MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHI NHÁNH NHCT PHÚC YÊN

17 178 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 07:20

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHI NHÁNH NHCT PHÚC YÊN 1. Định hướng hoạt dộng chung của chi nhánh NHCT Phúc yên thời gian tới : Năm 2003 là một năm mới đầy khởi sắc đối với toàn bộ hệ thống Ngân hàng cũng như NHCT Việt Nam và chi nhánh NHCT Vĩnh Phúc. Chính phủ đã quyết định tăng gấp đôi vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại, điều đó cũng có nghĩa là khả năng huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại cũng tăng gấp đôi. Riêng chi nhánh NHCT Vĩnh Phúc, mục tiêu cho năm 2003 được đặt ra cụ thể như sau: + Nguồn vốn huy động tăng trên 5% so với năm 2002, đạt từ 195 đến 200 tỷ đồng + Dư nợ cho vay tăng trên 20 % so với năm 2002 (tăng lên 200 tỷ đồng), trong đó ngoài quốc doanh tăng trên 40% (đạt khoảng 40 tỷ đồng). Dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm khoảng 40% tổng dư nợ. + Nợ qúa hạn giảm xuống dưới mức 1,2% trên tổng dư nợ, thu hồi nợ xấu đạt 1,3 - 1,5 tỷ đồng trên tổng nợ xấu (khoảng 40 - 50%). + Nâng tỷ trọng thu phí dịch vụ trong tổng thu nhập từ 15% đến 18%. + Lợi nhuận hạch toán tăng trên 10%. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2003: 1)Về công tác huy động vốn: Đẩy mạnh công tác huy động vốn tại chỗ bằng cách cải tiến phong cách giao dịch, nâng cao khách hàng cả về số lượng lẫn chất lượng, ưu đãi, thực hiện tốt công tác mở tài khoản cá nhân, đa dạng hoá các loại hình tiền gửi dân cư, thực hiện nhanh chóng và an toàn công tác chuyển tiền và thanh toán. Những yêu cầu trên phải luôn đi kèm với tuyên truyền quảng cáo và tiếp thị khách hàng để khai thác các nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế xã hội, bám sát các đơn vị có số dư tiền gửi lớn để tạo lập mối quan hệ lâu dài. Tranh thủ nguồn vốn trong thanh toán, nguồn vốn đầu vào có lãi suất thấp để tạo lợi thế cạnh tranh trong sử dụng nguồn vốn, phấn đấu trong một thời gian nhất định có thể tự túc được hoàn toàn vốn tại chỗ. 2) Về công tác tín dụng: Mở rộng tín dụng theo hướng an toàn và hiệu quả, bám sát dự án có tính khả thi cao, vốn chủ sở hữu lớn và tài sản thế chấp bảo đảm. Mở rộng tín dụng ngoài quốc doanh đã bỏ đi. Hội sở tăng thêm 50% còn phòng giao dịch Xuân Hoà tăng 20% so với năm 2002, cụ thể: - Rà soát phân loại doanh nghiệp để có hướng đầu tư, tập chung khai thác triệt để thị phần vốn đầu tư tại các tổng công ty, xí nghiệp đang có hoạt động vay vốn tại NHCT Phúc Yên. - Tập trung chỉ đạo, có sách lược biện pháp thường xuyên tiếp cận khai thác các dự án đầu tư mới có hiệu quả, thực hiện chính sách khách hàng một cách mềm dẻo theo quy định của NHCT Việt Nam. - Tiếp tục đổi mới tác phong làm việc tận tình chu đáo sâu sát cơ sở, áp dụng chương trình quản lý tín dụng mới nhằm quản lý và tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn một cách nhanh nhất. - Những thủ tục, giấy tờ không cần thiết trong hoạt động cho vay từng bước phải được cải tiến, đơn giản hoá. - Đẩy mạnh cho vay kinh tế ngoài quốc doanh, tiếp cận các khu công nghiệp đang hình thành; đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ; tập trung vào các đơn vị công ty, xí nghiệp sản xuất ra các mặt hàng xuất khẩu giải quyết được lao động, kinh doanh ổn định và có khả năng tài chính tốt. - Mở rộng cho vay kinh tế hộ, cho vay sinh hoạt tiêu dùng trong cán bộ công nhân viên và tiếp tục cho vay chính sách đối với học sinh, sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng. - Tiếp tục mở rộng thị phần, có kế hoạch khai thác các tổ chức, đơn vị kinh tế vay vốn mới ngoài hệ thống NHCT Việt Nam. - Tăng tỷ trọng cho vay vốn có tài sản bảo đảm. 3) Xử lý tốt nợ tồn đọng: Tích cực xây dựng những phương pháp sử lý thu hồi nợ tồn đọng của chi nhánh một cách cụ thể, tiến tới cải tổ hệ thống ngân hàng. 4) Các mặt công tác khác: - Rà soát, phân công phân cấp bố trí hợp lý, phù hợp khả năng trên số cán bộ hiện có để đảm bảo đạt năng suất và hiệu quả nhất. Thực hiện tốt đào tạo tại chỗ. - Củng cố, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, động viên toàn thể cán bộ công nhân viên thực hiện tốt cơ chế dân chủ từ cơ sở. - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nâng cao ý thức chấp hành cơ chế chính sách, các quy chế của ngành và của NHCT Việt Nam đảm bảo tăng trưởng an toàn có hiệu quả. - Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán, đặc biệt luân chuyển vốn kịp thời, chính xác. Thực hiện quyết toán đúng thời gian quy định, đảm bảo đúng chất lượng. - Tăng cường thu chi tiền mặt, đảm bảo tuyệt đối an toàn kho quỹ, đảm bảo thu nhanh chi đủ, không để khách hàng kêu ca phàn nàn. - Nghiên cứu, phát triển, mở rộng dịch vụ đặc thù: chi trả lương công nhân các liên doanh, mở tài khoản tiền gửi cá nhân, chi trả kiều hối, thanh toán quốc tế, chuyển tiền trong nước. - Tiếp tục đổi mới phong cách giao dịch văn minh lịch sự có văn hoá, thực hiện phòng - tổ - quầy thanh niên giao dịch kiểu mẫu. - Củng cố, xây dựng và phát triển phòng giao dịch Xuân Hoà tiến tới quy mô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nội bộ trong sạch, đoàn kết, kinh doanh lành mạnh, chất lượng tăng. Hết 2003, hoàn thành xây dựng trụ sở mới phòng giao dịch Xuân Hoà. - Tiếp cận khu công nghiệp mới, nghiên cứu đề án trình Trung Ương cho mở rộng mạng lưới hoạt động; thành lập phòng giao dịch Quang Minh - khu công nghiệp Quang Minh; thành lập thêm từ 1 đến 2 quỹ tiết kiệm ở khu dân cư đông người để thu hút tiền gửi của dân cư theo hướng từng bước tự túc về nguồn vốn. 2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn tại chi nhánh NHCT Phúc yên: Chất lượng tín dụng trung dài hạn của chi nhánh NHCT Phúc yên thời gian qua còn chưa cao. Dựa trên phân tích thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn và định hướng hoạt động trong thời gian tới của chi nhánh. Chuyên đề xin được đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn của NHCT Phúc Yên trong thời gian tới: 2.1. Lập hồ khách hàng: Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là tất yếu và thông tin được đặt lên hàng đầu. Có một thông tin chuẩn xác, kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp ra được những quyết định chính xác mang lại nhiều cơ hội trong hoạt động kinh doanh. Hiện nay, thông tin nói chung và thông tin hoạt động kinh tế nói riêng còn chưa có tính thời sự và chính xác, đặc biệt là các thông tin kinh tế. Hoạt động kinh doanh tín dụng chủ yếu dựa trên độ chính xác của các thông tin tín dụng: thông tin khách hàng, thông tin thị trường…, do vậy độ chất lượng và độ an toàn tín dụng phụ thuộc rất lớn vào các thông tin này. Nâng cao chất lượng tín dụng là đồng thời với việc mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động tín dụng, đối tượng khách hàng ngày càng phong phú do đó khả năng thất thoát vốn ngày càng tăng. Khi ngân hàng cấp tín dụng trung dài hạn cho khách hàng, quyền quản lý và sử dụng vốn hoàn toàn thuộc về người vay. Chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn cao hay thấp phụ thuộc vào người sử dụng và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu nợ. Do đó đánh giá khách hàng trước khi cho vay là đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong hoạt động tín dụng ngân hàng, nhất là tín dụng trung dài hạn. Muốn đánh giá được khách hàng một cách toàn diện thì trước hết phải có các thông tin về khách hàng đó. NHCT Phúc Yên và nhiều ngân hàng khác vẫn nhận định rằng dựa các thông tin khách hàng cung cấp là chủ yếu và chỉ xác minh tính trung thực của những thông tin đó mà chưa có sự tổng hợp thông tin và tích luỹ những thông tin quý giá về khách hàng của mình, nếu có thì vẫn ở mức nhỏ lẻ và mang tính cá nhân. Ngân hàng chỉ nâng cao chất lượng tín dụng khi đảm bảo an toàn và có hiệu quả, muốn vậy người quản lý phải có những thông tin dầy đủ chính xác về khách hàng mà cán bộ tín dụng của mình đang quản lý trực tiếp. Xây dựng một hồ chung về tất cả các khách hàng có quan hệ tín dụng với chi nhánhmột giải pháp giúp cho tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng đầy đủ và trung thực nhất. Hiện nay, khi dịch vụ cung cấp thông tin chưa phát triển, các cán bộ tín dụng phải trực tiếp đi thu thập từng chút một thì công nghệ điện tử giúp giảm bớt phần nào công việc thu thập và lưu giữ. Công việc lập hồ khách hàng được thực hiện bằng cách: Mỗi cán bộ tín dụng khi tiếp xúc với khách hàng thì lập một hồ về khách hàng đó. Hồ này là một tài liệu tập hợp nhiều loại thông tin của khách hàng hoặc có liên quan đến khách hàng. Tất cả các thông tin về khách hàng luôn phải được bổ sung và cập nhật: hoạt động kinh doanh của khách hàng trong quá khứ, hiện tại và xu hướng hoạt động trong tương lai trong đó có cả những nhận định và phân tích cụ thể hoạt động của khách hàng theo chủ quan của cán bộ tín dụng. Hồ này được lập theo mã thẩm quyền riêng của từng cán bộ tín dụng, họ phải chịu trách nhiệm trước tính trung thực, chính xác về các thông tin này. Người quản lý tín dụng trực tiếp có thể quản lý chung tất cả các thông tin. Việc lập hồ khách hàng trước hết giúp cho các cán bộ tín dụng có thể đưa ra những quyết định có độ chuẩn xác cao trong quan hệ tín dụng với khách hàng. Thứ hai, giúp cho cán bộ quản lý có thể quản lý sâu đến từng khách hàng, từ đó có những nhận định và đưa ra kế hoạch phát triển tín dụng trung dài hạn. Thứ ba, khi có sự thay đổi nhân sự thì bàn giao công việc dễ dàng hơn và giúp giảm bớt chi phí cho những cán bộ tiếp nhận trong việc xác minh các thông tin của khách hàng. Thứ tư, lập hồ khách hàng ngay từ khi khách có quan hệ với ngân hàng (đặc biệt là khách hàng lớn, tiềm năng) giúp ngân hàng giúp giảm chi phí khi thu thập thông tin khách hàng nếu như khách hàng muốn đặt quan hệ tín dụng trung dài hạn với ngân hàng. Ví dụ, khi khách hàng có quan hệ và chỉ đủ điều kiện quan hệ tín dụng ngắn hạn với ngân hàng thì cán bộ tín dụng bắt đầu lập hồ sơ, đến một giai đoạn khách hàng làm ăn tốt có nhu cầu và khả năng vay trung dài hạn thì ngân hàng đã có đầy đủ hồ của khách hàng này. Thứ năm, thu thập thông tin khách hàng bằng cách lập hồ khách hàng giúp xác định và phân loại khách hàng: khách hàng truyền thống, khách hàng có tiềm năng cho quan hệ tín dụng trung dài hạn… để có những chính sách và biện pháp thu hút, giữ mối quan hệ lâu dài với khách hàng, nâng cao uy tín của ngân hàng. Hiện nay, tín dụng ngắn hạn của chi nhánh chiếm trung bình trên 60% tổng dư nợ. Thị trường khách hàng tín dụng trung dài hạn vẫn còn rất hạn hẹp, thị trường tiềm năng lớn do đó để chuẩn bị cho những kế hoạch phấn đấu nâng tỷ trọng dư nợ tín dụng trung, dài hạn lên hơn 40% thì lập hồ khách hàng là rất cần thiết. 2.2. Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin: Chi nhánh NHCT Phúc Yên đã được nối mạng nội bộ, với hội sở và phòng giao dịch nhưng chưa khai thác triệt để lợi thế này. Cần xây dựng một hệ thống thông tin dữ liệu giữa chi nhánh với hội sở và phòng giao dịch, với các ngân hàng khác trong cùng hệ thống sẽ giúp cho ngân hàng có thêm thông tin về doanh nghiệp mà ngân hàng quan tâm, giúp ngân hàng có quyết định đúng đắn và hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do thiếu thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác. Nối mạng nội bộ phải kết hợp nối mạng Internet để có thể khảo sát thị trường sản phẩm của khách hàng đang có nhu cầu vay vốn. Những thông tin này chính là cơ sở để cán bộ thẩm định tiến hành các bước phân tích đánh giá dự án cho vay. Ngoài việc tự lực, thiết lập hệ thống này giúp cho chi nhánh giảm bớt được rất nhiều chi phí, cho thấy nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn mang lại hiệu quả cao. 2.3. Mở rộng cho vay ngoài quốc doanh và tư nhân cá thể: Chi nhánh mới tiếp cận sang lĩnh vực cho vay kinh tế ngoài quốc doanh và tư nhân cá thể. Khách hàng là doanh nghiệp ngoài quốc doanh chủ yếu là những khách hàng truyền thống, người quản lý doanh nghiệp chủ yếu là người địa phương mà trình độ nói chung còn thấp nên nhà quản lý giỏi đếm trên đầu ngón tay. Chính điều này làm cho ngân hàng rất e ngại trong việc mở rộng quan hệ tín dụng lâu dài với những đối tượng khách hàng này. Tuy nhiên, địa bàn hoạt động chi nhánh là khu vực kinh tế mở, đầu tư nước ngoài cũng như các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân đang đầu tư rất lớn vào địa bàn tập chung ở hai khu công nghiệp lớn là Quang Minh và Việt Phong. Những khách hàng này được nhận định là rất có tiềm năng, là những khách hàng mà ngân hàng phải tập chung tiếp cận và thu hút. Với khách hàng ngoài quốc doanh, tài sản thế chấp là điều kiện không thể thiếu cho mỗi món vay. Để đảm bảo khoản vay được an toàn và có hiệu quả thì khi cấp phát tiền vay ngân hàng cần phải quan tâm tới tài sản đảm bảo của đơn vị vay vốn, đảm bảo khoản vay có thể thu hồi khi khả năng trả nợ của doanh nghiệp bị hạn chế, ngân hàng có thể phát mại và thanh lý tài sản đảm bảo của đơn vị vay này. Tuy đã có Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng nhưng khi vận dụng trong thực tế còn nhiều vướng mắc. Chi nhánh NHCT Phúc yên cần vận dụng một cách linh hoạt về tài sản đảm bảo để vừa đạt được mục đích mở rộng cho vay vừa đảm bảo hiệu quả của món vay ở những đối tượng này. Khách hàng tư nhân cá thể ngoài những đối tượng vay ngân hàng có thế chấp cầm cố thì đối tượng khách hàng vay tín chấp theo quy định của Chính phủ cũng rất có tiềm năng đối với ngân hàng. Những khách hàng vay tín chấp chủ yếu là cán bộ công nhân viên vay tiêu dùng. Đây là những khách hàng ít rủi ro, lợi nhuận cao và mang tính xã hội cao nên chi nhánh cần tập chung đầu tư cho đối tượng khách hàng này. Theo quan sát thực tế, lượng khách hàng này rất lớn và vẫn tiếp tục tăng mạnh. Điều khó khăn cho ngân hàng khi quan hệ với những khách hàng này là món vay nhỏ lẻ, thu nợ chủ yếu là trả góp nên quản lý khá phiền phức. Trong quá trình giao dịch vay nợ, thủ tục làm việc còn phiền hà, mất thời gian. Khi khách hàng muốn vay vốn, họ phải tiếp xúc cán bộ tín dụng để nhận được hướng dẫn làm thủ tục và nhận được bản xin xác nhận của cơ quan công tác, sau đó hẹn lại thời gian làm thủ tục vay vốn. Công việc này kéo dài thời gian làm thủ tục vay, mất thêm thời gian của khách hàng cũng là những cán bộ viên chức. Hơn nữa, trước khi cho vay tín chấp, ngân hàng ký hợp đồng với đơn vị công tác của khách hàng. Thời gian này ngân hàng nên có hướng dẫn trước khi khách hàng đến vay vốn ngân hàng thì xin xác nhận của đơn vị mình công tác để giảm bớt thời gian đi lại và các thủ tục phiền hà khác. 2.4. Thành lập tổ tư vấn khách hàng: Thị phần khách hàng ngoài quốc doanh rất lớn nhưng trình độ và khả năng những nhà quản lý kinh tế này còn nhiều hạn chế. Chi nhánh tuy nên phân biệt rõ chức năng cụ thể của các cán bộ tín dụng để quản lý và nghiên cứu sâu hơn đối tượng khách hàng của mình. Ví dụ như đã có cán bộ chuyên cho vay tiêu dùng, cán bộ tín dụng phụ trách cho vay quốc doanh và cho vay ngoài quốc doanh. Riêng những cán bộ tín dụng cho vay ngoài quốc doanh thì được đào tạo thêm nghiệp vụ tư vấn cho khách hàng. Những cán bộ này ngoài trách nhiệm cho vay và giám sát món vay còn có trách nhiệm tư vấn cho nhà quản lý của các doanh nghiệp này (nếu thấy cần can thiệp và doanh nghiệp đề nghị). Công việc này giúp cho các doanh nghiệp và hộ gia đình sản xuất mạnh dạn hơn khi tiếp xúc vốn vay ngân hàng và sử dụng vốn vay sao cho có hiệu quả nhất. Những cán bộ tín dụng này được xếp vào một tổ chuyên trách gọi là tổ tư vấn khách hàng. Ngoài chế độ lương cơ bản và lương kinh doanh như cán bộ tín dụng khác yêu cầu cấp thêm một khoản lương nghiệp vụ chuyên trách và thường xuyên được đào tạo nâng cấp nghiệp vụ mới. Giải pháp này sẽ tăng thêm chi phí cho ngân hàng trước mắt nhưng sẽ đem lại kết quả cao hơn trong tương lai. [...]...3 Một số kiến nghị: Chuyên đề đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Phúc yên Đây là những giải pháp còn nhỏ nhưng mang tính thiết thực đối với hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng trung dài hạn nói riêng của ngân hàng Đảm bảo hài hoà giữa nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn với an toàn tín dụng và hiệu quả tín dụng Một trong... chuyên đề đã hoàn thành một số nội dụng nghiên cứu sau: 1 Phân tích về mặt lý luận những vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng trung dài hạn của NHTM 2 Phân tích thực trạng tín dụng trung dài hạn của NHCT Phúc yên, từ đó nêu được những mặt tích cực và rút ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần nghiên cứu và giải quyết để không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn của chi nhánh 3 Nêu một số. .. lượng tín dụng trung dài hạn của chi nhánh 3 Nêu một số giải pháp cụ thể đóng góp cho chi nhánh nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn của chi nhánh, đảm bảo an toàn tín dụng và hiệu quả tín dụng Đây là một đề tài đã cũ nhưng khó, rộng và nhiều vấn đề phức tạp mà các nhà nghiên cứu vẫn không ngừng đề cập đến nên những phân tích trong chuyên đề còn nhiều thiếu sót Với sự hiểu biết còn hạn chế,... cao nghiệp vụ cho cán bộ ngân hàng, NHNN và NHCT Việt Nam cần có những chế độ đãi ngộ cán bộ tín dụng cụ thể hơn nữa sao cho cán bộ tín dụng chuyên tâm thực hiện công tác mang lại hiệu quả công việc cao nhất cho ngân hàng 3.3 Kiến nghị với NHCT tỉnh Vĩnh Phúc: - Địa bàn hoạt động của chi nhánh đang có sự phát triển sôi động các doanh nghiệp tư nhân cá thể với những dự án mang tính khả thi cao Có một. .. rồi trình lên NHCT tỉnh chờ NHCT tỉnh thẩm định lại một lần nữa mới duyệt cho vay thì rất mất thời gian và tốn kém trong khi trình độ cán bộ tín dụng thẩm định tại chi nhánh cũng đã được nâng cao Do đó NHCT tỉnh nên nâng quyền phán quyết cho vay cho những dự án có tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ, ví dụ như 6,5 tỷ tạo cho chi nhánh chủ động và linh hoạt hơn trong cho vay những khoản vay này - NHCT tỉnh trong... quan hệ tín dụng Trên cơ sở đó ngân hàng có thể thu thập và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giám sát tình hình sử dụng vốn vay nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn tín dụng 3.2 Kiến nghị với NHNN và NHCT Việt Nam: - Trong việc xây dựng và ban hành quy chế cho vay, NHNN và NHCT Việt Nam cần đơn giản hoá hơn nữa các thủ tục thực hiện trong công tác vay vốn tín dụng ngân... doanh nghiệp tư nhân cá thể của chi nhánh tối đa là 5 tỷ đồng cho mỗi dự án Rất nhiều dự án do chi nhánh thẩm định đề nghị NHCT tỉnh xét duyệt, có đến gần 90% số dự án được NHCT tỉnh thông qua Hiện nay, theo đà phát triển kinh tế mạnh mẽ ở địa phương, các dự án hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân cá thể hay công ty trách nhiệm hữu hạn có tính khả thi cao, có tổng vốn đầu tư trên... hiện nay là chưa có một môi trường thuận lợi tạo hành lang an toàn cho việc thoả mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng trong hoạt động tín dụng trung dài hạn của chi nhánh Để khắc phục tình trạng này, chuyên đề xin được đưa ra một số kiến nghị sau: 3.1 Kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền: - Cần có quy chế quản lý chặt chẽ bản gốc đăng ký quyền sở hữu tài sản, thiết lập một hệ thống đăng ký... tạo tính năng động trong hoạt động của chi nhánh vừa giảm bớt các thủ tục và công việc cho tổng giám đốc - Trong chế độ đãi ngộ cán bộ công nhân viên ở các chi nhánh còn nhiều điều hạn chế, đó là tình trạng đồng hoá bằng cấp Chi nhánh đã nỗ lực thực hiện chế độ trả lương theo công việc nhưng còn thấp, cũng do yêu cầu công việc không có sự phân biệt rõ ràng trong công việc Ngoài việc tạo điều kiện nâng. .. tư trên 5 tỷ, ví dụ như 6,5 tỷ tạo cho chi nhánh chủ động và linh hoạt hơn trong cho vay những khoản vay này - NHCT tỉnh trong quá trình cùng chi nhánh thẩm định những món vay có tính khả thi cao cần quan tâm nhiều hơn đến ý kiến của các cán bộ tín dụng chi nhánh để đảm bảo phân tích thông tin được đầy đủ và chính xác tránh bỏ lỡ những dự án hay và đánh mất khách hàng lớn Ví dụ như công ty Sữa Hà nội, . 2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn tại chi nhánh NHCT Phúc yên: Chất lượng tín dụng trung dài hạn của chi nhánh NHCT Phúc yên. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHI NHÁNH NHCT PHÚC YÊN 1. Định hướng hoạt dộng chung của chi nhánh NHCT Phúc yên thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHI NHÁNH NHCT PHÚC YÊN, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHI NHÁNH NHCT PHÚC YÊN, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHI NHÁNH NHCT PHÚC YÊN

Từ khóa liên quan