SKKN một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở tiểu học

35 13 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 10:51

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO LẠNG GIANG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI LÂM - - Đề tài: Một số thủ thuật dạy phần từ vựng Tiếng Anh Tiểu Học Giáo viên: Phạm Thị Kim Liên Dạy môn: Tiếng Anh Năm 2019 Giáo viên Phạm Thị Kim Liên Trường Tiểu Học Đại Lâm lời mở đầu đời sống xã hội nay, tiếng anh ngày coi thứ tiếng thông dụng giới xã hội phát triển, nhu cầu vật chất tinh thần trí thức người đòi hỏi ngày cao học ngoại ngữ nhu cầu cần thiết tất người không đọc thông viết thạo thứ ngơn ngữ dân tộc đủ mà cần phải mở mang thêm kiến thức, nâng cao tầm hiểu biết xã hội người giới xung quanh ta tiếng anh đóng vai trò quan trọng đời sống xã hội sau khơng cầu nối liền tình bạn nước năm châu mà giúp nâng cao trình độ khoa học cơng nghệ tiếp thu văn hóa tiên tiến nước giới “ ngoại ngữ chìa khố để mở chân trời mới” môn tiếng anh, dạy từ vựng tiến trình quan trọng khơng thể thiếu tất tiết dạy có vốn từ vựng phong phú giúp học sinh phát triển toàn diện bốn kỹ nghe, nói, đọc, viết song có thực tế học sinh hầu hết khối lớp lười học từ, không nhớ từ cách học từ vấn đề mà ln suy nghĩ q trình giảng dạy làm để học sinh có hứng thú học từ vựng, nhớ từ lâu, phát âm đúng? với đề tài này, việc nghiên cứu thủ thuật giúp học sinh nhớ từ vựngtiếng anh tiểu học xin nghiên cứu vấn để để có điều kiện hiểu sâu có cách dạy tốt Giáo viên Phạm Thị Kim Liên sTT Trường Tiểu Hc i Lõm MC LC LờI Mở ĐầU Trang MỤC LỤC Phần I : I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI III.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.Cơ sở lý luận 2.Cơ sở thực tiễn Thực trạng việc 10 Nội dung giải pháp 11 Công tác chuẩn bị trước dạy từ 12 Tiến trình thực thủ thuật 13 3.Nội dung đề xuất 14 II.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI 19 15 III.TRIỂN VỌNG CỦA ĐỀ TÀI 20 16 PHẦN III: KẾT LUẬN 21 17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 18 Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 23 Giáo viên Phạm Thị Kim Liên Trường Tiểu Học Đại Lâm PhẦN I: I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Đất nước ta thời kỳ phát triển lấy kinh tế tri thức làm tảng cho phát triển, coi giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu cải tiến chất lượng dạy học để hoàn thành tốt việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực người cho CNH HĐH đất nước Để tồn phát triển xây dựng bảo vệ tổ quốc theo kịp nước phát triển đòi hỏi phải nắm bắt thành tựu tiên tiến Nhằm đưa đất nước Việt Nam trở thành nước văn minh, giàu mạnh Vì cho nên, hệ thống mơn học nhà trường hướng tới vấn đề cốt lõi thiết thực Bộ mơn Tiếng Anh đưa vào phổ biến muộn so với mơn học khác nhà trường nói chung trường Tiểu học Đại Lâm nói riêng, chìa khóa mở kho tàng tri thức nhân loại Nó người hướng đạo đưa ta tới với Thế giới bắt tay với bạn bè năm Châu, tiếp thu lĩnh hội tinh hoa nhân loại Tuy nhiên việc học Tiếng Anh trường Tiểu học nói chung trường Tiểu học Đại Lâm nói riêng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt việc học s dng t vng Vì vậy, dạy cho học sinh cách học sử dụng Tiếng Anh để cung cấp cho học sinh kho tàng từ điển sống ngôn từ cấu trúc câu, yêu cầu cần thiết việc học Tiếng Anh đặc biệt với học sinh làm quen với m«n häc TiÕng Anh Làm để em có vốn từ vựng cần thiết sử dụng cấu trúc cách có hiệu Tơi xin đưa số kinh nghiệm tham khảo việc hướng dẫn học sinh học nhớ từ vựng mà tơi tích luỹ q trình học tập giảng dạy Đó lý để chọn đề tài “Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh tiểu học ’’ với hy vọng góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Anh cho em học sinh Tiểu học Giáo viên Phạm Thị Kim Liên Trường Tiểu Học Đại Lâm II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: Khi giảng dạy môn Tiếng Anh, với tiết thiếu hoạt động giúp học sinh học nhớ từ Nhưng dạy, giáo viên giúp học sinh học nhớ nghĩa từ, mà phải u cầu em nghe xác phát âm chuẩn Chính vậy, mà việc tìm hình thức để học sinh làm việc việc mà thân thầy cô giáo phải làm, để làm giúp em hiểu từ nhớ từ vận dụng giao tiếp tốt  Mục đích nghiên cứu đề tài bao gồm vấn đề sau: a/ Tìm hiểu thực trạng việc dạy Tiếng Anh trước vận dụng đề tài b/ Công tác chuẩn bị trước dạy từ e/ Các bước dạy từ vựng c/ Thủ thuật vận dụng trò chơi vào tiết học d/ Thủ thuật giúp học sinh học từ ôn từ nhà III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: - Phương pháp quan sát - Phương pháp đối thoại, vấn - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp điều tra, thống kê - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động học sinh Giáo viên Phạm Thị Kim Liên Trường Tiểu Học Đại Lâm Giáo viên Phạm Thị Kim Liên Trường Tiểu Học Đại Lâm Giáo viên Phạm Thị Kim Liên Trường Tiểu Học Đại Lâm * Cơ hội thực hành Tiếng Anh ít: Việc học vận dụng vào thực tế giao tiếp hội, trường tơi khơng gần nơi trung tâm phát triển kinh tế văn hóa.Cùng với vấn đề hội để tiếp xúc giao tiếp với người nước ngồi khơng có Nên khả vận dụng vào thực tế mà em học nhiều hạn chế * Động ý thức học tập chưa cao: Môn Tiếng Anh bậc Tiểu học môn học tự chọn nên số phụ huynh học sinh chưa ý thức tầm quan trọng môn học Một số học sinh lên lớp bắt buộc phải lên em khơng có động học tập Đối tượng học sinh yếu nên em ngại thực hành giao tiếp Vì khả tiếp thu chậm, sợ thực hành sai, sợ nhận xét không tốt giáo viên Một số khác đối tượng khá, giỏi, em ngại giao tiếp khơng phải khả tiếp thu chậm mà em bị hạn chế mặt tâm lí, ngại thực hành trước đám đông Ở lứa tuổi em ham chơi nên ý thức học tập chưa cao Thêm vào em trọng vào việc học lười học từ vựng Tiếng Anh Kết khảo sát năm học 2012-2013( HKI) Kết khảo sát KHỐI Số HS khảo sát SL % SL % SL % SL 81 20 24,7 35 43,2 23 28,4 Giỏi Khá Trung bình Yếu % 3,7 94 30 31,9 38 40,4 22 23,4 4,3 86 27 31,4 35 40,7 20 23,3 4,6 NỘI DUNG GIẢI PHÁP MỚI: Từ thực tế việc dạy Tiếng Anh nói trên, tơi đưa số thủ thuật giúp học sinh học nhớ từ cho học sinh bậc Tiểu học Các thủ thuật đề tài Giáo viên Phạm Thị Kim Liên Trường Tiểu Học Đại Lâm đề cập nhiều tài liệu hướng dẫn giảng dạy môn Tiếng Anh Tuy nhiên làm để áp dụng thủ thuật cách có hiệu đòi hỏi giáo viên phải biết cách chọn lọc tổ chức thực thủ thuật cách linh hoạt Có thể thủ thuật phù hợp với dạy lại không hiệu học khác Tuy nhiên để áp dụng vào thực tế cho phù hợp, sinh động hiệu cao tùy thuộc vào phương tiện giảng dạy tiết học linh hoạt giáo viên để biến hoạt động trở thành trò chơi lí thú, dễ lơi học sinh, gây cho em hứng thú học tập nhớ từ Một số thủ thuật trò chơi thuận tiện hấp dẫn giáo viên dạy có hỗ trợ cơng nghệ thơng tin Đối với tiết dạy truyền thống giáo viên cần chuẩn bị nhiều giáo cụ trực quan bảng phụ, vật thật, hình ảnh, mơ hình… Mỗi thủ thuật có thuận lợi giáo viên vận dụng vào thực tiễn Sự chọn lọc thủ thuật cho phù hợp mục đích dạy, dạy, phương tiện đồ dùng dạy học tránh việc nhàm chán hoạt động nội dung quan trọng đề cập đến đề tài *Công tác chuẩn bị trước dạy từ: Để việc dạy từ giúp học sinh nhớ từ lâu, giáo viên phải chuẩn bị việc sau: - Lập kế hoạch dạy từ vựng học ôn tập theo đặc trưng tiết học - Lựa chọn trò chơi hình thức cho phù hợp theo nội dung - Chuẩn bị số đồ dùng dạy học ( bảng phụ dạy từ, bút lông, tranh, vật thật, thẻ bìa… ) - Chuẩn bị máy tính, đèn chiếu tiết dạy có hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin - Chuẩn bị, xếp lớp học để tổ chức cho học sinh số trò chơi có hiệu Giáo viên Phạm Thị Kim Liên Trường Tiểu Học Đại Lâm *Tiến trình thực thủ thuật: - Có nhiều cách giúp học sinh nhớ từ lâu Tuy nhiên học có 10 7/ Symnonym and antonym - Bên cạnh mục đích nhớ từ, hoạt động giúp học sinh mở rộng vốn từ nhớ từ nhanh - Giáo viên đưa từ, yêu cầu học sinh tìm từ trái nghĩa hay đồng nghĩ a - Học sinh làm việc theo cặp nhóm để tìm từ Ví dụ:  Give the antonym of the words on # under cold # hot behind # in front of young # old 8/ Noughts and crosses - Ngồi việc ơn từ, trò chơi giúp học sinh hiểu vận dụng từ vào câu - Giáo viên vẽ có từ lên bảng chuẩn bị bảng phụ - Chia học sinh thành nhóm: nhóm “noughts” (o) nhóm “crosses” (x) - Hai nhóm lần lược chọn từ ô đặt câu với từ Sử dụng mẫu câu I : like/do n’t like… …… … - Nhóm đặt câu (o) (x) - Nhóm có (o) (x) hàng ngang, dọc chéo thắng Ví dụ: o tigers cats monkeys x lions horses bears dogs birds Group A: I like tigers Group B: Idon’t like lions rabbits 9/ Rub out and remember - Mục đích trò chơi giúp cho học sinh nhớ từ vựng lâu hơn, gần giống “What and Where” nhiên cần áp dụng thay cho để tránh nhàm chán cho học sinh - Sau viết số từ học nghĩa chúng lên bảng, giáo viên cho học sinh lặp lại xóa dần từ Tiếng Việt hay Tiếng Anh - Chỉ vào nghĩa Tiếng Việt yêu cầu học sinh nói lại từ Tiếng Anh ngược lại - Cho học sinh viết lại từ Tiếng Anh bên cạnh nghĩa Tiếng Việt nghĩa Tiếng Việt bên cạnh từ Tiếng Anh - Giáo viên nên khuyến khích điểm em viết từ Ví dụ: - flower (n) : - ………… (n) : - teacher (n) : - library (n) : - ………… (n) : - desk (n) : ………… trường học ………… ………… phòng học ………… 10/ Draw picture - Mục đích hoạt động ngồi việc ơn từ giúp cho học sinh nghe từ nhớ từ - Giáo viên đọc, yêu cầu học sinh lắng nghe vẽ lại - Học sinh bậc tiểu, lượng từ vựng khả nghe Tiếng Anh hạn chế nên giáo viên đọc câu đơn giản - Hoạt động thực theo cá nhân, cặp nhóm - Sau hoàn thành tranh, giáo viên kiểm tra lại tranh số học sinh để xem mức độ nghe hiểu em - Qua hình vẽ ngộ nghĩnh em giáo viên nhận xét, ôn tạo cho em hứng thú học - Thủ thuật thích hợp việc ơn lại từ đồ vật nhà giới từ Ví dụ:  Giáo viên đọc, học sinh nghe vẽ tranh “In my school yard, there are three big tree, many pupils… ” 11/ Jumbled word - Mục đích trò chơi nhằm giúp học sinh thực hành từ tả từ - Viết số từ lên bảng vào tờ giấy A4 với chữ xếp không theo thứ tự - Yêu cầu học sinh xếp lại chữ để tạo thành từ có nghĩa - Học sinh thực thi đua nhóm, cặp cá nhân - Cho em đọc lại từ vừa xếp Ví dụ1: Sắp xếp lại chữ sau thành từ có nghĩa học:      betla nobokote onacry karrme scasette Ví dụ 2: Sắp xếp từ theo tranh: l.lkcoc palm 3.naf 4.firgeratorer      table notebook crayon marker cassette 12/ Pair Race - Mục đích trò chơi giúp học sinh thể động, sử dụng trò chơi giúp em vừa nhớ từ vừa giúp em phát âm từ cách xác - Tùy vào số lượng học sinh lớp, giáo viên xếp học sinh thành hai hàng - Giáo viên đọc to từ phiếu - Hai học sinh đứng đầu hai hàng chạy đua lên bảng chạm tay vào phiếu có từ vừa gọi - Học sinh chạm tay vào trước nói từ điểm cho đội - Cứ học sinh cuối hàng Ví dụ: Ơn từ: spider, rabbit, tree, frog, cat, dog … Spide cat tree rabbit frog dog 13/ Charades - Mục đích trò chơi giúp em nhớ số từ mang tính chất miêu tả cảm xúc - Hoạt động bao gồm nhiều dạng thức, tất dùng cử để diễn tả nghĩa - Đặt số phiếu từ phiếu tranh úp mặt xuống bàn - Một học sinh nhặt phiếu lên khơng báo cho lớp biết từ - Học sinh phải dùng cử điệu thể nghĩa từ - Yêu cầu học sinh lại lớp đốn từ - Cũng có cách đơn giản khơng dùng phiếu từ hoăc phiếu tranh, mà giáo viên ghé tai nói thầm cho học sinh từ Học sinh làm Ví dụ: Ơn từ: sad, tired, hot, cold, sick… sick cold tired B Thủ thuật giúp học sinh học từ ôn từ nhà: Học từ: a/ Luyện viết: - Sau học, giáo viên yêu cầu học sinh nhà luyện viết từ Giáo viên yêu cầu em viết số từ khó học số từ dài Mỗi lần học sinh viết từ Vì học sinh tiểu học nên mục đích việc luyện viết từ vừa giúp cho học sinh nhớ từ đồng thời giúp cho em rèn chữ viết - Tiết học sau, học sinh mang cho giáo viên kiểm tra Ví dụ: Maths, science, Art… b/ Sau học từ vựng lớp, học sinh nên học từ nhà, không nên để tiết học học Học sinh nên học thường xuyên, ngày học ơn vài từ Các em nên lập cho thời gian biểu, quy định khoảng thời gian định ngày để học từ c/ Mỗi học sinh nên trang bị cho bảng nhỏ để thường xuyên viết từ Các em nên viết từ nhiều lần lên bảng (học sinh vừa viết kết hợp với đọc từ) để nhớ từ lâu Ôn từ: * Hướng dẫn em làm thẻ giấy, mặt ghi từ, mặt lại em ghi nghĩa, vẽ tranh minh họa từ Những thẻ bìa em bỏ vào túi, vào cặp sách… để mang theo bên dán vài nơi phòng để học thường xuyên Ví dụ: Từ: flower  Mặt A bìa học sinh viết từ “flower”  Mặt B bìa học sinh viết: “Bơng hoa” vẽ bơng hoa flower bơng hoa Side A Side B Side B II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI: Sau thời gian vận dụng thủ thuật giúp học sinh nhớ từ tiết học trường Tôi nhận thấy rằng: Tiết học ngày sinh động hơn, học sinh chủ động việc học nhờ vào lượng từ ngày gia tăng Học sinh có thói quen chủ động tham gia vào trò chơi, sử dụng vốn từ vào giao tiếp thực tế có phần chuyển biến tốt đem lại kết khả quan Việc vận dụng chúng đòi hỏi linh hoạt biết chọn lọc giáo viên để tránh nhàm chán cho học sinh phù hợp cho dạy Tùy vào loại từ mà chọn thủ thuật để đạt hiệu cao Dưới sáng tạo giáo viên nhiều thủ thuật khác cho giáo viên vận dụng thủ thuật theo phổ biến, dễ thực khả quan Kết khảo sát năm học 2010-2011: LỚP Số HS khảo sát Kết khảo sát Giỏi Khá Trung bình SL % SL % SL % Yếu SL 81 30 24,7 35 43,2 23 28,4 93 29 31,2 38 40,8 22 23,7 86 27 31,4 35 40,7 20 23,3 % 3,7 4,3 4,6 Kết khảo sát năm học 2011-2012: KHỐI Số HS khảo sát Kết khảo sát Giỏi Khá Trung bình Yếu SL % SL % SL % SL % 4,2 95 32 33,7 30 31,6 29 30,5 87 27 31 35 40,2 20 23 5,7 82 20 24,4 30 36,6 28 34,1 4,9 Kết khảo sát năm học 2012-2013( HKI) Khối Số HS khảo sát Kết khảo sát Giỏi Khá Trung bình Yếu SL % SL % SL % SL % 81 20 24,7 35 43,2 23 28,4 3,7 94 30 31,9 38 40,4 22 23,4 4,3 86 27 31,4 35 40,7 20 23,3 4,6 III TRIỂN VỌNG CỦA ĐỀ TÀI: Sau thời gian vận dụng thủ thuật giúp học sinh nhớ từ lớp số thủ thuật giúp học sinh nhớ từ nhà Nguồn từ vựng học sinh tăng lên rõ rệt Có nguồn từ vựng giúp em tích cực tham gia học tập, nghiên cứu, tự tin thực hành giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng học sinh hiệu giảng dạy giáo viên Như vậy, việc vận dụng thủ thuật giúp học sinh nhớ từ lớp, khơng tạo khơng khí vui vẻ, phấn khởi học tập học sinh, mà thủ thuật khoa học, sáng tạo người thầy Tôi tin tiếp tục thực sáng kiến kinh nghiệm cách nghiêm túc, xuyên suốt trình giảng dạy chất lượng học tập mơn Tiếng Anh trường Tiểu học Đại Lâm nói riêng mà huyện có kết khả quan PHẦN III : KẾT LUẬN Tôi thực đề tài phần tiết học, nhiên đóng vai trò quan trọng cho việc dạy học từ vựng Tiếng Anh Thực thực giảng dạy tốt tiết từ vựng khơng cần có đầu tư vào giảng, vào bước lên lớp giáo viên, mà phụ thuộc nhiều vào hợp tác học sinh Với Sáng kiến kinh nghiệm này, hy vọng góp phần nhỏ vào việc giúp giáo viên học sinh trường tơi nói riêng, đồng nghiệp học sinh trường bạn nói chung khắc phục dần khó khăn, thực dạy học Tiếng anh đạt hiệu tốt Về phía thân, xin hứa tiếp tục kế thừa phát huy kết đạt việc thực đề tài, đồng thời không ngừng học hỏi rút kinh nghiệm, khắc phục khó khăn giảng để đáp ứng yêu cầu đổi chương trình, phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh Bộ Giáo dục Đào tạo Người viết đề tài: Phạm Thị Kim Liên TÀI LIỆU THAM KHẢO The Grammar in use Teaching Grammar and Vocabulary Teaching English Tạp chí giới ta Method of Teaching English Grammar Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TỔ CHUN MƠN PHỊNG GIÁO DỤC: * Nhận xét : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………….…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… * Xếp Loại : ………………………………………………………………………… 2.TỔ CHUYÊN MÔN SỞ GIÁO DỤC: * Nhận xét : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… * Xếp Loại : ………………………………………………………………………… ... xin đưa số kinh nghiệm tham khảo việc hướng dẫn học sinh học nhớ từ vựng mà tơi tích luỹ q trình học tập giảng dạy Đó lý để chọn đề tài Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh tiểu học ’’... vào thực tế mà em học nhiều hạn chế * Động ý thức học tập chưa cao: Môn Tiếng Anh bậc Tiểu học môn học tự chọn nên số phụ huynh học sinh chưa ý thức tầm quan trọng môn học Một số học sinh lên lớp... nhiên việc học Tiếng Anh trường Tiểu học nói chung trường Tiểu học Đại Lâm nói riêng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt việc học sử dụng từ vựng Vì vậy, dạy cho học sinh cách học sử dụng Tiếng Anh để cung
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở tiểu học , SKKN một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn