng tâm biện pháp điều chỉnh kết Theo tần suất kiểm soát  Kiểm soát liên tục: kiểm soát tiến hành thường xuyên thời điểm đối tượng kiểm soát  Kiểm soát định kỳ: kiểm soát thực theo kế hoạch dự kiến thười kỳ định  Kiểm soát đột xuất: kiểm soát tiến hành thời điểm bất kỳ, không theo kế hoạch Theo mức độ tổng quát nội dung kiểm soát  Kiểm sốt tồn bộ: kiểm sốt tiến hành tất lĩnh vực, hoat động, phận, khâu, cấp nhằm đánh giá tổng quát mức độ thực mục tiêu chung  Kiểm soát phận: kiểm soát thực lĩnh vực, hoạt động, phận, khâu, cấp  Kiểm soát cá nhân: kiểm soát thực người cụ thể tổ chức Theo đối tượng kiểm soát  Kiểm soát sở, vật chất, kĩ thuật: kiểm sốt thực nhằm đánh giá tình hình sở vật chất kỹ thuật tổ chức, đánh giá thực trạng nhà xưởng, máy móc, thiết bị…  Kiểm soát người: kiểm soát thực nhằm đánh giá người mặt: lực, tính cách, kết thực cơng việc, tinh thần trách nhiệm, thảo mãn với công việc…  Kiểm sốt thơng tin: kiểm sốt thực nhằm đánh giá chất lượng thông tin hoạt động tổ chức  Kiểm sốt tài chính: kiểm sốt thực hằm đánh giá tình hình hoạt động tổ chức đánh giá ngân sách, cơng nợ, … III Quy trình kiểm sốt Trong tổ chức, hoạt động kiểm soát tiến hành theo bước có mối quan hệ chặt chẽ với Xác định tiêu chuẩn kiểm soát Tiêu chuẩn kiểm soát tiêu thực nhiệm vụ mà dựa vào đo lường đánh giá kết thực tế hoạt động Khi định tiêu chuẩn kiểm soát, cần phải đảm bảo yêu cầu sau đây: a) Tiêu chuẩn mục tiêu Tiêu chuẩn kiểm soát phải gắn với mục tiêu tổ chức, hay phải hướng đến mục tiêu tổ chức Tiêu chuẩn yếu tố quy chiếu, tức yếu tố dùng làm sở so sánh kết mong muốn Có thể thấy, mặt, số lượng yếu tố cần tính đến nhiều; mặ khác, tính chất yếu tố thường khác nhau, có yếu tố định tính, có yếu tố định lượng bắt buộc nhà quản trị phải lựa chọn Vấn đề đặt cần phải lựa chọn yếu tố để chịn yếu tố Cần lưu ý rằng: thứ nhất, tiêu chuẩn chọn tùy thuộc vào kêt mà ta muốn có, tức tùy thuộc vào mục tiêu định; Thứ hai, không trọng mục tiêu riêng biệt nào, mà phải ý tất góp phần tạo mục tiêu b) Tiêu chuẩn dấu hiệu thường xuyên Mỗi tổ chức, hoạt động có chu kỳ, chu kỳ có giai đoạn phát triển khác giai đoạn có đặc diểm hoạt động khác nhau, có điều kiện thực khácnhau có mục tiêu khác Tiêu chuẩn đánh giá cho hoạt động, cho nột cá nhân hay cho tổ chức phải bao quát hết giai đoạn Nói cách khác, tiêu chuẩn kiểm soát phải lựa chọn để đặc biệt lưu tâm đến giai đoạn đầu tiến trình khơng phải ý đến giai đoạn cuối Hơn nữa, đặc điểm hệ thống kiểm soát tốt định hướng kiện tương lai, nên tiêu chuẩn kiểm sốt cần phải bao qt tồn q trình không tạp trung vào công đoạn tồn q trình c) Tiêu chuẩn quan sát tổng hợp Tiêu chuẩn tiêu nhiệm vụ cần thực hiện, nên phải gắn với yêu cầu đặt nhiệm vụ Tuy nhiên, khơng nên có q nhiều tiêu chuẩn, có nhiều tiêu chuẩn làm cho ý người quản lý bị phân tán dễ xa rời yếu tố quan trọng Mặt khác, có q nhiều tiêu chuẩn khả thực thi khó khăn Vấn đề cốt lõi lựa chọn tất tiêu chuẩn sử dụng tiêu chuẩn có liên quan đến hướng biểu thị toàn hoạt dộng tổ chức d) Tiêu chuẩn trách nhiệm Mỗi đối tượng kiểm sốt, tình kiểm sốt có mục đích, u cầu riêng, gắn với chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn đối tượng Vì vậy, xây dựng tiêu chuẩn kiểm soát, phải xác định quan hệ tiêu chuẩn người chịu trách nhiệm tác nghiệp kiểm soát Trong trường hợp tác nghiệp người nhiều người thực phải định cho giai đoạn, cho người phụ trách tiêu chuẩn riêng e) Xác định mức chuẩn Sau xác định tiêu chuẩn, vấn đề định mức cho tiêu chuẩn Mức chuẩn thể mong muốn kết đạt dược Tuy nhiên, mức chuẩn không trở thành cứng nhắc, trái lại phải chấp nhận quyền tự hành động để tính đến điều kiện thay đổi mà tác nghiệp phải chịu Mức chuẩn lượng hóa cụ thể tốt f) Sử dụng tiêu chuẩn định tính Trong số trường hợp, cần bổ sung cho việc theo dõi tiêu chuẩn yếu tố định tính cho phép cân đối kết quan sát Tuy nhiên, việc sử dụng yếu tố định tính khó khăn cần thận trọng có thể: gây tranh luận hay có ý kiến trái ngược, có lẽ người ta thường có xu hướng xem nhẹ yếu tố định tính Đo lường kết hành động Căn vào tiêu chuẩn xác định bước 1, tiến hành đo (đối với hoạt động xảy xảy kết thúc), lương trước (đối với hoạt động xảy ra) nhằm phát sai lệch nguy sai lệch với mục tiêu xác định 2.1 Yêu cầu đo lường kết a) Hữu ích Sự đo lường phải cho phép nhà quản trị tiến hành đánh giá kết tổ chức hoạt động điều chỉnh thích hợp Muốn vậy, hoạt động kiểm sốt phải tổ chức đơn giản thích hợp với điều kiện, nhiệm vụ yêu cầu người có lên quan b) Có độ tin cậy cao Mọi đo lường , thực biện pháp khác lại cho kết khác khơng phải đo lường tốt Nếu việc đo lường không đảm bảo độ tin cậy khơng sử dụng việc kiểm sốt Đo lường xác có sơ sở nhận xét, đánh giá xác; Ngược lại, đo lường khơng xác làm cho việc nhận xét, đánh giá thiếu xác, chí trái ngược nhau, làm giảm ý nghĩa cơng tác kiểm sốt c) Khơng lạc hậu Hoạt động kiểm soát diễn theo tiến trình kế hoạch rõ ràng, cụ thể Khi có tiêu chuẩn làm cứ, cần tiến hành đo lường theo kế hoạch đề Quá trình đo lường phải đảm bảo tính thời gian, khơng lỗi thời, không chậm chễ Nếu sử dụng thông tin lỗi thời, dẫn đến hậu tai hại khơng mong muốn đo lường d) Tiết kiệm Cần ý đến yếu tố chi phí đo lường, tìm điểm dừng phù hợp khoảng cách đo lường q nhiều q ít, tiêu chuẩn lợi ích tổ chức chi phí để đo lường Điều đòi hỏi phải lựa chọn cơng cụ, phương pháp, hình thức đo lường phù hợp với đối tượng cụ thể, phù hợp với thời gian không gian điều kiện cho phép Tránh kiểm tra không cần thiết, hay kéo dài thời gian kiểm tra nhiều so với yêu cầu thực tế; Loại bỏ “nhũng nhiễu” trình kiểm tra Giải vấn đề tiết kiệm chi phí lớn cho cá nhân, tổ chức rộng cho xã hội 2.2 Các phương pháp đo lường kết Chất lượng kiểm soát phụ thuộc phần lớn vào chất lượng đo lường Muốn nâng cao chất lượng kiểm soát cần trọng đến khâu đo lường, đặc biệt lựa chọn phương pháp đo lường phù hợp Các phương pháp đo lường kết phổ biến là: quan sát kiện, sử dụng dấu hiệu báo trước, quan sát trực tiếp tiếp xúc cá nhân, dự báo, khải sát điều tra a) Quan sát kiện Phương pháp dựa vào kiện định lượng số liệu thống kê, tài chính, kế tốn để đo lương kết thực Tuy nhiên, không bỏ quên kiện định tính chúng khó đo lường lại thường cung cấp thơng tin cần thiết, bất ngờ có tính chất bổ sung quan trọng có ý nghĩa cơng việc kiểm soát Thành lập ngày 31/01/1997, khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến thành viên sáng lập sản phẩm mạng Internet Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”, sản phẩm coi đặt móng cho phát triển Internet Việt Nam Sau 22 năm hoạt động, cơng ty có 9.000 nhân viên thức với gần 200 văn phòng giao dịch 59 tỉnh thành, thuộc gần 90 chi nhánh Bên cạnh đó, cơng ty đặt dấu ấn trường quốc tế 12 chi nhánh trải dài khắp Campuchia chi nhánh Myanmar.Với sứ mệnh tiên phong mang Internet, mang kết nối đến với người dân Việt Nam, với mong muốn lớn lao gia đình Việt Nam sử dụng dịch vụ công ty, FPT Telecom nỗ lực đầu tư nâng cấp hạ tầng chất lượng sản phẩm – dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm không ngừng nâng cao     Các lĩnh vực kinh doanh Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ Internet băng rộng Dịch vụ giá trị gia tăng mạng Internet, điện thoại di động Dịch vụ Truyền hình trả tiền Dịch vụ tin nhắn, liệu, thơng tin giải trí mạng điện thoại di động 11  Thiết lập hạ tầng mạng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet  Xuất nhập thiết bị viễn thông Internet  Dịch vụ viễn thông cố định nội hạt  Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng  Dịch vụ viễn thông cố định đường dài nước Với phương châm “Mọi dịch vụ kết nối”, FPT Telecom không ngừng nghiên cứu triển khai tích hợp ngày nhiều dịch vụ giá trị gia tăng đường truyền Internet nhằm đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng sử dụng Đồng thời, việc đẩy mạnh hợp tác với đối tác viễn thông lớn giới, xây dựng tuyến cáp quang quốc tế hướng triển khai mạnh mẽ để đưa dịch vụ tiếp cận với thị trường toàn cầu, nâng cao vị FPT Telecom nói riêng nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng Việt Nam nói chung Các giải thưởng tiêu biểu  Giải thưởng "Nhà cung cấp dịch vụ Internet Cố định khách hàng hài lòng Chất lượng Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng năm 2019" IDG  Đạt 21 Danh hiệu Sao Khuê liên tiếp nhiều năm từ 2012 – 2019  Top 100 Doanh nghiệp đạt số lực quản trị tài tốt sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018  Kỷ lục Thế giới cho chương trình “Hành trình Kết nối”  Giải thưởng “Nhà cung cấp có chất lượng dịch vụ Internet cố định tốc độ cao – ADSL & FIBER tiêu biểu”  Giải thưởng TOP ICT 2017 HCA  Giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi kỹ thuật số ATSA 2016  Danh hiệu Sao Khuê liên tiếp nhiều năm từ 2012 – 2015  Huy chương Vàng ICT Việt Nam 2015  Thương hiệu Việt tiêu biểu 2014  Doanh nghiệp dịch vụ hài lòng 2013  Huy chương Vàng đơn vị Internet, Viễn thông 2012  Huy chương Vàng đơn vị CNTT-TT Việt Nam 2006 II Ngun tắc kiểm sốt cơng ty FPT Ngun tắc 1: Nguyên tắc đảm bảo tính chiến lược, hiệu Cơ sở để tiến hành kiểm soát FPT dựa vào chiến lược, kế hoạch loại xây dựng, hoạt động kiểm sốt phải thiết kế theo chiến lược, kế hoạch hoạt động tổ chức Đặc biệt hoạt động kiểm soát nhà quản trị cấp cao cần hú ý nhiều đến tính chiến lược, phục vụ hướng đến việc thực mục tiêu chiến lược tổ chức Ví dụ FPT có mục tiêu lớn dài hạn trở thành doanh nghiệp số đứng Top 50 Công ty hàng đầu giới cung cấp dịch vụ, giái pháp chuyển đổi số tồn diện vào năm 2030 Thì FPT phải kiểm sốt đảm bào tính chiến lược, hiệu Nên FPT phải theo dõi chiến lược có chiến lược phát triển 12 cơng nghệ 2020- 2022, họ thường xun kiểm sốt khối cơng nghệ, khối viễn thông Hoạt động chúng diễn nào, biến động chúng có thay đổi so với chiến lược đề ban đầu Nguyên tắc 2: Nguyên tắc lúc, đối tượng công FPT xác định rõ mục đích kiểm sốt, cần xác định cần kiểm soát, nên kiểm soát đâu, phạm vi cho phù hợp Nếu khơng xác định xác thời gian khu vực trọng điểm, kiểm soát phậm vi rộng không thời điểm cần thiết gây lãng phí thời gian tiền bạc Ví dụ FPT kiểm sốt hoạt động kinh doanh mình, ln giám sát việc chấp hành nghĩa vụ doanh nghiệp theo quy định pháp luật, bao gồm nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nghĩa vụ tài khác Bằng cách kiểm soát đối tượng việc chấp hành nghĩa vụ doanh nghiệp FPT đảm bảo giấp phép kinh doanh họ đạt tiêu chuẩn, kinh doanh thị trường Nguyên tắc 3: Nguyên tắc cơng khai, xác, thực khách quan Nếu FPT thực kiểm sốt khơng khách quan, với định kiến có sẵn khơng cho nhà quản trị có nhận xét đánh giá mức đối tượng kiểm soát, kết kiểm soát sai lệch đưa đến cho tổ chức tổn thất, lớn nghiêm trọng Trong kết kiểm soát nhiều trường hợp quan trọng FPT cơng khai cho đối tượng liên quan biết Ví dụ số lượng hàng hóa FPT Shop lớn, việc kiểm sốt, kiểm kê hàng hóa cần cơng khai xác để tránh trường hợp thất Thơng thường nhân viên kiểm kê kiểm kê sản phâm cách bắn imei, mã sản phẩm, phụ kiện, kiểm tra ngày nhập, tình trạng thực tế có trung khớp với hệ thống sử lý kiểm kê Thì kết kiểm kê phải cơng khai, số xác để tránh trường hợp thất thoát sản phẩm mà khơng rõ ngun nhân mà chí kéo đến tổn thất lớn Nguyên tắc 4: Nguyên tắc linh hoạt có độ đa dạng hợp lý Q trình kiểm sốt phải điều chỉnh linh hoạt cho hợp lý thời gian, phạm vi, nội dung kiểm soát hành động điều chỉnh có đảm bảo tính hiệu phát huy tác dụng hoạt động quản trị II Ưu, nhược điểm kiểm soát FPT Telecom Công ty FPT Telecom kết hợp tất loại hình kiểm sốt để tận dụng tối ưu lợi ích lấp lổ hổng kiểm sốt Ưu điểm - Giúp công ty giám sát, đo lường, chấn chỉnh tồn diện: Kết hợp nhiều loại hình kiểm sốt giúp cho cơng ty đánh giá tồn diện hoạt động công ty Đặc biệt, việc kiểm soát trước sau thực tiêu giúp cơng ty vừa kiểm sốt tiến độ công việc, vừa bao quát điểm mạnh điểm yếu nhân viên trình làm việc - Có thể đối phó kịp thời với thay đổi môi trường 13 Môi trường luôn thay đổi Vì q trình thực hiện, có lúc tiêu ban đầu đề khơng phù hợp Ví dụ giai đoạn năm 2019-2020, dịch bệnh covid 19 bùng phát khiến cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức tê liệt Đó khó khăn cơng ty Nhưng hội tốt Bởi thời gian toàn dân thực cách ly, nhu cầu sử dụng dịch vụ giải trí, sử dụng mạng internet tăng cao Công ty nên tiến hành đẩy mạnh hoạt động, đồng thời phải thay đổi số sách liên quan đến đảm bảo sức khỏe nhân viên - Ngăn chặn sai phạm xảy q trình quản lý Khi cơng ty có thơng tin cụ thể kịp thời tìnhhình hoạt độngt hơng qua việc kiểm sốt, cơng ty giảm khả rủi ro cách thay đổi xử lý sai phạm cách nhanh hiệu Bởi ko có hoạt động giám sát từ đầu, sai phạm ban đầu kéo theo nhiều sai phạm khác, khiến cho kết cuối bị ảnh hưởng nặng nề Hơn nữa, việc đặt nguyên tắc kiểm soát giúp công ty kịp thời chấn chỉnh hành vi sai trái, vi phạm nguyên tắc công ty - Tạo tiền đề cho q trình hồn thiện đổi kiểm soát Khi phát sai phạm thời gian sớm, cơng ty có biện pháp giải kịp thời Nhờ mà hồn thiện đổi quy định sách kiểm sốt Nhược điểm - Gây tốn cho cơng ty: Khi tiến hành kiểm sốt phát sai lệch việc tiến hành đánh giá kiểm tra theo vòng từ: xác định sai lệch, phân tích nguyên nhân, xây dựng chương trình điều chỉnh, thực điều chỉnh, nhận kết Sau tiến hành kiểm tra đo lường kết Cuối so sánh thực tế với tiêu chuẩn Trong nhiều trường hợp thu thập số liệu đo lường kết theo thời gian thực Trong nhiều trường hợp so sánh số liệu với tiêu chuẩn xác định sai lệch, việc đưa chương trình điều chỉnh thực chương trình tốn thời gian tiền bạc - Gây áp lực cho nhân viên: Việc thực kết hợp nhiều quy trình kiểm sốt đem lại hiệu chặt chẽ tiến độ đảm bảo việc thực cơng việc, lại gây sức ép không nhỏ nhân viên Nỗi lo sợ vị cấp theo dõi, dò xét khiến nhân viên hứng thú với công việc Hơn giám sát chặt chẽ khiến nhân viên thời gian vào việc làm báo cáo, số liệu thống kê, hội họp, gây chậm tiến độ thực cơng việc III Các quy trình kiểm sốt công ty FPT Xác định tiêu chuẩn 14 Tiêu chuẩn kiểm soát tiêu thực nhiệm vụ mà dựa vào đo lường đánh giá kết thực tế hoạt động Theo đó, cơng ty FPT đưa số tiêu chuẩn cho năm 2018 Năm 2018 Công ty đặt mục tiêu doanh thu 8.670 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% so với năm 2017 (trong doanh thu từ dịch vụ viễn thông 8.100 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% doanh thu từ dịch vụ quảng cáo 570 tỷ đồng, tăng trưởng 9,7%) Kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty 1.394 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với năm 2017 Công ty tiếp tục quang hóa hạ tầng dự kiến hồn thành việc chuyển đổi thuê bao từ cáp đồng sang cáp quang tồn quốc năm 2018-2019 Cơng ty triển khai dự án xây dựng trung tâm liệu (Datacenter) địa điểm Tân Thuận – Tp HCM, Quận – Tp HCM, Đà Nẵng Cầu Giấy – Hà Nội; góp vốn đầu tư vào dự án cáp biển AAE-1 với Viettel Đồng thời, Công ty đẩy mạnh phát triển thuê bao đưa sản phẩm dịch vụ thị trường (FPT Play Box, FPT Hi GIO Cloud, ) trì vị VNExpress, Ngơi để khai thác kinh doanh quảng cáo Các tiêu chuẩn mà công ty đưa phù hợp với yêu cầu việc đặt tiêu chuẩn Tiêu chuẩn mục tiêu: tiêu chuẩn công ty đưa phù hợp với mục tiêu chung công ty Mục tiêu chung không trọng vào mảng cụ thể mà dàn trải nhiều mặt Các yếu tố tính đến bao gồm định lượng định tính Yêu cầu thứ tiêu chuẩn dấu hiệu thường xuyên Các tiêu chuẩn cơng ty FPT năm 2018 hồn tồn phù hợp với tốc độ phát triển cơng ty giai đoạn Các mức mục tiêu đặt không cao để tránh gây sức ép cho tồn thể nhân viên cơng ty, đồng thời không thấp để đảm bảo tăng trưởng đồng liên tục cho công ty Yêu cầu tiêu chuẩn quan sát tổng hợp Có thể thấy tiêu chuẩn công ty đặt bao phủ tất lĩnh vực hoạt động công ty không đặt nhiều tiêu chuẩn để dễ bị xa rời mục tiêu quan trọng Tiêu chuẩn trách nhiệm: Không đặt mục tiêu chung cho tồn cơng việc kinh doanh, côngty phân mảng kinh doanh cụ thể xác định rõ phận chịu trách nhiệm riêng tiêu chuẩn Vs dụ phận kinh doanh Viễn Thơng có trách nhiệm, mục tiêu khác với phận Giáo Dục Xác định mức chuẩn: Mức chuẩn thể rõ ràng qua số, mức doanh thu mà công ty muốn đạt năm 2018 Sử dụng tiêu chuẩn định tính: Khơng đưa số cứng nhắc, cơng ty có tiêu chuẩn định tính đánh giá thái độ lao động làm việc nhân viên, độ tin cậy hài lòng từ phía khách hàng Đo lường kết hành động Căn vào tiêu chuẩn đặt với năm 2018, công ty tiến hành đo lường hoạt động sản xuất kinh doanh diễn thời gian để nắm bắt tình 15 hình hoạt động có điều chỉnh cần thiết Theo đó, hoạt động đo lường giám sát không diễn thời điểm đầu mà tiếp tục xun suốt q trình hoạt động nhằm đảm bảo việc kinh doanh công ty giữ mức độ tăng trưởng ý, đồng thời có kế hoạch, phương án kịp thời biến động đột ngột không ngừng nghỉ môi trường kinh doanh Công ty FPT Telecom phối hợp nhiều phương pháp đo lường kết nhằm thu thơng tin đo lường chuẩn xác, tồn diện nhanh nhất, từ có thúc đẩy biện pháp cải thiện kịp thời tình hình diễn Công ty thực phương pháp quan sát trực diện cách nhìn thẳng vào số thống kê kinh doanh công ty Phương pháp quan sát trực tiếp tiếp xúc cá nhân thể việc nhân viên quản lý phận, sở làm việc trực tiếp chi nhánh với nhân viên, từ quan sát đánh giá thái độ tiến độ làm việc cuả nhân viên Việc kết hợp phương pháp đo lường đảm bảo yêu cầu đo lường kết Yêu cầu thứ hữu ích Những số liệu quan sát thơng tin chân thực hữu ích để công ty đánh giá kết tổ chức hoạt động điều chỉnh phù hợp Hơn nữa, thông tin thái độ khách hàng vơ hữu ích việc cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ khách hàng Yêu cầu thứ có độ tin cậy cao Các số luôn chối cãi Vì sử dụng phương pháp quan sát kiện giúp đem lại độ tin cậy cao Yêu cầu thứ không lạc hậu Do có mục tiêu cụ thể nên việc đo lường kết khơng lạc hậu khó khăn Các tiêu đo lường dựa mục tiêu, tiêu chuẩn, yêu cầu đề ra, đồng thời vào yếu tố, thông tin cập nhật để nắm vững tình hình cách xác nhanh Ngoài ra, thực đo lường kết cần phải tiết kiệm Công ty thông minh lựa chọn phương pháp quan sát trực tiếp tiếp xúc cá nhân Điều vừa tận dụng nguồn nhân lực quản lý chi nhánh, lại vừa tiết kiệm thời gian, chi phí lại điều nhân viên tổng công ty khảo sát tình hình, tiếp xúc với nhân viên chi nhánh So sánh với tiêu chuẩn kiểm sốt Sau có kết kiểm sốt từ việc đo lường, cần phải so sách với tiêu chuẩn đặt nhằm đánh giá tình hình để cơng ty có biện pháp thúc đẩy ngăn chặn Theo tiêu chuẩn đề năm 2018, kết đạt đến hết năm 2018 sau: 16 Bảng lợi nhận trước thuế công ty FPT Telecom 2014 - 2018 (tỷ đồng) 1600 1458 1400 1193 1200 1000 1217 1040 930 800 600 400 200 Năm 2014 Năm 2014 Lợi nhuận 930 trước thuế Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 2015 2016 2017 2018 1040 1193 1217 1458 Năm 2018 Năm 2018 chứng kiến bước nhảy vọt hiệu hoạt động lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 19,8% so với năm 2017 Kết kinh doanh Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2017 % tăng giảm Doanh thu VNĐ 8,821,523 7,651,360 15.3% Lợi nhuận VNĐ 1,454,146 1,238,648 17.4% Lợi nhuận VNĐ trước thuế 1,457,531 1,216,922 19.8% Lợi nhuận sau VNĐ thuế 1,159,596 974,624 19.0% Lãi VNĐ cổ phiếu (EPS) 4,156 3,453 20.3% Năm 2018, FPT Telecom tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng nhanh ổn định, Doanh thu hợp tồn cơng ty đạt 8.822 tỷ đồng, tăng trưởng 15,3% so với năm 2017 17 Lợi nhuận trước thuế đạt 1.458 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.160 tỷ đồng Lãi cổ phiếu thực tế đạt 4.156 đồng/cổ phần Tổng tài sản Cơng ty tính đến cuối năm 2018 đạt 11.723 tỷ đồng Vốn chủ sở hữu đạt 4.121 tỷ đồng, vốn điều lệ 2.262 tỷ đồng Các mảng kinh doanh Cơng ty trì tốc độ tăng trưởng cao ổn định Cụ thể, doanh thu từ mảng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp (kênh thuê riêng, thoại nước, cho thuê máy chủ chỗ đặt máy chủ, dịch vụ lưu trữ ảo hóa, …) tăng trưởng 16,9% so với năm 2017 hoàn thành 100% kế hoạch đề Doanh thu từ mảng dịch vụ broadband tăng trưởng 12,5% so với năm 2017 hoàn thành 103% kế hoạch đề Số lượng thuê bao phát triển năm 2018 Công ty tăng trưởng tốt vượt mức kế hoạch đề Mảng dịch vụ truyền hình trả tiền ghi nhận kết tốt với phát triển thuê bao tăng mạnh doanh thu hoàn thành 104% kế hoạch năm Doanh thu mảng dịch vụ nội dung số tăng trưởng 3,5% so với năm 2017, đạt 94,4% kế hoạch đề cạnh tranh gay gắt mạng xã hội (Facebook, Google+…), truyền hình, digital marketing… Tiến hành điều chỉnh Theo kết điều tra được, kế hoạch mục tiêu đề hợp lý, việc thực kế hoạch đề đạt hiệu nên kế hoạch công ty năm 2019 khơng có thay đổi đáng kể Cơng ty tiếp tục thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đặt tiêu với mức độ tăng dần, đồng thời củng cố phát triển thêm số dự án theo thay đổi yếu tố ngoại cảnh Cụ thể, kế hoạch năm 2019 sau: Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp 9.980 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% so với năm 2018 (trong doanh thu từ dịch vụ viễn thơng tăng trưởng 13,5% doanh thu từ dịch vụ nội dung số tăng trưởng 7,8%) Kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty 1.660 tỷ đồng, tăng trưởng 13,9% so với năm 2018 FPT Telecom tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng viễn thông, mở rộng vùng phủ để phát triển thuê bao Đẩy mạnh phát triển mở rộng quy mơ mảng Truyền hình trả tiền, đa dạng hóa nội dung dịch vụ tảng hạ tầng vững mạnh, mang đến nhiều trải nghiệm cho khách hàng Công ty đẩy nhanh dự án xây dựng trung tâm liệu địa điểm Tân Thuận – Tp Hồ Chí Minh; Quận – Tp Hồ Chí Minh Đà Nẵng với mục tiêu đưa vào sử dụng trung tâm liệu năm 2019 Bên cạnh đó, Cơng ty tìm kiếm hội đầu tư vào dự án cáp quang biển thứ để đảm bảo an toàn hạ tầng mạng viễn thông, nâng cao lực đáp ứng cho băng thông quốc tế Công ty triển khai đầu tư vào dịch vụ dịch vụ đám mây (Cloud), IP Camera… Ngồi ra, Cơng ty tăng cường chuyển đổi số cách số hóa quản trị để nâng cao hiệu suất lao động cán công nhân viên; đẩy nhanh tốc độ đáp ứng yêu cầu quản trị, góp phần nâng cao hiệu hoạt động Công ty Trải qua năm giám sát thực hiện, kết đạt vào cuối năm 2019 sau: 18 Nền kinh tế giới năm 2019 đối mặt với nhiều rủi ro tiếp tục tăng trưởng chậm Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vấn đề địa trị làm gia tăng đáng kể tính bất ổn hệ thống thương mại tồn cầu, gây ảnh hưởng khơng nhỏ tới niềm tin kinh doanh, định đầu tư thương mại toàn cầu Trong bối cảnh bất ổn kinh tế giới, kinh tế Việt Nam nỗ lực đạt vượt mục tiêu tăng trưởng năm 2019 với mức tăng trưởng GDP 7,02% Trong mức tăng chung toàn kinh tế, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,01%, đóng góp 4,6% vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 8,90%, đóng góp 50,4%; khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 45% Năng suất lao động toàn kinh tế theo giá hành năm 2019 ước tính đạt 110,4 triệu đồng/lao động (tương đương 4.791 USD/lao động, tăng 272 USD so với năm 2018 Hiệu đầu tư cải thiện với nhiều lực sản xuất bổ sung cho kinh tế Chỉ số hiệu sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR) giảm từ mức 6,42 năm 2016 xuống 6,11 năm 2017; 5,97 năm 2018; năm 2019 ước tính đạt 6,07 Bình quân giai đoạn 2016-2019 hệ số ICOR đạt 6,14, thấp so với hệ số 6,25 giai đoạn 20112015 Vốn đầu tư trực tiếp nước thực năm 2019 ước tính đạt 20,4 tỷ USD, tăng 6,7% so với năm trước Kim ngạch hàng hóa xuất ước tính đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2018, với 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất tỷ USD Kim ngạch hàng hoá nhập ước tính đạt 253,51 tỷ USD, tăng 7% so với năm trước Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với năm trước, mục tiêu Quốc hội đề Tổng doanh thu tồn ngành viễn thơng năm 2019 đạt khoảng 472,3 nghìn tỷ đồng (tăng 18,06%), nộp ngân sách 39.712 tỷ đồng (tăng 36,7%) Tính đến cuối năm 2019, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 133,1 triệu thuê bao, giảm 1,2% so với năm trước, số thuê bao di động đạt 129,5 triệu thuê bao, giảm 0,7%; số thuê bao internet băng rộng cố định đạt 14,8 triệu huê bao, tăng 13,9% Trong thuê bao truy nhập qua hệ thống cáp quang qua hệ thống cáp truyền hình tăng nhanh, thuê bao truy nhập qua hình thức cáp đồng tiếp tục giảm C NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ I Đánh giá công tác kiểm sốt cơng ty FPT Kết kiểm sốt Như vậy, q trình kiểm sốt cơng ty đem lại thành tựu cụ thể, chứng minh số nêu Công tác kiểm soát sáng suốt, hiệu với định hướng cụ thể đạt mục tiêu đề ra, kiểm chứng doanh thu, lợi nhuận tốc độ tăng trưởng công ty tăng Cụ thể, FPT vừa tiếp tục bình chọn Cơng ty Quản trị tốt Việt Nam, Asia Money - tạp chí tài uy tín hàng đầu châu Á Đây giải thưởng thường niên có quy mơ lớn châu Á quản trị doanh nghiệp, bầu chọn hàng trăm lãnh đạo chuyên gia tài khu vực 19 Nguyên nhân Nguyên tắc quản trị chuẩn mực: Kết đạt cơng ty áp dụng xác đầy đủ nguyên tắc kiểm soát, định hướng đường lối đắn cho phát triển công ty, tạo nên giá trị cốt lõi cơng tác kiểm sốt công ty Nguyên tắc yếu tố cơng ty xem xét tới q trình kiểm sốt để đảm bảo tính chuẩn mực q trình thực điều hành cơng ty Ngun tắc yếu tố tiền đề cho công ty tiếp tục thực quy trình kiểm sốt hướng đồng thời giữ tính chất quy củ, hệ thống điều hành lớn Quá trình kiểm sốt chặt chẽ: Trong q trình kiểm sốt, cơng ty FPT lựa chọn theo lộ trình chung, chuẩn mực lý thuyết kiểm soát: xác định tiêu chuẩn, đo lường kết hành động, so sánh với tiêu chuẩn kiểm soát tiến hành điều chỉnh Kết q trình kiểm sốt giúp cơng ty làm chủ tồn hoạt động kinh doanh mình, nhìn thấy rõ mục tiêu đề có phương pháp cụ thể việc thực mục tiêu Vì FPT cơng ty viễn thơng lớn với nhiều chi nhánh, phận, nên việc thực hiệm nghiêm ngặt quy trình kiểm sốt yếu tố cần thiết để nhà quản trị điều hành cơng ty Với quy trình đầy đủ bước, FPT kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh đạt thành tựu cụ thể tiếp tục định hướng mục tiêu cho tương lai Nhà quản trị có lực: Quy trình kiểm sốt thực hiệu nhờ nhà quản trị cơng ty có chun mơn khả quản lý, kiểm sốt tốt có thơng minh việc kết hợp loại hình kiểm sốt Cụ thể Ban Kiểm Sốt cơng ty – có nhiệm vụ kiểm sốt, quản lý theo dõi hoạt động phận công ty, theo dõi sát sao, kịp thời phát sai sót, rủi ro để đưa điều chỉnh hợp lý nhằm đưa công ty phát triển theo đường lối đạt mục tiêu đề Ưu, nhược điểm phương pháp kiểm soát FPT a) Ưu điểm Công ty FPT Telecom kết hợp tất loại hình kiểm sốt để tận dụng tối ưu lợi ích lấp lổ hổng kiểm sốt Đây phương pháp kiểm sốt thơng minh hiệu quả, tích hợp tối đa ưu điểm loại hình kiểm sốt Cơng tác giám sát, đo lường, chấn chỉnh thực chặt chẽ, đảm bảo khơng bị bỏ sót phận hay q trình để kịp thời tìm lỗ hổng để biện pháp cần thiết, giúp hệ thống theo dõi đối phó với thay đổi môi trường, ngăn chặn sai phạm xảy q trình quản lý, hồn thiện định quản lý, giảm thiểu chi phí q trình quản lý, tạo tiền đề cho q trình hồn thiện đổi đảm bảo thực thi quyền lực nhà quản lý b) Nhược điểm Tuy nhiên, bên cạnh đó, phương pháp kiểm sốt cơng ty thực tồn hạn chế cần tìm giải pháp để khắc phục Đầu tiên, việc thực theo quy trình với nhiều giai đoạn gây tốn cho tổ chức, đòi hỏi nhiều nhà quản trị cấp trung, 20 gây khó khăn q trình quản lý có tác dụng việc nâng cao chất lượng trình hoạt động Nhiều trình kiểm sốt lý xảy sai sót Khi sai xót xảy ra, chi phí khắc phục lớn, ảnh hưởng đến tiến độ kế hoạch Việc kiểm sốt tính minh bạch nhà quản trị cấp thấp vấn đề đáng lo ngại Việc trải qua nhiều quy trình giai đoạn khiến cho trình xử lý sai sót tìm ngun nhân nhiều thời gian hơn, làm giảm hiệu công việc Do việc áp dụng kết hợp phương pháp kiểm sốt định mang tính hai mặt, công ty cần đề biện pháp xử lí hiệu để giảm thiểu tối đa tiêu cực cơng tác kiểm sốt II Vai trò chức kiểm sốt doanh nghiệp nói chung Qua việc nghiên cứu hoạt động kiểm sốt cơng ty FPT Telecom, thấy vai trò kiểm sốt quan trọng trình quản trị doanh nghiệp Cụ thể là: Kiểm soát giúp nhà quản trị nắm tiến chất lượng thực công việc cá nhận, phận tổ chức Từ có tác động, điều chỉnh kịp thời có sai sót hay gặp khó khăn, cản trở Mặt khác, giúp nhà quản trị đánh giá kết thực công việc cá nhân, phận tổ chức để thực tốt sách bố trí sử dụng nhân lực,chính sách bố trí sử dụng nhân lực, sách đãi ngộ nhân lực, có tác dụng động viên khuyến khích thành viên trongtoor chức nâng cao chất lượng hiệu công việc Kiểm soát tạo chất lượng tốt cho moi hoạt động tổ chức Một mặt, kiểm soát kiểm tra tính đắn chức hoạch định, tổ chức, lãnh đạo; mặt khác giúp chức thực tốt hơn, đến lượt đảm bảo hoạt động tổ chức tuân thủ theo nề nếp nhật định, không chệch hướng mục tiêu tổ chức Kiểm soát giúp nhà quản trị đối phó kịp thời với thay đổi mơi trường Qua q trình kiểm sốt, nhà quản trị phát hội, nhận diện nguy tiềm ẩn để kịp thời có giải pháp điều chỉnh nhằm tận dụng hội, phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu tổn thất rủi ro xảy Kiểm soát giúp cho tổ chức thực chương trình, kế hoạch với hiệu Mục đích kiểm soát đảm bảo định, hành động, kết theo chương trình, kế hoạch xây dựng Mục đích thực qua việc phát sai lệch hoạt động thực tế với mục tiêu chương trình, kế hoạch kịp thời điều chỉnh sai lệch Kiểm sốt tạo thuận lợi thực tốt việc phân quyền chế hợp tác tổ chức Kiểm soát nhằm đảm bảo cho thành viên, vị, phận tổ chức có ý thức chấp hành nghiêm túc quy định, nguyên tắc, thiết chế tổ chức; xác định roc chức trách, quyền hạn cá nhân, phận tổ chức Q trình kiểm sốt đòi hỏi tham gia thành viên, cấp quản trị tổ chức, nhờ kiểm soát cung cấp thông tin mà họ thực tốt chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ, hợp tác lẫn để thực mục tiêu chung tổ chức 21 III Bài học rút cho tất doanh nghiệp Muốn hệ thống kiểm soát doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phải có đủ năm thành phần thành phần phải hoạt động hiệu quả, cụ thể là: Môi trường kiểm sốt Đây mơi trường mà tồn hoạt động kiểm sốt triển khai Mơi trường tốt nội dung sau đảm bảo: Doanh nghiệp cần ban hành dạng văn quy tắc, chuẩn mực phòng ngừa ban lãnh đạo nhân viên lâm vào tình xung đột quyền lợi với doanh nghiệp, kể việc ban hành quy định xử phạt thích hợp quy tắc chuẩn mực bị vi phạm Doanh nghiệp cần phổ biến rộng rãi quy tắc, chuẩn mực nêu trên, yêu cầu tất nhân viên ký cam kết tuân thủ quy tắc, chuẩn mực thiết lập.Tư cách đạo đức, hành vi ứng xử hiệu công việc lãnh đạo gương sáng đế nhân viên noi theo Hơn phải có sơ đồ tổ chức hợp lý đảm bảo công tác quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, quản lý nhân sự, lãnh đạo kiểm sốt) triển khai xác, kịp thời, hiệu Doanh nghiệp cần văn quy định chung hướng dẫn cụ thể hoạt động quản lý tổng thể hoạt động chuyển ngân Đồng thời có hệ thống văn thống quy định chi tiết việc tuyển dụng đào tạo, đánh giá nhân viên, đề bạt, trả lương, phụ cấp để khuyến khích người làm việc liêm chính, hiệu Doanh nghiệp sử dụng "Bản mơ tả công việc” quy định rõ yêu cầu kiến thức chất lượng nhân cho vị trí tổ chức Doanh nghiệp không đặt chuẩn mực tiêu chí thiếu thực tế danh sách ưu tiên, ưu đãi, lương, thưởng bất hợp lý tạo hội cho hành vi vô kỷ luật, gian dối, bất lương; thường xuyên luân chuyển nhân khu vực vị trí nhạy cảm Quan tâm, nhắc nhở, bảo vệ quyền lợi người làm việc khu vực vị trí độc hại, nặng nhọc theo quy định Đánh giá rủi ro Việc đánh giá rủi ro coi có chất lượng ban lãnh đạo quan tâm khuyến khích nhân viên quan tâm phát hiện, đánh giá phân tích định lượng tác hại rủi ro hữu tiềm ẩn Ngoài doanh nghiệp phải đề biện pháp, kế hoạch, quy trình hành động cụ thể nhằm giảm thiểu tác hại rủi ro đến giới hạn chấp nhận doanh nghiệp có biện pháp để tồn thể nhân viên nhận thức rõ ràng tác hại rủi ro giới hạn rủi ro tối thiểu mà tổ chức chấp nhận Doanh nghiệp nên đề mục tiêu tổng thể chi tiết để nhân viên lấy làm sở tham chiếu triển khai công việc Hoạt động kiểm soát Chất lượng hoạt động kiểm soát coi tốt nội dung sau đảm bảo: Doanh nghiệp đề định mức xác định tài số đánh giá hiệu hoạt động số quản lý lập kế hoạch kiểm soát 22 để điều chỉnh hoạt động sản xuất phù hợp với mục tiêu đề Doanh nghiệp tổng hợp thông báo kết sản xuất đặn đối chiếu kết thu với định mức, số định trước để điều chỉnh, bổ sung kịp thời Ngoài ra, doanh nghiệp phải ban hành văn quy định rõ ràng có quyền uỷ quyền phê duyệt tồn hay loại vấn đề tài Doanh nghiệp phải lưu giữ chứng dạng văn tạo điều kiện phân định rõ ràng phần thực công việc với phần giám sát thời điểm nào, kể việc xác định cá nhân có tránh nhiệm sai phạm xảy ra; cấm có biện pháp ngăn ngừa lãnh đạo cao cấp sử dụng kinh phí tài sản doanh nghiệp vào mục đích riêng Hệ thống thơng tin truyền thơng Chất lượng hệ thống tốt nội dung sau lược đảm bảo: Doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin quan trọng cho ban lãnh đạo người có thẩm quyền Hệ thống truyền thơng doanh nghiệp đảm bảo cho nhân viên cấp độ hiểu nắm rõ nội quy, chuẩn mực tổ chức, đảm bảo thông tin cung cấp kịp thời, xác đến cấp có thẩm quyền theo quy định Doanh nghiệp thiết lập kênh thơng tin nóng (một ủy ban hay cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận thơng tin tố giác, lắp đặt hộp thư góp ý) cho phép nhân viên báo cáo hành vi, kiện bất thường có khả gây thiệt hại cho doanh nghiệp Doanh nghiệp lắp đặt hệ thống bảo vệ số liệu phòng ngừa truy cập, tiếp cận người khơng có thẩm quyền Hệ thống giám sát thẩm định Đây trình theo dõi đánh giá chất lượng kiếm sốt nội để đảm bảo việc triển khai, điều chỉnh cải thiện liên tục Hệ thống hoạt động tốt nếu: Doanh nghiệp có hệ thống báo cáo cho phép phát sai lệch so với tiêu, kế hoạch định Khi phát sai lệch, doanh nghiệp triển khai biện pháp điều chỉnh thích hợp Việc kiểm tốn nội thực người có trình độ chun mơn thích hợp người có quyền báo cáo trực tiếp cho cấp phụ trách cao cho ban lãnh đạo Những khiếm khuyết hệ thống kiểm soát nội phát kiểm toán nội kiểm toán độc lập báo cáo trực tiếp kịp thời với cấp phụ trách cao hơn, kể ban lãnh đạo để điều chỉnh lúc Nếu hệ thống kiểm sốt doanh nghiệp có đủ năm thành phần tất nội dung nêu đảm bảo hệ thống chắn mang lại lợi ích quản lý kinh tế to lớn cho doanh nghiệp 23 PHẦN KẾT LUẬN Tóm lại, chức kiểm soát chức quan trọng hoạt động quản trị Kiểm sốt khơng phải bước cuối hoạt động quản trị mà phải thực song song suốt trình diễn hoạt động quản trị Bởi trình thực quản trị, xảy số sai phạm nhân viên hoàn thành tiêu đề Vì vậy, thực kiểm sốt từ giai đoạn đầu quản trị giúp nhà quản trị nắm vững tình có biện pháp đối phó kịp thời có vấn đề xảy Cơng tác quản trị mà thực tốt gúp công ty phát triển vững vàng Tuy nhiên, trình kiểm sốt cơng ty nên tránh cá thủ tục kiểm sốt rườm rà hay siết chặt cơng tác kiểm sốt để tránh gây lãng phí thời gian, nguồn lực gây sức ép lên nhân viên Các doanh nghiệp nên cân việc kiểm sốt, xây dựng văn hóa doanh nghiệp với cơng tác tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp thoải mái, khuyến khích nhân viên có đam mê, nỗ lực đóng góp cho cơng ty TÀI LIỆU THAM KHẢO http://static2.vietstock.vn/data/UPCOM/2018/TAI%20LIEU%20DHCD/VN/FOX_ TAILIEU_DHCD%20thuong%20nien_2018.pdf https://fpt.vn/storage/upload/files/reports/dai-hoi-co-dong-fpttelecom/2019/tai_lieu_dhdcd_2019_-_ftel.pdf https://fpt.vn/vi/ve-fpt-telecom/quan-he-co-dong/bao-cao-thuong-nien/?tag=2019 PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan (2019), Giáo trình quản trị học, NXB Hà Nội ... suốt trình diễn hoạt động quản trị Bởi q trình thực quản trị, xảy số sai phạm nhân viên hồn thành tiêu đề Vì vậy, thực kiểm soát từ giai đoạn đầu quản trị giúp nhà quản trị nắm vững tình có biện... soát chức quan trọng hoạt động quản trị, quy mơ đối tượng kiểm sốt tầm quan trọng chức thay đổi tùy thuộc cấp bậc quản trị song phải khẳng định kiểm soát chức cấp quản trị Tuy nhiên cần nhận thức... riêng Đối với doanh nghiệp, thực nhiệm vụ quản trị thường phận, quan đầu não công ty chủ tịch, tổng giám đốc, cổ đơng, hội đồng quản trị, … Hoạt động quản trị có chức năng, bao gồm chức hoạch định,
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ HỌC CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY FPT, QUẢN TRỊ HỌC CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY FPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn