Giáo trình Internet - Tin học cơ sở Version 2

42 480 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 12:10

MẠNG INTERNET KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học sở Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2 Nội dung 1. Khái niệm mạng máy tính và Internet 2. World Wide Web 3. Sử dụng trình duyệt web Microsoft Internet Explorer 4. Dịch vụ thư điện tử email 5. Một số dịch vụ Internet khác 6. Cài đặt và sử dụng phần mềm diệt virus BKAV Home Edition 7. Thực hành Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 3 Nội dung 1. Khái niệm mạng máy tính và Internet  Mạng máy tính là gì?  Các thành tố của mạng máy tính  Phân loại (theo phạm vi)  Internet 1. World Wide Web 2. Sử dụng trình duyệt web Microsoft Internet Explorer 3. Dịch vụ thư điện tử email 4. Một số dịch vụ Internet khác 5. Cài đặt và sử dụng phần mềm diệt virus BKAV Home Edition 6. Thực hành Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4 Mạng máy tính  Mạng máy tính:  Khái niệm: 3 thành tố • Thiết bị đầu-cuối: Máy tính điện tử / Thiết bị mạng • Đường truyền vật lý • Giao thức truyền thông  Mục đích • Trao đổi thông tin giữa các máy tính • Chia sẻ tài nguyên Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 5 Thiết bị mạng Cạc mạng Cạc mạng (không dây) Bộ chuyển mạch Bộ định tuyến Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 6 Đường truyền vật lý  Là môi trường truyền thông tin giữa các máy tính.  thể hữu tuyến (cáp truyền) hoặc vô tuyến (ăng- ten thu/phát) Cáp đồng Cáp quang Ăng-ten Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 7 Giao thức truyền thông  Là tập hợp các quy tắc về định dạng,ý nghĩa, cú pháp thông tin trao đổi giữa các máy tính trong mạng.  Đảm bảo các máy tính thể “nói chuyện” với nhau. Hello Hello Xin chào Xin chào Thời gian Giao thức người-người Giao thức máy-máy trả lời yêu cầu Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 8 Phân loại  Theo phạm vi triển khai thể phân mạng máy tính thành 3 loại:  Mạng cục bộ (LAN) : phạm vi vài km  Mạng đô thị (MAN) : phạm vi dưới 100 km  Mạng diện rộng (WAN) : thể triển khai trên một vùng đa quốc gia  Mạng toàn cầu (GAL) Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 9 Internet  Là một mạng máy tính trên phạm vi toàn cầu  Lịch sử:  1969 : mạng ARPANET hình thành phục vụ cho quân đội Mỹ  1974 : khái niệm “Internet” xuất hiện  1983 : ARPANET tách thành MILNET(quân đội) và NSFnet (nghiên cứu)  1987 : NSFnet được mở cửa cho các cá nhân  1988 : Internet hình thành  1997: Việt Nam kết nối Internet Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 10 Sự phát triển của Internet Ý tưởng tại phòng thí nghiệm của ARPA (9/1969) [...]... www.hut.edu.vn Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 26 Bài thực hành số 3.1 (tiếp)  Câu 1 : Tìm hiểu các thông tin chung về website  Câu 2 : Đọc tin bài  Câu 3 : Tìm kiếm thông tin Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 27 Nội dung 1 2 3 Khái niệm mạng máy tính và Internet World Wide Web Sử dụng trình duyệt... ymail.com Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 29 Giao diện Yahoo! Mail Địa chỉ hòm thư Mật khẩu truy cập vào hòm thư Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 30 Giao diện Yahoo! Mail (tiếp) Thư nhận được Thư nháp Thư đã gửi Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội... http://www.bacgiang.gov.vn/ Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 15 Trình duyệt web - Opera Địa chỉ website http://www.bacgiang.gov.vn/ Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 16 Nội dung 1 Khái niệm mạng máy tính và Internet 2 World Wide Web 3 Sử dụng trình duyệt web Microsoft Internet Explorer  Một số chức năng... www.google.com.vn Khung nhập câu lệnh tìm kiếm Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 22 Tìm kiếm thông tin với Google (tiếp) Trang hiển thị kết quả tìm kiếm Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 23 Tìm kiếm thông tin với Google (tiếp)  Là công cụ tìm kiếm thông tin mạnh mẽ, được ưa chuộng nhất hiện nay  Hỗ trợ... tại Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 20 Các nút chức năng (tiếp) Email : gửi thư điện tử với chương trình Outlook Express Print : in trang hiện tại Edit : biên tập lại nội dung trang web Mesenger : sử dụng chương trình Microsoft Mesenger Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 21 Tìm kiếm thông tin với Google... siêu văn bản giữa các máy tính trên mạng  Trình duyệt web : chương trình hiển thị siêu văn bản Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 13 Trình duyệt web – Microsoft Internet Explorer Địa chỉ website http://www.bacgiang.gov.vn/ Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 14 Trình duyệt web – Mozilla Firefox Địa chỉ... sử dụng phần mềm diệt virus BKAV Home Edition 2 Thực hành Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 34 Giới thiệu một số dịch vụ trên Internet  Từ điển đa ngôn ngữ trực tuyến Địa chỉ vdict.com Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 35 Giới thiệu một số dịch vụ trên Internet  Từ điển bách khoa toàn thư mở wikipedia... email 2 Một số dịch vụ Internet khác 3 Cài đặt và sử dụng phần mềm diệt virus BKAV Home Edition 4 Thực hành Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 17 Microsoft Internet Explorer (IE)  Phiên bản 6.0 tích hợp sẵn trên hệ điều hành Microsoft Windows XP  Khởi động  Từ màn hình nền  Từ thanh Quick Lanch  Từ thực đơn Start Bài giảng Tin học sở - Khoa...Sự phát triển của Internet (tiếp) Hệ thống cáp quang của Việt Nam đi quốc tế Hệ thống cáp quang chính trên thế giới Bản đồ Internet Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 11 Nội dung 1 Khái niệm mạng máy tính và Internet 2 World Wide Web  Khái niệm World Wide Web  Trình duyệt web 1 Sử dụng trình duyệt web Microsoft Internet Explorer 2 Dịch vụ thư điện... năng bản của dịch vụ thư điện tử Yahoo! Mail  Câu hỏi:  Câu 1 : Lập hòm thư mới  Câu 2 : Soạn thảo và gửi thư  Câu 3 : Đọc thư Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 33 Nội dung 1 Khái niệm mạng máy tính và Internet 2 World Wide Web 3 Sử dụng trình duyệt web Microsoft Internet Explorer 4 Dịch vụ thư điện tử email 5 Một số dịch vụ Internet . MẠNG INTERNET KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học cơ sở Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường. đồ Internet Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 12 Nội dung 1. Khái niệm mạng máy tính và Internet 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Internet - Tin học cơ sở Version 2, Giáo trình Internet - Tin học cơ sở Version 2, Giáo trình Internet - Tin học cơ sở Version 2

Từ khóa liên quan