NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC tại công ty CP MISA tại hà nội 2020

56 75 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 21:02

Bài khóa luận mới nhất của năm 2020. Bao gồm các số liệu báo cáo từ phòng nhân sự của công ty. Đề tài khóa luận: NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC tại Văn phòng đại diện công ty CP MISA tại hà nội. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN CƠNG TY CỔ PHẦN MISA TẠI HÀ NỘI” CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực tập: Lớp: Mã sinh viên: HÀ NỘI - 2020 1 TÓM LƯỢC Tên đề tài: “Nâng cao hiệu tuyển dụng nhân lực văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội” Sinh viên thực hiện: …………Mã sinh viên: Giáo viên hướng dẫn: Thời gian thực hiện: 24/02/2020 – 17/04/2020 Mục đích nghiên cứu đề tài: Mục đích nghiên cứu đề tài đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu tuyển dụng nhân lực văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội Để đạt mục tiêu trên, đề tài thực số nhiệm vụ sau: Một là, làm rõ số lý luận hiệu tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp Hai là, phân tích thực trạng hiệu tuyển dụng văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội Ba là, đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu tuyển dụng nhân lực văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội Nội dung Ngoài lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ, hình vẽ, danh mục từ viết tắt, kết luận, phụ lục, khóa luận kết cấu chương: Chương 1: Tóm lược số lý luận nâng cao hiệu tuyển dụng doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Phân tích thực trạng vấn đề hiệu tuyển dụng nhân lực văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội Chương 4: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu tuyển dụng văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội Kết đạt STT Tên sản phẩm Số lượng Yêu cầu khoa học Khóa luận tốt nghiệp 01 Đảm bảo tính khoa học, khách quan Bộ số liệu tổng hợp kết điều tra 01 Trung thực, khách quan LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Nâng cao hiệu tuyển dụng nhân lực văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA Hà Nội”, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân qua trình học tập ghế nhà trường, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ phía nhà trường, thầy cô giáo cán nhân viên văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội Em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô khoa Quản trị nhân lực, thầy cô môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp tồn thể thầy giáo trường Đại học Thương mại giảng dạy giúp đỡ em nhiều Đặc biệt, em vô cảm ơn TS Đinh Thị Hương tận tình bảo, truyền đạt cho em kiến thức quý báu lời khun bổ ích để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, cán nhân viên văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Do hiểu biết kinh nghiệm thân em hạn chế, nên khóa luận tốt nghiệp em mắc nhiều sai sót Kính mong đánh giá góp ý q báu q thầy để khóa luận tốt nghiệp em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày…tháng…năm 2020 Sinh viên thực MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VE DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Kí hiệu Từ viết tắt CP Cổ phần CBNV Cán nhân viên HCTH Hành tổng hợp KD Kinh doanh BQ Bình quân NSLĐ Năng suất lao động NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động MỞ ĐẦU Tóm lược Trong phần mở đầu khóa luận vào việc hình thành đề tài nghiên cứu Trước hết tính cấp thiết đề tài thể nào? Tác giả tởng hợp số cơng trình nghiên cứu có liên quan nhằm khảo lược kết nghiên cứu trước tìm giá trị, hạn chế nghiên cứu, từ bở sung để hồn thiện đề tài Thứ hai, tác giả đưa mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Cuối phạm vi, đối tượng kết cấu nghiên cứu Nội dung chi tiết cụ thể hóa phần chi tiết Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài Trong giai đoạn phát triển nay, nguồn nhân lực yếu tố quan trọng đóng vai trò cho tồn phát triển doanh nghiệp Do đó, để tồn phát triển cách nhanh chóng, lâu dài doanh nghiệp phải chú trọng đến nguồn nhân lực doanh nghiệp Một nguồn lực quan trọng cần thiết doanh nghiệp nguồn lực nhân nguồn lực người Mọi hoạt động yếu tố người tác động lên Cùng với phát triển xã hội phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin trở thành phần thiếu doanh nghiệp Với bước phát triển lớn lĩnh vực công nghệ thông tin ngày có nhiều ứng dụng phục vụ nhu cầu người Trong phải kể đến ứng dụng công nghệ thông tin kinh doanh Phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin giúp doanh nghiệp giao tiếp với doanh nghiệp cách dễ dàng Đây điều quan trọng kinh doanh, khách hàng doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với nhau, điều giúp doanh nghiệp tạo tin cậy hình ảnh tốt khách hàng Bên cạnh đó, với hỗ trợ phần mềm kiểm kê, lưu trữ, giúp cho doanh nghiệp chủ động quản lý khoản chi phí sản phẩm, số lượng sản phẩm cần thiết,… Ngoài ra, nhờ vào phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin, việc tạo dựng đội ngũ kinh doanh động khắp nơi dễ dàng Nhìn cách tổng quan thấy phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin ngày đáp ứng nhu cầu người, giúp thực hiện công việc theo phương thức mới, năng suất hiệu góp phần thúc đẩy phát triển đất nước quốc gia trên giới Vì vậy, để nâng cao sức cạnh tranh việc tồn doanh nghiệp cơng tác nhân cần coi vấn đề then chốt thành công Và cơng tác tạo người – tuyển dụng nhân lực, nhằm xây dựng đội ngũ cán nhân viên lao động mạnh số lượng chất lượng Đáp ứng đủ kịp nhân lực cho sách chiến lược mà cơng ty đưa ra, trình độ cán nhân viên sau tiếp nhận cơng việc thức phải có kỹ thích nghi với áp lực công việc Chất lượng cán nhân viên đánh giá dựa suất chi phí tuyển dụng, điều phụ thuộc cách nhìn nhận đánh giá từ phía ban lãnh đạo doanh nghiệp Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA Hà Nội công ty hoạt động lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh phần mềm tiện ích, cung cấp cho doanh nghiệp nhằm tiết kiệm đối đa thời gian xử lý công việc, đẩy nhanh hiệu suất làm việc Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác tuyển dụng nhân lực, năm vừa qua công ty tập trung không ngừng gia tăng đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhân lực công ty đem lại nhiều kết tốt đẹp, đóng góp vai trò to lớn đến việc đẩy mạnh vị công ty thị trường cạnh tranh Với 12 năm thành lập, công ty xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên dầy dặn kinh nghiệm, hiệu cơng việc ln trì mức tương đối cao Tuy vậy, cơng ty gặp nhiều khó khăn công tác tuyển dụng: số lượng ứng viên vào làm việc thức ít, tỷ lệ ứng viên bỏ việc cao, ngồi suất lao động ứng viên đánh giá thấp so với mặt chung nhân viên cơng ty Qua thực tế tìm hiểu, điều cho thấy tình hình hoạt động cơng ty gặp nhiều vấn đề, vấn đề mà công ty gặp phải để hồn thiện tăng hiệu công tác tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất tạo tiền đề cho việc đào tạo, cung cấp nguồn lực lâu dài doanh nghiệp Do tơi lựa chọn để tài: “Nâng cao hiệu tuyển dụng nhân lực văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA Hà Nội” Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước Trong năm gần đây, văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội chưa có cơng trình nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu công tác tuyển dụng công ty Cho nên đề tài nghiên cứu tương đối mới, bên cạnh có số cơng trình nghiên cứu nâng cao hiệu tuyển dụng doanh nghiệp, nhiên nhiều thiếu sót chưa thiết thực với tình hình kinh tế Việt Nam Bên tổng quan nghiên cứu số đề tài năm trước nâng cao hiệu tuyển dụng trường Đại học Thương Mại Phạm Thị Ngọc Anh (2019), Nâng cao hiệu tuyển dụng Công ty TNHH My Thực Hưng Thịnh Đề tài có hướng nghiên cứu cơng tác tuyển dụng qua nguồn tuyển dụng nhằm tìm điểm hạn chế công tác tuyển dụng Tuy nhiên việc phân tích thiếu sót số liệu để phản ánh tình hình tuyển dụng cơng ty Một vài giải pháp đưa chưa thiết thực, gắn liền với tình hình phát triển xã hội Lê Thị Hoài Linh (2019), Nâng cao hiệu tuyển dụng Công ty Cổ phần đầu tư Đơng Dương Đề tài có hướng nghiên cứu theo nguồn quy trình tuyển dụng nêu thực trạng vấn đề công ty để đưa giải pháp Tuy nhiên thực trạng tác giả đưa mang nặng tính lý thuyết, số liệu để phân tích đánh giá xun suốt cơng tác tuyển dụng cơng ty; đề xuất giải pháp mang nặng tính lý luận nên tính thực tế cơng trình chưa cao Dương Thị Thúy (2019), Nâng cao hiệu tuyển dụng Công ty Cổ phần Đi Chung Đề tài có hướng nghiên cứu theo quy trình tuyển dụng cơng ty Tuy nhiên thực trạng tác giả đưa thiếu số liệu để phân tích đánh giá xun suốt cơng tác tuyển dụng cơng ty; đề xuất giải pháp chưa gắn liền hạn chế cơng ty nên mang tính áp dụng thực tế cơng trình khơng đánh giá cao Đặng Thị Hiền (2019), Nâng cao hiệu tuyển dụng Cơng ty Cở phần G-GATE Cơng trình hệ thống hóa lý luận tuyển dụng nhân lực, nêu thực trạng tuyển dụng nhân lực công ty, ưu điểm, hạn chế nguyên nhân, từ tác giả đề giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực Công ty Tuy vậy, số giải pháp chưa gắn liền với hạn chế tính thực tế giải pháp thấp Tạ Thanh Tùng (2019), Nâng cao hiệu tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn DOO JUNG Việt Nam Đề tài có hướng nghiên cứu theo tác động nhân tố bên bên ngồi Cơng ty nhằm tìm hạn chế, ưu điểm nguyên nhân công tác tuyển dụng Tuy nhiên thực trạng tác giả đưa chung khơng rõ số liệu để phân tích đánh giá xuyên suốt công tác tuyển dụng công ty; đề xuất giải pháp mang nặng tính lý luận nên tính thực tế cơng trình chưa cao Tóm lại, từ tổng quan cho thấy chưa có cơng trình nghiên cứu văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA Hà Nội Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu  Mục tiêu Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu tuyển dụng nhân lực văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội  Nhiệm vụ Thứ nhất, làm rõ số lý thuyết về: chiêu mộ, nguồn chiêu mộ, hiệu tuyển dụng, chi phí tuyển dụng, kết tuyển dụng nâng cao hiệu tuyển dụng văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA Hà Nội Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng hiệu tuyển dụng văn phòng đại diện MISA Hà Nội thông qua phương pháp thu thập liệu phân tích liệu nhằm làm rõ giải vấn đề hạn chế, khó khăn mà công ty gặp phải Thứ ba, đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng tuyển dụng văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hiệu tuyển dụng văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: -.Về khơng gian nghiên cứu: nghiên cứu văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA Hà Nội - Về thời gian nghiên cứu: Thu thập, phân tích, đánh giá liệu năm gần văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội từ 2017 đến 2019 - Về nội dung: Bài khóa luận tốt nghiện nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu công tác tuyển dụng văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội dựa sở tổng quan lý luận quản trị nhân lực Qua đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu tuyển dụng, khắc phục điểm hạn chế văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngồi mục lục, lời mở đầu, kết luận khóa luận cấu trúc thành chương sau: Chương 1: Tóm lược số lý luận nâng cao hiệu tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Phân tích thực trạng hiệu tuyển dụng lực văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA Hà Nội Chương 4: Đề xuất giải phép nâng cao hiệu tuyển dụng văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội   CHƯƠNG 1: TÓM LƯỢC MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP Tóm lược Chương khóa luận hệ thống hóa số lý luận nâng cao hiệu tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp khái niệm lợi ích việc nâng cao hiệu tuyển dụng Đặc biệt nội dung hiệu công tác tuyển dụng tổng hồ sơ nhận đợt tuyển dụng, chi phí cho hoạt động tuyển dụng, số lượng hồ sơ đạt yêu cầu, số lượng ứng viên đạt yêu cầu so với tổng tiêu tuyển dụng, tỷ lệ ứng viên nhận việc sau tuyển dụng, tỷ lệ ứng viên tuyển dụng mới, tốc độ tuyển dụng, suất lao động nhân viên tuyển dụng mới, tỷ lệ ứng viên bỏ việc nhân tố bên ngoài, bên ảnh hưởng đến hiệu tuyển dụng doanh nghiệp Nội dung cụ thể hóa cấu phần chi tiết Chương 1.1 Một số khái niệm lợi ích của việc nâng cao hiệu tuyển dụng 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Chiêu mộ, nguồn chiêu mộ, tuyển dụng - Chiêu mộ: Theo George T.Milkovich John W.Boudreau (2002): “Chiêu mộ trình nhận dạng thu hút số ứng viên để sau từ tuyển chọn số người để nhận việc làm” - Nguồn chiêu mộ: Nguồn chiêu mộ nơi cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp Từ nguồn chiêu mộ này, doanh nghiệp tìm kiếm, chọn lọc, lựa chọn nhân lực có lực phù hợp với cơng việc doanh nghiệp Có hai nguồn mà nhân lực chiêu mộ nguồn bên doanh nghiệp nguồn bên doanh nghiệp Nguồn bên doanh nghiệp, nguồn mà doanh nghiệp tiếp cận cách dễ dàng nhân lực tuyển chọn người lao động làm việc doanh nghiệp có nhu cầu thun chuyển cơng tác, thử sức sức vị trí cơng việc khác mà doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Cho nên, với nguồn bên doanh nghiệp thường có nhiều mặt hạn chế số lượng nhân lực mà doanh nghiệp tuyển dụng Nguồn bên doanh nghiệp, nguồn mà đa số doanh nghiệp thường lựa chọn để tìm kiếm, lựa chọn nhân lực phù hợp cho doanh nghiệp Nguồn bên doanh nghiệp đa dạng từ dạng lao động: Người lao động đào tạo; người chưa đào tạo; người khơng có việc làm; hệ thống sở đào tạo; quan tuyển dụng; giới thiệu nhân viên; ứng viên nộp đơn ứng tuyển Với nguồn chiêu mộ mà có ưu điểm hạn chế riêng, tùy thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế, đối thủ cạnh tranh, yêu cầu công việc,…mà doanh nghiệp lựa chọn nguồn chiêu mộ cho phù hợp - Tuyển dụng nhân lực: Tuyển dụng nhân lực trình tìm kiếm lựa chọn nhân lực để thỏa mãn nhu cầu sử dụng doanh nghiệp bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực mục tiêu doanh nghiệp Trong doanh nghiệp, cán nhân viên doanh nghiệp đóng vai trò cốt lõi tiềm lực, tài ngun vơ hạn mà máy móc, cơng cụ lao động, thay Chất lượng nguồn nhân lực nhân tố định cạnh tranh bền vững doanh nghiệp Một doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên trình độ, lực đáp ứng phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp 10 hưởng lợi ích vật chất lẫn tinh thần Sau cơng ty thỏa thuận với ứng viên tương lai hợp đồng ghi rõ công ty chấp nhận chi trả chi phí đào tạo thời gian ứng viên học với điều kiện ứng viên phải đạt đến trình độ đó, sau kết thúc khóa học phải làm việc cho cơng ty theo đúng yêu cầu mà công ty đưa Nếu cơng ty có chiến lược hoạch định cho tương lai đội ngũ nhân cơng ty có đội ngũ nhân làm việc thực có hiệu hết lòng trung thành với phát triển chung công ty − Tuyển nhân viên từ sở đào tạo: Đây nguồn nói đa dạng số lượng chất lượng ứng viên Khi cơng ty có nhu cầu sở đào tạo chọn lọc giới thiệu ứng viên có chất lượng cao để cơng ty chọn lựa, sau cơng ty tạo điều kiện cho họ quan sát, học hỏi thực tế làm việc công ty Hoạt động mang lại lợi ích cho sinh viên lẫn công ty Các bạn sinh viên có điều kiện tiếp xúc cọ xát với cơng việc từ ngồi ghế nhà trường Do vậy, trường tuyển vào cơng ty họ nhanh chóng hòa nhập với cơng việc hết lòng làm việc để đáp lại tin tưởng công ty Đồng thời công ty có nguồn nhân lực bổ sung cần thiết mà khơng phải nhiều chi phí thời gian cho tuyển dụng Để sử dụng nguồn cách có hiệu đáp ứng tối đa yêu cầu doanh nghiệp cần thực công việc liên kết với sở đào tạo Tóm lại để có thêm nhiều hội tìm kiếm, thu hút nhân tài cơng ty phải đa dạng hóa nguồn tuyển dụng, khơng bỏ qua hội để có nguồn nhân lực cần thiết cho tổ chức, điều kiện để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân công ty 4.3.1.2 Khai thác các kênh tuyển mộ mới Thông báo tuyển dụng công ty đa phần thông qua internet Do công cụ vô tiện lợi hữu ích người tìm kiếm tin tuyển dụng Cơng ty nên tìm hiểu cơng cụ để khai thác, tận dụng cho hợp lý hiệu quả, đặc biệt trang web tuyển dụng miễn phí Đồng thời kênh báo chí kênh tuyển dụng tương đối phổ biến, sử dụng rộng rãi Công ty nên xem xét tìm hiểu để cân đối hiệu tuyển dụng chi phí khai thác kênh tuyển dụng Các kênh tuyển mộ thường hứa hẹn với nhiều tiềm ứng viên hơn, mở rộng quy mô tuyển mộ đồng thời quảng bá thương hiệu thị trường Một vài website tuyển dụng bật như: vietnamworks.vn , Timviec365.vn, mywork.vn, 4.3.2 Nhóm giải pháp tuyển chọn nhân lực Tuyển chọn nhân lực công tác quan trọng việc đạt mục tiêu tuyển dụng mà công ty đề Việc tìm kiếm ứng viên có lực chuyên môn giỏi, phù hợp với vị trí cơng việc hay khơng phụ thuộc lớn vào công tác Bởi vậy, công ty cần chú trọng quan tâm đến công tác tuyển chọn để dần cải thiện nâng cao hiệu tuyển dụng 4.3.2.1 Lập tiêu chuẩn cụ thể cho từng vị trí cơng cơng việc Tiêu chuẩn tuyển chọn cho trình tuyển chọn, cần lập tiêu chuẩn tuyển chọn thật đầy đủ, cụ thể rõ ràng vị trí công việc để làm sở tuyển chọn ứng viên xác hiệu Ngồi cấp chứng chỉ, cơng ty dựa vào số tiêu chí sau: • Trình độ chun môn: quan trọng nhất, văn chứng văn giấy tờ Trình độ chuyên môn khả thực tế mà người lao động làm việc công ty Thực tế, ứng viên vào làm việc công ty đào tạo, ứng viên chủ yếu bạn sinh viên trường Điều này, 42 • • Văn phòng đại diện Cơng ty CP MISA Hà Nội cần đưa tiêu chuyên môn cho phù hợp nhằm kiểm tra tư chưa thể dựa vào kinh nghiệm làm việc để đánh giá ứng viên Trình độ ngoại ngữ: Khơng phải ứng viên có trình độ ngoại ngữ cao, công ty cần đề mức độ định kỹ Điều mang đến lợi ích to lớn, ảnh hưởng đến kết làm việc người lao động công ty Việc có trình đồ ngoại ngữ định giúp CBNV giao tiếp với khách hàng tốt nhất, với việc Việt Nam đà hội nhập quốc tế, Cách mạng công nghiệp 4.0 thu hút đối tác nước đầu tư vào Việt Nam Kỹ mềm, kỹ tin học: kỹ cần thiết công việc với lĩnh vực công ty lĩnh vực CNTT 4.2.1.2 Đởi mới quy trình tuyển dụng Quy trình tuyển dụng cơng ty thực đầy đủ qua bước: xác định nhu cầu lập kế hoạch tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, đánh giá lựa chọn, vấn ứng viên, định tuyển dụng, hướng dẫn hội nhập Tuy vậy, quy trình tuyển dụng Văn phòng đại diện Cơng ty CP MISA Hà Nội chưa thể rõ cơng việc cần làm quy trình, chuyên viên tuyển dụng khó khắn việc xác định cơng việc chuẩn bị trang thiết bị, giấy tờ cần thiết cho trình tuyển dụng Theo số liệu thu thập đây, nhìn chung cơng ty trì số lượng hồ sơ thu nhận sau đợt tiếp nhận năm tương đối cao Do ảnh hưởng thương hiệu, vị cạnh tranh cơng ty thị trường Bên cạnh công tác nâng cao hiệu tuyển dụng nhà quản trị Tổng số hồ sơ nhận đạt ngưỡng 130% so với tổng tiêu hồ sơ dự kiến thu nhận công ty Tuy để tìm ứng cử viên phù hợp với cơng việc cơng ty nên thực đầy đủ bước quy trình sau: Bảng 4.1: Đề xuất quy trình tuyển dụng Quy trình tuyển dụng gồm bước, so với quy trình tuyển dụng cơng ty nhiều bước, bước kiểm tra sức khỏe bước đánh giá ứng cử viên Nhưng bước quy trình tuyển dụng lại có thay đổi nhằm hồn thiện chất lượng công tác tuyển dụng nhân công ty Bước 1: Xác định nhu cầu lập kế hoạch tuyển dụng Công việc công ty thực tốt, nhiên xảy tình trạng cơng việc định danh cần tuyển dụng bị đình trệ phòng tổ chức cán chưa có thời gian xác 43 định Để khắc phục cơng ty tiến hành thành lập nhóm chun tiến hành định danh cơng việc để xác định nhu cầu tuyển dụng tiến hành cách nhanh chóng xác Cơng ty nên có kế hoạch ngân sách kết hợp với mục tiêu, phương hướng công ty để nên kế hoạch tuyển dụng nhân Khi định danh công việc cần trả lời câu hỏi “cơng việc cần tuyển dụng đòi hỏi kiến thức chuyên môn nào? Chức trách nhiệm vụ tổ chức? Các tiêu chuẩn cơng việc mới? ” Thực tế cơng ty phận có nhu cầu tuyển dụng đưa yêu cầu nhân viên vị trí cơng việc, u cầu trình độ chun mơn, giới tính Những u cầu cần thiết chưa đủ để cơng ty tuyển dụng đúng người cho công việc Trong thời gian tới đơn vị nên xây dựng cho mô tả công việc tiêu chuẩn công việc Bản mô tả công việc bao gồm nội dung: tên công việc, chức quyền hạn thực cơng việc, chế độ sách,…Còn tiêu chuẩn công việc bao gồm nội dung: phẩm chất trình độ cá nhân, trình độ chun mơn, tay nghề, lực, tuổi tác, giới tính, tình trạng sức khỏe, kinh nghiệm,…Tùy cơng việc cụ thể mà có yêu cầu riêng Điều giúp công ty làm tốt bước định danh công việc cần tuyển dụng, làm tốt bước sở cho việc thực bước quy trình tuyển dụng Bước 2: Thơng báo tuyển dụng Để thơng tin cung cấp cách nhanh chóng đến nhiều đối tượng cơng ty nên đa dạng hóa kênh giao dịch thị trường lao động, tạo điều kiện cho giao dịch trực tiếp công ty người lao động như: − Thông báo phương tiện thông tin đại chúng: đài, báo, tivi, internet… − Nhờ sở đào tạo thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân cho học viên − Thông báo qua mạng internet − Thông báo đến phòng ban nội cơng ty Song công ty cần chú ý để tránh lãng phí, tốn kém khơng cần thiết cho chi phí quảng cáo, cơng ty nên dựa vào u cầu tính chất công việc mà định sử dụng thông báo thích hợp Chẳng hạn khả tài cơng ty hạn hẹp cơng ty nên sử dụng thơng báo có chi phí thấp thơng báo báo chí, internet,…hay tuyển dụng ứng viên vào vị trí quản lý cơng ty đăng tivi hay qua người quen Còn cần tuyển nhân viên vào vị trí đơn giản cơng ty cần thông báo qua nhân viên cơng ty nhờ giới thiệu u cầu cơng việc đơn giản, cần có sức khỏe, trung thực có người bảo lãnh Cơng ty cần có dự tính xác khoản chi phí cho lần tuyển dụng, cân đối lại cấu chi phí tuyển dụng, để cơng tác tuyển dụng thực kỹ càng, thu hút nhiều ứng cử viên tham gia đăng ký tuyển dụng Bước 3: Tiếp nhận nghiên cứu hồ sơ Bước nhằm xem xét loại giấy tờ có đầy đủ u cầu, có tin cậy khơng Trong bước thời gian thu nhận hồ sơ công ty ngắn nên số lượng hồ sơ mà công ty nhận nhiều chưa đạt số lượng cần thiết để tổ chức thi tuyển gây ảnh hưởng đến thời gian tiến hành tuyển dụng chung Bởi công ty nên đưa thời gian thu nhận hồ sơ dài Trong bước nghiên cứu, sơ tuyển hồ sơ, công ty cần xem xét kĩ hồ sơ không đạt yêu cầu, cần phải loại để tiết kiệm chi phí tuyển dụng, cần tránh tình trạng sơ suất để lọt hồ sơ có chất lượng Bước 4: Phỏng vấn lần 44 + Phỏng vấn lần chuyên viên tuyển dụng đảm nhận vai trò tổ chức vấn Việc vấn lần giúp chuyên viên tuyển dụng Văn phòng đại diện Cơng ty CP MISA Hà Nội chọn lọc ứng viên tiềm thông qua kỹ mềm, tư ứng viên Từ rút đánh giá sơ bộ, thu gọn bớt hồ sơ tiềm Các câu hỏi vấn thường câu hỏi chung: Những câu hỏi sử dụng cho việc tuyển dụng tất vị trí, nhằm tìm hiểu động cơ, quan điểm, sở thích, gia đình, hòa đồng, khả giao tiếp,… Việc góp phần giảm bớt chi phí cho hoạt động tuyển dụng đánh giá thi tuyển, vấn lần 2, hội nhập, loại bỏ hồ sơ không đạt yêu cầu Bước 5: Tổ chức thi tuyển phỏng vấn lần Việc tổ chức thi tuyển công ty chủ yếu dùng phương pháp vấn ứng viên Công ty nên bổ sung phương pháp trắc nghiệm trình thi tuyển Phương pháp trắc nghiệm kết hợp với vấn giúp công ty tuyển chọn ứng viên nhanh nhẹn, thông minh, phù hợp với yêu cầu đặt Trắc nghiệm thi tuyển phương pháp tuyển dụng áp dụng phổ biến phương pháp có nhiều ưu điểm Để phương pháp trắc nghiệm hiệu quả, đáng tin cậy, có giá trị khách quan, cần phải thiết lập trắc nghiệm chuyên môn cho loại công việc Công ty nên cho ứng viên tham dự kì thi trắc nghiệm liên hệ đến công việc mà ứng viên đảm nhiệm sau Sau hồ sơ xem xét sơ ứng viên đạt thi trắc nghiệm công ty thông báo cho ứng viên chọn đến tham dự vấn Trong trình vấn, để đánh giá ứng viên cách tồn diện, hội đồng tuyển dụng đưa loại câu hỏi sau: + Loại câu hỏi đặc trưng cho cơng việc: tùy vị trí cơng việc cụ thể mà công ty cần chuẩn bị câu hỏi phù hợp để xem xét, đánh giá lực, phẩm chất, trình độ,…của ứng viên có thích hợp với công việc họ tham gia dự tuyển hay không? Các câu hỏi cần sát thực, thẳng vào vấn đề để ứng viên bộc lộ hết lực Chẳng hạn câu hỏi xây dựng tình thực tế + Loại câu hỏi thêm: Là câu hỏi mà tùy vào điều kiện thực tế mà vấn viên đặt cho ứng viên để hiểu rõ họ Mỗi câu vấn cần dự đoán phương án trả lời, xác định câu đánh giá tốt, khá, trung bình, yếu, kém Chìa khóa thành cơng vấn phải tạo cho ứng viên nói cách trung thực thân họ, công việc q khứ họ Vì cơng ty cần bồi dưỡng để tạo đội ngũ vấn viên ngày kinh nghiệm Để đánh giá ứng cử viên cơng ty tuyển dụng tiêu thức sau cách cho điểm tiêu thức: trình độ học vấn, trình độ chun mơn nghiệp vụ, kinh nghiệm nghề nghiệp, kỹ ứng xử, động thúc đẩy nhận thức khác, công việc chức vụ đảm nhiệm Ngoài nhà tuyển dụng phải dùng trực giác để cân nhắc lựa chọn ứng cử viên quản trị nhân khơng khoa học mà nghệ thuật Để đạt thống việc định lựa chọn công ty nên tiến hành sau: Mỗi vấn viên đánh giá ứng cử viên theo tiêu chuẩn dựa sở bậc thang sau đây: = Xuất sắc = Tốt 45 = Bình thường = Kém = Rất kém Những người vấn thống ý kiến theo tất tiêu chuẩn theo yêu cầu Trong trường hợp ý kiến chưa thống cần có tìm hiểu, bổ sung theo vấn đề chưa sáng tỏ Sau lập danh sách thứ tự sở ý kiến đánh giá thống lựa chọn ứng cử viên Bước 6: Thông báo kết định tuyển dụng Đây bước quan trọng quy trình tuyển dụng Các ứng cử viên vượt qua rào cản tuyển dụng, ban lãnh đạo cơng ty thấy họ có đầy đủ yếu tố làm việc cơng ty Khi có định tuyển dụng tức ứng cử viên thời gian thử việc làm tốt Kết q trình thử việc có đánh giá trưởng đơn vị tác phong làm việc, hòa nhập với mơi trường, khả đáp ứng nhu cầu cơng việc Khi có định tuyển dụng công ty tiến hành ký hợp đồng với người lao động Sau thử việc công ty ký hợp đồng dài hạn với ứng cử viên Đến lúc họ thực nhân viên thức hệ thống nhân công ty Mọi hoạt động thời gian thử việc chưa thể giúp họ hòa nhập vào mơi trường công ty Do lúc công ty cần có chương trình hội nhập giúp họ làm quen với môi trường làm việc 4.3.3 Nhóm giải pháp hội nhập nhân viên mới Đây khâu quan trọng sau nhân viên có định tuyển dụng thức vào cơng ty Cơng ty thấy cần thiết việc hội nhập nhân viên q trình thực số hạn chế Chẳng hạn nhiều có tình trạng nhân viên cũ nóng nảy làm cho nhân viên sợ sệt, lúng túng hay làm hỏng việc, từ dẫn đến tâm lý căng thẳng, chán nản bỏ việc Công ty cần theo dõi sát cần xem xét, bố trí nhân viên có kinh nghiệm để bao ban, kèm cặp nhân viên Những người phân cơng hướng dẫn cần thực nhiệt tình giúp đỡ nhân viên việc làm quen với công việc, giúp họ tự tin vào khả Có nhân viên mới khơng bị bỡ ngỡ chán nản môi trường làm việc hiệu công việc đảm bảo Thực đầy đủ tất bước quy trình khiến cơng ty nhiều thời gian kinh phí cho việc tuyển dụng đồng thời đảm bảo mang lại cho công ty đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu chất lượng trình độ lực làm việc giúp công ty tuyển đúng người cho cơng việc Ngồi Văn phòng đại diện Công ty CP MISA Hà Nội cần phải có kế hoạch hổi nhập rõ ràng Thơng qua đánh giá từ tuyển dụng để rút ứng viên thiếu cần đào tạo hội nhập Hiện nay, Văn phòng đại diện Công ty CP MISA Hà Nội tập trung nhiều vào việc hội nhập văn hóa cho ứng viên dẫn đến việc bắt đầu công, nhân viên thường bỡ ngỡ trước khối lượng công việc lớn áp lực công việc Điều nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ nhân với nghỉ việc cao Bởi vậy, Văn phòng đại diện Công ty CP MISA Hà Nội cần phải tạo thói quen làm việc từ ban đầu thơng qua khóa đào tạo hội nhập kỹ chun mơn văn hóa cơng ty 4.3.4 Một sớ giải pháp khác Ngồi giải pháp chủ yếu nêu trên, để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân công ty cần thực số giải pháp khác sau đây: * Nghiên cứu ky văn quy định Nhà nước liên quan đến công tác tuyển dụng: luật lao động, pháp lệnh hợp đồng lao động, điều lệ tuyển dụng, thơi việc cơng 46 • • nhân viên chức,…Đồng thời cần cập nhật quy định liên quan đến hoạt động quản trị nhân nói chung cơng tác tuyển dụng nhân nói riêng * Thực sách đào tạo đãi ngộ tốt cho người lao động: Rõ ràng với cơng ty có mức đãi ngộ đào tạo người lao động tốt cơng ty khác thu hút nhiều ứng cử viên tham gia tuyển dụng Mức đãi ngộ thể qua tiền lương, tiền thưởng khả thăng tiến công việc Mức ưu đãi hợp lý thu hút nhiều ứng cử viên có trình độ tham gia, khơng thu hút có tác dụng giữ chân nhân tài Vì cơng ty cần xem xét để có chế độ lương bổng, đãi ngộ hợp lý cán cơng nhân viên Cơng ty tham khảo thêm cách trả lương mức lương mà cơng ty khác áp dụng từ đưa định cho cơng ty * Xây dựng kế hoạch chương trình chủ động cho cơng tác tuyển dụng: Một hạn chế công ty nhiều công tác tuyển dụng nhân dựa nhu cầu phát sinh nên mang tính thụ động Với phương pháp tuyển dụng nhân dẫn đến tình trạng bị động việc thu hút ứng cử viên, nhu cầu gấp nên bước quy trình tuyển dụng diễn nhanh Những nhu cầu phát sinh mang tính chất cơng việc công ty khiến công ty không tiếp cận với nguồn tuyển dụng phong phú nhu cầu công ty không phù hợp với nguồn cung ứng lao động thị trường thời gian * Kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình tuyển dụng nhân sự: Bởi kế hoạch tuyển dụng dù xây dựng chi tiết, cụ thể đến đâu thực không mong muốn Mỗi hoạt động mắc sai lầm với nguyên nhân khác nhau, điều làm mục tiêu chệch hướng Việc kiểm tra giám sát công tác tuyển dụng cho phép xác định sai lệch so với mục tiêu nguyên nhân dẫn đến sai lệch đồng thời có sửa chữa kịp thời Trong năm tới cơng ty cần có biện pháp chặt chẽ giám sát tồn quy trình tuyển dụng nhân để hạn chế tối đa sai lầm thực * Tăng cường nâng cao uy tín cơng ty thị trường: Một cơng ty có uy tín lớn thị trường tức họ chứng tỏ khả họ sản phẩm có chất lượng, giá hợp lý Cơng ty ứng cử viên quan tâm nhiều so với công ty khác, ứng cử viên có trình độ cao họ muốn làm việc cho cơng ty viễn cảnh tương lai tốt so với cơng ty khác Vì thời gian tới cơng ty cần có biện pháp để nâng cao uy tín như: Nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành…tạo thương hiệu lòng người tiêu dùng 4.4 Một số kiến nghị với Nhà nước tổ chức liên quan 4.4.1 Kiến nghị với Nhà nước Trong trình phát triển doanh nghiệp Nhà nước có vai trò quan trọng việc đưa điều luật như: luật doanh nghiệp, luật lao động, luật thương mại…Các điều luật ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp doanh nghiệp hoạt động khuôn khổ luật pháp Qua nghiên cứu đề tài em thấy can thiệp tích cực Nhà nước giúp doanh nghiệp tốt việc tìm nguồn, tuyển chọn sử dụng lao động Nhà nước nên hoàn thiện luật mình: luật lao động, sách lương bổng, thuế thu nhập để đảm bảo công cho người lao động tránh tình trạng giá tăng nhanh mà tiền lương không theo kịp, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống người lao động, lao động làm việc nhà nước Nhà nước nên quan tâm đến giáo dục: Điều góp phần làm tăng khả thực cơng việc người lao động Khi trình độ lực lượng lao động nâng cao có cấu trình độ hợp lý tránh tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” nay, tránh tình trạng làm trái ngành phổ biến sinh viên tốt nghiệp Do đó, việc mở thêm nhiều 47 • • trung tâm dạy nghề, trường đào tạo nghề chuyên sâu thu hút nhiều học sinh tham gia, điều giúp cấu lao động hợp lý hơn, giảm số lao động khơng có trình độ Nhà nước nên quản lý chặt chẽ trung tâm giới thiệu việc làm: Để trung tâm thực cầu nối người lao động doanh nghiệp, doanh nghiệp cần lao động người lao động cần việc làm liên hệ với trung tâm mà không cần lo lắng tượng trung tâm “ma” Vì vậy, quan Nhà nước cần tìm hiểu kiểm sốt trung tâm trình cấp phép hoạt động Nhà nước cần nâng cao hệ thống giáo dục đào tạo để nâng cao dân trí, nâng cao ý thức xã hội, đồng thời cung cấp cho xã hội đặc biệt doanh nghiệp lao động có lực thực Để đảm bảo điều phải nâng cao hệ thống giáo dục sở vật chất đội ngũ giáo viên nhằm đào tạo người chất lượng chuyên môn kiến thức 4.4.2 Kiến nghị với số tổ chức khác Kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Bộ Lao động - Thương binh xã hội cần đưa quy định hướng dẫn chi tiết tiền lương để doanh nghiệp dễ dàng triển khai thực Các quan hành cần nghiêm túc thực nữa, tránh tình trạng hạch sách, quan liêu, tham nhũng Ngoài ra, Bộ cần có giải pháp nhằm tăng việc làm cho NLĐ năm tiếp theo, hạn chế tình trạng thất nghiệp Những sách quy định tiền lương cần sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình kinh tế thị trường nhằm đảm bảo lợi ích NLĐ doanh nghiệp 48 KẾT LUẬN Chất lượng nhân đầu vào cần đặc biệt chú trọng để tuyển chọn ứng viên phù hợp với tiêu chí đề Các doanh nghiệp khác có phương pháp tuyển dụng nhân khác phụ thuộc vào thành phần kinh tế, lĩnh vực quy mô doanh nghiệp hoạt động,…Tuy nhiên, trình tuyển dụng doanh nghiệp hướng tới mục đích chung mong muốn tuyển người tài giữ chân người tài lâu dài với doanh nghiệp, văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA Hà Nội không trường hợp ngoại lệ Thông qua quy trình tuyển dụng khép kín trải qua vòng vấn từ sơ đến chuyên môn, thời gian thử việc, làm thu hoạch sau thời gian thử việc, cơng ty mong muốn tìm ứng viên đủ tài đức cho doanh nghiệp Trong đề tài này, em mạnh dạn sâu vào nghiên cứu vấn đề tuyển dụng nhân văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA Hà Nội để thấy ưu điểm, tồn tuyển dụng nhân lực sở đưa số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện chất lượng tuyển dụng nhân lực nhằm nâng cao chất lượng lao động định hướng tương lai Để hồn thành đề tài này, em xin chân thành cảm ơn …………- giáo viên trực tiếp hướng dẫn có ý kiến bảo quý báu Cùng cơ, chú anh, chị Phòng Nhân văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ tạo tạo điều kiện cho em thực tập hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn ! 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Báo cáo kết cơng tác tuyển dụng nhân lực văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA Hà Nội năm 2017, 2018, 2019 (2) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội năm 2017, 2018, 2019 (3) Dương Thị Thúy (2019), “Nâng cao hiệu tuyển dụng Công ty Cổ phần Đi Chung”, Đại học Thương Mại, Hà Nội (4) Đặng Thị Hiền (2019), “Nâng cao hiệu tuyển dụng Công ty Cổ phần G-GATE”, Đại học Thương Mại, Hà Nội (5) George T.Milkovich John W.Boudreau (2002), “Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Thống Kê, Hà Nội (6) Mai Thanh Lan Nguyễn Thị Minh Nhàn (2016),“Quản trị nhân lực bản”, NXB Thống Kê, Hà Nội (7) Mai Thanh Lan (2014), “Tuyển dụng nhân lực” , NXB Thống kê, Hà Nội (8) Lê Thị Hoài Linh (2019), Nâng cao hiệu tuyển dụng Công ty Cổ phần đầu tư Đông Dương (9) Phạm Cơng Đồn (2012), “Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại”, NXB Thống Kê, 2012 (10)Phạm Thị Ngọc Anh (2019), Nâng cao hiệu tuyển dụng Công ty TNHH My Thực Hưng Thịnh, Đại học Thương Mại, Hà Nội (11)Tạ Thanh Tùng (2019), “Nâng cao hiệu tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn DOO JUNG Việt Nam”, Đại học Thương Mại, Hà Nội 50 PHỤ LỤC PHỤ LỤC -BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO Ơng (bà) vui lòng cho biết đánh giá thân tầm quan trọng việc sử dụng hiệu chi phí tuyển dụng cơng ty? Ông (bà) cho biết sở nhằm xây dựng chương trình tuyển dụng cơng ty? Ông (bà) cho biết số nguồn tuyển mộ nhân lực điển hình sử dụng công ty? Khi xây dựng kế hoạch tuyển dụng, cơng ty có tham khảo ý kiến CBNV cơng ty khơng? Bằng cách nào? Theo Ơng (bà) cơng tác tuyển dụng nhân lực gặp khó khăn chủ yếu gì? Ơng (bà) cảm thấy CBNV cơng ty hài lòng chương trình tuyển dụng nhân lực mà công ty áp dụng không? Vì sao? Ơng (bà) vui lòng cho biết tình hình sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực thời gian vừa qua? Ơng (bà) vui lòng cho biết phản hồi ứng viên sau tham gia q trình tuyển dụng cơng ty? Theo ông (bà), công tác tuyển dụng nhân lực cơng ty hiệu chưa? Còn yếu kém mặt nào? 10 Ơng (bà) có đề xuất với công ty để nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân lực? 51 PHỤ LỤC - PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC ( Đối tượng nhà quản trị cơng ty ) Với mong muốn góp nâng cao hiệu tuyển dụng lao động văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA Hà Nội để phục vụ cho việc thực đề tài khóa luận tốt nghiệp tác giả, mong nhận ý kiến từ phía Ơng (bà) A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:…………………………………………….Tuổi:……………………… Chức danh:……………………………………… Thời gian làm việc :……………………………………………………… Trình độ học vấn:  ĐH ĐH  Cao đẳng  Trung cấp  THPT  Khác…… (Những câu hỏi dưới đây, Ơng (bà)vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn) Được chia làm cấp độ: Thứ tự Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Ít hài lòng Khơng hài lòng B NỘI DUNG PHIẾU ĐIỀU TRA Theo ơng bà, tiêu chí dùng chủ yếu để đánh giá hiệu tuyển dụng của công ty?  Chi phí cho hoạt động tuyển dụng  Tổng số hồ sơ nhận đợt tuyển dụng  Số lượng hồ sơ đạt yêu cầu  Số lượng ứng viên đạt yêu cầu  Tỷ lệ ứng viên nhận việc sau tuyển dụng  Tỷ lệ ứng viên tuyển dụng  Tốc độ tuyển dụng  Năng suất lao động  Tỷ lệ ứng viên bỏ việc  Khác (vui lòng ghi rõ…………….) Theo Ơng (bà) vấn đề khó khăn tuyển dụng lao động công ty gì? S Vấn đề 52 TT 5 1 Khơng có lao động đáp ứng yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, tay nghề Không thu hút lao động mức lương thấp Tiền thưởng, phụ cấp không hấp dẫn Không thu hút lao động điều kiện làm việc, ăn sinh hoạt doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp 6 Cơng việc khơng có hội để thăng tiến Theo Ơng (bà), những sách tuyển dụng nhân lực thực tốt nhất? S Vấn đề TT 1 Đúng người đúng việc Đa dạng hóa nguồn ứng viên Hội nhập nhân viên Sử dụng Chi phí tuyển dụng hiệu Bình đẳng ứng viên Đánh giá của thân Ông (bà) trình thực quy trình tuyển dụng của công ty nay? S Các giai đoạn TT Xác định nhu cầu tuyển dụng Lựa chọn nguồn tuyển mộ lao động Thông báo tuyển dụng 53 Xử lý thu nhận hồ sơ Thi vấn Hội nhập nhân viên Việc đánh giá chương trình tuyển dụng nhân lực công ty thực nào?  Thường xuyên Hiếm  Thỉnh thoảng  Chưa Ông (bà) cho biết mức độ hài lòng của nhân viên trình hội nhập nhân viên?  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Khơng hài lòng Ơng (bà) thấy cơng tác tủn dụng có phù hợp với chiến lược của công ty không?  Phù hợp  Khá phù hợp  Chưa phù hợp Ơng (bà) có kiến nghị khác nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng của công ty không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác từ phía Ông (bà)! 54 PHỤ LỤC - PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG Với mong muốn góp nâng cao hiệu tuyển dụng lao động văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA Hà Nội để phục vụ cho việc thực đề tài khóa luận tốt nghiệp tác giả, mong nhận ý kiến từ phía Ông (bà) A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:…………………………………………….Tuổi:……………………… Chức danh:……………………………………… Thời gian làm việc :……………………………………………………… Trình độ học vấn:  ĐH ĐH  Cao đẳng  Trung cấp  THPT  Khác…… (Những câu hỏi dưới đây, Ông (bà)vui lòng đánh dấu X vào lựa chọn) Được chia làm cấp độ: Thứ tự Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Ít hài lòng Khơng hài lòng Mức độ hài lòng của anh (chị) nội dung cơng tác tủn dụng Mức độ hài lòng STT Nội dung Công tác Thu nhận hồ sơ Quy trình vấn Cách tổ chức tuyển dụng Chương trình hội nhập Thái độ làm việc nhân viên Năng suất lao động nhân viên S Đánh giá của thân Ông (bà) trình thực quy trình tuyển dụng của công ty nay? Các giai đoạn TT Xác định nhu cầu tuyển dụng 55 2 Lựa chọn nguồn tuyển mộ lao động Thông báo tuyển dụng Xử lý thu nhận hồ sơ Thi vấn Hội nhập nhân viên Theo ý kiến của anh(chị) vấn đề nâng cao hiệu tuyển dụng cơng ty quan tâm hay chưa? Có Chưa Một số ý kiến giúp nâng cao hiệu tuyển dụng của Công ty TNHH Thương mại IQ Việt Nam Cảm ơn hợp tác của anh/chị ! 56 ... trạng hiệu tuyển dụng văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA Hà Nội Ba là, đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu tuyển dụng nhân lực văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội Nội... Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội dựa sở tổng quan lý luận quản trị nhân lực Qua đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu tuyển dụng, khắc phục điểm hạn chế văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA Hà Nội. .. đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội Chương 4: Đề xuất giải phép nâng cao hiệu tuyển dụng văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội   CHƯƠNG 1: TÓM LƯỢC MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC tại công ty CP MISA tại hà nội 2020, NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC tại công ty CP MISA tại hà nội 2020

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn