Giao an 4 Tuan 6

30 311 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 07:10

TUẦN 6 Thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2010 Tiết 1 TẬP ĐỌC : NỖI DẰN VẶT CỦA AN-ĐRÂY-CA I. MỤC TIÊU : -BiÕt ®äc víi giäng kĨ chËm r·i, t×nh c¶m, bíc ®Çu biÕt ph©n biƯt lêi cđa nh©n vËt víi lêi ngêi kĨ chun. -HiĨu ND: Nçi d»n vỈt cđa An-®r©y-ca thĨ hiƯn trong t×nh yªu th¬ng, ý thøc tr¸ch nhiƯm víi ngêi th©n, lßng trung thùc vµ sù nghiªm kh¾c víi lçi lÇm cđa b¶n th©n. ( tr¶ lêi ®ỵc c¸c c©u hái trong SGK) - Có ý thức trách nhiệm với những người thân . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh họa bài đọc trong SGK . - Băng giấy viết câu , đoạn cần hướng dẫn HS đọc . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Gà Trống và Cáo . - 2 em đọc thuộc lòng bài Gà Trống và Cáo , nhận xét tính cách 2 nhân vật này . 3. Bài mới : (27’) Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca . a) Giới thiệu bài : Câu chuyện Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca sẽ cho các em biết An-đrây-ca có phẩm chất rất đáng quý mà không phải ai cũng có . Đó là phẩm chất gì ? Bài học này sẽ giúp các em hiểu điều đó . b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : Luyện đọc . MT : Giúp HS đọc đúng bài văn . PP : Làm mẫu , giảng giải , thực hành . - Hướng dẫn phân đoạn : 2 đoạn . + Đoạn 1 : Từ đầu … mang về nhà . + Đoạn 2 : Phần còn lại . - Đọc diễn cảm cả bài . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Tiếp nối nhau đọc từng đoạn . Đọc 2 – 3 lượt .- Đọc thầm phần chú thích các từ mới ở cuối bài đọc , giải nghóa các từ đó . - Luyện đọc theo cặp . - Vài em đọc cả bài . Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài . MT : Giúp HS cảm thụ bài văn . PP : Đàm thoại , giảng giải , thực hành . - Khi câu chuyện xảy ra , An-đrây-ca mấy tuổi , hoàn cảnh gia đình em lúc đó thế nào ? - Mẹ bảo An-đrây-ca đi mua thuốc cho ông , thái độ của em thế nào ? - An-đrây-ca đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông ? Hoạt động nhóm . - Đọc thầm , đọc lướt , trao đổi , thảo luận các câu hỏi cuối bài . - Đọc đoạn 1 . - An-đrây-ca lúc đó 9 tuổi , em sống cùng ông và mẹ , ông đang ốm rất nặng . - An-đrây-ca nhanh nhẹn đi ngay . - An-đrây ca được các bạn đang chơi đá bóng rủ nhập cuộc . Mải chơi nên quên lời mẹ dặn . Mãi sau em mới nhớ ra , chạy đến cửa hàng mua thuốc mang về . - Chuyện gì xảy ra khi An-đrây-ca mang thuốc về nhà ? HS tìm từ cùng nghĩa với từ qua đời? - An-đrây-ca tự dằn vặt mình như thế nào ? - Câu chuyện cho thấy An-đrây-ca là một cậu bé như thế nào ? - Đọc đoạn 2 . - An-đrây-ca hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên . ng đã qua đời . 1-2 HS trả lời;chết,mất … - An-đrây-ca òa khóc ; cho rằng chỉ vì mình mải chơi bóng , mua thuốc về chậm mà ông chết ; kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe ; cả đêm nức nở dưới gốc cây táo do ông trồng ; vẫn tự dằn vặt mình khi đã lớn . Hoạt động 3 : Hướng dẫn đọc diễn cảm . MT : Giúp HS đọc diễn cảm bài văn . PP : Làm mẫu , giảng giải , thực hành . - Hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm 1 đoạn tiêu biểu trong bài : Bước vào phòng … ra khỏi nhà . + Đọc mẫu đoạn văn . + Sửa chữa , uốn nắn . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - 2 em đọc tiếp nối nhau 2 đoạn của bài . + Luyện đọc diễn cảm theo cặp . + Vài tốp ( tốp 4 em ) thi đọc diễn cảm theo lối phân vai trước lớp . 4. Củng cố : (3’) - Yêu cầu HS : + Đặt lại tên cho truyện theo ý nghóa của nó . ( Chú bé trung thực / Chú bé giàu tình cảm / Tự trách mình / Nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân / … ) + Nói lời an ủi của em với An-đrây-ca . ( Bạn đừng ân hận nữa . ng bạn chắc rất hiểu tấm lòng của bạn … ) 5. Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học . - Tiếp tục về nhà luyện đọc truyện trên theo lối phân vai . *****************************o - 0- o***************************** Tiết 2 TOÁN : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : -§äc ®ỵc mét sè th«ng tin trªn biĨu ®å. - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ có vẽ sẵn biểu đồ của bài 3 . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Biểu đồ (tt) . - Sửa các bài tập về nhà . 3. Bài mới : (27’) Luyện tập . a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : Củng cố về cách đọc , phân tích , xử lí số liệu trên biểu đồ . MT : Giúp HS làm được các bài tập . PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành . - Bài 1 : + Hỏi thêm : @ Cả 4 tuần , cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải hoa ? @ Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 1 bao nhiêu mét vải hoa ? GV chốt lại kq dung - Bài 2 : + Hỏi thêm : Số ngày mưa của tháng 7 nhiều hơn số ngày mưa trung bình của ba tháng là mấy ngày ? Hoạt động lớp . - Đọc và tìm hiểu yêu cầu của bài toán . - Một số em trả lời . Từng nhóm đơi thảo luận 2-3 HS trả lời - Tìm hiểu yêu cầu bài toán , so sánh với biểu đồ cột trong tiết trước để nắm được yêu cầu về kó năng của bài này .A:S, B:Đ.C;Đ.D:S - 1 em lên bảng làm câu a , 1 em làm câu c , cả lớp làm vào vở . một HS làm Ở bảng HS nhận xét chữa bài Tháng 7:18 ngày mưa Tháng 8 :15 ngày mưa Tháng9:3 ngày mưa B,số ngày mưa của tháng 8 hơn tháng9 là: 15-3=12(ngày) C,số ngày mưa TB của mỗi tháng là: (18+15+3):3=12(ngày) 4. Củng cố : (3’)HDBT3 HS làm ơ nhà - Nêu lại những nội dung vừa luyện tập . 5. Dặn dò : (1’) - Làm các bài tập tiết 26 sách BT . *****************************o - 0- o**************************** Tiết 3 CHÍNH TẢ : NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ I. MỤC TIÊU : - Nghe - viÕt ®óng vµ tr×nh bµy bµi chÝnh t¶ s¹ch sÏ; tr×nh bµy ®óng lêi ®èi tho¹i cđa nh©n vËt trong bµi. - Lµm ®óng BT2, BT3a. - Có ý thức viết đúng , viết đẹp Tiếng Việt . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Vài tờ phiếu khổ to ghi sẵn BT2 . - Từ điển để HS làm BT3 . - Một số tờ phiếu khổ to viết nội dung BT3 . - Vở BT Tiếng Việt 4 . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Những hạt thóc giống . - 1 em đọc cho 2 bạn viết ở bảng , cả lớp viết vào nháp các từ ngữ bắt đầu bằng l / n hoặc en / eng đã được luyện viết ở BT2 tiết trước . - 1 em đọc thuộc lòng câu đố ở BT3 , viết lên bảng lời giải đố . 3. Bài mới : (27’) Người viết truyện thật thà . a) Giới thiệu bài : Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học . b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe – viết . MT : Giúp HS nghe để viết đúng truyện ngắn . PP : Làm mẫu , trực quan , thực hành . - Đọc toàn bài . - Nhắc HS : Ghi tên bài vào giữa dòng . Sau khi chấm xuống dòng , chữ đầu nhớ viết hoa , viết lùi vào 1 ô li . Lời nói trực tiếp của các nhân vật phải viết sau dấu hai chấm , xuống dòng , gạch đầu dòng . Viết tên riêng người nước ngoài theo đúng quy đònh . Hoạt động lớp . - Theo dõi . - 1 em đọc lại truyện . - Cả lớp lắng nghe , suy nghó , nói về nội dung mẩu truyện . ( Ban-dắc là một nhà văn nổi tiếng thế giới , ông có tài tưởng tượng tuyệt vời khi sáng tác các tác phẩm văn học nhưng trong cuộc sống lại là một người rất thật thà , không bao giờ biết nói dối ) - Cả lớp đọc thầm lại truyện , chú ý những từ ngữ mình dễ viết sai , cách trình bày truyện . - Viết bài vào vở . - Soát lại bài . Hoạt động lớp , nhóm . - 1 em đọc nội dung bài tập , cả lớp đọc thầm lại để biết cách ghi lỗi và sửa lỗi . - Tự đọc bài , phát hiện lỗi và sửa lỗi chính tả trong bài của mình thoe mẫu SGK . - Từng cặp HS đổi bài cho nhau để sửa chéo . - 1 em đọc yêu cầu BT , cả lớp theo dõi . - 1 em nhắc lại kiến thức đã học về từ láy để vận dụng giải BT này . - Đại diện các nhóm trình bày . - Cả lớp nhận xét , bình chọn nhóm thắng cuộc . 4. Củng cố : (3’) - Giáo dục HS tính trung thực , thật thà . 5. Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học . - Yêu cầu HS ghi nhớ những hiện tượng chính tả trong bài để không viết sai . Chuẩn bò bản đồ có tên các quận , huyện , thò xã , danh lam thắng cảnh , di tích lòch sử ở tỉnh hoặc thành phố của em . *****************************o - 0- o***************************** Tiết 4: Lt lƯ giao th«ng: §i xe ®¹p an toµn I. Mơc tiªu: -HS biÕt ®i xe ®¹p lµ ph¬ng tiƯn giao th«ng th« s¬, dƠ ®i nhng ph¶i an toµn - BiÕt nh÷ng quy ®Þnh cđa lt lƯ giao th«ng ®èi víi ngêi ®i xe ®¹p - Cã thãi quen ®i s¸t lỊ ®êng, lu«n quan s¸t khi ®i ®êng. Tríc khi ®i kiĨm tra c¸c bé phËn cđa xe. - §i cđa trỴ em II. §å dïng d¹y häc: Chn bÞ 1 chiÕc xe nhá. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. KiĨm tra: B.Bµi míi: H§1: Lùa chän ®i xe ®¹p an toµn H: ChiÕc xe ®¹p thÕ nµo lµ an toµn? - Xe ph¶i tèt Xe cđa trỴ em cã vµnh nhá( ®¬i 650 mm) H§2: Nh÷ng quy ®Þnh ®Ĩ ®¶m b¶o khi ®i ®- êng. - GV chèt l¹i. H§3: Cđng cè dỈn dß 1 HS nªu ghi nhí - HS quan s¸t chiÕc xe. N2 th¶o ln Lo¹i xe, cì ,vµnh, lèp, tay l¸i - C¸c èc vÝt ph¶i chỈt, ®đ c¸c bé phËn . - Kh«ng ®i vµo ®êng cÊm - Kh«ng th¶ tay hc cÇm « . - Nªn®éi mò b¶o hiĨm + Ghi nhí: "SGK" **************************@*@*@*@*@************************* Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010 Tiết 1: Toán : LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU : - Viết , đọc , so s¸nh ®ỵc các số tự nhiên ;nªu ®ỵc gi¸ trÞ cđa ch÷ sè trong mét sè. - §äc ®ỵc th«ng tin trªn cét bĨu ®å. - x¸c ®Þnh ®ỵc mét n¨m thc thÕ kû nµo. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phấn màu . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Luyện tập . - Gọi 2 hs chữa các bài tập về nha HS cả lớp nhậnxét chữa bài ø . 3. Bài mới : (27’) Luyện tập chung . a) Giới thiệu bài : HS lắng nghe b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : Củng cố về viết , đọc , so sánh số tự nhiên và đơn vò đo khối lượng MT : Giúp HS làm được các bài tập . PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành . - Bài 1 : + Có thể hỏi thêm về số liền trước , liền sau … - Hoạt động lớp . - Tự làm bài vào vở nháp . - Tự làm bài rồi chữa bài . 1 HS làm ở bảng-cả lớp nx bổ sung Kq:a,2835918 B,2835916 c.2000000,200000,200 Bài 2;cho HS làm vào bc c ả l ớ p làm kq đúng:a,số 9- b,số 0,c,số 0 d,số 2 Hoạt động 2 : Củng cố về biểu đồ , số trung bình cộng , đơn vò đo thời gian . MT : Giúp HS làm được các bài tập . PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành . - Bài 3 : - Bài 4 : - Bài 5 : Hoạt động lớp . - Dựa vào biểu đồ để viết tiếp vào chỗ chấm : a) Khối Ba có 3 lớp : 3A , 3B , 3C . b) Lớp 3A có 18 bạn giỏi Toán , lớp 3C có 21 bạn giỏi Toán . c) Trong khối Ba , lớp 3B có nhiều bạn giỏi Toán nhất , lớp 3A có ít bạn giỏi Toán nhất . - Tự làm bài rồi chữa bài . a) Năm 2000 thuộc thế kỉ XX . b) Năm 2005 thuộc thế kỉ XXI . - Tự làm bài , GV tổ chức cho HS chữa bài . 4. Củng cố : (3’) - Nêu lại các nội dung vừa luyện tập . 5. Dặn dò : (1’) - Làm các bài tập tiết 27 sách BT . ………………………………………………………………… Tiết 2 LUYỆN TỪ VÀ CÂU :DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG I. MỤC TIÊU : - HiĨu ®ỵc kh¸i niƯm DT chung vµ DT riªng (ND ghi nhí). - Nhận biết được danh từ chung và danh từ riêng dựa trên dấu hiệu về ý nghóa khái quát của chúng . Nắm được quy tắc viết hoa danh từ riêng và bước đầu vận dụng quy tắc đó vào thực tế . - Giáo dục HS yêu thích vẻ phong phú của từ tiếng Việt . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bản đồ tự nhiên VN . Tranh ảnh Lê Lợi . - Hai tờ phiếu khổ to viết nội dung BT1 ( phần Nhận xét ) . - Một số phiếu viết nội dung BT1 ( phần Luyện tập ) . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (5’) Danh từ . - 1 em nhắc lại ghi nhớ , sau đó làm lại BT1 . - 1 em làm lại BT2 . 3. Bài mới : (27’) Danh từ chung và danh từ riêng . a) Giới thiệu bài : Nêu mục đích , yêu cầu của bài . b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : Nhận xét . MT : Giúp HS nhận biết về danh từ chung , danh từ riêng ; nắm cách viết hoa danh từ riêng . PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải . - Bài 1 : + Dán 2 tờ phiếu lên bảng , mời 2 em lên bảng làm bài . + Nhận xét , chốt lại lời giải đúng . - Bài 2 : + Dùng phiếu đã ghi lời giải đúng để hướng dẫn HS trả lời đúng . + Nói : @ Những tên chung của một loại sự vật như : sông , vua được gọi là danh từ chung . @ Những tên riêng của một sự vật nhất đònh như : Cửu Long , Lê Lợi Hoạt động lớp , nhóm đôi . - 1 em đọc yêu cầu BT , cả lớp đọc thầm , trao đổi theo cặp . - Đọc yêu cầu BT , cả lớp đọc thầm , so sánh sự khác nhau giữa nghóa của các từ , trả lời câu hỏi . - Đọc yêu cầu BT , suy nghó , so sánh cách viết các từ trên có gì khác nhau . được gọi là danh từ riêng . - Bài 3 : Hoạt động 2 : Ghi nhớ . MT : Giúp HS rút ra được ghi nhớ . PP : Đàm thoại , giảng giải . Hoạt động lớp . - 2 , 3 em đọc ghi nhớ SGK . Hoạt động 3 : Luyện tập . MT : Giúp HS làm được các bài tập . PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành . - Bài 1 : - Bài 2 : Hoạt động lớp , nhóm đôi . - 1 em đọc yêu cầu BT . - Cả lớp đọc thầm , trao đổi theo cặp ; vài cặp làm bài trên phiếu . - Những em làm bài trên phiếu dán nhanh kết quả làm bài ở bảng lớp , trình bày kết quả . - Nhận xét , chốt lại lời giải đúng . - 1 em đọc yêu cầu BT . - 2 em viết ở bảng lớp , cả lớp viết vào vở tên 3 bạn nam , 3 bạn nữ trong lớp . - Suy nghó , trả lời câu hỏi : Họ và tên các bạn trong lớp là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao ? ( Là danh từ riêng vì chỉ một người cụ thể . Danh từ riêng phải viết hoa cả họ tên ) 4. Củng cố : (3’) - Giáo dục HS yêu thích vẻ phong phú của từ tiếng Việt . 5. Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học . - Yêu cầu HS về nhà tìm và viết vào vở : + 3 danh từ chung là tên gọi các đồ dùng . + 3 danh từ riêng là tên riêng của người , sự vật xung quanh . *****************************o - 0- o***************************** Tiết 3 : KỂ CHUYỆN : KỂ CHUYỆN Đà NGHE , Đà ĐỌC I. MỤC TIÊU : - Dùa vµo gỵi ý (SGK), biÕt chän vµ kĨ l¹i ®ỵc c©u chun ®· nghe, ®· ®äc, nãi vỊ lßng tù träng. - Hiểu c©u chun vµ nªu ®ỵc néi dung chÝnh cđa trun. với các bạn về nội - Có ý thức rèn luyện mình để trở thành người có lòng tự trọng . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Một số truyện viết về lòng tự trọng . - Bảng lớp viết Đề bài . - Giấy khổ to viết gợi ý 3 SGK , tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Kể chuyện đã nghe , đã đọc . - Kiểm tra 2 em kể 1 câu chuyện mà em đã nghe , đã đọc về tính trung thực . 3. Bài mới : (27’) Kể chuyện đã nghe , đã đọc . a) Giới thiệu bài : - Tuần trước , các em đã kể những chuyện đã nghe , đã đọc về tính trung thực . Tuần này , các em sẽ kể những chuyện đã nghe , đã đọc về lòng tự trọng . Thầy đã dặn các em chuẩn bò trước cho tiết học hôm nay – mỗi em sẽ có một truyện về lòng tự trọng để kể cho các bạn . - Kiểm tra HS đã tìm đọc truyện ở nhà và chọn truyện như thế nào . b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS tìm hiểu đề MT : Giúp HS hiểu nội dung , yêu cầu của đề bài . PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải . - Gạch dưới những chữ sau trong đề : lòng tự trọng – được nghe – được đọc . - Nhắc HS : Những truyện được nêu làm ví dụ là những truyện trong SGK . Khuyến khích HS chọn truyện ngoài SGK . - Dán lên bảng dàn ý bài KC , tiêu chuẩn đánh giá bài KC . Hoạt động lớp . - 1 em đọc đề bài . - 4 em nối tiếp nhau đọc 4 gợi ý SGK . - Một số em nối tiếp nhau giới thiệu tên câu chuyện của mình , nói rõ đó là truyện về một người quyết tâm vươn lên , không thua kém bạn bè hay là người sống bằng lao động của mình , không ăn bám , dựa dẫm , dối lừa người khác … - Đọc thầm dàn ý bài KC trong SGK . Hoạt động lớp , nhóm đôi . Hoạt động 2 : Thực hành kể chuyện và trao đổi về ý nghóa câu chuyện . MT : Giúp HS kể được truyện , nêu được ý nghóa truyện . PP : Động não , đàm thoại , thực hành . - Nhắc HS : Với những truyện khá dài mà các em không có khả năng kể gọn lại , các em có thể chỉ kể 1 , 2 đoạn truyện và hứa sẽ kể tiếp cho các bạn nghe hết câu chuyện vào lúc khác . 4. Củng cố : (3’) - Giáo dục có ý thức rèn luyện mình để trở thành người có lòng tự trọng . 5. Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học . Nhắc nhở , giúp đỡ những em yếu kém cố gắng luyện tập thêm phần KC . - Dặn HS xem trước các tranh minh họa truyện Lời ước dưới trăng và gợi ý dưới tranh để kể tốt câu chuyện trong tiết học tới . ………………………………………………………………………………………………………………… MÔN: THỂ DỤC BÀI 11 TẬP HP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI. TRÒ CHƠI “KẾT BẠN VÀ NÉM TRÚNG ĐÍCH” I-MUC TIÊU: -Thực hiện được tập hợp hàng ngang,dóng thẳng hàng ngang,điểm đúng số của mình. -Biết cách đi đều vòng phải ,vòng trái đúng hướng và đứng lại. -Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: -Đòa điểm: sân trường sạch sẽ. -Phương tiện: còi. III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút. Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang phục tập luyện. Trò chơi: Diệt các con vật có hại. Đứng tại chỗ hát vỗ tay một phút. 2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút. a. Đội hình đội ngũ Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhòp. Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS. Cả lớp tập lớp do GV điều khiển để củng cố. b. Trò chơi vận động Trò chơi: Kết bạn . GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình. 3. Phần kết thúc: 46 phút. Cho cảlớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp. GV củng cố, hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học. HS tập hợp thành 4 hàng. HS chơi trò chơi.1-2 lần HS thực hành ĐH4 hang ngang-4 hang dọc Nhóm trưởng điều khiển. ĐH 4 hang ngang HS chơi. HS thực hiện. HS lắng nghe *****************************o - 0- o***************************** Tiết 5: KHOA HỌC : MỘT SỐ CÁCH BẢO QUẢN THỨC ĂN [...]... ®¬n vÞ ®o khèi lỵng, thêi gian - Tìm ®ỵc số trung bình cộng của nhiều số II §Ị Bµi Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i in hoa tríc c©u tr¶ lêi ®óng a 2 tr¨m ngh×n 4 ngh×n 7 tr¨m 2 chơc 3 ®¬n vÞ A 2 047 23 B 20 047 2 C 20 047 3 b 6 triƯu 0 ngh×n 6 chơc 7 ®¬n vÞ A 60 67 B 60 00 067 C 60 0 067 c N¨m 2009 lµ thÕ kØ thø mÊy ? A XX B XIX C XXI Bµi 2: §Ỉt phÐp tÝnh råi tÝnh a 46 0928 + 578 24 b 5 247 61 – 3259 Bµi 3: TÝnh b»ng... vào 6 tranh minh họa truyện Ba lưỡi rìu và những lời dẫn giải dưới tranh , kĨ l¹i ®ỵc cèt trun (BT1) - BiÕt ph¸t biĨu ý nªu díi hai tranh ®Ĩ t¹o thµnh 2, 3 ®o¹n v¨n kĨ chun (BT2) - Yêu thích tạo dựng đoạn văn kể chuyện II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - 6 tranh minh họa truyện trong SGK phóng to , có lời dưới mỗi tranh - Một tờ phiếu khổ to kẻ bảng BT2 - Bảng viết sẵn câu trả lời theo 5 tranh 2 , 3 , 4 , 5 , 6. .. Dựa vào tranh , kể lại cốt truyện MT : Giúp HS dựa vào tranh kể lại được cốt truyện Ba lưỡi rìu PP : Thực hành , đàm thoại , trực quan - Dán lên bảng lớp 6 tranh minh họa phóng to truyện Ba lưỡi rìu theo đúng thứ tự - Nói : Đây là câu chuyện Ba lưỡi rìu gồm 6 sự việc chính gắn với 6 tranh minh họa , mỗi tranh kể về một sự việc Hoạt động lớp - 1 em đọc nội dung bài , phần lời dưới mỗi tranh , giải... động lớp MT : Giúp HS làm được các bài tập PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành - Bài 1 , 2 : - Tự làm bài vào vở Khi chữa bài , vừa nói vừa viết như phần bài học - Bài 3 : - Tự làm bài rồi chữa bài GIẢI Độ dài đường xe lửa Nha Trang – TPHCM là : 1730 – 1315 = 41 5 (km) Đáp số : 41 5 km 2 14 800 + 1 34 200 = 349 000 (cây) Đáp số : 349 000 cây 4 Củng cố : (3’) - Nêu lại cách thực hiện phép tính trừ... ngang + Tính : Cộng theo thứ tự từ phải sang trái - Vài em nêu lại như trên Hoạt động 2 : Thực hành MT : Giúp HS làm được các bài tập PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành - Bài 1 , 2 : Hoạt động lớp - Bài 3 : - Tự làm bài vào vở Khi chữa bài , vừa nói vừa viết như phần bài học - Tự làm bài rồi chữa bài GIẢI Số cây huyện đó trồng được là : 325 1 64 + 60 380 = 385 9 94 (cây) Đáp số : 385 9 94. .. víi mét tõ trong nhãm (BT4) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - 3 , 4 tờ phiếu khổ to viết nội dung BT1,2,3 - Sổ tay từ ngữ hoặc từ điển III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (1’) Hát 2 Bài cũ : (3’) Danh từ chung và danh từ riêng - Kiểm tra 2 em đồng thời lên bảng lớp : + 1 em viết 5 danh từ chung là tên gọi các đồ dùng + 1 em viết 5 danh từ riêng là tên riêng của người , sự vật xung quanh 3 Bài mới : (27’)... 578 24 b 5 247 61 – 3259 Bµi 3: TÝnh b»ng c¸ch thn tiƯn nhÊt a 1255 + 43 6 + 145 b 78 - 23 – 27 Bµi 4: §iỊn vµo chç chÊm cho thÝch hỵp a 1 phót = gi©y 3 b 1 giê = phót 4 c 5 kg 800g = g b 7 kg = g Bµi 5: T×m trung b×nh céng cđa c¸c sè sau a 113 ; 121; 72 b Trung b×nh céng cđa 2 sè lµ 45 BiÕt mét trong 2 sè b»ng 27 T×m sè kia? Bµi 6: Nưa chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ 172m ChiỊu réng kÐm chiỊu dµi 12m TÝnh... phu - Quan sát tranh , đọc thầm những câu gợi ý dưới tranh để nắm sơ lược cốt truyện , trả lời các câu hỏi sau : + Truyện có mấy nhân vật ? ( 2 nhân vật : chàng tiều phu , cụ già ) + Nội dung truyện nói về điều gì ? ( Chàng trai được tiên ông thử thách tính thật thà , trung thực qua những lưỡi rìu ) - 6 em nối tiếp nhau , mỗi em nhìn 1 tranh đọc câu dẫn giải dưới tranh - 2 em dựa vào tranh và dẫn... thực hiện Hoạt động lớp phép cộng MT : Giúp HS nắm lại cách thực hiện phép tính cộng PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải - Nêu phép cộng ở bảng : 48 352 + 21 0 26 - Đọc và nêu cách thực hiện phép cộng 1 em lên bảng thực hiện , vừa viết vừa nói - Hướng dẫn HS thực hiện phép cộng : 367 859 + 541 728 tương tự như trên - Hỏi : Muốn thực hiện phép cộng , ta làm như thế nào ? - Muốn thực hiện phép... ®óng, s¹ch, ®Đp 4 H 4. Giíi thiƯu mét vµi nh¹c cơ d©n téc “ §µn nhÞ, §µn tam, §µn tø, §µn t× bµ” - Cho HS thùc hiƯn trß ch¬i nghe ©m s¾c ®o¸n tªn nh¹c cơ ( Nªu lt ch¬i vµ ®µn cho c¸c nhãm thi ®o¸n ) 5 H§5 Cđng cè, dỈn dß - Theo dâi - HS kh¸ nªu - Nãi ®ång thanh, c¸ nh©n - §äc ®ång thanh - Thùc hiƯn - Theo dâi - Thùc hiƯn - Tõng nhãm, c¸ nh©n thùc hiƯn ( HS kh¸ nhËn xÐt ) - ChÐp bµi - Quan s¸t - HS kh¸ . ngh×n 7 tr¨m 2 chơc 3 ®¬n vÞ. A. 2 047 23 B. 20 047 2 C. 20 047 3 b. 6 triƯu 0 ngh×n 6 chơc 7 ®¬n vÞ. A. 60 67 B. 60 00 067 C. 60 0 067 c. N¨m 2009 lµ thÕ kØ thø mÊy. học. HS tập hợp thành 4 hàng. HS chơi trò chơi.1-2 lần HS thực hành ĐH4 hang ngang -4 hang dọc Nhóm trưởng điều khiển. ĐH 4 hang ngang HS chơi. HS thực hiện.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an 4 Tuan 6, Giao an 4 Tuan 6, Giao an 4 Tuan 6