reminder letter( Thư nhắc nợ)

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 15:19

Thu hồi công nợ song ngữ Việt Anh, giúp mọi người dễ dàng đòi hay nhắc nợ với các đối tác nước ngoài. Việc sử dụng bản này sẽ làm đỡ mất rất nhiều thời gian cho các bạn trong việc viết mail hay làm thư đòi công nợ. Kính gởi cơng ty Vietnam, Chúng tơi gởi thư nhắc nợ hạn phải toán vào ngày 13 tháng năm 2020 việc toán phần tiền lại theo giá trị hợp đồng quy định theo điều 4.2 hợp đồng số 02-01/20-HĐKT Tuy nhiên thời điểm chưa nhận khoản tốn từ phía q cơng ty Mọi cơng việc hồn tất giấy tờ liên quan ký cách hoàn toàn hợp pháp Chúng kiên nhẫn chờ đợi, điều gây ảnh hưởng lớn mặt tài chúng tơi Bởi thế, thư này, mong muốn quý công ty thực nghĩa vụ cam kết hợp đồng chuyển khoản phần tiền lại Chúng tơi đợi đến ngày 29 tháng năm 2020, không nhận tiền từ quý công ty, vào điều khoản phạt hợp đồng có lẽ chúng tơi thu hồi số trang thiết bị lắp đặt để đảm bảo quyền lợi vào ngày tháng năm 2020 Cám ơn Dear Vietnam Co.;Ltd, We have sent you the reminder letter on Jun 13th, 2020 regarding the payment for our services fees as per Article 4.2 of the contract ref: 02-01/20-HĐKT However, up to now, we have still not received full payment from your company The work has been finished and all the handover and related documents are signed by related parties legally We have been patient & this had a very damaging effect on our company Therefore by this letter we strongly recommend you to settle the payment for us soonest We just can wait until Jun 29th, 2020 (Next Monday), if we still not receive the money from you, notes that the penalty charge will be applied and we may collect some installed equipment as our eviction by July 1st,2020 Thank you ...Dear Vietnam Co.;Ltd, We have sent you the reminder letter on Jun 13th, 2020 regarding the payment for our services fees as per Article 4.2 of... legally We have been patient & this had a very damaging effect on our company Therefore by this letter we strongly recommend you to settle the payment for us soonest We just can wait until Jun
- Xem thêm -

Xem thêm: reminder letter( Thư nhắc nợ), reminder letter( Thư nhắc nợ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn