Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt của nhà triết học

33 733 2
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2012, 07:32

Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt của nhà triết học Trờng Đại học KTQD Tiểu luận TriếtLời mở đầuKể từ sau cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ ba (1913 1950), sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lực lợng sản xuất vợt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia, mở rộng trên phạm vi toàn thế giới theo cả chiều rộng chiều sâu. Do đó, tất cả các quốc gia không phân biệt trình độ đã đang hình thành mối quan hệ gắn bó lẫn nhau. Đờng biên giới quốc gia khoảng cách địa lý trở nên mờ nhạt, các tổ chức kinh tế khu vực toàn cầu nối tiếp nhau ra đời. Sự ra đời của các tổ chức lớn nh WTO, APEC, NAFTA gần đây là sự ra đời của các khu vực đồng tiền chung Euro đã là ví dụ điển hình trong thiên niên kỉ mới này, cuộc cách mạng công nghệ tiếp tục đi sâu, mở rộng ứng dụng công nghệ tin học sẽ là động lực chính thúc đẩy hơn nữa quá trình hội nhập kinh tế, toàn cầu hoá.Trớc bối cảnh toàn cầu nh vậy, công cuộc phát triển kinh tế của nớc ta không thể đứng ngoài xu thế toàn cầu hoá. Nhận thấy đợc tình hình kinh tế của đất nớc đang gặp khó khăn, tháng 12/1986 Đảng Nhà nớc quyết định chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Trong chiến lợc phát triển kinh tế, vấn đề hội nhập nền kinh tế thế giới, tăng cờng hợp tác kinh tế các nớc các tổ chức quốc tế đang là vấn đề đợc quan tâm. Với phơng châm đa dạng hoá, đa phơng hoá quan hệ là bạn của tất cả các nớc trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập phát triển. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 160 nớc hầu hết các tổ chức quốc tế khu vực quan trọng. Với việc gia nhập PECC (01/1995), ASEAN (07/1995), ký kết hiệp định chung về hợp tác kinh tế với EU (7/1995), tham gia APEC (11/1998), đang chuẩn bị tích cực cho các cuộc đàm phán gia nhập Tổ chức thơng mại thế giới (WTO). Việt Nam từng bớc vững chắc hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực thế giới. Ngày 27/11/2001, Bộ Chính trị đã ra Nghị Quyết về hội nhập kinh tế quốc tế nhằm cụ thể hoá một chủ trơng lớn đợc nêu ra tại Đại hội lần thứ IX của Đảng là: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm Trờng Đại học KTQD Tiểu luận Triếtđộc lập tự chủ định hớng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trờng.Những vấn đề nêu trên là những vấn đề mà em rất tâm huyết, rất quan tâm đó cũng là lí do, là sự thôi thúc em chọn đề tài: Việt Nam trong xu thế hội nhập phát triển dới con mắt triết học.Và em hi vọng đề tài này sẽ giải đáp đợc phần nào thắc mắc về vấn đề hội nhập toàn cầu hoá ở nớc ta hiện nay. Trờng Đại học KTQD Tiểu luận TriếtPhần 1Cơ sở của đề tàiI. Cơ sở lý luận1. Lý luận triết họcPhép biện chứng đã khẳng định: các sự vật, các hiện tợng, các quá trình khác nhau của thế giới có mối liên hệ qua lại, tác động, ảnh hởng lẫn nhau, cũng đồng thời khẳng định tính thống nhất vật chất của thế giới là cơ sở của các mối liên hệ đó. Các sự vật, hiện tợng tạo thành thế giới, dù có đa dạng, phong phú, có khác nhau bao nhiêu, song chúng đều chỉ là những dạng khác nhau của một thế giới duy nhất, thống nhất thế giới vật chất. Nhờ có tính thống nhất đó, chúng không thể tồn tại biệt lập, tách rời nhau, mà tồn tại trong sự tác động qua lại, chuyển hoá lẫn nhau theo những quan hệ xác định. Chính trên cơ sở đó, triết học duy vật biện chứng khẳng định rằng, mối liên hệ là phạm trù triết học dùng để chỉ sự quy định, sự chuyển hoá lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tợng hay giữa các mặt của một sự vật, của một hiện tợng trong thế giới. Do đó mọi mối liên hệ đều mang tính khách quan, là vốn có của mọi sự vật, hiện tợng.Mối liên hệ không chỉ mang tính khách quan, mà còn mang tính phổ biến. Bởi lẽ, bất cứ sự vật, hiện tợng nào cũng liên hệ với sự vật hiện tợng khác. Không có sự vật hiện tợng nào nằm ngoài mối liên hệ. Trong thời đại ngày nay không một quốc gia nào không có quan hệ, không có liên hệ với các quốc gia khác về mọi mặt của đời sống xã hội. Chính vì thế mà hiện nay trên thế giới đã đang xuất hiện xu hớng toàn cầu hoá, khu vực hoá mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiều vấn đề đã đang trở thành vấn đề toàn cầu nh : đói nghèo, bệnh hiểm nghèo, môi trờng sinh thái, dân số kế hoạch hoá gia đình, chiến tranh hoà bình Ngoài ra, mối liên hệ đ ợc biểu hiện dới những hình thức riêng biệt, cụ thể theo điều kiện nhất định Song, dù dới hình thức nào, chúng cũng chỉ là biểu hiện của mối liên hệ phổ biến nhất, chung nhất.Mặt khác, mối liên hệ là phạm trù triết học dùng để chỉ sự quy định, sự tác động qua lại, sự chuyển hoá lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tợng hoặc giữa các mặt của sự vật hiện tợng, mà sự vật hiện tợng luôn tồn tại vận động không ngừng theo nhiều cách Trờng Đại học KTQD Tiểu luận Triếtthức khác nhau. Do đó mà mối liên hệ còn mang tính đa dạng. trong mỗi sự vật hiện tợng có thể bao gồm rất nhiều loại mối liên hệ, chứ không phải chỉ có một cặp mối liên hệ xác định. 2. Hội nhập kinh tế quốc tế là một tất yếu khách quan của các nớc trong giai đoạn hiện nayToàn cầu hoá là một xu hớng phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại, mà trớc hết là tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra sôi động. Cách đây hơn 150 năm, Các Mác đã dự báo xu hớng này ngày nay đã trở thành hiện thực. Theo ông, toàn cầu hoá kinh tế là một xu thế mới của quá trình phát triển kinh tế thị trờng, phản ánh trình độ phát triển cao của lực lợng sản xuất xã hội mà ở đó, phân công lao động quốc tế quốc tế hoá sản xuất trở thành phổ biến. Trong lịch sử, trớc khi phơng thức sản xuất TBCN ra đời, do trình độ lực lợng sản xuất thấp kém, giao thông cha phát triển, việc sản xuất trao đổi hàng hoá còn bị giới hạn trong các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, năng suất thấp nên cha có thị trờng thế giới theo nghĩa hiện đại. Từ khi phơng thức sản xuất TBCN ra đời, đặc biệt là từ khi diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp, đời sống kinh tế các nớc có sự thay đổi căn bản. Tình trạng tự cấp, tự túc bế quan toả cảng của các địa phơng, các dân tộc trớc kia đợc thay thế bằng sự sản xuất tiêu dùng mang tính quốc tế. Tuy nhiên, cho đến trớc Thế chiến thứ 2, hình thức quốc tế hóa chủ yếu vẫn là phân công áp đặt trực tiếp, tức là các nớc phát triển áp dụng chiến tranh xâm lợc bạo lực để thống trị các nớc lạc hậu, bóc lột, vơ vét tài nguyên tiêu thụ hàng hoá. Trong đó, mỗi nớc đế quốc có một hệ thống thuộc địa riêng, phân công lao động quốc tế hoá còn mang tính chất cát cứ, làm cho các nớc lạc hậu không thoát khỏi tình trạng khó khăn trì trệ.Từ sau Thế chiến 2, do tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học kỹ thuật, lực lợng sản xuất phân công lao động xã hội phát triển hết sức nhanh chóng. Thêm vào đó là thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc, làm cho hệ thống phân công lao động quốc tế theo lối áp đặt trực tiếp phải sụp đổ thay thế bằng hệ thống phân công mới gọi là toàn cầu hoá kinh tế. Toàn cầu hoá kinh tế là quá trình phát triển mới của Trờng Đại học KTQD Tiểu luận Triếtphân công lao động hợp tác sản xuất vợt ra khỏi biên giới một quốc gia vơn tới qui mô toàn thế giới, đạt trình độ chất lợng mới. Nh vậy, toàn cầu hóa kinh tế là kết quả tất yếu của quá trình xã hội hoá sản xuất, của tốc độ phát triển nhanh của lực lợng sản xuất, bắt nguồn từ sự thúc đẩy của khoa học, kỹ thuật công nghệ hiện đại, nó là kết quả tất yếu của sự phát triển sâu rộng nền kinh tế thị trờng trên phạm vi toàn thế giới, sự gia tăng phân công lao động quốc tế, sự mở rộng hơn nữa trong không gian thời gian các mối quan hệ giao lu phổ biến của loài ngời sự hiện diện nóng bỏng của những vấn đề toàn cầu cấp bách. Nói cách khác, nó là kết quả của các quá trình tích luỹ về số lợng đã tạo ra một khối lợng tới hạn để số lợng biến thành chất mới; xu hớng quốc tế hóa, khu vực hoá đã chuyển thành xu hớng toàn cầu hoá trong thời đại ngày nay. Nó là một trong những xu thế lịch sử tất yếu do quy luật phát triển của lực lợng sản xuất chi phối. trong đó đặc trng nổi bật của toàn cầu hoá kinh tế là nền kinh tế thế giới tồn tại phát triển nh một chỉnh thế, trong đó mỗi quốc gia là một bộ phận, có quan hệ t-ơng tác lẫn nhau, phát triển với nhiều hình thức phong phú. Tham gia toàn cầu hoá kinh tế, các quốc gia vẫn hoàn toàn độc lập về chính trị, xã hội, vẫn là các chủ thế tự quyết định ý thức hệ, vận mệnh con đờng phát triển của mình. Toàn cầu hoá kinh tế làm cho các quốc gia ngày càng phụ thuộc vào nhau về vốn, kỹ thuật, công nghệ, nguyên liệu thị trờng. Đến nay toàn cầu hoá kinh tế đã cuốn hút nhiều quốc gia ở khắp các châu lục, đã có 27 tổ chức kinh tế khu vực toàn cầu ra đời hoạt động [ Thẩm Kỳ Nh Trung Quốc không làm bất tiên sinh Viện TTKH, Học viện CTQG HCM, H1999, tr358-359 ] Đây là sự phát triển mới cha từng có. Lịch sử đã chứng tỏ không một quốc gia nào, dù lớn giàu đến đâu, cũng không thể sản xuất đợc tất cả các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chúng ta không quên 100 năm về trớc Trung Quốc đóng cửa nền kinh tế để rồi phải chịu sự thụt lùi về mọi mặt. Thành tựu có đợc nh ngày nay là nhờ vào mở cửa kinh tế.Nh vậy rõ ràng xu thế này là xu thế phát triển tất yếu của thời đại không thể khác đợc. Chỉ có những quốc gia nào nắm bắt nhịp xu thế này, biết tận dụng cơ hội, vợt qua thách thức mới đứng vững phát triển. Cự tuyệt hay khớc từ toàn cầu hoá kinh tế tức là tự gạt mình ra ngoài lề của sự phát triển.Trêng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕtTrờng Đại học KTQD Tiểu luận TriếtII. cơ sở thực tế :1. Tình hình quốc tế khu vực làm nảy sinh phát triển quá trình hội nhập.Đại hội VIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động tham gia các tổ chức quốc tế khu vực, củng cố nâng cao vị thế n-ớc ta trên trờng quốc tế. Đại hội lần thứ IX khẳng định chủ trơng phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả bền vững.[Trích văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX trang 89] Chủ trơng hội nhập kinh tế quốc tế đợc đề ra trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn ra nhanh chóng, phức tạp, khó lờng trớc đợc, với những đặc điểm sau:Trong hơn thập kỉ qua, kinh tế thế giới nhìn chung phát triển không đồng đều. Trên thế giới đã xảy ra mấy cuộc khủng hoảng lớn, sâu rộng hơn cả là cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính nổ ra năm 1997. Vị thế các nớc các khu vực thay đổi theo hớng: kinh tế Mỹ phát triển nhanh ổn định liên tục trong nhiều năm đến 2002 bắt đầu suy giảm; kinh tế Tây Âu hiện không còn phát triển nhanh nh các thập kỉ trớc; kinh tế Nhật suy thoái cha có lối ra; các nớc thuộc Liên Xô trớc đây nớc Đông Âu rơi vào tình trạng suy thoái kéo dài, vài năm gần đây tăng trởng tơng đối khá; kinh tế Trung Quốc phát triển ngoạn mục; Đông Nam á Đông á phát triển nhanh vào bậc nhất thế giới trong những thập kỷ trớc, tuy nhiên vừa qua đã rơi suy thoái nay đang hồi phục; Nam á Châu Phi vẫn cha thoát khỏi tình trạng trì trệ kéo dài; kinh tế Mỹ latinh có khá hơn song cũng không ổn định.Cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới phát triển nh vũ bão. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay đang tác động đến tất cả các nớc trên thế giới với những mức độ khác nhau, đa lại những thành quả cực kỳ to lớn cho nhân loại những hậu quả xã hội hết sức sâu sắc. Công nghệ thông tin đang là nhân lõi của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, nó phản ánh giai đoạn mới về chất của sản xuất, trong đó hàm lợng trí tuệ là thành phần chủ yếu trong sản phẩm. Công nghệ sinh học là bớc đột phá vào thế giới đầy bí hiểm của sự sống, tạo ra một tiềm năng to lớn Trờng Đại học KTQD Tiểu luận Triếtcho việc sản xuất các vật phẩm phục vụ cho nhu cầu của con ngời nh lơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh các vật liệu công nghiệp thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của con ngời. Công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lợng mới, công nghệ hàng không vũ trụ mở ra một tiềm năng mới cho loài ng ời chinh phục tự nhiên, chinh phục vũ trụ. Tự động hoá trong sản xuất ngày càng giải phóng con ngời khỏi những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ xã hội.Xu thế toàn cầu hoá kinh tế diễn ra mạnh mẽ, ảnh hởng đến cuộc sống của tất cả các dân tộc trên thế giới. Ngày nay các nền kinh tế của các quốc gia gắn bó hữu cơ tuỳ thuộc vào nhau. Tính thẩm thấu lẫn nhau của các nền kinh tế gia tăng. Nền sản xuất thế giới mang tính toàn cầu. Phân công lao động quốc tế đạt tới trình độ ngày càng cao. Phơng châm kinh doanh lấy thế giới làm nhà máy của mình, lấy các nớc làm phân xởng của mình, qua đó phân công lao động quốc tế có thể lợi dụng u thế kỹ thuật, tiền vốn, sức lao động thị trờng của các nớc, thúc đẩy quá trình quốc tế hoá sản xuất phát triển nhanh chóng. Trong quá trình toàn cầu hoá, khu vực hoá, nổi lên xu hớng liên kết kinh tế dẫn tới sự ra đời, rồi hợp nhất của nhiều tổ chức kinh tế thơng mại, tài chính quốc tế khu vực, nh Tổ chức thơng mại thế giới (WTO), Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Liên minh Châu âu (EU), khu vực thơng mại tự do Bắc Mỹ (AFTA)Hiện nay, các nớc lớn, nhỏ đều giành u tiên cho phát triển kinh tế, theo đuổi chính sách kinh tế mở. Nay những nớc có tiềm năng thị trờng lớn nh Trung Quốc, Nga, ấn Độ, Mỹ cả một số n ớc vốn khép kín, theo mô hình tự cung tự cấp cũng dần dần mở cửa, từng bớc hội nhập vào nền kinh tế khu vực thế giới.Mặt khác cộng đồng thế giới đang đứng trớc những vấn đề toàn cầu mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết nếu không có sự hợp tác đa phơng nh: bảo vệ môi trờng, hạn chế sự bùng nổ dân số, đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo, chống tội phạm quốc tếTuy nhiên trong xu thế đó, các nớc công nghiệp phát triển, đứng đầu là Mỹ, do có u thế về thị trờng, nắm đợc tiến bộ khoa học- công nghệ, có nền kinh tế phát triển cao, đã ra sức thao túng, chi phối thị trờng thế giới, áp đặt điều kiện với những nớc Trờng Đại học KTQD Tiểu luận Triếtchậm phát triển hơn, thậm chí dùng nhiều biện pháp thô bạo nh bao vây cấm vận, trừng phạt, làm thiệt hại lợi ích của các nớc đang phát triển chậm phát triển. Trớc tình hình đó các nớc đang phát triển đã từng bớc tập hợp nhau lại, đấu tranh chống chính sách tăng cờng quyền áp đặt của Mỹ để bảo vệ lợi ích của mình vì một trật tự kinh tế bình đẳng, công bằng. ở khu vực Đông Nam áđã diễn ra nhiều biến đổi sâu sắc. Mặc dù trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trầm trọng trong thời gian 1997 -1998, song vẫn là khu vực có nhiều tiềm năng do vị trí địa lý chính trị địa lý kinh tế của mình, dung l-ợng thị trờng lớn, tài nguyên phong phú, lao động dồi dào, đợc đào tạo tốt, có quan hệ quốc tế rộng rãi.Toàn bộ tình hình trên đem lại nhiều thuận lợi to lớn, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức gay gắt đối với nớc ta trong quá trình phát triển đất nớc nói chung quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng.2. Hội nhập kinh tế với các nớc đang phát triểnThế giới ở vào thời điểm chuyển giao giữa hai thế kỷ đang chứng kiến những đổi thay sâu sắc trên tất cả mọi lĩnh vực, từ sản xuất vật chất đến đời sống tinh thần xã hội. Toàn cầu hoá nổi lên nh một trong những xu hớng chủ đạo chi phối hệ thống quan hệ quốc tế hiện đại. Xét trên phơng diện sản xuất vật chất xã hội, một giai đoạn mới của lịch sử nhân loại đang từng bớc quá độ từ xẫ hội gắn với nền văn minh công nghiệp lên nấc thang phát triển cao hơn. Nấc thang phát triển này đợc đặc trng bởi công nghệ cơ cấu kinh tế mới kinh tế tri thức, trên cơ sở áp dụng rộng rãi các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, các phơng tiện truyền tin hiện đại máy tính.Nhìn một cách tổng quát, toàn cầu hoá kinh tế là quá trình phổ biến theo hớng nhất thể hoá trên phạm vi toàn cầu những giá trị, tri thức, những hoạt động, những mô hình cấu trúc trong lĩnh vực kinh tế cả khoa học, kỹ thuật. Trong đó các nớc đang phát triển tham gia với động lực cơ bản là nhằm mở rộng thị trờng xuất khẩu, tạo mối liên kết thơng mại giữa các quốc gia, các khu vực với nhiều hình thức phong phú, hoạt Trờng Đại học KTQD Tiểu luận Triếtđộng có hiệu quả. cho đến nay, một số các quốc gia đang phát triển đã đạt đợc những tiến bộ vợt bậc ví nh : ở khu vực Đông Nam á có Thái Lan, Malayxia, Singapo đã chuyển mạnh sang kinh tế hớng về xuất khẩu thu đợc những thành quả tốt.Xét về việc mở rộng đa dạng các mối liên kết thơng mại thì chính sách tỷ giá, chính sách giảm thuế xuất nhập khẩu, bãi bỏ hàng rào thuế quan, phi thuế quan đã làm cho hoạt động thơng mại tại các nớc mở rộng thị trờng tăng khối lợng hàng hoá xuất nhập khẩu. Hơn nữa, trong quá trình hội nhập kinh tế,điều chúng ta thấy rõ là thị trờng vốn có mối liên kết chặt chẽ hơn nhiều. Các nớc đang phát triển có cơ hội hội nhập với thị trờng tài chính toàn cầu. Nhờ vậy mà loại bỏ việc kiểm soát đối với đồng vốn chảy vào, đồng thời cũng bãi bỏ dần những hạn chế trong thanh toán giao dịch thông qua tài khoản. Hiện nay, nhiều nớc đã chấp nhận thả nổi đồng tiền, đã làm cho đồng vốn đổ vào các nớc này tăng nhanh.Mặt khác, hội nhập kinh tế trong thời gian qua có tác động tích cực đến việc ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiều quốc gia đang phát triển đã mở cửa thị trờng thu hút vốn, một mặt thúc đẩy công nghiệp hoá, một mặt tăng tích luỹ từ đó cải thiện mức thâm hụt ngân sách. Chính sự ổn định kinh tế vĩ mô này đã tạo niềm tin cho các chơng trình phát triển hỗ trợ cho những quốc gia thành công trong cải cách kinh tế mở cửa.Ngoài ra, hội nhập kinh tế tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới nâng cao mức thu nhập tơng đối của các tầng lớp dân c. Chính những mặt thuận lợi này mà hội nhập kinh tế quốc tế có sức mạnh to lớn. Nó kéo tất cả các quốc gia dù lớn, dù nhỏ, dù giàu hay nghèo đều bị cuốn vào. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là chủ nghĩa t bản hiện đại với u thế về vốn công nghệ đang ráo riết thực hiện ý đồ chiến lợc biến quá trình toàn cầu hoá nói chung toàn cầu hoá kinh tế nói riêng thành quá trình tự do hoá kinh tế áp đặt chính trị theo quỹ đạo t bản chủ nghĩa. Bởi vậy, tất cả các nớc, nhất là các nớc đang phát triển, đều phải tìm kiếm các đối sách để thích ứng với quá trình toàn cầu hoá đa bình diện đầy nghịch lý.[...]... thách thức đối với Việt Nam trên con đờng hội nhập kinh tế quốc tế 154.1.Những cơ hộiViệt Nam có đợc khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế 154.2.Những thách thức mà chúng ta gặp phải trên con đờng hội nhập 165.Những quan điểm chỉ đạo trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở nớc ta : 18Phần 2 18Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 18I.Các bớc đi của ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế... hoà nhập trong xu thế đi lên củahội loài ngời; đóng cửa, biệt lập cũng đồng nghĩa với bảo thủ, tự giảm khả năng phát triển. Và trong quá trình hội nhập các quốc gia phải có biện pháp cụ thể để tận dụng ở mức tốt nhất những cơ hội để phát triển. Việt Nam cũng không thể đứng ngoài mục đích này. Nhng với một tiềm lực kinh tế còn hạn chế, Việt Nam đứng trớc những thử thách, khó khăn to lớn. Trong. .. quốc gia công nghiệp xa hơn nữa, vơn lên sánh kịp với các quốc gia trong khu vực trên thế giới nh Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc.Qua đề tài này em mạnh dạn đa ra một số những hạn chế, yếu kém của quá trình hội nhập phát triển kinh tế ở Việt Nam một số những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế đó cũng nh nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập phát triển kinh tế ở Việt Nam nhanh hơn. Do... yếu kém thiếu lành mạnh. Tình trạng tham nhũng, suy thoái về t tởng chính trị, ®¹o ®øc, lèi sèng ë Trờng Đại học KTQD Tiểu luận Triết LờI KếT Ngày nay, trong thế giới luôn luôn có biến động không ngừng, xu thế hội nhập, toàn cầu hoá đang nổi lên chiếm vị trí chủ đạo khuynh hớng phát triển của thế giới trong thời gian tới. Mỗi quốc gia đều hiểu rằng không thể đứng ngoài xu thế phát triển chung... hớng xà hội chủ nghĩa. Trong chiến lợc phát triển kinh tế, vấn đề hội nhập nền kinh tế thế giới, tăng cờng hợp tác kinh tế các nớc các tổ chức quốc tế đang là vấn đề đợc quan tâm. Với phơng châm đa dạng hoá, đa phơng hoá quan hệ là bạn của tất cả các nớc trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập phát triển. Việt Nam đà thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 160 nớc hầu hết... của các nớc trong giai đoạn hiện nayToàn cầu hoá là một xu hớng phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại, mà trớc hết là tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra sôi động. Cách đây hơn 150 năm, Các Mác đà dự báo xu hớng này ngày nay đà trở thành hiện thực. Theo ông, toàn cầu hoá kinh tế là một xu thế mới của quá trình phát triển kinh tế thị trờng, phản ánh trình độ phát triển cao của. .. đợc của nớc ta trong tiến trình hội nhập 20III.Những yếu kém hạn chế còn tồn tại cần giải quyết trong thời gian tới 24IV.Các kiến nghị đề xu t trên phơng diện triết học để hạn chế các nhợc điểm phát huy những mặt tích cùc cđa tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ qc tÕ ở nớc ta 28LờI KếT 31Tài liệu tham khảo 32Mục lôc 33 Trờng Đại học KTQD Tiểu luận Triết với thành viên là các nớc phát triển vào... khi công cuộc hội nhập quốc tế chuyển qua mét b-íc míi. Tuy chđ tr¬ng héi nhËp kinh tế quốc tế đà đợc khẳng định trong nhiều Nghị quyết của Đảng trên thực tế đà đợc thực hiện từng bớc, nhng nhận thức hội nhập cha đạt đợc sự nhất trí cao, ảnh hởng tới quá trình đề xu t chính sách triển khai thực hiện. Hội nhập kinh tế quốc tế trong xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá đang phát triển mang lại... đổ thay thế bằng hệ thống phân công mới gọi là toàn cầu hoá kinh tế. Toàn cầu hoá kinh tế là quá trình phát triển mới của Trờng Đại học KTQD Tiểu luận Triết II. cơ sở thực tế :1. Tình hình quốc tế khu vực làm nảy sinh phát triển quá trình hội nhập. Đại hội VIII của Đảng đà xác định nhiệm vụ mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động tham gia các tổ chức quốc tế khu vực, củng cố và. .. suy tho¸i cha có lối ra; các nớc thuộc Liên Xô trớc đây nớc Đông Âu rơi vào tình trạng suy thoái kéo dài, vài năm gần đây tăng trởng tơng đối khá; kinh tế Trung Quốc phát triển ngoạn mục; Đông Nam á Đông á phát triển nhanh vào bậc nhất thế giới trong những thập kỷ trớc, tuy nhiên vừa qua đà rơi suy thoái nay đang hồi phục; Nam á Châu Phi vẫn cha thoát khỏi tình trạng trì trệ kéo dài; . huyết, rất quan tâm và đó cũng là lí do, là sự thôi thúc em chọn đề tài: Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dới con mắt triết học .Và em hi vọng đề. hội và thách thức đối với Việt Nam trên con đờng hội nhập kinh tế quốc tế.4.1. Những cơ hội mà Việt Nam có đợc khi tham gia hội nhập kinh tế quốc t Hội nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt của nhà triết học, Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt của nhà triết học, Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt của nhà triết học, Lý luËn triÕt häc, Tình hình quốc tế và khu vực làm nảy sinh và phát triển quá trình hội nhập., Hội nhập kinh tế với các nớc đang phát triển, Sự hình thành tất yếu của chủ trơng hội nhập kinh tế quốc tế ở nớc ta, Những quan điểm chỉ đạo trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở nớc ta :, Các bớc đi của ta trong quá trình hội nhập kinh tế, Các kết quả bớc đầu đạt đợc của nớc ta trong tiến trình, Những yếu kém và hạn chế còn tồn tại cần giải quyết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn