SKKN cách làm các dạng đề so sánh trong văn học

33 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2020, 07:23

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SÁNG SƠN =====***===== BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “ Cách làm dạng đề so sánh văn học ” Tác giả sáng kiến: BÙI THỊ THU HƯƠNG Mã sáng kiến: 18.51.05 Vĩnh Phúc, năm 2019 MỤC LỤC BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SKKN………………….3 PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………… ………………… Lí chọn đề tài…………………………………… … …………… ….9 Mục đích nghiên cứu.……………… … ……… … 10 Nhiệm vụ nghiên cứu………………………… ………………………… 10 Đối tượng và khách thể nghiên cứu………………………… …………… 10 Phạm vi nghiên cứu………………………… …………………………… 11 Phương pháp nghiên cứu………………………… ……………………… 11 PHẦN 2: NỘI DUNG SÁNG KIẾN………………………………… …… 12 Khái quát các dạng đề so sánh………………………………………………12 Hướng dẫn học sinh cách làm các dạng đề……………………….…………13 Hướng dẫn cụ thể một số đề……… ……………………… 15 Hướng dẫn học sinh luyện tập…………………………… ……………….19 Kiểm tra kết quả quá trình ôn tập……………………………………………24 PHẦN 3: KẾT QUẢ CỤ THỂ……… …………… .27 TÀI LIỆU THAM KHẢO……… …………………… ………………… .29 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Lời giới thiệu 1.1 Cơ sở lí luận: 1.1.1 So sánh là một thao tác tư bản Trong cuộc sống, ta tư duy, ta dùng đến thao tác này thường xuyên một phần tất yếu Văn học là một lĩnh vực tư duy, nhận thức, mang tính đặc thù, việc sử dụng thao tác so sánh sáng tác và nghiên cứu văn học là một điều hết sức tự nhiên Từ có văn học, là văn học viết đến nay, các nhà nghiên cứu có ý thức so sánh tìm hiểu văn chương, đặc biệt là có hiện tượng song hành văn học Có thể nhắc đến hiện tượng song hành tiêu biểu văn học Việt Nam: NguyễnTrãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du và Nguyễn Đình Chiểu, Cung Oán Ngâm và Chinh Phụ Ngâm,… So sánh các hiện tượng văn chương trở thành một phương pháp nghiên cứu văn chương Ở không nhắc tới so sánh văn học môn khoa học mà hiểu kiểu nghị luận văn học, cách thức trình bày viết nghị luận 1.1.2 Khái niệm so sánh văn học cần phải được hiểu theo ba lớp nghĩa khác Thứ nhất, so sánh văn học là “một biện pháp tu từ để tạo hình ảnh cho câu văn” Thứ hai, được xem mợt thao tác lập ḷn cạnh các thao tác lập luận như: phân tích, bác bỏ, bình luận được đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn 11 Thứ ba, được xem “mợt phương pháp, một cách thức trình bày viết bài nghị luận”, tức là một kiểu bài nghị luận bên cạnh các kiểu bài nghị luận về một đoạn trích, tác phẩm thơ; nghị luận về một đoạn trích, tác phẩm văn xuôi… sách giáo khoa Ngữ văn 12 Ở đề tài này nghiên cứu vấn đề góc nhìn thứ ba 1.1.3 So sánh là phương pháp nhận thức đặt vật này bên cạnh một hay nhiều vật khác để đối chiếu, xem xét nhằm hiểu vật một cách toàn diện,kỹ lưỡng, rõ nét và sâu sắc Tuy nhiên, so sánh văn học một kiểu bài nghị luận văn học lại chưa được cụ thể bằng một bài học độc lập, chưa xuất hiện chương trình sách giáo khoa Vì vậy, từ việc xác lập nội hàm khái niệm kiểu bài, mục đích, yêu cầu, đến cách thức làm bài cho kiểu bài này thực cần thiết song lại gặp khơng ít khó khăn 1.1.4 Kiểu bài viết so sánh văn học yêu cầu thực hiện cách thức so sánh nhiều bình diện: đề tài, nhân vật, tình huống, cốt truyện, cái trữ tình, chi tiết nghệ thuật, nghệ thuật trần thuật… Quá trình so sánh có thể diễn các tác phẩm mợt tác giả, có thể diễn tác phẩm các tác giả không một thời đại, các tác phẩm trào lưu, trường phái khác một nền văn học 1.1.5 Mục đích cuối kiểu bài này là yêu cầu học sinh được chỗ giống và khác hai tác phẩm, hai tác giả, từ thấy được mặt kế thừa,những điểm cách tân tác giả, tác phẩm; thấy được vẻ đẹp riêng tác phẩm; đa dạng muôn màu phong cách nhà văn Khơng dừng lại đó, kiểu bài này góp phần hình thành kĩ lí giải nguyên nhân khác các hiện tượng văn học – mợt lực cần thiết góp phần tránh khuynh hướng “bình tán” khuôn sáo các bài văn học sinh hiện Lẽ hiển nhiên, đối với đối tượng học sinh trung học phổ thông, các yêu cầu về lực lí giải cần phải hợp lí, vừa sức Nghĩa là các tiêu chí so sánh cần có mức đợ khó vừa phải, khả lí giải giống và khác cũngcần phải hợp lí với lực các em 1.2 Cơ sở thực tiễn: 1.2.1.Hiện thị trường có nhiều các tài liệu hướng dân ôn thi đại học: Những đề văn, Giới thiệu đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng, văn mẫu…các em lớp tơi dạy có nhiều em có qủn sách vậy để tham khảo thêm các tài liệu đưa các đề và giải, thậm chí làm sẵn các đề mà khơng đưa cách làm và hướng dẫn học sinh ôn tập Vì vậy, nếu giáo viên trang bị kiến thức mà không hướng dẫn các em ôn tập để các em tự ôn tập dựa vào tài liệu thì dẫn đến tình trạng thụ động học tập thi cử Hơn nữa, chương trình SGK Ngữ văn 12 có các bài học riêng về các kiểu bài nghị luận: Nghị luận đoạn trích, tác phẩm thơ; Nghị luận đoạn trích, tác phẩm văn xi Còn dạng đề so sánh (một kiểu bài nghị luận) lại là một kiểu bài nghị ḷn khó thì chưa được cụ thể bằng mợt bài học độc lập Vì vậy, từ việc xác lập nội hàm khái niệm kiểu bài, mục đích, yêu cầu đến cách thức làm bài cho kiểu bài này thực cần thiết Về phía giáo viên và học sinh – nhân tố quyết định thì trọng đến học bài mới, học nội dung chính chứ chưa trọng đến ôn tập Hoặc ôn tập một cách đại khái, sơ sài hay dừng lại khái quát nội dung chính, vấn đề cụ thể tác phẩm Ví dụ: ôn tập đến “Vợ nhặt” Kim Lân giáo viên hướng học sinh nhớ lại hoàn cảnh đời, nội dung chính, nghệ thuật, phân tích các nhân vật mà khơng hướng dẫn cho học sinh có thể liên hệ thấy được tác phẩm “Vợ nhặt” Kim Lân và “Chí Phèo” Nam Cao đều nói về tình cảnh người nông dân trước Cách mạng tháng Tám, nhân vật người vợ nhặt và người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu) đều ẩn chưa vẻ đẹp khuất lấp hay người vợ nhặt và Mị (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài) đều toát lên khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc nhân vật bà cụ Tứ giáo viên có thể khái quát lên phẩm chất người phụ nữ Việt Nam: nhân hậu, giàu lòng vị tha, đức hi sinh Nếu giáo viên ơn tập có nói vấn đề và đưa đề văn có liên hệ các tác phẩm, nhân vật vậy thì học sinh được cung cấp kiến thức sâu hơn, rộng Và các em hứng khởi ôn tập văn học, tránh được tình trạng chủ quan, đơn giản, xem nhẹ nghĩ đến ôn tập văn quan niệm học sinh lâu Mặt khác nhiều giáo viên ôn tập đưa các đề tác phẩm và yêu cầu học sinh làm (hoặc lập dàn ý) các đề Tức là giáo viên trọng các đề và làm đề Giáo viên không khái quát thành các dạng đề và khái quát thành các cách làm Như vậy, không phát huy được chủ động, sáng tạo học sinh Điều này dẫn đến tình trạng học sinh lúng túng gặp các đề khác và không biết phải làm thế nào Ngoài ra, dạng đề so sánh là mợt dạng đề khó và mới nên nhiều giáo viên chủ quan, ít trọng đến dạng đề này Do vậy, quá trình ôn tập không đề cập tới có đề cập thì mang tính chất giới thiệu một cách qua loa Vì vậy, nhiều học sinh ngại phải tiếp xúc với dạng đề này Các em mơ hồ với kiểu bài, cách làm và làm bài thì rối rắm, sơ sài Bản thân là giáo viên trường THPT Sáng Sơn, trường thuộc khu vực miền núi nên chất lượng đầu vào học sinh thấp Hầu hết các em dừng lại học lực yếu, trung bình, có ít học sinh khá mà học sinh khá lại học lớp khối A, B Vì vậy, dạng đề so sánh đối với học sinh là mợt dạng đề khó Cho nên, quá trình dạy và ôn tập nếu giáo viên không hướng dẫn mà để học sinh tự phát hiện thì các em không thể liên hệ, so sánh các tác phẩm, nhân vật, chi tiết với Do đó, bên cạnh việc trang bị kiến thức thì khâu ôn tập, trọng tới dạng đề so sánh, hướng dẫn cho các em cách làm để các em biết cách tự làm gặp các đề tương tự Điều giúp các em chủ động, tự tin đứng trước dạng đề này 1.2.2 Dạng đề so sánh văn học xuất hiện thường niên các kì thi đại học, cao đẳng, các kì thi học sinh giỏi Thậm trí các nhà trường phổ thông trung học dạng đề này thường xuyên được các thầy cô sử dụng cho các bài kiểm tra định kì các trường THPT Minh chứng cho điều này giới thiệu vắn tắt một số câu hỏi thuộc phần điểm SGK Ngữ văn 11, 12, các đề thi học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Phúc và một số câu hỏi đề thi đại học, cao đẳng vài năm gần Bộ giáo dục đào tạo: - Đề thi học sinh giỏi môn Văn tỉnh Vĩnh Phúc : (Câu 2- điểm) + Năm học 2012-2013: Đánh giá về văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 có ý kiến cho rằng: “Khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn làm cho văn học giai đoạnnày thấm nhuần tinh thần lạc quan, đồng thời đáp ứng yêu cầu phản ánh thực đời sống trình vận động phát triển cách mạng.”(SGK Ngữ văn, Ban bản, NXB giáo dục Việt Nam, 2010, trang 14) Anh (chị) hiểu ý kiến thế nào? Hãy làm sáng tỏ bằng việc phân tích các tác phẩm “Tây Tiến” (Quang Dũng), “Việt Bắc” (Tố Hữu) và “Đất nước”(trích trường ca “Mặt đường khát vọng” – Nguyễn Khoa Điềm) + Năm học 2015-2016: Cổ nhân nói: “Thi trung hữu họa”, “Thi trung hữu nhạc” Anh/ chị hiểu ý kiến thế nào ? Bằng hiểu biết mình về bài thơ Tây Tiến ( Quang Dũng) và Việt Bắc (Tố Hữu), làm sáng tỏ - Đề thi đại học, cao đẳng Bộ giáo dục: + Đề thi tuyển sinh đại học năm 2009, khối D (câu 3a) sau: Cảm nhận anh/chị về vẻ đẹp khuất lấp nhân vật người vợ nhặt (Vợ nhặt Kim Lân) và nhân vật người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu) + Đề thi tuyển sinh đại học khối C năm 2009: Cảm nhận anh/chị về hai đoạn văn sau: “Con Sông Đà tuôn dài tn dài tóc trữ tình, lừ lừ màuđỏ giận người bất mãn bực bội độ thu về” (Người lái đò Sơng Đà – Nguyễn Tn, Ngữ văn 12 Nâng cao) “Từ Tuần đây, sông Hương dư vang Trường Sơn, “sớm xanh, trưa vàng, chiều tím” nhưngười Huế thường miêu tả” (Ai đặt tên cho dòng sơng –Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngữ văn 12 Nâng cao) + Đề thi Tuyển sinh đại học khối D (câu 3b) năm 2010: Cảm nhận anh/chị về chi tiết “bát cháo hành” mà nhân vật thị Nở mang cho Chí Phèo (Chí Phèo – Nam Cao) và chi tiết “ấm nước đầy nước ấm” mà nhân vật Từ dành sẵn cho Hợ (Đời Thừa – Nam Cao) + Đề thi Tuyển sinh đại học khới D năm 2012: Trụn ngắn Chí Phèo Nam Cao kết thúc bằng hình ảnh: Đột nhiên thị thấy thống lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa,và vắng người lại qua… (Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.155) Truyện ngắn Vợ nhặt Kim Lân kết thúc bằng hình ảnh: Trong óc Tràng thấy đám người đói cờ đỏ bay phấp phới… (Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.32) Cảm nhận anh/chị về ý nghĩa kết thúc 1.2.3 Các đề thi khoảng năm trở lại xuất hiện với mật độ dày vậy, chưa tính đến thực tế các trường phổ thông nhiều bài viết thường xuyên và định kì giáo viên dạng đề này Đặc biệt sách giáo khoa lớp 11 và lớp 12 xuất hiện các đề so sánh yêu cầu giáo viên và học sinh tìm hiểu, điển hình như: Bài viết số Nghị luận văn học lớp 11, SGK giới thiệu đề thuộc so sánh văn học Hình ảnh người phụ nữ Việt nam thời xưa qua các bài Bánh trơi nước, Tự tình (II) Hồ Xn Hương và Thương Vợ Trần Tế Xương Bài Ôn tập phần văn học lớp 12 học kì I đưa hệ thớng câu hỏi có 3câu hỏi với kiểu đề so sánh để thầy cô và các em tìm hướng giải quyết Câu 8: Phân tích vẻ đẹp hình tượng người lính bài thơ Tây Tiến Quang Dũng, so sánh với hình tượng người lính bài thơ Đồng chí Chính Hữu Câu 9: Những khám phá riêng nhà thơ về đất nước quê hương qua bài thơ Đất nước (Nguyễn Đình Thi) và đoạn trích Đất Nước trường ca Mặt đường khát vọng(Nguyễn Khoa Điềm) Câu 12: So sánh Chữ người tử tù (Ngữ văn11, tập một) với Người lái đò Sơng Đà,nhận xét điểm thớng và khác biệt phong cách nghệ thuật NguyễnTuân trước và sau Cách mạng tháng Tám năm 1945) Bài viết số SGK Ngữ văn 12 có đề so sánh về hai bài thơ Nguyễn Đình Thi và Nguyễn Khoa Điềm 1.2.4 Thực trạng đề thi có dạng so sánh xuất hiện phong phú vậy chương trình sách giáo khoa môn Ngữ văn trung học phổ thơng lại khơng có mợt kiểu bài dạy riêng để hướng dẫn cho thầy cô giáo các em học sinh nắm được phương pháp làm dạng đề này một cách hiệu quả Chính vì vậy mà nhiều em học sinh tỏ lúng túng đứng trước đề bài so sánh văn học, khơng ít thầy thì băn khoăn về phương pháp làm bài Đứng trước thực trạng đó, bằng kinh nghiệm bản thân qua năm dạy đội tuyển học sinh giỏi, dạy chuyên đề đại học trao đổi với đồng nghiệp, đề xuất cách làm dạng đề so sánh này Tên sáng kiến: “ Cách làm dạng đề so sánh văn học ” Tác giả sáng kiến: - Họ và tên: Bùi Thị Thu Hương - Địa tác giả sáng kiến: Trường THPT Sáng Sơn – xã Đồng Thịnh – huyện Sông Lô – tỉnh Vĩnh Phúc - Số điện thoại: 0389881998 - Email: thaiduonghuongminh@gmail.com Chủ đầu tư tạo sáng kiến: - Cá nhân GV Bùi Thị Thu Hương – Trường: THPT Sáng Sơn Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: - Áp dụng giảng dạy và học tập môn Ngữ văn phần Cách làm dạng đề so sánh văn học Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu: áp dụng giảng dạy chuyên đề “Cách làm các dạng đề so sánh văn học” tháng 9/2016 Mô tả chất sáng kiến: 7.1/ Về nội dung sáng kiến: PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: Văn học không là một môn khoa học mà là mợt ăn tinh thần khơng thể thiếu đời sống người Văn học cung cấp kiến thức về các lĩnh vực đời sống xã hợi Văn học bồi bổ tâm hồn, giúp cho tâm hồn người phong phú hơn, tinh tế giúp họ biết sẻ chia, cảm thông, sống nhân ái và vị tha Ngoài ra, văn học có chức giải trí, giúp người quên căng thẳng, mệt mỏi Điều chứng tỏ văn học mơn văn có vị trí quan trọng khơng nhà trường mà cả xã hợi Thế một thực tế, năm gần tình trạng học sinh ngại học văn ngày càng nhiều Một phần là văn học là một môn khoa học khó chiếm lĩnh, dù các em có thích văn tiếp thu khơng dễ dàng, phải có khiếu văn mới cảm thụ được số lượng học sinh có khiếu học văn giảm sút Phần khác, xu hướng phát triển thời đại, người ta chuộng các môn khoa học tự nhiên các môn khoa học xã hội, yêu cầu xã hội, nghề nghiệp, gia đình định hướng cho các em học môn khới A có nhiều trường thi, cơng việc sau trường dễ dàng và thu nhập cao Chính vì vậy dẫn đến tình trạng các em xem thường, coi nhẹ, xa lánh môn văn Thực tế đòi hỏi người giáo viên đặc biệt là giáo viên văn không thể buông xuôi, chấp nhận theo xu thế mà tâm huyết nghề nghiệp lúc nào cần hết Ngoài việc chuẩn bị giáo án, thiết kế bài giảng thật hay phải truyền đạt truyền cảm, lôi cuốn học sinh để học sinh yêu thích môn văn và giúp các em thấy văn học khác với các mơn khác gần gũi với người, cho các em thấy mình văn học và văn học dạy các em cách sớng 10 - Nhân vật chính: Việt, Chiến thể hiện phẩm chất chủ nghĩa anh hùng Cách mạng: anh dũng, kiên cường, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, căm thù giặc sâu sắc, giàu tình cảm với quê hương và Cách mạng - Có kế thừa và phát huy khúc sông trước: ba, má, Năm và khúc sông sau: Việt, Chiến Khúc sông sau Việt, Chiến chảy xa hơn, mạnh khúc sông trước Sự tương đồng khác biệt: - Tương đồng: Đều trát lên phẩm chất chủ nghĩa anh hùng thời đại chống Mĩ cứu nước: anh dũng, kiên cường, sẵn sàng xả thân vì đất nước, giàu tình cảm với gia đình, quê hương và Cách mạng Chủ nghĩa anh hùng cách mạng biểu hiện qua nhiều thế hệ, mang tính truyền thống dân tộc, cả hai tác phẩm thế hệ sau đều kế thừa xuất sắc truyền thống yêu nước, cách mạng thế hệ trước - Khác biệt: + Số phận một người gắn với buôn làng chặng đường đau thương mà anh dũng làng Xô Man anh hùng “Rừng xà nu” Nguyễn Trung Thành + Câu chuyện về một gia đình Nam bộ giàu truyền thống cách mạng, thế hệ đứa tiếp nối truyền thống gia đình một cách xứng đáng qua nhân vật Việt - Chiến Sự gắn bó gia đình với đất nước, dân tộc và nhân loại c) Kết bài: - Khái quát chung về vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam qua hai tác phẩm - Suy nghĩ bản thân Ở dạng đề thứ ba hướng dẫn đề sau: Đề bài: 19 Cảm nhận anh/chị về chi tiết “tiếng chim hót ngồi vui vẻ quá!” mà nhân vật Chí Phèo cảm nhận được sau đêm gặp thị Nở (Chí Phèo - Nam Cao, Ngữ văn 11) và chi tiết “Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bổi hổi” mà nhân vật Mị nghe được đêm tình mùa xuân (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài, Ngữ văn 12) Hướng dẫn: a) Mở bài: Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và chi tiết - Nam Cao, bút hiện thực xuất sắc và thấm đẫm tinh thần nhân đạo “Chí Phèo” (1941) là kiệt tác kết tinh cao cho đặc điểm nghệ thuật nhà văn Chi tiết “tiếng chim hót ngồi vui vẻ q!” là mợt chi tiết đặc sắc thể hiện giá trị nhân đạo tác phẩm - Tô Hoài là một nhà văn lớn nền văn học Việt Nam hiện đại Ông đạt nhiều thành tựu rực rỡ viết đề tài miền núi, có tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” Thể hiện rõ điều có lẽ phải kể đến chi tiết “Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bổi hổi” b) Thân Về chi tiết “tiếng chim hót ngồi vui vẻ quá!” tác phẩm Chí Phèo Nam Cao: - Về nội dung: + Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Thị Nở và trận ốm làm cho quỷ có thay đổi hẳn cả về tâm sinh lí + Từ tù về là lần sau năm Chí hết say, hoàn toàn tỉnh táo và có được mợt khoảng ngưng lặng để nghe được âm quen thuộc cuộc sống Những âm chính là tiếng gọi tha thiết cuộc sống anh + Âm đánh thức Chí cảm xúc người Chí nhớ về quá khứ, ý thức được hiện tại và nghĩ đến tương lai 20 - Về nghệ thuật: + Là chi tiết quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển cốt truyện, khắc họa sâu sắc nét tính cách tâm lí và bi kịch nhân vật + Tập trung thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc bất ngờ ngòi bút Nam Cao, nhà văn thấy được phẩm chất người, tính người bên người tưởng trở thành quỷ Về chi tiết “Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bổi hổi” mà nhân vật Mị nghe đêm tình mùa xuân (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài) - Về nội dung: + Mùa xuân miền núi Tây Bắc được miêu tả đẹp, sắc màu chiếc váy hoa, tiếng cười nói đám trẻ chơi quay đợi tết, đặc biệt là tiếng sáo da diết xoáy sâu vào trái tim tưởng băng giá Mị + Mị nhớ về quá khứ; nhận thức được hiện tại, thấm thía thân phận và dẫn đến hành động (uống rượu, lấy váy hoa để chơi,…) + Âm làm thức dậy Mị ý thức về tình yêu, hạnh phúc và lòng khát khao c̣c sớng tự - Về nghệ thuật: + Là mợt chi tiết góp phần làm thay đổi trạng thái tâm lí nhân vật + Tài nghệ miêu tả tâm lí sống động lòng nhân đạo (phát hiện sức sớng tiềm tàng nhân vật Mị) nhà văn So sánh: - Sự tương đồng: + Đó là âm hết sức diệu kì, len lỏi vào tận sâu tâm hồn vốn tưởng chết nhân vật để khơi dậy họ niềm ham sống và khát khao sống mãnh liệt + Đấy chính là chi tiết đặc sắc góp phần khẳng định giá trị nhân đạo sâu sắc mới mẻ hai tác phẩm 21 - Sự khác biệt: + Ở tác phẩm Chí Phèo là âm quen tḥc c̣c sớng xung quanh “hơm chả có” hơm Chí mới nghe thấy vì mới hết say là âm khát khao được sống, được làm người lương thiện mợt người khơng có quyền làm người + Chi tiết tác phẩm Vợ chồng A Phủ đến mùa xuân bản Hồng Ngài là âm Mị nghe thủa chưa về nhà Thống Lí Phá Tra Đây là tác nhân quan trọng giúp cho Mị từ một người tê dại, vô cảm về tâm hồn “thấy phơi phới trở lại” c) Kết bài: Đánh giá lại giá trị chi tiết: là chi tiết đặc sắc, góp phần thể hiện chiều sâu tâm trạng nhân vật, đồng thời thể hiện cái nhìn nhân đạo hai nhà văn: Nam Cao và Tô Hoài IV Hướng dẫn học sinh luyện tập Giáo viên nếu khái quát, hướng dẫn mà không yêu cầu học sinh luyện tập thì các em không khắc sâu được kiến thức nên sau phần học không là ôn tập dạng đề so sánh phần văn xuôi, đều yêu cầu học sinh luyện tập Trong giảng dạy luyện tập, ý đến đổi mới phương pháp, cách thức để tạo hứng khởi cho học sinh Chẳng hạn sau học xong phần : thơ, kí, kịch, văn xuôi hướng dẫn học sinh luyện tập bằng cách khác Có phần tơi vận dụng phương pháp khăn phủ bàn để ơn lụn, nhóm mợt tờ Ao, các thành viên lập dàn ý vào các ô bên cạnh và sau thống thì ghi dàn ý ô lớn tờ giấy Hoặc vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy, nhóm lập dàn ý bằng sơ đồ tư sau giáo viên nhận xét, bổ sung Có phần tơi vận dụng phương pháp thảo ḷn nhóm, nhóm mợt đề, thảo ḷn, đại diện trình bày, giáo viên nhận xét, đánh giá, bổ sung Với cách làm vậy học sinh không thấy nhàm chán các phần ôn tập mà lại phát huy được sáng tạo học sinh Với việc luyện tập dạng đề so sánh phần văn xi tơi sử dụng phương pháp thảo ḷn nhóm Tơi 22 chia lớp thành nhóm, nhóm mợt đề tiêu biểu, học sinh thảo luận, lập dàn ý, sau đại diện trình bày Cụ thể sau : Đề : (Nhóm 1) : Lập dàn ý cho đề sau Cảm nhận anh (chị) về vẻ đẹp khuất lấp nhân vật người vợ nhăt (Vợ nhặt – Kim Lân) và nhân vật người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền xa- Nguyễn Minh Châu) Đề : (Nhóm 2) : Lập dàn ý cho đề sau Sau nhận được bát cháo hành từ tay Thị Nở, Chí Phèo bảo với thị: - Hay sang với tớ nhà cho vui (Chí Phèo – Nam Cao – Ngữ văn 11) Trong truyện ngắn “Vợ nhặt” nhà văn Kim Lân (Ngữ văn 12), sau đãi người đàn bà bốn bát bánh đúc, Tràng cười và nói với thị: - Này nói đùa có với tớ khn hàng lên xe Cảm nhận anh (chị) về ý nghĩa câu nói Sau đại diện nhóm trình bày, tơi u cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung Ći cùng, tơi nhận xét ưu điểm, hạn chế và chốt lại điểm bản đề mà học sinh cần phải làm sáng tỏ Dàn ý đề : a) Mở bài: - Dẫn dắt vấn đề - Giới thiệu về hai tác giả, hai tác phẩm và hai nhân vật: người vợ nhặt và người đàn bà hàng chài họ đều tiềm ẩn vẻ đẹp khuất lấp b) Thân * Khái quát vẻ đẹp khuất lấp Là vẻ đẹp tiềm ẩn bị che lấp hoàn cảnh Cả người vợ nhặt và người đàn bà hàng chài đều ẩn chứa vẻ đẹp khuất lấp, đằng sau cái vẻ xấu xí, 23 rách rưới là người hiền hậu, biết điều, ý tứ, giàu đức hi sinh, thấu hiểu lẽ đời * Phân tích 1) Nhân vật người vợ nhặt: - Giới thiệu chung: Tuy không được miêu tả thật nhiều người vợ nhặt vẫn là một ba nhân vật quan trọng tác phẩm Nhân vật này được khắc họa sống động, theo lối đối lập bề ngoài và bên trong, ban đầu và về sau - Một số vẻ đẹp khuất lấp tiêu biểu: + Phía sau tình cảnh trôi dạt, vất vưởng, là mợt lòng ham sớng mãnh liệt + Phía sau vẻ nhếch nhác, dơ dáng, lại là một người biết điều, ý tứ + Bên vẻ chao chát, chỏng lỏn, lại là một người phụ nữ hiền hậu, mực, biết lo toan 2) Nhân vật người đàn bà hàng chài - Giới thiệu chung : Là nhân vật chính có vai trò quan trọng với việc thể hiện tư tưởng tác phẩm Nhân vật này được khắc họa sắc nét theo lối tương phản bề ngoài và bên trong, thân phận và phẩm chất - Một số vẻ đẹp khuất lấp tiêu biểu : + Bên ngoại hình xấu xí, thô kệch là mợt lòng vị tha, đợ lượng, giàu đức hi sinh + Phía sau vẻ cam chịu, nhẫn nhục là mợt người có khát vọng hạnh phúc, can đảm và cứng cỏi + Phía sau vẻ quê mùa, thất học lạo là một người phụ nữ thấu hiểu, sâu sắc lẽ đời 3) Sự tương đồng khác biệt - Tương đồng: 24 Cả hai nhân vật đều là thân phận nhỏ bé, nạn nhân hoàn cảnh Vẻ đẹp đáng trân trọng họ đều bị đời sống cực, lam lũ làm khuất lấp Cả hai đều được khắc họa bằng chi tiết chân thực - Khác biệt: + Vẻ đẹp thể hiện nhân vật người vợ nhặt chủ yếu là phẩm chất một nàng dâu mới, hiện lên qua các chi tiết đầy dư vị hóm hỉnh nạn đói thê thảm + Vẻ đẹp được khắc sâu người dần bà hàng chài là phẩm chất một người mẹ nặng gánh mưu sinh, hiện lên qua các chi tiết đầy kịch tính, tình trạng nạn bạo lực gia đình 4) Lý giải khác biệt: + Vẻ đẹp khuất lấp người vợ nhặt được đặt quá trình phát triển, biến đổi từ thấp đến cao (cảm hứng lãng mạn), người đàn bà hàng chài lại tĩnh tại, bất biến một hiện thực nhức nhối tồn tại (cảm hứng thế đời tư khuynh hướng nhận thức lại) + Sự khác biệt quan niệm người giai cấp (Vợ nhặt) với quan niệm người đa dạng, phức tạp (Chiếc thuyền ngoài xa) tạo khác biệt này * Kết bài: - Khái quát hai nhân vật: Hai người phụ nữ hai thời đại đều mang vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam - Suy nghĩ bản thân Dàn ý đề 2: a) Mở bài: - Giới thiệu khái quát về hai tác giả, hai tác phẩm - Giới thiệu và trích dẫn hai câu nói b) Thân bài: 25 Về câu nói “Hay sang với tớ nhà cho vui” tác phẩm “Chí Phèo” Nam Cao - Về nội dung: + Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Thị Nở và trận ốm làm cho quỷ Chí Phèo thay đổi hẳn về tâm lí, sinh lí + Bát cháo hành Thị Nở đánh thức Chí khát vọng được sống cuộc sống một người bình thường “hắn thèm lương thiện” Cử mợc mạc Thị gieo vào lòng Chí niềm hi vọng: Thị là người mở đường dẫn Chí về với xã hội loài người + Câu nói “Hay sang với tớ nhà cho vui” cho thấy khát vọng hạnh phúc, được yêu thương vẫn ẩn sâu quỷ Chí Phèo sau năm tháng bị vùi lấp rượu, máu và nước mắt Cách nói lấp lửng thể hiện lo âu phấp một thân phận bị chối bỏ với một niềm hi vọng mong manh - Về nghệ thuật: + Đây là chi tiết quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển cớt truyện, khắc họa sâu sắc nét tính cách tâm lí và cảnh ngộ nhân vật + Tập trung thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc ngòi bút Nam Cao: thấy được khát vọng hạnh phúc bên một người tưởng trở thành quỷ Về câu nói “Này nói đùa có với tớ khuân hàng lên xe về” tác phẩm “Vợ nhặt” Kim Lân - Về nội dung: + Tràng là một chàng trai nông dân nghèo, xấu xí, ế vợ + Trước tình cảnh mợt người đàn bà bị cái đói xơ đẩy, Tràng đãi thị bớn bát bánh đúc Sau đó, Tràng nói mợt câu với hình thức mợt câu nói đùa “Này nói đùa có với tớ khuân hàng lên xe về” Câu nói 26 đùa lại thể hiện niềm khát khao hạnh phúc thật mãnh liệt, cháy bỏng thẳm sâu người nơng dân nghèo mà cả nạn đói và cái chết không thể dập tắt + Lời nói Tràng đùa song ngọn lửa hạnh phúc Tràng được thắp lên từ câu nói đùa lại thật bùng cháy Tràng trân trọng hạnh phúc mình bằng tất cả gì có thể, anh biến c̣c nhân mình với thị trở nên đàng hoàng, nghiêm túc - Về nghệ thuật: + Là mợt chi tiết góp phần tạo nên một tình huống truyện độc đáo và ý nghĩa, tạo bước ngoặt cuộc đời và tâm lí nhân vật, thể hiện chủ đề tư tưởng tác phẩm + Tập trung thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc, bất ngờ ngòi bút Kim Lân So sánh: - Sự tương đồng: + Đó là câu nói đặc biệt, có ý nghĩa hết sức quan trọng c̣c đời các nhân vật và có sức tác động diệu kì, tạo nên khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc cho họ + Đó chính là chi tiết đặc sắc góp phần khẳng định giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ hai tác phẩm: Phát hiện và ngợi ca khát vọng yêu thương, khát vọng hạnh phúc người tưởng hoàn toàn lụi tắt cảm xúc tình yêu hoàn cảnh khắc nghiệt cuộc đời - Khác biệt: + Ở “Chí Phèo”, chi tiết thể hiện khát vọng mang bản chất người ẩn sâu quỷ Chí Phèo, sau cảm nhận được tình yêu thương mợc mạc, chân thành Thị Nở Câu nói cho thấy anh nông dân Chí hiền lành, chân chất ngày xưa sống lại, thay thế hoàn toàn cho quỷ Chí Phèo 27 + Ở “Vợ nhặt”, chi tiết khẳng định sức mạnh tình người, khát vọng mái ấm gia đình, sống tình yêu thương chiến thắng đe dọa cái đói và cái chết c) Kết bài: - Khái quát lại hai chi tiết - Khái quát giá trị nhân đạo hai tác phẩm V Kiểm tra kết trình ôn tập Sau phần dạy liền với là ôn tập và tiến hành kiểm tra Ngoài phần luyện tập lớp, đề cho học sinh bài tập về nhà Và đặc biệt, tơi kiểm tra kết quả ôn tập học sinh bằng bài kiểm tra cụ thể Chẳng hạn chương trình Ngữ văn 12, sau dạy xong phần thơ học kì I, hướng dẫn học sinh ôn tập và đề bài viết số vào phần thơ Bài kiểm tra học kì là sau học sinh học xong hai bài kí, giáo viên ôn tập và đề xuất đề vào phần kí Ở học kì II đề bài viết số phần văn xuôi Năm học 2012-2013, đề bài viết số cho lớp 12A2 sau : Đề : So sánh vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua hai nhân vật: Việt (Những đứa gia đình – Nguyễn Thi) và Tnú (Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành) Năm học 2015-2016, đề bài viết chuyên đề cho lớp 12A2 sau : Vẻ đẹp xứ Huế qua hai tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) và Ai đặt tên cho dòng sơng ? (Hoàng Phủ Ngọc Tường) Năm học 2016-2017, đề bài viết chuyên đề cho lớp 12A3 sau : Cảm nhận về bài thơ ĐộcTiểu Thanh kí Nguyễn Du và bài thơ Đàn ghi ta Lor-ca Trong quá trình kiểm tra yêu cầu học sinh làm bài nghiêm túc Vì các em được ôn tập dạng đề này nên các em đều tự giác, làm bài hết mình 7.2/ Về khả áp dụng sáng kiến: 28 Trong quá trình thực hiện SK áp dụng giảng dạy chuyên đề “ Cách làm dạng đề so sánh văn học ” với học sinh lớp 12A2, 12A3 trường THPT Sáng Sơn Sau thực hiện bài học thu được thành công sau: - Xác định được vai trò người thầy là vơ quan trọng - Giáo viên vận dụng được nhiều phương pháp dạy học, giúp học sinh học đôi với hành, vận dụng hợp lý lý thuyết với thực tế - Học sinh phát huy được tính tư duy, sáng tạo, hứng thú và tích cực học tập; nắm kiến thức bài học, chủ động việc tự học, tự nghiên cứu - Các em có thói quen cẩn thận, sáng tạo học tập, biết ứng dụng để làm các dạng bài tương tự về so sánh văn học Những thông tin cần bảo mật: - Bản quyền cá nhân Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến a) Bài học kinh nghiệm : Để thực hiện được thành công sáng kiến người giáo viên cần: + Có nghiệp vụ tay nghề vững vàng, kiên trì bền bỉ rèn luyện học sinh + Nhiệt tình giảng dạy, hết lòng vì học sinh thân yêu + Không ngừng học tập để nâng cao kiến thức, phương pháp bồi dưỡng bài học, môn học + Luôn xác định việc dạy đại trà với cơng tác bồi dưỡng HSG để góp phần đưa nghiệp GD địa phương tiến kịp với đà phát triển chung xã hội Bằng việc làm cụ thể không tiết dạy văn mà cả ôn tập, giúp cho học sinh lớp mình dạy thấy được vai trò văn học, thấy được việc học văn, làm đề văn khơng khó mà bản là phải biết cách học, biết cách ôn tập để áp dụng linh hoạt, sáng tạo vào đề văn cụ thể 29 b) Kiến nghị Qua đây, xin đề xuất với nhà trường nên tổ chức buổi tọa đàm báo cáo chuyên đề về nội dung phương pháp giảng dạy bợ mơn Từ giáo viên có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn góp phần nâng cao trình đợ chun mơn Ngoài ra, nhà trường nên tổ chức đêm thơ, là hội để giáo viên và học sinh thể hiện niềm đam mê văn học hội để bồi dưỡng kiến thức văn học và thắp sáng lên tình yêu văn học Trên là một số kinh nghiệm nhỏ được rút quá trình giảng dạy Tơi mong nhận được ý kiến đóng góp, trao đổi đồng nghiệp xung quanh vấn đề mà tơi đề cập Từ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và làm cho công việc dạy và học văn thêm nhiều ý nghĩa 10 Đánh giá lợi ích thu Sau áp dụng sáng kiến kinh nghiệm bản thân cho rằng phương pháp này giúp các em ngày một tiến bộ - Thành công đề tài giúp nâng cao về chất lượng giáo dục lớp,của trường - Qua việc thực hiện đề tài, giáo viên giúp cho các em hứng thú và tích cực mọi hoạt động học lớp, tích luỹ được kinh nghiệm học tập cho bản thân, nâng cao ý thức tự giác và tư học tập - Chất lượng bài viết có tiến bợ rõ rệt 30 PHẦN 3: KẾT QUẢ CỤ THỂ Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Năm học 2016 – 2017, có HS dự thi HSG cấp tỉnh, đạt giải Ba Trong công tác bồi dưỡng học sinh học chuyên đề:(Năm học 2016 - 2017) Bảng 1: Trước học chuyên đề Khá/giỏi (%) TB (%) Yếu (%) + Không viết LỚP TS % TS % TS % 12A2 (32 HS) 18.75 21.8 19 59.3 12A3 (34 HS) 5.8 12.5 28 82.3 Bảng 2: Sau học chuyên đề Lớp Khá - giỏi TS Trung bình % TS % Yêú TS % 12A2 (32 HS) 10 31.25 14 43.75 25 12A3 (34 HS) 23.5 10 29.4 16 47.05 Đó là kết quả mà đạt được sử dụng phương pháp ôn tập cho học sinh theo dạng đề Ngoài ra, học sinh tơi khơng xa văn, ngại học văn Các em khơng tâm lí xem thường ơn tập văn Điều thể hiện dạy văn và ôn tập các em soạn bài kĩ, học tập sôi nổi, hăng hái phát biểu bài, chủ đợng tìm tòi, sáng tạo cách làm mới Tâm lí các em văn thoải mái Và một niềm an ủi lớn là học sinh giảng dạy một số em trường giành cho tơi quà q là trụn ngắn, bài thơ tự tác (những đứa đầu lòng vụng về nhiều ý nghĩa) các em Những chơi 31 các em tranh thủ nhờ hướng dẫn một số đề văn mà các em chưa hiểu, chỉnh sửa bài văn các em, thậm chí là xin thêm đề để về nhà làm Tuy nhiên, chuyển biến học sinh cần có quá trình lâu dài và không một cách ôn tập mà nhiều cách ơn tập Khơng ơn tập mà phải dạy bài mới kết hợp với kiểm tra đánh giá Nhưng qua kết quả mà các em đạt được là niềm động viên, an ủi và khích lệ lớn đối với để tiếp tục cớ gắng tìm tòi thiết kế bài dạy hay hơn, cách ôn tập mới, thiết thực 11 Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng thử : Số Tên tổ Địa Phạm vi/Lĩnh vực TT chức/cá nhân Bùi Thị Thu Hương Sông Lô, ngày áp dụng sáng kiến Trường THPT Sáng Sơn tháng năm 2019 Thủ trưởng đơn vị - Giảng dạy chuyên đề và bồi dưỡng học sinh giỏi Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng năm 2019 Tác giả sáng kiến BÙI THỊ THU HƯƠNG 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Viết Chữ (2009), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương nhà trường, NXB Giáo dục Đinh Thái Hưng (2011), Giới thiệu đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng tồn quốc, NXB Hà Nợi Lê Thị Hường, Nguyễn Thành Nam, Trần Thị Tuyết Mai (2010), Tuyển tập đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng khối C, NXB Hải Phòng Nguyễn Hữu Quang, Phan Thị Huỳnh Yến (2010), Những đề văn, NXB đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 33 ... tập trung nghiên cứu Cách làm dạng đề so sánh văn học Phạm vi nghiên cứu Do dung lượng SKKN có hạn nên đề tài xin đề cập đến dạng đề so sánh phần văn xi Phần văn xi có các tác phẩm... dạy và học tập môn Ngữ văn phần Cách làm dạng đề so sánh văn học Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu: áp dụng giảng dạy chuyên đề “Cách làm các dạng đề so sánh văn học” tháng 9/2016... Phụ Ngâm,… So sánh các hiện tượng văn chương trở thành một phương pháp nghiên cứu văn chương Ở không nhắc tới so sánh văn học môn khoa học mà hiểu kiểu nghị luận văn học, cách thức trình
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN cách làm các dạng đề so sánh trong văn học , SKKN cách làm các dạng đề so sánh trong văn học

Từ khóa liên quan