Luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh áp dụng phương pháp kế toán theo hoạt động (ABC) để tính chi phí và giá thành sản phẩm tại các công ty dược phẩm niêm yết trên thị t

54 9 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2020, 11:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG *** LUẬN ÁN TIẾN SĨ ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP KẾ TỐN THEO HOẠT ĐỘNG (ABC) ĐỂ TÍNH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC CÔNG TY DƢỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 62.34.01.02 TRẦN TÚ UYÊN Người hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Thị Quy PGS.TS Đào Thị Thu Giang HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan rằng: - Luận án tiến sĩ kinh doanh tác giả nghiên cứu thực - Các thông tin, số liệu sử dụng Luận án hoàn tồn trung thực xác có - Lập luận, phân tích, đánh giá, kiến nghị đưa dựa quan điểm cá nhân nghiên cứu tác giả Luận án, khơng có chép tài liệu công bố - Tác giả cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập hoàn toàn chịu trách nhiệm nhận xét đưa Luận án Tác giả Luận án Trần Tú Uyên LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS, Nguyễn Thị Quy PGS.TS, Đào Thị Thu Giang (Trường Đại học Ngoại thương) tận tình hướng dẫn tác giả suốt q trình thực hồn thành luận án Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến khoa Kế toán-Kiểm toán, khoa Quản trị Kinh doanh, nhà khoa học trường Đại học Ngoại thương góp ý cho tác giả chỉnh sửa luận án trình nghiên cứu Đồng thời tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc, kế tốn cơng ty dược phẩm niêm yết giúp đỡ tác giả trình điều tra, vấn, thực thu thập phiếu điều tra Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc phòng kế tốn, phòng thống kê Công ty cổ phần Dƣợc phẩm Hà Tây giúp đỡ tác giả nhiều việc tìm hiểu thực tế quy trình sản xuất, cách tính giá thành theo phương pháp công ty Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ hai bên, chồng, con, em gia đình bạn bè, đồng nghiệp trường Đại học Ngoại thương giúp đỡ động viên tác giả suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tác giả Luận án Trần Tú Uyên i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ đầy đủ STT Kí hiệu CNTT CP CPKH CPSXDD DN ĐVT Đơn vị tính GTSP Giá thành sản phẩm KTTC Kế tốn tài KTQT Kế toán quản trị 10 LĐTT Lao động trực tiếp 11 NCTT Nhân công trực tiếp 12 NK 13 NVL 14 NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp 15 QLDN Quản lý doanh nghiệp 16 SX 17 SXC 18 SXKD 19 SXKDĐ 20 TSCĐ Tài sản cố định 21 TTCK Thị trường chứng khốn Cơng nghệ thơng tin Chi phí Chi phí khấu hao Chi phí sản xuất dở dang Doanh nghiệp Nhập Nguyên vật liệu Sản xuất Sản xuất chung Sản xuất kinh doanh Sản xuất kinh doanh dở dang ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH STT Từ viết tắt Từ đầy đủ Nghĩa ABC Activity Based Costing Chi phí theo/dựa hoạt động ABM Activity Based Management Quản lý theo hoạt động ACA Activity Cost Analysis Phân tích chi phí hoạt động AHP Analytic Hierarchical Process Q trình phân tích thứ bậc CVP Cost – Volumne – Profit Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận EPS Earning Per Share Lãi cổ phiếu FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GMP Good Manufacturing Practice Thực hành sản xuất thuốc tốt 10 IAS International Accounting Standard Chuẩn mực kế toán quốc tế 11 JIT Just In Time Quản lý sản xuất tức thời Manufacturing Overhead cost Chi phí sản xuất chung Lợi nhuận vốn chủ sở hữu 12 MOH costs 13 ROE Return on equity 14 TCS Traditional Costing System 15 TPP 16 Hệ thống tính giá theo phương pháp truyền thống Trans-Pacific Strategic Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Economic Partnership Thái Bình Dương TQM Total Quality Management Hệ thống quản trị chất lượng 17 VAS Vietnamese Accounting Standards Chuẩn mực kế toán Việt Nam 18 WHO World Health Organization Tổ chức y tế giới 19 WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới iii LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu Tồn cầu hóa kinh tế tự hóa thương mại xu tất yếu diễn ngày sâu rộng Điều tạo nhiều hội khơng thách thức cho tồn phát triển doanh nghiệp Việt Nam Các doanh nghiệp muốn hội nhập cần có tay cơng cụ quản lý kinh tế vững mạnh để cải thiện hiệu kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh Một yếu tố then chốt để tăng lực cạnh tranh kiểm soát chặt chẽ, hạch tốn xác đầy đủ chi phí “Làm để xác định chi phí sản xuất cách xác nhất”, “làm để quản trị chi phí cách hiệu quả” câu hỏi không ln vấn đề hóc búa nhà quản trị doanh nghiệp, đặc biệt giá thành yếu tố định lợi nhuận sản phẩm Hiện hầu hết doanh nghiệp sản xuất Việt Nam coi giá thành sở để xác định giá bán việc tính giá thành xác điều kiện sống doanh nghiệp Ngành dược phẩm Việt Nam ngành có vị trí quan trọng xét yếu tố kinh tế xã hội Ngành dược phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu đời sống hàng ngày nhân dân mà đóng góp phần ngân sách không nhỏ vào kinh tế quốc gia Tuy nhiên ngành dược phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn, quy định đấu thầu áp dụng, hãng dược nước ngồi cung cấp thuốc bình đẳng với doanh nghiệp nước Do mà thông tin chi phí kim nam giúp cho nhà quản trị kiểm sốt tốt chi phí để cung cấp thị trường sản phẩm với giá thành cạnh tranh, có ngân sách đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển đồng thời có định phân phối Marketing phù hợp, kịp thời Trong nước phát triển giới xây dựng phương pháp kế toán quản trị chi phí đại, cung cấp thơng tin hữu ích cho cho nhà quản trị Việt Nam nói chung doanh nghiệp dược phẩm nói riêng áp dụng phương pháp kế tốn chi phí truyền thống Theo phương pháp kế tốn này, chi phí gián tiếp phân bổ dựa tiêu thức định, (ví dụ: phân bổ theo tỷ lệ chi phí nhân cơng trực tiếp) Cách phân bổ phù hợp với phương thức sản xuất iv truyền thống mà chi phí sản xuất chung chiếm tỷ trọng nhỏ tổng chi phí nên việc phân bổ chi phí sản xuất chung khơng quan trọng, nữa, nhân công trực tiếp yếu tố định đến việc tạo sản phẩm chi phí nên việc sử dụng tiêu thức hợp lý Ngày nay, tiến khoa học kỹ thuật, thay đổi đặc điểm quy trình sản xuất thay đổi kết cấu chi phí sản phẩm cần thiết phải có điều chỉnh phương pháp phân bổ chi phí cho phù hợp Sau q trình nghiên cứu tìm hiểu đặc điểm doanh nghiệp dược phẩm niêm yết Việt Nam, tác giả nhận thấy việc áp dụng phương pháp kế tốn chi phí theo hoạt động (ABC- Activity Based Costing) phù hợp có khả mang lại lợi ích khơng nhỏ cho doanh nghiệp Với phương pháp kế tốn chi phí theo hoạt động ABC (còn gọi phương pháp kế tốn ABC hay phương pháp ABC), chi phí theo dõi cách cụ thể cho hoạt động gắn liền với loại sản phẩm, thơng tin chi phí cung cấp phương pháp ABC có mức độ xác cao hơn, doanh nghiệp xác định giá thành xác Mặt khác, phương pháp ABC giúp doanh nghiệp quản trị theo hoạt động, từ xác định sản phẩm tạo giá trị, sản phẩm không tạo giá trị giúp cải tiến trình, nâng cao lực cạnh tranh cho Chính lý tác giả chọn đề tài: “Áp dụng phương pháp kế tốn theo hoạt động (ABC) để tính chi phí giá thành sản phẩm công ty Dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” làm đề tài cho Luận án Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi Đến có nhiều tài liệu cơng trình nghiên cứu phương pháp ABC nhiều quốc gia giới Các nghiên cứu xoay quanh vấn đề chính: thứ nhất, so sánh phương pháp ABC phương pháp truyền thống; thứ hai, tỷ lệ áp dụng phương pháp ABC ngành hay quốc gia; thứ ba, lợi ích khó khăn mà phương pháp ABC mang lại; thứ tư: nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng phương phương pháp này, thứ năm, nghiên cứu ABC doanh nghiệp cụ thể (case study) Sau Luận án trình bày mục đích hiệu đạt nghiên cứu cụ thể v Trước hết, nghiên cứu so sánh phương pháp ABC phương pháp truyền thống kể đến nghiên cứu Cooper Kaplan (1988) mô tả ABC hệ thống vẽ tranh giá thành sản phẩm hoàn toàn khác so với phương pháp truyền thống Những khác biệt phát sinh phương pháp ABC tiếp cận tinh vi để tách chi phí sản xuất nhà máy, chi phí cơng ty, chi phí khác doanh nghiệp, chi phí bước đầu tập hợp vào hoạt động sau phân bổ tới sản phẩm Innes and Mitchell (1993) cho phương pháp ABC khắc phục nhược điểm khơng xác tính tốn phương pháp kế toán truyền thống tiến đáng kể cách tính chi phí Cũng theo hai nhà nghiên cứu phương pháp ABC cung cấp phương pháp để tính tốn chi phí sản phẩm, điều mang lại lợi ích khơng cho nhà quản lý mà cho khách hàng Ngoài ra, so với phương pháp truyền thống phương pháp ABC cung cấp mức độ đóng góp hoạt động vào trình sản xuất giúp nhà quản trị dễ dàng định cắt giảm hay đẩy mạnh hoạt động Gần đây, Appah et al (2013) tiến hành nghiên cứu nhằm so sánh việc áp dụng phương pháp ABC phương pháp truyền thống doanh nghiệp sản xuất Nigeria Tác giả gửi bảng hỏi tới kế toán trưởng 40 doanh nghiệp sản xuất phía Tây Nam Nigeria Kết điều tra cho thấy 60% doanh nghiệp cho việc áp dụng phương pháp ABC hiệu kiểm sốt chi phí tốt hơn, tăng khả cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhiên, 40% cho so với phương pháp chi phí truyền thống, phương pháp ABC phức tạp gia tăng chi phí thực hiện, đặc biệt doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ Nghiên cứu điều tra tồn cơng ty sản xuất bỏ qua tiêu chí quan trọng ngành sản xuất khác hiệu áp dụng phương pháp ABC khác Nhóm nghiên cứu thứ hai kể đến nghiên cứu tỷ lệ áp dụng phương pháp ABC ngành hay quốc gia Năm 1995 Innes Mitchell điều tra tình hình áp dụng phương pháp ABC 1000 doanh nghiệp lớn nước Anh Nghiên cứu sử dụng Bảng hỏi gửi tới kế toán trưởng 1000 doanh nghiệp lớn Anh (theo xếp hạng tạp chí Time) đường bưu điện, gồm 940 cơng ty phi tài 60 cơng ty tài Theo kết điều vi tra, 33,2% tỷ lệ trả lời không hợp lệ, 66,8% phiếu trả lời hợp lệ Trong phiếu trả lời hợp lệ có 21% cơng ty sử dụng phương pháp kế toán ABC, 29,6% công ty xem xét áp dụng phương pháp kế toán này, 13,3 % từ chối áp dụng ABC sau đánh giá ABC, 36,1% khơng có ý định áp dụng ABC Cũng theo kết điều tra việc áp dụng phương pháp ABC đánh giá có tác động tích cực tới tiêu liên quan tới kế toán quản trị giá trị cổ phiếu, hiệu kinh doanh, giảm chi phí quản lý chi phí tốt ưu điểm chứng minh doanh nghiệp có áp dụng ABC Anh Điều tra không nghiên cứu nhân tố hạn chế việc áp dụng phương pháp kế toán ABC Đến năm 1997, Bjornenak tiến hành điều tra mức độ phổ biến việc áp dụng phương pháp kế toán ABC Na-uy cách điều tra 132 công ty sản xuất lớn nước này, nghiên cứu đạt tỷ lệ trả lời 75 công ty (tương đương 57%) Theo 30 cơng ty (tương đương 40%) áp dụng phương pháp ABC, 23 công ty (chiếm 31%) có tìm hiểu ABC chưa áp dụng 22 công ty (29%) không quan tâm tới phương pháp ABC Ngồi nghiên cứu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng phương pháp ABC Kết nghiên cứu nhân tố cấu trúc chi phí, mức độ cạnh tranh, đa dạng sản phẩm có mối quan hệ với việc áp dụng phương pháp ABC, khơng có khác biệt đáng kể quy mơ doanh nghiệp nhóm áp dụng ABC nhóm khơng áp dụng ABC Một nghiên cứu khác ABC Nguyen Brooks tiến hành vào năm 1997 (Nguyen and Brooks-1997) bang Victoria Úc Nghiên cứu sử dụng Bảng hỏi gửi tới 350 doanh nghiệp sản xuất Úc với tỷ lệ trả lời 120 công ty, chiếm tỷ lệ 34% Theo kết điều tra có 15 cơng ty tương đương 12,5% số doanh nghiệp trả lời có áp dụng phương pháp kế tốn ABC, cơng ty (tương đương 2,5%) từ chối áp dụng phương pháp ABC, 10 công ty (8,3%) có ý định áp dụng phương pháp ABC tương lai, 92 cơng ty lại (tương đương 76,7%) khơng có ý định áp dụng ABC Nghiên cứu có khác biệt rõ ràng cơng ty áp dụng không áp dụng ABC đa dạng sản phẩm, quy mô doanh nghiệp, mức độ cạnh tranh, trái lại khơng có khác biệt đa dạng sản phẩm vii Sơ đồ 2.4: Mơ hình nhân tố ảnh hƣởng tới khả áp dụng ABC Ln[Prob(Y=1)/(1-Prob(Y=1)] = b0 + b1*QUYMO + b2*CHIPHI + b3*DADANG+ b4*CANHTRANH+ b5*THONGTIN + e (1) Trong đó: Sau kiểm định đơn biến kiểm định Khi bình phương (Chi square), tác giả tiến hành chạy hồi quy nhị phân Binary Logistic, nhân tố cạnh tranh đo hai cách cạnh tranh chất lượng cạnh tranh giá nên có hai kết sau: Bảng 2.13 Kết chạy hồi quy nhị phân Binary Logistic (1) (2) *** QUYMO 0.003 0.003** (0.001) (0.002) *** CHIPHI 0.227 0.129** (0.067) (0.061) DADANG 0.008** 0.010*** (0.003) (0.003) * CANHTRANHCHATLUONG 0.301 (0.160) CANHTRANHGIA 1.605* (0.863) THONGTIN -0,788 -0,671 xxxvii (0,775) (0,611) ** _cons -16.129 -11.624* (7.317) (6.891) N 56 56 pseudo R2 0.646 0.729 Sai số chuẩn ngoặc; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 Kết kiểm định giá trị R2 nhận 0,646 0.729 cho thấy biến độc lập mơ hình giải thích 64,6% 72.9% biến thiên khả áp dụng ABC doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam Kết chạy hồi quy nhị phân Binary Logistic đưa kết luận sau: Bảng 2.15: Tổng hợp kết nghiên cứu Giả thuyết Nội dung Kết Cơng ty có quy mơ lớn có xu hướng áp H1 Chấp nhận dụng phương pháp ABC nhiều Cơng ty có số lượng sản phẩm lớn có xu H2 Chấp nhận hướng áp dụng ABC cao Doanh nghiệp có tỷ lệ chi phí gián tiếp cao H3 Chấp nhận có xu hướng áp dụng ABC nhiều Doanh nghiệp đối mặt với áp lực cạnh tranh H4 Chấp nhận cao có xu hướng áp dụng ABC nhiều Mức độ quan trọng thơng tin chi phí Khơng chấp H5 tăng doanh nghiệp có xu hướng áp dụng nhận ABC nhiều (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra) 2.4 Thực trạng áp dụng phƣơng pháp kế tốn dựa hoạt động (ABC) để tính chi phí giá thành sản phẩm cơng ty dƣợc phẩm niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 2.4.1 Khảo sát thu thập số liệu Tồn q trình khảo sát thu thập số liệu diễn tháng (tháng 10/2015 - 12/2015) Bảng hỏi gửi trực tiếp tới kế toán trưởng 187 công ty sản xuất dược Việt Nam qua đường bưu điện gặp trực tiếp hội thảo chuyên sâu ngành dược xxxviii Đặc biệt, doanh nghiệp dược niêm yết, đối tượng nghiên cứu luận án đồng thời số lượng không nhiều nên tác giả tiếp cận thu thập toàn kết trả lời 15 công ty 2.4.1.1 Thiết kế khảo sát 2.4.1.2 Quy trình xây d ng Bảng hỏi 2.4.2 Thực trạng áp dụng phương pháp kế toán ABC 2.4.2.1 Th c trạng chung áp dụng phương pháp kế toán ABC công ty dược phẩm niêm yết xxxix a Quy mô doanh nghiệp Kết khảo sát cho thấy 100% doanh nghiệp dược phẩm niêm yết có quy mơ vừa lớn Doanh nghiệp lớn có số lượng nhân viên 5.000 người, doanh nghiệp nhỏ 129 người b Sự đa dạng sản phẩm Các doanh nghiệp điều tra hỏi số lượng, chủng loại sản phẩm ngành nghề kinh doanh Số lượng sản phẩm dịch vụ công ty dược đa dạng, nhiều phải kể đến công ty Dược Hậu Giang với khoảng 400 sản phẩm Doanh nghiệp cơng ty CP sản xuất kinh doanh dược trang thiết bị y tế Việt Mỹ có tới 20 sản phẩm Các doanh nghiệp lại dao động chủ yếu khoảng 80-150 sản phẩm c Mức độ cạnh tranh Theo kết điều tra mức độ quan trọng yếu tố chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp, cạnh tranh chất lượng cạnh tranh giá hai nhân tố có áp lực cạnh tranh cao d Tỷ lệ chi phí gián tiếp so với tổng chi phí Câu hỏi số câu hỏi tỷ lệ phần trăm tổng chi phí ba khoản mục: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí chung Kết điều tra cho thấy tỷ lệ chi phí sản xuất chung ngành dược tăng lên đáng kể, gần ngang với tỷ lệ chi phí nhân cơng trực tiếp e Mức độ quan trọng thơng tin chi phí Các doanh nghiệp sử dụng thơng tin chi phí nhằm mục tiêu định giá sản phẩm quan trọng (4,07/5), mục tiêu quan trọng kiểm sốt chi phí (3,87) lên kế hoạch cho sản phẩm/dịch vụ (3,47) f Tỷ lệ mức độ áp dụng ABC doanh nghiệp sản xuất dược phẩm niêm yết Mức độ áp dụng ABC doanh nghiệp đưa vào Bảng khảo sát, câu hỏi số 11 xl 0% 6.67% Áp dụng ABC toàn doanh nghiệp 13.33% 53.33% 26.67% Áp dụng vài mảng Áp dụng dạng dự án thí điểm Hiện xem xét áp dụng 0.00% Chưa xem xét phương pháp Biểu đồ 2.8: Tỷ lệ áp dụng phƣơng pháp ABC doanh nghiệp dƣợc niêm yết (Kết trả lời câu hỏi số 11 – phụ lục 3.7) 2.4.2.2 Th c trạng áp dụng phương pháp kế tốn ABC cơng ty áp dụng phương pháp ABC Hệ thống ABC công ty CP dược phẩm Hà Tây tuân theo quy trình bước dẫn nhằm nâng cao chất lượng hệ thống chi phí (tăng cường theo dõi chi phí trực tiếp, thiết lập nhóm chi phí gián tiếp đồng nhất, tìm sở phân bổ chi phí có mối quan hệ nhân với chi phí nhóm chi phí vừa thiết lập) Các bước sau: Bước 1: Nhận diện sản phẩm chọn làm đối tượng chi phí Bước 2: Nhận diện chi phí trực tiếp tạo sản phẩm Bước 3: Lựa chọn hoạt động sở phân bổ chi phí sử dụng cho việc phân bổ chi phí gián tiếp sản phẩm Theo dẫn nâng cao chất lượng hệ thống chi phí, nhóm chi phí (cost pools) hay hoạt động (activities) được nhận diện: Bước 4: Nhận diện chi phí liên quan đến sở phân bổ chi phí: xli Bước 5: Ước tính tỷ lệ phân bổ cho sở phân bổ chi phí (giai đoạn phân bổ thứ nhất) Bước 6: Ước tính chi phí phân bổ cho sản phẩm (giai đoạn phân bổ thứ 2) Bước 7: Ước tính tổng chi phí sản phẩm việc cộng tổng chi phí trực tiếp gián tiếp phân bổ cho sản phẩm xlii Bảng 2.30: So sánh kết tính tốn theo phƣơng pháp truyền thống phƣơng pháp ABC ĐVT: Đồng/ sản phẩm Phƣơng Paraceta Vitamin Chymod Hembloo Giá pháp mol B1 k 4,2mg d H10 Truyền 43,81 69,38 165,19 185,00 Giá thống 33,39 60,34 153,95 200,05 thành ABC sản Chênh -24% -13% -7% 8% xuất lệch Truyền 57,63 84,29 189,59 196,90 Giá thống ABC 39,63 68,74 169,71 221,44 thành Chênh toàn -31% -18% -10% 12% lệch Truyền 66,28 96,93 218,03 226,43 Giá thống ABC 45,57 79,05 195,16 254,66 bán Nguồn: phòng kế tốn cơng ty dược phẩm Hà Tây Nhận xét Có thể thấy giá thành tính theo phương pháp ABC sản phẩm Hemblood H10 221,44 đồng/sản phẩm giá bán tính theo phương pháp truyền thống 226.43 đồng/sản phẩm Nếu doanh nghiệp không sử dụng phương pháp ABC mà tính giá phương pháp truyền thống việc sản xuất sản phẩm thực tế gần không mang lại giá trị cho doanh nghiệp.Doanh nghiệp cân nhắc định việc tiếp tục hay không tiếp tục sản xuất sản phẩm 2.4.2.3 Kết khảo sát công ty áp dụng th điểm chưa áp dụng phương pháp ABC  Thứ nhất, đối tượng tập hợp chi phí xliii 100% doanh nghiệp điều tra có đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất loại sản phẩm sản xuất (từng loại thuốc) phân xưởng sản xuất Điều phù hợp theo đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất ngành dược Các loại sản phẩm thuốc viên thuốc tiêm bố trí sản xuất phân xưởng khác thời điểm có loại sản phẩm sản xuất dây chuyền đối tượng tính giá thành doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thường xác định sản phẩm sản xuất hồn thành  Thứ hai, kế tốn chi phí sản xuất: chưa theo dõi tách biệt chi phí sản xuất chung cố định chi phí sản xuất chung biến đổi  Thứ ba tính giá thành sản phẩm hoàn thành Hầu hết doanh nghiệp sản xuất dược niêm yếu sử dụng phương pháp trực tiếp để tính giá thành Một thẻ tính giá lập cho mỗ sản phẩm sau tập hợp vào Bảng tổng hợp  Thứ tư kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý quản lý doanh nghiệp Tại tất doanh nghiệp sản xuất dược phẩm không theo dõi tách biệt chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp biến đổi với chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp cố định, ngoại trừ công ty Dược Lâm Đồng có theo dõi tách riêng chi phí bán bàng biến đổi (hoa hồng bán hàng) chi phí bán hàng cố định 2.5 Đánh giá thực trạng áp dụng phƣơng pháp kế toán dựa hoạt động (ABC) công ty dƣợc phẩm niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 2.5.1 Những kết đạt 2.5.1.1 Tại công ty áp dụng Thứ nhất, phương pháp ABC bắt đầu quan tâm công ty dược phẩm niêm yết xliv Thứ hai, ABC mang lại thành công định cho công ty áp dụng, khắc phục nhiều nhược điểm phương pháp truyền thống 2.5.1.2 Tại công ty áp dụng th điểm chưa áp dụng Thứ nhất, chi phí phân loại tương đối hợp lý Thứ hai, kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kế tốn tài 2.5.2 Những tồn hạn chế 2.5.2.1 Tại công ty áp dụng Thứ nhất, mức độ áp dụng ABC doanh nghiệp dược Việt Nam chưa cao.Thứ hai, doanh nghiệp áp dụng phương pháp ABC chưa triệt để.Thứ ba, chưa khai thác tối đa lợi ích ABC.Thứ tư, chưa gắn kết ABC với ABM 2.5.2.2 Tại công ty áp dụng th điểm chưa áp dụng Thứ nhất, cách phân loại chi phí đơn giản, chưa chất Thứ hai, hệ thống kế tốn chi phí doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thiếu yếu tố hệ thống quản trị chi phí kinh doanh.Thứ ba, đối tượng hạch tốn chi phí tính giá thành, tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung chưa hợp lýThứ tư, khơng thực phân tích chi phí để định kinh doanh Thứ năm, chưa tiến hành đánh giá hiệu hoạt động phận 2.5.2.3 Nguyên nhân hạn chế việc áp dụng ABC Việt Nam Trình độ ứng dụng CNTT cơng ty Việt Nam thấp Nguồn nhân lực có kiến thức chun mơn hạn chế Thiếu định hướng hỗ trợ Nhà nước việc áp dụng quản trị chi phí kinh doanh đặc biệt kế tốn quản trị xlv CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP KẾ TOÁN DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG (ABC) ĐỂ TÍNH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC CÔNG TY DƢỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 Cơ sở khoa học điều kiện áp dụng phƣơng pháp kế toán dựa hoạt động (ABC) công ty sản xuất dƣợc phẩm niêm yết Việt Nam 3.1.1 Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Ngày 10/01/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành dược giai đoạn đến 2020 theo Quyết định số 68/2014/QĐ-TTg tầm nhìn đến năm 20130 sau: Thứ nhất, thuốc sản xuất nước đáp ứng nhu cầu sử dụng, sản xuất thuốc chuyên khoa đặc trị, chủ động sản xuất vắc xin, sinh phẩm cho phòng chống dịch bệnh, sản xuất nguyên liệu làm thuốc Thứ hai, hệ thống kiểm nghiệm, phân phối thuốc, công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc ngang nước tiên tiến khu vực 3.1.2 Môi trường kinh doanh Thực trạng hệ thống kế tốn chi phí doanh nghiệp sản xuất dược phẩm không đáp ứng nhu cầu cấp bách môi trường kinh doanh 3.1.3 Phương pháp kế tốn chi phí truyền thống có nhiều bất cập Thơng tin hệ thống kế tốn chi phí doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam cung cấp không đáp ứng yêu cầu kịp thời thông tin chi phí giá thành có kết thúc kỳ kế toán 3.1.4 Sự phù hợp việc áp dụng phương pháp kế tốn chi phí theo hoạt động (ABC) công ty dược phẩm niêm yết Kết hợp với kết điều tra chương 2, phân tích cho thấy phương pháp ABC phù hợp để ứng dụng doanh nghiệp Dược phẩm niêm yết xlvi 3.1.4.1 Doanh nghiệp có quy mô lớn Trong chương nghiên cứu định lượng chứng minh doanh nghiệp quy mơ lớn có khả áp dụng ABC cao đáp ứng điều kiện cần tài nhân lực 3.1.4.2 Sản phẩm dịch vụ đa dạng, quy trình sản xuất kinh doanh phức tạp Theo kết điều tra câu số 3, số lượng sản phẩm dịch vụ công ty dược phẩm niêm yết tương đối đa dạng, quy trình sản xuất phức tạp, qua nhiều công đoạn, công ty công ty dược phẩm Hậu Giang có tới gần 400 lại sản phẩm, kết hợp với lý thuyết chương 1, việc áp dụng ABC cho doanh nghiệp hoàn toàn phù hợp 3.1.4.3 Cấu trúc chi ph thay đổi theo hướng tăng tỷ lệ chi phí chung Kết khảo sát chương cho thấy gần 53% doanh nghiệp trả lời tỷ lệ chi phí sản xuất chung tăng vòng năm tới, ngược lại có 7% (1 doanh nghiệp) cho tỷ lệ chi phí sản xuất chung giảm Khi tỷ lệ chi phí chung tăng lên việc áp dụng phương pháp ABC cho kết tính chi phí xác chi phí chung vào sản phẩm phản ánh hoạt động tiêu tốn chi phí phân bổ theo tiêu thức phương pháp truyền thống 3.1.4.4 Mức độ cạnh tranh cao Tại doanh nghiệp dược niêm yết, theo kết điều tra câu hỏi số 8, chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp, yếu tố doanh nghiệp quan tâm hàng đầu giá thành chất lượng, điều dẫn đến cạnh tranh gay gắt chất lượng sản phẩm mà giá sản phẩm 3.1.4.5 Thơng tin chi phí ngày trở nên quan trọng Kết điều tra chương (câu hỏi số 7, phụ lục 2.6) có đến 75% doanh nghiệp trả lời thơng tin chi phí quan trọng việc kiểm soát giá thành, 95% doanh nghiệp đánh giá vai trò thơng tin chi phí quan trọng việc định giá sản phẩm, 3.1.5 Dự báo xu hướng áp dụng phương pháp kế toán theo hoạt động ABC để tính chi phí giá thành cơng ty dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới xlvii Theo kết khảo sát câu hỏi số 27 dành cho doanh nghiệp chưa áp dụng ABC để xem xét đánh giá khả áp dụng ABC tương lai, có tới doanh nghiệp (50%) nghĩ năm tới áp dụng ABC 3.2 Giải pháp hoàn thiện nâng cao khả áp dụng phƣơng pháp kế tốn dựa hoạt động ABC để tính chi phí giá thành cơng ty dƣợc phẩm niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 3.2.1 Nhóm giải pháp cơng ty áp dụng 3.2.2.1 Điều chỉnh mở rộng mơ hình ABC áp dụng 3.2.2.2 Khai thác triệt để lợi ích ABC, gắn ABC ABM 3.2.2.3 Coi trọng việc phát triển cơng tác kế tốn quản trị doanh nghiệp 3.2.2 Nhóm giải pháp cơng ty áp dụng thí điểm chưa áp dụng 3.2.2.1 Thành lập nhóm chuyên viên phụ trách th c ABC Do việc lên kế hoạch thực áp dụng thành công ABC tương đối phức tạp nên cần thành lập nhóm chuyên viên chuyên trách ABC Nhóm chuyên trách bao gồm thành viên sau: nhóm trưởng, kế tốn chi phí, giám sát sản xuất, kỹ sư cơng nghệ 3.2.2.2 Khuyến khích s tham gia tất phòng ban tổ chức Việc tổ chức từ khâu đào tạo đến thực ABC cần có tham gia nhân viên phòng ban doanh nghiệp ABC quan tâm đến tất hoạt động từ khâu lên kế hoạch mua hàng đến khâu phân phối hậu mãi, đòi hỏi thơng tin thu thập từ tất phận 3.2.2.3 Giáo dục đào tạo ABC/M cho nhân viên doanh nghiệp Để áp dụng thành cơng phương pháp ABC vào doanh nghiệp ngồi điều kiện cấn tiềm lực tài chính, ủng hộ nhà quản trị , yếu tố kỹ thuật thiết bị, công nghệ, người việc am hiểu doanh nghiệp điều kiện đủ cho việc vận dụng thành công phương pháp 3.2.2.4 Sử dụng mơ hình ABC đơn giản nhằm tiết kiệm chi phí dễ sử dụng xlviii 3.3 Kiến nghị quan chức 3.3.1 Đối với Nhà nước Nhà nước cần có thay đổi hệ thống pháp luật sách kinh tế vĩ mơ, cần có bình đẳng giá, bình đẳng phương thức tiếp thị tỷ lệ hoa hồng dược phẩm nước dược phẩm nước 3.3.2 Đối với Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam ABC phương pháp mẻ Việt Nam nhiên nguồn cung cấp kiến thức chuyên sâu sách báo, hội thảo ABC thiếu thốn Hơn việc thiếu ủng hộ lãnh đạo cấp cao thiếu đồng thuận phận doanh nghiệp phần việc không hiểu biết lợi ích thiết thực mà phương pháp ABC mang lại Những hội thảo chuyên đề ABC hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tổ chức kênh thông tin cầu nối chia sẻ, cung cấp kiến thức kinh nghiệm mức độ chuyên sâu cho nhân viên mà cho lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp Việc cung cấp kiến thức giúp họ tháo gỡ hoài nghi rụt rè việc thực ứng dụng phương pháp quản trị mà trước họ cho lãng phí khơng cần thiết 3.3.3 Đối với Bộ Y Tế Bộ Y tế cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh tạo khối liên kết doanh nghiệp nước xlix KẾT LUẬN Bằng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng Luận án xây dựng mơ hình gồm nhân tố tìm nhân tố tác động tới việc áp dụng phương pháp ABC cơng ty dược phẩm quy mơ doanh nghiệp, cấu trúc chi phí, đa dạng sản phẩm, lực cạnh tranh tìm đặc điểm công ty dược phẩm niêm yết phù hợp với việc áp dụng phương pháp Kết nghiên cứu cho thấy tỷ lệ áp dụng phương pháp ABC doanh nghiệp Dược phẩm niêm yết chưa cao Tuy nhiên áp dụng phương pháp ABC lại thực mang lại hiệu - trường hợp phân tích cơng ty Dược phẩm Hà Tây Kết hợp với nghiên cứu kinh nghiệm áp dụng ABC số doanh nghiệp điển hình giới Luận án đưa số học kinh nghiệm cho doanh nghiệp dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt nam Theo tác giả thành lập nhóm chuyên trách ABC lựa chọn mơ hình ABC phù hợp việc doanh nghiệp nên thực hện Ngoài để phương pháp ABC thực mang lại hiệu doanh nghiệp nên áp dụng gắn kết việc áp dụng ABC với áp dụng ABM Bên cạnh việc đưa giải pháp cho doanh nghiệp, Luận án đưa giải pháp nhà nước, Hiệp hội doanh nghiệp, Bộ y tế nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện nâng cao khả áp dụng phương pháp ABC Tuy nhiên thực Luận án, tác giả gặp số khó khăn định sau: Thứ nhất, hạn chế số lượng doanh nghiệp tên Luận án doanh nghiệp dược phẩm niêm yết nên có 15 doanh nghiệp số lượng mẫu tương đối nhỏ, không đủ để áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Để khắc phục khó khăn tác giả điều tra thêm toàn doanh nghiệp dược phẩm Việt nam, từ tìm nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng phương pháp ABC Các nghiên cứu tương lai nên mở rộng phạm vi nghiên cứu định chọn tên Luận án, tồn cơng ty dược, l tồn cơng ty niêm yết, số liệu mẫu thống kê đa dạng hơn, áp dụng thêm mơ hình kinh tế lượng khác để phân tích số liệu, tăng tính thuyết phục cho kết luận nghiên cứu Thứ hai khó khăn việc thu thập số liệu, kế toán doanh nghiệp chưa hiểu nhiều phương pháp kế tốn ABC, có cơng ty trả lời áp dụng phương pháp kế toán ABC tác giả đến tận nơi tìm hiểu hệ thống kế tốn chất phương pháp kế toán truyền thống mặt khác thơng tin chi phí bảo mật nên việc tiếp cận với nguồn số liệu gặp nhiều khó khăn Khó khăn thứ ba khó khăn việc tìm tài liệu cho Luận án, đa phần tài liệu tham khảo tài liệu Tiếng Anh, có nội dung tương đối khó để hiểu sâu Mặc dù cố gắng tác giả chưa tìm nghiên cứu ABC doanh nghiệp Dược phẩm giới để so sánh với ngành Dược Việt Nam Tác giả hy vọng tương lai có nhiều nhà khoa học nghiên cứu ABC Việt Nam hơn, lúc khả trao đổi chia sẻ kinh nghiệm phương pháp kế toán ABC cập nhật mở rộng li ... Nguyên v t liệu Sản xu t Sản xu t chung Sản xu t kinh doanh Sản xu t kinh doanh dở dang ii DANH MỤC T VI T T T TIẾNG ANH STT T vi t t t Từ đầy đủ Nghĩa ABC Activity Based Costing Chi phí theo/ dựa... CPSXDD DN ĐVT Đơn vị t nh GTSP Giá thành sản phẩm KTTC Kế t n t i KTQT Kế toán quản trị 10 LĐTT Lao động trực tiếp 11 NCTT Nhân công trực tiếp 12 NK 13 NVL 14 NVLTT Nguyên v t liệu trực tiếp 15 QLDN... kế t n quản trị chi phí theo ho t động”, t p chí Kinh t Ph t triển Bài báo trình bày cách khái qu t nội dung kế t n quản trị chi phí theo ho t động k t hợp với việc khảo s t thực t công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh áp dụng phương pháp kế toán theo hoạt động (ABC) để tính chi phí và giá thành sản phẩm tại các công ty dược phẩm niêm yết trên thị t , Luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh áp dụng phương pháp kế toán theo hoạt động (ABC) để tính chi phí và giá thành sản phẩm tại các công ty dược phẩm niêm yết trên thị t

Từ khóa liên quan