Thể dục (25-28)

16 210 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 15:11

Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 25 MÔN: THỂ DỤC TIẾT: 49 BÀI: PHỐI HP CHẠY ĐÀ – BẬT CAO TRÒ CHƠI: “CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH” I. Mục đích u cầu: Kiến thức – Kĩ năng: - Bật cao: Thực hiện được động tác bật nhảy lên cao. - Phối hợp chạy đà – bật cao: Biết cách phối hợp chạy và bật nhảy (chạy chậm kết hợp bật nhảy lên cao) - Trò chơi “Chuyển nhanh nhảy nhanh”: Biết cách chơi và tham gia chơi được. Thái độ: - Nghiêm túc rèn luyện, chăm chỉ thực hành ở nhà. II. Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an tồn tập luyện. - Phương tiện: kẻ vạch và ơ cho trò chơi, 2 - 4 quả bóng chuyền hoặc bóng đá hay 4 cái khăn làm vật chuẩn trên cao) III. Hoạt động dạy chủ yếu: 1. Ổn định lớp: Thổi còi tập trung HS thành 4 hàng dọc, cho quay thành hàng ngang. HS sửa lại trang phục. Hướng dẫn cho HS khởi động: Xoay các khớp cổ chân, gối, hơng vai,: mỗi động tác mỗi chiều 8 - 10 vòng. 2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra thực hiện các động tác tay chân, vặn mình, tồn thân và bật nhảy của bài thể dục phát triển chung: mỗi động tác 2x8 nhịp. - Cho HS chơi trò chơi tự chọn. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu: GV nêu u cầu, nội dung tiết học. a. Ơn bật cao: 5 - 7 phút. - GV làm mẫu cách bật nhảy với tay lên cao chạm vào vật chuẩn, sau đó cho HS bật nhảy thử một số lần, rồi mới bật chính thức theo lệnh của GV. GV làm mẫu 1 lần, sau đó HS làm theo. - Thi bật nhảy cao theo cách với tay lên cao chạm vật chuẩn: 1 - 2 lần. b. Bật cao phối hợp chạy đà - bật cao: 6 - 8 phút. - GV triển khai HS lớp thành 4 hàng dọc. Hướng dẫn HS phối hợp chạy đà bật cao với tay chạm vật chuẩn trên cao. c. Chơi trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh” - GV chia số HS lớp thành 2 – 4 nhóm tương đương nhau, cán sự điều khiển. - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, nêu luật chơi. - Cho HS chơi thử và thống nhất hình thức thi đua và thưởng phạt với HS, cho cả lớp chơi 2 - 3 lần. - GV giám sát chặt chẽ, động viên các em và nhắc nhở vể tổ chức kỉ luật để đảm bảo an tồn cho HS. - Tập bật cao theo tổ - Các đội thi đấu xem đội nào có nhiều ngừời nhảy qua ở mức cao nhất. - HS bật nhảy thử một số lần, rồi mới bật chính thức theo lệnh của GV - HS tập hợp thành 2 - 4 hàng dọc, hàng nọ cách hàng kia tối thiểu 1,5m, trong mỗi hàng em nọ cách em kia 0,6m, tất cả đứng chân rộng hơn vai, thân ngả về trước. Em đứng đầu hàng cầm 1 quả bóng. - HS quan sát, lắng nghe. - HS thi đua thực hiện 2 - 3 lần có thưởng phạt - HS tự nhận xét, đánh giá tổng kết và thực hiện thưởng, phạt. HS khá giỏi 4. Củng cố: Hệ thống kĩ năng, kiến thức bài. GV cho cả lớp đứng thành vòng tròn vừa di chuyển vừa hát và vỗ tay: 1 - 2 phút. GDTT: Nghiêm túc rèn luyện, chăm chỉ thực hành ở nhà. 5. Dặn dò: GV hướng dẫn HS về nhà tự tập chạy đà và bật cao tay với chạm vật chuẩn để tăng cường sức bật. Cho HS về lớp: HS hơ “Khỏe!” Điều chỉnh bổ sung Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 25 MÔN: THỂ DỤC TIẾT: 50 BÀI: BẬT CAO TRÒ CHƠI: “CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH” I. Mục đích u cầu: Kiến thức – Kĩ năng: - Bật cao: Thực hiện được động tác bật nhảy lên cao. - Phối hợp chạy đà – bật cao: Biết cách phối hợp chạy và bật nhảy (chạy chậm kết hợp bật nhảy lên cao) - Trò chơi “Chuyển nhanh nhảy nhanh”: Biết cách chơi và tham gia chơi được. Thái độ: - Nghiêm túc rèn luyện, chăm chỉ thực hành ở nhà. II. Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an tồn tập luyện. - Phương tiện:chuẩn bị 2 - 4 quả bóng chuyền hoặc bóng đá hay 4 cái khăn làm vật chuẩn trên cao (GV treo bóng hoặc khăn ở độ cao sao cho HS bật nhảy tích cực mới với được tay vào vật chuẩn) III. Hoạt động dạy chủ yếu: 1. Ổn định lớp: Thổi còi tập trung HS thành 4 hàng dọc, cho quay thành hàng ngang. HS sửa lại trang phục. Hướng dẫn cho HS khởi động: Xoay các khớp cổ chân, gối, hơng vai,: mỗi động tác mỗi chiều 8 - 10 vòng. 2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra thực hiện các động tác tay chân, vặn mình, tồn thân và bật nhảy của bài thể dục phát triển chung: mỗi động tác 2x8 nhịp. - Cho HS chơi trò chơi tự chọn. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu: GV nêu u cầu, nội dung tiết học. a. Ơn tập bật cao: - Tập theo đội hình hàng ngang hoặc vòng tròn. Nếu tập theo hàng ngang, nên tập đồng loạt từng hàng theo hiệu lệnh thống nhất của GV (bằng còi hoặc lời hơ “chuẩn bị, “bắt đầu”) - GV có nhận xét, tun dương hoặc sửa sai cho HS. Nếu tập theo đội hình vòng tròn thì cho HS cả lớp cùng bật nhảy 2 - 3 lần. - GV cũng thực hiện như trên rồi mới tập đợt 2. - GV theo dõi và đánh giá: + Cách đánh giá: Theo mức độ kĩ thuật và sự tích cưc thực hiện động tác của từng HS + Hồn thành tốt: thực hiện cơ bản đúng động tác (tư thế chuẩn bị, bật nhảy, tiếp đất), bật nhảy tích cực (hai chân duổi thẳng khi bật lên cao) Hồn thành: thực hiện cơ bản đúng động tác khơng duỗi thẳng chân khi bật lên cao. + Chưa hồn thành: Thực hiện sai động tác Chú ý: Những HS chưa hồn thành, GV có thể cho bạn hướng dẫn ngay sau đó hoặc vào giờ học sau. b. Chơi “Chuyển nhanh, nhảy nhanh”3 - 4 phút: - HS tập theo hướng dẫn của GV, đảm bảo an tồn. - Trước khi HS bật nhảy, cần cho giãn hàng: em nọ cách em kia tối thiểu 1 sãi tay. - HS tập 2 đợt, mỗi đợt nhảy 2 - 3 lần. hàng trên cùng tập trước, sau đó đi vòng ra phía sau chờ đợt tiếp theo. Xen kẽ giữa các lần HS bật cao hoặc giữa các đợt tập cùa hàng, - Cho mỗi HS bật cao 1 lần. Những HS đựoc GV gọi tên, lên đứng vào vị trí quy định, thực hiện tư thế chuẩn bị, khi có lệnh của GV (bằng còi hoặc hơ “bắt đầu”), HS đồng lọat thực hiên động tác bật cao với hai tay hoặc 1 tay lên chỗ treo bóng hoặc khăn (nếu chạm đuợc tay vào bóng hay khăn càng tốt), khi rơi xuống, hai chân chùng gối khi tiếp đất để giảm chấn động, hay tay đưa ra trước để giữ thăng bằng. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú - GV chia số HS lớp thành 2 – 4 nhóm tương đương nhau, cán sự điều khiển. - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, nêu luật chơi. - Cho HS chơi thử và thống nhất hình thức thi đua và thưởng phạt với HS, cho cả lớp chơi 2 - 3 lần. - GV giám sát chặt chẽ, động viên các em và nhắc nhở vể tổ chức kỉ luật để đảm bảo an toàn cho HS. - HS tập hợp thành 2 - 4 hàng dọc, hàng nọ cách hàng kia tối thiểu 1,5 m, trong mỗi hàng em nọ cách em kia 0,6m, tất cả đứng chân rộng hơn vai, thân ngả về trước. Em đứng đầu hàng cầm 1 quả bóng. - HS quan sát, lắng nghe. - HS thi đua thực hiện 2 - 3 lần có thưởng phạt - HS tự nhận xét, đánh giá tổng kết và thực hiện thưởng, phạt. 4. Củng cố: Hệ thống kĩ năng, kiến thức bài. GV cho cả lớp đứng thành vòng tròn vừa di chuyển vừa hát và vỗ tay: 1 - 2 phút. GDTT: Nghiêm túc rèn luyện, chăm chỉ thực hành ở nhà. 5. Dặn dò: GV hướng dẫn HS về nhà tự tập chạy đà và bật cao tay với chạm vật chuẩn để tăng cường sức bật. Cho HS về lớp: HS hô “Khỏe!” Điều chỉnh bổ sung Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 26 MÔN: THỂ DỤC TIẾT: 51 BÀI: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN: ĐÁ CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN TRÒ CHƠI: “CHUYỂN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” I. Mục đích u cầu: Kiến thức – Kĩ năng: - Môn thể thao tự chọn: Tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân: Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào) - Trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”: Biết cách chơi và tham gia chơi được. + HS năng khiếu : động tác tâng cầu, chuyền cầu có thể sử dụng bằng bất cứ bộ phận nào của cơ thể đều được. Thái độ: - Nghiêm túc rèn luyện, chăm chỉ thực hành ở nhà. II. Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an tồn tập luyện. - Phương tiện: GV và cán sự mỗi người 1 còi, mỗi HS 1 quả cầu, 2 - 3 quả bóng rổ số 5, kẻ sân để tổ chức trò chơi III. Hoạt động dạy chủ yếu: 1. Ổn định lớp: Thổi còi tập trung HS thành 4 hàng dọc, cho quay thành hàng ngang. HS sửa lại trang phục. Hướng dẫn cho HS khởi động: Xoay các khớp cổ chân, gối, hơng vai,: mỗi động tác mỗi chiều 8 - 10 vòng. 2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra thực hiện các động tác tay chân, vặn mình, tồn thân và bật nhảy của bài thể dục phát triển chung: mỗi động tác 2x8 nhịp. - Cho HS chơi trò chơi tự chọn. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu: GV nêu u cầu, nội dung tiết học. a) Mơn thể thao tự chọn: 14 - 16 phút + Đá cầu: - Ơn tâng cầu bằng đùi: 4 - 5 phút. - GV nêu tên động tác. cán sự hay một HS giỏi làm mẩu, giải thích động tác: chia tổ cho HS tự quản tập luyện, GV giúp đở các tổ ổn định tổ chức sau đó kiểm tra, sửa sai cho HS - Ơn chuyền cầu bằng mu bàn chân: 9 - 11 phút. - GV nêu tên động tác, cho một nhóm ra làm mẫu, GV hoặc 1 HS nhắc lại những điểm cơ bản từng động tác, chia tổ cho HS tự quản tập luyện b) Chơi trò chơi “Chuyển bóng và bắt bóng tiếp sức”5 - 6 phút: - GV chia số HS lớp thành 4 nhóm có tỉ lệ giới tính tương đương nhau, đứng sau vạch chuẩn bị. - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, nêu luật chơi: - Trường hợp phạm quy: + Xuất phát trước lệnh hoặc trước khi nhận bóng của người chạy trước. + Một trong hai người chưa chạy qua vạch giới hạn đã chạy ngược lại. + Ơm bóng chạy q 3 bước. - Cho 2 HS chơi thử và thống nhất hình thức thi đua và thưởng phạt với HS, cho cả lớp chơi 2 - 3 lần. - GV giám sát chặt chẽ, động viên các em và nhắc nhở vể - Tập theo đội hình vòng tròn hoặc hàng ngang, - Tập theo đội hình vòng tròn hoặc hàng ngang, - Tập theo đội hình hàng ngang hoặc vòng tròn, hay các đội hình khác dựa trên thực tế sân tập. - HS quan sát cách chơi. - 2 HS bước vào vạch xuất phát, 1 em tay cầm bóng. - HS chơi thử 1 - 2 lần, HS chơi chính thức có thi đua trong khi chơi. HS năng khiếu: động tác tâng cầu, chuyền cầu có thể sử dụng bằng bất cứ bộ phận nào của cơ thể đều được. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú tổ chức kỉ luật để đảm bảo an toàn cho HS. 4. Củng cố: Hệ thống kĩ năng, kiến thức bài. GV cho HS di chuyển thành 4 hàng ngang thả lỏng tích cực theo tổ. GDTT: Nghiêm túc rèn luyện, chăm chỉ thực hành ở nhà. 5. Dặn dò: GV nhận xét giờ học và đánh giá kết quả bài học giao về nhà: tập đá cầu. Cho HS về lớp: HS hô “Khỏe!” Điều chỉnh bổ sung Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 26 MÔN: THỂ DỤC TIẾT: 52 BÀI: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN: ĐÁ CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN TRÒ CHƠI: “CHUYỂN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” I. Mục đích u cầu: Kiến thức – Kĩ năng: - Môn thể thao tự chọn: Tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân: Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào) - Trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”: Biết cách chơi và tham gia chơi được. + HS năng khiếu : động tác tâng cầu, chuyền cầu có thể sử dụng bằng bất cứ bộ phận nào của cơ thể đều được. Thái độ: - Nghiêm túc rèn luyện, chăm chỉ thực hành ở nhà. II. Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an tồn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị như bài 51 III. Hoạt động dạy chủ yếu: 1. Ổn định lớp: Thổi còi tập trung HS thành 4 hàng dọc, cho quay thành hàng ngang. HS sửa lại trang phục. Hướng dẫn cho HS khởi động: Xoay các khớp cổ chân, gối, hơng vai,: mỗi động tác mỗi chiều 8 - 10 vòng. 2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra thực hiện các động tác tay chân, vặn mình, tồn thân và bật nhảy của bài thể dục phát triển chung: mỗi động tác 2x8 nhịp. - Cho HS chơi trò chơi tự chọn. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu: GV nêu u cầu, nội dung tiết học. a) Mơn thể thao tự chọn: 14 - 16 phút + Đá cầu: 14 - 16 phút - Ơn tâng cầu bằng đùi: 3 - 4 phút. - GV đi lại quan sát, phát hiện sửa sai hoặc nhắc nhở, giúp đỡ những HS thực hiện chưa đúng. Tổ chức thi đua giữa các tổ với nhau. - GV biểu dương tổ tập luyện đúng tích cực. - Ơn chuyền cầu bằng mu bàn chân:: 7 - 8 phút. - GV nêu tên động tác, cho một nhóm ra làm mẫu, GV hoặc 1 HS nhắc lại những điểm cơ bản của động tác, chia tổ cho HS tự quản tập luyện - GV đi lại quan sát, phát hiện sửa sai hoặc nhắc nhở, giúp đỡ những HS thực hiện chưa đúng. Tổ chức thi đua giữa các tổ với nhau, có thể từng cặp hoặc đại diện tổ lên thực hiên, - GV biểu dương tổ tập luyện đúng tích cực. b) Chơi “Chuyển bóng và bắt bóng tiếp sức”5 - 6 phút: - GV chia số HS lớp thành 4 nhóm có tỉ lệ giới tính tương đương nhau, đứng sau vạch chuẩn bị. - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, nêu luật chơi: - Trường hợp phạm quy: + Xuất phát trước lệnh hoặc trước khi nhận bóng của người chạy trước. + Một trong hai người chưa chạy qua vạch giới hạn đã chạy ngược lại. - Cả lớp đứng theo những vòng tròn lớn, cùng bắt đầu tâng cầu (theo lệnh), ai để cầu rơi thì dừng lại. người để cầu rơi sau cùng là thắng cuộc, cũng có thể thi đại diện giữa các tổ với nhau. - Các tổ luyện tập theo khu vực đã quy định. - Tập theo đội hình hàng ngang hoặc vòng tròn, hay đội hình khác dựa trên thực tế sân tập. - Các tổ luyện tập theo khu vực đã quy định. - HS quan sát cách chơi. - 2 HS bước vào vạch xuất phát, 1 em tay cầm bóng. HS năng khiếu: động tác tâng cầu, chuyền cầu có thể sử dụng bằng bất cứ bộ phận nào của cơ thể đều được. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú + Ôm bóng chạy quá 3 bước. - Cho 2 HS chơi thử và thống nhất hình thức thi đua và thưởng phạt với HS, cho cả lớp chơi 2 - 3 lần. - GV giám sát chặt chẽ, động viên các em và nhắc nhở vể tổ chức kỉ luật để đảm bảo an toàn cho HS. - HS chơi thử 1 - 2 lần, HS chơi chính thức có thi đua trong khi chơi. 4. Củng cố: Hệ thống kĩ năng, kiến thức bài. GV cho cả lớp Đi đều theo 2 - 4 hàng dọc và hát bài hát: 2 - 3 phút. GDTT: Nghiêm túc rèn luyện, chăm chỉ thực hành ở nhà. 5. Dặn dò: GV nhận xét giờ học và đánh giá kết quả bài học giao về nhà: tập đá cầu. Cho HS về lớp: HS hô “Khỏe!” Điều chỉnh bổ sung Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 27 MÔN: THỂ DỤC TIẾT: 53 BÀI: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN: ĐÁ CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN TRÒ CHƠI: “CHUYỂN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” I. Mục đích u cầu: Kiến thức – Kĩ năng: - Môn thể thao tự chọn: Chuyền cầu, tâng cầu, phát cầu bằng mu bàn chân: Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể). Biết cách tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân. - Trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. Thái độ: - Nghiêm túc rèn luyện, chăm chỉ thực hành ở nhà. II. Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an tồn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị như bài 51 III. Hoạt động dạy chủ yếu: 1. Ổn định lớp: Thổi còi tập trung HS thành 4 hàng dọc, cho quay thành hàng ngang. HS sửa lại trang phục. Hướng dẫn cho HS khởi động: Xoay các khớp cổ chân, gối, hơng vai,: mỗi động tác mỗi chiều 8 - 10 vòng. 2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra thực hiện các động tác tay chân, vặn mình, tồn thân và bật nhảy của bài thể dục phát triển chung: mỗi động tác 2x8 nhịp. - Cho HS chơi trò chơi tự chọn. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu: GV nêu u cầu, nội dung tiết học. a) Mơn thể thao tự chọn: 14 - 16 phút + Đá cầu: 14 - 16 phút - Học tâng cầu bằng mu bàn chân: 9 - 11phút. - GV nêu tên động tác; GV hoặc cán sự bộ mơn làm mẫu, giải thích động tác; chia tổ cho HS tự quản tập luyện. GV giúp đỡ các tổ ổn định tổ chức sau đó kiểm tra, sửa sai cho HS - Ơn chuyền bóng bằng mu bàn chân: 4 - 5 phút. - GV nêu tên động tác, cho một nhóm ra làm mẫu, GV hoặc 1 HS nhắc lại những điểm cơ bản của động tác, chia tổ cho HS tự quản tập luyện - GV đi lại quan sát, phát hiện sửa sai hoặc nhắc nhở, giúp đỡ những HS thực hiện chưa đúng. Tổ chức thi đua giữa các tổ với nhau, có thể từng cặp hoặc đại diện tổ lên thực hiên, - GV biểu dương tổ tập luyện đúng tích cực. b) Chơi “Chuyển bóng và bắt bóng tiếp sức”5 - 6 phút: - GV chia số HS lớp thành 4 nhóm có tỉ lệ giới tính tương đương nhau, đứng sau vạch chuẩn bị. - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, nêu luật chơi: - Trường hợp phạm quy: + Xuất phát trước lệnh hoặc trước khi nhận bóng của người chạy trước. + Một trong hai người chưa chạy qua vạch giới hạn đã chạy ngược lại. + Ơm bóng chạy q 3 bước. - Cho 2 HS chơi thử và thống nhất hình thức thi đua và thưởng phạt với HS, cho cả lớp chơi 2 - 3 lần. - GV giám sát chặt chẽ, động viên các em và nhắc nhở vể - Tập theo đội hình vòng tròn hoặc hàng ngang. - Tập theo đội hình vòng tròn hoặc hàng ngang. - Các tổ luyện tập theo khu vực đã quy định. - HS quan sát cách chơi. - 2 HS bước vào vạch xuất phát, 1 em tay cầm bóng. - HS chơi thử 1 - 2 lần, HS chơi chính thức có thi đua trong khi chơi. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú tổ chức kỉ luật để đảm bảo an toàn cho HS. 4. Củng cố: Hệ thống kĩ năng, kiến thức bài. GV cho cả lớp đứng thành vòng tròn vừa di chuyển vừa hát và vỗ tay: 1 - 2 phút. trò chơi hồi tĩnh: 1 - 2 phút. GDTT: Nghiêm túc rèn luyện, chăm chỉ thực hành ở nhà. 5. Dặn dò: GV nhận xét giờ học và đánh giá kết quả bài học giao về nhà: tập đá cầu. Cho HS về lớp: HS hô “Khỏe!” Điều chỉnh bổ sung [...]...Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 27 MÔN: THỂ DỤC TIẾT: 54 BÀI: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN: ĐÁ CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN TRÒ CHƠI: “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” I Mục đích u cầu: Kiến thức – Kĩ năng: - Môn thể thao tự chọn: Chuyền cầu, tâng cầu, phát cầu bằng mu bàn chân: Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể) Biết cách tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân... sung Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 28 MÔN: THỂ DỤC TIẾT: 55 BÀI: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN: ĐÁ CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN TRÒ CHƠI: “BỎ KHĂN” I Mục đích u cầu: Kiến thức – Kĩ năng: - Môn thể thao tự chọn: Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân Phát cầu bằng mu bàn chân: Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể) - Trò chơi “Bỏ khăn”: Biết cách... soạn: Ngày dạy: TUẦN: 28 MÔN: THỂ DỤC TIẾT: 56 BÀI: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN: ĐÁ CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN TRÒ CHƠI: “HOÀNG ANH, HOÀNG YẾN” I Mục đích u cầu: Kiến thức – Kĩ năng: - Môn thể thao tự chọn: Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân Phát cầu bằng mu bàn chân: Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể) - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng... 2 Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra thực hiện các động tác tay chân, vặn mình, tồn thân và bật nhảy của bài thể dục phát triển chung: mỗi động tác 2x8 nhịp - Cho HS chơi trò chơi tự chọn 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu: GV nêu u cầu, nội dung tiết học a) Mơn thể thao tự chọn: 14 - 16 phút + Đá cầu: 14 - 16 phút - Ơn tâng cầu bằng mu bàn chân:3 - 4 phút - GV nêu... 2 Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra thực hiện các động tác tay chân, vặn mình, tồn thân và bật nhảy của bài thể dục phát triển chung: mỗi động tác 2x8 nhịp - Cho HS chơi trò chơi tự chọn 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu: GV nêu u cầu, nội dung tiết học a) Mơn thể thao tự chọn: 14 - 16 phút + Đá cầu: 14 - 16 phút - Ơn tâng cầu bằng đùi:2 - 3 phút - GV đi lại quan... 2 Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra thực hiện các động tác tay chân, vặn mình, tồn thân và bật nhảy của bài thể dục phát triển chung: mỗi động tác 2x8 nhịp - Cho HS chơi trò chơi tự chọn 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu: GV nêu u cầu, nội dung tiết học a) Mơn thể thao tự chọn: 14 - 16 phút + Đá cầu: 14 - 16 phút - Ơn tâng cầu bằng đùi:2 - 3 phút - GV đi lại quan... phương - Chia tổ cho từng HS tự qn tập luyện b) Chơi trò chơi “Bỏ khăn”5 - 6 phút: - Có thể cho HS cả lớp cùng chơi theo một vòng tròn lớn hoặc 1 - 2 tổ một vòng tròn theo sân đã chuẩn bị - HS chơi chính thức có thi đua - GV nêu tên trò chơi, cùng HS tóm tắt lại cách chơi, cho trong trò chơi HS chơi thử 1 lần, GV có thể giải thích bổ sung hoặc nhấn mạnh những điểm cơ bản để tất cả HS nhớ lại cách chơi... cho một nhóm ra làm mẫu, GV - Các tổ luyện tập theo khu vực hoặc 1 HS nhắc lại những điểm cơ bản của động tác, chia đã quy định tổ cho HS tự quản tập luyện - Đội hình tập theo sân đã chuẩn bị hoặc có có thể tập theo hai hàng ngang phát cầu cho nhau - Ơn phát cầu bằng mu bàn chân:10 - 12 phút - GV nêu tên động tác cho 1 - 2 HS thực hiện tốt động tác làm mẫu, giải thích động tác theo tranh; cho HS tập theo . 28 MÔN: THỂ DỤC TIẾT: 55 BÀI: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN: ĐÁ CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN TRÒ CHƠI: “BỎ KHĂN” I. Mục đích u cầu: Kiến thức – Kĩ năng: - Môn thể thao. MÔN: THỂ DỤC TIẾT: 56 BÀI: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN: ĐÁ CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN TRÒ CHƠI: “HOÀNG ANH, HOÀNG YẾN” I. Mục đích u cầu: Kiến thức – Kĩ năng: - Môn thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Thể dục (25-28), Thể dục (25-28), Thể dục (25-28)