BAI 8 GUONG CAU LOM

4 374 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 21:11

Bài 8 Gương cầu lõm I – Ảnh tạo bởi gương cầu lõm Thí nghiệm: C 1 : Ảnh quan sát được trong gương cầu lõm là ảnh ảo, lớn hơn vật. C 2 : Ảnh tạo bởi gương cầu lõm có kích thước lớn hơn vật. Kết luận: Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh………không hứng được trên màn chắn và…………. vật. (ảo) (lớn hơn) II - Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm. 1. Đối với chùm sáng song song Thí nghiệm 1: C 3 : Chùm tia phản xạ hội tụ khi đèn và gương ở vị trí thích hợp. Kết luận: Chiếu một chùm tia tới song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ(………).tại một điểm ở trước gương. C 4 : Mặt Trời ở rất xa trái đất nên chùm sáng từ Mặt Trời tới gương coi như song song, cho chùm phản xạ hội tụ tại một điểm ở phía trước gương và làm vật nóng lên. hội tụ 2. Đối với chùm sáng phân kì Thí nghiệm 2 C 5 : Kết luận: Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia………… song song. III - Vận dụng C 6 : Nhờ có gương cầu lõm trong pha đèn pin nên khi xoay pha đèn pin đến vị trí thích hợp ta sẽ thu được một chùm sáng phản xạ song song ánh sáng truyền đi được xa, không bị phân tán mà vẫn sáng rõ. C 7 : Ra xa gương. (phản xạ) Ki n th c c n ghi nhế ứ ầ ớ • Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật • Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song. . Bài 8 Gương cầu lõm I – Ảnh tạo bởi gương cầu lõm Thí nghiệm: C 1 : Ảnh quan sát
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 8 GUONG CAU LOM, BAI 8 GUONG CAU LOM, BAI 8 GUONG CAU LOM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn