chính tả lớp 2

66 700 4
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 01:10

Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả Tuần: 1- Tiết: 1 Tên bài dạy: có công mài sắt có ngày nên kim Ngày tháng . năm 20 . I. Mục tiêu: 1. Rèn kỹ năng viết chính tả - Tập chép chính xác đoạn trích trong bài Có công mài sắt có ngày nên kim - Củng cố quy tắc viết chính tả 2. Đọc đúng bảng chữ cái, - Thuộc tên các chữ cái từ 1 đến 9 II. Chuẩn bị: - Viết sẵn bài chép lên bảng lớp - Chép bài tập 3 ( SGK- tr 6) lên bảng lớp (bên phải) III. Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học PP, hình thức tổ chức các HDDH tơng ứng 3 A. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở, bảng, phấn của học sinh. 2 24 B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Có công mài sắt có ngày nên kim 2. Hớng dẫn tập chép a) HDHS chuẩn bị * Giúp HS nắm nội dung đoạn viết: - Đoạn chép từ bài nào? - Đoạn chép này là lời của ai? * Giúp HS nhận xét: + Đoạn chép có mấy câu? + Cuối câu có dấu gì ? * Từ khó: Ngày, mài, sắt GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. - Ghi đầu bài - GV đọc một lần đoạn viết - 2, 3 HS đọc lại. cả lớp đọc thầm - Bài: Có công - Lời bà cụ nói với cậu bé - 2 câu - Dấu chấm - HS viết bảng con 3 em lên viết ở bảng lớp - Nhận xét chữ của bạn - 1 - Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học PP, hình thức tổ chức các HDDH tơng ứng b) Học sinh viết bài c) Chấm, chữa bài: 3. Hớng dẫn làm bài tập chính tả Bài 2: Điền c hay k vào chỗ trống kim khâu, cậu bé, kiên nhẫn, bà cụ. Quy tắc viết: - c: với a, ă, â, o, ô, ơ, u, - k: với i, e, ê Bài 3: Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau: STT Chữ cái Tên chữ cái 1. a a 2. ă á 3. â ớ 4. b bê 5. c xê 6. d dê 7. đ đê 8. e e 9. ê ê * Học thuộc lòng bảng chữ cái - Hớng dẫn học chép bài vào vở. Uốn nắn cách ngồi - cách cầm bút. - Đọc lại cả bài cho HS soát lỗi. - HS tự sửa lỗi. Gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở - Chấm 5 - 7 bài: nội dung, chữ viết, cách trình bày. * Đọc yêu cầu của bài. - Cả lớp làm bài vào giấy nháp, 1 HS lên bảng làm bài - HS đọc lại các từ . - GV nêu quy tắc viết kết hợp với c/k. - 1- 4 HS nhắc lại, cả lớp nhắc lại đồng thanh. - HS thi tìm thêm từ theo đúng quy tắc vừa nêu. * Đọc yêu cầu của bài. HS làm bài vào vở. * Chữa bài: Cho 3 + 4 em lên điền tiếp vào bài trên bảng * Cho HS đọc lên cái chữ cái theo thứ tự từ 1 đến 9 - Học sinh nhìn 3 cột đọc lại 9 chữ cái. - Sau đó giáo viên xoá chữ cái ở 3 cột, yêu cầu học sinh đọc lại. 1 c. Củng cố - dặn dò - Nhận xét giờ học, nhắc nhở HS khắc phục thiếu sót. Tuần: 1- Tiết: 2 Tên bài dạy: ngày hôm qua đâu rồi ? Ngày tháng . năm 20 . - 2 - Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả I. Mục tiêu: 1. Rèn kỹ năng viết chính tả - Nghe viết một khổ thơ trong bài Ngày hôm qua - Viết đúng những tiếng có âm, vần dễ lẫn do ảnh hởng của phơng ngữ l/n. 2. Tiếp tục học bảng chữ cái: Học thuộc 10 chữ cái tiếp theo. II. Chuẩn bị: - Chép bài tập 3 ( SGK - tr 11) trên bảng - Chép bài 3 vào 2 tờ phiếu khổ to, bút dạ màu III. Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học PP, hình thức tổ chức các HDDH tơng ứng 5 A. Kiểm tra bài cũ: Bài: Có công mài sắt, có ngày nên kim - 2 HS lên bảng; cả lớp viết bảng con các TN sau: mài sắt, nên kim. - Nhận xét, sửa lỗi B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Ngày hôm qua đâu rồi? 2. Hớng dẫn nghe - viết a. HD HS chuẩn bị: * Giúp HS nắm nội dung đoạn viết 1. Khổ thơ là lời của ai nói với ai? 2: Bố nói với con điều gì? * Giúp HS nhận xét + Khổ thơ có mấy dòng? + Chữ đầu câu viết nh thế nào? * Từ khó: Hôm qua, chăm chỉ b) Học sinh viết bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học - Ghi đầu bài: Ngày hôm qua đâu rồi - GV đọc một lần đoạn viết. - 2, 3 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm - Bố nói với con - Bố nói con học hành chăm chỉ thì thời gian sẽ không mất đi. - Có 4 dòng - Phải viết hoa Học sinh viết bảng con - 2 em lên bảng viết. - Nhận xét, sửa chữa - Lùi vào 3 ô mới viết khổ thơ đọc thong thả cho học sinh viết bài. - 3 - Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học PP, hình thức tổ chức các HDDH tơng ứng c) Chấm, chữa bài: - Đọc lại cả bài cho học sinh soát lỗi. - HS tự chữa lỗi: Gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở - Chấm 5 - 7 bài: nhận xét từng bài: nội dung, chữ viết, cách trình bày. 3. Hớng dẫn làm bài tập chính tả. Bài 2 : Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. a. (lịch, nịch): quyển lịch, chắc nịch (làng, nàng): nàng tiên, làng xóm b. (bàng, bàn): cây bàng, cái bàn (than, thang): hòn than, cái thang Bài 3: Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau: ST T Chữ cái Tên chữ cái 10. g giê 11. h hát 12. i i 13. k ca 14. l e-lờ 15. m em-mờ 16. n en-nờ 17. o o 18. ô ô 19. ơ ơ - 1 HS đọc yêu cầu bài 2. - Cả lớp làm bài vào giấy nháp, 2 HS làm bài trên bảng phụ. - HS đọc lại các từ, lu ý phát âm rõ chữ l/n . - GV yêu cầu mỗi nhóm 2 học sinh tìm thêm 5 từ để phân biệt l/n - Thi đua xem nhóm nào tìm đợc nhiều từ hơn. - 1 HS nêu yêu cầu bài 3. - Cả lớp làm bài miệng. - GV hoặc 1 HS điền vào bảng phụ - Thi đọc nhanh bảng chữ cái vừa viết. Gv hớng dẫn HS tập học thuộc lòng bằng cách xoá phần chữ cái, HS nhìn vào tên chữ cái để nhớ vị trí và mặt chữ cái. c. Củng cố - dặn dò - Nhận xét giờ học, nhắc nhở; HS khắc phục thiếu sót Tuần: 2- Tiết: 3 Tên bài dạy: Phần thởng Ngày tháng . năm 20 . I. Mục tiêu: 1. Rèn kỹ năng viết chính tả - 4 - Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả - Nghe viết: Chép lại chính xác đoạn tóm tắt nội dung bài Phần thởng - Viết đúng: và nhớ cách viết một số từ có âm s, x có vần ăn ăng. 2. Điền đúng 10 chữ cái thuộc bảng chữ chái II. Chuẩn bị: - Chép đoạn viết lên bảng lớp - Chép bài tập 3( SGK - tr 15) vào 2 tờ phiếu khổ to III. Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng 5 A. Kiểm tra bài cũ: Bài: Ngày hôm qua đâu rồi? - 2 HS lên bảng; cả lớp viết bảng con các TN sau: nàng tiên, ăn no - Nhận xét, sửa lỗi B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài Phần thởng 2. Hớng dẫn tập chép a)Hớng dẫn học sinh chuẩn bị * Giúp HS nắm nội dung đoạn viết + Đoạn viết có mấy câu? * Giúp HS nhận xét + Chữ nào trong bài đợc viết hoa? * Từ khó: Nghị, ngời, năm, lớp, luôn luôn b) Học sinh viết bài c) Chấm, chữa bài GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học - Ghi đầu bài - GV đọc một lần đoạn viết. - 2, 3 HS đọc lại. Cả lớp đọc thầm Có hai câu Chữ đầu câu và tên Na, tên riêng của ng- ời HS viết bảng con Cho 3 em lên bảng lớp Nhắc em ngồi ngay ngắn chép bài cẩn thận - Đọc lại cả bài cho HS soát lỗi. - Học sinh tự chữa lỗi - gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở. - Chấm 5 - 7 bài: Nhận xét từng bài: Nội - 5 - Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng 3. Hớng dẫn làm bài tập chính tả: Bài 2: Điền vào chỗ trống a) s hay x: xoa đầu, ngoài sân, chim sâu, xâu cá. b) ăn hay ăng: cố gắng, gắn bó, gắng sức, yên lặng. Bài 3: Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau: STT Chữ cái Tên chữ cái 20 p pê 21 q quy 22 r e-rờ 23 s et-si 24 t tê 25 u u 26 27 v vê 28 x ích-xi 29 y i dài * Học thuộc lòng bảng chữ cái dung, chữ viết, cách trình bày. - 1 Hs đọc yêu cầu bài 2. - Cả lớp làm bài, HS trong cùng bàn trao đổi vở cho nhau để chữa bài. - Hs đọc lại các từ . - HS thi tìm thêm từ theo yêu cầu bài 2. Đọc yêu cầu của bài: học sinh làm bài vào vở + Cho 2 nhóm (8 em) lên chữa theo hình thức tiếp sức nhóm nào điền đúng, nhanh, đẹp là thắng. + Đọc thứ tự cái chữ đã điền - Xoá chữ đã viết ở cột 2; yêu cầu học sinh viết lại. - Học sinh nhìn 3 cột, đọc tên 10 chữ cái, - Xoá cả bảng, học sinh đọc lại 10 chữ cái. c. Củng cố - dặn dò - Nhận xét giờ học, nhắc nhở HS khắc phục thiết sót. - Học thuộc 29 chữ cái Tuần: 2- Tiết: 4 Tên bài dạy: làm việc thật là vui Ngày tháng . năm 20 . I. Mục tiêu: 1. Rèn kỹ năng viết chính tả - Nghe viết: Đoạn cuối bài Làm việc thật là vui. Củng cố quy tắc viết g/gh (qua trò chơi tìm chữ) thuộc bảng chữ cái. - 6 - Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả 2. Thuộc bảng chữ cái. II. Chuẩn bị: Phấn màu III. Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng 5 A. Kiểm tra bài cũ: Bài: Phần thởng - 2 HS lên bảng; cả lớp viết bảng con các TN sau: đề nghị, luôn luôn - Nhận xét, sửa lỗi b. Bài mới: 1. Giới thiệu bài. Làm việc thật là vui 2. Hớng dẫn nghe - viết a) hớng dẫn HS chuẩn bị * Giúp HS nắm nội dung đoạn viết: Bài cho biết bé làm đợc những việc gì? - Bé thấy làm việc nh thế nào? * Giúp HS nhận xét + Bài viết có mấy câu? + Câu nào có nhiều dấu phảy * Từ khó: Quét nhà, nhặt rau, bận rộn. b) Học sinh viết bài: c) Chấm, chữa bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học - Ghi đầu bài - GV đọc một lần đoạn viết - 2,3 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm Bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em - Làm việc bận rộn nhng rất vui - Bài viết có 3 câu - Câu cuối có nhiều dấu phảy - Đọc câu cuối lên (2 em) - Học sinh viết bảng con. - Cho 3 em lên bảng viết. - Đọc chậm cho 1 học sinh viết bài. - Đọc lại cả bài cho học sinh soát lỗi. - Học sinh tự chữa lỗi - Gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở. - Chấm 5- 7 bài. Nhận xét từng bài: Nội - 7 - Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng 3. Hớng dẫn làm bài tập chính tả Bài2: Viết vào chỗ trống chữ cái bắt đầu bằng g; gh Bài 3: Xếp tên 5 bạn theo thứ tự bảng chữ cái An, Lan, Dũng, Huệ, Bắc STT Chữ cái 1 An 2 Bắc 3 Dũng 4 Huệ 5 Lan dung, chữ viết, cách trình bày. Đọc yêu cầu của bài làm bài ( SGK - tr 19) Trò chơi: GV gọi mỗi lần 2 nhóm : Nhóm đọc Nhóm viết (đổi lại) VD: Đọc: i viết: ghi Đọc: a viết: gà Kết thúc giáo viên nhận xét cả 2 nhóm theo bảng quy tắc viết: g đi với các âm: a, ă, o, ô, u gh đi với các âm: i, ê, e Đọc yêu cầu bài HD học sinh dựa vào chữ cái đầu của các chữ để xếp tên - Cả lớp làm bài. - 5 HS nối tiếp nhau chữa bài, cả lớp theo dõi và tự chữa vào vở. - HS đọc lại bài hoàn chỉnh. c. Củng cố - dặn dò - Nhận xét giờ học, nhắc nhở HS khắc phục thiết sót. Tuần: 3- Tiết: 5 Tên bài dạy: Bạn của nai nhỏ Ngày tháng . năm 20 . I. Mục tiêu: 1. Rèn kỹ năng viết chính tả - Tập chép: Chính xác nội dung tóm tắt truyện Bạn của Nai nhỏ - Viết đúng: Củng cố quy tắc viết ng, ngh - Tập phân biệt ch, tr và dấu thanh ?, ~ - 8 - Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả II. Chuẩn bị: Chép bài viết lên bảng Chép bài tập 2,3 ( SGK - 24) sang bên phải bảng III. Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng 5 A. Kiểm tra bài cũ: Bài: Làm việc thật là vui - 2 HS lên bảng; cả lớp viết bảng con các TN sau: ghi chép, gà gáy - Nhận xét, sửa lỗi b. Bài mới 1. Giới thiệu bài Bạn của hai nhỏ 2. Hớng dẫn tập chép a) Hớng dẫn học sinh chuẩn bị * Giúp học sinh nắm nội dung đoạn viết + Bài viết viết có mấy câu? * Giúp học sinh nhận xét + Chữ đầu câu viết nh thế nào? + Cuối câu có dấu gì? * Từ khó: Khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, yên lòng b) Học sinh viết bài c) Chấm, chữa bài Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. - Ghi đầu bài - GV đọc một lần đoạn viết - 2,3HS đọc lại, cả lớp đọc thầm - Bài viết có 4 câu kể cả đầu bài - Phải viết hoa - có dấu chấm. - Học sinh viết bảng con. cho 3 em lên bảng Nhận xét chữ viết của bạn. Học sinh: nhìn bảng nhẩm lại từng cụm từ rồi viết vào vở. - Đọc lại cả bải cho học sinh soát lỗi - 9 - Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng 3. Hớng dẫn làm bài tập chính tả Bài 2: Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống .ày tháng ; ỉ ngơi ời bạn; ề nghiệp Bài 3: Điền vào chỗ trống a) tr hoặc ch Cây e ; ung thành mái e; ung sức b) đổ hoặc đỗ . rác, trời. ma thi , xe lại - Học sinh tự chữa lỗi. Gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra kề vở - Chấm 5 - 7 bài. Nhật nxét từng bài: nội dung, chữ viết, cách trình bày. Đọc yêu cầu của bài , làm bài vào vở 2 em lên chữa Giáo viên chốt lại ng đi với các âm a, ă, â, o, ô, u, ngh đi với các âm i, e, ê Đọc yêu cầu của bài; HS làm bài vào vở Chữa bài: Cho 2 em lên bảng điền HS nhận xét bài làm của bạn Đọc bài điền hoàn chỉnh c. Củng cố - dặn dò - Nhận xét giờ học, nhắc nhở HS khắc phục thiết sót. Tuần: 3- Tiết: 6 Tên bài dạy: gọi bạn Ngày tháng . năm 20 . I. Mục tiêu: 1. Rèn kỹ năng viết chính tả - Nghe viết lại chính xác hai khổ thơ cuối bài Gọi bạn - Viết đúng suối cạn, nuôi, lang thang, nẻo, gọi hoài. - Tiếp tục củng cố quy tắc viết ng, ngh tập phân biệt phụ âm ch, tr. II. Chuẩn bị: - 10 - [...].. .Lớp 2 Bảng phụ viết bài chính tả Giáo viên: Ng Thanh Bình Chính tả Chép bài 2, 3( SGK - tr 29 ) lên bảng lớp III Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời Nội dung các hoạt động gian dạy học 5 A Kiểm tra bài cũ: Bài: Bạn của Hai Nhỏ Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng - 2 HS lên bảng; cả lớp viết bảng con các TN sau: khoẻ mạnh, yên lòng... đúng: Luyện viết đúng quy tắc chính tả với iê , yê (iêm, yên) làm đúng các bài tập II Chuẩn bị: Chép bài tập 2, 3( SGK - tr 33) lên bảng lớp - 12 - Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả III Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời Nội dung các hoạt động gian dạy học 5 A Kiểm tra bài cũ: Bài: Gọi bạn Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng - 2 HS lên bảng; cả lớp viết bảng con các TN sau:... Ngày tháng năm 20 1 Rèn kỹ năng viết chính tả - Tập chép: Chép lại đúng một đoạn trích truyện Mẩu giấy vụn - Viết đúng và nhớ cách viết một số tiếng có vần, âm đầu hoặc thanh dễ lẫn ai, ay, s, x II Chuẩn bị: Chép bài viết ở bảng lớp Chép nội dung bài tập 2 ( SGK - tr 50) vào 2 phiếu bài tập khổ to III Hoạt động dạy học chủ yếu: - 20 - Giáo viên: Ng Thanh Bình Thời gian Lớp 2 Chính tả Nội dung các... trông bé - 1 HS nêu yêu cầu bài 3 Lan - Cả lớp làm bài - HS chữa bài, cả lớp theo dõi và tự chữa vào vở - HS và GV nhận xét 2' IV Củng cố - dặn dò - Nhận xét giờ học , nhắc nhỏ học sinh khắc phục thiếu sót - 32 - - GV nhận xét Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả Tuần: 9- Tiết: 17 Tên bài dạy: Cân voi Ngày tháng năm 20 I Mục tiêu: Rèn kỹ năng viết chính tả: - Nghe viết ôn luyện giữa học kỳ 1 -... tập 2, 3( SGK - tr 65) chép ở bảng phụ III Hoạt động dạy học chủ yếu: - 28 - Lớp 2 Chính tả Thời Phơng pháp, hình thức tổ Nội dung các hoạt động dạy học gian chức các HDDH tơng ứng 4' A Kiểm tra bài cũ: - 2 học sinh lên bảng; cả lớp viết bảng con các TN sau TN sau: lời giảng, trang vở - Nhận xét, sửa lỗi 32' B Bài mới: - Giáo viên nêu mục đích, yêu 1 Giới thiệu bài: cầu của tiết học - Ghi đầu bài 2 Hớng... Uống nớc ao sâu Lên cày ruộng cạn Câu đố Giáo viên: Ng Thanh Bình Thời gian 2' Lớp 2 IV Củng cố - dặn dò Nhận xét giờ học , nhắc nhở học sinh khắc phục thiếu sót - 30 - - GV nhận xét Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả Tuần: 8- Tiết: 16 Tên bài dạy: Bàn tay dịu dàng Ngày tháng năm 20 I Mục tiêu: Rèn kỹ năng viết chính tả: - Nghe viết đúng một đoạn của bài Bàn, viết hoa chữ đầu câu - Viết đúng... bằng bút chì ra lề - GV chấm vở Nhận xét từng bài: nội dung, - Chấm 5 - 7 bài chữ viết, cách trình bày 3 Hớng dẫn làm bài tập chính tả Bài 2: Tím các tiếng và từ ngữ thích hợp vào - 27 - - 1 HS đọc yêu cầu bài 2 - Cả lớp làm bài theo Giáo viên: Ng Thanh Bình Thời Chính tả Lớp 2 Nội dung các hoạt động dạy học gian mỗi ô trống trong bảng Âm Vần đầ u ui Than h Tiến ngang vui vui, vui vẻ th n l hỏi sắc... nhận xét thiếu sót Tuần: 12- Tiết: 23 Tên bài dạy: Sự tích cây vú sữa Ngày tháng năm 20 - 34 - Giáo viên: Ng Thanh Bình I Mục tiêu: Lớp 2 Chính tả Rèn kỹ năng viết chính tả: - Nghe viết chính xác, trình bày đúng một đoạn truyện Sự tích cây vú sữa - Làm đúng bài tập phân biệt ng/ngh, tr/ch, a/ac II chuẩn bị: - Viết lên bảng quy tắc viết ng, u, ô, a - Chép bài tập 2, 3 ( SGK - tr 97) III Hoạt động dạy... tháng năm 20 1 Rèn kỹ năng viết chính tả: - Nghe viết: 2 khổ thơ cuối bài Cô giáo lớp em - Viết đúng, trình bày đúng 2 Làm đúng các bài tập có vần ui/uy; ch/tr II chuẩn bị: Kẻ sẵn BT2 lên bảng Bài tập 3 chép vào bảng phụ III Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học A Kiểm tra bài cũ: Bài: Ngời thầy cũ - 26 - Phơng pháp, hình thức tổ chức các HDDH tơng ứng - 2 học sinh lên... Ngày tháng năm 20 1 Rèn kỹ năng viết chính tả - Tập chép: chép lại chính xác tóm tắt nội dung bài Chiếc bút mực - Viết đúng: một số tiếng có âm nghĩa vần (âm chính) ia/ya làm đúng các bài tập phân biệt có âm đầu l/n (hoặc vần en/eng) II Chuẩn bị: - Bảng phụ chép bài viết - 2 tờ phiếu to chép bài 3 ( SGK - tr 42) III Hoạt động dạy học chủ yếu: - 16 - Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Thời Nội dung các . trong bảng sau: STT Chữ cái Tên chữ cái 20 p pê 21 q quy 22 r e-rờ 23 s et-si 24 t tê 25 u u 26 27 v vê 28 x ích-xi 29 y i dài * Học thuộc lòng bảng chữ cái. bị: - 10 - Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả Bảng phụ viết bài chính tả. Chép bài 2, 3( SGK - tr 29 ) lên bảng lớp III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Xem thêm -

Xem thêm: chính tả lớp 2, chính tả lớp 2, chính tả lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn