Mối quan hệ giữa kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong điều hành chính sách tiền tệ ở việt nam

234 14 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2020, 16:46

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH O - NGUYỄN THỊ THU TRANG MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂM SOÁT LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh, Năm 2020 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH O - NGUYỄN THỊ THU TRANG MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂM SOÁT LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng Mã số : 9.34.02.01 Hướng dẫn khoa học: PGS.,TS Hà Quang Đào TP Hồ Chí Minh, Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Thị Thu Trang Sinh ngày: 03/08/1986 Nơi sinh: Hà Nội Hiện công tác Trường Đại học ngân hàng Tp.HCM Là Nghiên cứu sinh khóa 17 Trường Đại học ngân hàng Tp.HCM Tên luận án: Mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: PGS.,TS Hà Quang Đào Tôi xin cam đoan luận án chưa trình nộp để lấy học vị tiến sĩ sở đào tạo Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận án Tp.HCM, ngày tháng năm Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Trang ii LỜI CÁM ƠN Trong trình thực luận án, Nghiên cứu sinh nhận giúp đỡ to lớn, hướng dẫn tận tình đầy tâm huyết PGS.,TS Hà Quang Đào- Người hướng dẫn khoa học, quý thầy cô trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM, đồng nghiệp khoa Ngân Hàng trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM Nghiên cứu sinh nhận giúp đỡ cách trả lời phiếu khảo sát từ cá nhân, đơn vị chuyên gia lĩnh vực tài ngân hàng NCS xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, lòng biết ơn chân thành tới quý Thầy hướng dẫn, quý thầy cô đồng nghiệp trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM, quý anh/chị, quý tổ chức, chuyên gia trả lời khảo sát iii TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên luận án: Mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Trang Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS Hà Quang Đào Cơ sở đào tạo: Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM Dựa mục tiêu cụ thể : - Hệ thống hóa lý luận có chọn lọc CSTT, lạm phát, tăng trưởng kinh tế mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ; - Xác định nhân tố tác động đến mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam; - Thực trạng mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam; - Giải pháp điều hành sách tiền tệ tác động vào mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế Việt Nam Luận án sử dụng phương pháp định tính cách thu thập nguồn liệu thứ cấp như: khảo sát, sách, báo, tạo chí, luận văn luận án, luật, báo cáo tổng kết NHNN, ngành có liên quan, Tổng cục Thống kê, …từ tổng hợp, phân tích, đánh giá so sánh Và nghiên cứu định lượng thông qua việc gửi bảng khảo sát tới chuyên gia am hiểu lĩnh vực tài chính, tiền tệ quan làm sách Thu thập xử lý liệu phần mềm SPSS Với phương pháp để đánh giá độ tin cậy mức độ phù hợp yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam Trên số liệu thứ cấp tổng cục thống kê, iv NHNN điều hành CSTT, lạm phát tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 20042018, qua tác giả thực được: Thứ nhất, luận án hệ thống hóa lý thuyết lạm phát, tăng trưởng kinh tế sách tiền tệ Đặc biệt sử dụng mơ hình để mối quan hệ lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam Thứ hai, đánh giá tổng thể mối quan hệ kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ từ lý thuyết thực tiễn Việt Nam Thứ ba, tìm nhân tố tác động đến mối quan hệ lạm phát tăng trưởng kinh tế Việt Nam Thứ tư, luận án nghiên cứu cách thức để phủ đạt mục tiêu kép kiểm sốt lạm phát thúc đẩy tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ dựa nghiên cứu có luận khoa học Cụ thể rút hai nhóm giải pháp kiến nghị nhằm điều hành CSTT đạt mục tiêu kép kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam v DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT CPI: Chỉ số lạm phát CSTT: Chính sách tiền tệ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước DTBB Dự trữ bắt buộc FDI: Vốn đầu tư trực tiếp nước GDP: Tổng sản phẩm nước GTCG: Giấy tờ có giá HMTD : Hạn mức tín dụng KLGD: Khối lượng giao dịch LSCB: Lãi suất LSTCK: Lãi suất tái chiết khấu LSTCV: Lãi suất tái cấp vốn NHTM CP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM NN: Ngân hàng thương mại Nhà nước NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương NSNN: Ngân sách nhà nước ODA: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức vi OMOs: Nghiệp vụ thị trường mở SXKD: Sản xuất kinh doanh TCTD: Tổ chức tín dụng TDH: Trung dài hạn TPTTT Tổng phương tiện toán WTO: Tổ chức thương mại giới USD Đô la Mỹ VND Đồng Việt Nam VNH: Vay ngắn hạn VKD: Vốn kinh doanh vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ iii DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vii DANH MỤC BẢNG BIỂU xi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH xii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết ý nghĩa đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Các cơng trình nghiên cứu liên quan Điểm luận án 8 Kết cấu luận án PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ viii 1.1 Cơ sở lý luận sách tiền tệ 1.1.1 Khái niệm đặc trưng sách tiền tệ 1.1.2 Mục tiêu điều hành sách tiền tệ 11 1.1.3 Các cơng cụ điều hành sách tiền tệ 16 1.2 Cơ sở lý luận lạm phát tăng trưởng kinh tế 23 1.2.1 Cơ sở lý luận lạm phát 23 1.2.2 Cơ sở lý luận tăng trưởng kinh tế 35 1.2.3 Luận khoa học mối quan hệ lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ 45 1.3 Kinh nghiệm điều hành CSTT nhằm kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế số nước học rút cho Việt Nam 51 1.3.1 Kinh nghiệm điều hành CSTT nhằm kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế số nước 51 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 66 2.1 Mơ hình nghiên cứu 66 2.1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 66 2.1.2 Diễn giải biến mơ hình nghiên cứu 68 2.1.3 Các giả thuyết 69 2.2 Phương pháp nghiên cứu 70 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 70 2.2.2 Xây dựng thang đo 73 2.3 Nghiên cứu định lượng 75 xviii NL2 1.000 540 NL3 1.000 624 NL4 1.000 639 NL5 1.000 704 NL6 1.000 725 VDT2 1.000 824 VDT3 1.000 810 CN1 1.000 681 CN2 1.000 905 CN3 1.000 706 CN4 1.000 668 TN1 1.000 783 TN2 1.000 714 TN3 1.000 785 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative Total % % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 8.329 36.214 36.214 8.329 36.214 36.214 3.874 16.844 16.844 2.198 9.556 45.770 2.198 9.556 45.770 3.425 14.890 31.734 1.845 8.021 53.791 1.845 8.021 53.791 2.691 11.702 43.436 1.504 6.537 60.328 1.504 6.537 60.328 2.476 10.766 54.202 1.287 5.596 65.924 1.287 5.596 65.924 2.219 9.646 63.849 1.170 5.086 71.010 1.170 5.086 71.010 1.647 7.161 71.010 640 2.782 73.792 601 2.615 76.407 553 2.403 78.809 10 492 2.139 80.948 11 463 2.014 82.962 12 447 1.946 84.908 13 443 1.927 86.835 14 412 1.790 88.625 15 397 1.726 90.351 16 365 1.587 91.937 17 338 1.471 93.409 18 330 1.433 94.842 19 315 1.369 96.211 20 281 1.221 97.432 xix 21 267 1.163 98.595 22 221 959 99.554 23 103 446 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component CN2 737 NL4 684 NL6 663 -.395 NL3 661 -.304 NL1 648 -.345 TN2 647 NL2 646 NL5 612 TN1 527 -.358 326 607 -.353 489 CN1 604 396 LP3 604 CSTT5 599 562 CSTT3 598 528 TN3 592 CSTT2 580 CN4 570 CSTT1 568 LP1 567 489 LP2 549 465 CSTT4 520 CN3 457 VDT2 524 688 VDT3 534 660 -.439 493 -.316 496 568 490 534 -.336 -.347 581 576 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component xx NL5 815 NL6 813 NL1 747 NL3 717 NL4 693 NL2 647 CSTT2 792 CSTT3 791 CSTT5 779 CSTT4 767 CSTT1 745 LP1 817 LP2 812 LP3 790 CN2 649 626 CN3 823 CN4 746 CN1 736 TN3 825 TN1 813 TN2 727 VDT2 842 VDT3 832 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 559 459 392 366 356 249 -.441 841 -.158 -.259 -.008 082 -.613 -.088 699 346 -.081 042 029 193 -.355 734 -.489 -.242 -.342 -.161 -.439 375 691 215 003 -.108 -.116 013 -.387 908 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Factor Analysis xxi KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .897 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 3793.621 df 231 Sig .000 Communalities Initial Extraction CSTT1 1.000 638 CSTT2 1.000 689 CSTT3 1.000 703 CSTT4 1.000 634 CSTT5 1.000 706 LP1 1.000 746 LP2 1.000 732 LP3 1.000 748 NL1 1.000 645 NL2 1.000 540 NL3 1.000 623 NL4 1.000 639 NL5 1.000 708 NL6 1.000 724 VDT2 1.000 823 VDT3 1.000 812 CN1 1.000 683 CN3 1.000 696 CN4 1.000 689 TN1 1.000 783 TN2 1.000 716 TN3 1.000 785 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Variance Cumulative Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % % 7.822 35.556 35.556 7.822 35.556 35.556 3.850 17.502 17.502 2.173 9.879 45.436 2.173 9.879 45.436 3.409 15.496 32.998 1.615 7.339 52.775 1.615 7.339 52.775 2.257 10.261 43.259 1.411 6.415 59.190 1.411 6.415 59.190 2.215 10.069 53.328 xxii 1.286 5.843 65.033 1.286 5.843 65.033 2.083 9.469 62.797 1.156 5.255 70.288 1.156 5.255 70.288 1.648 7.491 70.288 640 2.907 73.195 596 2.707 75.902 553 2.512 78.414 10 492 2.236 80.650 11 462 2.098 82.748 12 444 2.020 84.768 13 442 2.008 86.776 14 412 1.871 88.648 15 397 1.803 90.451 16 365 1.659 92.110 17 337 1.530 93.640 18 329 1.496 95.137 19 304 1.382 96.519 20 280 1.273 97.791 21 266 1.210 99.001 22 220 999 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component NL4 693 -.333 NL6 678 -.367 NL3 671 -.326 NL1 659 -.343 NL2 655 TN2 654 NL5 624 TN1 614 CSTT3 609 507 CSTT5 607 553 TN3 603 CSTT2 593 548 CSTT1 583 500 CN1 578 CSTT4 539 LP2 524 595 LP3 577 579 -.330 -.364 357 -.346 510 524 509 550 xxiii LP1 536 537 -.356 CN3 427 664 CN4 551 576 VDT2 534 686 VDT3 540 667 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component NL5 820 NL6 812 NL1 748 NL3 717 NL4 692 NL2 647 CSTT3 792 CSTT2 792 CSTT5 780 CSTT4 766 CSTT1 747 LP1 816 LP2 809 LP3 796 TN3 825 TN1 813 TN2 731 CN3 815 CN4 760 CN1 735 VDT2 842 VDT3 835 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 583 482 343 372 321 262 -.550 811 -.043 -.041 -.178 069 xxiv -.441 -.280 788 220 -.065 230 -.245 010 063 -.420 871 -.027 -.318 -.152 -.464 732 304 183 041 -.098 -.199 -.317 -.097 916 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization COMPUTE NL=mean(NL1,NL2,NL3,NL4,NL5,NL6) EXECUTE COMPUTE CSTT=mean(CSTT1,CSTT2,CSTT3,CSTT4,CSTT5) EXECUTE COMPUTE LP=mean(LP1,LP2,LP3) EXECUTE COMPUTE TN=mean(TN1,TN2,TN3) EXECUTE COMPUTE CN=mean(CN1,CN3,CN4) EXECUTE COMPUTE VDT=mean(VDT2,VDT3) EXECUTE COMPUTE MQH=mean(MQH1,MQH2,MQH3) EXECUTE CORRELATIONS /VARIABLES=MQH CSTT LP NL VDT CN TN /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE Correlations Correlations MQH Pearson Correlation MQH Pearson Correlation TN 691** 682** 659** 565** 608** 000 000 000 000 000 000 356 356 356 356 356 356 356 671** 345** 404** 382** 332** 415** 000 000 000 000 000 356 356 356 356 356 356 356 691** 345** 412** 357** 335** 399** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 356 356 356 356 356 356 356 682** 404** 412** 387** 472** 502** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 356 356 356 356 356 356 356 659** 382** 357** 387** 301** 380** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 356 356 356 356 356 356 356 565** 332** 335** 472** 301** 355** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 356 356 356 356 356 Pearson Correlation CN CN N Pearson Correlation VDT VDT 000 Pearson Correlation NL NL Sig (2-tailed) Pearson Correlation LP LP 671** Sig (2-tailed) N CSTT CSTT 000 356 356 xxv 608** 415** 399** 502** 380** 355** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 356 356 356 356 356 356 Pearson Correlation TN 356 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Nonparametric Correlations Correlations MQH Correlation Coefficient MQH 1.000 Sig (2-tailed) 356 356 356 356 356 356 356 636** 1.000 315** 349** 339** 294** 383** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 356 356 356 356 356 356 356 ** ** 1.000 ** ** ** 363** 670 a Dependent Variable: MQH 296 000 000 000 000 N 356 356 356 356 356 356 356 616** 349** 367** 1.000 329** 437** 461** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 356 356 356 356 356 356 356 ** ** ** ** 1.000 ** 324** 612 339 313 329 251 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 356 356 356 356 356 356 356 503** 294** 296** 437** 251** 1.000 306** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 356 356 356 356 356 356 356 ** ** ** ** ** ** 1.000 547 383 363 461 324 306 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 356 356 356 356 356 356 356 Variables Removed Method TN, CN, VDT, LP, CSTT, NLb 313 000 Variables Entered/Removeda 367 000 Regression Variables Entered 315 Sig (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model 547** 000 Correlation Coefficient TN 503 000 Correlation Coefficient CN 612 TN ** 000 Correlation Coefficient VDT 616 CN ** 000 Correlation Coefficient NL 670 VDT ** 000 Correlation Coefficient Spearman's rho NL ** 000 Correlation Coefficient LP 636 LP ** N CSTT CSTT Enter xxvi b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square 937a Adjusted R Square 878 Std Error of the Estimate 876 Durbin-Watson 247 1.924 a Predictors: (Constant), TN, CN, VDT, LP, CSTT, NL b Dependent Variable: MQH ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square F 152.442 25.407 21.231 349 061 173.673 355 Sig .000b 417.644 a Dependent Variable: MQH b Predictors: (Constant), TN, CN, VDT, LP, CSTT, NL Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Constant) Std Error Beta -.209 070 CSTT 215 017 LP 244 NL Tolerance VIF -2.972 003 280 12.672 000 720 1.389 017 320 14.654 000 733 1.365 163 019 211 8.700 000 597 1.675 VDT 186 015 274 12.602 000 743 1.347 CN 112 017 146 6.678 000 729 1.372 TN 075 017 102 4.390 000 649 1.540 a Dependent Variable: MQH Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) CSTT LP NL VDT CN TN 6.757 1.000 00 00 00 00 00 00 00 053 11.240 00 01 00 04 73 24 00 045 12.261 00 04 18 00 19 44 26 044 12.442 00 27 68 01 01 00 13 041 12.772 05 54 03 11 06 00 32 031 14.693 11 04 01 77 00 10 27 028 15.440 83 11 10 07 01 22 03 a Dependent Variable: MQH xxvii Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 1.23 4.28 3.21 655 356 -.668 708 000 245 356 Std Predicted Value -3.022 1.635 000 1.000 356 Std Residual -2.710 2.872 000 992 356 Residual a Dependent Variable: MQH Charts xxviii xxix xxx Phụ lục DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA TS Nguyễn Thế Khải TS Nguyễn Văn Phúc TS Trần Nguyên Khai TS Nguyễn Văn Tuấn TS Vũ Văn Thực ThS Nguyễn Phương Mai ThS Lê Phương Ngọc Linh ThS Nguyễn Thị Minh Hương ThS Nguyễn Trọng Thắng 10 ThS Nguyễn Văn Dũng 11 ThS Nguyễn Thái Liêm 12 ThS Phùng Thị Minh Thu 13 ThS Trần Minh Toàn 14 ThS Đặng Thị Thủy 15 ThS Nguyễn Đức Sơn 16 ThS Lê Thanh Nhân 17 ThS Hoàng Văn Minh Đức 18 CN Lê Thị Minh Hương 19 CN Nguyễn Thị Trang Nhã 20 CN Lê Phạm Li Na xxxi DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Bài báo “Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMVN” đăng TCCNNH số 78 tháng 9/2012 Bài báo “Chứng khốn hóa dự án đầu tư BĐS” đăng tạp chí Địa Ốc Việt Nam số 28 tháng 12/2012 Đề tài NCKH cấp ngành “Định hướng giải pháp hoàn thiện quy chế cho vay tổ chức tín dụng tình hình nay” bảo vệ thành công hội đồng cấp ngành ngày 28/5/2015 Bài báo “Tăng trưởng kinh tế Việt Nam- 30 năm nhìn lại” đăng tạp chí Kinh tế- kỹ thuật số 16 tháng 12/2016 Bài báo “Lạm phát cách tính lạm phát số nước” đăng tạp chí Kinh tế- kỹ thuật số 17 tháng 3/2017 Bài báo “ Một số tìm hiểu đồng tiền ảo” đăng tạp chí Phát triển hội nhập số 39/2017 Hội thảo cấp quốc gia tham luận "Định hướng tăng trưởng xanh Việt Nam cách mạng công nghiệp 4.0"- Hội thảo Nâng cao lực quản lý kinh tế quản trị kinh doanh bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ IV trường ĐH Hải Phòng tổ chức tháng 11/2017 Bài báo “Đánh giá mối liên kết doanh nghiệp ngân hàng thương mại Việt Nam nay” đăng tạp chí Phát triển hội nhập số 41/2017 Bài báo “Nghiên cứu phát triển bền vững- Thực trạng Việt Nam” đăng tạp chí Cơng Thương số 1/2018 10 Bài báo “ Vai trò tín dụng ngân hàng phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” đăng tạp chí Cơng Thương số tháng 11/2018 11 Bài báo “Chất lượng ngân hàng điện tử ngân hàng số Timo Việt Nam- chi nhánh HCM” đăng Tạp chí Phát triển khoa học Công nghệ - Kinh tế - Luật Quản lý số tháng 12/2018 xxxii 12 Hội thảo cấp thành phố tham luận : “Suy nghĩ định hướng tăng trưởng xanh Việt Nam nay” UBND TP.HCM tổ chức tháng 8/2018 13 Bài báo khoa học: “cho vay ngang hàng việt nam nay” đăng tạp chí tạp chí phát triển hội nhập tháng 01-02/2019 14 Bài báo khoa học: “ Đa dạng hóa thu nhập tác động đến rủi ro NHTM Việt Nam” đăng tạp chí Tài tiền tệ số 19/2019 15 Bài báo khoa học: “ Kinh nghiệm phát triển tài tồn diện cho Việt Nam” đăng tạp chí Tài tiền tệ số 19/2019 16 Bài báo khoa học: “Phát triển tài toàn diện: Kinh nghiệm Malaysia Tazania- Gợi ý cho Việt Nam” đăng tạp chí Kinh tế dự báo tháng 10/2019 17 Bài báo khoa học: “Đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến Việt Nam nay” đăng tạp chí Kinh tế dự báo tháng 11/2019 ... sau: Mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam gì? Những yếu tố tác động đến mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt. .. kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam Việt Nam; - Giải pháp điều hành sách tiền tệ tác động vào mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế Việt Nam 3- CÂU... soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam 9 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong điều hành chính sách tiền tệ ở việt nam , Mối quan hệ giữa kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong điều hành chính sách tiền tệ ở việt nam

Từ khóa liên quan