slide bài giảng thơ đèn giao thông

7 31 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2020, 23:16

.. .Đèn xanh đèn đỏ đèn vàng Ba đèn tín hiệu an tồn giao thơng Đi đường bé nhớ nghe khơng Đèn đỏ dừng lại đâm Đèn xanh tín hiệu thơng đường Đèn vàng chậm lại Bé ngoan bé
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng thơ đèn giao thông , slide bài giảng thơ đèn giao thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn