Bai 3 Giới thiệu về máy tính(phần 7 và phần 8)

27 664 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 21:10

Sơ đồ cấu trúc của một máy tính Thiết bị vào Thiết bị ra Bộ xử lí trung tâm Bộ điều khiển Bộ số học / lôgic Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài 1 Tiết 7 BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH (T3) 2 7. Thiết bị ra (Output device) Có nhiều loại thiết bị ra như: màn hình, máy in, máy chiếu, loa tai nghe, môđem,… Thiết bị ra dùng để làm gì? Thiết bị ra dùng để đưa dữ liệu ra từ máy tính. Hãy kể tên một số thiết bị ra mà em biết? 3 a) Màn hình (Monitor) - Màn hình máy tính dùng để hiển thị giao tiếp người dùng với máy tính. - Màn hình máy tính có cấu tạo tương tự như màn hình ti vi. - Chất lượng của màn hình được quyết định bởi các tham số sau: 4 + Độ phân giải: Số lượng điểm ảnh trên màn hình. Độ phân giải càng cao thì hình ảnh hiển thị trên màn hình càng mịn sắc nét; + Chế độ màu: Các màn hình màu có thể có 16 hay 256 màu… 5 Kể tên một số loại màn hình mà em biết? - Phân loại màn hình: + Màn hình tinh thể lỏng (LCD_Liquid Crystal Display) + Màn hình máy tính loại CRT (Cathode Ray Tube) + Màn hình cảm ứng + Màn hình máy tính công nghiệp … 6 Màn hình CRT 7 Màn hình LCD 8 Màn hình cảm ứng 9 b) Máy in (Printer) - Máy in dùng để in thông tin ra giấy. Kể tên một số loại máy in mà em biết? - Một số loại máy in: Máy in kim, máy in phun, máy in laser,… - Máy in có thể là đen trắng hoặc màu Máy in dùng để làm gì? 10 [...].. .Máy in kim 11 Máy in phun 12 Máy in laser 13 c) Máy chiếu (Projector) Máy chiếu là thiết bị dùng để hiển thị nội dung màn hình máy tính lên màn ảnh rộng 14 15 d) Loa tai nghe (Speaker and Headphone) Loa tai nghe là các thiết bị để đưa dữ liệu âm thanh ra môi trường ngoài Loa 16 Tai nghe (Headphone) 17 Micro - headphone 18 e) Môđem (Modem) - Môđem... dùng để truyền thông giữa các hệ thống máy tính thông qua đường truyền - Có thể xem môđem là một thiết bị hỗ trợ cho cả việc đưa dữ liệu vào lấy dữ liệu ra từ máy tính 19 20 8 Hoạt động của máy tính *) Nguyên lí điều khiển bằng chương trình Máy tính hoạt động theo chương trình - Chương trình là một dãy các lệnh chỉ dẫn cho máy biết điều cần làm Tại mỗi thời điểm máy tính chỉ thực hiện đươc một lệnh... lưu trữ chương trình truy cập theo địa chỉ tạo thành một nguyên lí chung gọi là nguyên lí Phôn Nôi - man 25 Bài tập củng cố Câu 1: Hãy đánh dấu vào cột tương ứng để phân loại thiết bị trong bảng sau: Thiết bị Thiết bị vào Thiết bị ra Chuột X Màn hình Máy quét X X Máy in X Môđem X Máy chiếu X Loa X 26 Câu 2: Các cụm từ nào dưới đây không có liên quan trực tiếp đến nguyên lí thành phần của nguyên lí... được đưa vào máy tính dưới dạng mã nhị phân để lưu trữ, xử lí như những dữ liệu khác 10101111101101 11110100110101 10110100101010 10101100110111 11011110101110 23 *) Nguyên lí truy cập theo địa chỉ Việc truy cập dữ liệu trong máy tính được thực hiện thông qua địa chỉ nơi lưu trữ dữ liệu đó - Khi xử lí dữ liệu, máy tính xử lí đồng thời một dãy bít, chứ không phải từng bít Dãy bit như vậy gọi là từ máy -... Bước 2: Sao chép tập tin Bước 3: Mở thư mục cần lưu trữ tập tin Bước 4: Dán tập tin 21 - Thông tin về một lệnh bao gồm + Địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ + Mã của thao tác tác cần thực hiện + Địa chỉ các ô nhớ liên quan Ví dụ: Việc cộng 2 số a b có thể mô tả bằng lệnh: “+” Trong đó: “+” là mã thao tác ,, là địa chỉ nơi lưu trữ tương ứng hai số a, b kết quả thao tác “+” 22 *) Nguyên... liệu trong máy tính được thực hiện thông qua địa chỉ nơi lưu trữ dữ liệu đó - Khi xử lí dữ liệu, máy tính xử lí đồng thời một dãy bít, chứ không phải từng bít Dãy bit như vậy gọi là từ máy - Các bộ phận máy tính được nối với nhau bởi các dây dẫn được gọi là các tuyến bus 24 *) Nguyên lý Phôn Nôi - man Nguyên lí điều khiển bằng chương trình Nguyên lí lưu trữ chương trình Nguyên lí truy cập theo địa chỉ... cụm từ nào dưới đây không có liên quan trực tiếp đến nguyên lí thành phần của nguyên lí Phôn Nôi - man A B C C D D E F Điều khiển bằng chương trình Mã hóa thông tin Sử dụng bộ nhớ trong Sử dụng thiết bị vào/ra Lưu trư chương trình Truy cập theo địa chỉ . một máy tính Thiết bị vào Thiết bị ra Bộ xử lí trung tâm Bộ điều khiển Bộ số học / lôgic Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài 1 Tiết 7 BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH. (Printer) - Máy in dùng để in thông tin ra giấy. Kể tên một số loại máy in mà em biết? - Một số loại máy in: Máy in kim, máy in phun, máy in laser,… - Máy in
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 3 Giới thiệu về máy tính(phần 7 và phần 8), Bai 3 Giới thiệu về máy tính(phần 7 và phần 8), Bai 3 Giới thiệu về máy tính(phần 7 và phần 8)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn