Tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng III

3 114 2
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2020, 11:24

Tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng III Tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng III quy định Điều Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao du lịch - Bộ Nội vụ ban hành sau: Thư viện viên hạng III - Mã số: V.10.02.06 Nhiệm vụ: a) Thực số quy trình hoạt động chun mơn, nghiệp vụ thư viện theo quy định pháp luật chuyên ngành Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, cụ thể: thu thập, kiểm kê, lọc tài liệu; xử lý hình thức, nội dung tài liệu có nội dung kiến thức bản, phổ cập; quản lý hệ thống tra cứu mục lục truyền thống; tổ chức bảo quản tài liệu; phục vụ tài liệu gốc; tra cứu thông tin, tìm tài liệu theo yêu cầu người sử dụng; hướng dẫn sử dụng, khai thác sản phẩm, dịch vụ thư viện; biên soạn ấn phẩm thông tin - thư viện hình thức thư mục để giới thiệu, thông báo tài liệu bổ sung, tài liệu theo chuyên đề; tập hợp trích báo, tạp chí; trưng bày, triển lãm tài liệu; lấy ý kiến công chúng hoạt động, dịch vụ thư viện; thống kê thư viện; b) Tham gia xây dựng kế hoạch công tác hàng năm thư viện; xây dựng kế hoạch hàng năm nhiệm vụ chuyên môn đảm nhiệm tổ chức triển khai thực sau phê duyệt; c) Tham gia đề án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, cấp tỉnh lĩnh vực thư viện; d) Tham gia tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho thư viện viên hạng IV Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: a) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thư viện chuyên ngành khác có liên quan Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng bồi dưỡng kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành thư viện quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; b) Có trình độ ngoại ngữ bậc (A2) theo quy định Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam; c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin theo quy định Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng năm 2014 Bộ Thông tin Truyền thông quy định Chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin Tiêu chuẩn lực chuyên môn nghiệp vụ: a) Nắm đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, quy định ngành công tác thư viện; b) Nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thư viện lĩnh vực chuyên môn phân công; c) Biết ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện kỹ tin học khác hoạt động chuyên môn phân công Việc thăng hạng chức danh thư viện viên hạng III: Viên chức thăng hạng từ chức danh thư viện viên hạng IV lên chức danh thư viện viên hạng III phải đáp ứng đầy đủ quy định khoản 1, 2, Điều có thời gian cơng tác giữ chức danh thư viện viên hạng IV, sau: a) Đối với trường hợp tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp cao đẳng, phải có thời gian công tác giữ chức danh thư viện viên hạng IV tối thiểu đủ 02 (hai) năm; b) Đối với trường hợp tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp trung cấp, phải có thời gian cơng tác giữ chức danh thư viện viên hạng IV tối thiểu đủ 03 (ba) năm Trên nội dung quy định tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng III Để hiểu rõ vấn đề bạn nên tham khảo thêm Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Trân trọng! ... chuyên môn phân công Việc thăng hạng chức danh thư viện viên hạng III: Viên chức thăng hạng từ chức danh thư viện viên hạng IV lên chức danh thư viện viên hạng III phải đáp ứng đầy đủ quy định... cấp, phải có thời gian cơng tác giữ chức danh thư viện viên hạng IV tối thiểu đủ 03 (ba) năm Trên nội dung quy định tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng III Để hiểu rõ vấn đề bạn nên tham khảo... cơng tác giữ chức danh thư viện viên hạng IV, sau: a) Đối với trường hợp tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp cao đẳng, phải có thời gian cơng tác giữ chức danh thư viện viên hạng IV tối
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng III, Tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng III

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn